Vlčnov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - KSK Vlčnov - Komplexní řešení energetické náročnosti budovy 5.1a, b

logo

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

 V roce 2020 bylo požádáno o dotace v rámci 121. Výzvy z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 5 Energetické úspory, Specifický cíl 1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie na komplexní modernizaci obálky budovy Klubu sportu a kultury ve Vlčnově. Po schválení dvou projektových žádostí a realizaci veřejné zakázky byla v  červnu 2021 zahájena realizace, jejíž ukončení je naplánováno do konce roku 2021. Předmětem realizace na a objektu Klubu sportu a kultury ve Vlčnově jsou tato energeticky úsporná opatření: zateplení, výměna výplní stavebních otvorů, výměna zdroje tepla, výměna osvětlení, realizace akustických podhledů a instalace VZT s rekuperací.

Název projektu: KSK Vlčnov - Komplexní řešení energetické náročnosti budovy 5.1a

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012312

(zateplení, výměna výplní stavebních otvorů, výměna zdroje tepla, výměna osvětlení, realizace akustických podhledů)

 

Název projektu: KSK Vlčnov - Komplexní řešení energetické náročnosti budovy 5.1b

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012311

(instalace VZT s rekuperací)

 

Oba tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Popis projektu 5.1a:

Realizací projektů dojde k zateplení obvodových stěn, stropu a střechy, výměně oken a dveří. Velká nová prosklená okna sálu budou opatřena stínící technikou s ručním mechanickým ovládáním. Dále dojde k výměně svítidel v sále za nová svítidla s LED technologií. Strop sálu bude opatřen novým akustickým podhledem. Bude vyměněn stávající zdroj tepla za nový plynový kondenzační kotel.

 

Celkové investiční náklady: 16 394 750,01 Kč vč. DPH a z nich obec obdrží 6 386 963,84 Kč ve formě dotace EU.

 

Popis projektu 5.1b:

Pro zajištění kvalitního vnitřního prostředí bude výměnu vzduchu v sále nově zajišťovat vzduchotechnická jednotka s rekuperací.

 

Celkové investiční náklady: 2 316 688,99 Kč vč. DPH a z nich obec obdrží 1 621 637,80 Kč ve formě dotace EU.

 

Cíl projektu 5.1a: Cílem projektu je plánované snížení spotřeby energie o 495,89 GJ/rok, tj. o 45,2 % oproti stavu před realizací, plánované snížení emisí CO2 o 44,844 t/rok, tj. o 42,36 % oproti stavu před realizací.

 

Cíl projektu 5.1b: Cílem projektu je plánované snížení spotřeby energie o 25 GJ/rok, tj. o 4,16 % oproti stavu před realizací, plánované snížení emisí CO2 o 1,385 t/rok, tj. o 2,27 % oproti stavu před realizací.

 

Realizací uvedených opatření dojde i ke snížení provozních nákladů, ale hlavně zlepšení vnitřního prostředí budovy a také vzhledu budovy.

 

S přípravou a realizací projektu pomáhala pracovníkům obce Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s., která zajišťuje administraci projektové žádosti včetně metodického vedení provádění energetického managementu budovy, a to až do ukončení doby udržitelnosti projektu, což je 5 let od schválení závěrečného vyhodnocení akce poskytovatelem dotace.

 

Datum vložení: 6. 9. 2021 12:11
Datum poslední aktualizace: 6. 9. 2021 12:15
Autor: Bc. Dušan Mikulec