Vlčnov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Oznámení starosty obce - upozornění

Upozornění občanům

S ohledem na události ze dne 18.3.2009 upozorňuje starosta občany obce na volné pobíhání psů na veřejném prostranství v obci Vlčnov, které je v rozporu s ustanovení, čl. 3 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky obce Vlčnov č. 1/2004, o čistotě a pořádku na území obce Vlčnov, která nabyla účinnosti dne 27. 6.2004. Na veřejném prostranství je zakázáno nechat volně pobíhat psy nebo jiná zvířata, která by mohla veřejné prostranství znečišťovat případně ohrožovat ostatní.Porušením OZV naplňuje majitel psa znaky skutkové podstaty přestupku proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě dle ust. § 46 odst. 1 přestupkového zákona, za který je možné uložit pokutu do 30.000,- Kč. V případě, že volně pobíhající pes způsobí jiné osobě zranění, vystavuje se majitel možnosti postihu za trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti dle ust. § 223 trestního zákona.

Platné obecně závazné vyhlášky obce jsou k dispozici na Obecním úřadu ve Vlčnově nebo přístupné na internetových stránkách obce Vlčnov v sekci Informace obecního úřadu ? vyhlášky.

Ve Vlčnově dne 19.3.2009

Jan Pijáček starosta

Datum vložení: 19. 3. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 3. 2009 0:00
Autor: Super Admin