Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1995

Rok 1995

 

 

SEZNAM hostů přítomných na Jízdě Králů ve Vlčnově dne 28. 05. 1995

 

1.

Pan Tomáš Baťa, průmyslník a podnikatel a manželka Soňa Baťová

2.

Pan Roy Mac Laren - ministr obchodu kanadské vlády s manželkou - ministr bude ve Vlčnově zahajovat oficiální návštěvu České republiky

3.

Pan Alain Dudiot (Dydua) velvyslanec kanadské vlády s manželkou

4.

Paní Linda Mc Donald, rada a konzul kanadské vlády (attaché) v Polsku

5.

Protokolář kanadské vlády, Pan Mario Lessard (není nutné osobně jmenovat)

6.

Pan Ivan Pilip, ministr školství

7.

Paní Lucie Pilipová, ředitelka Nadace Bohemia

8.

Paní Georgina Wymanová (Džoržina Vajmanová), generální ředitelka akciové společnosti Baťa

9.

Pan Patrik Kirk, bývalý kanadský velvyslanec

10.

Pan Jan Pivečka, podnikatel a poradce německé vlády

11.

Pan Edmont d´Hont z ministerstva spolupráce Spolkové republiky Německo s manželkou

12.

Paní Astrid Hein, členka společnosti pro technickou spolupráce Spolkové republiky Německo

13.

Paní Věra Maršíková, vedoucí pražské kanceláře firmy Baťa s manželem

14.

Knotek + Knotková (čtyři řidiči,)

 

podpisy hostů viz. kronika strana 313

 

ROK 1995

 

Rok 1995 je již třetím rokem samostatné České republiky a druhým rokem úspěšné činnosti obecního zastupitelstva v čele se starostou obce panem ing. Šimonem Knotkem č. 134 a místostarostou panem Janem Pijáčkem č. 1173. Na úsek hosp. správního oddělení pana Jar. Louckého nastoupil pan Antonín Vozár č. 76. V roce 1995 byl rozsah investičních akcí o něco menší než v letech minulých vzhledem k tomu, že v předcházejícím roce byla uskutečněna akce nebývalého rozsahu, tj. plynofikace celé obce a hospodaření obce skončilo dluhem 2.579.400,- Kč. V prvním čtvrtletí 1995 se nám podařilo tento úvěr splatit a mohli jsme začít s investicemi novými. První byla úprava chodníku od křižovatky na ulici Jana Plesla. Akcí většího rozsahu byla rekonstrukce silnice v ulici Joži Úprky. Zde byla vytvořena kvalitní vozovka s živičným povrchem a oboustrannými obrubníky. Dopravní obslužnost i vzhled této ulice se podstatně zlepšil a v této době je to jedna z nejkrásnějších částí obce. Plynofikací byly poškozeny některé komunikace a to jak vozovky tak i chodníky. Z tohoto důvodu byl opravován chodník v ulici Družstevní a byla vybudována užší komunikace v ulici Školní (dříve PUSTÉ). Zde to bylo velice nutné, protože touto ulicí prochází velké množství dětí do Základní a Mateřské školy a to samé se týká i chodníku v dolní části ulice 28. října.

Další akcí v tomto směru byla oprava vozovky v ulici ZÁHUMNÍ a HRANIČKA až po křižovatku cest ve vinohradech.

Dne 1. června odpoledne zasáhla naši obec velmi silná bouře při níž padaly kusy ledu až do průměru 5 cm. Bylo poškozeno velké množství zemědělských kultur. Některé kultury byly zcela zničeny. Ve vinohradech to nebylo tak katastrofální. Tak velké kroupy si nepamatují ani nejstarší občané naší obce. V důsledku prudkého deště došlo k zaplavení mnoha sklepů, ale i několika domů v ulici 28. října. Mezi nejvíce poškozené domy byly pana Jana Mošťka č. 1084 a Františka Ulčíka č. 932.

NIČIVÝ ŽIVEL ZASÁHL VLČNOV. PADALY KROUPY JAK SLEPIČÍ VEJCE /1.6.95/. Příroda jako by si chtěla vybrat daň za dlouhá léta pěkného počasí ve Vlčnově o Jízdě Králů a postihla Vlčnov živelní pohromou, hned natřikrát. Bylo to 1. června, 7. června, 11. června 1995. První veliká průtrž mračen spojená s krupobitím nastala ve čtvrtek 1. června v 17.30 hodin. Nejdřív začal liják a při tom menší kroupy. Potom jako by to mělo ustat a najednou přišly bomby jak slepičí vejce. Byl to rachot jak když střílí z praku do plechu. Pan Ant. Šuranský z Dolního konce říká: "V momentě jsem měli fóliovník jako řešeto." Pan Jan Moštěk č. 1084 říká: "Byl jsem zrovna doma, když to začalo valit z humna do dvora. Přišlo to tak náhle, že jsem to ani nestačil natočit na video. Jenom jsem utíkal otevřít vrata a dveře. V okamžiku jsme měli bahnem zalitý sklípek ve dvoře vysoký 170 cm a v celém domě zůstala spoušť. Suterén i návratí byly zality bahnem asi do výše jednoho metru, pěti centimetrová vrstva bahna pokryla chodby a podlahy přízemních místností. Ocitl se pod ní koberec, nové linoleum i mramorová dlažba, která byla dodatečně zničena při vyklízení bahna lopatami. Zalita byla obuv v chodbách, ve spíži plavaly kompoty, víno i slivovice a zbytek rolády z Jízdy Králů." I manželka Marta říká: "Před měsícem k Jízdě Králů jsme malovali celý barák a teď ani za rok to nedáme do pořádku." A to Mošťkovi nepatřili k těm nejvíce postižených. Podle zástupce České pojišťovny Fr. Pavelčíka bylo v pondělí 12. června hlášeno pojišťovně z Vlčnova kolem sedmdesáti škod z toho 40 zaplavených budov. Živelná pohroma se opakovala ještě ve středu 7. června a v neděli 11. června. I když kroupy nebyly tak velké, ale protože půda již byla velmi nasáta vodou, byly škody opět veliké. Místní hasiči v čele se starostou sboru Víta Kašpaříka a velitele sboru Antonína Plesla čerpali vodu ze sklepů vždy dlouho do noci. Na pomoc přijel i hasičský sbor z Uh. Brodu. Již na druhý příval vody zareagoval Obecní úřad tím, že nechal vybagrovat ve svahu nad humny odvodňovací rýhu, ale než mohl bagrista práci dokončit přišel třetí liják, který zanesl bahnem potřetí asi pět domů v místech, které nebyly rýhou chráněny.

Další budovatelské činnost v obci: V areálu nové školy v prostorách bývalé uhelny byly svépomocí vybudovány nové dílny pro výuku pracovní výchovy. Byly tak účelně využity prostory, které se uvolnily při plynofikace školy a zrušilo se tak přecházení žáků na výuku do staré školy. V prostoru za školou se začalo s výstavbou sportovního areálu pro výuku tělesné výchovy. Plánuje se zde vytvoření hřiště pro míčové hry, běžecká dráha, doskočiště pro skok vysoký i daleký a koulařský sektor. Zatím jsou provedeny jen zemní práce. V přízemí staré školy (Měšťanky) bylo vybudováno nové obchodní centrum obce. Jsou zde obchody s textilem a prodej paliva (ved. Slintáková), prodej obuvi (ved. Pešlová), prodej papíru a hraček (ved. Pešl). Prodejna obuvi, papíru i hraček, stejně jako prodej zahrádkářských potřeb (ved. pan Černík) se odstěhovali od KRÁLA pro vysoký nájem. Prodejna zahrádkářských potřeb je v prostorách staré mateřské školy.

V roce 1995 byl obecním úřadem zakoupen starý dům č. 65 /paní Mikulcová/, kde bude zřízeno Muzeum bydlení našich předků. Tento podle dům zhodnocení pracovníků státní památkové péče nejlépe ukazuje způsob bydlení ze začátku tohoto století.

Jako každoročně je vyvrcholením kulturní činnosti v obci tradiční "Jízda Králů". Ta byla v tomto roce opravdu zdařilá. Jako tradičně byla perfektně připravena, hlavně díky členům Klubu sportu a kultury a také odvedencům ročníku 1977. Ti udělali naší obci velkou reklamu při odvodovém řízení jak je psáno ve Slováckých novinách ze dne 17. 5. 1995: "Za ukázkový případ fyzicky zdatné, zdravé branecké populace, slušného chování a s hygienickými návyky je podle posudkového lékaře možno uvést brance z Vlčnova. Dvanáct z nich by bylo možno okamžitě přihlásit do finále soutěže mužské krásy. Vlčnovjané jsou si svých předností zřejmě vědomi, neboť právě od těchto branců padaly nejčastěji žádosti vznášené na odvodní komisi, aby byli zařazeni k hradní stráži".

VZÁCNÝ HOST PAN TOMÁŠ BAŤA ve Vlčnově: Jak jsou vlčnovské slavnosti známé v naší republice, ale i ve světě dokazuje účast oficiálních hostů v tomto roce. Byl zde jeden z největších podnikatelů na světě pan Tomáš BAŤA a s ním delegace z Kanady vedená ministrem obchodu panem ROY MAC LARENEM a další hosté jak jsou vlastnoručně podepsáni a na seznamu čitelně napsáni na úvodním listě kroniky roku 1995. Spolupořadatelem vlčnovských slavností s Jízdou Králů je již druhý rok obecní zastupitelstvo, které velmi pomáhá k důstojným oslavám. Zajistilo vybudování pódia před obecním úřadem, výrobu stánků pro lidový jarmark a podařilo se zlikvidovat ze středu obce všechny stánky s pouťovým zbožím a přesunout je na vyhrazený prostor do průchodu u kostela a ke hřbitovu.

Místní knihovna ve Vlčnově 1995

Knihovnu stále vede paní Marie Kolajová a je umístěna v I. poschodí bývalé Měšťanské školy. Knihovna má 11.347 knih. V roce 1995 knihovnu navštívilo 2.630 návštěvníků, kteří si vypůjčili 9.833 knih z toho 3.071 časopisů. Knihovna registruje celkem 426 čtenářů a z toho je 244 dětí do 15 let. Knihovna odebírá 27 titulů časopisů. V roce 1995 se uskutečnilo 21 besed pro mládež.

 

 

Hospodaření Obecního úřadu ve Vlčnově 1995
 

PŘÍJMY:

Lístky na popelnice

154.107

Nájem popelnice

54.561

Celkem odpadové hospodářství

208.668

Ostatní činnost v lesnictví

72.911

Doprava

1.200

Mateřská škola

83.600

Základní škola

4.800

Školní jídelna

770.628

Školství celkem

859.082

Vnitřní správa

17.488

Koupaliště

64.472

Bytové hospodářství

109.979

Nebytové prostory

325.712

Hřbitov SČS

10.371

Celkem místní hospodářství

510.534

Stavebnictví

477.704

Daň z příjmů práv. osob

146.060

Daň ze závislé činnosti

4.467.313

Daň z příjmu fyz. osob

4.251.148

Daň z nemovitostí

1.221.243

Správní poplatky

418.360

Doplatky zrušených daní

60.939

Vztahy mezi rozp. a fondy obcí

3.451.606

Příjmy z prod. majetku

759.375

Úroky z bank. účtů

154.033

Ostatní a nahodilé příjmy

50.827

Poplatek ze psa

7.960

Poplatek za už. veř. prostranství

37.538

Poplatek ze vstupného

13.643

Dotace ze státního rozpočtu

1.778.000

Převody rozp. prostř. mezi obcemi

37.395

Příspěvky dobrov. svazkům obcí

3.850

Celkem všeobecná pokladna

16.786.801

Příjmy celkem:

18.934.390

Zůstatek na BÚ k 31. XII. 1995

2.653.341

 

VÝDAJE

Vodohospodářské zařízení

70.983

Skládka odpadu

618.568

Celkem vodní hospodářství

699.812

Ostatní činnost v lesnictví

64.493

Komunikace

3.328.927

Mateřská škola

270.377

Základní škola

1.624.397

Školní jídelna

953.917

Celkem školství

2.848.691

Zdravotnictví

4.225

Klub sportu a kultury

395.551

z toho příspěvek KSK

300.000

Knihovna

5.397

Ostatní činnost v kultuře

288.461

Celkem kultura

653.249

Požární zbrojnice

140.158

VNITŘNÍ SPRÁVA

1.629.119

Celkem vnitřní správa

1.769.277

Péče o staré občany

292.217

Koupaliště

163.374

Bytové hospodářství

176.707

Nebytové prostory

56.936

Veřejné osvětlení

431.500

Hřbitov SČS

34.656

Ostatní služby VPP

519.267

Veřejná zeleň

51.834

Čištění komunikací

919

Celkem místní hospodářství

1.435.196

Investiční výstavba komunikací

1.265.986

Plynofikace obce

609.277

Celkem:

1.875.263

Splátka úvěru

2.631.081

Splátka DP práv. osob

146.060

Příspěvek obč. družstva

17.100

Celkem všeobecná pokladna

2.843.741

Výdaje celkem:

16.281.048

 

 

 

Pohyb obyvatelstva ve Vlčnově 1995.

Stav obyvatel k 31. XII. 1994

3.068

Narozeno /16 chlapců, 9 děvčat/

+ 25

Zemřelo

- 39

Přihlášeno

+ 37

Odhlášeno

- 43

Stav obyvatel k 31. XII. 1995

3.048

Rozdíl:

- 20

 

 

Tendence je stále klesající !

V roce 1995 byla uzavřeno 22 sňatků, z toho pouze 5 ve Vlčnově (4 ve farním kostele sv. Jakuba a 1 na obecním úřadě).

 

Nejstarší občané Vlčnova:

Muži:

MOŠTĚK Karel

č. 635

nar. 5. 9. 1904

91 let

 

VOZÁR František

č. 111

nar. 21. 4. 1905

90 let

 

ZEMEK Jakub

č. 509

nar. 3. 8. 1905

90 let

Ženy:

KUŽELOVÁ Marie

č. 542

nar. 4. 2. 1901

94 let

 

INDROVÁ Marie

č. 39

nar. 15. 9. 1902

93 let

 

ONDRŮŠKOVÁ Anna

č. 421

nar. 2. 4. 1903

92 let

 

ZEMKOVÁ Růžena

č. 530

nar. 19. 10. 1903

92 let

 

Nejvyšší přidělené číslo domu je 1230 (manž. Křapovi ul. Nivnická).

 

 

Nejpočetnější příjmení občanů Vlčnova:

 

Příjmení

Osob

 

Příjmení

Osob

1.

Zemek

187

18.

Šobáň

32

2.

Moštěk

172

19.

Kašpařík

30

3.

Mikulec

137

20.

Pavelka

30

4.

Koníček

130

21.

Tykal

29

5.

Křapa

97

22.

Kadlčík

27

6.

Kučera

77

23.

Nevařil

26

7.

Knotek

77

24.

Klabačka

23

8.

Pavelčík

71

25.

Ulčík

22

9.

Vozár

66

26.

Pešl

22

10.

Bařina

54

27.

Dacík

20

11.

Chvilíček

52

28.

Indra

18

12.

Kovář

51

29.

Cahel

17

13.

Podškubka

45

30.

Buráň

17

14.

Janča

44

31.

Staroba

16

15.

Kužela

37

32.

Eliáš

15

16.

Králíček

33

33.

Josefík

13

17.

Ondrůšek

33

34.

Horák

13

 

 

Nejrůznější přezdívky občanů Vlčnova:

Aby se lidé snadněji domluvili o kterého občana se jedná, zvláště je-li některých příjmení mnoho, vymýšleli jim různá přízviska, někdy i nepěkná a urážlivá, ale takový je život a musí to člověk nějak přijat. Z hlediska kronikářského jsou uvedena některá z nich, ale přece jsou to jen přízviska ústně mezi lidmi používaná - ne psaná a tedy nemusí být a ni přesná ani správná, a proto je nutno to tak brát s určitou rezervou a ne se za to urážet. Je to zápis jen informativní - snad pro další generace.

ZEMEK: č. 26 Macek, 245 Čert, 350 Žabik, 367 Akční, 404 Guliš, 479 Býkař, 486 Starostůj, 496 Pivovarský, 509 Hospodář, 520 Jurůj, 562 Trafikant, 573 Kohůt, 581 Pukal, 605 Bezprstý, 638 Uhlobaron, 644 Pohrabáčů, 720 Policajt, 720 Koblížek, 735 Pošmistr, 844 Kocůr, 885 Rojko, 971 Brazilec, 793 Salát, 1070 Jozik, 1083 Čertůj, 742 Plaketka.

MOŠTĚK: č. 11 Basista, 24 Stázín, 28 Antošek, 53 Listonoš, 70 Sedmdesáté, 73 Stopčík, 143 Rybka, 154 Nadpřešnajdřín, 159 Pávé, 201 Faneček, 212 Pokrývačů, 300 Hrobař, 345 Dragůn, 356 Hradčovjan, 360 Zajíc, 395 V Jamě, 404 Valášek, 438 U žleba, 502 Stolář, 536 Zlatý, 596 Polušín, 635 Tesař, 645 Paleček, 661 Taťulínek, 682 Pacholínek, 894 Paleček, 946 Sasin, 958 Pajsklina, 1040 Kmochača.

MIKULEC č. 10 Desáté, 38 Mérinka, 64 Šnajdr, 65 Josefisko, 152 Babrždín, 180 Janošůr, 391 Polušín, 393 Zláman, 441 Oska, 485 FRENK, 553 Pekařůj, 569 Vinceček, 574 Sameček, 592 Gumař, 615 Šnajdr, 732 Jakubisko.

Koníček: č. 55 Véna, 77 Drapaňa, 137 Gutín, 155 Stopětapadesátý, 225 Šéf, 243 Grčka, 360 Bednář, 531 Buchlovský, 546 Listonoš, 584 Baltazar, 653 Brzobohatý 740 Mula, 781 Bio KINAŘ, 804 Blafik, 828 Kožkař, 1054 Harik.

KŘAPA: č 1 Bembarek, 171 Felix, 250 Křapuška, 308 Biskup, 591 Baryš, 847 Kuzica, 1001 Frcek, 1046 Dělník, 1103 Šrůbek;

KUČERA: č. 58 Kapličák, 148 Štokáč, 158 Šošrňa, 306 Políchňan, 311 Řeďa, 423 Škrabka, 458 Hamalčík, 462 Cukruška, 468 Teraso, 533 Kaplický, 664 Kačín, 1012 Sanitář.

KNOTEK: č. 29 Kmotr, 50 Pikola, 82 Janýs, 88 Antoš, 113 Kopčák, 124 Knoteček, 136 Pokladník, 172 Papučář, 208 Kulak, 380 Šot, 218 Pivovarský, 481 Pišťák, 619 Knotčenín, 828 Kotrča, 939 Železničář, 981 Kmotrůj.

PAVELČÍK: č. 7 Sédmé, 77 Střelec, 98 Švejk, 100 Stojan, 103 Koža, 246 Čuchometr, 386 Malý, 449 Babušák, 745 Šimečci.

 

Některá další přízviska občanů Vlčnova:

č. 46 Malbálek - Hřib, 39 Cahel - Čáp, 77 Pavelka - Pinča, 123 Cahel - Štěpánůj, 141 Kužela - Kravař, 193 Ulčík - Trafikanté, 249 - Kovář - Ráfek, 270 Kužela - Kuželík, 281 Ulčík - Huci, 302 Chvilíček - Hrb, 331 Ondrušek - Zašporheltem, 408 Vozár - V Humě, 416 Vozár - V Jamě, 417 Buráň - Burošek, 421 Chvilíček - Janýšek, 424 Machálek - Jesese, 493 Nevařil - Nefka, 516 Kovář - Janek malý, 517 Bařina - Bařinčín, 521 Onrůšek - Trnča, 523 Bařina - Vajčář, 544 Marášek - Pohrabáč, 557 Marášek - Pohrabáč, 557 Mařica - Pagátl, 569 Cahel - Ďorůbek, 587 Chvilíček - Babočka, 587 Bařina - Hezký, 603 Marášek - Cestař, 634 Nevařil - Filušín, 672 Zábrana - Hyšta, 700 Vozár - Stofkař, 711 Mařica - Mlékař, 791 Chovánek - Ras, 743 Ondrůšek - Šmolínek, 794 Klabačková - Pyšná, 796 Bařina - Hřebec, 871 Klabačka - Klabaňa, 818 Vozár - Kameraman, 827 Ulčík - Benda, 890 Nevařil - Lenochod, 972 Ondrůšek - Verich, 975 Pavelka - Andělín, 1129 Šobáň - Joch, 1157 Janča - Handlíř, 1182 Chovánek - Hofan, 1085 Kovář - Metaja.

 

Mezi novější a méně známé příjmení patří:

Manželé: YU (Vietnamec) + YUOVÁ (rozená Kučerová č. 80). Belan 348, Beňovský 169, Blahoňovský 816, Bůčková 270, Burger 512, Cifr 305, Čagala 27, Čapek 838, Černík 1002, Děckuláček 258, Doležal 852, Doubek 431, Drabková 1093, Dřinka 512, Ferrigatová 662 (Italka), Fibichr 1100, Flašar 1185, Franta 410, Galuška 773, Gazdíková 1176, Grebík 911, Gregárek 504, Grulík 1100, Haník 1100, Hanus 603, Harman 159, Hasík 994, Herman 313, Hladiš 213, Hofer 113, Horník 194, Hraško 861, Hrudka 52, Huňka 378, Chmelina 487, Jakoubek 291, Jančář 685, Janíček 358, Javor 1146, Jegla 695, Ježek 1009, Juhasz 566, Jurčička 1100, Jurčová 1033, Juřena 456, Kaděra 793, Kanánek 344, Kaluža 993, Karvay 892, Kašiarová 1005, Kašpar 1038, Kavka 18, Kindl 1094, Kokeš 697, Kozůbek 1087, Kolaja 329, Kondr 873, Kostka 1094, Král 1203, Krchňáček 1134, Kroupa 728, Krupka 744, Kryštof 547, Křápek 1161, Křeháček 355, Křivánek 1074, Kubíček 1140, Kudláček 733, Kukulka 756, Kunovský 986, Kusák 1226, Kvasnička 1100, Kyrych 928, Laga 778, Lanč 1053, Lasák 817, Libra 570, Liman 659, Loucký 388, Lukáš 1147, Macek 1169, Mahdal 86, Mahdalík 922, Mach 1062, Malík 995, Malůš 1069, Maňásek 1174, Mandík 1037, Marko 1169, Marta 306, Martinák 446, Martínek 138, Martiš 1014, Matěj 806, Matějíček 51, Matoška 19, Matucha 842, Matušík 683, Medek 525, Metra 930, Michalčík 924, Michálek 1038, Miklík 1092, Mikuška 1080, Miozga 1099, Míšek 599, Mizerák 1208, Močol 516, Motyka 1148, Mudrák 119, Mulko, 1028, Navláčil 1024, Nechala 287, Nikorjak 996, Novosad 896, Novotný 767, Ondrejka 483, Dacík 1126, Pavlica 369, Pavlíček 1100, Pavliš 936, Pavluš 1164, Pěcha 19, Pěrka 1100, Petrenčák 997, Pijáček 1173, Pilát 781, Píška 994, Plesner 743, Pondělíček 469, Popelka 1169, Pravda 897, Repka 445, Rohlík 1037, Sedláček 438, Sedlačík 941, Schubert 1170, Sibera 165, Sixta 1105, Sládek 1087, Skovajsa 614, Slabiňák 1181, Slavotínek 374, Slinták 3, Smetka 891, Solař 1115, Soukeník 501, Soviš 1069, Spousta 242, Srnec 524, Straňák 866, Strážnický 508, MUDr. Sváček 994, Světlinský 1011, Svoboda 1169, Syrovátka 1139, Šabršula 52, JUDr. Šála 450, Šebák 498, Šipl 871, Šišák 315, Škráček 352, Šmahel 706, Šmíd 797, Šrámek 434, Štefánik 63, Šulák 247, Šuntil 753, Šupka, Šuranský 257, Švadleňák 1093, Talach 920, Tihelka 704, Tinka 178, Ťok 368, Tománek 294, Trávníček 1006, Truxa 938, Tvrdoň 1100, Uherka 1013, Ušela 161, Uškrt 1002, Vaněk 937, Vaňhara 616, Vaškových 918, Vávra 799, Vichorek 461, Viktorin 373, Vincour 272, Vintr 203, Vítek 1061, Vlachynský 265, Vlk 986, Volf 1100, Vráblík 674, Vrba 711, Zabloudil 807, Zapletal 907, Zelinka 1158, Zemánek 68, Zhoř 898, Zimčík 379, Zlámal 967, Zpěvák 1088, Žáková 1025, Žižka 1169.

Bylo by velmi pracné zjišťování stáří jednotlivých příjmení, ale jistě ty, které jsou nejpočetnější budou i nejstarší.

 

O stáří a historii Vlčnova něco z opisu kroniky obce a chrámu Páně ve Vlčnově:

Při zvolení jednoty pro vystavení nového farního chrámu Páně ve Vlčnově dne 20. 9. 1894 bylo také něco z vlčnovské minulosti poznamenáno. Dle moravského místopisce Řehoře Volného stál by Vlčnov teprve 500 let. Podle českého spisovatele Václava Třebízského mohl byl Vlčnov státi už i 1000 let, neboť svatý Metoděj na svých apoštolských cestách zdržoval se často u pánů z Drslavic. A protože Drslavice s Hradčovicemi, Veletinami a Lhotkou patřily až do roku 1782 za Josefa II. pod Vlčnovskou faru, může býti Vlčnov aspoň tak starý jak Drslavice. Zvláště když jeden drslavský stařec poznal ve sněhu dráhu svatého Metoděje z Drslavic do Vlčnova po tom, že v každé šlépěji byla čerstvá růže. /Cyril a Metoděj přišli na Moravu roku 863./ Také vlčnovská jízda králů z časů pohanských ukazuje na 1000 leté stáří Vlčnova. Dědina Vlčnov mezi Uh. Brodem a Hlukem má 20000 obyvatel. V druhé polovici 14. století za Karla IV. patřil Vlčnov jako země panské léno Erhardovi z Kunštátu. (Karel IV. vládl od r. 1346 do r. 1378).

Okolo roku 1400 za Václava IV. (vládl od ro. 1378-1419) dal to markrabě JODOK v dědičné držení Petrovi z Kravař u Plumlova. Za 14 let prodal Petrův syn Jindřich Vlčnov Vojtěchovi z Lipiny. Mezi rokem 1437 a 1448 za Ladislava Pohrobka patřil Vlčnov Burianovi z Vlčnova. (L. Pohrobek vládl 1452 až 1457). Burianův syn Jiří prodal Vlčnova okolo roku 1460 za Jiřího z Poděbrad (vládl od r. 1458 do r. 1471) Jindřich z Morkovic.

Dcery Václava z Morkovic SYBILA a PERCHA daly roku 1492 za Vladislava Jagellonského (vládl od r. 1471 do r. 1516) připsat Vlčnov Přibíkovi ze Zahrádek. A od něho koupil Vlčnov VILÉM ŘIVÍN roku 1498 z Hřivno Újezda a pustil ho roku 1502 opět Buriánovi z Vlčnova. Tento Burián prodal Vlčnov roku 1518 za Ludvíka II. (vládl od r. 1516 do r. 1526) Janovi z Kunovic. A od ARKLÉBA z Kunovic koupil Vlčnov i s panstvím Uherskobrodským r. 1611 za Rudolfa II. (vládl od r. 1576 do r. 1612) Oldřich z KOUNICŮ za 13.500 zlatých. Ještě v 16. století za Rudolfa II. psal se mocný rod pánů světlovských z Vlčnova.

Roku 1616 za císaře Matyáše (vládl od r. 1612 do r. 1619) dalo město Uh. rod od popravení vlčnovského pastýře pro hrozné jeho ve vlka se proměňování a jiných kousků provozování mistru popravčímu 24 grošů.

Roku 1683 za Leopolda I. (vládl od r. 1657 do ro. 1705) dobili Uh. Brod uherští povstalci pod hrabětem TEKETÍM IMROU, který vydrancovali a většinou spálili. Přitom přišel o život Uh. Brodský děkan a bývalý vlčnovský farář p. Václav HALÁMEK s farářem vlachovským i nivnickým, 1 dominikán a 300 lidí. Pan Václav HALÁMEK nechal ve Vlčnově vinohrad v Bočku. V říjnu roku 1705 za Josefa I. (vládl od r. 1705 do r. 1711) zajali RAKOSZIHO KURUCI ve vlčnovském dvoře pozdějším místodržitelovi Maxmiliánu Oldřichu Kounicovi 4000 ovcí.

Roku 1712 za Marie Terezie (vládla od r. 1740 do r. 1780) přišel za faráře a děkana pan Jan BARTOLOMĚJ TRTINA, úřadoval až do r. 1769 a posvětil také kříž u cihelny (na Žlebě), který postavil Tomáš Králíček. (Dle vyprávění mého otce byl původně tento kříž celý kamenný, až kdysi velký vítr kříže shodil a proto byl nahrazen novou, železnou částí, kteráž je až dodnes shozený kamenný povrch tohoto jest zazděn ze strany zdi nynějšího hřbitova a sice od silnice ke Hluku.

Toho roku vpadl také na Moravu Brandeburk nebo Bedřich Veliký, který od Vlčnova až po Vizovice mnoho lidí zajal a všechno zdrancoval. Dne 27. 8. 1748 přiletělo od hor na vlčnovské pole několik hodin dlouhé a široké hejno zelené hnědých egyptských kobylek.

Roku 1754 byl farní kostel vlčnovský znovu pokryt hradišťským mistrem Kryštofem. Dle portálu pod věží a zazděné hvězdice ve věží dá se v tomto kostele soudit, že byl staven ve slohu gotickém. Věže zprvu neměl a zvony visely na lešení.

Teprve roku 1776 byla k rozšířenému kostelu přistavěna věž a 3 zvony, z nichž nejstarší má letopočet 1597 z časů Rudolfa II. Naposledy byl kostel opraven roku 1893 k prvotinám pana Antonína Králíčka z Vlčnova. Uznaná nevyhnutelná stavba nového většího chrámu Páně. Proto byla založena Jednota na toto vystavení za papežování Svatého otce LVA XIII., císaře a krále Františka Josefa I. kníže arcibiskupa olomouckého Dr. Theodora Kohna, vlčnovského faráře a předsedy pana Josefa Pospíšila, vlčnovského kaplana a pokladníka p. Filipa Nováka, vlčnovského nadučitele a jednatele pana Jana Matzenauera.

 

Opis z protokolární knihy KOSTELNÍ JEDNOTY provedl 30. XII. 1930

 

CHVÍLÍČEK Martin v. r.

 

POSPÍŠIL Josef v. r.

Vlčnov č. 303

 

předseda a farář

 

NÁZVY ULIC VE VLČNOVĚ

 

1.

SPORTOVNÍ

Od dolního obchodu

2.

POD BOČKY

Od uč. Koníčkové - Dolní konec

3.

CHALŮPKY

Bělohlávek - Dolní chalůpky

4.

STARÁ HORA

od uč. Koníčkové po Hrubošovo

5.

HRANIČKA

od Kuželového na vrch

6.

VINOHRADSKÁ

od zdravotního střediska po Schubertovo

7.

PUSTÉ

Zahrádkáři

8.

ZÁHUMNÍ

od Matošky po kříž Zimčík

9.

PLOTY

od křižovatky po čístírnu - Píšková

10.

JANA PLESLA

od křižovatky - dolní obchod

11.

28. ŘÍJNA

od Ševčíkové-Mikulcové po Koníčka Franka

12.

ŠKOLNÍ

od Zemkové po MŠ

13.

HLUCKÁ

od Obecního úřadu po pálenici

14.

KAUNICOVA

od Obchodního domu po Tománkovo

15.

RYBÁŘE

od Šobáně po Křapu č. 51

16.

BRODSKÁ

od zastávky po bytovky

17.

MASARYKOVA

od křižovatky po Láskovo

18.

VALA

od Obecné školy po Ryšavé

19.

TYRŠOVA

od Sokolovny po hasičskou zbrojnici

20.

NIVNICKÁ

od družstva po Valovo

21.

VE DVOŘE

od Mošťka /listonoš/ - bytovky

22.

SOKOLSKÁ

od Zemka po Chvilíčka

23.

NA PANSKÉM

Knotek (železničář) po Šobáně

24.

U RYBNÍČKA

od Chvilíčka po Podškubkovo

25.

JOŽI ÚPRKY

od hřbitova po obchod

26.

Dr. BENEŠE

od Láskového navrch

27.

PODE DVOREM

od Pavlackého po Čoňkovo

28.

HAVLÍČKOVA

od obchodu po Králíčkovo /točna ČSAD/

29.

DRUŽSTEVNÍ

od Chovánka /RAS/ doleva

 

 

 

POŠTA 1995

Vedoucí pošty je paní Marcela Bělohlávková. V červnu po pětiletém působení od poštovní přepážky odchází na mateřskou dovolenou paní Andrea Bahnová a na její místo nastupuje čerstvá absolventka Střední odb. učiliště v Brně Zdenka Janovská z Květné.

 

V dubnu 1995 dochází k nárůstu cen v poštovních službách a to:

 

Dopisnice stojí

dříve 2,-

nyní 3,-

psaní

dříve 2,-

nyní 3,60

Balíky

od 20,- Kč

do 30,- Kč.

 

 

 

Zavedená nová služba

POSTFAX

- poštovní faxová služba

a služba

EMS

- to je nejrychlejší možný způsob dopravy v České republice i do zahraničí

 

 

 

Rovněž byly zvýšeny sazby za rozhlas na

 

25,- Kč

a televizi na

 

50,- Kč

 

V měsíci červenci dochází ke zvyšování důchodů. Bylo provedeno 850 změn. Poštovní spořitelna rozšiřuje své služby na Vkladní knížky, Vkladní listy, Postžírové účty, Běžné účty pro podnikatele a další bankovní služby, čímž dochází k značnému nárůstu klientů.

V listopadu byl zaveden nový způsob výplat sociálních dávek občanům - přechází se na poukázkový systém, veškerá tíha padá na pracovníky pošty.

 

VLČNOVSKÉ POŠTĚ JE DEVADESÁT !

Jak to vlastně začínalo. Pošta zpočátku nenašla vhodné umístění, proto se několikrát stěhovala: Od Zemků přešla k Mošťkům vedle fary, posté se zachytila v obecním domě a nakonec v roce 1960 našel poštovní úřad umístění v budově dnešního Obecního úřadu, kde sídlí podnes. Zůstaly jenom vzpomínky starých lidí na staré časy.

Psal se 1. srpen 1904. Po vyprahlé silnici z Vlčnova do Uherského Brodu se slavnostně pohyboval opentlený selský kopovňák. Jeho vozkové Jan Moštěk a Jan Šobáň, oba ve svátečním vlčnovském kroji, stále pobízeli statné selské koně, neboť se už nemohli dočkat cíle. Po necelé hodince dojeli do města, kde jejich nápadný vzhled Broďanům ukazoval, že se ve Vlčnově děje něco nebývalého. A poštovní pytel, který na zpáteční cestě hluboce zapadl do pentlení, napovídal, že poprvé v historii obce přijíždí poštovní zásilka do nově otevřeného poštovního úřadu, umístěného v domě prvního poštmistra Josefa Zemka č. 735.

Před tím do roku 1880 musel každý občan, který se chtěl spojit se světem, chodit s poštou do Uh. Brodu sám. V letech 1880 až 1893 donášel zásilky obecní posel každou neděli, úterý a čtvrtek a od roku 1893 už dochází každodenně do Vlčnova naokolo přes Havřice, Drslavice, Hradčovice a Veletiny.

Neměli to první listonoši - František Nevařil a po něm Jan Klabačka nikterak snadné. Klabačka donášel poštu v batohu na zádech po dvacet let služby z Uh. Brodu pěšky za každého počasí, často v bezedném blátě, dešti a sněhových vánicích. Byl šťasten, když ho někdy svezl náhodný selský povoz. Balíky nosíval přehozené přes rameno. Třebas mnohdy přinášel do obce mnoho peněz hlavně sedlákům v době cukrovarnické kampaně, nestal se nikdy obětí útočníků. Za války zažil mnoho nepříjemností s balíky od frontových vojáků, neboť z nich roztrženým obalem vylézaly dotěrné vši, kterých se zbavil až doma, když žena tyto nepříjemné parazity v oděvu a prádle pokaždé ničila v rozpálené peci. V zimě, aby se vyhnul sněhovým závějím ušlapal si cestičku v polích. Jednou k večeru za prudké sněhové vánice zachránil mladou dívku zapadlou do hlubokých závějí. Po návratu roznášel poštu doma, často se ženou a schovankou, mnohdy za nepohody i ve večerních hodinách.

Časy se změnily od doby, kdy se listonoš Klabačka brodil v blátě s poštou v ruce. Čísel v obci přibývalo, úkoly pošty rostly. Od 1. dubna 1928 se zavádí telefonní spojení a od následujícího roku poštu pravidelně vozí autobus Jana Macha. V nejnovější době stále přibývá požadavků na poštovní službu. Dnes pět zaměstnanců s vedoucí paní Marcelou Bělohlávkovou denně zdolává úkoly, jež zasluhují naší vděčností. Moderní technika nahradila sice kopovňáky motorizovanými poštovními vozy, současně však poště přibyly nové a složitější úkoly a tak na poště panuje po celý den živý ruch.

 

ČESKÁ SPOŘITELNA ve Vlčnově 1995

Pobočka České spořitelny je umístěna na Obecním úřadě a je zde stále vedoucí paní Jitka FLAŠAROVÁ a pracovnice ing. Mirka Vráblíková.

 

Zůstatky k 31. XII. 1994

 

Zůstatky k 31. XII. 1995

VKLADNÍ KNÍŽKY:

Počet kusů:

2180

 

Počet kusů:

2505

Objem vkladů:

44.125.748 Kč

 

Objem vkladů:

44.422.714 Kč

SPOROŽIROVÉ ÚČTY:

Počet účtu:

305

 

Počet účtů:

394

Objem vkladů:

2.006.142Kč

 

Objem vkladů:

3.315.077 Kč

 


BĚŽNÉ ÚČTY K 31. 12. 1995 - počet účtů 63, objem vkladů 3.964.136 Kč

Jednatelství ČESKÉ POJIŠŤOVNY a. s. ve Vlčnově je rovněž umístěno od roku 1994 na Obecním úřadě, ved. Eliška Vaňková z Havřic a pracovnice paní Vlasta Králíčková č. p. 1142. Je zde možné sjednat veškeré pojištění životní, úrazová, odpovědnosti, pojištění majetku, zdraví, uzavřít penzijní připojištění, stavební spoření se státním příspěvkem.

 

Základní škola ve Vlčnově 1995

Po prázdninách se sešli pedagogičtí pracovníci na přípravě nového šk. roku. V přípravném týdnu všichni pracovníci školy se snažili o vzornou přípravu školy a tříd. Jejich práci kladně zhodnotila a vyzvedla ředitelka školy paní Jana Geržová. Na zahajovací poradě byli vyučující seznámeni s vnitřním řádem školy i odborných učeben, s hlavními úkoly - přechod na devítiletou školní docházku, další vzdělávání učitelů. Zástupkyní ředitelky školy je paní Jitka Kučerová.

 

Třídnictví v jednotlivých ročnících:

I. A

p. Hasíková Marie

V. A

p. Jurčička Ivan

I. B

p. Knotková Katka

V. B

p. Hrabalová Marta

II. A

p. Machálková Eliška

VI. A

p. Koníčková Dana

II. B

p. Černá Klára

VI. B

p. Kundratová Soňa

II. C

p. Sváčková Marie

VII. A

p. Mikulcová Marie

III. A

p. Kašpaříková Milada

VII. B

p. Křiváková Jana

III. B

p. Štěrbová Jana

VIII. A

p. Křapová Marie

IV. A.

p. Mlýnková Petra

VIII. B

p. Zemková Alena


1. školní družina p. Mošťková Anna 2. školní družina p. Trechová Marie Netřídní učitelé: p. Příleský Jiří, p. Válek Ant. (vých. poradce), p. Kučerová Lenka.

Po dlouhé době zůstává pedagogický sbor nezměněn. Během roku provedena pouze změna uč. tělesné výchovy p. Brešlové Pavly, která odešla na ZŠ do Uh. Hradiště a místo ní nastoupil p. uč. Příleský Jiří. Koncem roku odešla na mateřskou dovolenou p. učitelka Mlýnková Petra. Náboženství vyučuje pan farář Václav Haltmar a sestřička.

Rovněž mezi správními zaměstnanci nedošlo ke změnám. Školník p. Bělohlávek, Uklizečky: p. Beňová M., p. Zemková J., p. Galušková H., p. Mikušková J., p. Ondrůšková Sl.

ŠKOLNÍ JÍDELNA: Vedoucí paní Křeháčková Marie + 6 pracovnic. Průměrný počet podávaných obědů denně 370 až 390 ks.

 

 

Za celý rok bylo podáno 69.827 obědů v ceně:

15,- Kč

 

1.- 4. roč.

9,50

V důsledky inflace byly ceny zvýšeny !

5.- 8. roč.

10,- Kč

 

dospělí

12,50 Kč

 

 

Nový školní rok 1995/96 byl slavnostně zahájen v KSK za účasti všech žáků, rodičů I. tříd a zástupců obce a rodičovského sdružení. Ředitelka p. Geržová seznámila přítomné s úkoly školy, představila třídní učitele a pak odešli rodiče žáků I. tříd s třídními učitelkami do školy. Celá škola i školní jídelna byla na zahájení dobře připravena.

Ve školní roce 1995/96 zavedena povinná devítiletá docházka. Vyučující jednotlivých předmětů rozpracovali učební plány pro jednotlivé ročníky. I nadále je věnována pozornost žáků se specifickými poruchami chování a učení, kontrole o shromáždění materiálů o integrovaných žácích formou informací na pedagogických radách nebo mimořádných poradách s vedoucí dyslektické poradny. Nákup pomůcek a sešitů byl proveden dle požadavků jednotlivých vyučujících ročníků.

Poprvé byl pedagogickým pracovníkům vyplacen na základě odprac. hodin 13. a 14. plat. (Byl to snad i výsledek připravované stávky učitelů odb. svazu v ČR za zvýšení platů učitelů. Stávka k zahájení školního roku byla odvolána!) Všichni pracovníci ve škole se podrobili preventivní lékařské prohlídky. Po dlouhé době byl proveden sběr papíru a pomerančové kůry a získané finanční prostředky byly převedeny do fondu tříd. Mezi největší úspěchy patří provedení akademie pro žáky i veřejnost. Scénář připravila učitelka JČ a nacvičili učitelé tělocviku a jazyka českého.

Kulturní činnost: Během roku se žáci zúčastnili: filmových představení v Uh. Brodě, divadelního představení v Uh. Hradišti a ve Zlíně. Dále navštívili Muzeum a městskou knihovnu v Uh. Brodě.

Žáci 7. tříd se zúčastnili lyžařskou kurzu v Beskydech. Pro žáky 3. a 4. ročníku byl proveden plavecký výcvik v Uh. Hradišti.

Soutěže: Na škole proběhla řada soutěží ve třídách: výtvarná, recitační v 1.-4. roč., 5.-8. roč. Nejlepší práce byly vystaveny ve škole a také na ZŠ v Bánově. Nejlepší žáci se také zúčastnili olympiády z jazyka českého, fyziky, biologie, Kolumbiáda, Pythagoriáda, Archimiáda.

Klasifikace žáků na konci šk. r. 1994/95:

Celkový počet žáků: 373 z toho 204 chlapců a 169 děvčat. Neprospělo: 2 žáci; Chování: napomenutí (5), důtka tř. uč (5), důtka řed. (3), druhý stupeň z chování - 5 žáků. Celkem bylo uděleno 72 pochval.

Ve školním roce 1994/95 vyšlo 37 žáků. IX roč. navštěvují 4 žáci v Uh. Brodě. Na střední školy přijato 21 žáků, na učební obory 12 žáků.

Budovatelská činnost: V areálu školy bylo provedeno několik změn. Po zavedení plynového topení se uvolnila uhelna, která byla adaptována na učebnu dílen. Žáci nemusí přecházet do staré školy (měšťanky). Pro zlepšení fyzické zdatnosti zřízena posilovna. Pro výuku cizích jazyků upravena učebna JČ. Pozemek za školou upraven pro tělovýchovné a atletické hřiště.

 

Mateřská škola ve Vlčnově 1995

Ředitelkou mateřské školy je paní Marcela Strouhalová. V lednu místo učitelky paní Jarmily Podškubkové nastoupila p. uč. Dana Mikulcová. Za uklizečku Pavlicovou nastoupila p. Marie Dacíková, kterou proplácí OÚ. Bylo přijato 15 nových dětí a celkový počet se zvýšil a 104. Během roku se děti naučily spoustu nových říkadel, básní, písní, tanečků a to všechno předvedly 24. 2. na svém karnevalu. Dne 22. března proběhlo "POPLACHOVÉ CVIČENÍ" s místními požárníky. Toto cvičení mělo velký ohlas nejen u dětí, ale i občanů celé vesnice. Děti shlédly různé hasičské nářadí, viděli hašení ohně a pak byla projížďka na hasičských autech. Na druhý den si děti namalovaly své citové zážitky a nejlepší práce byly odesláni na požární útvar do Uh. Hradiště. Dne 11. dubna navštívila naši MŠ česká školní inspekce zastoupená insp. Mgr. A. Demlovou a insp. Mgr. M. Koudelou a konstatovali, že je všechno v mateřské škole ve Vlčnově v naprostém pořádku.

Velikonoční svátky byly oslaveny v každé třídě a měly důstojný ráz. Koncem dubna byly všechny děti na divadle "O PEJSKOVI A KOČIČCE" ve Zlíně - spokojenost !

SVÁTEK MATEK byl všemi dětmi oslaven 10. května. Děti předvedly maminkám pěkný program a pak děti dostaly občerstvení. Maminky zase dostaly od dětí malé dárečky a kytičky.

DEN DĚTÍ oslavily děti 1. června různými hrami na školní zahradě a tam si také opékaly špekáčky.

Na vlčnovských slavnostech s Jízdou Králů vystupoval dětský soubor "ČEREŠNIČKY" vedený p. uč. Helenou Plachou. Program měl velký úspěch. Dne 30. 6. ukončily školní rok a paní učitelky dostaly kytičky a knížku na památku. Mateřská škola přes prázdniny byla uzavřena jen od 29. července do 4. srpna. V přípravném týdnu od 28. srpna byl posílen ped. sbor o p. uč. Marcelu Pekárkovou z Uh. Brodu, která zde pracovala až do vánoc.

Nový školní rok zahájily 4. září. Děti podle věku byly rozděleny do 4 tříd. Celkem 104 dětí. V každé třídě pracují na směny střídavě dvě učitelky. Dne 28. září navštívil mateřskou školu KOUZELNÍK s velmi pěkným programem. Dne 3. října proběhlo fotografování dětí a každé dítě obdrželo album svých fotografií. V měsíci prosinci proběhla velmi zdařila Mikulášská nadílka s balíčky. Děti si pak vyzdobily vánoční stromečky, ale těsně před svátky hodně dětí onemocnělo chřipkou a tak vánoční prázdniny byly od 23. XII. 1995 do 2. ledna 1996. Na Mateřské škole byl pořízen velmi účinný vysavač, který velmi pomáhá při alergických onemocněních.

Budovatelská činnost: Již na jaře byl dobudován přívod vody a tak po celé letní období bylo velké brouzdaliště využíváno. V létě byly opraveny malby vnitřní části budovy. Na zahradě úprava prostor pro hry pod nouzovým venkovním schodištěm.

 

Duchovní správa ve Vlčnově 1995

Duchovní správu stále vede pater Václav Haltmar, i když v roce 1995 bylo jednáno o jeho přeložení na jinou farnost. Sám pater Haltmar to v kostele oznámil věřícím. Určitá nespokojenost u občanů byla i z toho důvodu, že první svaté přijímání dětí nebylo najednou jako v minulosti, ale konalo se asi na třikrát podle připravenosti dětí. Je pravda i to, že pan farář pater Václav Haltmar je asi přísnější než v jiných obcích, o čemž svědčí i to, že v roce 1995 bylo uzavřeno 22 sňatků a z toho jen 4 v kostele sv. Jakuba ve Vlčnově. Z 25 dětí narozených v roce 1995 bylo ve Vlčnově pokřtěno 19 dětí.

Budovatelská činnost: V roce 1995 byla provedena oprava stropů hospodářských budov. V současné době je z jednoho chléva upravena místnost pro stolní tenis a různé dětské hry. V ostatních místnostech je skladováno různé nářadí. Hodnota díla cca 50.000,- Kč. Ve staré kapli bylo otlučeno staré zdivo (vlhké) a provedena nová omítka a kolem zdi byl zaveden větrací kanál. Hodnota opravy asi 10.000,- Kč.

 

PEKÁRNA CHLEBA ve Vlčnově 1995

Vlčnovský chléb je stále velmi chutný a kupují ho nejen Vlčnovjané, ale rozváží se i do jiných prodejen. Provoz byl rozšířen na dvě směny. 1. směna: Pešl, Vozár, Mulka; 2. směna: Vozár, Tomalová, Juříková; Údržbářem je Jiří Knotek. Řidič: Josefík František; Expedice: Kovářová Anna. Majitelem pekárny je pan Miroslav KOVÁŘ, Vlčnov č. 714.

 

Firma TERAMONT a firma ZAMKO - 1995

Majitelem firmy TERAMONT je pan Ladislav KOVÁŘ č. 1066, který v roce 1995 zakoupil za 900.000,- Kč objekty staré školy, kde provozuje výrobu terasa v dolních prostorách a horní místnosti jsou pronajaty MODE UNIVERS Zlín - krejčovství. Dále jen v budově umístěn archiv SLOKO Uh. Hradiště a sklad CO obce Vlčnově. Celkem je zde 5 pracovníků.

Majitelem firmy ZAMKO - zámečnictví je pan Ladislav HORÁK č. 1130, který zakoupil za 300.000,- Kč jídelnu a dílny při staré škole. Jsou zde 4 pracovníci a dělají různé vrata, okna, dveře a jiné zámečnické práce. V průběhu roku 1995 opravili střechu a před školou parkoviště na 5 aut.

 

KERAMIKA ve Vlčnově 1995

Keramika - Moštěk - Moravia v roce 1995 zaměstnává 14 pracovníků a 3 učně. Vyrábí se různé čajové a kávové soupravy, vonné lampy a jiné keramické předměty. Asi 60% výrobků je pro export - hlavně do Německa, Rakouska, Švýcarska, Belgie, Francie. Snahou je export snižovat a rozšiřovat trh tuzemský. Opět se dodává firmě ULUV Praha - akademická architektka paní Landová. Keramika Moravia ve Vlčnově vyrábí i pro okolní výrobce ročně asi 120 tun základní suroviny.

 

Provozovna VESNA ve Vlčnově 1995

VESNA je provozovnou spárovek VESNY Veselí n/Mor., kde se vyrábí dýhovaný nábytek. Vedoucím provozovny je pan Josef Špaček a je zde zaměstnáno 30 pracovníků. Bukové spárovky se vyrábí pro tuzemsko i zahraničí (NSR). Zatím další rozšiřování výroby není možné z finančních důvodů, protože znovu obnovení výroby si vyžádalo vysoké náklady. Strava pro pracovníky se dováží z Výrobně obchodního družstva Vlčnov.

 

Český svaz zahrádkářů ve Vlčnově 1995

Předsedou zahrádkářů je stále pan Josef Zemek č. 742 a mají 164 členů, což je o 33 méně než v roce 1994. Z jejich činnosti to nejpodstatnější: Dne 12. 3. 1995 odpoledne v KSK promítnuty dva videofilmy: Řez, roubování a ošetřování ovocných stromů. V srpnu uskutečnili dva zájezdy a to: FLORA do Věžek u Kroměříže a 18. 8. zájezd do Polska. Z další činnosti je to žehlení prádla na mandlu po celý rok, ve společenské místnosti byly čtyři rodinné oslavy. Ve zpracovně pan Josef Vozár zpracoval na mošt 9.000 kg ovoce. Pro vysoké náklady ovoce nebylo sušeno a také trnky se nevařily - žádná úroda nebyla.

VÝSTAVU VÍN s ochutnáváním již tradičně uskutečnili na velikonoční neděli 16. 4. v Sokolovně. Bylo zde vystaveno 160 vzorků z Vlčnově a 148 vzorků z okolních vesnic.

Nejlepší vzorky z Vlčnova: VOD (RR- 18,8); ing. Vozár č. 111 (MT- 18,7); Mikulec A. 1021 (SČ- 18,8); Coufalík Ed. 825 (BB- 18,8); Mikulec Lad. č. 203 (BB- 19,4); Kužela Jos. 141 (SČ- 18,8); Šupka Jan 895 (PM+VA- 18,9); Mikulec Jan 1090 (BB- 18,9); Koníček Mir. č. 472 (VZ- 18,8 BB-18,8); Mlýnek Frant. č. 984 (RR- 18,8); Kašpařík Josef 224 (SČ- 18,8); ing. Koníček P. 1111 (RR- 18,8); Zábrana Josef 874 (RR- 19, MT- 19;); Kolek Jan 1068 (PM+VA 18,8); Moštěk Libor 345 (BB- 19,2); Mlýnek Josef 67 (BM- 19); Mlýnek Ctibor 67 (ZW-Neronet 19,-);

CIZÍ VZORKY: Průdek z Rakvic (VA- 18,9); Plecák- Starý Poddvorov (VZ- 19); Míšek z Blatnice (RR- 18,7); Zemek Pavel Uh. Brod (SČ- 18,9); Procházka z Vážan (VA- 19); Slezák z Polešovic (PM- 18,9); Novák z Popovic (SČ- 18,9); ČSZ Popovice (SČ- 18,9); z Lipova: Maňák Josef (AN+VA- 19); Fiala Fr. (RB Kabinet- 18,9); Trýska Fr. (RŠ- 19).

 

Základní organizace Českých včelařů ve Vlčnově 1995

Organizace má 26 členů s 233 včelstvy - to je o 8 včelstev méně než v roce 1994. V letošním roce zemřel čestný člen pan Ludvík Válek a druhá čestná členka pan Marie Schmiedová z Val. Klobouk se dožívá 90 let. Státní příspěvek na jedno včelstvo činil 43,- Kč a dále dotace na 1 včelstvo 120,- Kč. Členové musí povinně platit 8,- Kč za 1 včelstvo pojištění a 150,- Kč předplatné časopisu VČELAŘSTVÍ. Výkup medu není organizován, tak není známo, kolik medu se prodalo. Včelaři prodávají med občanům 1 kg za 40-50,- Kč. Přísuny včelstev si zajišťují včelaři sami - bylo přisunuto 300 včelstev. Včelstva ke kulturám přisunují včelaři: Kovář Vlastik, Tihelka Frant., Cingálek Šimon. V roce 1995 bylo posláno na vyšetření 20 vzorků měli, z toho bylo 17 vzorků pozitivních. Na podzim léčili včelstva fumigací Takticem, to je zakouřením 3x. Léky se platí z pokladny ZO. Volby, které měly být v roce 1995 se neuskutečnily - tak, aby se organizace nerozpadla a pracuje nadále starý výbor v čele s předsedou Václavem Vozárem č. 845 a jednatelem panem Vladislavem Mošťkem 212, který tuto funkci
děla už od roku 1967.
Pokladník je Knotek Josef č. 863 a předsedou revizní komise pan Josef Zemek č. 844.

 

ZO Křesťanské dem. unie - ČESKÁ STRANA LIDOVÁ ve Vlčnově 1995

Dne 22. ledna 1995 na výroční schůzi byl zvolen 9členný výbor v čele s předsedou panem Fr. Mošťkem č. 345 a jednatelem p. Pavlem Brabencem č. 724. Z činnosti roku 1995 to nejpodstatnější: V prvním čtvrtletí byly vykonány dvě přednášky v sále KSK. Jednalo se o 15. ledna, kdy proběhly tzv. "OTÁZKY", což byl Mariánský evangelizační pořad ze SVATÉ ZEMĚ. Druhá přednáška, kterou prováděl Dr. Mráček byla v březnu a měla název "MEDŽUGORIJE". Na obou přednáškách ve velkém sále KSK bylo mnoho občanů Vlčnova i z okolních vesnic. Ples KDU-ČSL v roce 1995 ve Vlčnově nebyl, ale členové strany navštívili ples KDU-ČSL v okolních vesnicích. Velmi úspěšnou kulturní akcí byla uspořádání hodového posezení v búdách v neděli odpoledne 30. července. Pěkné počasí a dechovka VLČNOVJANÉ přilákala velké množství mladých i starších občanů do búd, kde bylo i dobré pohoštění. Poslední akcí podzimu 1995 byla příprava a pomoc při přednášce z oblasti FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU.

 

Firma ARAVER a. s. OZ VLČNOV - 1995

Je to soukromá firma, majitelem ing. Jaroslava Závodského a ved. p. Ant. Macháčka, kteří nejsou ochotni pro kroniku Vlčnova nějaké podrobnější informace poskytovat. Je všem známo, že pracovníci (hlavně ženy z Vlčnova), kteří v podniku Jakos pracovali byli postupně uvolňováni a dnes je zde jen několik lidí, kteří zajišťují opravy motorových vozidel, technické prohlídky a hlavně prodej aut zn. ŠKODA. V roce 1995 došlo k dalšímu rozšíření parkovací plochy po odkoupení a zbourání sousedního domu p. Koníčka.

ARAVER ZLATÝM DEALEREM: Čestné ocenění Zlatý dealer, obnášející diplom a pamětní plaketu, převzali ve Španělsku na slavnostním vyhlášení výsledků zástupci firmy ARAVER a. s. OZ Vlčnov ing. Jaroslav Závodský a p. Ant. Macháček. Firma patří mezi první tři prodejce vozů SEAT v České republice, kteří tento titul obdrželi. Vše se řídí velice přesnými pravidly (velikost trhu, počet prodaných vozů, konstrukce, stav prodejny dílenské zázemí, servisní služby). Práci svých nejlepších prodejců oceňuje SEAT každoročně již téměř padesát let ve své celosvětové síti dvěma čestnými tituly - Zlatý dealer a Platinový dealer, který získá až trojnásobný Zlatý dealer.

V ARAVERU je také velmi moderně vybavená STANICE technické kontroly motorových vozidel, kde je vedoucí pan Jan DACÍK Vlčnov č. 42. Za prohlídku na STK zákazník zaplatí 260,- Kč. Každého majitele motorového vozidla čeká každé dva roky. Dostane zápis do technického průkazu a na poznávací značku přilepí červenou známku. Mimo to musí mít vozidlo známku zelenou za měření emisí. ARAVER má i svoji autolakýrnu. Jestliže vozidlo neprojde technickou prohlídkou, za opakovanou prohlídku se platí 130,- Kč a pokud stačí jen vizuální prohlídka stačí poplatek 50,- Kč.

 

Slovácké družstvo Jednota - 1995

Slovácké družstvo jednota Uh. Ostroh má celkem 62 členských výborů a 17.757 členů - z toho Vlčnov má členů 479 (v roce 1994 bylo členů 516). Hospodaření Jednoty se neustále zhoršuje a každoročně některé prodejny ruší nebo je dávají do nájmu. Tak to dopadlo i z prodejnou potravin - vedoucí paní Mikulcová a prodejna byla pronajata Výrobě obchodnímu družstvu Vlčnov, i když tam paní Mikulcová zůstala. Ve Vlčnově Jednota už má jen jednu prodejnu potravin na Dolním konci - vedoucí paní Koníčková Ludmila. Jednota celkem zaměstnává 494 osob při průměrné měsíčně mzdě 5.713,- Kč. Jednota v roce 195 vykazuje celkem ZISK 3.281.000,- Kč manka 124.326,- Kč, vloupání 83.641,- Kč a celkem slevy pro členy Jednoty ve výši 1.703.000,- Kč.

 

TĚLOVÝCHOVA ve Vlčnově 1995

S tělovýchovou ve Vlčnově to v roce 1995 vypadá špatně. Předsedou tělovýchovy je pan ing. Zdeněk ULČÍK č. 932. Protože výbor prakticky neexistuje, tak předseda TJ v jedné osobě dělá všechno co může. Vede pokladnu, shání hráče po dědině, jezdí i s dorostem, zajišťuje dopravní prostředky pro odvoz hráčů, organizuje brigády, různé zábavy, filmový festival na hřišti a různé jiné záležitosti. Pokud se nedá dohromady pořádný výbor TJ, tak to spěje ke krachu. Stručně k hodnocení jednotlivých oddílů: Kopaná: I. mužstvo hrající I.B třídu trénoval na jaře pan Ivan Rachůnek z Uh. Brodu, vedoucí mužstva Jenda Mikulec a skončili po jarním kole na 4. místě. Do I. A třídy postoupili Šardice a Polešovice. Soutěžní ročník 1995/96 po odchodu Rachůnka do Hradčovic trénoval Libor Chovánek + Josef Šrámek, ale jdeme od porážky k porážce. Skončili jsme až na 12.místě (třetí od konce) s 11 body, když 8 zápasů doma jsme jen 3x vyhráli a 2x remizovali. Po tomto neúspěchu Josef Šrámek odchází do Újezdce a přetahuje tam i Radka Mikulce. Pro jarní kolo to vypadá pro Vlčnov velmi špatně. II. mužstvo kopané bylo ze soutěže odhlášeno pro nezájem a malý počet hráčů. Dorost nemá trenéra ani vedoucího a prohrává rovněž doma i venku a k zápasu nebylo možno sehnat po vesnici 11 hráčů.

Žáky trénuje Jenda Křapa a vedoucí Vojtěch Janovský a mají zájem hrát, jsou zde však většinu mladí žáci, tak výsledky rovněž nejsou nejlepší.

Pro informaci tabulka I. mužstva: 1. D. Bojanovice (35 b); 2. Vacenovice (25); 3. Dubňany (21); 4. Milotice (21); 5. Strání (20); 6. Strážnice (19); 7. Nedakonice (18); 8. Velká n. Vel. (18); 9. Kyjov B (17); 10. Kněždub (16); 11. Mutěnice (14); 12. Vlčnov (11); 13. Žarošice (11); 14. Hovorany (8).

VOLEJBAL: Předsedou oddílu je pan Michal Kudláček a v okresním přeboru z 8 oddílů skončili na 7. místě. V srpnu se zúčastnili mezinárodního turnaje o pohár Bílých Karpat v Bojkovicích a ze 4 oddílů skončili na 3. místě. Rovněž na turnaji ve Starém Městě skončili ze 4 oddílů na třetím místě. Za sběr kovošrotu získali 27.700,- Kč a koupili si nové míče a dresy.

HÁZENÁ: Trenérem je pan Leoš Gajdošík a vedoucím Frant. Podškubka. Vlčnovské ženy s náskokem tří bodů postoupili do II. ligy. Postup vybojovaly tyto hráčky: Eva Tykalová, Simona Kuželová, Bohdana Junaštíková, Marcela Vozárová, ing. Stanislava Tibenská, Štěpánka Pleslová, Lenka Šimčíková, Jiřina Horáková, Jana Lekešová, Veronika Mlýnková, Romana Kuželová, Hana Navláčilová. Finančně děvčatům pomáhali firmy: AB Moritz, Pekárna Vlčnov, JUDr. Fr. zemek, Rychlé občerstvení KRÁLÍCI, P+M Strážničtí a firma KLIMONT- Štěpán Lasák. Pro II. ligu není financí a VLČNOV ZE SOUTĚŽE ODSTUPUJE !

ŠACHY: Oddíl šachu pod vedením předsedy Jana Javora si vede dobře a ve vedení tabulky se střídají s Boršicemi. Mají dvě družstva.

STOLNÍ TENIS se hraje pod SOKOLEM v Sokolovně. Jsou dvě družstva a vedou si velmi dobře. V I. třídě okresního přeboru ve vedení tabulky se střídají s Dolním Němčí B.

 

Klub sportu a kultury ve Vlčnově 1995

Ředitelem KSK je stále pan ing. Antonín Pavelčík a stejně jako v minulém roce těžce zápasí s finančními prostředky na každodenní provoz. Hlavním zdrojem příjmů jsou ty největší akce roku a to jsou JARNÍ A PŘEDVÁNOČNÍ TRHY nejen v prostorách Klubu, ale i na parkovišti před Králem.

Největší akcí v roku jsou již TRADIČNÍ VLČNOVSKÉ SLAVNOSTI S JÍZDOU KRÁLŮ, které se pravidelně konají poslední květnovou neděli. Letos to bylo ve dnech 27.-28. května s tímto programem:

 

 

Pátek 26. 5.

 

TANEČNÍ ZÁBAVA na stadiónu TJ hraje populární skupina REFLEXY.

Sobota 27. 5.

14.30

KONCERT v KSK - dechová hudba CHLAPCI VLČNOVJANÉ.

 

15.30

VERNIŠÁŽ VÝSTAVY GRAFIKY AKAD. MALÍŘE KARLA BENEŠ - KSK.

 

18.30

VEČER PRO KRÁLE - lidová veselice při dechové hudbě VLČNOJANCE a beseda u cimbálu s Burčáky

 

20.00

PŘEDÁNÍ VLÁDY KRÁLŮ - KSK: Účinkuje král 1994 Petr Kadlčík a nový král 1995 Jan Vráblík, královská družina legrútů ročníku 1977 a děvčata ročníku 1977

 

20.30

VLČNOVSKÉ BÚDY - večerní posezení s cimbálovou muzikou Vlčnovjanu.

Neděle 28. 5.

7.30

JARMARK LIDOVÝCH VÝROBKŮ - náves před obchodním domem "U KRÁLA"

 

8.50

PRŮVOD legrútů a krále od kostela k obecnímu úřadu - hrají VLČNOVJANÉ.

 

9.00

PŘIJETÍ družiny legrutů roč. 1977 a mladého krále starostou obce Vlčnova

 

9.30

NA VESELÉM DVORKU - pódium na návsi před obchodním domem "U KRÁLA". Přehlídka dětských národopisných souborů: Čerešničky z Vlčnova, Vlčnovjánek, Šohajek v Vlčnova, Veleťánek, Dyjavánek ze Znojma, Ostrožánek z Uherského Ostrohu a Kanafaska z Jičína.

 

10.00

ZAHRAJTE NĚ MUZIKANTI … pořad v ulicích Vlčnova: Obecní úřad - Háječek Ostrožská Lhota Dům krále Jana Vráblíka - koncert dechové hudby Vlčnovjané. Dům č. 57 - Dolina Staré Město; Slovácká jizba - Vonice Zlín, Zemkova Jizba - NIVNIČANKA.

 

10.30

U KLUBU - koncert cimbálové muziky Vlčnovjanu.

 

10.45

Pódium na návsi - koncert dechové hudby Vlčnovjanka

 

12 .15

Bzenčan ze Bzence

 

11.00-13.00

Pódium u Sokolovny - koncert dechové hudby Stříbrňanka.

 

Poznámka: Otec krále pan Dušan Vráblík říká: "Počítáme, že budeme mít asi 150 hostů, včetně lidí, kteří se podílejí na organizace, tak to bude třeba asi 2200 vdolečků, 60 litrů vína, 20 l slivovice, hodně piva a limonád a jiné. Hosté musí dostat celodenní stravu, ale děláme to rádi."

 

JÍZDA KRÁLŮ ve Vlčnově 1995

 

KRÁL

Jan VRÁBLÍK

č. 674

POBOČNÍCI

Robert Králíček

č. 858

Stanislav Šobáň

č. 1060

Jezdci královské družiny

1.

Roman Chvilíček

1078

10.

Lukáš Kužela

826

2.

Michal Janča

365

11.

František Lekeš

559

3.

Rostislav Kadlčík

532

12.

Michal Moštěk

1084

4.

Zdeněk Kašpařík

1058

13.

Richard Moštěk

1098

5.

Martin Knotek

1016

14.

Ondřej Schubert

1170

6.

Přemysl Knotek

479

15.

Jaroslav Vala

516

7.

Ondřej Kolek

904

16.

Antonín Zemek

530

8.

Michal Kubíček

1140

17.

Roman Zemek

1137

9.

Radek Kučera

954

18.

Michal Zpěvák

1088

 

 

 

7.30

Sraz legrútů u rodičů krále Jana Vráblíka a společný odchod s králem do místního chrámu sv. Jakuba

8.00

Slavnostní mše svatá na počest krále a královské družiny legrútů roč. 1977.

8.45

Krále se svojí družinou při cestě z kostela vede místní dechovka Vlčnovjané ke starostovi obecního úřadu ing. Šimona Knotka.

9.00

Přijetí družiny legrutů a mladého krále starostou obce v obřadní síni.

10.00

Strojení koní za účasti příbuzných a hostů v rodinách.

11.30

Příjezd jezdců na omašlených koní před dům krále

11.45

Výjezd od krále, objížďka jezdců po vesnici z Dolního konce směrem k obecnímu úřadu kolem Sokolovny na horní konec, otočka u Králíčkového č. 370 a zpět na seřadiště průvodu u Stloukalového nad Sokolovnou.

13.00

Koncert cimbálových muzik, souborů na seřadišti slavnostního průvodu.

13.30

SLAVNOSTNÍ PRŮVOD od Sokolovny na Stadión TJ - krojované soubory, cimbálové muziky a dechové muziky, krojovaný Vlčnov, předlegrúti ročníku 1978 a Jízda Králů.

POŘADY NA STADIÓNU:

13.00

Koncert dechové hudby Nivničanky z Nivnice.

14.30

Máme krála poctivého, Rozloučení s vlčnovským králem 1995 v pořadu slov. folklóru: Účinkují soubory: Čerešničky, Vlčnovjánek a Šohajek z Vlčnova, Vlčnovjan s cimbálovou muzikou, dechová hudba Vlčnovjané, folklórní skupina z Vlčnova, folková skupina NAHOS Vlčnov, Dolina Staré Město, Háječek Ostrožská Lhota, Vonica Zlín, Burčáci Míkovice a Jan Vráblík, vlčnovský král 1995.

16.00

Muzikantská rozlúčka v Klubu sportu a kultury - hraje dechová hudba Stříbrňanka.

 

 

POČASÍ JIŽ TRADIČNĚ BYLO NA SLAVNOSTI S JÍZDOU KRÁLŮ PĚKNÉ!!! Celkem na vlčnovských slavnostech bylo asi 8600 lidí, z toho 4321 platících diváků, 430 účinkujících, 2500 domácích a zbytek neplatících, Poznámka: Dědeček krále pan ing. Ant. Pavelčík, ředitel KSK říká: "Letos poprvé se nám podařilo získat i děvčata z ročníku krále v krojích i ve věnících na slavnostní předávání vlády králů a také do průvodu vlčnovských slavností. Bylo to moc pěkné."

Klub sportu a kultury v současné podobě zřídil obecní úřad od 1. 1. 1993. Je jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Tato zřizovací listina se statutem nahromadila zřizovací doklady z 1. 1. 1977. Ředitelem KSK je stále pan ing. Antonín Pavelčík, Vlčnov č. 933. V KSK je zavedeno podvojné účetnictví a byl zakoupen nový počítač a barevná tiskárna za 65.000,- Kč. Byla přijata na částečný úvazek p. Mirka Koníčková.

Činnost v KSK v roce 1995: Bylo to celkem 112 akcí a to jak kulturních, sportovních, školních, schůzovacích, přednáškových a různých jiných. Z těch nejdůležitějších: 5 plesů, cvičení žáků ZŠ, jarní a předvánoční trhy, vánoce, vlčnovské slavnosti, výroční schůze VOD Vlčnov, přednášky zahrádkářů a jiné.

Pro děti zajistil Klub výuku na hudební nástroje ve spolupráci s uměleckou školou Slavičín a Uh. Brod. Mladá dechová hudba CHLAPCI VLČNOVJANÉ pod vedením pana učitele UHRA hrává jen příležitostně /vlčnovské slavnosti, trhy, vánoce/. Základní škola ve Vlčnově již tradičně patří mezi největší uživatele Klubu. V roce 1995 zde cvičili 1620 hodin. Významným partnerem KSK je celostátní organizace zemědělské mládeže JUVENA, která má zde oblastní koordinační centrum, má zde pronajatou kancelář a pořádá v KSK svoje kulturní akce. Dobře také podporuje naše taneční soubory.

Tělovýchovná jednota Vlčnov je jediným partnerem KSK, která neplatí finance za cvičební hodiny, ale na základě každoročně obnovované smlouvě TJ zapůjčuje KSK bezplatně stadión na vlčnovské slavnosti a TJ si vždy v pátek před vlčnovskými slavnostmi dělá na stadiónu nebo v hale taneční zábavu.

SILVESTR: V roce 1995 se v KSK konal již 7. Silvestr a byl opět velmi úspěšný. Z letošního výtěžku byl zakoupen nový mixpult za 28.000,- Kč pro ozvučení pódia před obecním úřadem. Na této akci jsou vždy velké problémy s občerstvením a jídlo (650 večeří) bylo dovezeno z Uh. Hradiště.

Finanční rozpočet KSK není třeba v kronice rozepisovat, lze jen uvést, že rozpočet je vyrovnaný (příjmy a výdaje je cca 1,5 mil. Kč), zůstatek byl asi 70.000,- Kč.

 

SOUBORY KSK v roce 1995:

Folklórní skupina NAHOS - pod vedením pana Jindřicha Martínka. Je to nahodilá hudební a pěvecká skupina, která vystoupila 5. a 6. července 1995 na folkovém festivalu ve Strážnici.

Taneční soubor VLČNOVJAN pod vedením pana ing. Bobka a Jany Neničkové, který je na velmi dobré úrovni a v září úspěšně vystupoval v Rakousku.

Dětský soubor Čerešničky stále velmi dobře vede paní Helena Plachá.

Dětský soubor ŠOHAJEK vede pan František Kučera s manželkou Jitkou Kučerovou.

Dechová hudba VLČNOVJANÉ: Situace v této hudbě není dobrá. Hudba hraje pouze na pohřbech ve Vlčnově a zřídka je zvána mimo Vlčnov. V roce 1995 hráli jen v Chomutově, Žďáru nad Sázavou a na Slovensku v Pobedimě. Celkově hudba jako celek upadá. Nemá ani žádný dorost - hlavně sekce klarinetů, kde stále ještě musí hrát 66letý pan František Nevařil. Hudba nemá zpěváky a musí si zvát z Hluku nebo ze Šumic. Jako vedoucí hudby figuruje Jan Podškubka nebo i Josef Dacík mladší. Dosavadní kapelník ing. Zd. Kužela musel odstoupit, protože již v roce 1994 nově vytvořená pětka - KVÍTKO odmítala s Kuželou hrát a museli se shánět muzikanti cizí. (doplnění kroniky, kniha č. 4, rok 1995 na konci textu roku 1995) Ve skupině KVÍTKO hrává: Jan Podškubka /vedoucí/, dále: Macek, Janča, Kašpařík, Dacík, Mahdalík, Šobáň. Často hrávají v Luhačovicích a hráli i v Německu. /Toto KVÍTKO - album kroniky/.

Dechová hudba Vlčnovjanka pod vedením Pavla Nevařila v roce 1995 účinkovala:
14/1 Mor. Písek, 28/1 Vlčnov, 11/2 Kudlovice, 18/2 Velké Losiny, 4/3 Horní Bečva, 29/3 Chropyně, 22/4 Bašta, 6/5 Staré Město u Svitav, 27/5 Vlčnov, 28/5 Vlčnov, 9/6 Velké Karlovice, 11/6 Rožnov, 2/7 Lidečko, 9/7 Velké Losiny, 22/7 Hynčice u Oncer, 30/7 Nedašov, 12/8 Střílky, 13/8 Kvasice, 9/9 Šumice, 23/9 Velké Losiny, 29/9 Mořkov, 19/10 Frenštát pod Radh., 17/12 Žďár nad Sázavou.
V LUHAČOVICÍCH HRÁLI: 9/2; 9/3; 13/4; 11/5; 22/6; 13/7; 31/8; 22/9; 26/9; 12/10; 20/10; 16/11;
V ZAHRANIČÍ HRÁLI: VÍDEŇ: 24.-25.-26/2.; 25/3; 8/6; HOLANDSKO: 14/7; 13/10; BELGIE: 15. a 16. 7.; 14/10;

 

MYSLIVECKÁ JEDNOTA DŘÍNEK ve Vlčnově 1995

Předsedou je pan Bedřich Chaloupka a jednatelem pan Josef Ondrůšek č. 749. Mají celkem 42 členů a jejich činnost v roce 1995 byla bohatá. Ve spolupráci s ochránci přírody založili ve Dřínkách na dolněmčanské mezi v délce 2,2 km větrolam, který po vzrostení zlepší podmínky zvěři. Dále v revíru zhotovili 6 nových dřevěných búd přikrytých skřidlicí a odstranili dosavadní nepěkné železné boudy ze starých skříňových aut. V myslivecké chatě zhotovili novou podlahu z terasových dlaždic a zhotovili nové stoly a lavice. Již tradičně v KSK uspořádali 18. 2. pěkný myslivecký ples s dechovkou Blatnice a skupinou DISKO v přísálí KSK. Velká návštěva a bohatá tombola. Také DEN DĚTÍ v chatě v Boří se velmi vydařil a všichni byli spokojeni. V měsíci červnu bylo 3x velké krupobití (kroupy větší než holubí vejce) a velké lijáky, což mělo negativní vliv zvlášť na mládou zvěře ať pernaté tak srstnaté.

LOV ZVĚŘE v roce 1995: Rok začínají myslivci přikrmováním zvěře a tlumením škodné, zvláště lišek, kterých střelili 26 kusů. Liškám, když se podaří do května bez úhony přežít, pak mají vyhráno, protože v lánech obilí i v jiných kulturách nerušeně vyvádějí mladé. Na jaře i na podzim prováděli celoplošnou vakcinaci proti vzteklině. Zajíců odlovili 255 kusů a v lednu odchytli 57 kusů. Protože se vyskytla u zajíců v okolních revírech i u nás tularemie - nebezpečná nákaza přenosná i na člověka, všichni ulovení zajíci museli být veterinárně vyšetřeni. V prosinci odchytli 35 kusů. Po dlouhých letech v roce 1995 lovili též bažanty - kohouty. Bylo střeleno 31 kusů. Je už jen vzpomínkou na rok 1973, kdy byl v historii vlčnovské myslivosti střelen rekordní počet 1030 kusů. Na podzim byly střeleny 2 kusy černé zvěře - divočáků. Králík divoký se ve větším množství udržel prakticky jen v mezích. Začínají se zvedat stavy koroptviček. Srnčího v roce 1995 odstřelili zhruba 70%, protože se jeví úbytek této zvěře, také vlivem motorizovaných pytláků, které je nesnadné přistihnout při činu a dnešní nedokonalé zákony v tomto směru jim nahrávají. V naší společnosti je 7 chovatelů loveckých psů a další 3 mají jít příští rok ke zkouškám. Tento stav nám závidí mnohé myslivecké společnosti v sousedství.

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Vlčnově 1995

Starostou SDH ve Vlčnově je pan Kašpařík Vít č. 535 a mají celkem 69 členů z toho 17 žen. Kolektiv mladých hasičů 18 chlapců ve věku od 9 do 14 let vede pan Stanislav Moštěk. V průběhu roku se mladí hasiči zúčastnili třech soutěží v rámci okresu a to: Dne 20. 5. 1995 se zúčastnili Závěrečného srazu HRY PLAMEN ve Starém Městě, kde ze 13 družstev byli 6. Dne 25. 6. 1995 se zúčastnili pohárové soutěže v Ostrožské Lhotě v požárním útoku a byli 10. ze 16 družstev. Dne 21. 10. 1995 se zúčastnili HRY PLAMEN v Rudicích, kde se konal Závod požárnické všestrannosti, (střelba, uzby, zdravotnická příprava, fotografie, šplh a hasící prostředky) kde naši dokázali postavit 3 hlídky (2 starších a 1 mladších) a naši starší žáci z 11 hlídek byli třetí za St. Městem a Kunovicemi. Mimo těchto soutěží mladí hasiči se zúčastnili stavění a kácení máje, Dětský den, míčové hry, sáňkování.

Úsek prevence - ved. Petr Vozár: V měsíci lednu byly prováděny preventivní prohlídky v rodinných domcích po celé vesnici. Drobné závady byly ihned odstraňovány. V březnu to byly relace v místním rozhlase a k ožehavému tématu - vypalování travnatých prostorů a keřů. V listopadu v hasičské zbrojnici za účasti odborníků HZS Uh. Hradiště bylo okresní školení preventistů.

Úsek represe - velitel Antonín Plesl č. 632: Zásahová jednotka SDH zasahovala u čtyř požárů. Dne 12. 12. 1994 to byl požár rodinného domu paní Horňáčkové na Vale, kde poprvé použili novu cisternu T-815, přesto oheň velmi domek zničil. Snad nejvíce obětavosti a námahy projevili členové SDH při záplavách 1. 6. 1995 a následně 7. 6. 1995 v ulicích Srale a Ploty. Zde čerpali vodu ze sklepů ve dne v noci. Díky za jejich pomoc. Dne 24. 8. 1995 byl požár strniště /hon Panské/ nad Dujsíkovým a zde byl požár zastaven 3 m od stohu slámy a zase díky pohotovosti s cisternou hlavně velmi rychlé aktivitě našich hasičů. Dne 11. 10. 1995 účinně pomáhali při požáru seníku na Králově, kde byli naši hasiči povoláni Hasičským sborem Uh. Brod. Zde naše jednotka prováděla kyvadlovou dopravou vody včetně pomoci u proudů.

Dne 16. 11. 1995 byl požár hospodářské přístavby rodinného domku p. Zemka č. 971 a také zde se ukázala obětavost a rychlá aktivita našich hasičů a pomoc občanů.

VÝCVIK A ŠKOLENÍ: Družstvo mužů se zúčastnilo soutěže "O slovácký pohár", v požárním útoku v Částkově dne 2. 7. 195 a byli z 15. z 24 zúčastněných. Dne 13. 7. 1995 bylo provedeno námětové cvičení na farmu I. Výrobně obchodního družstva Vlčnov za účasti 21 členů SDH. Cvičení bylo hodnoceno velmi kladně. V průběhu roku bylo provedeno 19 školení s f účastí 12,9 členů. Školení ve čtyřech cyklech dělal MUDr. Sváček se sestrou Martou Mosťkovou.

Další činnost během roku: Hasičský ples v KSK a také účast na dvou plesech okolních sborů. V březnu provedli ukázku hasičské techniky ve škole i ve školce. Velmi zdařilá akce byla při stavení a kácení máje s opékáním makrel za hasičskou zbrojnicí. Návštěva mezinárodní hasičské techniky Pyros byla zpříjemněna posezením ve sklepě Sovín. Velmi zdařilý byl i dětský den pro členy SDH s rodinami.

Hasiči zdarma odpracovali na údržbě výstroje a výzbroje 150 hodin, vodní zdroje (100 hod.), příprava koupaliště na letní sezónu (100 hod.), opravy automobilů T 815 A 30 (150 hodin), údržba hasičské zbrojnice - 100 hodin. Požární asistenční hlídka v KSK byla provedena jen jedna a to na žádost obecního úřadu. Koncem školního roku připravovali koupaliště zanesené blátem po jarních povodních na letní sezónu. Dovybavování zbrojnice a úpravu okolí provádí v rámci možností fin. prostředků.

 

Zdravotnictví ve Vlčnově 1995

V roce 1995 byla dokončena privatizace zdravotního střediska, takže od 1. 6. 1995 bylo zdravotní středisko převedeno do soukromého sektoru. Na podzim 1995 v rámci ekologického programu vytápění, byla provedena plynofikace a od listopadu 1995 bylo středisko vytápěno plynem. V prosinci 1995 byla zahájena úprava poslední části zdravotního střediska-gynekologická ambulance, tak, aby na jaře 1996 se i v této části ordinovalo. Tím byla ukončena celková vnitřní rekonstrukce střediska a začala nová etapa soukromého zdravotnictví ve Vlčnově.

Celková zdravotní situace v obci byla průměrná. Nebylo zaznamenáno žádné infekční onemocnění a ani neproběhla žádná epidemie. Na obvodním středisku stále ordinuje MUDr. Sváček Břet., zdravotní sestra paní Marta Mošťková a paní Věra Pěchová.

Na zubním oddělení stále ordinuje MUDr. Ivana Oswaldová.

 

VÝROBNĚ OBCHODNÍ DRUŽSTVO VLČNOV 1995

Je to již třetí rok hospodaření po provedené transformaci VOD Vlčnov v čele s předsedou panem Janem Kučerou č. 580. Výsledky hospodaření jsou přibližně stejné jako v roce 1994, i když rostlinná výroba byla poznamenána silným krupobitím 3x po sobě a to: 1. 6.; 7. 6.; 11. 6. 1995, kdy padaly kroupy až velikosti slepičího vejce a záplavy někde zničily úplně úrodu.

 

Výsledky rostlinné výroby 1995 / s porovnáním r. 1994/

 

 

1994

1995

1995

 

ha výnos

Osev ha

ha výnos

Produkce v t

PLODINA:

 

 

 

 

pšenice ozimá

5,4

633

4,52

2.863,3

pšenice jarní

4,8

136

5,09

694,5

ječmen ozimý

3,9

20

4,25

85,-

slunečnice

2,01

92,5

1,98

183,3

kmín

1,18

36

0,13

4,91

mák

0,59

50

0,83

41,8

cukrovka

37,2

100

40,2

4.026,8

hrách

3,9

30

1,56

46,8

řepka olejná

3,04

50

4,18

209,4

HROZNY

3,88

2,6

1,08

2,83

 

Malá úroda hroznů zaviněna krupobitím a také před sklizní nemocemi.

Výsledky živočišné výroby / s porovnáním roku 1994/

 

UKAZATEL

1994

1995

produkce mléka

1.983.330

1.906.375

průměrná denní dojivost

13,3

14

průměrná roční dojivost

4.854

5.110

produkce vepřového masa

365,9 t

341,4 t

produkce hovězího masa

221,5 t

193,7 t

počet odchovaných kuřic

9.492 ks

9.639 ks

počet odchovaných brojlerů

25.697 ks

16.072 ks

počet odchovaných krůt

-

1.575 ks

 


NÁKUP HMOTNÉHO INVESTIČNÍHO MAJETKU 1995.

 

Sklízeč cukrové řepy

1.990.000,- Kč

Čelní nakladač UNK 320

136.150,- Kč

Počítač TE -TENTIUM

83.150,- Kč

Vybavení zasedací místnosti

104.290,- Kč

Plynofikace

60.433,- Kč

Pevný kypřič KUHN DC 400

173.349,- Kč

Sekačka na trávu HVA 235

13.516,- Kč

Digitální váhy Morgan

15.000,- Kč

Pluh JUPITER

220.858,- Kč

Tiskárna EPSON 1170

13.066,- Kč

Krmný vůz Dakota Super

823.700,- Kč

Vlhkoměr HE 50

23.360,- Kč

 

 

POČASÍ 1995.

 

 

víceletý
normál

Dešťové srážky v mm

Měsíc

1993

1994

1995

Leden

28

14,1

35,6

26,1

Únor

27

14,-

11,6

23,1

Březen

32

14,8

25,4

49,9

Duben

32

8,2

62,1

35,-

Květen

61

34,6

124,4

77,1

Červen

69

43,-

46,4

74,5

Červenec

73

89,9

25,7

52,-

Srpen

73

71,1

132,6

64,1

Září

42

30,-

32,1

75,8

Říjen

44

39,9

52,2

4,5

Listopad

41

33,6

11,8

30,-

Prosinec

29

70,-

38,4

23,9

Rok:

551

436

598

536

Rozdíl:

 

- 115

+ 47

- 15

 

 

 

 

 

víceletý
normál

Průměrné teploty °C

Měsíc

1993

1994

1995

Leden

- 2,4

- 0,3

2,3

- 1,5

Únor

- 0,7

- 1,9

- 0,2

4,-

Březen

3,7

2,4

6,7

3,-

Duben

9,5

10,1

9,4

9,7

Květen

14,4

16,8

14,2

13,6

Červen

17,7

17,7

17,9

16,9

Červenec

19,6

18,7

22,3

22,-

Srpen

18,8

19,6

20,7

18,7

Září

15,1

14,8

16,2

13,3

Říjen

9,4

10,4

7,5

10,9

Listopad

4,5

1,1

4,7

1,6

Prosinec

0,3

2,1

0,9

- 1,5

Rok:

9,2

9,3

10,2

9,2

Rozdíl:

 

+ 0,1

+ 1

-

 

V posledních pěti letech je patrný pokles dešťových srážek, zejména v zimních měsících a vzestup průměrných teplot. Mírné zimy, vysoké teploty. Srážkově téměř naplněný roční normál měl nerovnoměrné rozložení v průběhu roku. Sušší konec zimy vystřídalo chladné a deštivé jaro, které oddálilo nástup jarních prací. Dostatek vláhy pak příznivě ovlivnil vzcházení plodin. Ozimy velmi dobře přezimovaly. V květnu pak byl nadbytek vláhy, převážně však vlivem přívalových srážek, kdy docházelo i ke splachům orniční vrstvy. O krupobití již bylo dost napsáno. Zlom v průběhu počasí nastal až v polovině července, kdy teploty dosahovaly tropických hodnot. Vysoké teploty s minimální srážkovou činností se negativně promítly do vývoje širokolistých plodin, u kterých se počátkem srpna objevily příznaky vláhového deficitu. Nejvíce byly poškozeny kukuřice a slunečnice. Cukrovky velmi dobře regenerovaly svou listovou plochu, s příchodem srážek v závěru srpna a v září došlo k rychlému růstu bulev. To se promítlo v cukernatosti, která se dotvářela za příznivého počastí v říjnu. V důsledku dobré půdní zásoby vláhy velmi rychle vzcházely ozimy, které byly před nástupem zimy plně odnožené!

 

Předseda Výrobně obchodního družstva pan Jan Kučera, bytem Vlčnov č. 580, který končí svou funkci a odchází do důchodu hodnotí výsledky r. 1995 takto: Rok 1995 byl posledním rokem stávajícího představenstva, které končilo své volební období. V roce 1995 kromě výrobních věcí, které představenstvo projednávalo během celého roku, byla projednávána i otázka, jak dále s existencí VOD Vlčnov:

 

- buď zachovat družstvo ve stávající podobě

- nebo ustanovit nové družstvo

- nebo přeměna družstva na akciovou společnost

- nebo založit společnost s ručením omezeným.

 

K tomuto problému bylo mnoho diskuse, členové představenstva nebyli jednotní, různili se v názorech. Byla vytvořena komise k této velmi důležité věci. Bylo rozhodnuto, že s tímto bude seznámena členská schůze. Na lednové schůzi v roce 1996 rozhodlo představenstvo stáhnout tento bod programu z členské schůze. Mám-li hodnotit představenstvo ne vždy jsem byl spokojen s vystupováním některých členů, kteří co nejtvrději prosazovali svoje zájmy, i když mnohdy nebyly dobré. Tím však nechci říci, že představenstvo pracovalo špatně, vyřešilo se hodně věcí k dobrému chodu VOD Vlčnov. Za jejich práci bych jim chtěl poděkovat.

Rok 1995 nebyl ve výsledcích tak dobrý s porovnáním s rokem 1994 a s tím jak jsme předpokládali v určitých produktech, na druhé straně jsme některé produkty překročili. Trojnásobné krupobití velmi poznamenalo výnosy jak objemných tak jadrných krmiv, což ovlivnilo i živočišnou výrobu, která byla v roce 1995 ztrátová.

Přes tyto problémy jsme byli v roce 1995, i když ne mnoho, podnik ziskový. Protože rok 1995 byl mojím posledním rokem ve funkci předsedy, chtěl bych všem členům a spolupracovníkům poděkovat za jejich dobrou práci. Přeji všem hodně zdraví, rodinné i pracovní pohody a hodně úspěchu.

Jan Kučera v.r. předseda VOD Vlčnov

 

TRESTNÁ činnost ve Vlčnově 1995:

 

Trestné činy:

7x

krádeže vloupáním - obchody, pohostinství, búdy, bufety, koupelky, rodinný dům

 

2x

ublížení na zdraví z toho

 

1x

s výtržnictvím

 

1x

ublížení na zdraví z nedbalosti - dopravní nehoda

 

2x

podvody - peníze

 

 

Objasněnost 100% bez neznámého pachatele, 3x dodatečně objasnění

Přestupky:

13x

občanské soužití, rodinné a sousedské vztahy

 

9x

drobné krádeže /na soukromém majetku - peníze nebo poškozování soukromého majetku a ochranných dřevin

 

2x

drobné podvody - nevrácení peněz

 

 

Objasněnost 100%.

 

 

Z černé kroniky:

V noci ze čtvrtka na pátek z 2. na 3. února nezvládl mladík z Dol. Němčí mírnou zatáčku a v rychlosti vjel do zahrádky před domem č. 164 (Mošťci), kde zdemoloval plot a také i sousedů Knotků č. 613 a vrazil do domu, kde poškodil fasádu a vyrazil okno. Auto bylo demolováno, k úrazu nedošlo, ale bylo štěstí, že auto zastavilo několik cm od plynoměru. Z tohoto auta na horním konci vystoupila 2 děvčata z Vlčnova.

V pátek 3. II. 1995 praskl v pálenici p. Ant. Mošťka kotel, snad následkem ucpání trubek při rychlém topení. Parou byl opařen v obličeji správce pálenice ing. Fr. Josefík.

V noci z 25. na 26. III. 1995 se neznámí pachatelé vloupali do Sokolovny přes dvůr, kde rozštípali dveře a vykradli hrací automaty. Začátkem března byla vyloupena chata J. Kužely a Koníčkova. Byly rozbité dveře, okna, vykradeny deky, jídlo.

Na velikonoční pondělí ze 17. na 18. IV. bylo vyloupeno přízemí obchodního domu Jednoty ved. p. Mikulcová. Vykradeny potraviny a lihoviny.

 

Závěrečné hodnocení roku 1995

Budovatelská činnost v roce 1995 byla zaměřena na opravy a rekonstrukce silnic v ulici J. Úprky, v Pustém, Záhumní, Hranička a ul. Sokolská k rybníčku. V základní škole a uhelny byly vybudovány dílny pro výuku pracovní výchovy. Z bývalé Měšťanky se tvoří obchodní středisko.

Vlčnovské slavnosti s Jízdou Králů navštívil pan Tomáš Baťa s dalšími vzácnými hosty.

 

Zápis kroniky Vlčnova projednán a schválen dne: 29. 7. 1995.

Dosavadní kapelník Ing. Zd. Kužela se rozhodl odstoupit z důvodů nepřiměřeného zásahu do průběhu činnosti dechové hudby Vlčnovjané vytvořením pětkou tzv. Kvítko (Jan Podškubka, Macek, Janča, Knotek a Dacík), kteří v DH nerespektovali morálku
a kázeň, ale opakovaně svou demokracií narušovali hudební zkoušky, dokonce odmítali hrát při vlčnovských pohřbech.


 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download