Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

Záměr č. 03/2019 - pacht vinice

Číslo jednací: OUVL-0749/2019

Číslo spisu: R-15/1822

V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplnění, vyhlašuje obec Vlčnov záměr na :
pacht pozemků v k.ú. Vlčnov


- parc. č. 2996 (trvalý travní porost) o výměře 595 m2;


za podmínek:

- pachtovní doba 7 let
- nabídky v zalepené obálce s označením „PACHT VINOHRAD“
- kritérium (cena, využití pozemku)


    K uvedenému záměru mohou občané doručit své připomínky a nabídky na adresu Obecního úřadu Vlčnov do 15-ti dnů od zveřejnění. 

Bližší informace Dušan Mikulec, tel. 572675112, 602511442, e-mail mikulec@vlcnov.cz.

  
                                      Jiří Matušík, v.r.  starosta obce Vlčnov

Datum sejmutí: 20. 9. 2019 Zodpovídá: Bc. Dušan Mikulec