Vlčnov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - ODPADY za rok 2007

ODPADY za rok 2007

Odpady za rok 2007,
které byly vyprodukovány na území obce Vlčnov a vynaložené náklady a příjmy související s odpadovým hospodářstvím


Objem vyprodukovaného odpadu v tunách

Objem vyprodukovaného odpadu v tunách


Směsný komunální odpad - popelnice 657,740 t
Objemový odpad 138,560 t
Papír 27,019 t
Plasty 13,261 t
Nápojový karton 0,550 t
Sklo 28,790 t
Kovy 15,430 t
Léčiva 0,043 t
Směsi nebo odp.frakce betonu 58,750 t
Nebezpečný odpad 9,231 t


Celkem odpad 949,374 t

 


 

Příjmy rok 2007 (Kč)
Občané 1.258.450,- Kč
Podnikatelé 74.250,- Kč
Kovový šrot 49.595,- Kč
EKO ? KOM 111.271,- Kč


Příjmy za rok 2007 celkem 1.493.566,-Kč
Výdaje rok 2007 (Kč)
Popelnice  1.476.768,- Kč
Objemový odpad 294.312,- Kč
Nebezpečný odpad 84.056,- Kč
Tříděný odpad 172.297,- Kč


Výdaje za rok 2007 celkem 2.027.433,-Kč


Náklady obce 533.867,- Kč

Z tohoto přehledu lze si snadno odvodit, že obec i přes výběr hotovosti od občanů a podnikatelů za odvoz odpadu doplácí z obecního rozpočtu dost významnou částku za likvidaci vyprodukovaného odpadu ve Vlčnově.


Zpracovala: Marta Moštková, místostarostka obce Vlčnov

 

200804022044_odpad

Je lepší, když je jakýkoliv, i nebezpečný odpad shromážděn ve sběrném dvoře než aby byl "pohozen" v přírodě. ZK 

Datum vložení: 2. 4. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 4. 2008 0:00
Autor: Super Admin