Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

 Záměr obce Vlčnov č. 08/2020  - prodej pozemku

Číslo jednací: OUVL-0227/2020

Číslo spisu: Z-08/1822

Vyhlášení  záměru  obce   Vlčnov      
č. 08/2020  

V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplnění, vyhlašuje obec Vlčnov záměr na :
prodej pozemku v k.ú. Vlčnov


-  parc. č. 3673 o výměře 210 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, zapsaná pro obec a katastrální území Vlčnov, kupující Výrobně obchodní družstvo Vlčnov, se sídlem Vlčnov 583, IČ 00141291, na pozemku stojí stavba č. p. 1038 ve vlastnictví kupujícího 

za podmínek:

- cena stanovena znaleckým posudkem ve výši 147.000,- Kč
- náklady spojené s uzavřením smlouvy a vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující


    K uvedenému záměru mohou občané doručit své připomínky a nabídky na adresu Obecního úřadu Vlčnov do 15-ti dnů od zveřejnění. 

Bližší informace Dušan Mikulec, tel. 572675112, 602511442, e-mail mikulec@vlcnov.cz.

  
                                      Jiří Matušík, v.r. 
 starosta obce Vlčnov
 

Datum sejmutí: 8. 7. 2020 Zodpovídá: Bc. Dušan Mikulec