Povinné informace

Povinné informace

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Obec Vlčnov

Úřední hodiny

pondělí8:00 - 11:3012:00 - 17:00
středa8:00 - 11:3012:00 - 17:00
IČ:
00291561
DIČ:
CZ00291561
Kód obce:
CZ0722592820

Hlavní adresa

Vlčnov 124
68761 Vlčnov

Kontaktní spojení

Telefon: 572675112
Fax:
Datová schránka: nx3bqjq

Bankovní spojení

Česká spořitelna - běžný: 1543058369/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Česká národní banka - dotační konto: 94-2719721/0710 (Česká národní banka)

Dotace - žádost o poskytnutí - DOC

Dotace - žádost o poskytnutí - PDF

Dotace - příloha žád. na jednotlivou akci - DOC

Dotace - příloha žád. na jednotlivou akci - PDF

Dotace - příloha žádosti na investice - DOC

Dotace - příloha žádosti na investice - PDF

Dotace - příloha žádosti na provoz - DOC

Dotace - příloha žádosti na provoz - PDF

Dotace - příloha žádosti na sportovní činnost - DOC

Dotace - příloha žádosti na sportovní činnost - PDF

Dotace - závěrečné vyúčtování - DOC

Dotace - závěrečné vyúčtování - PDF

Hazardní hry - ohlášení (tombola, turnaj)

Kácení - oznámení dřevin rostoucích mimo les

Kácení - žádost o povoleni dřevin rostoucích mimo les

Návrh rozpočtu na rok 2012 Východní Slovácko

Návrh rozpočtu na rok 2013 Východní Slovácko

Návrh rozpočtu obce Vlčnov na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Vlčnov na rok 2013

Návrh rozpočtu obce Vlčnov na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Vlčnov na rok 2015

Návrh závěrečného účtu obce

Návrh závěřečného účtu DSO Vých. Slovácko 2012

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2017 - návrh

Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2018 - návrh

Rozpočtové opatření č. 01_2017

Rozpočtové opatření č. 02_2017

Rozpočtové opatření č. 03_2017

Rozpočtové opatření č. 04_2017

Rozpočtové opatření č. 05_2017

Rozpočtové opatření č. 06_2017

Rozpočtové opatření č. 07_2017

Rozpočtové opatření č. 08_2017

Rozpočtové opatření č. 09_2017

Rozpočtové opatření č. 10_2017

Rozpočtové opatření č. 11_2017

Rozpočtové opatření č. 12_2017

Rozpočtové opatření č. 13_2017

Rozpočtové opatření č. 14_2017

Rozpočtové opatření č. 15_2017

Rozpočtové opatření č. 16_2017

Rozpočtové opatření č. 17_2017

Rozpočtové opatření č. 18_2017

Rozpočtové opatření č. 19_2017

Rozpočtové opatření č. 20_2017

Rozpočtové opatření č. 21_2017

Rozpočtový výhled 2014-2016

Smlouva o právu k provedení stavby - PDF

Smlouva o právu k provedení stavby -DOC

Veřejně prospěšné práce

Veřejnoprávní smlouva o sociálně právní ochraně dětí

Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí

Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení výkonu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018

Záv. účet obce Vlčnov 2010 - aktiva a pasiva

Záv. účet obce Vlčnov 2010 - zisky, ztráty

Závěrečný účet DSO Východní slovácko

Závěrečný účet DSO Východní Slovácko - zpráva 2010

Závěrečný účet obce Vlčnov za rok 2010

Závěrečný účet obce Vlčnov za rok 2011

Závěrečný účet obce Vlčnov za rok 2012

Závěrečný účet obce Vlčnov za rok 2013

Ž á d o s t o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění podle § 10, § 118 a 123f zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění podle § 10, § 118 a 123f zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů - PDF

Podřízené organizační složky

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK