Vlčnov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Vyhlášení výběrového řízení

Obec Vlčnov
vypisuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení funkčního místa ? Vedoucí hospodářsko-správního úseku

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení funkčního místa ? Vedoucí hospodářsko-správního úseku

PŘEDPOKLADY:
- občan ČR, příp. cizí státní občan mající v ČR trvalý pobyt
- věk nad 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- vzdělání SŠ/VŠ, obor Ekonomika, zaměření Veřejná správa a regionální rozvoj (i absolvent)
- znalost Správního řádu, Zákona o obcích, Zákona o archivnictví
- zkušenosti s právní problematikou
- odolnost vůči stresu
- výborná znalost práce na PC (správcovství sítě)
- bydliště ve Vlčnově a okolí (do 15 km)


K PŘIHLÁŠCE NUTNO DOLOŽIT:
- životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


DRUH PRÁCE:
Uzavírání smluvních vztahů, komunikace s občany, úřady a dodavateli. Správa sítě.

PRACOVNÍ POMĚR: Na dobu neurčitou

PŘIHLÁŠKA UCHAZEČE MUSÍ OBSAHOVAT:
- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu
- číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče


LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: 22.2.2008
PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: květen 2008
PLATOVÁ TŘÍDA: 9
MÍSTO VÝKONU PRÁCE: pracoviště Obecního úřadu Vlčnov
PŘIHLÁŠKU JE MOŽNOST ZASLAT:
poštou: PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Březnická 5565, 760 01 Zlín
osobně na adresu: PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Březnická 5565, Zlín


Bližší informace poskytne:
Pavlína Kovářová, personální asistentka, tel.: 731991282, e-mail: personalni.agentura@profima.cz

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty výběrové řízení zrušit. Poskytované podklady k výběrovému řízení vám budou vráceny po ukončení výběrového řízení poštou, popř. si je můžete vyzvednout v kanceláři společnosti PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.

VŘ č. 1/08, 30.1.2008
Jan Pijáček, starosta Obce Vlčnov 

Datum vložení: 28. 1. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 1. 2008 0:00
Autor: Super Admin