Vlčnov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality

Zobrazeno 391-416 ze 416

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A PAPÍRU

Datum: 1. 10. 2008

BARVY, LAKY, ŘEDIDLA APOD. VČETNĚ OBALŮ, LEDNIČKY, TELEVIZE, RÁDIA, MONITORY, ZÁŘIVKY, BATERIE, POSTŘIKY A JINÉ CHEMIKÁLIE, VYŘAZENÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE, TEXTÍLIE, KOBERCE, MATRACE APOD.

VE ČTVRTEK 9. ŘÍJNA 2008 V DOBĚ OD 14 DO 16. HODIN
V PÁTEK 10. ŘÍJNA 2008 V DOBĚ OD 14 DO 16 HODIN
V SOBOTU 11. ŘÍJNA 2008 V DOBĚ OD 9 DO 11 HODIN

NA DVORKU ZA ?MĚŠŤANKOU?

TENTO ODPAD BUDE ODEBÍRAT PRACOVNÍK OBECNÍHO ÚŘADU.
NEODEBÍRÁME ODPAD Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI.

Světový běh harmonie

Datum: 25. 9. 2008

Vážení občané,

v pondělí 29. 9. 2008 bude obec Vlčnov jednou z mnoha míst 100 zemí celého světa, kterými poběží světový běh harmonie. S účastníky běhu bychom se měli setkat ve 14.50 hodin v centru obce.

Děkujeme všem, kteří podpoří tento nesoutěžní běh a umožní plynulý a příjemný průběh běžců.

Termíny svozu plastů

Datum: 10. 9. 2008

Termín svozu plastů (žluté pytle) je 30.9.2008, 28.10.2008, 24.11.2008 a 12.12.2008. Současně proběhne i svoz nápojových kartónů (oranžové pytel).


Prosíme všechny občany, aby naplněné pytle určené k odvozu umístnili před domy již před šestou hodinou ranní, nejlépe předcházející den večer. Svoz se vždy uskuteční v brzkých ranních hodinách.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do nového systému svozu tříděného odpadu. Obec Vlčnov

#

Loučení s prázdninami na Pepčíně

Datum: 1. 9. 2008

Tradiční setkání občanů Uherskobrodska na místě, kde kdysi stál zámek Pepčín, se uskuteční

v neděli 31.8.2008 od 13:00 hod.

V případě deštivého počasí se akce nekoná

Program:
Dechová hudba, dětské hry a atrakce pod dohledem DDM uherský brod, jízda na koních, vyhlídka z plošiny.

Občerstvení zajištěno, možnost vlastního opékání

Zvou pořadatelé: obce Vlčnov, Drslavice, Hradčovice, Veletiny a město Uherský Brod

Volné místo - charitní dům

Datum: 14. 8. 2008

Charita Uh. Brod oznamuje, že přijímá do pracovního poměru na své pracoviště v Charitním domě ve Vlčnově zdravotní sestru do nepřetržitého provozu.

Nástup možný od 1.9.2008.

Informace v Charitním domě ve Vlčnově, v Charitě v Uh. Brodě, event. na Obecním úřadě ve Vlčnově

Silnice směrem na Veletiny

Datum: 31. 7. 2008

Silnice směrem na Veletiny, Vlčnovský zpravodaj č.24, květen 2008

V letošním roce se s největší pravděpodobností podaří uskutečnit dlouho očekávaná investiční akce ?Rekonstrukce silnice směrem na Veletiny?. V současné době je vydané stavební povolení a Zlínský kraj vypsal výběrové řízení na generálního dodavatele.

Obec Vlčnov vybuduje současně se silnicí nový chodník. Při výstavbě silnice dojde k odstranění kostek a štěrkového podloží, odstranění všech obrub a chodníkového tělesa. Do nové silnice budou uloženy všechny nové podkladní vrstvy, osazeny nové obruby, kanalizační vpusti a bude vydlážděn nový chodník, v jehož tělese budou umístněny ?chráničky? kterými bude možno v budoucnu vést kabelové rozvody pro veřejné osvětlení, rozhlas, internet. Tato rozsáhlá stavba zasáhne velké území obce, zcela jistě zhorší dopravní obslužnost a zásobování prodejen kolem této silnice. Naší snahou, ale i snahou Zlínského kraje, bude zmírnit všechny negativní dopady, ale není možné si myslet, že se stavba obejde bez problémů.

Dražba obecních bytů

Datum: 19. 6. 2008

Zastupitelstvo obce Vlčnov usnesením č. 9/2008 rozhodlo o odprodeji dvou obecních bytů v nádstavbě Mateřské školy ve Vlčnově.
Plocha každého bytu 75,72 m2 + venkovní terasa 17,41 m2, vyvolávací cena 1.200.000,- Kč.
Poslední prohlídka je dne 3.7.2008 v 8.00 hod.
Termín dražby je stanoven na den 11.7.2008 v 9.00 hod a v 10.00 hod (každý byt se draží zvlášť).
Místo konání dražby - Obřadní síň Obecního úřadu Vlčnov

#

Prázdninová soutěž pro foto a videoamatéry

Datum: 13. 6. 2008

Obecní úřad ve Vlčnově ve spolupráci s www.vlcnov.cz pořádá prázdninovou soutěž
?Rok ve Vlčnově? aneb ?Od jízdy králů po jízdu králů? pro foto a video amatéry nejen z Vlčnova.
Cílem souteže je zachytit běžný život v naší obci objektivem fotoaparátu nebo videokamery.

#

Pytlový systém - změna v odpadovém hospodářství

Datum: 5. 6. 2008

Od 1. 7. 2008 bude v naší obci změněn systém sběru tříděného odpadu. Jedná se o plast, papír a nápojový karton. Uvedené komodity se budou ukládat do plastových pytlů, rozlišených podle barvy:

Žlutá barva = plasty
Modrá barva = papír
Oranžová barva = nápojový karton

Kontrola těsnosti plynárenských zařízení

Datum: 2. 6. 2008

Sdělujeme Vám , že v měsíci červnu 2008 bude ve Vaší obci probíhat kontrola těsnosti plynárenského zařízení.
Pracovníci JMP, a.s. Brno, RC - Uh. Hradiště se budou pohybovat ve Vaší obci.

Toto sdělení slouží jen pro Vaši informovanost

Oprava kanalizace ul .Sportovní

Datum: 2. 6. 2008

Obecní úřad Vlčnov upozorňuje občany v ulici Sportovní na skutečnost, že od 2.6.2008 se v uvedené ulici začíná s opravou kanalizace. Práce potrvají asi 14 dnů.

Děkujeme za pochopení.

Marta Moštková, místostarostka

#

Přišlo e-mailem - zámeček Pepčín

Datum: 31. 5. 2008

Vážený pane,

narazil jsem na Vaše zdařilé stránky o zámečku Pepčín. Za mlada, koncem sedmdesátých let jme tam s kamarády z Bílovic často chodili na celodenní výšlap. Tehdy tam byli opravdu už jenom holé zdi. Reaguji na Vaši výzvu a zasílám 4 fotografie. Ty s názvem Pepčín jsem stáhl z internetu, bohužel si nepamatuji adresu, zbylé jsou z našich výletů. Z nějakého záhadného důvodu jsme zámečku říkali Myšák, až později jsem ve starých vojenských mapách narazil na název trati "myšince" na úbočí toho kopce, snad proto.

Se srdečným pozdravem Karel Povalač

Výzva k podání nabídky

Datum: 22. 5. 2008

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení předláždění stávajících úseků chodníků v obci Vlčnov podél silnice III/4957 v délce cca 1 530 m a vybudování nových úseků v délce cca 50 m (napojovací úseky v místě autobusových zastávek), úprava autobusových zastávek, sjezdů na jednotlivé pozemky a k rodinným domům, napojení místních komunikací a doplnění veřejného osvětlení.

Bankomat je v provozu

Datum: 20. 5. 2008

Od dnešního dne (20.5.2008) je opět v provozu bankomat v Klubu sportu a kultury ve Vlčnově

Pozvánka na zastupitelstvo obce

Datum: 15. 5. 2008

Dovolujeme si vás informovat o tom, že v pátek 16.5.2008 od 18 hodin se v přísálí KSK Vlčnov koná veřejné jednání zastupitelstva obce Vlčnova.

Po úvodním přečtení zprávy rady obce bude jako 2. bod na programu projednání zprávy České školní inspekce o kontrole provedené ve vlčnovské základní a mateřské škole.

Žádost o vyhlášení místní rozhlasové relace

Datum: 25. 4. 2008

Služba kriminální policie a vyšetřování Okresního ředitelství Policie v Uherském Hradišti, žádá spoluobčany obce Vlčnov a přilehlého okolí o pomoc při objasnění majetkové trestné činnosti krádeže vloupáním do peněžního bankomatu ATM, který je umístěn ve vestibulu Klubu sportu a kultury ve Vlčnově.

Obracíme se na Vás s žádostí o sdělení jakéhokoliv poznatku k pohybu osob a vozidel v okolí Klubu kultury v době kolem 02:00 hod., dne 24. 4. 2008, dále o jakýkoliv poznatek k osobnímu motorovému vozidlu Volkswagen Golf, stříbrné barvy, tzv. ,, Pětkové řady ?, nezjištěné registrační značky, dále vozidel a jejich osádek, které se mohli pohybovat v okolí místa činu v době předcházející.

V případě jakéhokoliv poznatku k vyšetřované události, se obraťte na kterékoliv oddělení Policie ČR, nebo na bezplatnou telefonickou linku 158.

Děkujeme za spolupráci, por. Karol Pišoja, komisař

#

SKLÁDKA STAVEBNÍ SUTI

Datum: 10. 4. 2008

Pro potřeby občanů Vlčnova byl vytipován a k danému účelu upraven prostor pro dočasné ukládání stavební suti. Jedná se o oplocený obecní pozemek za stadionem TJ, kde je možno již v současné době zdarma uložit jakékoliv množství stavební suti.

Výhledově se počítá s jejím drcením a dalším využitím výsledného materiálu ke zpevnění účelových cest. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby při ukládání uvedené komodity byl oddělen beton od cihlového materiálu a samostatně betonové kusy s průměrem větším než 0,5 m.

Upozorňuji na tuto skutečnost, aby na rozdělení bylo pamatováno již při demolicích.

Případné požadavky na uložení uvedeného materiálu vždy, prosím, konzultujte s místostarostkou obce.

Marta Moštková, místostarostka

#

ODPADY za rok 2007

Datum: 2. 4. 2008

Odpady za rok 2007,
které byly vyprodukovány na území obce Vlčnov a vynaložené náklady a příjmy související s odpadovým hospodářstvím


Objem vyprodukovaného odpadu v tunách

Obecní úřad upozorňuje...

Datum: 2. 4. 2008

Obecní úřad Vlčnov upozorňuje motoristy, aby ve vlastním zájmu i v zájmu ostatních občanů, dodržovali dopravní značky umístěné u místních komunikací.

Jedná se zvláště o zákazy vjezdu, omezení rychlosti, označení jednosměrných ulic, apod.

#

Czech POINT ve Vlčnově

Datum: 28. 3. 2008

Končí doba zbytečného obcházení úřadů, hodinová čekání či zdlouhavé dojíždění. Už si nikdo nemusí brát dovolenou, aby si jel vyřídit výpis z katastru nemovitostí do vzdáleného města. Končí pocit beznaděje člověka před kolosem státní byrokracie. Přichází Czech POINT, nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Již nyní si můžete z pracovišť Czech POINT odnést ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. Czech POINT vám ušetří čas, nervy i peníze.

Sběr nebezpečného odpadu

Datum: 24. 3. 2008

Obecní úřad ve Vlčnově oznamuje:
Sběr nebezpečného odpadu, elektrozařízení a papíru
bude proveden na dvorku za ?měšťanku? v termínu:

čtvrtek 10. dubna 2008 15.00 ? 17.00 hod.
pátek 11. dubna 2008 15.00 ? 17.00 hod.
sobota 12. dubna 2008 9.00 ? 11.00 hod.


Tento odpad bude odebírat pracovník obecního úřadu.

Barvy, laky, ředidla apod., ledničky, televize, rádia, vysavače, zářivky, baterie apod., postřiky a jiné chemikálie, textilie, koberce, matrace?

Vyhlášení výběrového řízení

Datum: 28. 1. 2008

Obec Vlčnov
vypisuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení funkčního místa ? Vedoucí hospodářsko-správního úseku

Historie knihovny ve Vlčnově

Datum: 26. 1. 2008

Několik pramenů uvádí, že za základ knihovnictví ve Vlčnově je nutno pokládat založení čtenářského spolku Přemysl v r. 1892. Zakládá jej učitel Martin Banďouch a spolek sídlí ve zvláštní místnosti obecního domu ve Vlčnově. Vzácný host Joža Uprka daroval spolku několik knih a pro výzdobu místnosti i reprodukci své vlčnovské Jízdy králů. Ve starém farním archivu Okresního archivu Uherského Hradiště se uvádí, že tento spolek byl schválen v Brně 26.2.1892 a jeho předsedou byl Vincenc Pecháček.

Oznámení obecního úřadu - nový správce hřbitova

Datum: 16. 1. 2008

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU:

Od 14. 01. 2008 je novým správcem hřbitova ve Vlčnově pan František Moštěk.
Kontakt: Vlčnov čp. 345, tel: 732 645 255.

Bankomat v provozu

Datum: 10. 1. 2008

Od konce minulého roku je ve Vlčnově v provozu nově instalovaný bankomat. Je umístěn vedle hlavního vchodu do Klubu sportu a kultury.
Provozovatelem je společnost Kinston Consulting s.r.o.

Prodej dvou obecních bytů

Datum: 10. 1. 2008

Prodej dvou obecních bytů v nástavbě Mateřské školy ve Vlčnově formou dobrovolné dražby.

Plocha bytu 75,72 m2 + venkovní terasa 17,41 m2.
Termín prohlídky: 24. 01. 2008 od 8:00 hodin a 07. 02. 2008 od 8:00 hodin.
Konání dražby: 20. 02. 2008 v 9:00 hodin - Obřadní síň Obecního úřadu Vlčnov

Zobrazeno 391-416 ze 416