Vlčnov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality

Zobrazeno 391-420 ze 484

Pytle na tříděný odpad

Datum: 18. 6. 2009

PYTLE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD NA II. POLOLETÍ SE BUDOU VYDÁVAT V PONDĚLÍ 22. ČERVNA OD 8.00 DO 17.00 HODIN NA OBECNÍM ÚŘADĚ V PROSTORÁCH BÝVALÉ SPOŘITELNY.

Otevření silnice

Datum: 18. 6. 2009

OBECNÍ ÚŘAD OZNAMUJE OBČANŮM, ŽE OD PONDĚLÍ 22. ČERVNA 2009 BUDE OTEVŘENA NOVĚ ZREKONSTRUOVANÁ SILNICE NA VELETINY.

UPOZORNĚNÍ

Datum: 11. 6. 2009

Ve dnech 16. a 17. června 2009 bude pokládán nový povrch parkoviště a přístupové komunikace na dvorku za měšťankou. V uvedenou dobu nebude možný vjezd do těchto prostor.
--------------------------------------------------------------------------------
Ve dnech 16. a 17. června 2009 bude pokládán nový povrch parkoviště a přístupové komunikace u mateřské školy. Z těchto důvodů, prosíme, zde v uvedenou dobu neparkujte.

Děkujeme za pochopení

Upozornění pro občany z ulice Jana Plesla

Datum: 11. 6. 2009

Od neděle 14. 06. 2009 se bude pokládat konečný povrch nově budované komunikace. Vzhledem k tomu je nutné, aby motoristé parkovali svá vozidla mimo uvedený prostor, protože komunikace bude zcela uzavřená.

Děkujeme za pochopení.

Rekonstrukce silnice

Datum: 29. 4. 2009

Obecní úřad upozorňuje občany, že ode dne 14. 05. 2009 bude zcela uzavřen most pod hlavní křižovatkou v úseku rekonstruované silnice, a to až do 19. 05. 2009, kdy bude na vozovce pokládán nový povrch.

Dále upozorňujeme občany bydlící v ulici Jana Plesla, že 18. 05. a 19. 05. bude z uvedených důvodů zcela neprůjezdný celý úsek rekonstruované vozovky.

Parkoviště U krála - stavba máje

Datum: 29. 4. 2009

Obecní úřad žádá vlastníky vozidel, kteří parkují na parkovišti U krála, aby dne 1. května z důvodu stavění máje svá vozidla přeparkovali - hrozí jim nebezpečí poškození aut. Parkoviště bude uvedený den uzavřeno. Je možné využít parkoviště za měšťankou.

Stavění máje - upozornění

Datum: 23. 4. 2009

OBECNÍ ÚŘAD VLČNOV UPOZORŇUJE OBČANY, KTEŘÍ PŘIPRAVUJÍ STAVĚNÍ MÁJE, ABY SI STROM NA MÁJ OBJEDNALI U SPRÁVCE OBECNÍCH LESŮ, PANA STRAŇÁKA (tel. 607 816 726).

NEPOVOLENÉ KÁCENÍ BUDE POVAŽOVÁNO ZA KRÁDEŽ.

Sběr nebezpečného odpadu

Datum: 20. 4. 2009

BARVY, LAKY, ŘEDIDLA APOD. VČETNĚ OBALŮ, LEDNIČKY, TELEVIZE, RÁDIA, MONITORY, ZÁŘIVKY, BATERIE, POSTŘIKY A JINÉ CHEMIKÁLIE, VYŘAZENÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE,TEXTÍLIE, KOBERCE, MATRACE APOD.

VE ČTVRTEK 23. dubna 2009 V DOBĚ OD 14 DO 16 HODIN
V PÁTEK 24. dubna 2009 V DOBĚ OD 14 DO 16 HODIN
V SOBOTU 25. dubna 2009 V DOBĚ OD 9 DO 11 HODIN

NA DVORKU ZA ?MĚŠŤANKOU?

TENTO ODPAD BUDE ODEBÍRAT PRACOVNÍK OBECNÍHO ÚŘADU.

NEODEBÍRÁME ODPAD Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI.

Odjezd do Národního divadla

Datum: 20. 4. 2009

Klub sportu a kultury oznamuje, že odjezd autobusu do Národního divadla v Praze pro zapsané účastníky je v úterý 28. dubna v 8.00 hodin z parkoviště U krála.

Skládka stavební suti

Datum: 17. 4. 2009

Od soboty 18. dubna 2009 bude opět v provozu skládka stavební suti za stadionem.

Povozní doba: každou sobotu od 9.00 do 11.00 hodin.

Materiál k uložení se bude odebírat vytříděný na cihlový a betonový.
Neodebírá se hlína ani hliněné cihly.

Seminář "Dotace k zateplování rodinných domů"

Datum: 15. 4. 2009

Vážení občané, dne 21. 4. 2009 od 16.00 se bude v přísálí KSK ve Vlčnově konat informační seminář týkající se dotace na zateplování rodinných domů, které vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Na semináři budete informování kdo může o dotaci žádat, od kdy a kde se můžou žádosti podávat, co vše je nutné dodat k žádosti, velikost dotace aj.

Informace poskytnou euromanažeři mikroregionu Východní Slovácko.

Je možné na zahradách spalovat větve a listí?

Datum: 9. 4. 2009

Odbor životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod informuje:
Je možné na zahradách spalovat větve a listí?
Díky příjemnému ročnímu období, které přeje práci na zahradách, se častěji objevují dotazy od občanů, jestli a případně za jakých podmínek je možné zbavit se přebytečné trávy, listí a klestí.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Datum: 3. 4. 2009

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Podle § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též ?zákon?)

Název zakázky: ?Vlčnov ČOV a kanalizace?
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na stavební práce .....

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Datum: 25. 3. 2009

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Podle § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též ?zákon?)

Název zakázky :
?Základní škola Vlčnov, realizace energetický úsporných opatření?

Oznámení starosty obce - upozornění

Datum: 19. 3. 2009

Upozornění občanům

S ohledem na události ze dne 18.3.2009 upozorňuje starosta občany obce na volné pobíhání psů na veřejném prostranství v obci Vlčnov, které je v rozporu s ustanovení, čl. 3 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky obce Vlčnov č. 1/2004, o čistotě a pořádku na území obce Vlčnov, která nabyla účinnosti dne 27. 6.2004. Na veřejném prostranství je zakázáno nechat volně pobíhat psy nebo jiná zvířata, která by mohla veřejné prostranství znečišťovat případně ohrožovat ostatní.Porušením OZV naplňuje majitel psa znaky skutkové podstaty přestupku proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě dle ust. § 46 odst. 1 přestupkového zákona, za který je možné uložit pokutu do 30.000,- Kč. V případě, že volně pobíhající pes způsobí jiné osobě zranění, vystavuje se majitel možnosti postihu za trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti dle ust. § 223 trestního zákona.

Platné obecně závazné vyhlášky obce jsou k dispozici na Obecním úřadu ve Vlčnově nebo přístupné na internetových stránkách obce Vlčnov v sekci Informace obecního úřadu ? vyhlášky.

Ve Vlčnově dne 19.3.2009

Jan Pijáček starosta

Zájezd do Národního divadla

Datum: 17. 3. 2009

Obec Vlčnov ve spolupráci s KSK Vlčnov pořádají v úterý 28. dubna 2009 zájezd na divadelní představení Babička Do Národního divadla v Praze, ve kterém účinkuje Vlčnovjanka Eva Josefíková.

Předběžná cena vstupenky + dopravy je 650 Kč. Závazné přihlášky a záloha 600 Kč se přijímají v KSK do 20.března v kanceláři v 1. poschodí.

Otevírací doby

Datum: 4. 3. 2009

Obecní úřad ve Vlčnově

Obecní úřad ve Vlčnově
úřední hodiny:
pondělí a středa 7:00 - 16:30

SBĚRNÝ DVŮR VLČNOV
otvírací doba:
1.4. - 31.10. každá sobota v době od 9:00 do 11:00
1.11. - 31.3. každá 1. sobota v měsíci v době od 10:00 do 11:00

NEPŘIJÍMÁME SMĚSNÝ ODPAD V PYTLÍCH S LOGEM FI. RUMPOLD SLOUŽÍCÍ PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD

SKLÁDKA STAVEBNÍ SUTI
otvírací doba:
květen - říjen každá sobota 9:00 - 11:00
Poskytujeme možnost ukládání stavební suti pro občany Vlčnova a majitele nemovistostí v obci, kteří mají uhrazené poplatky za likvidaci odpadu.

Uzavírka silnice

Uzavírka silnice

Datum: 4. 3. 2009

Obecní úřad oznamuje, že od pondělí 9. března 2009 do 15. července 2009 bude pro veškerou dopravu uzavřena silnice III/4957 v průtahu obcí Vlčnov. Objízdná trasa pro osobní dopravu a pro pravidelné spoje ČSAD povede ulicí Ploty a Pod Bočky.

Bible 24

Bible 24

Datum: 1. 3. 2009

V roce apoštola Pavla zažijme v našem regionu výjimečný projekt, který po vzoru Francie a Itálie zve širokou veřejnost k naslouchání Bibli.

Během 24 hodin budou předčítány jednotlivé úryvky z Nového zákona. K četbě budou pozváni představitelé kulturního, veřejného i církevního života. Po celou dobu bude farní kostel v Uherském Brodě otevřen pro každého, kdo se bude chtít do těchto slov zaposlouchat. Iniciativu Bible24 zahájí v pátek 22. května 2009 v 17.00 hodin mons. Josef Hrdlička. Do projektu se navíc může zapojit každý z nás.

Informace Oblastní charity Uh. Brod

Datum: 25. 2. 2009

Na časté dotazy od Vás jsme požádali Oblastní charitu v Uherském Brodě, aby nám zaslala informace, které by se Vám mohli hodit.

Zaslané informace zde rádi zveřejňujeme a doufáme, že Vám budou užitečné.

Obec Vlčnov

Humanitární sbírka

Datum: 23. 2. 2009

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti ? materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

Výzva zájemcům k podání nabídky ve veřejné zakázce

Datum: 20. 2. 2009

VÝZVA ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Základní škola Vlčnov-realizace energeticky úsporných opatření

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel Obec Vlčnov vyzývá zájemce k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce dle následujících údajů.....

Nevíte kam se starým nefunkčním mobilem ?

Nevíte kam se starým nefunkčním mobilem ?

Datum: 6. 2. 2009

Nevíte kam se starým nefunkčním mobilem ?
Vydáno dne 06. 02. 2009 (1202 přečtení)E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení
Naše obec Vlčnov se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na obecní úřad a zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu. Je umístěn v budově Obecního úřadu Vlčnov v přízemí u vchodu do pošty. Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.

Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na www.elektrosrot.cz.

Výdej pytlů na tříděný odpad

Datum: 21. 1. 2009

V pátek dne 23. ledna 2009 v době od 09.00 hod - 15.00 hod se budou v místnosti bývalé spořitelny, v přízemí Obecního úřadu ve Vlčnově, vydávat plastové pytle na tříděný odpad.

Pytle jsou vydávány pro použití v prvním pololetí roku 2009. Jedná se o pokračování výdeje zahájeného v prosinci 2008.

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Datum: 10. 1. 2009

Dne 10. ledna 2009 proběhla v naší obci

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Sbírkou bylo pověřeno 15 skupinek tříkrálových koledníků, kteří do zapečetěných pokladniček vybrali částku
98.848,- Kč
Sbírku organizovala Charita Česká republika a dohled nad průběhem a sčítáním tříkrálové sbírky ve Vlčnově zajistil Obecní úřad Vlčnov.

Všem, kteří se sbírky zúčastnili a přispěli darem, děkujeme za pomoc.

Odpady - vydávání pytlů na tříděný odpad

Datum: 6. 1. 2009

Obecní úřad upozorňuje občany, kteří si v ohlášeném termínu nevyzvedli pytle na tříděný odpad, že další termín bude vyhlášen v 2. polovině měsíce ledna.

Spisovatel a novinář Jiří Jilík: Janča se vrací do Vlčnova

Spisovatel a novinář Jiří Jilík: Janča se vrací do Vlčnova

Datum: 27. 12. 2008

Slovácký deník, 25.12.2008, Tereza Bičanová

Do kulturního povědomí Vlčnova se vrací tamější rodák, novinář a spisovatel Jan Janča. Výbor z jeho literární tvorby, doplněný studií o jeho životních osudech, přichází v těchto dnech ke čtenářům.

Jiřího Jilíka, který publikaci připravoval k vydání, jsme požádali o rozhovor.

Výdej pytlů na tříděný odpad

Datum: 18. 12. 2008

Výdej pytlů na tříděný odpad
18. 12. 2008 a 19. 12. 2008

v době:

08.00 - 11.30 hodin
12.00 - 15.00 hodin
v bývalé spořitelně OÚ

Cena obce Vlčnova

Cena obce Vlčnova

Datum: 17. 12. 2008

Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle §84 odst. 2 písm. s) zák. č. 128/2000Sb., o obcích
udělilo
cenu obce Vlčnova, za mimořádnou osobní statečnost při osvobozování Vlčnova v období 2. světové války

panu Jiřímu Pavelčíkovi, nar. 25.4.1902, Vlčnov č.p. 7 ? In memoriam

Výzva k předložení nabídky v zadávacím řízení

Datum: 3. 12. 2008

Osoba pověřená výkonem zadávacího řízení:
Ing. Soňa Hustáková, V Zátiší 353, 788 33 Hanušovice

Zadavatel tímto zveřejňuje výzvu k předložení nabídky na realizaci stavebních prací v rámci zadávacího řízení k projektu ?Tradice lidových pálenic na moravsko - slovenském pomezí? spolufinancovaného z Operační programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika ? Česká republika.

Charakteristika zakázky:
Předmětem projektu jsou stavební úpravy a změna účelu využití stavby ? stodoly v č.p. 65 Vlčnov.

Zobrazeno 391-420 ze 484