Vlčnov - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Pytlový systém - změna v odpadovém hospodářství

Od 1. 7. 2008 bude v naší obci změněn systém sběru tříděného odpadu. Jedná se o plast, papír a nápojový karton. Uvedené komodity se budou ukládat do plastových pytlů, rozlišených podle barvy:

Žlutá barva = plasty
Modrá barva = papír
Oranžová barva = nápojový karton

Každý občan, který má zaplacený poplatek za popelnice, si může uvedené pytle v době od 16.6. do 20.6.2008 vč. zdarma vyzvednout na obecním úřadě u pana Vozára v určeném počtu -viz přiložená tabulka - format pdf. 

 

Žádám občany, aby na tříděný odpad používali pouze označené pytle, jiné nebudou akceptovány. Pokud by bylo množství pytlů nedostatečné, je možné další zakoupit v účtárně obecního úřadu

Naplněné pytle s vytříděnými odpady budou sváženy od každého domu jako je zvykem u popelnic. Termín svozu bude oznámen v obecním rozhlase a zveřejněn na www stránkách obce.

Po zavedení nového systému budou z obecního prostranství staženy všechny nádoby na plast a papír, nadále zůstanou pouze kontejnery na bílé a barevné sklo. Část kontejnerů bude umístněna ve sběrném dvoře / po jeho rekonstrukci, která započne v nejbližší době/.

Marta Moštková, místostarostka obce.

 

Rozhovor s ing. Pavlem Vojáčkem ředitelem Rumpold v Uherském Brodě


Co nepatří do kontejnerů s vytříděnými odpady

Společnost Rumpold v Uherském Brodě sváží vytříděné odpady z měst a obcí, v nichž žije téměř 83 tisíc obyvatel. O bližší informace jsme požádali ředitele ing. Pavla Vojáčka:

*Který druh odpadu třídí občané nejlépe?
Nejméně problémovou komoditou je sklo, jehož kvalita v nádobách je celkem dobrá. V loňském roce jsme do našeho meziskladu v areálu Prakšická svezli celkem 1 321 tun bílého a barevného skla, které pak putovalo k dalšímu zpracování. Jsem rád, že naši občané už většinou vědí, že do zelených zvonů na sklo nepatří porcelán, keramika a zrcadla. Dodám, že zde nejsou žádoucí ani zářivky, žárovky, drátem vyplétané či lepené sklo, lahvičky od léků, chemikálií a jiných nebezpečných látek.

*Jaký problém se nejčastěji vyskytuje při sběru papíru?
Jsou dva hlavní. Prvním je ten, že v kontejnerech nacházíme mastný papír. A také mokrý, s čímž souvisí problém druhý. Když do kontejnerů naprší, odpad je znehodnocen. Loni jsme svezli celkem 1 392 tun papíru, jenže z tohoto množství se nedalo použít k dalšímu zpracování 465 tun! To je hodně. Proto si dovolím připomenout, že do kontejneru na papír nepatří zamaštěný nebo mokrý papír, ale také papírové pytle s plastovou folií či povoskovaný papír. A také nápojové kartony, které občané odkládají do nádob s plasty. Na třídící lince je pak vytřídíme a odešleme k dalšímu zpracování. Loni jsme úspěšně vyexpedovali celkem 6,38 tun různých obalů od mléka, džusů apod. Dalších 6,23 tun nápojových kartonů jsme však museli uložit na skládku a částečně je využít jako alternativní palivo. Proč? Zejména kvůli nedostatečnému vymytí kartonu. Potravinové zbytky pak v obalu kvasí, mnohdy vytečou na ostatní nápojové kartony a znehodnotí je. Přitom všechen tento odpad prochází rukama našich pracovníků na třídící lince, kteří ušpiněný nebo nesprávný obal musí z pásu odstranit. Není to nic příjemného?

*U kterého separovaného odpadu narážíte na nesprávné roztřiďování nejvíce?
U plastů. Vždyť 307 tun plastů z celkového loňského svozu 910 tun se nehodilo k dalšímu zpracování. Mnozí občané i firmy vhazují plastové nádoby od oleje či jiných mazadel do žlutých kontejnerů. Přitom velmi často kanystry ještě obsahují zbytky oleje či mazadla, které se při promíchání odpadu ve svozovém vozidle dostanou i na ostatní plasty. Takto zamaštěné jsou pak zcela nevyužitelné, protože i malé množství oleje působí koncovým zpracovatelům plastů velké potíže.
Do kontejneru na plasty nepatří ani folie, které jsou značně znečištěny stavebním odpadem, obaly od desinfekčních prostředků, chemikálií, olejů, pohonných hmot, léčiv, injekční stříkačky, pneumatiky, pryž, molitan, pleny, plastové hračky obsahující kovové součástky a plasty značně znečištěné stavebním odpadem. (MTA)

Ve Zlíně dne 27.5.2008 

 

200609260812_tridte%20odpad_m

Datum vložení: 5. 6. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 6. 2008 0:00
Autor: Super Admin