Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

Evidence právních předpisů obce

Evidence právních předpisů obce

odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

číslo

název   Změna poznámka
schválení nabytí platnosti nabytí účinnosti pozbytí platnosti dnem předpisem
OVZ 1/2004 OZV o čistotě a pořádku na území Obce Vlčnov 9.4.2004 9.4.2004 28.6.2004 30.08.2018
OZV č. 01/2018
   

vyvěšeno 11.6.2004

sňato 28.4.2004

OZV 5/2010 OZV o místním poplatku ze psů 17.12.2010 17.12.2010 1.1.2011 31.12.2019
OZV č. 02/2019
   

vyvěšeno 17.12.2010

sňato 3.1.2011

OZV 6/2010 OZV o místním poplatku ze vstupného 17.12.2010 17.12.2010 1.1.2011      

vyvěšeno 17.12.2010

sňato 3.1.2011

ozv 7/2010 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 17.12.2010 17.12.2010 1.1.2011      

vyvěšeno 17.12.2010

sňato 3.1.2011

OZV 1/2012 OZV, kterou se zrušuje OZV č. 4/2010 ze dne 17.12.2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 26.11.2012 26.11.2012 28.11.2012      

vyvěšeno 28.11.2012

sňato 31.12.2012

ozv 2/2012 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 26.11.2012 26.11.2012 1.1.2013 1.1.2016 OZV 2/2015 10.3.2014 OZV 1/2014

vyvěšeno 28.11.2012

sňato 31.12.2012

 

ozv 1/2013 OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezeném veřejném prostranství 20.6.2013 20.6.2013 18.7.2013   01.10.2015 OZV
1/2015

vyvěšeno 3.7.2013

sňato 18.7.2013

NAŘÍZENÍ  1/2013

Tržní řád 30.9.2013 30.9.2013 25.11.2013 19.09.2018
Nařízení č. 01/2018
    vyhlášeno 25.11.2013
ozv 1/2014 OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/1012 zd dne 26.11.2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 10.3.2014 10.3.2014 10.3.2014   17.12.2014 OZV 02/2014

vyvěšeno 10.3.2014

sňato 26.3.2014

ozv 

2/2014

OZV, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 ze dne 26.11.2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších změn a doplnění 17.12.2014 17.12.2014 1.1.2015 31.12.2015 OZV 2/2015    

vyvěšeno 22.12.2014

sňato 9.1.2015

OZV
1/2015
OZV, kterou se mění Obecně závazná vyhláška obce Vlčnov č. 1/2013 ze dne 20.6.2013 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezeném veřejném prostranství 11.09.2015 11.09.2015 30.09.2015       vyvěšeno 
14.09.2015
sňato
30.09.2015
OZV 2/2015 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 18.12.2015 18.12.2015 1.1.2016

31.12.2016

OZV č. 02/2016

   

vyvěšeno 18.12.2015

sňato 4.1.2016

OZV 01/2016 OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vlčnov 10.06.2016 10.06.2016 28.06.2016      

vyvěšeno 13.06.2016

sňato 29.06.2016

Směrnice 02/2016 Směrnice, upravující pravidla pro poskytování darů obcí Vlčnov 13.05.2016 13.05.2016 13.05.2016       vnitřní předpis
OZV 02/2016 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 16.12.2016 16.12.2016 01.01.2017 31.12.2017
OZV č. 01/2017
   

vyvěšeno 19.12.2016

sňato 04.01.2017

OZV 01/2017 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 15.12.2017 15.12.2017 01.01.2018

31.12.2018

OZV 02/2018

   

vyvěšeno 19.12.2017

sňato 01.01.2018

OZV 01/2018 OZV, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 ze dne 09.06.2004 O čistotě a pořádku na území Obce Vlčnov 10.08.2018 10.08.2018 30.08.2018      

vyvěšeno 14.08.2018

sňato 30.08..2018

Nařízení 01/2018 Tržní řád 14.09.2018 14.09.2018 19.09.2018      

vyvěšeno 19.09.2018

sňato 05.10..2018

OZV 02/2018 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 18.12.2018 18.12.2018 01.01.2019 31.12.2019
OZV č. 01/2019
   

vyvěšeno 19.12.2018

sňato 04.01.2019

OZV 01/2019 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 19.12.2019 19.12.2019 01.01.2020 15.06.2020 OZV č. 01/2020    

vyvěšeno 20.12.2019

sňato 05.01.2020

OZV 02/2019 OZV o místním poplatku ze psů 19.12.2019 19.12.2019 01.01.2020      

vyvěšeno 20.12.2019

sňato 05.01.2020

OZV
01/2020
OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  27.05.2020 27.05.2020 15.06.2020      

vyvěšeno 
29.05.2020

sňato
15.06.2020

                 

 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download