Vlčnov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality

Zobrazeno 391-420 ze 492
POZNEJ SVÉHO POLICISTU

POZNEJ SVÉHO POLICISTU

Datum: 29. 7. 2009

V duchu reformy Policie ČR , kde je jedním z pilířů snaha o lepší spolupráci Policie ČR se státními orgány, samosprávou a hlavě veřejností, zpracoval územní odbor vnější služby v Uherském Hradišti projekt ?POZNEJ SVÉHO POLICISTU?.

Kolaudace nové silnice

Kolaudace nové silnice

Datum: 22. 7. 2009

Vážení spoluobčané,

co nejsrdečněji vás zveme na slavnostní kolaudaci nové silnice a nového chodníku na Veletiny. Kolaudace se bude konat 15. července 2009 ve 14:30 na parkovišti u Krála.

K poslechu bude hrát dechová hudba Vlčnovjané a pro děti a pro vás bude zajištěno malé překvapení.

Zahájení stavby - ČOV

Zahájení stavby - ČOV

Datum: 17. 7. 2009

21. 7.2009 - 15.00 dolní konec - skoro Veletiny

Tak jsme se konečně dočkali po mnoha letech příprav zahájení výstavby čistírny odpadních vod ve Vlčnově, vlastně ve Veletinách, protože čistírna odpadních vod bude stát na katastrálním území obce Veletiny.

Slavnostní poklepání základního kamene provedou naši partneři, kteří se podíleli na přípravě a kteří ji budou realizovat, dne 21. července 2009 v 15.00 hodin v prostoru dětského hřiště na dolním konci.

Zahraje nám k tomu dechová hudba Vlčnovjané a pokud vyjde počasí tak vás čeká překvapení pro děti

Bankomat - KSK

Datum: 30. 6. 2009

Vlastník bankomatu firma Kingston Consulting oznamuje uživatelům bankomatu ve Vlčnově, že z důvodu vyloupení dalších bankomatů bude bankomat do odvolání mimo provoz.

PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ FOTO A VIDEOAMATÉRŮ 2009

PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ FOTO A VIDEOAMATÉRŮ 2009

Datum: 30. 6. 2009

Obecní úřad ve Vlčnově ve spolupráci s www.vlcnov.cz pořádá prázdninovou soutěž

?Rok ve Vlčnově? aneb ?Od jízdy králů do jízdy králů? pro foto a video amatéry nejen z Vlčnova.

Cílem soutěže je zachytit běžný život v naší obci objektivem fotoaparátu nebo videokamery.

Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly

Datum: 29. 6. 2009

Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č. 3/2009 KŘ

Kontrolovaná organizace:
Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace, 687 61 Vlčnov

Předmět kontroly:
Namátková kontrola hospodaření za rok 2007 včetně prověrky přiměřenosti a účinosti vnitřního kontrolního systému. Kontrola byla provedena na základě požadavku Obce Vlčnov.

Údržba kanalizace - ul. Sportovní

Datum: 29. 6. 2009

Od pondělí 29. června 2009 začne provádět odborná firma údržbu kanalizace v ulici Sportovní od domu č. 593 směrem do centra obce . Práce potrvají do 22. července 2009.

V uvedené době bude v tomto úseku zvýšený pohyb techniky a občané této lokality budou individuálně informováni o omezeních v provozu kanalizace.

Děkujeme za pochopení

Výdej pytlů

Datum: 22. 6. 2009

Výdej pytlů pro tříděný odpad bude pokračovat ještě zítra, tj. 23. června 2009 od 8.00 do 15.00 hodin.

Pytle na tříděný odpad

Datum: 18. 6. 2009

PYTLE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD NA II. POLOLETÍ SE BUDOU VYDÁVAT V PONDĚLÍ 22. ČERVNA OD 8.00 DO 17.00 HODIN NA OBECNÍM ÚŘADĚ V PROSTORÁCH BÝVALÉ SPOŘITELNY.

Otevření silnice

Datum: 18. 6. 2009

OBECNÍ ÚŘAD OZNAMUJE OBČANŮM, ŽE OD PONDĚLÍ 22. ČERVNA 2009 BUDE OTEVŘENA NOVĚ ZREKONSTRUOVANÁ SILNICE NA VELETINY.

UPOZORNĚNÍ

Datum: 11. 6. 2009

Ve dnech 16. a 17. června 2009 bude pokládán nový povrch parkoviště a přístupové komunikace na dvorku za měšťankou. V uvedenou dobu nebude možný vjezd do těchto prostor.
--------------------------------------------------------------------------------
Ve dnech 16. a 17. června 2009 bude pokládán nový povrch parkoviště a přístupové komunikace u mateřské školy. Z těchto důvodů, prosíme, zde v uvedenou dobu neparkujte.

Děkujeme za pochopení

Upozornění pro občany z ulice Jana Plesla

Datum: 11. 6. 2009

Od neděle 14. 06. 2009 se bude pokládat konečný povrch nově budované komunikace. Vzhledem k tomu je nutné, aby motoristé parkovali svá vozidla mimo uvedený prostor, protože komunikace bude zcela uzavřená.

Děkujeme za pochopení.

Rekonstrukce silnice

Datum: 29. 4. 2009

Obecní úřad upozorňuje občany, že ode dne 14. 05. 2009 bude zcela uzavřen most pod hlavní křižovatkou v úseku rekonstruované silnice, a to až do 19. 05. 2009, kdy bude na vozovce pokládán nový povrch.

Dále upozorňujeme občany bydlící v ulici Jana Plesla, že 18. 05. a 19. 05. bude z uvedených důvodů zcela neprůjezdný celý úsek rekonstruované vozovky.

Parkoviště U krála - stavba máje

Datum: 29. 4. 2009

Obecní úřad žádá vlastníky vozidel, kteří parkují na parkovišti U krála, aby dne 1. května z důvodu stavění máje svá vozidla přeparkovali - hrozí jim nebezpečí poškození aut. Parkoviště bude uvedený den uzavřeno. Je možné využít parkoviště za měšťankou.

Stavění máje - upozornění

Datum: 23. 4. 2009

OBECNÍ ÚŘAD VLČNOV UPOZORŇUJE OBČANY, KTEŘÍ PŘIPRAVUJÍ STAVĚNÍ MÁJE, ABY SI STROM NA MÁJ OBJEDNALI U SPRÁVCE OBECNÍCH LESŮ, PANA STRAŇÁKA (tel. 607 816 726).

NEPOVOLENÉ KÁCENÍ BUDE POVAŽOVÁNO ZA KRÁDEŽ.

Sběr nebezpečného odpadu

Datum: 20. 4. 2009

BARVY, LAKY, ŘEDIDLA APOD. VČETNĚ OBALŮ, LEDNIČKY, TELEVIZE, RÁDIA, MONITORY, ZÁŘIVKY, BATERIE, POSTŘIKY A JINÉ CHEMIKÁLIE, VYŘAZENÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE,TEXTÍLIE, KOBERCE, MATRACE APOD.

VE ČTVRTEK 23. dubna 2009 V DOBĚ OD 14 DO 16 HODIN
V PÁTEK 24. dubna 2009 V DOBĚ OD 14 DO 16 HODIN
V SOBOTU 25. dubna 2009 V DOBĚ OD 9 DO 11 HODIN

NA DVORKU ZA ?MĚŠŤANKOU?

TENTO ODPAD BUDE ODEBÍRAT PRACOVNÍK OBECNÍHO ÚŘADU.

NEODEBÍRÁME ODPAD Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI.

Odjezd do Národního divadla

Datum: 20. 4. 2009

Klub sportu a kultury oznamuje, že odjezd autobusu do Národního divadla v Praze pro zapsané účastníky je v úterý 28. dubna v 8.00 hodin z parkoviště U krála.

Skládka stavební suti

Datum: 17. 4. 2009

Od soboty 18. dubna 2009 bude opět v provozu skládka stavební suti za stadionem.

Povozní doba: každou sobotu od 9.00 do 11.00 hodin.

Materiál k uložení se bude odebírat vytříděný na cihlový a betonový.
Neodebírá se hlína ani hliněné cihly.

Seminář "Dotace k zateplování rodinných domů"

Datum: 15. 4. 2009

Vážení občané, dne 21. 4. 2009 od 16.00 se bude v přísálí KSK ve Vlčnově konat informační seminář týkající se dotace na zateplování rodinných domů, které vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Na semináři budete informování kdo může o dotaci žádat, od kdy a kde se můžou žádosti podávat, co vše je nutné dodat k žádosti, velikost dotace aj.

Informace poskytnou euromanažeři mikroregionu Východní Slovácko.

Je možné na zahradách spalovat větve a listí?

Datum: 9. 4. 2009

Odbor životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod informuje:
Je možné na zahradách spalovat větve a listí?
Díky příjemnému ročnímu období, které přeje práci na zahradách, se častěji objevují dotazy od občanů, jestli a případně za jakých podmínek je možné zbavit se přebytečné trávy, listí a klestí.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Datum: 3. 4. 2009

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Podle § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též ?zákon?)

Název zakázky: ?Vlčnov ČOV a kanalizace?
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na stavební práce .....

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Datum: 25. 3. 2009

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Podle § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též ?zákon?)

Název zakázky :
?Základní škola Vlčnov, realizace energetický úsporných opatření?

Oznámení starosty obce - upozornění

Datum: 19. 3. 2009

Upozornění občanům

S ohledem na události ze dne 18.3.2009 upozorňuje starosta občany obce na volné pobíhání psů na veřejném prostranství v obci Vlčnov, které je v rozporu s ustanovení, čl. 3 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky obce Vlčnov č. 1/2004, o čistotě a pořádku na území obce Vlčnov, která nabyla účinnosti dne 27. 6.2004. Na veřejném prostranství je zakázáno nechat volně pobíhat psy nebo jiná zvířata, která by mohla veřejné prostranství znečišťovat případně ohrožovat ostatní.Porušením OZV naplňuje majitel psa znaky skutkové podstaty přestupku proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě dle ust. § 46 odst. 1 přestupkového zákona, za který je možné uložit pokutu do 30.000,- Kč. V případě, že volně pobíhající pes způsobí jiné osobě zranění, vystavuje se majitel možnosti postihu za trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti dle ust. § 223 trestního zákona.

Platné obecně závazné vyhlášky obce jsou k dispozici na Obecním úřadu ve Vlčnově nebo přístupné na internetových stránkách obce Vlčnov v sekci Informace obecního úřadu ? vyhlášky.

Ve Vlčnově dne 19.3.2009

Jan Pijáček starosta

Zájezd do Národního divadla

Datum: 17. 3. 2009

Obec Vlčnov ve spolupráci s KSK Vlčnov pořádají v úterý 28. dubna 2009 zájezd na divadelní představení Babička Do Národního divadla v Praze, ve kterém účinkuje Vlčnovjanka Eva Josefíková.

Předběžná cena vstupenky + dopravy je 650 Kč. Závazné přihlášky a záloha 600 Kč se přijímají v KSK do 20.března v kanceláři v 1. poschodí.

Otevírací doby

Datum: 4. 3. 2009

Obecní úřad ve Vlčnově

Obecní úřad ve Vlčnově
úřední hodiny:
pondělí a středa 7:00 - 16:30

SBĚRNÝ DVŮR VLČNOV
otvírací doba:
1.4. - 31.10. každá sobota v době od 9:00 do 11:00
1.11. - 31.3. každá 1. sobota v měsíci v době od 10:00 do 11:00

NEPŘIJÍMÁME SMĚSNÝ ODPAD V PYTLÍCH S LOGEM FI. RUMPOLD SLOUŽÍCÍ PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD

SKLÁDKA STAVEBNÍ SUTI
otvírací doba:
květen - říjen každá sobota 9:00 - 11:00
Poskytujeme možnost ukládání stavební suti pro občany Vlčnova a majitele nemovistostí v obci, kteří mají uhrazené poplatky za likvidaci odpadu.

Uzavírka silnice

Uzavírka silnice

Datum: 4. 3. 2009

Obecní úřad oznamuje, že od pondělí 9. března 2009 do 15. července 2009 bude pro veškerou dopravu uzavřena silnice III/4957 v průtahu obcí Vlčnov. Objízdná trasa pro osobní dopravu a pro pravidelné spoje ČSAD povede ulicí Ploty a Pod Bočky.

Bible 24

Bible 24

Datum: 1. 3. 2009

V roce apoštola Pavla zažijme v našem regionu výjimečný projekt, který po vzoru Francie a Itálie zve širokou veřejnost k naslouchání Bibli.

Během 24 hodin budou předčítány jednotlivé úryvky z Nového zákona. K četbě budou pozváni představitelé kulturního, veřejného i církevního života. Po celou dobu bude farní kostel v Uherském Brodě otevřen pro každého, kdo se bude chtít do těchto slov zaposlouchat. Iniciativu Bible24 zahájí v pátek 22. května 2009 v 17.00 hodin mons. Josef Hrdlička. Do projektu se navíc může zapojit každý z nás.

Informace Oblastní charity Uh. Brod

Datum: 25. 2. 2009

Na časté dotazy od Vás jsme požádali Oblastní charitu v Uherském Brodě, aby nám zaslala informace, které by se Vám mohli hodit.

Zaslané informace zde rádi zveřejňujeme a doufáme, že Vám budou užitečné.

Obec Vlčnov

Humanitární sbírka

Datum: 23. 2. 2009

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti ? materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

Výzva zájemcům k podání nabídky ve veřejné zakázce

Datum: 20. 2. 2009

VÝZVA ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Základní škola Vlčnov-realizace energeticky úsporných opatření

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel Obec Vlčnov vyzývá zájemce k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce dle následujících údajů.....

Zobrazeno 391-420 ze 492