Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 2000

Rok 2000

 

Poselství do roku 2000

Vstup do tohoto roku by neměl být jen kalendářovou záležitostí, ale platnou výzvou pro občany, aby se snažili zlepšovat mezilidské vztahy v obci a využívat naplno pracovní potenciál jednotlivců tak, aby jim nešlo jen o osobní prospěch, ale i blaho obce. V aktivitě občanů leží budoucí rozvoj Vlčnova víc než ve spoléhání na to, že spokojený život jim zajistí obec a stát. Aktivní účast občanů na dalším rozvoji obce předpokládá i zvyšovat kvalifikaci ve všech profesích, protože do budoucna bude počítačová gramotnost nepostradatelná. Je dobře, že si ji osvojují už školáci. Ale měli by znát i dějiny obce s jejími slavnými tradicemi, do nichž odjakživa patřila: oprávněná hrdost na kroj a jízdu králů, jež jsou součástí kulturního dědictví a důvodem pro označení Perla Slovácka. Citová vazba na domov bude důležitá i ve změněných podmínkách, protože jde o udržení kontinuity s minulými generacemi. Bude žádoucí, aby občané žili aktivně a uspokojovali své zájmy nejen v rodině, ale i v obecní pospolitosti, v politických stranách i zájmových sdruženích a spolcích. Ten pospolitý život umožní totiž Vlčnovjanům jako celku někým BÝT, nejen MÍT majetek. Budou-li i v budoucnu jezdit odvedenci hrdě za krále, budou-li mladí zpívat a hrát v souborech na oslavu života a jeho krás, nemám obavu o další rozvoj Vlčnova v náročných podmínkách budoucích časů !

Dr. Josef Beneš, čestný občan obce Vlčnova, v Praze v lednu 2000.

 

Životopis KRONIKÁŘE

Dnem 1. 1. 2000 se začíná psát již V. díl kroniky obce Vlčnova. Kronikář Antonín STAROBA narozený 8. 1. 1931 ve Vlčnově jako syn Jana a Anny Starobové, bytem Vlčnov č. 116 je ženatý s manželkou Ludmilou roz. Nevařilovou bydlící ve Vlčnově č. 558 vychovali 3 dcery (Eva, Marii, Zdeňku). Vystudoval Masarykovu střední zemědělskou školu v Opavě, doplňkové pedagogické studium pro mistry a učitele odborných škol Univerzity Jana Ev. Purkyně v Brně a 40 let působil na zemědělské škole v Kunovicích, ve Starém Městě a v Uh. Brodě v různých funkcích /učitel, vedoucí odborného výcviku, ředitel a pedagogický zástupce/ a v roce 1991 odešel do starobního důchodu. Niky nebyl a není v žádné politické straně. Kronikářem obce se stal v roce 1975 a v hodnocení kronikářů na okrese Uh. Hradiště získal I. místo a v Jihomoravském kraji III. místo za Frenštátem a Velkými Bílovicemi

 

Pro přehled uvádím jednotlivé díly kronik obce Vlčnova:

I. díl

1923 - 1951

296 stran zpracoval p. Kužela Antonín

II. díl

1954 - 1974

600 stran zpracoval p. Kukulka Josef

III. díl

1975 - 1985

400 stran zpracoval p. Staroba Antonín

IV. díl

1986 - 1999

450 stran zpracoval p. Staroba Antonín

V. díl

od 1. 1. 2000

začal psát p. Staroba Antonín


 

Vzhledem k tomu že dnem 8. 1. 2001 se dožiji již 70 let, nemohu předvídat dokud mně zdravotní stav dovolí v kronikářské práce pokračovat.Nerad bych, aby úroveň vlčnovské kroniky vlivem stáří a případně zdravotního stavu utrpěla. Zatím se cítím dobře a budu se snažit svoji práce dělat jak nejlépe dovedu. Antonín Staroba


Slovo úvodem

Chlapci Vlčnovjané, majů koně vrané, košulenky tenké, ňadra vyšívané. Tato píseň v řízném pochodu vlčnovského kapelníka Vozára letí světem od roku 1895.

Vlčnov - to není jen proslulá jízda králů, kroje hýřící barvami, temperamentní písně, to není jen dostaveníčko malířů a filmařů či příjemné posezení v búdách při vínu nebo známé vlčnovské slivovici.
V mnohem větší míře je to všední život, dny poctivé a svědomité práce za lepší život náš, našich dětí a dalších generací. V roce 1964 oslavil Vlčnov své sedmisté narozeniny. Boreš z Ryznberka totiž v roce 1264 právě ve Vlčnově stvrdil písemným záznamem své nadání pro velehradskou komunitu. Dnes už jen dochovaný pomístní název Valy připomíná zaniklý hrádek pyšného šlechtického rodu, který se nechtěl pokořit ani králi Přemyslu Otakaru II. Vlčnov od svého založení až po dnešek prožil mnohé dobré i zlé, ale jen malý zlomek toho všeho zachycují naše kroniky. Za předcházející kronikáře i za sebe požaduji od našich občanů prominutí co naše kroniky nezachycují, co tam všechno schází, co je nedokonalé, neúplné nebo snad někdy i nesprávné. Jsme jenom chybujícími lidmi.

Mnohé podrobnosti však můžeme najít v naších publikacích zejména díky vynikajícím historikům zejména Dr. Metoděje Zemka CSc., Dr. Josefa Beneše CSc., Dr. Jana Pavelčíka, pana učitele Josefa Kukulky a dalších.

 

Jsou to :

dějiny Vlčnova - vydané v roce 1966

 

Vlčnov - vydaný v roce 1981

 

Jízda králů - vydaná v roce 1990 

Krásné malby Jízdy králů do naší kroniky namaloval akademický malíř, rodák z Vlčnova pan Karel Beneš a úvodní list a letopočet 2000 napsal rytec pan Jaroslav Tvrdoň.

Stručný pohled na uplynulé desetiletí: 1989 - 1999.

1990

Po listopadu 1989 zahájilo Československo spolu s dalšími postkomunistickými zeměmi přechod od centrálně direktivní soustavy hospodářství k tržní ekonomice. Federální vláda vydala několik důležitých dokumentů, které tvořily tzv. Scénář ekonomické reformy, později nazývané transformací.

1991

Federální shromáždění přijalo Listinu základních práv a svobod. Zákony o převodu majetku státu na soukromé osoby - privatizace. Občanské fórum se rozdělilo na dva politické proudy: Občanské hnutí a Občanskou dem. stranu. Československo opustily poslední jednotky Sovětské armády. ZRUŠENA VARŠAVSKÁ SMLOUVA.
 

1992

Smlouva o dobrém sousedství a přátelské spolupráci mezi ČSFR a SRN. Spojením menších křesťanských seskupení a ČSL vznikla KDU-ČSL. Parlamentní volby v ČR vyhrála ODS, na Slovensku HZDS. Zaniká ČSFR.

1993

K 1. 1. 1993 vzniká samostatná Česká republika. Prezidentem zvolen Václav Havel. Předsedou ČSSD se stává Miloš Zeman. Druhá vlna kupónové privatizace.
 

1994

Vysílání zahájila soukromá televize Nova. Český primas Miloslav Vlk jmenován kardinálem. V komunálních volbách do městských a obecních zastupitelstev získali nejvíce mandátů nezávislí kandidáti, lidovci, komunisté a ODS

1995

Rozhlasová stanice Svobodná Evropa začala vysílat z Prahy. Česká koruna se stala volně směnitelná. Atlet Jan Železný se stal mistrem světa v hodu oštěpem.
 

1996

Česká republika žádá o vstup do Evropské unie. První parlamentní volby v samostatné ČR: ODS 29,62%; ČSSD 26,44%; KSČM 10,33%; První volby do Senátu PČR: zvítězila ODS. Předsedou senátu zvolen Petr Pithart (KDU-ČSL). Na olympiádě v Atlantě získal 2 zlaté medaile kanoista Martin Doktor, 1 zlatou získal kanoista Lukáš Pollert a oštěpař Jan Železný. Čeští hokejisté získali ve Vídni titul mistra světa.

1997

Za návštěvy spolkového kancléře H. Kohla v Praze podepsána česko- německá deklarace. Vláda přijala Korekci hospodářské politiky a další transformační opatření (tzv. balíčky). Katastrofální povodně na Moravě a ve východních Čechách. Premiér V. Klaus podal demisi, sestavením vlády pověřen guvernér ČNB J. Tošovský.
 

1998

Část ODS se proměnila v Unii svobody. Václav Havel opět zvolen prezidentem ČR. Parlamentní volby: ČSSD 32,31%; ODS 27,74%; ČSSD + ODS uzavřeli tzv. opoziční smlouvu. Sociálně demokratická vláda v čele s Milošem Zemanem. Na zimních OH v Naganu získali čeští hokejisté zlaté medaile.

1999

Česká republika členem NATO. Čeští hokejisté opět mistry světa.
 

2000

Náš atlet Jan Železný - nositel 3 zlatých medailí v hodu oštěpem byl vyhlášen v Montrealu nejlepším atletem světa. Ve Vlčnově byl zvolen nejlepším sportovcem fotbalista Alois JOSEFÍK. Vyhodnocení a zápis kronikáři Ant. Starobovi na plese sportovců provádí držitel zlatého míče pan Josef MASOPUST. (Viz fotoalbum II/ 2000).

 

OBECNÍ ÚŘAD ve Vlčnově - 2000

Zamyšlení starosty OÚ ve Vlčnově pana Jana Pijáčka k nastávajícímu 3. tisíciletí: Rok 2000, poslední rok druhého tisíciletí, je zcela jistě významným mezníkem v křesťanském kalendáři.
V životě obce je však rokem srovnatelným s roky předchozími. Život v obci šel svou cestou dál. Lidé v tomto roce prožívali své radosti i smutky, úspěchy a neúspěchy. S nadějí na své děti se dívají do budoucnosti třetího tisíciletí, jak budou žít a kam povede osud obce Vlčnova.
Poučí se na prahu nového věku z minulosti? Naskýtá se otázka jaký byl onen minulý čas? Byl dobrý nebo špatný? Jak kdy. Některé roky byly dobré a jiné zlé.

Zda tomu bylo tak či onak, záleželo vždycky jenom na lidech. Nikdo nám lidem nemůže upřít zásluhy na rozvoji společnosti a nikdo z nás nesejme odpovědnost za utrpení lidí v uplynulých staletích, které způsobil člověk člověku. Lze s jistotou říct, že pokrok v mnoha případech provázela ruku v ruce lidská bolest.

Vědecko-technickému pokroku bylo v minulé době věnováno obrovské úsilí lidí a mnoho finančních prostředků. Přál bych si, aby se v příštím tisíciletí věnovalo podobné úsilí a finanční prostředky humanizaci lidského rodu, aby v povaze lidí převládaly dobré vlastnosti, neboť ony jsou základním pilířem lidské společnosti a dělají člověka člověkem.

 

Ve vlčnovském zpravodaji 8/2000 herec Alfred Strejček pod nadpisem "Vyznání Vlčnovu" uvádí: "Slovácko je Bohem políbený kraj. Neznám oblast u nás ani ve světě, obdařenou takovou zpěvností, barevností a vyhraněností. Zde se spojuje vše, čím Slovácko oplývá. Moudrost, tradice, nezaměnitelnost. Víra, naděje a láska. Je to ono biblické, co se dá prožít jen u Vás".

 

Budovatelská činnost ve Vlčnově - 2000

Největší investiční akcí v letošním roce je vybudování nové silnice od kapličky za Sokolovnou kolem Valy až po "Starou školu". Silnice stála 1.324.974,- Kč.

V Tyršově ulici mezi hasičskou zbrojnicí a Sokolovnou byla provedena rozsáhlá vysprávka výtluků.

V tomto roce byl dokončen poslední úsek chodníku od křižovatky po ARAVER a to od dolního pohostinství po obchod Jednoty. Na konci Vinohradské ulice, u kapličky od búdami, byla zatím zpevněna plocha pro parkování a otáčení vozidel. Na obecním pozemku veřejného prostranství před farním úřadem byla provedena oprava dláždění z žulových kostek.

Akce silnice 495/ II - průtah VLČNOV (Hluk - Uh. Brod). Již v lednu 2000 musela obec urychleně vyřídit územní rozhodnutí. V březnu pak následovalo předání investorství této akce Ředitelství silnic a dálnic Brno. Během roku v této věci bylo jednání v Brně a v Parlamentu České republiky (dopravní výbor). Výsledkem je schválení finančních prostředků na projekt této akce.

V listopadu bylo ve Vlčnově první jednání o výstavbě za účasti: Správa a údržba silnic Uh. Hradiště, Ředitelství silnic a dálnic Brno, Dopravoprojekt Brno a Obecní úřad Vlčnov. Jednání zavdává důvod k optimismu.

Během roku byla prováděna rozsáhlá údržba a zhodnocení majetku OÚ. V bývalé měšťanské škole byl zaveden vodovod. V bývalé mateřské škole byly provedeny stavební úpravy před zavedením nově zřízené provozovny čalounictví - nájemce pan Polanský. Část budovy MŠ rekonstruována pro zřízení ordinace zubního lékaře.

Provozovna OPRAVA OBUVI, kde pan Jar. Kolísek nar. 1923 dne 27. 10. končí svoji dlouholetou a záslužnou práci se opravuje k pronájmu novému nájemci panu Klabačkovi.

Na domě s pečovatelskou službou (na horním konci) byla provedena oprava střechy.

Obecní úřad - výměna střešní krytiny na celém objektu a vybudování nové obřadní síně včetně vstupní části s nástěnkami.

V budově "Rychlé občerstvení - KRÁLÍCI" a prodejny zeleniny byla provedena oprava fasády na zadní straně objektu a také oprava střechy včetně výměny vadných krovů.

Na HŘBITOVĚ byla provedena rekonstrukce vstupního objektu hlavní budovy, oprava fasády a nátěr kovových vstupních bran a osvětlení.

U budovy hasičské zbrojnice byla provedena výstavba přístřešku pro ukládání materiálu pro výcvik a činnost mladých hasičů.

Obecní rozhlas byl zčásti opraven a zčásti rekonstruován.

AUTO Š - 1203 bylo pro špatný technický stav a vysokou spotřebu vyřazen z provozu a bylo zakoupeno nové auto KIA- diesel.

Na obecním katru se zpracovává vytěžené dřevo z obecního lesa pro připravovanou novou střechu sedlovou na Základní škole, MŠ i KSK.

BEZPEČNOSTNÍ KAMERY: Vlčnov je první obcí na Uherskobrodsku, která pomocí bezpečnostní kamer monitoruje důležité veřejné prostranství a to: objekty KSK, muzea, obecního úřadu, sokolovnu, ZŠ a MŠ. Investice 320.000,- Kčs je vynaložena proti vandalismu a krádežím. Věříme, že se to vyplatí. Trvale umístěných kamer bude osm plus jedna pohyblivá, jejíž působení bude průběžně měněno. Starosta OÚ pan Jan Pijáček považuje systém ochrany dětí ve škole a školce za velmi významný, který zabrání vniknutí nepovolaným osobám do školy. Po příchodu dětí do školy uzamkne školní hlavní vchod. Postranním vchodem se mohou dostat pouze osoby, které mají na klíči identifikační čip. Ti, kteří by se do školy i přesto chtěli dostat, musí zazvonit u hlavních dveří. S návštěvníkem pak zaměstnanci mluví přes videotelefon, kteří obsluhují tři pracovní školy. Škola a školka mají mimo kamerový systém také alarm, který je napojen na centrální pult soukromé agentury. OÚ vydal vnitřní směrnici, která stanovuje přesná pravidla pro používání nahrávky.

Ochranný příkop: Po upozornění občanů z ulice 28. října provedla obecní rada místní šetření a na místě rozhodla upravit ochranný příkop nad ulicí 28. října (směr Padělky) tak, aby byl schopen odvádět přívalové vody mimo toto zastavěné území.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ: Obecní úřad každoročně má velký zájem o zvelebování dětských hřišť. V roce 2000 přišlo na řadu dětské hřiště na Rybníčku, kde byl opraven kolotoč, houpačky, lanová dráha i pěkný altánek. O kousek dál u kovárny "u Pavlackých", který kdysi pro děti zhotovil kolotoč sám pan Pavlacký, byl renovován a ještě zde přibyla nová houpačka. Na dalším hřišti "nad Pustým" byly opraveny všechny stávající hračky a nově byla postavena houpačka. Na hřišti "u Vodárny" na horním konci musela být doplněna ochranná síť, která zamezuje poškozování sousedního domku míčem. Na dobudování tohoto hřiště je v současné době zpracován samostatný projekt. Připravují se rovněž dvě menší plochy, a to v ulici vedoucí ke školce a v horní části ulic Starohorská a Hranička, které budou sloužit k trávení volného času maminek s menšími dětmi. V areálu školy byla provedena rekonstrukce hřiště, které slouží dětem v době pobytu ve školní družině. V letoším roce se podařilo moderní technologií zatravnit hřiště za školou a následně vybudovat zavlažovací systém, bez kterého by nebylo možné velmi kvalitní trávník udržovat. Při realizaci odborného zatravnění velmi pomohl pan Jan Chvílíček - předseda TJ Vlčnov. Obec mimo jiné vlastní dva objekty, které slouží jako muzeum lidové architektury a bydlení a jeden slouží jako prodejna zahrádkářských potřeb. Obec požádala ministerstvo kultury o zapsání těchto objektů do seznamu památkově chráněných objektů, aby pak mohla žádat finanční podporu na jejich údržbu. V památkově chráněném objektu č. p. 65, který vlastní obec Vlčnov, byla letos proveden a úprava dvorního traktu za vydatné pomocí rodičů a cimbálových muzik. Od roku 1999 se obec začala intenzivně zabývat údržbou veřejné zeleně. Byl zpracován odborný posudek jejího stavu a navržena postupná údržba. Údržbou lipové aleje byla pověřena specializovaná odborná firma.
V listopadu 2000 byl po generální rekonstrukci předán do užívání veřejnosti jediný vlčnovský pramen zvaný "CICŮREK". Největší odměnou za toto rozhodnutí byla přítomným členům obecního zastupitelstva účast bezmála 200 spokojených občanů při předávání stavby veřejnosti.

 

Hospodaření obce Vlčnova - 2000

 

Rozpočtové příjmy:

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

2.783.178,-

Daň z příjmu FO ze sam. výd. činnosti

4.976.428,-

Daň z příjmu práv. osob

3.875.496,-

Správní poplatky

306.758,-

Ost. daně a popl. z vybrané činnosti

97.093,-

Daň z nemovitostí

1.575.490,-

Daň z příjmu práv. osob za obec

4.913.085,-

Celkem daňové příjmy

18.527.528,-

Příjmy z vlastní činnosti

2.029.810,-

Příjmy z úroků

143.709,-

Příjmy z prodeje neinvest. majetku

2.400,-

Ostatní nedaňové příjmy

100.941,-

Příjmy z pronájmu majetku

1.281.251,-

Vrácená daň z nemovitostí

360.901,-

Celkem nedaňové příjmy

3.919.014,-

Příjmy z prodeje inv. majetku

409.000,-

Celkem kapitálové příjmy

409.000,-

Vlastní příjmy celkem

4.328.014,-

Neinvest. přijaté dotace ze SR

930.149,-

Neinvest. přijaté dotace od veř. rozp. územní úrovně /od obcí/

53.000,-

Celkem dotace

983.149,-

Příjmy celkem za rok 2000

23.838.691,-

Zůstatek z roku 1999

2.265.571,-

Příjmy celkem

26.104.262,-

 

 

 

 

Rozpočtované výdaje:

Likvidace opadu

887.367,-

Ostatní činnost v lese

124.944,-

Komunikace

1.633.888,-

Mateřská škola

493.702,-

Základní škola

2.299.118,-

Školní družina

42.637,-

Školní jídelna

1.475.354,-

Odvodňovací žleb

140.609,-

Příspěvek KSK Vlčnov

913.701,-

Památková péče

12.930,-

Ostatní činnost v kultuře

85.152,-

Knihovna

12.224,-

Požární zbrojnice

269.299,-

Místní zastupitelské orgány

975.122,-

Záležitosti sdělovacích prostř.

174.773,-

Vnitřní správa

3.158.044,-

Péče o staré občany

178.518,-

Koupaliště, TJ

374.238,-

Bytové a nebytové hosp.

551.286,-

Veřejné osvětlení

367.067,-

Hřbitov

107.541,-

Péče o vzhled obce

1.182.245,-

Dotace obč. sdruž. a nezisk. org.

64.092,-

Údržba plynovodu

704.209,-

KSK

73.469,-

Volby - krajské zastupitelstvo

45.632,-

Platby daní a poplatků

4.913.085,-

Výdaje celkem

21.260.255,-

 

 

Zůstatek k 31. 12. 2000

4.844.006,- Kč

 

 

Pohyb obyvatelstva ve Vlčnově 2000

V roce 2000 se ve Vlčnově narodilo 28 dětí (11 děvčat a 17 chlapců). Bylo uzavřeno 16 sňatků, z toho 6 bylo ve Vlčnovském kostele. Zemřelo 34 osob z toho 10 žen a 24 mužů. Nejstarší občan Vlčnova František Vozár č. 111 narozený: 21. 4. 1905 zemřel 15. 11. 2000.

 

nejstarší ženy ve Vlčnově:

Nar.:

nejstarší muži ve Vlčnově:

nar.:

1. ZEMKOVÁ Růžena č. 530

1903

1. MIKULEC František č. 491

1910

2. MOŠŤKOVÁ Filomena 645

1907

2. ZEMEK Jan č. 971

1911

3. MIKULCOVÁ Božena 109

1908

3. BAŘINA Jan č. 759

1911

 

 

 

Počet obyvatel k 1. 1. 2000

3.029

počet narozených dětí

+ 28

počet přihlášených lidí

+ 33

počet zemřelých lidí

- 34

počet odhlášených lidí

- 33

STAV OBYVATEL k 31. XII. 2000

3.023

 

- 6 osob

 


 

 

 

 

 

 

Nejvyšší přidělené číslo domu je 1243 /Hradílek Pavel/.

 

 

Zaměstnanci OÚ Vlčnov:

 

 

p. PIJÁČEK Jan

Vlčnov č. 1173

starosta

p. MOŠTĚK František

Vlčnov č. 345

místostarosta

p. VOZÁR Antonín

Vlčnov č. 76

Ved. hosp. spr. odboru

paní PEŠLOVÁ Anna

Vlčnov č. 1124

účetní

paní CHVILÍČKOVÁ Lenka

Vlčnov č. 1205

matrikářka

paní CAHLOVÁ Libuše

Vlčnov č. 712

účetní

paní ROHLÍKOVÁ Marie

Vlčnov č.1037

uklizečka

slečna ZEMÁNKOVÁ Veronika

Vlčnov č. 68

sekretářka

 


POŠTA

Pracovníci: poštmistrová p. Bělohlávková Marcela, u přepážky p. Bednaříková Marie; doručovatelky: Mikulcová Jitka, Mikuláštíková M., Kudláčková Jar., Mlýnková M.- 1/7do důchodu.
V lednu zvýšení cen: pohled 5,- Kč, psaní 5,40 Kč; doporučený dopis 14,40 Kč. Od 1. 7. nový zákon o poštovních službách. O licenci si může zažádat jakákoliv fyzická osoba.
VÝHRY: Počet sázek na hru klesá. Nejvyšší výhra byla asi 500,- Kč. RŮZNÉ: 23. 8. fingované přepadení pošty místním občanem, který byl zajištěn a odvezen do psychiatrické léčebny v Kroměříži. 13. 12. byla instalována průmyslová kamera. V prosinci byla valorizace důchodů.

 

Místní knihovna ve Vlčnově 2000

Místní lidová knihovna je umístěna v poschodí bývalé měšťanské školy a vede ji paní Marie Kolajová. V roce 2000 bylo evidováno celkem 495 čtenářů a bylo zde celkem 3.853 návštěvníků, kteří si vypůjčili celkem 15.240 knih a časopisů. V roce 2000 bylo odebíráno 26 časopisů a bylo zakoupeno 262 nových knih. Odpisy knih nebyly žádné. Ve středu 11. 10. a v neděli 15. 10. 2000 proběhlo v místní knihovně "Posezení nad kronikami obce”. Akce se uskutečnila v rámci státního projektu TÝDEN KNIHOVEN. Obecní úřad zapůjčil kroniky, fotografie a tiskovou dokumentaci. Všechny účastníky a hlavně školní mládež překvapilo o kolik "knih" se vlastně jedná: 4 objemné svazky kronik jsou popsány, 3 velká alba obsahují fotografie obce dříve a dnes a 8 knih obsahuje tiskovou dokumentaci (články o Vlčnovu z novin a časopisů, vlčnovské zpravodaje atd.). K nahlédnutí byly i 3 kroniky TJ Vlčnov, které již 35 let píše také kronikář Antonín Staroba. Příjemným překvapením byla návštěva knihovnického kroužku při ZŠ pod vedením paní učitelky Dany Koníčkové. Článek a fotografie z besedy s kronikářem za přítomnosti občanů i školní mládeže je ve zpravodaji 12/2000.
Viz tisková dokumentace r. 2000.

Slovácké noviny z 28. 12. pod nadpisem "Jsou první" uvádí: VLČNOV se stal první obcí v okrese, která započala s digitalizací obecní kroniky. Ta by se měla objevit na webových stránkách Vlčnova. "Kroniku sem budeme umísťovat postupně. Tak jak budou přibývat stránky v digitálním tvaru, tak je budeme vydávat také na cédéčku. Tady bude možné informace získat nejen podle obsahu, či roku, ale také podle hesel. Znamená to, že když si zadáte heslo třeba "vlčnovské vdolečky" a zadáte si rok nebo desetiletí, najde vám to všechny stránky, na kterých je o nich zmínka", řekl starost obce Jan Pijáček. V časopisu pro rodiče žáků ZŠ (XI. 2000) v článku "KRONIKY aneb věci časové" píší: Díky kronikám jsme vypátraly spoustu zajímavých informací o naší obci a těšíme se na další akci v knihovně. Děvčata z kroužku a uč. Dana Koníčková.

 

Základní škola ve Vlčnově - 2000

Ocitli jsme se na prahu roku 2000. Co nový rok přinese? Očekáváme změny v legislativě, v oblasti státní správy a samosprávy i v oblasti koncepce školství. V roce 2000 se pokračuje ve vzdělávacím programu "Základní škola" ve všech ročnících I. a II. stupně. Odchodem učitelek na MD v průběhu roku a dalšími změnami nastoupila do školy řada nových učitelů: Kovářová Ivana, Králíčková Markéta, Maršálková Jana, Vaňková Darina, Vlachynský Petr, Večeřová Ivana, Žufánková Soňa a Ulčíková Dana (vrátila se z MD). Ředitelkou školy je p. uč. Jana GERŽOVÁ, zást. Jitka Kučerová.

 

 

TŘÍDNICTVÍ:

I. A

p. uč. MOŠŤKOVÁ Anna

V. B

p. uč. KRÁLÍČKOVÁ Markéta

I. B

p. uč. ŠTĚRBOVÁ Jana

VI. A

p. uč. JURČIČKA Ivan

II. A

p. uč. HASÍKOVÁ Marie

VI. B

p. uč. HRABALOVÁ Marta

II. B

p. uč. MIŠKÁŘ Jiří

VII. A

p. uč. KONÍČKOVÁ Dana

III. A

p. uč. KOVÁŘOVÁ Ivana

VII. B

p. uč. KUNDRATOVÁ Soňa

III. B

p. uč. JABŮRKOVÁ Jaroslava

VIII. A

p. uč. ZEMKOVÁ Alena

IV. A

p. uč. STAŠEK Zdeněk

VIII. B

p. uč. ULČÍKOVÁ Danuše

IV. B

p. uč. UHROVÁ Vladislava

IX. A

p. uč. MARŠÁLKOVÁ Jana

V. A

p. uč. HOZÁK Jan

IX. B

p. uč. ONDROVÁ Andrea

 

 

 

 

Bez třídnictví:

Šk. družina:

p. uč. Vaňková Darina

p. uč. Mouralová Jana

p. uč. Žufánková Soňa

p. uč. Večeřová Ivana

p. uč. Válek Antonín

---

p. uč. Vlachynský Petr

---

 

NÁBOŽENSTVÍ je nepovinný předmět, který vyučuje páter Michal POŘÍZEK, PhDr. Josef Jankových a Anna Mošťková.

ŠKOLNÍ JÍDELNA: Hlavní kuchařka p. Anna Tykalová odešla do důchodu a byla přijata p. Jitka Kučerová.

 

Počet strávníků:

Cena obědů:

Celkem strávníků

 

469

ZŠ 1.- 4.

14,- Kč

z toho:

96

ZŠ 5.- 9.

16,- Kč

 

1. - 4. ZŠ

133

zaměstnanci

18,- Kč

 

5. - 9. ZŠ

182

cizí

31,- Kč

 

dospělí + cizí

58

 

 

 

 

Novinkou ve šk. jídelně je zavedení systémů kreditních karet (náklad 40.000,- Kč), stravovací karta stojí 20,- Kč. Zakoupena fritéza za 40.000,- Kč na smažená a předmašťovaná jídla. Třikrát týdně je možnost výběr ze dvou jídel.

Počet žáků a jejich prospěch ve šk. r. 1999/2000: Základní školu navštěvovalo celkem 470 žáků. Na I. stupni 224 žáků prospělo a 1 neprospěl. Na II. stupni prospělo 245 žáků, z toho 58 žáků prospělo s vyznamenáním. Školní docházku ukončilo 48 žáků. Na střední školy bylo přijato 23 žáků, na střední odb. učiliště 25 žáků. Výuka cizích jazyků probíhá od 4. tříd s dotací 3 hodin týdně. Angličtinu navštěvuje 192 žáků, němčinu 73 žáků. Žáci mají možnost projevit svůj talent a zájem během roku v různých soutěžích: Na I. stupni: Matematický klokan, recitační, výtvarné, pěvecké, plavecké přebory, Brodský slavíček, Mladý zdravotník, Zlatá včela. Na II. stupni: Olympiáda z JČ, Pythagoriáda, Mladý historik, Kolumbiáda, Eurorébus, Zeměpisná - Biologická olympiáda, "Den Země" a řada dalších. Nejlépe se umístnil "Mladý zdravotník" v krajském kole v Blansku. Na ZŠ pracuje pod vedením učitelů řada zájmových kroužků a to:
kulturně poznávací, Vědeckotechnický, Dramatický, Administrativy, folklórní, Zdravotní, Šití, Dopravní, Logopedické prevence, Včelařský, Zajímavá VV se spolupráci s KSK - Hry na flétny. Plavecký výcvik žáků 3. roč. proběhl na ZŠ v Dolním Němčí, žáků 4. roč. v Uh. Hradišti.

VÝLETY A EXKURZE: Žáci I. stupně se seznamovali s nejbližším okolí Vlčnova a Veletin, v rámci exkurzí ZOO Olomouc, Ekocentrum Chrpa ve Veselí n. Mor., Zlín, Strážnici. Žáci II. stupně navštívili Malenovice, Zlín, Luhačovice, Staré Město, Brno - Špilberk. V rámci kulturních akcí se žáci zúčastnili různých koncertů, kin a divadel. Pro žáky VIII. tříd byl zorganizován lyžařský výcvik do Velkých Karlovic. I mimo školu se zapojuje vedení školy, učitelé i žáci při organizaci vlčnovských slavností s Jízdou králů, při přípravách vlčnovské delegace na EXPO - 2000 v Hannoveru, při vánočním koledování "Ten vánoční čas, sejdeme se zas" a jiné.

 

Budovatelská činnost

Změny a úpravy ZŠ probíhaly dle schváleného rozpočtu obecního úřadu. Proběhly periodické revize kotelny, hromosvodů, komínů a el. spotřebičů. Byla provedena oprava části střechy mezi školní kuchyní a komínem kotelny, ve šk. kuchyni nainstalovány termoventily na radiátorech ÚT, dále byla provedena oprava hlavního schodiště před školou, vybudování terasových stolů pro školní družiny v zahradě. Spodní plocha hřiště byla zatravněna a zakoupena trakt. travní sekačka. Sponzorsky byla vybudována a vybavena nová učebna fyziky a chemie.

 

Mateřská škola ve Vlčnově - 2000

Ředitelkou MŠ je stále p. STROUHALOVÁ Marcela. Do předčasného důchodu odešla 15. 5. uklizečka p. Anna Buráňová a místo ní nastoupila p. Ludmila Soukeníková. Školnicí je paní Dacíková, kterou proplácí OÚ. Již začátkem ledna byla zahájena svědomitá příprava pro předškoláky. Dne 13.1. navštívili 1. třídu ZŠ a 20. 1. byl uskutečněn zápis dětí do 1. třídy. Celkem 11 dětí mělo odklad školní docházky. Dne 25. 1. se uskutečnila rodičovská schůzka s přednáškou Mgr. Hany Hnátkové na téma "Citová výchova v rodině, zralost předškolních dětí". Dne 2. 2. přijel do MŠ kouzelník, který dětem předvedl "kouzelnou šou". Dne 7. 3. byl proveden ve všech třídách masopustní karneval a pak následovala příprava velikonočních svátků /malování vajíček/.

SVÁTEK MATEK dne 3. května byl nejúspěšnější akcí školního roku a těší se všechny děti, rodiče i prarodiče. I den dětí měl slavnostní ráz; děti soutěžily a dostávaly sladké odměny. U ohně opékaly špekáčky. Přijeli i místní hasiči, kteří děti povozili v hasičském autě a seznámili je s hasičskou technikou.

HELIKOPTÉRA přiletěla na stadión až z Přerova a to byl pro děti velký zážitek. SAUNOVÁNÍ a PLAVECKÝ VÝCVIK je rovněž ke spokojenosti dětí i rodičů. Zde patří i dík OÚ za velkou pomoc.

Zahájení nového šk. roku bylo 4. září - celkem 96 dětí !

ŠKOLNÍ BUDOVA: Vzhledem k dobré spolupráci s Obecním úřadem byly zakoupeny a okamžitě instalovány dávkovače mýdel do každé umývárny, opraveny nátěry venkovních dveří a opět provedena malba s překrásnými výjevy podmořského života. Tuto malbu provedla malířka z Přerova.
BOJ S VANDALISMEM: Dvě návštěvy vandalů zanechaly za sebou rozbité ploty, protržené výplně balkónových dveří, poničené průlezky, zničené ohniště, polámané stromky, a keře, zničenou dětskou pavučinu i dětský vláček. Z těchto důvodů se provedlo osvětlení celé zahrady a byly nainstalovány kamery. Od této doby je zatím v MŠ klid.

V listopadu MŠ dostala hračky pro děti, které jim naložil Mikuláš, anděl a čert. Náklady hradilo Středisko služeb školám. Koncem listopadu byla další schůzka s rodiči a přednáška Mgr. Zd. Mitáčka. V průběhu roku proběhla prohlídka hasících přístrojů, výtahů, inspekce bezpečnosti práce. Menší závady byly odstraněny.

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Vlčnově 2000

Hasičský sbor pod vedením starosty p. Víta Kašpaříka má 83 členů z toho 20 žen. Z této členské základny je činných 52 členů, přispívajících 31. Bratr Stan. Moštěk vede v kroužku hasičském 24 žáků. Stručné zhodnocení činnosti v roce 2000. Již tradičně v měsíci lednu jsou to preventivní prohlídky domů spojených s prodejem vstupenek na Hasičský ples. V lednu také stříkali plochu před KSK - kluziště. Druhou tradiční akcí je stavění a kácení máje s opékáním makrel.
Ke spokojenosti všech přítomných pěkně hrála cimbálová muzika Kančůch. V květnu se konala mše v kostele sv. Jakuba u příležitosti oslav sv. Florijána - patrona hasičů. Po kostele byla oslava Svátek matek v hasičské zbrojnici - matkám dali malou pozornost. Na požádání OÚ aktivně pomáhali při přípravě koupaliště k provozu. V červnu zavítali do mateřské školky na dětský den. Ukázka hasičské techniky. Pro nepříznivé počasí dětský den pro rodinné příslušníky se konal jen v hasičské zbrojnici. Během roku prováděli čištění silnic, protlačování kanalizace a čištění studní. V závěru roku byla provedena výstavba přístřešku pro ukládání materiálu. Na této akci odpracovali 420 brig. hodin a ostatní činnosti asi 600 brig. hodin. Na konto OÚ bylo připsáno ve prospěch hasičů od města Uh. Hradiště 30.000,- Kč. Peníze budou použity na nákup ochranných prostředků. Letos se koupily montérky, rukavice, hadice.

 

ÚSEK REPRESE:


Požár v obci: 21. 8. 2000 požár slámy a natě za VOD Vlčnov. Požáry mimo obec:
16. 12. Požár rodinného domku Suchá Loz. 17. 4. Požár staré trávy v Hradčovicích.
11. 6. Požár staré trávy a klempírny v Horním Němčí. 25. 7. Požár kombajnu "Králov".
21. 9. Požár briket v rodinném domku v Boršicích. 28. 9. Požár vepřína v Korytné.
7. 12. Požár v rodinném domu v Uh. Brodě. Technické zásahy: 9. 3. Pořezání a úklid okrasné chvojky na hřbitově. 9. 3. Odstranění sloupu veřejného osvětlení z vozovky. 20. 10. Přivolání Rychlé technické pomoci a pomoc při vyproštění pana Petra Šobáně z převráceného traktoru na Čupech. Všechny zásahové akce našeho Sboru byla hodnocena velmi kladně.

VÝCVIK A ŠKOLENÍ: V měsíci listopadu obhajovali odbornou způsobilost velitel sboru se 3. veliteli družstev. Rovněž tak 3 strojníci a 4 další, kteří se k získání způsobilosti připravují, se zúčastnili odborné přípravy na HZS v Uh. Brodě.

 

MLADÍ HASIČI ve Vlčnově - 2000

V současnosti navštěvuje kolektiv MH 24 chlapců, kteří tvoří družstvo mladších a starších žáků. Velitelem družstva mladších je Marek Tykal, jeho zástupcem je Libor Blahoňovský. Velitelem starších žáků a zároveň celého kolektivu je Marek Dacík, jeho zástupcem je Jan Vozár. Kronikářem kolektivu je Ondřej Vozár. VELITELEM CELÉHO KOLEKTIVU MH je Stanislav MOŠTĚK.
Vedoucím družstev jsou Josef Dacík a Jan Vráblík. Při organizování náročnějších akcí vypomáhá ve funkci velitele družstva Petr Křapa. Velmi důležitou práci vykonává pan učitel TV ve sportovní škole v Uh. Hradišti Mgr. Ladislav Botek - důležitá atletická příprava. Okresní kolo - Závod požárnické odbornosti proběhl 20. 5. 2000 v Krhově. Mladší žáci v konkurenci 6 družstev získali 1. místo a starší žáci v konkurenci 12 družstev s velkým náskokem se stali okresními přeborníky a kvalifikovali se do oblastního kola HRY PLAMEN. Oblastní kolo proběhlo 24.- 25. června 2000 v Brně v Králově poli. V konkurenci 13 vítězů okresů Jihomoravské oblasti jsme obsadili pěkné 5. místo, když 1. místo získal Brumov; 2. Třebíč; 3. Hodonín a 4. Kroměříž. Starší žáci dosáhli 15 let /Zdeněk Trtek, Ondřej Koníček, Jan Formánek/, proto byli již přeřazeni do družstva mužů.
Důstojnou tečkou za ukončeným ročníkem bylo setkání žáků a jejich rodičů s představiteli OÚ a Sboru v nové obřadní síni. Starosta obec pan Jan Pijáček předal žákům Pamětní listy obce a starosta Sboru hasičů Vít Kašpařík předal chlapcům Čestné uznání sboru. Nový soutěžní ročník 2000/2001 začal 21. 10. 2000 v Nedachlebicích, kde opět naši mladší žáci v konkurenci 9 hlídek byli první a starší žáci v konkurenci 23 hlídek byli rovněž první.

Další úspěšná činnost MH v r. 2000: V březnu se zúčastnili literární a výtvarné soutěže PO očima dětí. Dne 18. dubna chlapci získali další odbornosti - velitel, preventista a kronikář. Tuto akci jsme navíc pořádali i pro ostatní kolektivy okresu. Dne 16. 5. jsme se zúčastnili Mezinárodního veletrhu PYROS 2000 v Brně. Od 8. do 22. července Jan Vráblík, Marek Dacík a Jan Vozár absolvovali Letní školu instruktorů SH ČMS v Bílých Poličanech s vynikajícím výsledkem. Marek Dacík jako nejmladší v ČR získal osvědčení vedoucího MH, Jan Vráblík a Jan Vozár získali odbornost instruktora.

 

Zdravotnictví ve Vlčnově 2000

Ve zdravotním středisku ve Vlčnově byly v roce 2000 v provozu 4 privátní ordinace a to: ordinace praktického lékaře pro dospělé, praktického lékaře pro děti, stomatologická ordinace s laboratoří a gynekologická ordinace. Praktickým lékařem pro dospělé je zde již 13 let MUDr. Břetislav SVÁČEK a od roku 1994 zdravotní sestra Marta Mošťková. V roce 2000 bylo registrováno 1.792 pacientů. Celkem bylo ošetřeno 15.038 pacientů, z toho 344 v návštěvní službě. Ordinační doba je zajištěna denně od 7.00 do 12.00 hodin, ve čtvrtek odpoledne do 17.00 hodin.
Dětská lékařka MUDr. Hana HANÍKOVÁ přijala novou sestru Věru Pěchovou, která po 20 letech vystřídala Libuši Zemkovou. Ta ukončila pracovní poměr z důvodu dlouhodobé nemoci a následnému odchodu do důchodu. V ordinaci je registrováno 829 dětí, z toho 29 narozených v roce 2000. Celkem bylo ošetřeno 5.457 nemocných a 1.044 vyšetřeno v rámci preventivních prohlídek.

Zubní lékařkou je MUDr. Ivana OSWALDOVÁ, která se svou zdravotní sestrou Oldřiškou Hlaváčkovou dojíždí denně z trvalého bydliště v Uh. Hradišti. Kromě běžného stomatologického ošetření s RTG vyšetřením je zajištěna i péče protetická, kterou spolu s lékařkou poskytují dvě laborantky: Helena Baránková ze St. Hrozenkova a Monika Králíková z Uh. Brodu.

Gynekologická ordinace je zajištěna MUDr. Tomanem VRABELEM každé pondělí a čtvrtek odpoledne. Zdravotní sestry se vzhledem ke krátkému pracovnímu úvazku často mění. Jako poslední zde pracovala Libuše Mošťková.

LÉKAŘSKÁ ORDINACE (v bývalé Měšťance). Před několika lety vyšla obec vstříc občanům, kteří si stěžovali na dlouhé čekací doby u praktického lékaře a zbudovala v bývalé měšťance novou ordinaci. Od srpna 1998 zde ordinuje mladá lékařka MUDr. Lenka PALIČKOVÁ z Huštěnovic se zdravotní sestrou Bohdanou Šabršulovou. Ordinuje se zde denně, z toho 1 den v týdnu odpoledne. V roce 2000 bylo ošetřeno 5060 pacientů, z toho 96 v návštěvní službě.

LÉKÁRNA ve Vlčnově je stále v provozu v bývalé mateřské škole a léky vydává Mgr. Roman Koudela, Pham Dr. Marie Ondráčková, Mgr. Eva Březinová.

 

Český zahrádkářský svaz ve Vlčnově 2000

ČZS ve Vlčnově v roce 2000 pod vedením předsedy p. Ant. Mikulce č. 1021 má 83 členů. Již v měsíci lednu vlčnovští vinaři pomáhali při vytyčování vinařských tras pro vydání knížky JIŽNÍ MORAVA - vinohrady a vinné sklepy a také vinařskou mapu /ve třech jazycích/. O publikaci u vinařů je velký zájem. Výroční schůze se konala v zahrádkářském zařízení 11. 3. za účasti 60 členů, kde byla zhodnocena činnost za uplynulé období. Součástí schůze byla odborná přednáška ing. Frant. Vozára č. 111 - firma Zemeca. Výstava vín tradičně na velikonoční neděli se konala 23. 4. v sokolovně. K degustaci bylo předloženo 287 vzorků vín.
 

 

Nejlépe byly hodnoceny tyto vzorky vín:

b.

ing. František Vozár 111 Chardonnay

19,2

Eduard Coufalík 825 Ryzlink vl. 94

19,2

René Koníček 472 Velt. zelené

19,2

H. Strýček St. Podvorov Sauvignon

19,2

Eduard Coufalík 825 Směs červená

19,1

Bohuslav Jež Mařatice FR Kabinet

19,1

Ivo Blahuš Sady Zweigeltrebe

19,1

 

Předsedou deg. komise byl ing. Pavel Koníček. Výstava vín 1. 5. Mařatice: Knotek Pavel (19,3); Kolek Jan (18,6); Koníček J. (18,7); Zábrana J. (18,8); Mlýnek (17). Výstava vín 6. 5. Dolní Němčí: Knotek Pavel (tramín 19); Koníček Jos. (ZW 18,6); Koníček P. (RB 18,6).

Na Mezinárodním KOŠTU SLIVOVICE a ostatních destilátů ve Velké n. Vel. 23. - 25. 7. 1999 bylo vystaveno 2049 vzorků z těchto zemí: ČR, SR, Rakousko, Německo, Maďarsko, Polsko, Chorvatsko, Moldávie, Vietnam. Absolutní šampióni výstavy:

 

1. Pavel URBANČÍK - Vnorovy 250 99,6 b.

2. Josef Tesař - Kněždub 116 99,6 b.

3. Vladislav Jarošek - Mutěnice 99,5 b

4. Mezulianík - Bruntál 5 99,5 b.

 

Vlčnovjané: Jaroslav Pavelčík 97 98,3 b., Stanislav Kovář 192 96,-; 94,- b., Antonín Mikulec 1021 97, Jaroslav Merta 651 95,- b., Ludvík Píška 606 97, Drahomír Matucha 842 94,- b., Jan Moštěk 894 96, Soubor Vlčnovjan 91,- b., Jaroslav Moštěk 90,- b.

 

SLUŽBY ZAHRÁDKÁŘŮ

V době od 10. 8. do 20. 11. byl zpracováno 7 tun ovoce na mošt a povidla. Pan František Juračka zpracoval 6 tun ovoce na mošt a vylisoval 1350 l moštu. Podle zájmu zákazníků byl i mošt sterilizován /cena sklenice za 4,- Kč/. Členové ČZS měli 30% slevu. Paní Marie Bachůrková zpracovala 900 kg trnek - což bylo 13 kotlů. Pečení koláčků: V roce 2000 bylo celkem napečeno 500.000 koláčků.

Mandlování: Paní Josefka Křapová měla celkem 380 zákaznic.

PRODEJNA: pan Mikuláštík prodal: Umělá hnojiva 1350 kg, sadbové brambory 6.080 kg, stromky a keře 35 ks, sazenice révy 55 ks, jahod 400 ks, cukr 2300 kg. Tržba celkem 296.582,- Kč.

ZÁJEZD do Věžek u Kroměříže se zúčastnilo 45 členů a občanů 29. 4. 2000.

 

Klub sportu a kultury ve Vlčnově 2000

Poslední rok druhého tisíciletí je pro KSK velmi zajímavý, protože to byl rok velmi bohatý na události a je trochu i rokem jubilejním. KSK je v provozu sice 24 roků, ale je to 30 roků, kde se ve Vlčnově začalo jednat o vybudování víceúčelového zařízení.

Rok 2000 je pro KSK důležitý i tím, že bylo dosaženo nejvyššího příjmu, ale i vydání od roku 1977. Celkový příjem činil 2.817.000,- Kč. Mimořádný byl příjem 300.000,- Kč za Jízdu králů na EXPO v Hannoveru, 350.000,- Kč za prodej kalendářů, 551.000,- Kč od 41 podniků a podnikatelů za reklamní činnost klubu a další navýšení příjmu bylo z příspěvku zřizovatele o 200.000,- Kč.

 

Letos poprvé máme na počítači zpracovanou celou agendu o veškerém majetku KSK k 31. 12. 2000.
 

 

Investiční majetek za

202.488,- Kč

drobný hmotný majetek do 300,- Kč

106.323,- Kč

materiál do 10.000,- Kč

690.302,- Kč

materiál ve skladě

6.290,- Kč

Celkem převzalo vedení KSK odpovědnost za majetek ve výši:

1.205.404,- Kč.

 

Dále KSK má v evidenci materiál TJ, který byl pořízen z dotace při uvádění nového zařízení do provozu. Je to nábytek v hodnotě 340.184,- Kč. Za užívání cvičí sportovci v KSK zdarma.

KSK je i po 24 letech provozu v dobrém technickém stavu. Rekonstrukce jižní stěny výrazným způsobem změnila kvalitu interiéru velkého sálu. Nové prosklené stěny jsou chráněny silonovými sítěmi proti rozbití, mají o polovinu vyšší tepelný odpor, lépe izolují a večerní pohled na osvětlený kostel - dominantu Vlčnova - je krásný. Navíc od oken netáhne, mají automatické otvírání oken na větrání a bezpečnost návštěvníků je zajištěna únikovým východem v pravé zadní části sálu.

 

Přehled o hlavních akcích v KSK - 2000

 

8. 1.

Významný turnaj v nohejbalu - memoriál Karla Prchlíka za účasti mistrů světa z Přerova a 16 mužstev. Naši nohejbalisté postoupili do osmifinále.

15. 1.

Klub svolává důležitou schůzku - ročník 1982 připravuje představení na krojovém plesu - nejvíce legrútů 20 od roku 1981 a nejvíce družiček vůbec - 18.

29. 1.

Krojový ples - představení krále Miroslava Kováře a královské družiny r. 1982 a děvčat z ročníku. Celkem 145 krojovaných - převážně z Vlčnova.

12. 2.

Soubor Vlčnovjan a krojované páry z výboru KSK na Moravském plese v Praze. Soubor Vlčnovjan zahajoval ples. Všeobecná spokojenost.

4. 3.

Fašank - po 8 letech.Vlčnovjan + Žlutý balet dali z výtěžku 3000,- na dětské hřiště.

11. 3.

Fleret s Jarmilou Šulákovou v Klubu pod patronací Vlčnovjanu a nohejbalu.

25. 3.

Král Miroslav Kovář vylosoval legrúty do Hannoveru - 7 jezdců.

29. 3.

Zájezd členů Klubu a dalších občanů na trhy do Polska.

31. 3.

Slavnostní schůze Klubu s partnery a hosty s vyhodnocením SILVESTRA 1999. Celkem bylo prodáno 355 ks za 580,- Kč, 8 ks za 290,- Kč, 2 ks za 430,- Kč, 2 ks za 200,- Kč. Celkem 370 vstupenek.

8.-9. 4.

Zájezd se skupinou legrútů do Vlašimi do stáje Ramiro k přípravě a a trénování jízdy na koních pro Hannover a zkoušení výzdoby na koních.

15. 4.

České buchty ve spolupráci s OÚ - určeno zejména pro seniory - malá návštěva. 112 vstupenek á 30,- Kč, 46 ks á 60,- Kč. Velmi krásný program. Spokojenost.

15. 5.

Závěrečná jednání o smlouvě na EXPO 2000 Hannover.

23. 5.

Uzavřena smlouva s TJ Vlčnov o vzájemném užívání zařízení.

26. 5.

Setkání 44 králů ve velkém sále - vytvořen český rekord v počtu králů na 1. místě.

27.-28.5.

Vlčnovské slavnosti s Jízdou králů. Podrobněji v závěru zápisu KSK.

5.- 9. 6.

Jízda králů EXPO 2000 v Hannoveru. Podrobněji v závěru zápisu KSK.

18. 7.

Provedeno rozšíření počítače o možném připojení na internet, rozšíření paměti, instalovány nové programy, zejména antivir a počítač připojen k internetu. Zřízena emailová adresa a dnes už máme spojení s mnoha organizacemi v ČR i v zahraničí.

8.-13. 9.

Zájezd souboru Vlčnovjan na Mali Lašinj v Chorvatsku. Dobrá reprezentace a spokojenost.

18. 9.

Podařilo se uzavřít jednání s 28 obchodními partnery odběru kalendářů 2001 na základě tohoto potvrzena objednávka na 2600 kalendářů. Dále probíhal výběr DIA a foto. Jen díky Reproprintu a počítačové technice získáno foto.

13. 10.

Úspěšně jednání u nakladatelství Srdce v Ostravě se starostou OÚ Vlčnov bude prezentován v barevné dárkové publikaci: Česká republika -Srdce Evropy. Klub dodal DIA a texty, OÚ finanční krytí.

7.-9.11.

jednání v Karlových Varech spolu se starostou OÚ p. Pijáčkem o generálním sponzoru HOPI s.r.o. Klášterce nad Ohří. Odvážíme si příslib podpory Jízdy králů.

17.-18. 11.

Předvánoční trhy - rekordní počet prodejců, ale jenom 1658 prodaných vstupenek. V sále zůstalo několik míst volných (závazné rezervace).

21. 11.

Dotisk 700 kalendářů 2001 pro zahraniční obchod: Ferromet, Miramare a další.

16. 12.

Předvánoční akce Fleret s Jarmilou Šulákovou v péči Vlčnovjanu a nohejbalu. Programově úspěšná akce, ale jen průměrná návštěva.

28. 12.

Vytištěn programový leták Jízda králů Vlčnov - nové provedení skládačky, leták rozšířen o 4 stránky "Vlčnov od jara do zimy", nová podrobná mapa. Obecní úřad vydání svoji objednávkou rozšířil na 2.000 kusů.

29. 12.

Slavnostní schůze výboru KSK a hostů na ukončení 2. tisíciletí, hodnocení minulých let a plány do roku 2001.

 


Vlčnovské slavnosti s Jízdou králů 27.- 28.5. 2000

Letošní 191. Jízda králů je ze tří důvodů mimořádná. Především se koná v posledním roce druhého tisíciletí - to je 28. 5. 2000 a ročník 1982 postavil do královské družiny 20 jezdců v čele s králem Miroslavem Kovářem. Druhá mimořádná událost, která je současně velkým oceněním pro mnoho generací Vlčnovjanů, je pozvání Ministerstva zahraničních věcí a agentury ART Production K/2 z Prahy k předvedení Jízdy králů a průvodů národních tradic s různými variantami vlčnovských krojů na světové výstavě EXPO v Hannoveru. Třetí mimořádnou událostí bude II. setkání asi 54 králů ve vlčnovském kroji, které se uskuteční 26. 5. 2000 ve 20.00 ve velkém sále KSK. Hostitelem bude královská družina legrútů r. 1982 s děvčaty, které se narodili v roce 1. setkání Králů.

 

PROGRAM slavnosti s Jízdou králů:

Pátek 26. 5.  Setkání králů - králové z let 1940 - 2000. V KSK se sešlo 44 králů s nejstarším žijícím králem p. Františkem Vozárem a tak byl vytvořen nový světový rekord pro Guinessovu knihu rekordů. /Viz foto: tisková dokumentace 2000/.

Sobota 27. 5. 14.00 Jarmark lidových výrobků - náves před obecním úřadem. 14.30 Koncert dechové hudby Vlčnovjané - před OÚ. 15.30 Vernisáž výstavy 100 let vlčnovského kroje - budova bývalé školy u Klubu. 16.00 Vítajte ve Vlčnově: soubory Vlčnova, Lúčka z Bratislavy, Manfrina
z Chorvatska. 19.00 Večer pro krále: hraje Vlčnovjanka a cimbálová muzika Burčáci
20.00 Předání vlády Krále: Král 1999 Dušan Vráblík a král 2000 Miroslav Kovář. 20.30 Do rána bílého - večerní posezení ve Vlčnovských búdách.

Neděle 28. 5. 7.45 Jarmark lidových výrobků - náves před OÚ. 8.00 Slavnostní mše svatá - kostel sv. Jakuba. 8.50 Průvod od kostela na OÚ s dechovkou Vlčnovjané. 9.00 Přijetí krále a legrútů ročníku 1982 starostou OÚ p. Pijáčkem. 9.15 Vystoupení dětských souborů. 11.00 Zahraniční soubor Manfrina z Chorvatska. 11.30 Koncert dechové hudby Vlčnovjanka před KSK; u kapličky Vracovjáci; 11.30 Sraz jezdců královské družiny před domem krále M. Kováře. 11.35 Objížďka jezdců po vesnici a příjezd k Sokolovni, 13.30 Slavnostní průvod krojovaných souborů, muzik, krojovaného Vlčnova, předlegrútů r. 1983 a jízdy králů od Sokolovny na stadión TJ. STADIÓN TJ:
14.50 Zpívání pro Krála - folklórní soubory: Hroznová Lhota, Břeclav, Hluk, St. Město. Ukončení Jízdy Králů. 15.00 Odjezd krále a královské družiny ze stadiónu do rodných domů. 16.00 Muzikantská rozlúčka v KSK - hrají Vracovjáci.

Jízda králů se vydařila, počasí nám přálo, návštěvnost průměrná. Vzácní hosté: Monika Baťová - dcera Tomáše Bati. John Shattuck - velvyslanec USA v České republice.


Jízda králů na EXPO 2000 v Hannoveru 7. 6. 2000


Ředitel KSK ing. Antonín Pavelčík a starosta OÚ pan Jan Pijáček podrobně popisují jak celá akce začala i skončila. Do kroniky mohu zapsat jen to nejdůležitější. Již v červnu 1999 se začíná zajímat Ministerstvo zahraničí ČR o účasti vlčnovské Jízdy králů na světové výstavě EXPO 2000 v Hannoveru. První osobní kontakty s panem Zapletalem - řed. agentury K/2, která zajišťovala program českého národního dne proběhly v říjnu 1999 v Praze a pak následovalo asi 10 dalších jednání v Praze, ve Vlašimi, na Velehradě, ve Zlíně i ve Vlčnově. Agentura zpočátku žádala jen Jízdu králů v počtu 7 koní na 3 dny, ale konečná jednání znamenala přítomnost v Hannoveru 4 dny a s celkovým počtem 42 účastníků z Vlčnova. Sedm jezdců z dvaceti si vylosoval sám král Miroslav Kovář.
Skupina 42 účastníků vyjíždí v pondělí 5. 6. 2000 na cestu do 100 km vzdáleného Hannoveru a již v úterý dopoledne provádí přípravy na středeční Český národní den. Ve středu ráno prší a jsou velké obavy z počastí tohoto dne. Stalo se neuvěřitelné jak nám počasí vyšlo. Ještě 30 minut před Jízdou králů a 15 minut po jízdě déšť pokračoval. Výstaviště samo o sobě je malé kosmické město ze skla, betonu a železa. Příjezd Jízdy králů, krojového průvodu a cimbálové muziky byl avizován klapotem koňských kopyt. Koně, král, družina a celý barevný průvod Vlčnovjanů připomínal v tomto světě moderní architektury návštěvu z jiné planety. Návštěvníci si mohli překrásnou atmosféru vychutnat všemi smysly. Hmatem při tanci, přivoněním k slivovici, chutí vdolečků, poslechem muziky a pohledem na krásu krojů a nazdobených koní. Členové souboru Vlčnovjan s cimbálovou muzikou svými tanci a zpěvy, jezdci vyvolávkami v angličtině i němčině a další Vlčnovjané rozdávající vdolečky a slivovici se stali skutečnou raritou celého výstaviště. Přišel za námi i Karel Gott. Šohajíčku čí jsi, velice pěkný jsi začala mu zpívat naše děvčata. Neubránil se dojetí a na tváři se mu zatřpytily slzy. I ministr kultury Pavel Dostál si zatancoval s našimi děvčaty. Přítomen byl i ministr zahraničí Jan Kavan. Asi 4000 vdolečků chutnalo i členům vlády, generálnímu komisaři Václavu Bartuškovi, ochutnal i Marek Eben s manželkou, pan Zapletal, Jiří Stivín, Jura Pavlica a také na koktejlu, který pořádal premiér Miloš Zeman byl se slivovicí a vdolečky spokojen. Odměnou za naše úsilí nám byli nadšení diváci a slova generální komisařky EXPA 2000: "Viděla jsem průvod, moc se mi líbil. I v dnešním moderním světě má Váš starobylý lidový obřad své místo."

 

Tělovýchova a sport ve Vlčnově 2000


O rozvoj tělovýchovy a sportu ve Vlčnově se starají mimo Základní školu i zájmové organizace a to: Tělovýchovná jednota (kopaná, volejbal, šachy), SOKOL (stolní tenis, gymnastika, kulturistika), Klub sportu a kultury (nohejbal). V různých soutěžích dosahují lepší i horší výsledky.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA v čele s předsedou panem Janem Chvilíčkem má v roce 2000 výbor v tomto složení: Chvílíček Jan, Pavelčík František, Gazdík Vlast, Mikulec Tomáš, Javor Jan, Bařina Josef, Žižka Miloslav, Grůlík Petr, Podškubka Josef, Koníček Jos. (st.), Koníček Josef (ml.); Mikulec Dušan, Podškubka Fr., Kužela Jar., Kudláček Michal, MUDr. Knotek Fr. Revizní komise: Koníček Jaroslav, Staroba Antonín, Koníček René.

KOPANÁ - předsedou kopané je pan František Pavelčík. I. mužstvo má 15 hráčů, vedoucím je Jaromír Ondrůšek. Jarní kolo trénoval Jan Křapa, podzimní kolo A. Šimon z Kunovic.
Tabulka okresního přeboru 17. 6. 2000: 1. Březolupy (52 b.); 2. Šumice (48); 3. Buchlovice (44), 5. Traplice (39); 6. Kudlovice (34); Drslavice (33); 9. VLČNOV (33); 10. Kněžpole (33); 11. Hluk B (32); Horní Němčí (31); Nivnice (31); 14. Ostr. Lhota (17 bodů). Postupují Březolupy a sestupuje Ostrožská Lhota. Vlčnov se výhrou v posledních zápasech zachránil. Doma vyhrál s Drslavicemi 3:1 a ve Lhotě také 3:1. Měli padat dva. Mužstvo B kopané má 14 hráčů, trenér Josef Koníček, vedoucí je Světlana Podškubková. Tabulka IV. třídy sk. B: 1. Boršice (48 b.), 2. Březová (47); Suchá loz (43); Záhorovice (38); 5. Hrozenkov (38); 6. Komňa (36); 7. Nezdenice (25); 8.VLČNOV B(16); 9.Rudice (10); 10. Krhov (9); 11. Podolí B (7 bodů). DOROST je nováčkem okresního přeboru v kopané s vedoucím Pavlem Slintákem a trenérem Františkem Josefíkem. Postoupili z 1. místa (52 bodů); 2. Kostelany (44); 3. Ostr. Lhota (42); 4. Popovice (36); Kudlovice (24); 6. Babice (29); 7. Traplice (29); 8. Slavkov (25); 9. Mistřice (20); 10. Strání B (19); 11. Bílovice (18); H. Němčí (17). Tabulka okresního přeboru dorostu uvádí, že naši dorostenci na podzim sehráli 11 utkání z toho 6x vyhráli, 4x remizovali a jen 1x prohráli. Mají 23 bodů - III. místo. 1. O. N. Ves; 2. Suchá Loz; 3. Vlčnov; 4. Tupesy; 5. Topolná; 6. Březolupy; 7. Buchlovice; 8. Zlechov; 9. Nedakonice; 10. Havřice; 11. Kněžpole; 12. Boršice. ŽÁCI hrají okresní přebor a vedou si velmi dobře. Trenér Vl. Kusák, vedoucí Mir. Pravda. Z 11 utkání získali 31 bodů a jsou na I. místě. Pořadí: 1. VLČNOV, 2. Drslavice, 3. Březová, 4. Prakšice, 5. Slavkov; 6. Bystřice p. L.; 7. Nivnice; 8. Hradčovice; 9. Záhorovice; 10. Bánov; 11. Suchá Loz; 12. Havřice. PŘÍPRAVKA v kopané (7- 10 let). Trenér Josef Koníček, pomocný p. Matějček.

ŠACHY - předseda Jan JAVOR. Až poslední kolo oblastního přeboru šachistů vyřešilo tajenku. Postoupil Uh. Ostroh A. Sestupuje Vlčnov A, St. Město C, Uh. Hradiště, Uh. Ostroh B. V posledním zápase Vlčnov prohrál se Sudoměřicemi 2,5:5,5. Vyhrál jen Mahdal, remízoval Buráň, Hastík a Ondrůšek.

SOKOL má oddíl gymnastiky, stolního tenisu a kulturistiky. Sokol Vlčnov vyslal do PRAHY na XIII. všesokolský slet 18 žen ve skladbě BOLERO a 5 mužů ve skladbě CHLAPÁCI a dechovou hudbu Vlčnovjané. Ženy byly vybrány do gymnaestrády sobotního večera, kde tančily s baletním párem Národního divadla skladbu Korzár. Ve skladbě Bolero cvičily ve dvou cvičebních dnech, v sobotu odpoledne a v neděli také odpoledne, stejně tak muži ve skladbě Chlapáci. Podle vyjádření cvičenců i přes náročné podmínky při nácviku a při vystoupení, které proběhlo mimo Prahu na Župním sletu v Uh. Brodě, veřejném cvičení v Bojkovicích byli všichni spokojeni.

Cvičící muži: KRÁLÍČEK Zdeněk, KOHUTIČ Jan, VOZÁR Frant., BAŘINA Josef, Pavel KONÍČEK ing.

Cvičící ženy: Šobáňová Fr. 1060, Kuželová Jaromíra 599, Zemková L. 727, Zemková Věra, Hornáčková M. 723, Dacíková Jana 747, Bařinová M. 1116, Jurčičková M. 1100, Mošťková M. 246, Vaculíková Ant. 292, Mahdalíková M. 922, Mikulcová Zd., Černíková M. 1002, Mikulcová L. 722, Dacíková 42, Starobová D., Miozgová L.

STOLNÍ TENIS v čele s předsedou Václavem Knotkem a jednatelem Dušanem Vráblíkem mají 4 mužstva v soutěži dospělých a 1 družstvo žáků. A mužstvo - Okresní přebor I. třídy - střed tabulky
B mužstvo - okresní přebor II. třídy - střed tabulky. C+D mužstvo - okresní přebor III. třídy - v těchto družstev dostávají šanci hlavně mladí hráči, kteří vyšli ze žáků - cíl vychovat hráče pro vyšší soutěže.

KULTURISTIKA
ČLEN SOKOLA Jan KOHUTIČ NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V USA. Ve dnech 8. - 15. října 2000 proběhlo v Orlandu na FLORIDĚ v USA mistrovství světa veteránů ve vzpírání za účasti 440 mužů a 60 žen. Jan KOHUTIČ soutěžil v kategorii do 77 kg a obsadil 12. místo.

SPONZOŘI: Miroslav KONÍČEK (rodák z Vlčnova žijící v Anglii zaplatil letenku - 300 liber), Sokol Vlčnov, myslivci Vlčnov, hasiči, firma HOPI, Marcel Solík, M. a V. Knotkovi, Pavel Knotek, J. Koníček, Jan Černík, J. Chvilíček, P. Hruboš, F. Kolek, St. Kovář. Všem srdečné díky !
Jan KOHUTIČ na mistrovství Moravy v Brně I. místo, mistrovství ČR Havířov - II. místo.
V oddílu vzpírání kondičně trénují: Chovánek Martin, Kašpařík Radek, Švestka, Tykal.

NOHEJBAL pod hlavičkou KSK v čele s Romanem HRUBOŠEM byl v roce 2000 velmi úspěšný, zejména díky výkonům svých mládežníků, kteří opravdu výrazně dali vědět o obci Vlčnov.

 

Družstvo mužů KSK Vlčnov v oblastním přeboru Moravy obsadily 4. místo.
 

TABULKA:

1. BRNO

5. OTROKOVICE

 

2. PROSTĚJOV

6. TŘEBÍČ

 

3. KROMĚŘÍŽ

7. NĚMČICE n. H.

 

4. VLČNOV

8. BUDAPEŠŤ (Maďarsko).

 

Na mistrovství ČR ve Strakonicích našem žákovské družstvo Tomáš Koníček + Roman Moštěk obsadili 4. místo. Pro přebor ČR 2.- 3. září v Liberci reprezentovali jižní Moravu a získali II. místo. Mají šanci v příštím roce bojovat o titul přeborníků ČR.

 

SPORTOVNÍ OSOBNOSTI STOLETÍ - Anketa 19. února 2000

Vyhlašování výsledků ankety proběhlo 19. 2. 2001 na plese sportovců v KSK. Ceny vítězům předal 63.násobný reprezentant ČSSR, autor 10 reprezentačních gólů, osminásobný mistr ligy, autor 79 ligových gólů, držitel stříbrné medaile z MS v Chile a držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy 1962 pan Josef MASOPUST.

 

 

Pořadí

Příjmení a jméno

narozen

bydliště

sport

bodů

1

JOSEFÍK Alois

11. 3. 1929

Vlčnov 1030

kopaná

469

2

KOHUTIČ Jan

8. 3. 1947

992

kulturistika-vzpírání

199

3

TYKAL Antonín

24. 3. 1940

81

lehká atletika

115

4

KRÁLÍČEK Zdeněk

25. 12. 1936

179

gymnastika

92

5

KŘAPA Antonín

3. 8. 1931

1

kopaná

80

6

KŘAPA Jan

25. 8. 1937

591

kopaná

68

7

MOŠTĚK Karel

30. 4. 1938

958

kopaná

55

8

MIKULEC Jan

13. 10. 1954

1090

kopaná

51

9

ANČINEC Karel

11. 1. 1933

560

kopaná

49

10

ŠOBÁŇ Josef

23. 1. 1949

1129

kopaná

46


 

11

KUČERA František

12. 4. 1928

458

stolní tenis

42

12

PRCHLÍK Karel

23. 12. 1940

779

nohejbal

41

13

BURÁŇ František

4. 12. 1938

251

kopaná

36

14

KŘAPA František

 

1001

kopaná

33

15

MOŠTĚK Ladislav

13. 5. 1926

202

kopaná

33

16

KUŽELA František

8. 6. 1922

693

volejbal

28

17

ONDRŮŠEK Jan

7. 2. 1962

78

šachy

26

18

KONÍČEK František

15. 11. 1936

959

kopaná

22

19

KŘAPA Josef

5. 3. 1921

847

kopaná

18

20

VOZÁR František

12. 6. 1951

482

kopaná

11

21

JANČA Josef

19. 2. 1921

316

kopaná

8

22

PESTL Josef

17. 2. 1941

671

kopaná

7

23

KŘAPA Jan

22. 12. 1961

591

kopaná

7

24

STAROBA Jan

27. 1. 1958

853

kopaná

7

 

ŽLUTÝ BALET - jako dobrovolné amatérské seskupení hlavně fotbalistů v čele s Liborem Kavkou mají největší zásluhu na této anketě. Mimo svoje přátelské zápasy kopané velmi aktivně podporují naše fotbalové dorostence a zde je nutno vyzvednout i jejich velkou zásluhu na obnovení staré tradice FAŠANKU. Bylo to 4. 3. 2000 v 9.30 za krajně nepříznivého počasí, kdy vyrazil od KSK průvod masek, muzikantů a také vlečka Jurky Šobáně, taženou posledním párem koní ve Vlčnově, který přežil rok 2000.

 

SKAUT ve Vlčnově 2000


V listopadu uplynul rok od té doby, co byla zahájena činnost skautské družiny vlčat, která nese název Ostříži ("vlčaty" jsou označováni chlapci mladšího věku, asi do 5. třídy). Kdybychom se ohlédli do minulosti, našli bychom první stopy skautingu ve Vlčnově už v letech 1991- 92, kdy započala skautská skupina lvů. Takže se vlastně jedná o návrat skautské myšlenky mezi zdejší děti.
Podnět k tomuto návratu dal pater Michal Pořízek a přes pana Mirka Jakoubka, který měl kontakt na brodské skautské středisko, se začalo jednat o založení družiny. První zájemci se sešli v počtu 21 chlapců. Dnes má družina pevnou základnu 11 kluků a dva starší skauty, kteří se zúčastňují schůzek v Uh. Brodě. Jsou to: Juříček Michal č. 116, Hauerland Radek 426, Jakoubek Dominik 291, Kašpařík Pavel 1213, Liman Petr 1229, Marta Aleš 306, Podškubka Patrik 1125, Syrovátka Jan 1139, Syrovátka Jiří 1139, Štefaník P., Švadleňák M. 1093, Jakoubek 291, Kašpařík P. 1213. Středisko prvních moravských junáků v Uh. Brodě, které ze svých řad uvolnilo vedoucího a zcela ve skautském duchu pojalo organizačně zdejší za svou. O střechu nad hlavou se opět zasloužil pater Michal Pořízek, který dal na faře k dispozici prostory k vytvoření klubovny pro pravidelné schůzky. Zde si chlapci upevňují skautské návyky a dovednosti, ale především družinový duch - duch party kluků, které spojuje zákon, slib, kroj a společně prožité chvíle. Jsou to různé hry, soutěže, získávají různé dovednosti jako je uzlování, topografie, přírodověda, znalost ohňů a vaření v přírodě, zdravověda, stavba stanů a jiné. Velmi důležité je pěstování správných občanských návyků, úcta k vlasti a jejím symbolům, znalost historie skautské, národní, ale i své obce. Vychovávat mladého člověka čestného, samostatného, ochotného pomoci bližnímu, žít hodnotným životem ku prospěchu sobě i jiným. V programu nesmí chybět ani dobrodružství a romantika výletů do přírody. Říkáme tomu "výpravy". Společně už takto vyrazili na mysliveckou "búdu", na Lopeník, Buchlov, Modrou a na skautskou chatu v brodských Rubaniskách. Naše nejdelší akcí byla účast na střediskovém táboře s brodskými skauty na Žitkové. V těžkých podmínkách si naši vedli znamenitě a patřili k nejlepším. I rodiče se mohli přijet podívat na své ratolesti o návštěvní "buchtové" neděli. Přijel i pater Michal Pořízek, velmi je povzbudil a na žádost vedení tábora u parádně vyzdobeného oltáře také odsloužil polní mši. Příroda je chrámem nejkrásnějším, a proto v nás zůstal hluboký dojem.
Je potěšující, ale i zavazující, že naši činnost podporuje také obec. Díky její finanční pomoci jsme družinu vybavili lehkými putovními stany, které jsme využívali na výpravách a na táboře.

 

TENISOVÝ KURT ve Vlčnově 2000

Na počátku prázdnin byl veřejnosti zpřístupněn tenisový kurt u lékárny. Správce tenisového kurtu je pan Miroslav Žižka (opravář hodin). Informace o ceně získáte a rezervování tenisového kurtu je možno zajistit v pracovní době v opravně hodin u tenisového kurtu.

Karneval na ledě, degustace, slivovice, hokej: staří x mladí "Ploťácko". Dne 22. ledna 2000 na ledě "na Ploťácku" velkého zimního karnevalu zúčastnilo asi 30 masek a přítomno bylo kolem 200 dospělých.

Porota vybrala nejlepší masky:

I. Barbora Procházková jako JEŽIBABA

II. Ondra Plachý jako INDIÁNKA

III. Vlaďka Šrámková - jako motýl EMANUEL

V disciplíně krasobruslení s hudebním doprovodem:

I. Jana Vichorcová

II. Petra Kovářová

III. Eva Králíčková

 

Střelba na cíl v hokejových brankách:

 

Mladí:

starší:

I. David Kusák

I. Tomáš Slinták

II. Dušan Vráblík ml.

II. Mir. Mikuláštík

III. Dušan Fibichr

III. Radek Janča

 

KOŠT SLIVOVICE - po setmění následoval "Košt slivovice na Ploťácku". Degustační komise ve složení: Jan MIKULEC, Jan Koníček, Jan Spousta, Fr. Moštěk, J. Pijáček z 25 vzorků vybrali tu nejlepší - pana Jana Pijáčka (starosty obce).

Hokejové utkání mezi "starými" a "mladými" Ploťáky skončilo 20:18, ale to už bylo tma, po degustaci a žádný si nic nepamatuje. Sponzoři: Břeťa Moštěk, Kristina Mikulcová, Mir. Kovář, Bulejková, Mikulec, Pavelka, Koníček.

 

PÁLENÍ SLIVOVICE - 2001

Celkem 645 zákazníků vypálilo 21 vagónů kvasu a celkem se napálilo 23.734 litry slivovice. Na dani bylo odvedeno 1.127.000,- Kč. Slovácké noviny 3. 1. 2001 pod nadpisem "Letos lidé kvůli nedostatku švestek pálili také bezinky" uvádí: Většina pálenic našeho regionu dávno skončila. Výjimku tvoří pouze Vlčnov, kde se bude pálit jistě do půlky ledna. Jednatel územní rady ČZS Josef Pavliš tvrdí, že lidé pálili i bezinky. Chutnal ji v Kunovicích a byla dobrá. Vlčnovskou pálenice v 30. letech postavil děda dnešního majitele p. Ant. Mošťka, který uvádí, že k nám jezdí pálit až ze severní Moravy, z Opavska. Přitom 80% kvasu bylo ze švestek.

 

 

Výsledky voleb do zastupitelstva kraje ve Vlčnově 12. 11. 2000.

č.

STRANA

I. okrsek

II. okrsek

III. okrsek

CELKEM:

Pořadí:

12

Čtyřkoalice

141

114

106

361

1. 36,21%

3

Občanská dem. strana

106

105

119

330

2. 33,10%

33

Kom. str. Čech a Moravy

45

53

35

133

3. 13,34%

33

Česká strana soc. dem.

48

41

42

131

4. 13,14%

29

Moravská koalice

1

4

10

15

5

9

Zlínské hnutí nezávislých

0

1

8

9

6

7

Koalice neparlamentních stran

4

2

1

7

7

8

Republikáni

2

3

0

5

8

38

Pravý blok – KAN

3

0

1

4

9

34

Koalice nezávislí

1

0

0

1

10. - 11.

19

Humanistická aliance

1

0

0

1

10. - 11.

 

 

 

 

I. okrsek

II. okrsek

III. okrsek

CELKEM:

Platné hlasy

352

323

322

997

Počet voličů zapsaných

780

764

804

2348

Účast v %

45,13 %

42,28 %

40,05 %

42,46 %

 

VOLBY DO SENÁTU

Dne 12. 11. 2000 se současně konaly ve 27 obvodech volby do Senátu. Každé 2 roky se 1/3 senátoru obměňuje. Protože v I. kole byl zvolen jen 1 senátor (pan Zielenec), za týden se konalo II. kolo. Ve všech volebních obvodech voliči volbu do Senátu ignorovali a byla jen účast okolo 20%.
Nejvíc senátorů získala Čtyřkoalice, a proto předsedou Senátu místo paní Libuše Benešové (ODS) byl zvolen pan Petr Pithart (KDU-ČSL).

 

POČASÍ 2000

 

 

Teploty °C

Srážky mm

 

 

 

 

Měsíc:

2000

50letý prům.

2000

50letý prům.

Poznámky k teplotám

Poznámky ke srážkám

Leden

- 1,6

- 2,3

32

29

6. - 11 °C
11. - 11 °C

22. - 12 °C
25. - 17 °C

17. prší 5 mm
18. sněží 20 cm

19. sněží 10 cm
30. prší 10 mm

Únor

- 0,2

- 0,6

40

26

4. - 5 °C
22. - 7 °C

28. - 3 °C

8. prší 8 mm
14. prší 6 mm

19. sněží 5 mm
24. prší 10 mm

Březen

4,5

3,9

65

31

6. - 5 °C
13. - 5 °C

20. - 3 °C
27. + 8 °C

1. prší 7 mm
2. prší 8 mm
9. prší 10 mm

11. sněží 5 cm
14. prší 8 mm28. bouřka 13 mm

Duben

12,6

9,5

18

33

9. - 5 °C 15.+ 25 °C

18. + 30 °C
19. + 31 °C

12. bouřka 4 mm
16. prší 8 mm

25. prší 3 mm

Květen

15,8

14,4

46

64

7. 26 °C
12. 25 °C

17. 23 °C
27. 28 °C

18. bouřka 20 mm
29. prší 5 mm

22. prší 10 mm

Červen

22,1

17,8

81

74

3. 28 °C
4. 30 °C
10. 29 °C

14. 30 °C
23. 28 °C

6. bouřka liják 63 mm!

Od této 

doby 

stále velmi SUCHO a HORKO

Červenec

24,6

19,5

149

73

3. 28 °C
18. 26 °C
23. 27 °C

TAK HORKO A SUCHO nebylo od roku 1861

4/7 bouřka 10 mm
12. bouřka 23 mm

8. bouřka 6 mm
17. prší 30 mm

Srpen

21,8

18,6

31

73

2/8 28 °C
10/8 26 °C

23/8 27 °C až do 25/8 stále 30 °C

Velmi mokré žně.

4/8 prší 16 mm

Obilí porůstá !
6/8 bouřka 13 mm

Září

18,2

15,3

67

45

1. 23 °C
7. 22 °C

13. 26 °C
26. 20 °C

3. prší 10 mm
4. prší 10 mm

16. bouřka

17 mm
17. prší 10 mm
22. prší

8 mm

Říjen

10,1

9,5

30

41

5. 26 °C
13. 26 °C

15. 28 °C
26. 20 °C

3. prší 10 mm
11. prší 4 mm

26. prší 11 mm

Listopad

4,8

4,4

103

40

3. 13 °C
14. 16 °C

30. - 1 °C

3. prší 5 mm
4. prší 10 mm
16. prší 29 mm

18. prší

8 mm
26. prší 30 mm

Prosinec

0,2

0,3

35

26

2. - 2 °C
13. + 7 °C
21. - 9 °C

24. - 10 °C
28. + 1 °C

9. prší 5 mm
12. prší 7 mm

26. prší 10 mm
28. prší 10 mm

ROK 2000

11,1 °C

9,2 °C

697 mm

554 mm

Horký rok ! Léto velmi suché !

Podzim zase mokrý!

Rozdíl:

+ 1,9 °C

+ 138 mm

Počasí roku 2000 bylo velmi rozdílné !

 

Měsíc červen, červenec i část měsíce srpna velmi horko a sucho a na poli schla i řepa. Suchem bylo velmi poznamenáno i obilí. Výnosy byly podstatně nižší. Viz zápis - Hospodaření Výrobně obchodního družstva. Horko zase mělo velmi příznivý vliv na cukernatost vína a ovoce. Vinaři hodnotí rok 2000 za nejlepší v posledním období. Uvádí až 20 - 22 ° cukernatosti. V době žní pršelo, obilí porostené, špatná kvalita.

 

Spotřební družstvo Jednota

Spotřební družstvo Jednota se sídlem v Uh. Ostrohu má ve Vlčnově již jen dvě prodejny potravin a to na dolním konci a u autobusové zast. k Uh. Brodu. I zde 1/2 obchodu má v pronájmu pan Jan Javor k prodeji průmyslového zboží, drogerie a nábytku. Výrobně obchodní družstvo Vlčnov má svoji prodejnu potravin, masa a drogerie ve dvoře družstva. Na horním konci soukromě prodává pan Vlk a ve "SPRINTU" u KRÁLA pan Frant. Koníček.

Skutečností je, že stejné zboží je v různých prodejnách prodáváno v různých cenách. Podnikatelé si zajišťují zboží u různých výrobců, někteří platí vysoké nájemné, a také mají různé způsoby jak rychle zbohatnout.

Je dobré na začátku 3. tisíciletí poznamenat alespoň několik cen potravin a průmyslového zboží pro porovnání s minulostí a kdysi i s budoucností.

 

 

CENY POTRAVIN

Chléb

15- 20 Kč

vepřová pečeně 1 kg

95,- Kč

Rohlík

1- 2 Kč

hovězí zadní plec

115,- Kč

hrubá mouka

1 kg 8,50 Kč

anglická slanina

125,- Kč

stolní olej 1 l

26,- Kč

kuře 1 kg

60,- Kč

káva 75 g

17,- Kč

sádlo 1 kg

35,- Kč

cukr krystal 1 kg

20,- Kč

kabanos na opékání

40,- Kč

mléko 1 l

12,- Kč

salám Junior

55,- Kč

máslo 1/4 kg

20,- Kč

turistický salám

99,- Kč

pivo čepované 10°

10- 12 Kč

kuřecí prsíčka 1 kg

94,- Kč

víno 1 l

35- 45 Kč

zavináče 1/2 kg

35,- Kč

slivovice 1l

250,- Kč

tlačenka 1 kg

85,- Kč

 

 

 

PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ

napařovací žehlička

1190,- Kč

barevný televizor

8-12-20 tis. Kč

šlehač, hnětač

3790,- Kč

přehrávač

12-15 tis. Kč

mobilní telefon

4 - 8 tis. Kč

videokamera

20-25 tis. Kč

mikrovlnná trouba

3- 5 tis. Kč

myčka nádobí

12-15 tis. Kč

automatická pračka

8-10-15 tis. Kč

válenda

2-4 tis. Kč

mraznička

10-12-15 tis. Kč

kuchyňská linka

6-8-10 tis. Kč

 

Různé jiné zajímavé ceny: 1 q cementu - 250,- Kč; 1 cihla - 10,- Kč, 1 stavební blok - 50,- K4; stavební místo - 100- 200 tis.; byt (300- 400 tis.), domy - 1- 2 mil. Kč.

 

Myslivecká jednota DŘINEK ve Vlčnově - 2000

MJ Dřínek pod vedením p. Bedřicha Chaloupky, jednatele Jos. Knotka a hospodáře p. Josefa Ondrůška za rok 2000 vykazuje úspěšnou činnost. Hospodaří v pronajaté honitbě od honebního společenství Řinek na výměře 2108 ha a to: 1883 ha zem. půdy, 110 ha lesa, 17 ha vodních ploch a 98 ha ostatní plochy. Členskou základnu tvoří celkem 40 členů a 2 hosté. Na tuto honební plochu mají tyto plánované kmenové stavy zvěře: Zvěř srnčí 70 ks, zvěř zaječí 360 ks, zvěř bažantí: 150 ks slepic a 50 ks bažantů.

 

Při sčítání k 31. 3. 2000 byl zjištěn stav:

 

ks:

Plán odlovu:

 

Splněno:

zvěř srnčí

74

Plán odlovu

33

33

zvěř zaječí

420

Plán odlovu

310

285

zvěř bažantí

137

Plán odlovu

40

41

 

Plán odchytu zajíců byl 40 ks a bylo odchyceno 64 ks zajíců: Dále byla odlovena zvěř černá 5 ks lončáků (rozděleni členům podle seznamu) 3 ks selata - ponecháno střelcům. Zvěř králičí pro nízký stav nebyla lovena. Pan Mikulec Jaroslav ve vlastním zařízení odchoval 20 divokých králíků, které vypustil do naší honitby.

Zařízení v honitbě: 22 krytých kazatelen, 17 posedů dvojmístných, 21 jednomístných, 15 jeslí pro srnčí zvěř, 14 jeslí zaječích, 50 oborohů, 17 zásypů pro bažanty, 28 solných lizů, 4 umělé nory pro lišky, 11 skladišť pro krmiva ze dřeva, 1 skladiště z vyřazené vlečky, 1 skladiště plechové a 1 zásobník na granule pro srnčí zvěř.

KYNOLOGIE - členové vlastní 6 lovecky upotřebitelných psů ohařů a 1 ks jagteriéra.

Odstřel škodné zvěře: liška 32 ks; toulavý pes 1 ks; toulavá kočka 32 ks; kuna 3 ks; sojka 10 ks; straka 7 ks; Nejvíce 12 ks střelil p. Hofer Jaroslav. UHYNULÁ ZVĚŘ spárkatá během roku 2000: 2 srnci, 3 srny, 5 srnčat. Při kosení pícnin bylo usmrceno 6 srnčat. Darovaná zvěř drobná: celkem bylo darováno dle dokladů zpeněžovatelů 27 ks zajíců a 7 ks bažantů kohoutů.

 

 

Zajišťování krmiva:

Objemové krmivo je zajišťováno z vlastního políčka.

 

Jadrné krmivo zakoupeno od VOD Vlčnov včetně pozadku.

 

Granule získány za brigádu na Sušce v Dolním Němčí.

 

Sušená jablka ze Sušky zajistil p. Mikulec a Vaculík Jar.

 

Celková hodnota krmiva k 1. 1. 2000 činila 12.450,- Kč.

 

 

KYNOLOGICKÝ KLUB ve Vlčnově 2000

Předsedou KK ve Vlčnov je pan Miroslav ŠVESTKA. Mají 20 členů a dosahují velmi dobrých výsledků ve sportovním a záchranářském výcviku. Pan Mir. Matušík má kvalifikační zkoušky a je členem 60 členné záchranné brigády kynologů Jihomoravského kraje.

 

KDÚ - ČSL ve Vlčnově 2000

Místní organizace KDÚ- ČSL pod vedením předsedy pana Antonína Pešla č. 1109 má celkem 91 členů. Dne 18. září 2000 zemřel ve věku 71 let dlouholetý člen a předseda KDÚ-ČSL pan Antonín PEŠL, který i řadu let byl spolehlivým a obětavým kostelníkem. Členové KDÚ-ČSL už tradičně každým rokem pořádají hodové posezen s hudbou v búdách, pomáhají při organizaci vlčnovských slavností s Jízdou králů. Letos zajistili pěknou přednášku o Velké Moravě. Výbor MO KDÚ-ČSL má 11 členů a schází se 1x měsíčně.

 

FARNÍ ÚŘAD ve Vlčnově - 2000

Úspěšná budovatelská činnost pod vedením patera Michala Pořízka pokračuje. V kostele bylo za 100.000,- Kč pořízeno nové ozvučení. Na farní zahradě v polovině září proběhla farní slavnost za účasti asi 200 lidí. Slavnost BOŽÍHO TĚLA byla vzorně připravena, však pro velmi špatné počasí se slavnost konala jen v kostele. Náboženství v ZŠ ve Vlčnově navštěvuje asi 250 dětí. Ve výuce pomáhá slečna Anežka Mošťková a jáhen Josef Jankových ze Strání. V roce 2000 se narodilo ve Vlčnově 28 dětí, křtěno v kostele 25 dětí. Zemřelo 34 lidí, pohřbeno ve Vlčnově 27 lidí. Sňatků bylo 16 z toho v kostele 6.

AKCE: V polovině května se uskutečnil zájezd do Bohosudova (severní Čechy) za účelem návštěvy patera Rudolfa REPKY (Vlčnovského kněze.) Účast - 120 spokojených lidí.

 

KERAMIKA ve Vlčnově - 2000

Majitel KERAMIKY mistr umělecké výroby pan Antonín MOŠTĚK -Vlčnov č. 148 pokračuje ve výrobě keramiky pro tuzemský i zahraniční trh bez podstatných změn. V roce 2000 zakoupil novou vakciovou baličku za 130.000,- Kč pro balení zboží pro velkoobchody a vysokozdvižný vozík pro nakládání a vykládání zboží.


NOVÉ PRODEJNY ve Vlčnově - 2000

Pan Vlastimil JAVOR - Vlčnov č. 1146 majitel pekárny v Uh. Brodě otevírá 19. 7. 2000 novou prodejnu s čerstvým pečivem, občerstvením, zmrzlinou a příjemným posezením v obchodním centru "U KRÁLA". Prodavačka je paní Marcela Ulčíková č. 1216.

PAPÍRNICTVÍ - pan Petr ŠOBÁŇ - č. 34. Prodejna je otevřena od 16. 11. 2000.


Výrobně obchodní družstvo Vlčnov - 2000

Po mimořádné členské schůzi VOD Vlčnov dne 14. 2. 2000 se také konalo mimořádné jednání představenstva. Za účasti 8 členů bylo provedeno vyhodnocení členské schůze s tím, že bylo rozhodnuto o zahájení přípravných prací na založení akciové spol. Představenstvem bylo předložen návrh harmonogramu postupu prací s termínem 1. 7. 2000. Současně bylo odsouhlaseno uzavření smlouvy na zastupování v této věci s JUDr. ŠIBOREM Stanislavem. Představenstvo schválilo text dopisu, který spolu s žádostí a dohodou o vypořádání majetkových podílů byl zaslán členům družstva. Dále byly projednány jednotlivé kapitoly textu stanov akciové společnosti. Změny stanov byly schváleny všemi 10 přítomnými členy. Byl schválen název VLČNOVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a. s. se sídlem ve Vlčnově. Od konání výroční členské schůze konané 14. 4. 2000 se sešlo představenstvo na 8 jednáních. Převážná část jednání byla zaměřena k problematice založení akciové společnosti a to na základě souhlasu převážné většiny členů s převodem majetku z VOD Vlčnov do akciové společnosti, což vyjádřili podpisem příslušných dohod. Z celkového počtu 390 členů schválilo převod 382 členů s majetkovým podílem 75.549.017,- Kč a neschválilo převod 8 členů s majetkovým podílem 1.431.000,- Kč. Tato skutečnost byla projednána na představenstvu 28. 4. 2000 na základě této informace rozhodlo představenstvo družstva o zahájení prací na založení akciové společnosti. Členové představenstva se dostavili k notářce JUDr. Růžičkové a učinili rozhodnutí jediného zakladatele akciové společnosti s názvem Vlčnovská zemědělská a. s. se sídlem ve Vlčnově. Tímto aktem se VOD Vlčnov stalo jediným akcionářem Vlčnovské zemědělské a. s. se základním vkladem 1.000.000,- Kč. Dne 30. 6. 2000 byl na jednání představenstva přizván JUDr. ŠIBOR Stanislav a za jeho přítomnost byl projednán další postup navýšení základního jmění v akciové společnosti formou nepeněžních vkladů. Na tomto představenstvu byla podána informace o tom, že Krajský obchodní soud v Brně na základě předložených podkladů a v souladu s náležitostmi povolil dne 20. 6 2000 zápis Vlčnovské zemědělské a. s.
do obchodního rejstříku. Hlavním bodem programu představenstva 8. 9. 2000 bylo navýšení základního jmění nepeněžními vklady o 100.000.000,- Kč v akciové společnosti, což bylo zdůvodněno získáním provozního kapitálu a dále pak je toto zvýšení činěno v souladu s uzavřenými dohodami o vypořádání majetkových podílů ve VOD Vlčnov. Oprávněným osobám družstva budou předány akcie na jméno v hodnotě jejich vkladu.

 

 

Představenstvu schválilo vydán akcií takto:

1664 ks akcií v jmenovité hodnotě 50.000,- Kč

 

1393 ks akcií v jmenovitě hodnotě 10.000,- Kč

 

2870 ks akcii v jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

 

 

Hospodaření Výrobně obchodního družstva Vlčnov v roce 2000

Rok 2000 začal velmi slibně a zdálo se, že po letech konečně nastane obrat k lepšímu. Příroda však opět ukázala svou krutou tvář. Nejprve během jarních měsíců v podobě katastrofálního sucha a posléze v době žňových prací v podobě vysokých srážek a chladu, což se negativně odrazilo do ha výnosů jařin a kvality potravinářského pšenice a sladovnického ječmene. Vláda sice připravila a posléze i realizovala program částečných kompenzací zemědělcům postižených suchem, to ale na celkovou ztrátu vzniklou v zemědělství nestačilo. Vyčíslený odhad ztrát představoval 10 miliard Kč, zatímco kompenzace činily pouze poloviny této ztráty. No a konečně šlágr roku - nemoc šílených krav v 6 státech západní Evropy se negativně dotýká celého zemědělství. Je to další pokles prodeje hovězího masa a zvýšení nákladů na krmení a ošetřování zvířat. Podnikání se tak v zemědělství stává bludným kruhem ekonomických, klimatických, zoo-veterinárních a dalších faktorů, které brání normálnímu podnikání v tomto oboru. Pravdou ovšem je, že výsledky v zemědělství za rok 2000 vykazují meziroční zlepšení. Důvodem zlepšení hospodářských výsledků je především:


- index cen vstupů do zem. nepřesáhl v r. 2000 index cen zemědělské produkce

- byla zavedena vratka spotřební daně u motorové nafty

- byly navýšeny prostředky na podpůrné programy

- konečně byly vyplaceny kompenzace za škody na porostech postižených suchem.

 

V roce 2000 došlo podle údajů ČSÚK k meziročnímu růstu cen zem. produkce, v cenovém vývoji však stále zaostáváme za zemědělci Evropské UNIE. Růst produktivity práce je v zemědělství zajišťována soustavným poklesem pracovníků, přičemž průměrná mzda dosahovaná na jednoho pracovníka je nižší ze všech odvětví hospodářství.

Počet pracovníků VOD Vlčnov: 1. 1. 2000 - 95 prac.; k 31. 12. 2000 - 85 prac. Za rok 2000 bylo na mzdách vyplaceno 10.558.000,- Kč. Celkový majetek VOD představuje částku 160.385.000,- Kč. Za rok 2000 bylo za prodané zboží v obchodech VOD Vlčnov utrženo 15.629.000,-  Kč. ZISK VOD Vlčnov činil 634.000,- Kč.

Rozdělení zisku ve VOD Vlčnov - 2000. Představenstvo VOD Vlčnov navrhuje výroční členské schůzi, aby zisk vytvořený za účetní období roku 2000 a ověřený auditorem byl rozdělen následovně: 1. Příděl nedělitelnému fondu ve výši 10% - to je 64.000,- Kč. 2. Zbytek ve výši 570.000,- Kč použít k úhradě ztráty vzniklé v předešlých letech. Tato ztráta činí jak bylo uvedeno ve zprávě o stavu vlastního jmění 2.044.000,- Kč. Po provedeném odpočtu by zůstalo na účtu neuhrazené ztráty minulých let 1.474.000,- Kč.

 

Hodnocení rostlinné výroby VOD Vlčnov - 2000

Vedoucím odvětví rostlinné výroby je ing. Šimon Knotek a pan Josef Šobáň. V roce 2000 bylo dosaženo u jednotlivých plodin těchto výsledků:

 

 

 

Výnos

 

 

Výnos

Plodina

Výměra ha

1 ha t

Plodina

Výměra ha

1 ha t

pšenice ozimá

56,3

5,36

cukrovka

50

60,20

řepka ozimá

175

2,74

Sója

38

1,71

ječmen ozimý

70

4,13

kmín

28

0,52

ječmen jarní

148

3,46

slunečnice

45

2,76

kukuřice-zrno

32

8,09

hrách krmivý

30

1,80

kukuřice-siláž

121

27,60

len olejný

10

1,88

 

Rozmarné počasí se velmi podepsalo na výnosech. V květnu a v červnu postihlo naši oblast sucho. Mák musel být zaorán, velmi nízké výnosy u jarního ječmene, hrachu a sóje. Velké srážky v červenci zhoršily kvalitu potravinářského pšenice a sladovnického ječmene, ale pomohly cukrovce k rekordnímu výnosu 602 q/ha.

Hodnocení u živočišné výroby VOD Vlčnov - 2000. Po náhlém úmrtí ved. Ž. V. p. Fr. Mošťka /50 let/, vede Ž. V. pan SOVIŠ Vít. Stav vepřového k 31. 12. 2000: 163 selata, 136 prasnic, 8 prasničky chovné, 87 vlastní prasničky, 500 selata odchov, 712 žír. Celkem 1626 kusů. Ceny vepřového stabilizovány na cenu o 35,60 Kč/kg - za celý rok. Z celkového prodeje 303.875 kg bylo dodáno do MASNY 146.440 kg vepřového masa. Stav hovězího k 31. 12. 2000: 345 krav, 83 selat, 34 VB jalovice, 169 telat 3- 6 měs., 106 býci, 121 jalovice do 2 let. Celkem 858 kusů. Produkce mléka 2.548.395 l na 118.920 krmných dnů. Produkce na krmný den 21,42 l + 365 = 7818 l dojivost. Tržnost 97,98 %. Prodej TPK Hodonín MLÉKÁRNA 2.496.990 l za 18.642.649,- Kč, o cena za 1 l 7,46 Kč. Prodáno celkem 115.605 kg hov. masa z toho do MASNY: krávy - 13.359 kg - 1 kg 27,- Kč, Býci - 32.854 kg - 1 kg 38,- Kč, jalovice 5.914 kg - 1 kg 32,- Kč

 

DECHOVÁ HUDBA VLČNOVJANÉ v roce 2000

Ani v roce 2000 hudba nedosáhla velkých změn. I nadále trvá stav, že se mladí hudebníci neučí. Hudba hraje se stávajícími členy jako před posledními 10 léty. Jsou to následující členové:

 

 

klarinety:

NEVAŘIL František starší

Vlčnov č. 890

rok nar. 1930

 

NEVAŘIL František mladší

Vlčnov č. 1152

nar. 1958

 

NEVAŘIL Martin vnuk

Vlčnov č. 1152

nar. 1981

KŘÍDLOVKY:

PODŠKUBKA Jan starší - KAPELNÍK

Vlčnov č. 878

nar. 1957

 

PODŠKUBKA Jan mladší

Vlčnov č. 878

nar. 1982

 

KONÍČEK Vlastik

Vlčnov č. 658

nar. 1972

 

KONÍČEK Jaroslav

Vlčnov č. 653

nar. 1968

 

MACEK Libor

Vlčnov č. 738

nar. 1970

TENOR:

KNOTEK František

Vlčnov č. 425

nar. 1951

BARYTON:

JANČA František

Vlčnov č. 1117

nar. 1952

MELAFON:

MOŠTĚK František

Vlčnov č. 345

nar. 1944

MELAFON:

MLÝNEK Josef

Vlčnov č. 67

nar. 1940

BAS:

BUJÁČEK Jindřich

Vlčnov č. 987

nar. 1967

BICÍ:

PAVELKA František

Vlčnov č. 169

nar. 1944

 

Hudba nemá vlastní zpěváky - volají zpěváky z okolních hudeb.


 

DECHOVÁ HUDBA VLČNOVJANKA v roce 2000. 

 

TROMBON:

NEVAŘIL Pavel - KAPELNÍK

nar. Vlčnov, bydl. Zlín

KLARINETY:

UHER EVŽEN

bydl. Uh. Hradiště

 

SLÁDEK Jiří

bydl. Luhačovice

TRUBKY:

BEZDĚK Radomír

bydl. Ostr. Nová Ves

 

FOJTA Michal

bydl. Kunovice

 

KUČERA Zdeněk

bydl. Biskupice

TENOR:

FANTURA Zdeněk

bydl. Uh. Brod

BARYTON:

DŮBRAVA Miroslav

bydl. Ostr. Nová Ves

MELAFON:

DOHNAL Jiří

bydl. Hluk

 

MOŠTĚK Jan - starší

bydl. Vlčnov

BICÍ:

MOŠTĚK Jan - mladší

bydl. Vlčnov

TUBA:

ŽVÁČEK Miroslav

bydl. Otrokovice

ZPĚV:

MINAŘÍKOVÁ Jana

bydl. Hluk

 

MADĚROVÁ Eliška

bydl. Buchlovice

 

MALINA Josef

bydl. Kunovice

KONFERENCIÉRKA:

MAHDALÍKOVÁ Marie

bydl. Vlčnov

ZVUKAŘ:

TYL Vlastimil

bydl. Mařatice

 

 


Dechová hudba Vlčnovjanka měla celkem 45 akcí a to: 15/1 Moravský Písek; 21/1 Trnávka; 22/1 Huštěnovice; 28/1 Velký Ořechov; 5/2 Velká Bystřice; 10/2 Velké Losiny; 26/2 Brodek u Konice; 4/3 Dolná Kropka; 14/3 Orlová; 17/3 Piešťany; 25/3 Hodonín; 8/5 Lipník nad Bečvou;13/5 Trojanovice; 13/5 Opava; 27.-28/5 Vlčnov- Jízda králů; 4/6 Hustopeče; 17/6 Senice na Hané; 17/6 Zlín; 18/6 Rožnov p. Radh.; 18/6 Kopřivnice; 2/7 Štěpánov; 9/7 Velké Losiny; 15/7 St. Hrozenkov; 29/7 POLSKO; 13/8 Kvasice; 19/8 NITRA; 26/8 Brankovice; 27/8 Vizovice; 3/9 Slavičín; 8/9 TRENČÍN; 9/9 Dolní Lomná; 10/9 Mořkov; 30/9 Tišnov; 15/10 Napajedla; 28/10 Mořkov; LUHAČOVICE: 1/1; 23/3; 6/4; 7/5; 20/7; 21/9; 24/9; 12/10; 30/11. Ve dnech 9. a 10 XII. Čs. Rozhlas BRNO: Natáčení v pořadí 7. CD NOSIČ /KAZETA/.

 

Z h i s t o r i e:

Dechová hudba Vlčnovjané před 10 lety /1990/ pod vedením ing. Zdeňka Kužely a taneční soubor Vlčnovjan vedený p. Břetislavem Mikulcem v rámci slavnostního vinobraní s karnevalem v PAŘÍŽSKÉ ČTVRTI BAGNEUX předvedli vlčnovskou jízdu králů na 9 omašlených koních s králem Zdeňkem Mikulcem č. 1049. Cestou do Francie vystupovali na pivních slavnostech v Mnichově. Ve Francii účinkovali na několika zdařilých akcích. Podrobný zápis průběhu týdenního zájezdu - viz zápas v tiskové dokumentaci r. 2000.

 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VE VLČNOVĚ

Není tak docela pravda, co je napsáno na předcházející straně 48, protože kapelník Jan Podškubka již zacvičuje dvě zpěvačky /Podškubkovou - svou dceru a Štefanikovou/ do dechovky Vlčnovjané a mladí hudebníci se začínají učit. Po dlouholetém jednání zástupců ZŠ a představitelů obce Vlčnov a vedení ZUŠ v Uh. Brodě se podařilo ve šk. r. 2000/2001 otevřít 4 hudební třídy - dislokované pracoviště ZUŠ Uh. Brod. Tak vlčnovské děti nemusí jezdit několikrát za týden často s doprovodem rodičů jezdit do Uh. Brodu. Čtyři pedagogové - Dagmar Daňková, Veronika Josefíková, Marek Teimer a Zdeněk Teimer vyučují v současné době 30 žáků na housle, kytaru, zobcovou flétnu, kontrabas a také teorii v hodinách hudební výchovy. Nejpočetnější je třída zobcových fléten, ta má 17 žáků - I. ročník. Velký zájem je i o výuku hry na kytaru. Paní uč. Veronika Josefíková vyučuje 8 žáků. U hry na housle jsou začátky asi nejkrutější. Paní uč. D. Daňková učí 4 žáky. Na kontrabas se učí jen 1 žák. O dechové nástroje je opravdu zájem malý. Všichni rodiče mohou přijít do hodiny svého dítěte, kde získají od učitele informace a rady, jak ve výuce co nejlépe prospívat.

 

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ ve Vlčnově 2000

V roce 2000 je ve Vlčnově 25 včelařů, kteří hospodaří s 223 včelstvy. Stav včelstev se oproti roku 1999 snížil o 43 včelstev. Většina včelstev je umístěna v zahradách včelařů a jen 3 včelaři kočují po zemědělských kulturách - hlavně Výrobně obchodního družstva Vlčnov. Jsou to tito tři včelaři: Cingálek Šimon; Kovář Vlastik č. 101; Tihelka. Za finančního přispění Obecního úřadu pracuje při ZŠ Vlčnov včelařský kroužek s dvěma včelstvy. Pro děti kroužku byl uspořádán zájezd do ZOO Lešná na "MEDOVÉ SLAVNOSTI". Zúčastnili se soutěže "mladých včelařů u Uh. Ostrohu. Naši mladí včelaři se umístnili na předních místech. Většina našich včelařů je již staršího věku a jsou rádi, že se ještě mohou starat o zdravotní stav včelstev a tlumit včelí nemoci.

Předsedou včelařů je pan Václav Vozár, jednatelem pan Vlastik Kovář.

 

Český svaz chovatelů drobného zvířectva ve Vlčnově - 2000

Předseda organizace Českého svazu CHDHZ ve Vlčnově pan Jiří Zemek č. 537 je držitelem titulu MISTR EVROPY, který získal v roce 1998 na světové výstavě v Brně za účasti 40 evropských států. Tento titul za chov plemene HEMPŠÍR. Evropským šampiónem se stala i jeho slepice - rovněž plemene Hempšír. V roce 1999 v KOLÍNĚ se konala národní výstava drůbeže, kde opět získal dvě ČESTNÉ CENY na slepice plemene Hempšír. V roce 2000 se konala celostátní výstava v BRNĚ, kde se stal vítězem plemene Hempšír a získal ČESTNOU CENU. Pan Jiří Zemek je již 10 let posuzovatelem drůbeže a má jediný šlechtický chov plemene Hempšír v ČESKÉ REPUBLICE.

Organizace ve Vlčnově má jen 7 členů a to: ZEMEK Jiří č. 537; MŮDRÁK Jan č. 119; MOŠTĚK Pavel č. KOLÍSEK Ladislav č.; KRÁLÍČEK Pavel č.; ŠOBÁŇ Jiří 1102; BAŘINA František č.

Chovatel Moštěk Pavel rovněž dosahuje velmi dobrých výsledků. Byl úspěšný na národní výstavě v Brně. Na speciální výstavě králíků KASTOREX získal Šestou nejlepší kolekci. Na okresní výstavě v Kunovicích za BRAKELKU STŘÍBRNOU a KASTOREX získal ČESTNOU CENU.

 

Různé zajímavosti i tragické události ve Vlčnově - 2000

V březnu 1999 proběhla v regionálním tisku zpráva o objevení jednoho z prvních ozvučených i barevných filmů z roku 1937. Film "Velikonoce na Slovácku" je unikátním snímkem a natočil jej Josef KOZA převážně ve Vlčnově. Je to nejstarší kinematografický barevný záznam vlčnovského kroje lidových jarních zvyků z roku 1937. Film zakoupilo Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě a tam je možnost jej zhlédnout.

V roce 2000 v místní lidové knihovně vznikl tak zvaný "Vlčnovský koutek", který obsahuje videokazety z různých akcí ve Vlčnově z uplynulých let a stále jsou doplňovány o další vzniklé tituly. Jsou tam: Vlčnovské kroje od jara do zimy, Masopustní veselí 2000, Školní akademie 1999, Boží tělo 1999, Dítě z Betléma 2000

Vloupání do vysílače - Padělky: V dubnu neznámý pachatel se vloupal do vysílače, kde přeladil vstupní vysokofrekvenční přijímač z frekvence 91,7 na 90,3 konkurenční rozhlasové stanice KISS PUBLIKUM (vysílač patří Radiu Zlín). KISS Publikum se od tohoto činu distancovalo s vyjádřením, že se jedná o úmyslné vyprovokování konkurenčního boje a střetu mezi soukromými stanicemi neznámou třetí osobou.

Vloupání do horní hospody- sokolovna: Mezi 25. a 26. listopadem 2000 byla vyloupena horní hospoda. Lupič odcizil finanční hotovost, alkoholické nápoje, cigarety, ale také zaparkované auto ŠKODA 120 L, ale to se pak našlo odstavené v Uh. Hradišti. Škoda činila částku 28.000,- Kč.

Přepadení občana: Koncem prosince 2000 byl třemi mladíky přepaden
ve večerních hodinách u hasičské zbrojnice 73letý pan Jiří Mikuška. Utrpěl pohmožděniny a modřiny po celém těle a přišel o částku 2.500,- Kč.

V rozmezí 14 měsíců 3 SEBEVRAŽDY mladých mužů: Po nějakou dobu byl pohřešován občan Vlčnova 46letý pan Michal Svoboda č. 546. Dne 22. 7. 2000 byl nalezen mezi Vlčnovem a Uh. Brodem oběšený na olši, kde spáchal sebevraždu. Důvodem byly asi jisté finanční potíže - snad dluhy.

Dne 27. listopadu 1999 ze soboty na neděli se oběsil 34letý Bronislav Podškubka. Opět to byly finanční potíže - dluhy. Hodně hrál automaty.

Dne 2. února 20001 se oběsil podnikatel /firma METAL - na horním konci/ pan Josef Vozár. Důvodem snad neshody s manželkou Martou roz. Koníčkovou.

Spíš velká klukovina než promyšlená akce: Deník MF DNES dne 8. 2. 1999 na straně 4 pod nadpisem "AFÉRA SPOŘITELNY" se blíží ke konci napsal: PRAHA: Jedenadvacetiletý počítačový technik J. V. České spořitelny, který si před 5. měsíci okopíroval část databáze klientů banky na svou disketu a chtěl jména a čísla zpeněžit, čeká zda a kolik let stráví za mřížemi. J. V. poslal všem klientům, kterým zkomplikoval život omluvný dopis. Dne 10. 9. dostala policie do rukou dopis, v němž pachatel nabízel všechny důležité údaje ze dvou a půl miliónů sporožirových účtů.
Případ J. V. zveřejnil Český rozhlas 19. 10. a uváděli částku 21 miliónu Kč. Také televize 2x případ zveřejnila a 1x byl v televizi celého procesu i jeho otec. Vyšetřování ještě bude pokračovat u rodičů ve Vlčnově. Mladík se ke všemu přiznal. Závěr: 3 roky vězení /Podrobnosti v tiskové dokumentaci kroniky roku 2000/.

Obral spícího: Slovácké noviny 25. 10. 2000 zveřejňují: VLČNOV - obral spícího. Přesto, že 51letý majitel rodinného domu v bytě spál, podařilo se o víkendu neznámému pachateli vloupat dovnitř a odcizit mimo jiné bundu, doklady a vkladní knížky. Poškozenému způsobil škodu za 14.200,- Kč.

Nový kalendář s tematikou vlčnovských krojů a Jízdy králů je v prodeji začátkem října 2000. Cena kalendář je 95,- Kč, má 14 listů a obsahuje 28 barevných fotografií z Jízdy králů, Hannoveru a dalších. Je vhodným dárkem jako PF v prvním roce 3. tisíciletí.

Internetové stránky Obecního úřadu Vlčnov: Vlčnov má na internetu svoji "webovou" stránku, kterou budeme stále doplňovat potřebnými a novými údaji. Firmy, které mají něco společného z Vlčnovem dostali dotazník, na kterém si mohou zveřejnit důležité údaje, které budou bezplatně po dobu tří let zveřejněny na naši stránku v "síti". Je možno zveřejnit i sortiment zboží či služeb, logo, obor podnikání, fotografie a podobně.

CHLAPCI VLČNOVJANÉ MAJÍ KONĚ VRANÉ: Poslední páru koní, které pan Jiří Šobáň měl a používal k práci na záhumenkách prodal a už se zdálo, že Vlčnov v 3. tisíciletí bude bez koní. Situaci zachránili mladí podnikatelé, kteří koupili 5 koní, ale ne pro práci, ale spíše pro zábavu. 2 koně má pan Ant. Moštěk č. 148 /keramika/, 2 koně má pan Janča /ve vinohradech / a 1 koně má pan Podškubka /kapelník/.

Z historie vlčnovské kroniky roku 2000. 28. říjen 1900 = 100 let od založení rolnického mlékařského družstva ve Vlčnově.

Ustavující schůze se konalo 28. října 1900 za účasti 26 členů z celkově přihlášených 40 členů. Ředitelem se stal pan František KLABAČKA. Jednatelem se stal pan Josef ZEMEK.

Prozatímní mlékárna byla zřízena z chlévů v domě Frant. Pavelčíka č. 98. Správcem mlékárny se stal Jan MAŘICA č. 33 s denním platem 1,20 koruny. Pracovnice Rozalie Daňková měla plat 80 haléřů denně. 1 litr mléka se vykupoval za 9 hal.1 litr mléka a podmáslí se prodával členům za 2 hal., nečlenům za 4 haléře. Ve svých stanovách měli přísné postihy pro členy. Pokud by někdo prodával někde jinde mléko, tvaroh nebo máslo, nebo kdyby do mlékárny nosil nekvalitní - ředěné mléko, dostal by pokutu 10 korun.

VÝBOR: Pavelčík Jan 97, Koníček Josef 342, Mařica Jan 33, Knotek Martin 88, Kašpařík Cyril 102, Zemek Frant. 76. Náhradníci: Ondrůšek Jan 104, Koníček Šimon 130, Štěrba Tomáš 31.

Pan Izidor LHOTSKÝ: ředitel Zimní rolnické školy Uh. Brod na schůzi dne 1. 3. 1902 navrhl pro Vlčnov stavbu nové mlékárny. Stavbu prováděl stavitel Málek z Uh. Brodu nákladem 11.000,- korun. Měli půjčku 9.000,- korun. V roce 1903 měli již 129 členů, 1904 již 160 členů a 1908 již 208 členů. Vlčnovská mlékárna byla vzorem pro stavbu asi 50 mlékáren na Moravě. I výrobky, hlavně sýry a tvarůžky se prodávaly po celé Moravě a údajně do celého království českého. Do mlékárny přijela i exkurze profesorského sboru Zemědělské školy Přerov. V roce 1908 vyslali dělnici Marii Šenkovou do Mlékárenské školy v Kroměříži vyučit v oboru tvarůžkářství pro výrobu olomouckých tvarůžků. Výrobky naší mlékárny byly v roce 1908 na výstavě v Kroměříži vysoce hodnoceny.

CENY VÝROBKŮ v roce 1909: 1 litr odstř. mléka 2 hal.; podmáslí 4 haléře, 1 kg másla 2,50 Kč; 1 kg tvarohu 30 haléřů.

V roce 1908 zpracovávala vlčnovská mlékárna 680.281 l mléka. K tomuto množství uvádí tehdejší ředitel mlékárny podle jednatelské zprávy toto: "Jak viděti, každým rokem přibývá nám mléka, takže je naděje, když to tak půjde, dočkáme se toho, kdy budeme moci sděliti, že máme zpracováno 1 milion litrů mléka". Ovšem, že si přejeme sobě tolik mléka, ale spravedlivého, nefalšovaného. V roce 1910 byl oběh peněz přes 200.000,- Kč, což znamená, že se v té době jednalo již o velký podnik. Opět je zajímavý zápis v knize: Rosteme a sílíme hospodářsky proto, že v našem družstevním životě každá osobní nebo politická nevraživost jest vyloučena, neb povinností naší jest společnou snahou pomáhati sobě navzájem, neb ze sobeckosti vzejde jen ztráta. Bohužel toho 1 milionu mléka se vlčnovská mlékárna nikdy nedočkala. V roce 1912 zasáhla celé Slovácko slintavka a kulhavka. V mlékárně se vyráběl rozsáhlý sortiment výrobků. Jmenujme alespoň některé z nich: máslo, tvaroh, romadur, 6 druhů sýrů (pivní, bochánky, Tilsický, cihelky, tvarůžky, imperiál). Součástí mlékárny byla velmi důležitá ledovna. Led se lámal na řece Olšavě a dovážel koňmi do mlékárny, kde se drtil. Ceny výrobků byly stabilizovány. Zánikem ČSR v roce 1939 se měnily i podmínky v zaběhnuté mlékárně. V době protektorátu byly zaváděny povinné dodávky mléka /kontingenty/ pro každého zemědělce podle výměry pole. Mléka bylo vždy dostatek a tak mlékárna pracovala kontinuálně a zajišťovala pevné zaměstnání pro 8-10 lidí. Mlékárna vykupovala i vajíčka a měla svoji prodejnu. Technické vybavení mlékárny v této době bylo již nemoderní. Byl zde centrální elektromotor, který přes transmise rozváděl svoji sílu pro ostatní stroje, což vyžadovalo zručnost pracovníků. Nevyráběl se žádný speciální výrobek, jenom pasterizované mléko se stanovenou tučností, máslo, tvaroh, podmáslí a syrovátka. V roce1939 zde nastoupil plně kvalifikovaný technický vedoucí pan Hynek UTÍKAL nar. 1914, a tak mlékárna splňovala podmínky pro licenci a provoz a zaručovala kvalitu výrobků. Dále zde pracoval zástupce vedoucího pan Josef Indra č. 39 nar. 1923. Strojníkem byl pan Josef Vaňhara. Dále zde pracovala Anežka Starobová č. 541, 2 zaměstnanci ve výrobě mléka, 1 ve výrobě másla, 1 ve výrobě sýrů a dva odebírali mléko: Nevařil Tomáš č. 558 a Chvilíček Frant. č. 99. V roce 1942 byla rozhodnutím okresního hejtmanství mlékárna pro technickou zaostalost zrušena a pracovníci byli propuštěni, p. UTÍKAL přeložen do Polešovic. V mlékárně se pak jen vykupovalo mléko. Dalším osudem budovy mlékárny byla šrotovna obilí pro JZD, vlčnovská pekárna a dnes pod novým majitelem panem Miroslavem Kovářem se přebudovává i k jiným účelům.

 

ARAVER a. s. - AUTOSERVIS VLČNOV - 2000

V rámci privatizace v r. 1999 vznikl soukromý podnik ARAVER a. s. - majitel p. Závodský Jar. - Nová Dubnice. Původním záměrem byla výroba rukavic, ale po roce se zaměřil na prodej osobních aut - ŠKODA. Původní opravny aut - nádvoří byly zrenovovány na moderní autoservis - ved. p. Macháček Ant. Roční prodej vozů byl asi 1000 vozidel. ARAVER byl v rámci ČSR druhým největším prodejcem. Pan Závodský vykoupil 2 domy (Staroba a Koníček) a rozšířil provozovnu.

Z šicích dílen vznikl autosalon a velký sklad dílů. Šičky byly propuštěny. V roce 1995 byla renovována budova, která sloužila pro výrobu kladem na stanici STK - ved. p. Jan DACÍK. Původní stav pracovníků autoservisu byl 6 lidí a nyní je zde 35 pracovníků. Roční průchodnost v servisu je asi 2000 vozidel, ale prodá se ročně asi jen 200 aut. Hodně prodejen ! Vedoucím servisu i stanice pro měření emisí je pan Josef KŘAPA č. 864.

 

Zápis kroniky obce Vlčnova schválen dne 27. 7. 2001.

 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download