Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

Záměr obce č. 09/2019 - NÁJEM 477 - PŘÍZEMÍ

Číslo jednací: OUVL-1085/2019

Číslo spisu: R-23/1822

Vyhlášení  záměru  obce   Vlčnov                                       č. 09/2019  

V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplnění, vyhlašuje obec Vlčnov záměr na :


pronájem části stavby občanského vybavení č.p 477 
která se nachází na pozemku parc. č.  1697 v k.ú. Vlčnov

Místo:
Měšťanská škola – prostor k podnikání, 1.NP vpravo vedle vchodu
Předmět nabídky: prostor pro podnikání o celkové výměře cca 79 m2

Podmínky pro zájemce:
- nájem možný od 1.1.2020
- nabízené služby „gastro“ (kavárna, cukrárna, apod.)
- uzavření smlouvy do 7 dnů od předložení návrhu pronajímatelem

Nabídky v zalepené obálce s označením „NÁJEM 477 – PŘÍZEMÍ“
- návrh ceny za nájem
- návrh doby nájmu 
- kopie živnostenského oprávnění

    K uvedenému záměru mohou občané doručit své připomínky a nabídky na adresu Obecního úřadu Vlčnov do 15-ti dnů od zveřejnění. 

    Bližší informace a případné prohlídky prostor možno dojednat na tel. 572675112, 602511442, e-mail mikulec@vlcnov.cz.

  
                                      Jiří Matušík, v.r.  starosta obce Vlčnov

Datum sejmutí: 19. 12. 2019 Zodpovídá: Bc. Dušan Mikulec