Vlčnov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality

Zobrazeno 151-180 ze 410

Zápis dětí do mateřské školy Vlčnov na školní rok 2013-2014

Datum: 5. 4. 2013

Zápis dětí do mateřské školy Vlčnov na školní rok 2013-2014

Zápis dětí do mateřské školy Vlčnov na školní rok 2013-2014

Datum: 5. 4. 2013

Dne 24. dubna 2013 (středa) v době od 13.30 do 16.00 hod zveme všechny zákonné zástupce dětí i s dětmi, kteří mají zájem, aby jejich dítě navštěvovalo mateřskou školu ve školním roce 2013 - 2014, do mateřské školy.

Děti si budou moci ve třídě pohrát, prohlédnout si s rodiči hračky a také všechny prostory mateřské školy. Děti i rodiče se také seznámí s učitelkami a zaměstnanci naší mateřské školy.

Zákonní zástupci dětí získají informace o podmínkách přijetí dítěte, o organizaci dne naší MŠ, o úplatě za předškolní vzdělávání, stravování a částečně se seznámí se školním vzdělávacím programem a dalšími činnostmi a aktivitami, které naše mateřská škola nabízí.

Přerušení dodávky elektrické energie 9. dubna 2013

Datum: 31. 3. 2013

Přerušení dodávky elektrické energie 9. dubna 2013

Přerušení dodávky se týká ulic napojených na trafostanice Ploty a Vinohrady a zahrnuje ulice: Starohorská, Vinohradská, búdy, Hranička, Ploty, Záhumní, Pusté za KSK, J. Plesla oboustranně od 744 po č. 159 včetně. Přesný seznam č. p. a parcel je uveden v příloze.

Zametání chodníků a komunikací

Datum: 26. 3. 2013

Vážení občané, z důvodu nepříznivého počasí se nebude provádět ohlášené technické zametání chodníků a komunikací. Přivítáme Vaši aktivitu při úklidu před svými domy a nabízíme možnost odvezení zameteného posypového materiálu pracovníky obce v průběhu čtvrtka a pátka. Neukládejte posypovou suť do popelnic, tato bude druhotně využita.

Děkujeme za pochopení

Uzavření skládky stavební suti

Datum: 25. 3. 2013

OÚ Vlčnov upozorňuje občany, že z důvodu zaplnění skládky stavení suti zde není možno v současné době ukládat žádný materiál. Otevření skládky se předpokládá v průběhu měsíce května po vyvezení nadrceného recyklátu mimo skládku. Termín otevření bude včas oznámen.

Děkujeme za pochopení

Prodloužení humanitární sbírky

Datum: 14. 3. 2013

Obecní úřad ve Vlčnově oznamuje občanům, že je možné ještě využít možnost humanitární sbírky a tuto sobotu 16. 3. 2013 od 9:00 do 11:00 hodin přinést věci na dvorek za měšťankou.

Sběr starého železa

Datum: 11. 3. 2013

OÚ Vlčnov oznamuje, že v týdnu od 11.3.2013 do 15.3.2013 včetně budou pracovníci obecního úřadu sbírat v obci staré železo.

Pokud máte zájem o nabízenou službu, připravte železo před své domy.

Sbírka použitého ošacení

Datum: 4. 3. 2013

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti - materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

OÚ Vlčnov - oznámení o uzavření dne 25. 2. 2013

Datum: 22. 2. 2013

Obecní úřad oznamuje, že z důvodu vypnutí elektrické energie bude v pondělí 25.2.2013 zavřeno.

V nutných případech volejte na tel.: 606 717 841

#

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 25.2.2013

Datum: 11. 2. 2013

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 25.02.2013 od 07:30 do 15:30

Vypnutá oblast: Celá obec Vlčnov.

Děkujeme Vám za pochopení
E.ON Česká republika, s.r.o.

#

UŽ JEN MĚSÍC MOHOU LIDÉ ZA STARÉ ELEKTRO ZÍSKAT TABLET

Datum: 5. 2. 2013

Obec Vlčnov se přihlásila do soutěže společnosti ASEKOL "Sbírej a vyhraj", ve které vítěz získá tablet Samsung. Do soutěže se mohou zapojit všichni občané.

Jejím cílem je podpořit sběr drobného elektra a zvýšit povědomí o recyklaci a ochraně životního prostředí. Soutěžní letáky jsou ke stažení na www.asekol.cz nebo k vyzvednutí na podatelně OÚ. Do slosování o ceny bude zařazen každý leták s pěti razítky, která občan dostane při odevzdání drobného elektra (na sběrném dvoře, ev. na OÚ při vložení do E-BOXU - za každý spotřebič 1 razítko). Ukončení soutěže je 28. 2. 2013.

#

Výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2010, 2011, 2012 a 2013 za Oblastní charitu Uherský Brod

Datum: 30. 1. 2013

výsledky v příloze

#

Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta České republiky - 2. kolo

Datum: 21. 1. 2013

Kdy:
Pátek 25. ledna 2013 od 14.00 hod do 22.00 hod.
Sobota 26. ledna 2013 od 08.00 hod do 14.00 hod.

Kde:
Pro všechny volební okrsky jsou pro konání voleb vyhrazeny volební místnosti v ZŠ a MŠ Vlčnov, č.p. 1202, přízemí v budově základní školy.

Volič je povinen ve volební místnosti prokázat svou totožnost platným průkazem totožnosti a státním občanstvím ( občanský průkaz, cestovní pas)

V druhém kole volby prezidenta republiky obdrží volič hlasovací lístky až ve volební místnosti.

Volič hlasuje tak, že do úřední obálky vloží jeden hlasovací lístek, který dále nijak neupravuje.

Občané, kteří nemohou z vážného důvodu volit ve volební místnosti, mohou si požádat o přenosnou urnu na OÚ nebo ve volební místnosti.

Zákaz návštěv v Charitním domě ve Vlčnově

Datum: 15. 1. 2013

Z důvodu zvýšeného výskytu respiračních onemocnění je na charitním domě do odvolání zákaz návštěv.

Děkujeme za pochopení.

Omezení provozu v ZŠ a MŠ Vlčnov z důvodu přerušení dodávky el. energie

Datum: 15. 1. 2013

Vážení rodiče,
z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v naší obci bude ve dnech

- pondělí 21. ledna 2013 mateřská škola uzavřena, provoz základní školy bude omezen od 8,00-11,40 hod. Žáci mají možnost odhlásit si oběd, neodhlášeným strávníkům bude vydán studený balíček.

- pondělí 28. ledna 2013 vyhlašuje ředitelka školy v souladu s §24 odst.2 Zákona č.561/2004Sb.v platném znění "ředitelské volno". Uzavřena bude i mateřská škola, školní jídelna a školní družina.

Ředitelské volno bylo předem projednáno a schváleno zřizovatelem.

Mgr. Petra Mlýnková

#

Sbírej a vyhraj tablet Samsung!

Datum: 10. 1. 2013

Obec Vlčnov se přihlásila do soutěže společnosti ASEKOL "Sbírej a vyhraj", ve které vítěz získá tablet Samsung. Do soutěže se mohou zapojit všichni občané.

Jejím cílem je podpořit sběr drobného elektra a zvýšit povědomí o recyklaci a ochraně životního prostředí. Soutěžní letáky jsou ke stažení na www.asekol.cz nebo k vyzvednutí na podatelně OÚ. Do slosování o ceny bude zařazen každý leták s pěti razítky, která občan dostane při odevzdání drobného elektra (na sběrném dvoře, ev. na OÚ při vložení do E-BOXU - za každý spotřebič 1 razítko). Ukončení soutěže je 28. 2. 2013.

#

Kontejner pro elektroodpad

Datum: 9. 1. 2013

Vážení občané,

v naší obci byl umístěn stacionární kontejner červené barvy pro zajištění zpětného odběru drobného elektrozařízení. Jeho stanoviště je na horním konci, v ul. Havlíčkova (v Chalůpkách, naproti dětského hřiště).

Kontejner slouží pro uložení těchto vysloužilých elektrozařízení:
- zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení
- spotřebitelská zařízení
- hračky, vybavení pro volný čas a sporty
- lékařské přístroje
- přístroje pro monitorování a kontrolu
- baterie

Nevhazujte: zářivky, televize, monitory (odevzdávají se na sběrném dvoře)!!!

Provozovatelem kontejneru je společnost ASEKOL, s.r.o.

Jedná se o zvýšení komfortu pro občany obce Vlčnov, aby pro ně zpětný odběr elektrozařízení a baterií byl co nejméně zatěžující

#

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 28.1.2013

Datum: 8. 1. 2013

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 28.01.2013 od 07:00 do 16:30

Vypnutá oblast: Celá obec Vlčnov.

Děkujeme Vám za pochopení
E.ON Česká republika, s.r.o.

#

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 21.1.2013

Datum: 8. 1. 2013

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 21.01.2013 od 07:00 do 12:30

Vypnutá oblast: Celá obec Vlčnov.

Děkujeme Vám za pochopení
E.ON Česká republika, s.r.o.

#

Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Datum: 8. 1. 2013

Kdy:
Pátek 11. ledna 2013 od 14.00 hod do 22.00 hod.
Sobota 12. ledna 2013 od 08.00 hod do 14.00 hod.

Kde:
Pro všechny volební okrsky jsou pro konání voleb vyhrazeny volební místnosti v ZŠ a MŠ Vlčnov, č.p. 1202, přízemí v budově základní školy.

Volič je povinen ve volební místnosti prokázat svou totožnost platným průkazem totožnosti a státním občanstvím ( občanský průkaz, cestovní pas)

Volební lístky budou voličům doručeny nejpozději 3 dny přede dnem volby prezidenta. Pokud někdo neobdrží hlasovací lístky, může si je vyzvednout na OÚ nebo přímo ve volební místnosti. V případě konání II. kola volby obdrží volič hlasovací lístky až ve volební místnosti.

Volič hlasuje tak, že do úřední obálky vloží jeden hlasovací lístek, který dále nijak neupravuje.

Občané, kteří nemohou z vážného důvodu volit ve volební místnosti, mohou si požádat o přenosnou urnu na OÚ nebo ve volební místnosti.

Dotace SDH Vlčnov

Datum: 7. 1. 2013

Sbor dobrovolných hasičů a obec Vlčnov děkují Zlínskému kraji za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 6000,- Kč pro jednotku SDH na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti s obměnou poškozených a spotřebovaných věcných prostředků požární ochrany, opravy a náhrady majetku při likvidaci požáru lesního porostu v Bzenci v květnu 2012.

Tříkrálová sbírka 2013

Datum: 7. 1. 2013

Vážení občané,

v rámci Tříkrálové sbírky byla ve Vlčnově vybrána částka 100 000,- Kč. Do pokladniček bylo v sobotu tříkrálovým koledníkům darováno 98 266,- Kč a 1734,- Kč bylo přidáno následující den při sbírce v místním kostele.

Upřímně děkujeme všem dárcům, účastníkům a organizátorům již 14. tříkrálové sbírky ve Vlčnově.

Výdej pytlů pro tříděný odpad

Datum: 4. 1. 2013

Obecní úřad oznamuje občanům,
že se budou vydávat pytle na tříděný odpad na 1. pololetí r. 2013 v prostoru bývalé spořitelny:

v pondělí 7.1.2013
8:00 - 11:00 hod. 12:00 - 17:00 hod.
v úterý 8.1.2013
8:00 - 11:00 hod. 12:00 - 14:00 hod.
ve středu 9.1.2013
8:00 - 11:00 hod. 12:00 - 17:00 hod.

#

Tříkrálová sbírka 2013

Datum: 4. 1. 2013

"Vážení občané, v sobotu 5. ledna 2013 od 9.0 hodin dopoledne bude probíhat v naší obci Tříkrálová sbírka.

Až Vás navštíví jedna z patnácti skupinek koledníků s doprovodnou osobou a zapečetěnou pokladničkou, nebojte se otevřít nejen dveře, ale i svá srdce. "

Pracovní doba Obecního úřadu ve Vlčnově

Datum: 21. 12. 2012

čtvrtek 27.12.2012 7:00 - 11:30 12:00 - 15:00
pátek 28.12.2012 7:00 - 11:30

pondělí 31.12.2012 ZAVŘENO

#

Pozvánka - kolaudace silnice 28. října

Datum: 18. 12. 2012

Obec Vlčnov Vás srdečně zve
na slavnostní kolaudaci místní komunikace ulice 28. října

Den konání: středa 19.12.2012 v 15:00 hod.
Místo konání: symbolické přestřižení pásky se uskuteční u vjezdu do ZŠ
Občerstvení zajištěno

#

PF 2013

Datum: 16. 12. 2012

Krásné prožití svátků vánočních
a
hodně úspěchů v novém roce 2013
Vám všem přeje obec Vlčnov

#

Vzpomínková slavnost na bratra Patrika Kuželu

Datum: 24. 11. 2012

Bratři dominikáni, obec Vlčnov a vlčnovská farnost srdečně zvou u příležitosti 70 let od mučednické smrti bratra Patrika Kužely, jáhna dominikánského řádu, na
VZPOMÍNKOVOU SLAVNOST
v neděli 25. listopadu 2012 ve Vlčnově.

K této příležitosti bude vydána publikace Dní sypký suchopár, která představí významného vlčnovského rodáka v krátké životopisné črtě a především v jeho básních z vězení.

Omezení provozu ulice 28. října

Datum: 21. 11. 2012

Vážení občané,

ve čtvrtek 22.11.2012 od 15:30 hod. začne čištění rekonstruované komunikace 28. října před položením finálního povrchu. Z uvedeného důvodu není možné do ulice vjíždět, ani na komunikaci parkovat vozidla, budou rovněž odstraněny všechny provizorní nájezdy do domů. Od pondělí 26.11.2012 do konce týdne bude komunikace uzavřena pro veškerý provoz s výjimkou vozidel integrovaného záchranného systému a vozidlo firmy Rumpold, které bude domovní odpad sbírat ve středu 28.11.2012 od 6:00 do 7:00 hod. ráno.

Děkujeme za pochopení

Sbírka pro pomoc rodinám, jež byly zasaženy sobotní tragickou událostí na RallyShow Uherský Brod 2012

Datum: 15. 11. 2012

Nadace ADRA ve spolupráci se starosty obcí Lopeník, Bystřice pod Lopeníkem, Březová, Nivnice a městem Uherský Brod, se rozhodla pomoci rodinám, jež byly zasaženy sobotní tragickou událostí na RallyShow Uherský Brod 2012. Při rychlostní zkoušce jedno z aut vyjelo z trati a zabilo čtyři dívky ve věku od sedmi do devatenácti let, další dva lidé byli zraněni. Oběti pocházely právě z obcí Lopeník a Nivnice.

Zobrazeno 151-180 ze 410