Vlčnov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Návrh opatření obecné povahy č.....

Zastupitelstvo obce Vlčnov jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písmene c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona
vydává změnu č. 5 územního plánu sídelního útvaru Vlčnov.....

Datum vložení: 14. 10. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 10. 2008 0:00
Autor: Super Admin