Vlčnov - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Záměr obce Vlčnov č. 04/2020 - pronájem skladovacích prostor

Číslo jednací: OUVL-0736/2019

V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplnění, vyhlašuje obec Vlčnov záměr na :

pronájem části stavby občanského vybavení č.p 1135, která se nachází na pozemku parc. č. 653/2 v k.ú. Vlčnov,
o výměře cca 89 m2, sklepní prostory

za podmínek:

nabídky v zalepené obálce s uvedením odesílatele označená nápisem

NÁJEM ZAHRÁDKÁŘ SKLEP“

 

Nabídka bude obsahovat:

- navrhovanou výši nájmu

- doba nájmu

- způsob využití prostor

K uvedenému záměru mohou občané doručit své připomínky a nabídky na adresu Obecního úřadu Vlčnov do 15-ti dnů od zveřejnění.

Bližší informace Dušan Mikulec, tel. 572675112, 602511442, e-mail, mikulec@vlcnov.cz. Možná prohlídka prostor po domluvě.

 

Jiří Matušík, v.r. starosta obce Vlčnov

I nadále jsou volné některé prostory, bližší informace na OÚ Vlčnov

Zodpovídá: Bc. Dušan Mikulec