Vlčnov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Je možné na zahradách spalovat větve a listí?

Odbor životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod informuje:
Je možné na zahradách spalovat větve a listí?
Díky příjemnému ročnímu období, které přeje práci na zahradách, se častěji objevují dotazy od občanů, jestli a případně za jakých podmínek je možné zbavit se přebytečné trávy, listí a klestí.

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů stanovuje, že v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.

Pokud se tedy jedná pouze o suchou trávu a větve, můžete je na své zahradě bez obav spálit. Měli byste však dbát na to, aby palivo bylo skutečně suché a zvolit k tomu vhodné počasí, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným kouřem. Jedno ohniště se zapáleným vlhkým listím dokáže snadno zahalit kouřem polovinu zahrádkářské osady, což je zvláště dobře vidět z vyvýšených míst.

Obce a města jinak v současné době podmínky takovéhoto spalování blíže neupravují.

Doporučujeme ale každému brát ohled na požární bezpečnost. Při velkém suchu nebo za silného větru raději oheň vůbec nerozdělávejte. Kromě toho může být v létě v období sucha kvůli zvýšenému riziku vzniku požáru volné rozdělávání ohně skutečně zakázáno. O tom, zda byl takovýto dočasný zákaz vydán, můžete získat informace u hasičského záchranného sboru.

Hasičský záchranný sbor je vhodné také informovat na běžné telefonní lince 950 676 111 v případě spalování většího množství rostlinných zbytků, aby jeho hlídka nemusela zbytečně vyjíždět k falešným poplachům.

Neměli bychom ale zapomínat, že existují i vhodnější způsoby likvidace rostlinného odpadu.

Především jej můžete využít ke kompostování.

Řada lidí považuje už samotný popel za vhodné hnojivo. Ten tak sice může posloužit, pokud ale listí a další zbytky ze zahrady zkompostujeme, získáme hnojivo mnohem kvalitnější. Navíc pokud by se v ohništi objevily i plasty nebo jiné odpadky (jejichž spalování zákon o ovzduší zakazuje), získáme místo hnojiva nebezpečnou směs škodlivin, která na záhonky rozhodně nepatří. Pokud žijete v rodinném domku, můžete do kompostu s výhodou přidat i kuchyňský odpad. Bližší informace o kompostování můžete získat na odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Uherském Brodě nebo na kterémkoliv obecním úřadu.


Vypalování porostů ? zakázaná a nebezpečná činnost


V souvislosti s dotazy na odstraňování rostlinného odpadu bude dobré osvětlit si i jinou související problematiku ? vypalování porostů.

V dnešní době už řada lidí naštěstí pochopila, že tento způsob čištění zarostlých pozemků přináší více škody než výhod.

Především je přímo zakázán zákonem č.133/1985 Sb., o požární ochraně. Tomu, kdo by porosty vypaloval, hrozí sankce ? v případě fyzické osoby pokuta až 25 000 Kč, v případě právnické nebo podnikající fyzické osoby až 500 000 Kč. Vedou k tomu dobré důvody. V letech 2000-2006 vzniklo při zakládání ohňů a vypalování trávy 3 774 požárů (v průměru kolem 540 za rok). Škody při tom vzniklé se sčítají na 123 miliónů korun. Při těchto požárech bohužel také zahynulo 10 lidí a 210 bylo zraněno. Plameny se totiž mohou snadno vymknout kontrole a obklíčit i člověka, který jej založil. V nebezpečí jsou zvláště starší lidé, protože v případě, že se oheň zachová nepředvídatelně, pro ně bývá mnohem těžší dostatečně rychle zareagovat a oheň uhasit, nebo mu alespoň uniknout. Často se také stává, že se plameny rozšíří mimo pozemek člověka, který oheň založil a způsobí tak škodu sousedům. Oheň se může snadno rozšířit do sousedních zahrad, polí i na lesní pozemky. Dochází tak ke škodám na s láskou pěstovaných ovocných stromech, na úrodě, lese a myslivcům na zvěři. Podle zákona č.289/1995 Sb., o lesích proto není možné (mimo vyhrazená místa) ani rozdělávat oheň v lese nebo v jeho okolí (v okruhu 50 m).

I když se oheň nerozšíří a k žádnému neštěstí nedojde, je přínos vypalování porostů pro půdu vcelku žalostný.

Zničíte totiž hmyz - i užitečný, např. čmeláky, kteří hnízdí pod zemí, většinou však zejména vývojová stádia mnoha bezobratlých, která se nacházejí v porostu (vajíčka, larvy, kukly). Můžete, aniž byste se o tom dozvěděli, spálit chráněné rostliny a hnízda ptáků, jejichž mláďata nemají šanci uniknout. Poškodíte kořeny stromů a keřů, které pak mohou uhynout. Zvláště náchylné jsou k tomu mladé stromky. Stromky a keře mohou zdánlivě požár přečkat bez úhony, jejich pletiva však mohou být značně poškozena, rostlina celkově oslabena, a je tak více náchylná podléhat chorobám a škůdcům. Následky opálení ohněm se mohou projevit i po několika letech.

Přínos popela jako hnojiva také za mnoho nestojí. Více než popelem pomůžete půdě kvalitním hnojivem. Popel navíc často odnese vítr, nebo spláchne déšť a živiny z něj se do půdy vůbec nedostanou.

Ke všemu na spáleništi místo trávy a lučních bylin podpoříte rostliny odolnějších plevelů, které vám pak přidají starosti při další údržbě. Jmenujme například svlačec, pcháč oset , třtinu křovištní a další tvrdé trávy.

Společně s nimi se objevují i odolnější hmyzí škůdci a trvá několik let, než se vše dá opět do pořádku.

Doporučujeme proto zamyslet se a v případě zarostlých pozemků vybrat jiné, byť o něco pracnější a pomalejší řešení.

Nejlepším je průběžná údržba pozemku ? pravidelné sečení, příp. údržba mulčováním, orbou či pasením zvířat. Pokud však potřebujete sáhnout po něčem důraznějším, existuje už naštěstí v dnešní době řada výborných pomocníků pro zahrádkáře ? sekačky a křovinořezy.

Datum vložení: 9. 4. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 4. 2009 0:00
Autor: Super Admin