Vlčnov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Historie knihovny ve Vlčnově

Několik pramenů uvádí, že za základ knihovnictví ve Vlčnově je nutno pokládat založení čtenářského spolku Přemysl v r. 1892. Zakládá jej učitel Martin Banďouch a spolek sídlí ve zvláštní místnosti obecního domu ve Vlčnově. Vzácný host Joža Uprka daroval spolku několik knih a pro výzdobu místnosti i reprodukci své vlčnovské Jízdy králů. Ve starém farním archivu Okresního archivu Uherského Hradiště se uvádí, že tento spolek byl schválen v Brně 26.2.1892 a jeho předsedou byl Vincenc Pecháček.


V obecní kronice se o zřízení obecní knihovny dle státního nařízení nákladem obce píše v roce 1923. Knihovna sídlí v přilehlé místnosti obecního hostince, v počátcích obsahuje 400 svazků a má vždy dostatek čtenářů, zejména v zimních měsících. Největší zájem je o beletrii z vesnického prostředí. 22 let je jejím knihovníkem pan Jan Janča.

V říjnu 1961 se knihovna stěhuje do moderně vybavené místnosti v 1.poschodí nově nadstavené budovy MNV. Knihovna čítá 6007 svazků, z toho naučné literatury 1066 svazků a krásné literatury 4941. V r. 1961 bylo zaregistrováno 452 čtenářů, z toho 239 mládeže do 15 let. Vypůjčeno bylo 9389 svazků. Z vypůjčené knihy se odvádí příspěvek 20 haléřů, naučná je zdarma. Knihovnu vede vlčnovský učitel Ludvík Válek až do roku 1972, kdy ji přebírá paní Marie Jilíková a knihovna se stěhuje v rámci budovy do větší místnosti.

V roce 1977, kdy se otvírá Klub sportu a kultury a zaniká Osvětová beseda, se knihovna opět stěhuje, opět v rámci budovy, do větších prostor. Veškeré nové vybavení do těchto prostor dodává okresní knihovna v Uherském Hradišti a její pracovnice pomáhají knihovnu přestěhovat. Knihovníkem se stává pan Jan Mikulec a půjčování knih se přizpůsobuje požadavkům okresní knihovny. Na tomto místě zůstává knihovna až do r. 1988, kdy se uvolňuje budova mateřské školy a její část se upravuje na knihovnu. A protože zde má knihovna důstojné, prostorné a dobré vybavení a tím se řadí mezi nejpěknější knihovny v okrese, dochází k rozhodnutí, že se stane knihovnou profesionální v rámci knihovnického střediska Hluk. Cílem je rozšířit výpůjční činnost a zvýšit celkovou kulturně výchovnou činnost v obci.

Knihovna se loučí s panem Janem Mikulcem a do knihovny nastupuje knihovnice Martina Bartošová a v únoru 1989 zahajuje profesionální dráhu místní knihovny. Přestože na tomto místě knihovna zůstává pouze dva roky, pracují v ní ještě pan Radovan Jančář a paní Svatošová.

V r.1991 dochází k dalšímu stěhování. Do upravené části bývalé měšťanky přichází jako knihovnice slečna Jarmila Blahová, která zde působí do r.1993, kdy nastupuje současná knihovnice paní Marie Kolajová. Na novém působišti knihovna rozšiřuje svou činnost. Půjčují se i časopisy, je zřízen vlčnovský koutek ? půjčování videokazet ze života obce, jsou organizovány soutěže pro děti, probíhají besedy a knihovnické lekce pro žáky základní školy, rozšiřuje se půjčovní doba. V r.1997 dostává knihovna od obecního úřadu počítač, který slouží čtenářům a současně se plní knihovním fondem a knihovna se připravuje na automatizované půjčování knih a časopisů přes čárový kód. Toto půjčování je zahájeno v polovině roku 1998. V r.1999 je koupen za přispění grantu z ministerstva kultury další počítač, aby ve Vlčnově byl veřejně přístupný internet.

V r. 2002 má knihovna 12 419 knih, z toho 3 610 knih naučných a 8809 knih krásné literatury. Zaregistrováno bylo 483 čtenářů, z toho 175 dětí do 15 let. Navštívilo ji 3997 návštěvníků, kteří si půjčili celkem 14 888 svazků.

V červenci r.2004 získala knihovna v rámci projektu internetizace knihoven pevné připojení k internetu zdarma. Čtenáři mají k dispozici 4 počítače, z toho 3 napojené na internet.

V říjnu stejného roku se knihovna stěhuje do nově rekonstruovaných prostor v přední části budovy a je vybavena novým nábytkem.


Čerpáno: obecní kroniky
Kniha Vlčnov z r.1966
Kniha Uherskohradišťsko z r.1982
Vzpomínky knihovníka pana Jana Mikulce
Statistické výkazy a materiály Místní knihovny Vlčnov


Materiál pana Pavla Brabence:
Zpravodaj města Uherské Hradiště z r.1975
Starý farní archív Okresního archívu Uherského Hradiště

Datum vložení: 26. 1. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 1. 2008 0:00
Autor: Super Admin