Kde nás najdete

mapa

V NAŠÍ OBCI PLATÍ ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE A NABÍZENÍ SLUŽEB

Kontaktní informace

Obecní úřad ve Vlčnově
Vlčnov 124
68761 Vlčnov

GPS souřadnice místa:
49°0'37.58"N,17°34'55.01"E

 


Telefon: 572675112
E-mail: obec@vlcnov.cz
WWW: www.vlcnov.cz/
ID Datové schránky: nx3bqjq

Pracovní doba:
Po 7:00 - 17:00 hod. úřední den
Ut 7:00 - 11:30 hod. neúřední den
St 7:00 - 17:00 hod. úřední den
Čt 7:00 - 15:00 hod.
Pa 7:00 - 14:00 hod.

polední přestávka
11:30 - 12:00 hod.


 

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Statistické údaje o obci

Obec Vlčnov
ZUJ:
592820
ID obce: 18389
Statut: Obec
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 2130 ha
Počet obyvatel: 3047
Pošta: Ano
Škola: Ano
Zdravotnické zařízení: Ano
Policie: Ne
Kanalizace (ČOV): Ano
Vodovod: Ano
Plynofikace: Ano

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

TOPlist

TOPlist

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Informace o připravovaných komplexních pozemkových úpravách (KPÚ)

          pro vlastníky zemědělské půdy v katastrálním území Vlčnov

Proč provádět komplexní pozemkové úpravy?

Co nám přinesou a co získají vlastníci pozemků?

Pozemkové úpravy se zpracovávají na základě zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a podle prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 545/2002 Sb.


Od pozemkových úprav mohou vlastníci pozemků očekávat:

  • odstranění nesouladů mezi stavem v terénu a stavem vedeným v katastru nemovitostí na základě nového podrobného zaměření celého řešeného území

  • odsouhlasení změn druhů pozemků z toho vyplývajících s příslušnými orgány

  • vyrovnání hranic pozemků

  • přesné určení hranic pozemků a výměry každého řešeného pozemku a v případě zájmu vytýčení v terénu

  • vyřešení přístupnosti každého řešeného pozemku – při souhlasu majitelů pozemků vytvoření původních přístupových cest

  • možnost vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům

  • dořešení dosud neprojednaných pozůstalostí (dědictví)

Pozemkové úpravy jsou důležitým nástrojem pro rozvoj území. Jsou nezbytným podkladem pro obnovení pořádku ve vlastnictví a evidenci půdy, pro racionální využívání pozemků, pro realizaci půdoochranných, ekologických a krajinotvorných opatření. Podmínkou pro zahájení pozemkových úprav v katastrálním území Vlčnov je souhlas vlastníků min. 50 % plochy zemědělských pozemků v katastru.

Navrhované pozemkové úpravy se dotýkají výhradně zemědělských pozemků v celém katastrálním území Vlčnov (mimo zastavěné území obce).

Každý vlastník pozemku, který bude souhlasit s pozemkovými úpravami, musí podat žádost na Pozemkový úřad, nejlépe prostřednictvím Obecního úřadu Vlčnov. Formulář (Žádost o provedení pozemkové úpravy) dodá obecní úřad.

Podepsáním této „Žádosti“ vlastník pozemku souhlasí se zahájením přípravy podkladů pro jednání s vlastníky pozemků. Nutno jej podepsat a vrátit :

- zpět na podatelnu Obecního úřadu ve Vlčnově

- případně vhodit do připravené schránky v přízemí budovy obecního úřadu

- vložením "Žádosti" do přiložené obálky odeslat prostřednictvím České pošty co možná v nejkratším termínu.

Veškeré náklady související s prováděním pozemkových úprav, tj. náklady na přípravné a návrhové práce, geodetické práce, vytýčení pozemků i realizaci společných zařízení hradí stát prostřednictvím pozemkových úřadů a nepředstavuje pro vlastníky pozemků žádné finanční zatížení.

Žádáme proto všechny vlastníky pozemků v k.ú. Vlčnov, aby se vší odpovědností zvážili výhody provedených pozemkových úprav, které odstraní zejména problémy v nevyřešených vlastnických vztazích bez finančního zatížení vlastníků, návštěvy notářů, zdlouhavého vyhledáváíní listin a další již shora uvedené záležitosti. Informace o dalším postupu, po získání souhlasu vlastníků min. 50% plochy zemědělských pozemků v katastru, zveřejníme na úřední desce OÚ Vlčnov, na webových stránkách obce, popř. osobním dotazem na OÚ.

Pokud neodevzdáte vyplněnou “Žádost o provedení pozemkové úpravy“, navštíví Vás v bydlišti v následujícím období pověřený pracovník Obce Vlčnov za účelem poskytnutí podrobnějších informací a s pomocí při vyplnění žádosti a zajištění potřebných podkladů .

 

Touto pověřenou osobou obce Vlčnov je

 

Kontakt : 572675112,  e-mail - obec@vlcnov.cz

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci při projednávání této náročné záležitosti.   

Ke stažení:

Vlčnov_ žádost o pozemkové úpravy - PDF

Vlčnov_ žádost o pozemkové úpravy - DOC

Pozemkové úpravy jako krajinotvorný prvek - prezentace

Pozemkové úpravy - publikace min. zemědělství

Zákon č. 139/2002 Sb, o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

katastr