Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1996

Rok 1996

 

Rok 1996 byl pro obyvatele i Obecní úřad výjimečný tím, že se uskutečnily dvoje volby a to na jaře do Poslanecké sněmovny a na podzim první volby do nově vzniklého Senátu. Obě tyto akce byly náročné po stránce organizační, ale proběhly důstojně a bez problémů.

V prvních měsících se dokončovala místní komunikace na Rybníčku, která byla spojena s komplikovaným provedením křížení se vodoteče s vozovkou. Dále byl přibudován chodník spojující ulici Jana Plesla s ulicí pod Bočky v místech pod dolní hospodou.

Též byl vyřešen dlouholetý problém s přívalovou dešťovou vodou na konci ulice Rybáře u domu č. 50 vybudováním sběrného kanálu přes celou vozovku.

Na podzim byla zahájena generální oprava vozovky v ulici Pod BOČKY a Ploty až po odbočku k zahrádkářskému zařízení v celkové délce 770 m. Tento úsek silnice stál 2,5 mil. Kč a závěrečné fáze bude dokončena na jaře roku 1997.

Celkem v této oblasti bylo letos proinvestováno téměř 5 mil. Kč. Během následujících dvou let by měly být všechny místní komunikace opraveny.

V letních měsících byl pročištěn obecní les Boří.

Odstraňovaly se suché a napadené stromy a byla vytvořena lepší příjezdová cesta. Celkově lze říci, že obhospodaření nově vrácených lesů je pro obecní rozpočet zatím pouze výdajem.

V průběhu školních prázdnin byly provedeny nové nátěry části oken jak Základní tak i v Mateřské škole, a také jeden z pavilónů byl vymalován.

Po mnoha letech se konečně podařilo pronajat prostory bývalého kina (ORLOVNY) ke zřízení prodejny s nábytkem. Celková oprava interiéru si vyžádala sice 500.000,- Kč, ale polovinu z toho hradil nový nájemce pan Bulejko Miroslav bytem Veletiny č. 97. Prodejna byla otevřena 1. 11. 1996 a prodává zde paní Romana Válková. Objekt byl pronajat na 10 let s přednostním právem dalšího použití. Majitelem budovy je Obecní úřad Vlčnov. Považujeme toto za klad, neboť tak veliká nebytová prostora v majetku obce je zase po mnoha letech využita a celkově tato stavba nechátrá. Využití těchto prostor k původnímu účelu by v dnešní době bylo neekonomické.

Jako každoročně i letos proběhla poslední květnovou neděli tradiční Jízda Králů. Jako host Obecního úřadu se této slavnosti zúčastnil předseda parlamentu ČR pan Milan UHDE a ministr pro hospodářskou soutěž pan J. Bělehrádek v doprovodu člena parlamentu - pana ing. Boráka. Účastníky této naší slavnosti se stali i hosté ze vzdáleného Japonska. I letos byla Jízda Králů na vysoké úrovni a všichni přítomní ji hodnotily vysoce kladně. Návštěvnost v neděli byla asi 5.000 účastníků. Počastí již tradičně dobré.

V letošním roce byla rozšířena krajinná rezervace Kovářův žleb a přilehlé pozemky, kde se vyskytuje celostátně velmi vzácná rostlina Len chocholatý. I pro příští období je příslib ze strany státních orgánů, že tato unikátní rezervace bude uchována a dále udržována se státní finanční podporou.

Obecní úřad chce i v příštích letech dodržovat nastolený trend nadržování a zlepšování životních podmínek a prostředí v naší obci a s touto myšlenkou bude pokračovat ve své práci i v dalším roce.

 

Stav obyvatel ve Vlčnově 1996.

Stav obyvatel k 1. 1. 1996

3.048 osob

V roce 1996 se narodilo (25 děvčat a 7 chlapců)

32 dětí

V roce 1996 se do obce přistěhovalo

41 osob

V roce 1996 zemřelo (14 žen a 21 mužů)

35 osob

V roce 1996 se z obce odstěhovalo

45 osob

Stav obyvatel k 31. 12. 1996

3.041 osob

V roce 1996 ubylo

- 7 osob

 

Poznámka: V roce 1996 ve Vlčnově ubylo 14 mužů, ale přibylo 11 žen. V roce 1996 bylo ve Vlčnově uzavřeno 23 sňatků, z toho 18 obřadem církve římskokatolické, ale ve zdejším kostele jen 2 sňatky.

 

 

Nejstarší občané Vlčnova:

Muži:

MOŠTĚK Karel

635

nar. 1904

 

VOZÁR Frant.

111

nar. 1905

 

MIKULEC Jiří

31

nar. 1906

Ženy:

KUŽELOVÁ Marie

542

nar. 1901

 

INDROVÁ Marie

39

nar. 1902

 

ONDRŮŠKOVÁ Anna

421

nar. 1903

 

ZEMKOVÁ Růžena

530

nar. 1903

 

VOZÁROVÁ Anna

906

nar. 1905

 

PAVELČÍKOVÁ Anna

114

nar. 1906

 

 

PŘÍJMY

Lístky na popelnice

151.664

Nájem popelnice

80.325

Celkem odpadové hospodářství

231.989

Ostatní činnost v lesnictví

29.607

Mateřská škola

60.850

Základní škola

7.220

Školní jídelna

865.139

Celkem školství

933.209

Vnitřní správa

17.103

Koupaliště

26.430

bytové hospodářství

140.368

nebytové prostory

314.983

hřbitov - SOS

18.427

Celkem místní hospodářství

500.208

Stavebnictví

721.740

Daň z příjmu právnických osob

4.005.378

daň ze závislé činnosti

2.400.925

daň z příjmu fyzických osob

2.852.215

daň z nemovitostí

1.216.233

správní poplatky

394.060

doplatky zrušených daní

24.037

vztahy mezi rozp. a fondy obcí

2.673.341

přijaté pokuty

2.500

ostatní a nahodilé příjmy

7.906

poplatek ze psa

8.620

poplatek za užívání veř. prostranství

31.550

poplatek ze vstupného

5.896

příjmy z prodeje majetku

435.136

dotace ze SR

1.080.745

převod prostř. mezi obcemi

299.276

úroky z bank. účtů

81.409

Celkem všeobecná pokladna

14.920.677

PŘÍJMY CELKEM:

17.354.534

Zůstatek k 31. 12. 1996

2.511.058

 

VÝDAJE

Vodohospodářské zařízení

111.281

Skládka odpadu

793.953

Vodní hospodářství celkem

905.234

Ostatní činnost v lese

86.310

Komunikace

3.691.781

Mateřská škola

357.577

Základní škola

1.879.083

Školní jídelna

1.243.761

CELKEM ŠKOLSTVÍ

3.480.423

Zdravotnictví:

30.000

Klub sportu a kultury

359.094

z toho příspěvek KSK

330.000

památková péče

324.450

ostatní činnost v kultuře

57.555

knihovna

4.676

KULTURA celkem

745.776

Požární zbrojnice

125.217

VNITŘNÍ SPRÁVA

2.163.569

VNITŘNÍ SPRÁVA CELKEM

2.288.786

Péče o staré občany

229.948

Koupaliště

232.074

Bytové hospodářství

156.558

Nebytové prostory

526.636

Veřejné osvětlení

413.947

HŘBITOV - SOS

50.411

Ostatní služby VPP

589.491

Celkem místní hospodářství

2.028.251

Investiční výstavba - plynofikace obce

808.954

DP právnických osob

475.330

Příspěvek obč. sdružením

72.680

Celkem všeobecná pokladna

548.010

VÝDAJE CELKEM k 31.12.1996

14.843.476

 

 

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky ve Vlčnově 31. 5. - 1. 6. 1996

 

 

 

 

 

okres

Česká

Politická strana:

Zkratka:

Hlasů:

%

Uh. Hrad.

republika

Svobodní demokraté-Liberální strana národně sociální

LDL-SNS

46

2,44

1,70

2,05

Česká strana sociálně demokratická

ČSSD

359

19,08

23,14

26,44

Občanská demokratická strana

ODS

454

24,12

24,21

29,62

Nezávislí

NEZ

6

0,32

0,58

0,50

Moravská národní strana Hnutí slezskomoravského sjednocení

MNS-HSMS

18

0,96

0,89

0,27

Demokratická unie

DEU

37

1,97

2,09

2,80

Občanská demokratická aliance

ODA

128

6,80

7,37

6,36

Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová

KDU-ČSL

444

23,59

17,74

8,08

Důchodci za životní jistoty

DŽJ

49

2,60

2,79

3,09

Strana demokratické levice

SDL

1

0,05

0,05

0,13

Českomoravská unie středu

ČMUS

23

1,22

1,08

0,45

Česká pravice ČP

1

0,05

0,02

0,05

 

Komunistická strana Čech a Moravy

KSČM

146

7,76

10,20

10,33

Sdružení pro republiku Republikánská strana Československa

SPR-RSČ

107

5,67

5,07

8,01

Levý blok

LB

27

1,43

1,10

1,40

Hnutí samosprávné Moravy a Slezska - Moravské národní sjednocení

HSMS-MNSJ

36

1,91

1,96

0,42

 

V okrese Uh. Hradiště se k volbám dostavilo 89.002 voličů ze 109.490, což představuje 81,3% z celkového počtu osob zapsaných do seznamu voličů. Volby proběhly ve 151 okrscích.

VLČNOV měl 3 volební okrsky v sále KSK. Počet zapsaných voličů ve Vlčnově bylo 2.275.

 

Počet vydaných obálek k hlasování bylo

1894

Počet odevzdaných obálek bylo

1891

Počet platných hlasů bylo

1882

 

Z uvedené tabulky vidíme, že nejsilnější stranou ve Vlčnově i v České republice je Občanská demokratická strana ODS v čele s premiérem p. Václavem Klausem a spolu s koaličními stranami KDU-ČSL s předsedou p. ing. Jos. Luxem (místopředseda vlády i ministr zemědělství) a ODA s předsedou Janem Kalvodou (neoprávněně používal titul doktora - ministr spravedlnosti) vytvořili menšinovou vládu (celkem 49 poslanců), zatím co opozice získala 51 poslanců. Nejsilnější opoziční stranou je ČSSD s předsedou Milošem Zemanem (je také předsedou parlamentu) a pak KSČM (předseda Grebeníček) a SPR-RSČ (předseda Dr. Sládek). Je to záležitost České republiky, ale i občané Vlčnova, pečlivě sledují další vývoj politiky v ČR. Vidí neustálé spory a menšinová vláda těžko prosazuje svůj volební program. (Schvalování rozpočtu a jiné). Ani ekonomická situace v ČR není růžová a stále dochází ke zdražování a množí se stále více různé podvody, krádeže i vraždy a také i krach asi 12 bank s mnoha miliardovými ztrátami. (Mluví se až o 150 miliardách). V závěru roku i pan prezident Václav Havel se musel podrobit těžké operace plic /nádor/.

Několik statistických údajů z roku 1996: (Údaje ČSÚ). Nový byt či dům stojí dnes 4x až 5x více než v roce 1990. Zatím co v roce 1990 činila průměrná pořizovací hodnota bytu v rodinném domku 340.000,- Kč, v tomto roce je to 1.483.000,- Kč. Hodnota bytu v jiném než v rodinném domě vzrostla ještě výrazněji a to ze 171.000,- Kč na 936.000,- Kč (to je 5,47x).

Jiná srovnání: Zatím co v roce 1990 na byt rodinném domku stačilo 103 tehdejších průměrných měsíčních platů 3.286,- Kč, v roce 1996 bylo již třeba 176 f měs. platů 8.171,- Kč. Stavbaři uvádějí, že f cena 1 m2 nového bytu je asi 12.000,- Kč.

Důchody po červencové valorizaci jsou v rozmezí 2.720,- Kč až 5.780,- Kč.

NÁVRH: Už od roku 1996 se má prodlužovat věková hranice pro odchod do důchodu. O dva měsíce za rok pro muže a o 4 měsíce za rok pro ženy. V roce 2007 tak muži budou odcházet do starobního důchodu v 62 letech a ženy podle počtu vychovaných dětí od 57 do 61 let. Dosud muži odchází v 60 letech a ženy 54-57 let.

Nejvíce podražily vejce, chléb a mouka. (ČSÚ) Oproti minulému roku ze základních druhů potravin nejvíce stouply spotřebitelské ceny čerstvých vajec, chleba a pšeničné mouky. U všech těchto potravin index stoupl výrazně nad hodnotu roční inflace. U vajec o 44%, u chleba o 37% a hladké mouky o 28%. Konkrétně to znamená, že jedno vejce proti minulému roku podražilo o 90 haléřů (stojí přes 3,- Kč), 1 kg hladké mouky o 2,30 Kč (stojí 10,- Kč). a chleba o 4,50 Kč (stojí 1,5 kg 16,- až 18,- Kč). Výrazněji ještě podražilo kuře (o 20%) a 1 kg stojí 59,- Kč. 1 l mléka stojí 10,70 Kč.

Naopak poklesly ceny konzumních brambor o 46% (1 kg levnější o 4,- Kč), cukr o 13% (stojí 18,- kg) a jablka o 5%.

V oblasti bydlení se promítlo zdražení elektřiny, plynu i pohonných hmot.

 

 

Přehled o růstu pořizovací hodnoty rodinného domku (ČSÚ):

1960

89.000,- Kč

1970

147.000,- Kč

1980

233.000,- Kč

1990

340.000,- Kč

1991

395.000,- Kč

1992

543.000,- Kč

1993

731.000,- Kč

1994

1.116.000,- Kč

1995

1.438.000,- Kč

 


Na růst cen měla vliv především liberalizace cen stavebních materiálů a prací a odbourání státních dotací (dávali 150.000,- Kč) o různých daňových úlev. Podstatně vzrostly i ceny pozemků - stavebních míst. (100-150 tisíc). Zvýšení nákladů na výstavbu domů má vliv i počet místností a vybavenost bytů. Zatím co v roce 1976 mělo čtyři a více pokojů jen 31% domků, v roce 1994 již 75% domků. Zlepšilo se rovněž vybavení rodinných domků ústředním topením, plynem z rozvodné sítě a napojením na vodovod či kanalizaci. Průměrná užitková plocha rodinných domků vzrostla ze 113 m2 v letech 1986 na 126 m2 v roce 1995. Za zmínku stojí i ta skutečnost, že ještě v roce 1990 podíl panelových domů na celkovém počtu postavených bytových domů činil 98,5% v roce 1995 se snížil téměř na 70%. Tak zvané "králíkárny" jdou z postupně z módy.

 

Volby do Senátu Parlamentu ČR ve Vlčnově konané ve dnech:

 

I. kolo:

16. 11. 1996 v Sokolovně

II. kolo:

23. 11. 1996 v Sokolovně

 

 

Volby proběhly ve třech volebních obvodech s těmito výsledky:

 

I. KOLO:

I. OBVOD:

II. OBVOD:

III. OBVOD

CELKEM:

Počet zapsaných osob:

738

753

806

2.297

Počet vydaných platných obálek:

329

294

235

858

Počet platných hlasů:

323

293

232

848

I. KOLA se zúčastnilo jen 37% voličů.

 

 

 

 

I. obvod

obvod II.

obvod III.

Celkem:

Jaroslav MIKLENDA

nezávislý kand.

4

2

3

9

Jaroslav PETŘÍK

KDÚ-ČSL

149

118

77

344

Jiří DEML

nezávislý kand.

19

7

13

39

Miroslav VALENTA

nezávislý kand

10

7

2

19

Karel SÝS

KSČM

19

41

17

77

Jaroslav ZAPLETAL

ODS

55

75

62

192

Jaroslav MLČÁK

dem. UNIE

12

3

5

20

Josef VACULA

ČSSS

38

31

36

105

Vojtěch ONDRA

nezávislý kand.

5

4

11

20

Jan JEGLA

Moravská koalice

12

5

6

23

 

Do II. KOLA POSTOUPIL:

 

 

 

Z I. místa:

Jaroslav PETŘÍK

KDÚ-ČSL

344 hlasů

Z II. místa:

Jaroslav ZAPLETAL

ODS

192 hlasů

 

 

Výsledky II. KOLA - 23. 11. 1996

I. obvod

obvod II.

obvod III.

Celkem:

Jaroslav PETŘÍK

KDÚ-ČSL

189

152

119

460

Jaroslav ZAPLETAL

ODS

52

74

85

211

 

 

 

Do senátu za volební obvod č. 81 ve Vlčnově byl zvolen Jaroslav PETŘÍK KDÚ-ČSL.

II. KOLO:

I. OBVOD:

II. OBVOD:

III. OBVOD

CELKEM:

Počet zapsaných voličů do II.kola:

738

754

805

2.297

Počet vydaných platných obálek:

246

226

207

679

Počet platných hlasů:

241

226

204

671

II.kola se zúčastnilo jen 29% voličů.

 

 

Spotřební družstvo Jednota - 1996

Ve zprávě hospodaření SD Jednoty za rok 1996 zástupce z ústředí pan Peprna uvedl následující informace: Členská základna k 31. XII. 1996 je v počtu 16.997, z toho ve Vlčnově je 479 členů, ve Veletinách je 115 členů (od r. 1996 náleží členské základně Vlčnov). Počet zaměstnanců SD Jednota Uh. Ostroh je celkem 494 osob při průměrné měsíční mzdě 6.720,- Kč. Prodavaček pro nízký plat je nedostatek.

Maloobchodní obrat za rok 1996 činil 477.067.000,- Kč překročen plán o 13 mil. Kč. Manka v prodejnách v celkové hodnotě 65.741,- Kč. Vloupání 276.034,- Kč. V roce 1996 je předsedou do hl. výboru ve Vlčnově ing. Zdeněk Kužela, který pro kroniku Vlčnova uvádí: "Samoobsluha 07-471 potraviny Vlčnov (u Zdrav. stř.) byla v průběhu srpna 1996 vyňata z ekonomického pronájmu VOD Vlčnov a vedoucí Ludmila Koníčková převzala prodejnu. Výše obratu za tuto krátkou dobu bylo ve výši 2:481.976,- Kč. Jelikož v prodejně vzniklo manko, které do konce roku převýšilo 10.000- Kč, tak z těchto důvodů byla k 1. 1. 1997 vyměněna paní Dufkovou z Dolního Němčí. V provozovně 11-130 potraviny (dolní konec) také v průběhu roku 1996 byla změna vedoucí. Po Ludmile Koníčkové převzala prodejnu p. Anežka Vlková. Z technických důvodů byla prodejna 1. měsíc uzavřena, přesto celoroční obrat v roce 1996 zde byl 4.822.546,- Kč. V obci už jen tyto 2 prodejny SD Jednota. SD Jednota má sice 479 členů ve Vlčnově a ještě 115 ve Veletinách, ale na členské schůzi bylo jen 62 členů. Někteří členové dávají písemné výpovědi, ale finanční vypořádání má být až za 7 roků".

 

Česká spořitelna ve Vlčnově - 1996

Pobočka St. spořitelny vede ve Vlčnově, která je umístněna v budově obecního úřadu paní Jitka Flašarová a s ní pracuje ing. Mirka Vráblíková.
 

 

Hlavní údaje

SPOROŽIROVÉ ÚČTY

 

4.698.141,66 Kč

 

Celkem sporožirových účtů:

473

VKLADNÍ KNÍŽKY:

 

 

 

2 letá výpovědní lhůta 636 VK:

17.404.964,80 Kč

 

Prémiové spoření mladých 2 VK:

14.804,70 Kč

 

Obyčejné VK 505 VK:

5.003.930,20 Kč

 

6 měs. výp. lhůta 62 VK:

1.596.391,10 Kč

 

Roční výp. lhůta 840 VK:

19.248.535,40 Kč

 

Výherních VK 2.418 VK:

45.442.280,70 Kč

 

 

 

BĚZNÉ ÚČTY:

4.623.275,93 Kč

59 účtů.

 

Základní škola ve Vlčnově - 1996

S hlavními úkoly nového šk. roku se pedagogičtí pracovníci seznámili v přípravném týdnu po prázdninách. Je nutné se soustředit a zabezpečit přechod na devítiletou školní docházku a na další vzdělávání. Důraz je kladen na osobnost učitele a kvalitu jeho práce, věnovat pozornost tomu, aby žáci zvládli základní učivo přímo ve vyučování na základně nově schváleného "Vzdělávacího programu pro základní školy" MŠMT ČR ze dne 30. 4. 1996. Pedagogičtí pracovníci budou sledovat nabídky vzdělávacích pořadů SSŠ, odborné semináře a přednášky.

Nejdůležitějším úkolem bylo přidělení třídnictví v jednotlivých ročnících, kabinetů a určení správců kabinetů paní ředitelkou Janou GERŽOVOU. Zástupkyní je paní Jitka Kučerová.

 

I. A

p. SVÁČKOVÁ Marie

VI. A.

p. JURČIČKA Ivan

I. B

p. ŠTĚRBOVÁ Jana

VI. B

p. HRABALOVÁ Marta

II. A

p. HASÍKOVÁ Marie

VII. A

p. KONÍČKOVÁ Dana

II. B

p. KNOTKOVÁ Kateřina

VII. B

p. KUNDRATOVÁ Soňa

III. A

p. ČERNÁ Klára

VIII. A

p. MIKULCOVÁ Marie

III. B

p. TRECHOVÁ Marie

VIII. B

p. KŘIVÁKOVÁ Jana

IV. A

p. KAŠPAŘÍKOVÁ Milada

IX. A

p. KŘAPOVÁ Marie

IV. B

p. MAŘÍK Karel

IX. B

p. ZEMKOVÁ Alena

V. A

p. PROCHÁZKA Jaroslav

1. ŠD

p. MOSŤKOVÁ Anna

V. B

p. ANČINCOVÁ Iveta

2. ŠD

p. JABŮRKOVÁ Jaroslava

Netřídní uč.

p. Holubová Olga

p. Kučerová Lenka

 

p. Vincencová Jarmila

p. Válek Antonín - výchovný poradce

 

p. Ulčíková Danuše

 

 

Během roku proběhla změna v učitelském sboru, odchodem p. uč. Mlýnkové Petry na mat. dovolenou, p. uč. Příleského a paní uč. Machálkové Elišky na jinou školu. Při škole pracují metodické útvary, ve kterých byla provedena změna ve vedení vlivem střídání učitelů proti minulému roku, ve fyzice, tělesné výchově, rodinné výchově a výpočetní technice. NÁBOŽENSTVÍ bylo vyučováno ve všech ročnících katechetkou a panem farářem - 16 hodin týdně.

U správních zaměstnanců došlo ke změně odchodem dvou pracovnic na MD. Na jejich místa nastoupily dvě nové pracovnice. Správa školní jídelny v tomto roce přešla pod vedení řed. základní školy. Odchodem vedoucí ŠJ p. Křeháčkové Marie do důchodu byla konkurzním řízením jmenována paní CIFROVÁ Marie. Nadále zde pracuje 6 kuchařek, z toho jedna síla vykonává práce pouze pro Mateřskou školu a úklid jídelny ZŠ. Počet odebraných i obědů i počet strávníků se proti minulému roku zvýšil v důsledku zavedení 9leté školní docházky. V květnu 1996 byly zvýšeny ceny za odebrané obědy vlivem zvýšení cen potravin, energie a vody.

V důsledku velmi pomalého zpracování vedení skladové evidence ručním způsobem se od srpna přešlo na počítačové zpracování. Průměrný počet se od srpna přešlo na počítačové zpracování.

Průměrný počet podávaných obědů denně je kolem 400.

 

 

CENA OBĚDŮ:

16,50 Kč

 

 

1.- 4. roč.

11,- Kč

 

 

5.- 9. roč.

12,- Kč

 

 

dospělí

14,- Kč

 

 

Nový školní rok 1996/97 byl slavnostně zahájen v KSK za účasti všech žáků, rodičů dětí I. ročníků, zástupců obce a rodičovského sdružení. Paní ředitelka Jana Geržová seznámila přítomné s hlavními úkoly nového šk. roku. Po skončení odešli všichni žáci do svých tříd, kde byli informováni třídními učiteli o organizačních záležitostech. Ředitelka školy prostřednictvím zpravodajů, nástěnek, dlouhodobých i krátkodobých úkolů, odborných seminářů zajišťuje a umožňuje další sebevzdělávání učitelů dle aprobace a zájmů, což vede k dalšímu obohacení a předávání vědomostí žákům. Do vzdělávání učitelů byly zařazeny programy s tématy o AIDS, drogách, zdravém stylu života. V Uherském Hradišti bylo otevřeno protidrogové centrum.

Učební plány dle schválených osnov a učebnic rozpracují učitelé 5.-9. roč. do časového plánu pro jednotlivé předměty. Je nutno věnovat pozornost přechodu z prvního na druhý stupeň. Integrovaní žáci jsou vyučováni dle rozvrhu individuálně p. uč. Černou v poradně pro žáky s vývojovými poruchami učení a chování.

Pro zjištění schopností žáků jsou na škole psychologické testy pro žáky 4.-5. roč.; 7.-9. roč., o které mají žáci i rodiče zájem. Obsahují test IQ, test osobnosti.

K výuce slouží 28 učeben, z toho 11 odborných.

Počet žáků v ZŠ: Školu navštěvovalo 377 žáků a z Veletin dojíždělo z toho 51 žáků. Ve dvou odděleních školní družiny bylo 50 žáků. Prospěli všichni žáci. Na II. stupni s vyznamenáním bylo 79 žáků. Sníženou známku z chování byl klasifikován 1 žák, 16 žáků dostalo napomenutí, 10 žáků - důtku tř. uč., 8 žáků - důtku ředitelky. Bylo uděleno 41 pochval s knižní odměnou za prospěch, chování, práci pro třídní kolektiv, školu a její reprezentaci a 73 pochval za mimořádné aktivity.

Talentovaní žáci se zúčastnili školních soutěží: recitačních, výtvarných, sportovních, školních kol olympiád, soutěže Den Země, Jak se stromy probouzejí. V okresních měřítku se žáci zúčastnili různých olympiád. Nejlepších umístění dosáhli v kole Mladý historik - 8. tř.- čtvrté místo, Pythagoriádě - 6. tř.: třetí místo, olympiádě cizích jazyků v angličtině: 2. místo, v kole Kolumbiády - 9. tř.: 3. místo.

V rámci sportovních činností se zúčastnili okresního přeboru v lehké atletice a Poháru rozhlasu a přespolního běhu v Uh. Ostrohu. Žáci 7. tříd v počtu 35 žáků se zdokonalovali na lyžařském výcviku v osadě Bílá, okr. Frýdek-Místek. Plaveckého výcviku se zúčastnili 3. a 4. ročníky na ZŠ v Dolním Němčí a v Uh. Hradišti. Většina žáků se naučila plavat. V rámci dopravní výchovy své vědomosti využívají žáci prakticky na dopravním hřišti v Mařaticích. Je škoda, že naše dopravní hřiště při ZŠ je zničeno. Žáci 1. a 2. stupně se zúčastnili dle celoročního plánu řady kulturních akcí ve Vlčnově, Uh. Brodě, Uh. Hradiště, Zlíně a v Brně (návštěva hvězdárny), Městské knihovny, výstava loutek, divadla, kin, exkurzí a různých vlastivědně poznávacích zájezdů. Vyučující vedli různé zájmové kroužky: německý a anglický jazyk, přírodopisný, počítačový, ekologický, zajímavé matematiky, zeměpisný, výtvarný, knihovnický, dramatický, sportovních her, hudební, mladé kuchařky. Dne 6. 6. 1996 byla na škole provedena inspekce zaměřena na "Stav výtvarné výchovy na škole".

V roce 1996 byl vydán první školní časopis "ŠKOLÁK", který obsahoval náměty žáků (poezii, texty, vtipy, vzpomínky na školní léta, úspěchy ve školním roce, křížovky a jiné).

Vzhledem k zavedení povinné devítileté školní docházky koncem roku žádný žák neopustil školu. Ve výchovném poradenství je nutné se zaměřit na seznámení žáků se SŠ, SOU a jednotlivými závody v našem regionu. Seznámení je realizováno i formou exkurzí do jednotlivých podniků v okrese. Otázku volby povolání bude dobré řešit individuálně už od 6. ročníku. Na škole byla vybudována jazyková laboratoř, bylo započato s vybavováním počítačové učebny, dokončena úprava dílen, vysazen školní sad, provedeny terénní úpravy nad školou pro šk. hřiště, byla uskutečněna jednání o výstavbě šk. tělocvičny a rozšířena skladba uč. pomůckami. Škola spolupracuje s rodiči, veřejností, Obecním úřadem, dětskou lékařkou a stomatoložkou.

 

Mateřská škola ve Vlčnově 1996

Ředitelkou MŠ je stále paní Marcela Strouhalová z Uh. Brodu. Pracovní poměr na MŠ ukončila p. uč. Marie Zálešáková z Uh. Brodu (přešla na VIII. MŠ Uh. Brod), pracovala u nás od roku 1975. Na její místo nastoupila p. uč. Jaroslava Thořová - Uh. Brod.

Z činnosti: V půlce února proběhl na MŠ pravý masopustní rej (děti tančily, závodily a dováděly). Začátkem dubna proběhla oslava svátku jara - velikonoce. Děti malovaly kraslice a různé pěkní velikonoční ozdoby. Dne 7. května byla provedena oslava pro maminky. V každé třídě byla provedena besídka. Děti pro maminky vyrobily vkusné dárečky a maminkám daly květinky. Další velkou událostí je tradiční Jízda Králů. Děti se souborem Čerešničky pod vedením p. uč. Plaché vystoupily na stadiónu a jejich program sklidil velký potlesk. Den dětí proběhl tradičně na školní zahradě, kde obecní úřad vybudoval velké ohniště na opékání špekáčků. Děti soutěžily, závodily, opékaly špekáčky. Jejich svátku se také zúčastnily místní hasiči, kteří jim předvedli svoje umění a povozili je v hasičském autě. V závěru roku v červnu byly ve Slováckém divadle na pohádce "Princezna a drak". Ukončení šk. roku proběhlo 28. června. Děti se ze svými učitelkami rozloučily kytičkou a předškoláci na památku dostaly pěknou knížku "Neposedná kachňátka". Během prázdnin byl provoz MŠ zajištěn. Paní učitelky i provozní pracovnice si vybíraly řádnou dovolenou a většina dětí měla prázdniny. MŠ byla uzavřena v době od 22. července do 3. srpna.

ZAHÁJENÍ ŠK. ROKU 1996/97: Celkem zapsáno 103 dětí. Podle věku děti rozděleny do 4. tříd, kde pracovaly 2 učitelky na střídavé směny. V listopadu proběhlo fotografování dětí s vánočním motivem. Album si koupila většina dětí. Zdravé děti se saunovaly. Vznikla i epidemie - plané neštovice. Velmi pěkně děti oslavily Mikulášskou nadílkou i vánoce. Od 23. XII. do 6. 1. MŠ byla uzavřena.

Z budovatelské činnosti: Byla provedena oprava žaluzií v oknech, odvoz starého písku a dovoz nového písku do pískoviště. Obnova pavučiny a lan na průlezy (horolezecká lana). Nátěr brouzdaliště protiskluzovou barvou. Očišťování oken v I. patře. Oprava malby v budově, nátěr oken a parapetních desek. Provedena revize elektroinstalace, výtahu a hasících přístrojů. Vypracován projekt "Posouzení požárního zabezpečení". Pro děti byly zakoupeny pěkné velké hračky, různé stavebnice v hodnotě 20.000,- Kč. Dále byla zakoupena sada pomůcek pro děti. Učitelky jsou zapojeny do odborného školícího studia, které hradí Středisko služeb školám.

 

Místní lidová knihovna ve Vlčnově 1996

V roce 1996 Místní lidová knihovna, která je umístěna v I. poschodí bývalé Měšťanky pod vedením paní Marie Kolajové rozšířila půjčovní dobu pro občany takto: K pondělí a čtvrtku (9 30-17 30) bylo přidáno ještě úterý (9 30-16 00 hodin). Toto rozšíření půjčovní doby se odrazilo ve zvýšení návštěvnosti v knihovně i v počtu vypůjčených knih. V roce 1996 měla knihovna 456 čtenářů ( z toho 38 dětí do 15 let). Knihovnu navštívilo celkem 3.409 návštěvníků, kteří si vypůjčili celkem 12.069 knih z toho: 4.559 naučných, 3.549 románů, 1.070 dětských naučných a 2.891 knih pro mládež). KNIHOVNA odebírá 26 titulů časopisů, kterých se v roce 1996 půjčily 4.233 výtisky. Nakoupeny byly 383 nové knihy. Obecní úřad přispěl částkou 5.000,- Kč. Celkem 256 knih bylo odepsáno jako zastaralá literatura, takže knihovna obsahuje 11.474 knih. Nadále pokračuje dobrá spolupráce se ZŠ Vlčnov - pořádají se besedy o spisovatelích a tzv. knihovnické lekce. Bylo jich celkem 20. Obecní úřad v průběhu léta nechal v knihovně vybudovat nové plynové topení.

 

Poštovní úřad ve Vlčnově 1996

Poštu ve Vlčnově stále vede paní poštmistrová Marcela Bělohlávková a u poštovní přepážky je Zdeňka Janovská z Květné.

Organizace práce i sazby za dopisy a balíky jako v roce 1995. V roce 1996 nebylo větších výher v Sazce, Sportce ani v jiných hrách. Koncem léta byla započata stavba telefonní ústředny pro TELOKOM namístě zbouraného domu č. 32 (Štěrbovo v plotech). Jelikož se bude obnovovat celé telefonní vedení, byla při této příležitosti nabídnuta občanům výhodná nabídka zavedení telefonu do domácností.

Sběrna prádla: 23. září 1996 zahájila provoz sběrna prádla (pro čistírnu) v ul. Ed. Beneše, kterou provozuje p. Lud. Podškubková č. 782.

 

Duchovní správa ve Vlčnově 1996

Duchovní správu stále vede pater Václav Haltmar a s pomocí občanů a hlavně strany KDÚ-ČSL se stará o zvelebování kostela, fary i okolí. V roce 1996 byla provedena nová malba kostela v průběhu 14 dní včetně montáže a demontáže lešení. Malbu prováděli pracovníci z Uh. Brodu-vedoucí pan Rožek. Náklad asi 40.000,- Kč. Dále byla provedena výměna 7 kusů el. akumulačních kamen za kachlová. Náklad asi 70.000,- Kč. V roce 1996 byla provedena oprava varhan - podnik Varhany Brno.

Ve Vlčnově bylo v roce 1996 23 svateb, z toho 18 římskokatolických, ale ve Vlčnově v kostele jen 2 svatby. Křtů bylo 21, ale 38 pohřbů.

 

Myslivecká jednota Dřinek ve Vlčnově 1996

Rok 1996 nebyl pro myslivost ve Vlčnově jednoduchý. Mrazivá zima s hlubokým sněhem od začátku roku znesnadňovala zvěři přístup k paši. Ještě v půli března rozváželi v Rovných na volno po zmrzlém sněhu traktorem s vlečkou kupky lucerky, kde bylo koncentrováno přes 100 ks srnčího. Koroptvičky tak slibně se rozvíjející sbírala škodná, když přirozenou potravu - hraboše přikryl sníh. Mokré léto nepřálo hnízdící pernaté, takže spatřit rodinku bažantíků či koroptviček byla spíš náhoda. Na podzim z plánovaných 4 honů na drobnou nekonali ani jeden a nakonec pro velký úbytek zajíců zrušili i odchyt. Příroda je mocná a věří, že při příznivých podmínkách a při maximální péči se zvěř zase vrátí do původního stavu.

Porovnejme odlov zvěře: Rok 1995: užitková: 9 srnců, 8 srn, 13 srnčat, 255 zajíců+57 odchyt, 31 bažantů, 16 králíků, 9 hřivnáčů, 1 sluka, černá -1 lončák -1 sele

ŠKODNÁ: 25 lišek, 72 koček, 10 psů, 22 strak a 4 kuny. Rok 1996: užitková: 7 srnců, 8 srn, 11 srnčat. Zajíc 0, bažant 0, divoký králík 0, 1 sluka, 2 hřivnáči, 6 černá. Škodná: 4 lišky, 6 toulavých psů, 45 koček, 7 strak, 4 sojky, 4 kuny. Černou ulovil: Kája Chovánek ml., Ondrůšek J., Divoký Mir. Divoký Mir. ulovil postřeleného divočáka 18. 7. 1996 - ještě před povoleným odstřelem, za což mu byl udělen trest: Zákaz odlovu srnčí zvěře do konce roku a černé zvěře i v příštím roce.

V revíru prosekávali meze, dokončovali výrobu a rozmístění dřevěných búd na seno a ostatní krmivo. U chaty byl postaven nový oboroh na seno. V chatě ve staré části byla položena podlaha z terasových dlaždic.

Z další jejich činnosti:

Dne 17. 2. 1996 pořádali v Klubu sportu a kultury tradiční myslivecký ples. Hrála oblíbená dechová hudba Stříbrňanka a v přísálí DISKO. Dne 11. 5. 1996 při oslavě svátku matek v jejich klubovně hrálo "KVÍTKO". Dne 17. 6. 1996 bylo pozastaveno na 1 rok členství Zdeňku Jančovi pro opak. přestupky. Dne 30. 5. 1996 na Den dětí pršelo, tak oslava byla jen v jejich klubovně.
Dne 8. 6. 1996 pořádali Memoriál p. Valy ve střelbě na asfaltové terče na střelnici v Záhorovicích. Na baterie 2x10 terčů bez rozdílu věkových kategorií se umístnil na I. místě Mirek Ondrůšek; II. místo Joža Ondrůšek, III. B Chaloupka ml., IV. Tonda Šuranský, V. Mir. Divoký, VI. Jar. Mikulec.
Dne 15. září 1996 proběhly v revíru Podzimní zkoušky loveckých psů - OHAŘŮ. Za deštivého počasí myslivci z Vlčnova pan Vašek Knotek a Jara Hofer dovedli své krátkosrsté hnědky k I. ceně.

 

Český svaz zahrádkářů ve Vlčnově 1996

Na výroční členské schůzi 8. 3. 1996 za účasti 77 členů (celkem je členů 156) byl zvolen výbor na období 1996-1998 v tomto složení: Předseda p. Ant. MIKULEC - bytem Vlčnov č. 1021. Členové výboru: Jakoubek Mir., Knotek Pavel, Knotek Jos., Koníček Pavel, Králíček Jiří, Mikulec Ant., Schubertová Marie, Šupka Jan; Revizní komise: Vozár Antonín, Marášek František. Služby pro členy i pro občany jsou stejné jako v minulých letech. Mandlování - p. Josefka Křapová; pečení vdolečků - p. A. Ulčíková.

 

Výkup ovoce a zeleniny:

V roce 1996 bylo vykoupeno 32.727 kg okurek -

I. třída

15,- Kč

 

II. třída

12,- Kč

 

III. třída

7,- Kč

 

Cuket = 2.858 kg, cibule = 527 kg, česneku = 200 kg. Vykupoval pan Jakoubek Miroslav. V sušárně bylo zpracováno 9.460 kg ovoce, z toho se usušilo 1820 kg ovoce. Pro 38 zákazníků bylo zpracováno 2.870 kg ovoce na povidla. Pro 36 zákazníků bylo zpracováno 4.770 kg ovoce na mošt. Práci v sušárně a moštárně prováděl přítel pan Josef Vozár č. 818. Příjem v sušárně 16.042,- Kč, ale spotřeba 3.535 kW, takže sušárna byla ztrátová 2.203,50 Kč v neprospěch ČZS Vlčnov. V moštárně se uskutečnily 2 zabijačky. Ve společenské místnosti v roce 1996 bylo 10 oslav.

Z další činnosti: Dne 30. 3. 1996 v přísálí KSK: video promítání "Řez stromů" = jen 6 lidí. Dne 19. 5. 1996 v přísálí KSK: přednáška "Chemická ochrana rostlin a vinné révy" = 16 lidí. Přednášeli z firmy Zenica ing. Čajka Jan ze Strážnice a ing. Fr. Vozár č. 111. Dne 15. 11. 1996 přednáška v přísálí KSK: "Boj proti ŠÁRCE" = 42 lidí. Přednášel ing. Štefka.

Zájezd na výstavu "Zahrada Čech" Litoměřice 22. a 23. září se neuskutečnil. Přihlášeno jen 7 lidí a to ještě nebyli členové ČZS. Dne 7. 7. 1996 zemřel zakládající člen ČZS přítel Jan Prchlík.
V měsíci září bylo započato s menší generální údržbou budovy "Zahrádkář". Nátěry rýn, oken a celkový pořádek /sklepy a jiné/.

SOUD v Benešově u Prahy: Dne 24. 10. 1996 se zde konal soud ve věci půjčky 150.000,- Kč společnosti JIA Praha. ČZS soud vyhrál, ale do konce roku nepřišlo soudní rozhodnutí. Společnost úroky neplatí a peníze nevrací !!!

VÝSTAVA VÍN: Dne 7. 4. 1996 se uskutečnila v Sokolovně tradiční Velikonoční výstava vína s ochutnáváním. Bylo vystaveno 238 vzorků, z toho 120 z Vlčnova a 118 od cizích. Nejvíce ze Starého Poddvorova - 52 vzorků.

Šampión výstavy: RB/92: Habarta Vl. Mařatice 19,4 b. BM/93: Zemek Ondřej Vlčnov 19,3 b.

Mezi nejlepší vzorky: Zábrana Jos. 874 (MM- 19;RB- 19; SZ- 19); Lekeš Josef 467 (SB/B- 18,9); Kašpařík Jos. 224 (RR- 18,9); Koníček Jos. 55 (PM- 19); Mlýnek Jos. 67 (BM- 19,1); Knotek J. 380 (MT- 19,1); Zemek Ondřej (BM- 19,3;RB- 19,2;NE-19,1); Coufalík Ed. 825 (MT- 18,9;RV- 18,9;RB- 19); ČSZ (SB- 19); Kolek Jan (PM+VA- 19); Koníček Jos. 804 (RR- 19,1); Mikulec Jos. 64 (RR- 18,9); ing. Vozár 111 (BB- 19); Mikulec Jan 1094 (RR- 18,9);

CIZÍ VZORKY: Starý Poddvorov: Strýček 302 (RR- 18,9); Bařina (TR- 18,9); Kudlovice - Stuchlík 254 (RR- 19,2;VZ- 18,9); ČZS Lipov (SB/B- 18,9); N. Poddvorov- Sůkal 63 (VZ-19); ČZS Popovice (SČ- 18,9); Hradčovice: Švestka 104 (SB- 18,9), Zajíc 21 (RB- 18,9); Mařatice: Jež Boh. 850 (MT- 19, RB- 19); Habarta Vladimír 218 (RB- 19,4); Šácha Fr. (R-B 19,2); SKRYJA- Uh. Hradiště (RB- 19,2); ing. Langer Vážany (NE- 18,9); ing. Hlucký (AN- 19);

VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN 28. 9. 1996: Vystaveno 76 vzorků od 23 členů a občanů, ale výstavu navštívilo jen 45 lidí.

 

Český svaz VČELAŘŮ ve Vlčnově 1996

Předsedou organizace je pan Václav Vozár a jednatelem je pan Vladislav Moštěk č. 212. Organizace má 25 členů s 228 včelstvy - to je o 5 včelstev méně než v r. 1995. V roce 1996 zemřeli 2 členové (Prchlík Jan a Křapa Jan č. 821); Státní příspěvek na zazimování 1 včelstva se vyplácelo 40,- Kč a 120,- Kč dotace na 1 včelstvo. Včelaři opět léčili na zimu 3x fumigací Taktivarem. Léky platí organizace. Přísuny včelstev se hromadně neorganizují. Ani hromadný výkup medu se nekoná. Nekonají se ani schůze ani zájezdy. Přísuny včelstev jen v menším měřítku si dělají sami členové, protože žádný nechce nic platit. Také med se těžko prodává. Stojí 48-50,- Kč.

 

Tělovýchova ve Vlčnově 1996

Předsedou TJ Vlčnov je stále ing. Zdeněk Ulčík a předsedu kopané dělá Jan Chvilíček. Přes velmi špatnou finanční situaci dokázaly kabiny, které byly úplně v dezolátním stavu nadstavit a zhotovit místo rovné střechy /všude zatékalo!/ udělat střechu sedlovou. Na brigády nechce nikdo chodit. Se sportovní činností je to velmi špatné. Házená pro nedostatek financí skončila a TJ má už jen šachy, volejbal a kopanou. Oddíl šachu hraje oblastní přebor a vedou si dobře. Na konci roku bylo toto pořadí v tabulce: Napajedla, Uh. Ostroh A, Vlčnov, Bzenec, Uh. Brod, St. Město C, Hodonín, Uh. Hradiště, Dolní Němčí, Veselí B, Strážnice a Uh. Ostroh B. V derby s Uh. Hradištěm jsme vyhráli 4,5:3,5. (Vyhráli: Kubín, Ondrůšek a Oharek, remizovali: Franta, Bařina, Zemková). Volejbalový poločas okresního přeboru: St. Město C, DTJ Květná, TJ Vlčnov, Slov. Slavia, Ostr. Lhota, Bojkovice.

KOPANÁ: I. mužstvo hraje I. B třídu a vede si čím dál, tím hůř ! Jarní kolo jsme začali 14. 4. dvěma porážkami venku. Pak se mužstvo chytlo a 9 zápasů nebylo poraženo. Na jaře jsme nahráli 22 bodů a dali jsme 16 gólů. Celkově jsme obsadili 9 místo s 33 body. Hráli bez trenéra. Dobře chytal St. Kroupa. Soutěžní ročník 1996/97 jsme začali dobře. Mužstvo posílil Radek Mikulec (vrátil se z Újezdce) a ze 3 zápasů jsme uhráli 7 bodů. Je paradoxní, že i na konci podzimního kola zase jen těch 7 bodů a to signalizuje sestup. V Kněždubu nám rozhodčí vyloučil 3 hráče a v posledním zápase s Nedakonicemi inzultace rozhodčího (Libor Chovánek) a to znamenalo tvrdý trest. 0:3 kont., pokuta 1.500,- Kč a odebrání 3 bodů. DOROST: nemáme trenéra, málo hráčů a vysoko prohráváme doma i venku. Odhlašuje se ze soutěže. ŽÁCI si vedou s J. Křapou a V. Janovským dobře.

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Vlčnově 1996

Celkem je ve Vlčnově 69 členů z toho 17 žen a 17 chlapců 9-14 let. Náčelníkem hasičů je pan Vít Kašpařík, mládež vede Stanislav Moštěk.

Úsek prevence: Zásahové jednotce SDH ve Vlčnově byl v roce 1996 vyhlášen poplach sirénou 5x a to: 19. 4. 1996 požár hosp. budovy při rodinném domku v Havřicích. 24. 4. 1996 požár lesa u Hluckých vinohradů. Nebyl to požár lesa, ale jen vypalování louky, takže jednotka ani nezasahovala,15. 6. 1996 námětové cvičení na farmě II. VOD, zpracované velitelem SDH.
9. 8. 1996 námětové cvičení na objekt sušky v Dolním Němčí vyhlášené v rámci okrskového cvičení velitelem SDH v Dolním Němčí. 19. 8. 1996 námětové cvičení na objekt Agrochemického podniku v Uh. Brodě vyhlášené OZHS v Uh. Brodě za účelem prověření vzájemné součinnosti.

Všechna cvičení a činnost našeho SDH byla hodnocena kladně.

VÝCVIK A ŠKOLENÍ: Naše zásahová jednotka je zařazena do SPO II. - represivní činnost, a proto nejvíce hodin bylo věnováno praktickému výcviku s CAS-32 T 815 a DVS 12 - A 30 a vzájemné součinnosti dvou a více zásahových jednotek. Velká pozornost je věnována uložení a ošetřování dýchacích přístrojů, radiostanice a svítilny, pro něž byl zhotoven panel pro jejich uchycení a stále nabíjení. Pro dýchací přístroj byl zhotoven v CAS 32 pro správné ulovení a snadnou manipulaci nosič pro 3 láhve a 3 přístroje. V DVS 12 S A 30 zhotoven nosič pro dýchací přístroje. /Technická prohlídka/.

Technické prohlídky vozidel a zkouška emisí 2x do roka!

Odhad brig. hodin: Celkem asi 1100 hodin z toho: údržba výstroje, výzbroje /120 h/, údržba vodních zdrojů /80/, vyčištění koupaliště /100/, údržba automobilů /150/, údržba zbrojnice /100/, výroba lávek a stolů /330/, výroba nosičů /230 hodin/.

Různé jiné práce a činnosti pro obec: Na žádost OÚ kropení kluziště, uspořádali turnaj v ledním hokeji, stavění a kácení máje + opékání makrel. Na dětský den ukázky činností a techniky. Část hasičů byl v Brně na Pyrosu - hasičská výstava.

ÚSEK PREVENTIVNÍCH PROHLÍDEK: Prohlídek v 894 obytných domech se zúčastnilo 24 požárníků. Většinu závad odstranili ihned na místě. /5 podst. závad/

Z činnosti mladých hasičů: Pod vedením St. Mošťka se v květnu 1996 zúčastnili Závěrečného srazu HRY PLAMEN ve St. Městě. Mladší žáci soutěž vyhráli, starší žáci skončili na 5. místě.
V měsíci říjnu byli na soutěži HRY PLAMEN v Boršicích u Buchlovic. Mladší žáci opět vyhráli. Starší žáci: jedna hlídka obsadila 6. místo a druhá hlídka 7. místo. V listopadu 1996 za přítomnosti sboru a představitele výkonného výboru okresu provedli zkoušky odbornosti mladého hasiče a obstáli velmi dobře.

 

Klub sportu a kultury ve Vlčnově 1996

KSK ve Vlčnově pod vedením jejího ředitele ing. Antonína Pavelčíka stále vykazuje dobrou činnost. Již tradičně se konají v KSK i na jeho parkovišti jarní a předvánoční trhy, pěkný silvestrovský program ve všech prostorách Klubu, krojový ples KSK, celoroční úspěšná činnost folklórních skupin a dechových hudeb a každoroční vlčnovské slavnosti s Jízdou Králů na poslední květnovou neděli /Tradičně pěkné počasí!/.

Letos se opět v dlouhém seznamu vlčnovských králů objeví nové jméno pod poř. č. 187 král Marek DACÍK bytem Vlčnov č. 89 narozený 16. 7. 1986. POBOČNÍCI: PIJÁČEK Rostislav č. 83, ŠOBÁŇ Martin č. 1102
 

 

Jezdci královské družiny

1.

HORÁK Přemysl

č. 1130

10.

MIKULEC Josef

č. 10

2.

KNOTEK Libor

č. 126

11.

MIKULEC Zdeněk

č. 1149

3.

KNOTEK Roman

č. 1016

12.

PODŠKUBKA Jaroslav

č. 1079

4.

KNOTEK Šimon

č. 134

13.

ŠOBÁŇ Antonín

č. 1102

5.

KONÍČEK Kamil

č. 1112

14.

ŤOK David

č. 368

6.

KRCHNÁČEK Radek

č. 1134

15.

VOZÁR Jakub

č. 76

7.

KŘAPA Jakub

č. 1023

16.

ZEMEK Marcel

č. 1083

8.

KŘAPA Martin

č. 1046

17.

ZEMEK Antonín

č. 530

9.

KUČERA Petr

č. 1048

18.

ŠIMEK Martin

č. 908

 

 

Program JÍZDY KRÁLŮ 1996

 

Sobota 25. 5.

14.30

Koncert dechové hudby CHlapci Vlčnovjané

 

15.30

Výstava výtvarného umění

 

17.00

Vitajte ve Vlčnově - vystoupení souborů

 

19.00

Večer pro krále - beseda u cimbálu s Burčáky a lidová veselice - Vlčnovjanka

 

20.00

Předání vlády králů a představení královské družiny

 

20.30

Pokračování lidové veselice

Neděle 26. 5.

7.30

Jarmark lidových výrobků

 

9.00

Přijetí královské družiny a mladého krále u starosty obce ing. Šimona Knotka

 

9.30-12.00

Veselá je dědina - folklórní pořady po vesnici, koncerty dechových hudeb a výstavy: Přísálí KSK - výstava z tvorby Jindry Pelkové; rolnický dům č. 57, Slovácká jizba u kostela, ZŠ - výstava výšivek, krojů, fotografií.

 

11.30

Jízda králů - objížďka královské družiny s králem na omašlených koních.

 

13.30

Královská družina jede v čele krojovaných průvodu na stadión TJ, kde vystoupí domácí soubory: ČEREŠNIČKY, VLČNOVJÁNEK, ŠOHAJEK, VLČNOVJAN s cimbálovkou, mužský sbor a dechovky: Vlčnovjanka a Vlčnovjané. Cizí soubory: Kalina z Humenného, Lúčka z Kudlovic, Pentla z Boršic, Burčáky, Nivnica, mužský sbor z Nedakonic, dětský soubor ze Skoronic, dechovka Stříbrňanka a Dolněmčanka.

 

16.30

Muzikantská rozlúčka v KSK s dechovkou a večer v búdách.

 

Vlčnovjan ve Španělsku v době od 9. 7. do 17. 7. 1996

Soubor Vlčnovjan od svého založení v roce 1972 vystřídalo již přes 200 tanečnic a tanečníků a mimo účinkování doma a v naší republice vystupoval i v mnoha dalších evropských státech: Maďarsko, Rakousko, Belgie, Řecko, Itálie, 2x Anglie, 2x Německo, 2x Španělsko a 3x Francie.

Na základě doporučení přátel ze Španělska byl vybrán Vlčnovjan k vystoupení v hlavním městě Navarského království PAMPLONĚ. Dnes je Pamplona 170tisícové správní centrum provincie Navara, ležící na úpatí Pyrenejí a sousedící s Baskickem a Francií. Pamplona je velmi známá corridou - býčími zápasy, kde v rámci fiesty - slavností sv. Fermina probíhá každoročně volný běh 8-12 býků spolu se 150 odvážlivci ve vyhrazených ulicích a speciálním ohrazeném koridoru do arény. Je to akce obrovského zájmu místních i turistů z celé Evropy. Vlčnovjan zde měl dvě vystoupení ve sportovní hale a jeden průvod městem. Celou dobu bylo krásné slunečné počasí. Naše muzika se zájezdu nezúčastnila, takže museli celý program nacvičit s cimbálovou muzikou "Mladé Dolňácko" z Hluku. Jely dva autobusy a tohoto zájezdu se zúčastnili i tanečníci ze souboru Hradišťan a Šohajek.

Další akce souboru Vlčnovjan: 27. 1. vystoupení na krojovém plese KSK; 6. 4. beseda u cimbálové muziky Vlčnovjan ve vinárně "U starosty" (pod obecním úřadem); 6. 4. beseda u cimbálové muziky Vlčnovjan ve vinárně "U starosty" (pod obecním úřadem); 15. 5. Vystoupení v kulturním domě Elektra Luhačovice, 29. 6. Vystoupení souboru včetně vlčnovských občanů (60 lidí) ve Strážnici, Strojil se kůň, na kterém jel král Marek DACÍK. 24. 8. Repríza programu "UHERSKOBRODSKO" na nádvoří MUZEA v Uh.Brodě, 25. 8. DOŽINKY ve St. Městě - průvod městem, vystoupení v Sokolovně. Ve dnech 29. 8. - 1. 9. 1996 FESTIVAL - zájezd do Itálie: Festival v Asti a Castel don Bosco , kde byl soubor Vlčnovjan ubytován v klášteře bratří Celestiánů.
28. 9. 1996 Vystoupení v kulturním domě v Bzenci-vinobraní. Průvod městem. 19. 10. 1996 Nahrávání kazety VLČNOVJAN. V listopadu brigády na sběru šrotu a v prosinci pálení slivovice !!
Soubor Vlčnovjan vede ing. Bobek a Jana Neničková. Organizační pracovník PANČOCHA Petr.

Dechová hudba VLČNOVJANKA pod vedením uměl. ved. Pavla Nevařila v roce 1996 účinkovala: 13/1 Senice na Hané; 20/1 Uh. Brod; 27/1 Konice; 10/2 Lhota u Zlína; 17/2 Hodonín; 24/2 Kroměříž; 8/3 Odry; 30/3 Velké Losiny; 29/4 Nové Město na Mor. 1/5 Lipník nad Bečvou; 12/5 Velké Losiny; 14/5 Vysoké Mýto; 30/5 Brušperk; 1/6 Lanškroun; 6/7 Synalov; 18/8 Velké Losiny; 31/8 Němčice na Hané; 31/8 Kunovice. 15/9 Kunštát; 5/10 Polička; 15/10 Rožnov; 18/10 Rajhrad; 17/11 Strážnice; 7/12 Bludov; 7/12 Letovice; 29/12 Hovorany; 31/12 Rajhrad;

Na vlčnovských slavnostech s Jízdou Králů hráli 25. a 26. května 1996. ZAHRANIČÍ: V měsíci březnu a červnu hráli v Německu. ZPĚV: Minaříková Jana z Hluku, Josef Malina z Kunovic; (mateřská dovolená Vypravěč: Slávek Kubík z Veselí. Jana Šopíková-Ohanková);

 

Výrobně obchodní družstvo ve Vlčnově - 1996

 

Vedení VOD ve Vlčnově pracuje v tomto složení:

Předseda:

ing. Jan CHVILÍČEK

Vlčnov, č. 87

Místopředseda:

Václav MOŠTĚK

Vlčnov č. 188

Vedoucí závodu 01 R.V.:

Josef ŠOBÁŇ

Vlčnov č. 1129

Vedoucí závodu 02 Ž.V.:

Frant. MOŠTĚK

Vlčnov č

Vedoucí závodu 03 mechanizace:

Václav MOŠTĚK

Vlčnov č. 188

Vedoucí závodu 04 obchodní činnost:

Frant. KONÍČEK

Vlčnov č. 1054

Vedoucí závodu 05 - Správa a obslužní činnost:

ing. Eva Lagová

 

 

 

Dne 1. března 1996 se konala členská schůze VOD, která zvolila představenstvo a kontrolní komisi v tomto složení:

 

PŘEDSTAVENSTVO:

Předseda:

ing. Jan CHVILÍČEK

Vlčnov, č. 87

Místopředseda:

Jan KAŠPAŘÍK

Vlčnov č. 132

Člen:

JUDr. Jan MARÁŠEK

Uh. Brod 995

Člen:

ing. Frant. VOZÁR

Vlčnov č. 111

Člen:

Břet. MIKULEC

Vlčnov č. 1106

Člen:

Rost. KRÁLÍČEK

Vlčnov č. 392

Člen:

Václav MOŠTĚK

Vlčnov č. 188

Člen:

MVDr. Frant. CAHEL

Uh. Brod č. 1554

Člen:

MVDr. Frant. KNOTEK

Vlčnov č. 126

Člen:

Josef KRÁLÍČEK

Vlčnov č.

Člen:

Frant. PAVELKA

Vlčnov č. 169 

REVIZNÍ KOMISE:

Antonín KŘAPA

Vlčnov č. 1103

Miroslav PAVELČÍK

Vlčnov č. 7

Božena TIBENSKÁ

Vlčnov č. 112

 

ROSTLINNÁ VÝROBA - 1996

Práce v rostlinné výrobě v roce 1996 byly velmi obtížné. Po dlouhou zimu byly jarní práce až o tři týdny zpožděné. Podzim zase velmi mokrý, takže sklizeň cukrovky byla ukončena až na Mikuláše 5. XII. 1996. Vyorávače a vlečky v blátě tahaly vždy dva traktory. Tak obtížnou sklizeň snad nepamatujeme.

 

VÝSLEDKY v R. V.

 

 

1996

PLODINA:

ha výnos1995

osev ha

ha výnos

pšenice ozimá

4,52

533

5,23

ječmen ozimý

4,25

20

4,78

ječmen jarní

5,09

221

4,47

řepka ozimá

4,18

136

3,41

kukuřice zrnová

-

60

7,78

kmín

0,13

33

1,83

slunečnice

1,98

34

1,42

cukrovka

40,20

114

46,40

hrozny

1,08

2,5

4,10

 

 

 

Výsledky v živočišné výrobě

Stav zvířat k 30. 1. 1996:

 

SKOT

1115 ks z toho 374 dojnic

PRASATA

1961 ks z toho 190 prasnic

DRŮBEŽ

10200 kuřic /nosnice/

 

 

 

UŽITKOVOST

1995

1996

Průměrná denní dojivost l

14,-

15,3

Roční dojivost na 1 dojnici l

5110

5588

Produkce vepřového masa t

341,4

326,7

Produkce hovězího masa t

193,7

215,6

Průměrný přírůstek vepř. žír kg

0,63

0,81

Průměrný přírůstek hov. žír kg

0,82

0,86

Tržby v prodejně masa /tis./

10.024

11.421

Tržby v prodejně potravin I. /tis./

7.842

9.205

Tržby v prodejně potravin II. /tis./

3.806

4.522

Odchov kuřic kusů

9.639

10.180

Odchov brojlerů kusů

16.097

 

 

SOUTĚŽE V ORBĚ 1996:Miroslav ONDRŮŠEK (dlouholetý člen JZD Vlčnov) je stále v soutěžích v orbě velmi úspěšný. V pátek 13. 9. proběhlo v Očové na Zvolensku 1. mistrovství v orbě. Za velmi těžkých podmínek zde soutěžilo 15 domácích oráčů a 2 z České republiky. Zvítězil Miroslav Ondrůšek (soutěží na Z.A.S. Nivnice), který porazil Ant. Krátkého o 11,5 bodu a nejlepšího Slováka Martina Machavu porazil o 50 bodů.,

Celková bilance: Miroslav ONDRŮŠEK získal 5x titul mistra republiky a 3x druhé místo republiky. Zúčastnil se 5x mistrovství světa a to: ŠPANĚLSKO, NOVÝ ZÉLAND, KENIA, IRSKO, AUSTRÁLIE. V KENI skončil na 25. místě, v Irsku ze 46 na 22. místě a v Austrálii ze 42 oráčů na 30 místě. Účast na těchto soutěžích přispívá ke zviditelnění naší země ve světě. Technické a finanční možnosti, které mají naši soutěžící, nejsou zdaleka srovnatelné s účastníky jiných států. Jsou to z 95% farmáři, kteří mají možnosti své traktory, pluhy a přídavná zařízení zaslat v kontejnerech do místa soutěže, takže mají vše připraveno k tréninku a soutěži. Naši soutěžící dostanou zapůjčit traktory a pluhy na místě, kde si musí hydrauliku a zařízení montovat a seřizovat a s tím pak soutěží.

Stručný komentář k přehledu o stavu hospodaření VOD Vlčnov 1996 . V roce 1996 činily tržby za prodané zboží 25.701 tis. Kč, což je o 3.657 tis. Kč více než v roce 1995. Náklady za prodané zboží činily 22.212 tis. Kč. Rozdíl tržeb a nákladů za prodané zboží ve výši 3.489 tis. Kč představuje realizovanou obchodní marži, která je o 14,5% vyšší než v roce 1995. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb činily 44.491 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 1995 kdy bylo realizováno 40.535 tis. Kč tržeb, jde o nárůst o 10%. Osobní náklady činily 18.878 tis. Kč, z toho náklady na mzdy činily 13.997 tis. Kč. Při přepočteném počtu pracovníků 127 bylo dosaženo průměrné nákladové mzdy 9.814,- Kč.

 

Rozdělení zisku 1996:

 

Odvod do nedělitelného fondu

45,2 tis. Kč

Podíly členům ze zisku

300 tis. Kč

Fond pracovníků

106,8 tis. Kč

CELKEM:

452 tis. Kč

 

Představenstvo VOD Vlčnov schválilo zvýšení nájemného z půdy z 695,- Kč na 780,- Kč.

 

PÁLENÍ SLIVOVICE - 1996

Ve vlčnovské pálenici pana Antonína Mošťka pálilo v sezóně 1996/97 celkem 2130 účastníků a bylo vypáleno celkem 425 tun kvasu. Bylo napáleno 21.945 l 100% = to je 43.000 litrů slivovice (51%). Odvod na spotřební dani 2.084.780,- Kč.

 

 

POČASÍ 1996

 

teploty ° C

srážky mm

Poznámky:

Měsíc

50 letý
prům.

1996

50 letý
prům.

1996

Teploty

Srážky

Leden

- 2,4

- 4,6

28

28,7

4/1 - 14 °C
zima celý měsíc

21/120 cm sněhu

Únor

- 0,7

- 4,8

27

34,2

6/2 - 19 °C
29/2 - 11 °C

13/2sněží
16/2 sněží

Březen

3,7

2,5

32

27,1

5/3 - 19 °C
28/3 - 6 °C

2/3 30 cm sněhu
30/3 sněží

Duben

9,5

9

32

53,4

1/4 - 7 °C
11/4 - 4 °C

2/4 sněží
14/4 sníh+déšť

Květen

14,4

15,4

61

63,6

3/5 22 °C
19/5 31 °C

1/5 bouřka
23/5 bouřka

Červen

17,7

18,5

69

81

3/6 30 °C
7.-12/6 31 °C

13/6 bouřka
22/6 liják

Červenec

19,6

19,6

73

39

14/7 28 °C
30/7 28 °C

8/7 bouřka
24/7 bouřka

Srpen

18,8

19,4

73

69

13/8 25 °C
20/8 30 °C

13/8 bouřka
30/8 prší

Září

15,1

11,5

42

70,2

3/9 21 °C
19/9 17 °C

7/9 liják
22/9 liják

Říjen

9,4

10,4

44

39,8

1/10 20 °C
13/10 20 °C

5/10 liják
18/10 prší

Listopad

4,5

6,2

41

24,7

26/10 - 4 °C
22-30/11 - 4, 5 °C

7/11 liják
26/11 sněží

Prosinec

0,3

- 4,1

29

15,4

9/12 - 5 °C
22/12 - 16 °C

2/12 sněží
23/12 sněží

Celkem Rok

9,2 °C

8,5 °C

551 mm

546,1

Pozdě jarní práce!
Cukrovka do 4. 12

Velmi mokrý podzim

Rozdíl:

 

- 0,7 °C

 

- 4,9 mm

MRAZY

 

 

 

 

Stručná charakteristika roku 1996:

Počasí v roce 1996 bylo velmi rozmanité. Přestože roční srážky odpovídají padesátiletému průměru, nebyly v jednotlivých měsících a ročních obdobích pro zemědělské práce nejlépe rozděleny. Jarní práce pro velmi dlouhou zimu byly opožděny až o 3 týdny a sklizňové práce pro velmi mokrý podzim skončily až 3. XII. 1996. Vyorávače a vlečky tahaly v blátě vždy dva traktory.

Zdravotnictví ve Vlčnově 1996:

V letošním roce byla na zdravotním středisku zahájena ordinace na gynekologickém oddělení. Po dvouleté přestávce, kterou si vynutili stavební úpravy zde začal pracovat jako praktický gynekolog doc. T. VROBEK CSc., zdravotní sestra Pěchová Věra. Dokončena úprava vnitřních prostor. Na jaře bylo provedeno očkování dětí i dospělých- části pacientů proti meningokokové nákaze. Rozsáhlejší epidemie žádného onemocnění neproběhla. Celkem bylo v roce 1996 na zdravotním středisku ve Vlčnově ošetřeno 1100 pacientů. Všichni lékaři již pracují naplno v nových podmínkách soukromé praxe.

 

Křesťanská a demokratická unie

Česká strana lidová 1996. Organizace má celkem 124 členů v čele s předsedou Mošťkem Františkem č. 345. Členové KDU-ČSL byli aktivní při zajišťování jarních voleb do parlamentu a podzimních voleb do senátů. Aktivně pomáhali při vlčnovských slavnostech a účastnili se okresního plesu KDU-ČSL v Uh. Brodě. Výbor je 9členný a schází se jednou za 5 týdnů. V roce 1996 zemřelo 6 členů a byla přijata 1 členka.

 

KERAMIKA ve Vlčnově 1996 

pan Ant. MOŠTĚK č. 148 zaměstnává již 20 pracovníků a 20. XII. 1996 byl vyplacen úvěr u České spořitelny. Výroba je přizpůsobena požadavkům zákazníků převážně ČR. Otevřeli novou prodejnu u kostela v Kunovicích a získali zákazníky v 10 prodejnách v Praze.

Nová zahradní restaurace JANČA Zdeněk - ve vinohradech byla slavnostně otevřena 15. 11. 1996.

 

Závěrečné zhodnocení roku 1996

Rok 1996 byl ve znamení jarních parlamentních voleb a podzimních voleb do senátu.

V budovatelské činnosti bylo pokračováno především na generálních opravách komunikací a to: dokončení na Rybníčku a vozovka v ulici Pod Bočky a Ploty až k zahrádkářskému zařízení. Vlčnovské slavnosti s Jízdou Králů proběhly na velmi dobré úrovni s účastí vzácných hostů - předseda parlamentu ČR pan Milan Uhde, ministr pro hosp. soutěž p. J. Bělehrádek a hosté z Japonska.

 

Zápis projednán a schválen dne: 4. VI. 1997.


 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download