Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

Ve Vlčnově se potkají tři zástupci nehmotného dědictví UNESCO

24.5.2014, Slovácký deník, Blanka Malušová

Vlčnov /ROZHOVOR/ - Jízda králů je především hodně zařizování, plánování a starostí. Většinu toho má na starosti Klub sportu a kultury a jeho ředitelka, devětačtyřicetiletá Olga Floriánová. S nadsázkou říká, že jedna slavnost končí a druhá se připravuje.

Co se jako první na jízdu králů připravuje a kdy se s přípravami začíná?

Zjednodušeně se dá říci, že jedna jízda králů končí a druhá se začíná připravovat. Především je to práce s ročníkem, který má jet jízdu králů. Chlapci se dávají dohromady jako předlegrúti již rok předem. Scházejí se v Klubu sportu a kultury, který jim zajišťuje vedení v nácviku zpěvu, aby se již na předcházející jízdě mohli představit. Dále je potřeba zajistit financování jízdy králů, tedy zpracovávají se žádosti o dotace, oslovují se sponzoři a partneři jízdy králů. Počátkem podzimních měsíců se kontaktuje ročník, který v daném roku pojede, a zjišťuje se situace kolem výběru krále. Zda má chasa již někoho vytipovaného, zda již některé rodiny navštívili, s jakým výsledkem. Takže nejdůležitější je, aby byl zvolen král. Pak probíhá další spolupráce s ročníkem, králem a královskou rodinou – připravují se na svou první veřejnou prezentaci a slavnostní představení začátkem roku na krojovém plese. Také se vytváří základní programová struktura a koncipuje se první propagační materiál, který je určen na veletrhy cestovního ruchu. Ve spolupráci s Regionem Slovácko je to již počátkem roku Regiontour v Brně a postupně další veletrhy u nás i v zahraničí.

A co se dělá naopak nakonec?

Úkolů, které jsou spojeny s organizací a přípravou slavnosti je samozřejmě mnoho a nelze uvést jednu záležitost, která by se dělala nakonec. To je dost zjednodušená představa. Řeší se najednou množství úkolů, které jsou spolu provázané. Po ukončení akce se pak vše zhodnotí na schůzi všech zainteresovaných složek a zjistí se, jak jízda probíhala, jaké problémy se vyskytly a co pro příště v organizaci zlepšit.

Má to Vlčnov jednodušší v tom, že se jízda králů koná každý rok a má nacvičené co a jak, nebo naopak náročnější, protože musí vše sladit každoročně?

Pokud se tak náročná akce, jakou jízda králů a s ní spojené další doprovodné programy je, organizuje každý rok, tak to samozřejmě nemůže mít Vlčnov jednodušší, ale naopak. A už vůbec nelze říct, že by bylo něco nacvičené. Přestože se za léta konání vytvořila určitá základní programová struktura, každý rok přináší nové problémy, nové situace, a tak každá slavnost je originální. Vlčnovská jízda králů je oproti jiným náročnější nejen v tom, že se koná každoročně, ale i v tom, že vždy ji jedou noví jezdci, osmnáctiletí chlapci, kteří by byli odvedeni na vojnu – legrúti. Ti se musí vždy nově učit ovládat koně, nebát se veřejně vystoupit a být pohotovými při vymýšlení vyvolávek, nemají to naučené a zažité z předešlých jízd.

Prozraďte, co je pro pořadatele nejnáročnější a je nějaká část, na které není vidět, kolik práce za ní je?

Vše je náročné, protože se jedná o velkou akci. Její příprava tedy přirozeně musí být náročná již ze své podstaty. Nejde říct, že něco se zvládne jednoduše a něco bude obtížné. Všechny úkoly jsou provázané, na sebe navazující, termínově limitované. Jen pro představu můžu namátkově uvést: například je nutné sestavit programy, vybrat a oslovit účinkující, autory, moderátory, připravit a instalovat výstavy a zorganizovat vernisáž, zajistit výrobu plakátů, programových skládaček, programového sborníku, pozvánek, vstupenek. Spolupracuje se s ročníkem a královskou rodinou. Dále se připravuje harmonogram technickoorga­nizačních prací – kdo, kdy, kde jaký úkol splní. Staví se stánky, pódia, přivezou se stromky z lesa, zajistí se úklidy, výzdoba po obci, určí se plochy k parkování, domluví ostraha, zátarasy, řízení dopravy, uzavírka obce, kyvadlová přeprava, úprava autobusových spojů, musí se zajistit rozvoz stolů, laviček, zajistit služba veterináře, domluvit stravování pro pořadatele i účinkující, zajistit pro účinkující ubytování, šatny, vytvořit jim harmonogram, nachystat smlouvy, připravit množství krojových součástek pro aktéry jízdy králů. Je nutné zajistit ozvučení, pokladny, pořadatele programů, vydávat volné vjezdy pro občany, řešit různé rozvozy nebo i zajistit mobilní toalety, úpravy prostor a mnoho dalších úkolů. Prostě je hodně toho, co je nutné zařídit,na nic nezapomenout, aby soukolí všech aktivit jízdy králů nikde nezaskřípalo. Nejde tedy říct, že něco je náročné a něco ne.

Kolik lidí jízdu králů připravuje, když pomineme krále a družinu?

Na přípravě jízdy králů se největší měrou podílí především pět pracovníků hlavního organizátora – Klubu sportu a kultury. K nim přistupuje široký tým dalších spolupracovníků. Programová struktura se utváří v Programové radě jízdy králů, která se pravidelně schází během celého roku, technické a organizační problémy se řeší ve Výboru Klubu sportu a kultury, při práci s ročníkem pomáhá Společnost jízdy králů, zásadní záležitosti se projednávají a řeší se zástupci obce, spolupracuje se s dalšími spolkovými, zájmovými složkami v obci, najímá se služba k bezpečnostnímu zajištění akce a množství dalších externích pracovníků. Přibližně je to kolem sta osob.

Podle čeho se volí trasa, kudy družina pojede? Mění se, nebo zůstává téměř stejná?

Trasa se odvíjí od toho, kde se nachází dům krále, odkud jízda králů vyjíždí. Vede pak vždy do středu obce a přilehlých ulic.

Legrúti jsou pouze z řad osmnáctiletých mladíků, myslíte, že je to i do budoucna udržitelné?

Vzhledem k obecně klesající demografické křivce budou muset pravděpodobně početně slabší ročníky doplňovat chlapci z předešlého ročníku. Stalo se tak například již letos, kdy se v ročníku 1996 ve Vlčnově narodilo pouze jedenáct chlapců a z toho jen sedm jich pojede jízdu. Zato děvčat se v tomto ročníku narodilo dvacet čtyři. Tvoří družice, které se v krásném, bohatém vlčnovském kroji účastní krojovaného průvodu. Letošní jezdce tedy doplní čtyři chlapci z předešlého ročníku. Podle pamětníků to však není výjimečná situace, dělo se tak v případě potřeby i v minulosti. Příští ročník již bude zase početně silnější.

Obec Vlčnov letos slaví 750 let od první písemné zmínky, bude to mít nějaký vliv i na samotnou jízdu, kromě doprovodné výstavy?

Tak tuto významnou skutečnost připomene během jízdy králů především výstava, ale odrazí se i ve scénáři pořadu vlčnovských souborů Vitajte ve Vlčnově. Jinak obec slaví výročí první písemné zmínky různými aktivitami, programy a počiny v průběhu celého roku. Například byla vydána hodnotná a obsáhlá monografie obce, byl restaurován a nově umístěn historický dřevěný kříž a připravují se mnohé jiné aktivity.

Co je možné na výstavě k výročí obce vidět?

Výstava vychází z velkého množství dokumentačního materiálu, který byl shromážděn v nově vydané publikaci. Přináší výběr především dobových fotografií, které dokládají historii obce od nejstarších dob, tradiční lidovou kulturu – zvykosloví, stavitelství, podobu obce, rodinné obyčeje, vlčnovský kroj, společenský a kulturní život, činnost spolků či sportovních oddílů. Vernisáž se konala 18. května v Galerii na Měšťance, při níž se uskutečnila též veřejná prezentace monografie starostou obce Janem Pijáčkem za účasti početného týmu autorů pod vedením doktora Jiřího Mitáčka.

Jízda králů ale není jen nedělní průvod. Kterou z doprovodných akcí byste vyzvedla a proč?

To je velmi těžké. Domnívám se, že všechny doprovodné programy jsou zajímavé a najdou si své návštěvníky. Dnes už téměř tradiční a neoddělitelnou součástí vlčnovské jízdy králů se stal sobotní večerní komponovaný pořad Předání vlády králů. Stěží si lze také představit, že by na jízdě králů chyběl jarmark tradičních lidových výrobků. Pozornost jistě přitáhnou i Oživené památky – tradiční zemědělské usedlosti, kde si návštěvníci můžou zkusit sami vyrobit růžičky z krepového papíru, mohou zjistit, jak náročná je výzdoba koně, obdivovat kovářské práce, vyšívání či hotovení vlčnovských klobúků, oblékání do obřadního kroje pobočníka. Také bych upozornila na skutečnost, že se ve Vlčnově potkají hned tři oceněné nehmotné statky UNESCO. Kromě jízdy králů je to tanec verbuňk, který je prezentován v pátek v regionálním soutěžním kole tanečníků verbuňku z Uherskobrodska, a nově do seznamu UNESCO zapsaná slovenská terchovská muzika. Tu můžou návštěvníci slyšet v hlavním nedělním pořadu Zpívání pro krála věnovanému nejen vlčnovským souborům, ale i hostům odjinud. Ale určitě si zaslouží pozornost všechny doprovodné akce.

Zkuste v krátkosti říct, proč je jízda králů ve Vlčnově jedinečná…

Jedinečná je především v tom, že se koná každoročně, a to bez přerušení kontinuity trvání zvyku. Dále také proto, že v sobě nese znaky iniciačního obřadu. Jede ji totiž vždy nový ročník chlapců, který v daném roce dosahuje plnoletosti a byl by odveden na vojnu. Ten si také všechny záležitosti kolem jízdy králů řeší sám, i když ve spolupráci s organizačními složkami. Ročníková chasa také společně prožívá zvyky v průběhu roku, například společně se představují na krojovém plese, v kroji absolvují společně velikonoční obchůzku, pořádají ročníkovou zábavu, společně staví máj a po celý květen jej každou noc společně hlídají.


 

Datum vložení: 27. 5. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2014 0:00
Autor:

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kalendář akcí

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download