Kde nás najdete

mapa

V NAŠÍ OBCI PLATÍ ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE A NABÍZENÍ SLUŽEB

Kontaktní informace

Obecní úřad ve Vlčnově
Vlčnov 124
68761 Vlčnov

GPS souřadnice místa:
49°0'37.58"N,17°34'55.01"E

 


Telefon: 572675112
E-mail: obec@vlcnov.cz
WWW: www.vlcnov.cz/
ID Datové schránky: nx3bqjq

Pracovní doba:
Po 7:00 - 17:00 hod. úřední den
Ut 7:00 - 11:30 hod. neúřední den
St 7:00 - 17:00 hod. úřední den
Čt 7:00 - 15:00 hod.
Pa 7:00 - 14:00 hod.

polední přestávka
11:30 - 12:00 hod.


 

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Statistické údaje o obci

Obec Vlčnov
ZUJ:
592820
ID obce: 18389
Statut: Obec
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 2130 ha
Počet obyvatel: 3047
Pošta: Ano
Škola: Ano
Zdravotnické zařízení: Ano
Policie: Ne
Kanalizace (ČOV): Ano
Vodovod: Ano
Plynofikace: Ano

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

TOPlist

TOPlist

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Místní koupaliště - v rekonstrukci do 10/2017

 

koupaliště

 

volejbalové hřiště

 


Provozní řád vlčnovského koupaliště

 

Provozovatel: Obec Vlčnov,  687 61 Vlčnov, IČ  00291561
Zástupce provozovatele: Marta Moštková, místostarostka, tel. 606 717 841
                                        Michal Kvasnička, pracovník údržby obce, tel. 724920395


Provozní  řád vlčnovského koupaliště slouží k zajištění bezpečného a hygienicky nezávadného provozu areálu koupaliště a musí být všemi návštěvníky dodržován.


Vstup do prostor koupaliště

1. Na informační tabuli u vchodu jsou zveřejněny ceny vstupného a provozní doba včetně dalších důležitých pokynů pro návštěvníky.

2. Vstup do areálu je povolen pouze s platnou vstupenkou označenou datem zakoupení. Platnost jednodenních vstupenek končí téhož dne koncem provozní doby. Prodej vstupenek začíná počátkem provozní doby a končí 30 minut před uzavřením areálu. Za ztracené nebo nepoužité vstupenky se náhrada neposkytuje.

3. Vstupem do areálu koupaliště  se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto řádu a všem pokynům zaměstnanců koupaliště.

4. Dětem mladším 10 let je vstup do areálu koupaliště povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

5. Za eventuální ztrátu věcí návštěvníků nenese provozovatel odpovědnost. Ceniny, doklady ani finanční obnosy nebudou brány do úschovy.

6. Případné změny provozní doby budou včas oznámeny v rozhlase i na informační tabuli u vchodu do areálu koupaliště i na internetové adrese www.vlcnov.cz

 


Vyloučení z prostor koupaliště

1. Do areálu koupaliště nemají přístup a z používání jeho zařízení jsou vyloučeny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob, osoby ze zjevnými nakažlivými nebo odpor budícími chorobami, ekzémy, plísněmi, vyrážkami, dále pod vlivem alkoholu nebo toxických látek.

2. Z areálu koupaliště může být vykázán bez vrácení vstupného i ten návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. V krajním případě, dle povahy přestupku, může obsluha koupaliště požádat o zakročení příslušníky policie.


Pokyny pro návštěvníky

1. Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně dbát ustanovení tohoto řádu, popř. pokynů obsluhy koupaliště.

2. Návštěvníci, včetně malých dětí, jsou povinni používat sociální zařízení.

3. Před každým vstupem do bazénu projdou návštěvníci brodítky a osprchují se.

4. Ve všech prostorách, kde se návštěvníci pohybují po mokré dlažbě, je třeba dbát zvýšené opatrnosti z důvodů nebezpečí uklouznutí a případného úrazu.

5. Do vody bazénů nemají přístup osoby trpící přenosnými vlasovými nebo kožními chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem a osoby zahmyzené.

6. Do bazénu nemají přístup děti do 1 roku věku. Děti od 1 do 3 let mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou.

7. Vstup do bazénů je povolen pouze v plavkách. Do bazénů je zakázán vstup ve svrchním oblečení a spodním prádle.

8. Drobná poranění, nevolnosti způsobené pobytem na slunci ošetří a první pomoc v případě tonutí poskytnou školení plavčíci. Při zdravotních problémech jiného charakteru přivolají lékařskou pomoc. Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu, nenese provozovatel odpovědnost.

9. Návštěvníci jsou povinni dodržovat čistotu především v prostorách zatravněných ploch, odpadky odhazovat do odpadkových košů.

10.Při případném znečištění plochy určené k opalování či ochozů bazénů jsou povinni buď problém sami napravit nebo upozornit správce koupaliště .
Při svévolném poškození kteréhokoliv zařízení koupaliště  zaplatí způsobenou škodu dle určení provozovatele.

11. Dětem do 1 roku není podle vyhlášky č.135/2004 Sb., § 11 užívání bazénů povoleno. Dětský bazén je určen pouze pro děti od 1 do 6 let. Osoby dospělé a děti starší 6 let musí respektovat zákaz koupání v tomto bazénu.
Doprovod dětí zodpovídá za jejich bezpečnost po dobu jejich pobytu v areálu koupaliště, nenechává je bez osobního dohledu.

12. Patnáct minut před koncem provozní doby musí návštěvníci opustit bazén, aby se mohli převléci a včas ukončit pobyt v areálu koupaliště .
Vstupní objekt se zavírá přesně v hodinu určenou jako konec provozní doby.

V prostoru koupaliště je zakázáno:

1. Zdržovat se ve vyhrazených prostorách bez zaplacení vstupného.

2. Koupání dětí do 1 roku ve všech bazénech a dětí mladších 3 let ve velkém rekreačním bazénu.

3. Koupání osob starších 6 let v dětském bazénu.

4. Vstupovat do bazénu bez předchozího osprchování a projití brodítkem.

5.Koupání ve svrchním oblečení a spodním prádle v bazénu. Koupání dětí do 6 let v dětském  bazénu bez plaveček nebo v papírových plenách.

6. Do areálu vstupovat v podnapilém stavu.

7. Volat o pomoc bez vážné příčiny a srážet jiné osoby do bazénů.

8. Skákat do bazénu z bočních stran.

9. Chovat se hlučně.

10. Konzumovat potraviny a kouřit na ochozech bazénů.

11. Manipulovat s provozně technickým zařízením koupaliště.

12. Vodit do prostor koupaliště psy a jiná zvířata.

13. Vstupovat do prostor koupaliště s jízdními koly a jinými jednostopými vozidly.

14. Používat kolečkové brusle v areálu koupaliště.

15. Přelézat oplocení nebo jakýmkoliv způsobem obcházet vstupní objekt.

16. Vyžadovat od zaměstnanců koupaliště služby odporující tomuto řádu.

17. Používat skleněné nádoby a výrobky ze skla v areálu koupaliště mimo místo vyhrazené pro bufet.

 


Závěrečná ustanovení

Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení koupaliště tak, aby nedocházelo k poškozování majetku.
V případě neuposlechnutí pokynů zaměstnanců koupaliště bude návštěvník vykázán bez nároku na vrácení vstupného.
Tento Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky i zaměstnance koupaliště  a nabývá platnosti dnem schválení.
Za dodržování Provozního řádu dětmi ručí jejich rodiče nebo doprovod.

Případné reklamace ze strany návštěvníků budou vyřizovány při osobním jednání se  zástupcem provozovatele nebo se správcem.


Provozovatel si vyhrazuje právo na změny provozního řádu.

 


Vypracovala: Marta Moštková

Datum zpracování: 24. 11. 2011

Datum schválení: 22.12.2011 Krajskou hygienickou stanicí zlínského kraje, č.j.KHSZL 24844/2011