Vlčnov - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

 Záměr obce Vlčnov č. 02/2021 - pronájem stavby občanského vybavení č.p 769 a přilehlého dvoru

Číslo jednací: OUVL-0431/2021

Číslo spisu: R-43/1822

V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplnění, vyhlašuje obec Vlčnov záměr na :

pronájem stavby občanského vybavení č.p 769, která se nachází na pozemku parc. č. 1334 a přilehlého dvoru parc. č. 1335 v k.ú. Vlčnov

Předmět nabídky: 
Nebytové prostory, vhodné pro skladovací prostory o celkové ploše cca 181 m2

Podmínky pro zájemce:
- minimální navrhovaná cena nájmu 200,- Kč/m2/rok 
- nájem možný ihned
- uzavření smlouvy do 7 dnů od předložení návrhu pronajímatelem

Nabídky v zalepené obálce s označením odesílatele a nápisem „NÁJEM 769“, žadatel dále uvede:
- návrh ceny za nájem
- návrh doby nájmu
- předpokládané využití
(kopie živnostenského oprávnění v případě podnikatelského záměru využití)

    K uvedenému záměru mohou občané doručit své připomínky a nabídky na adresu Obecního úřadu Vlčnov do 15-ti dnů od zveřejnění. 

Bližší informace Dušan Mikulec, tel. 572675112, 602511442, e-mail mikulec@vlcnov.cz.

  
                                      Jiří Matušík, v.r.                                   starosta obce Vlčnov

Zodpovídá: Bc. Dušan Mikulec