Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1991

Rok 1991

 

Druhý rok po tak zvané "sametové revoluci" byl velmi složitý a jak řekl prezident Václav Havel, že jsme v nejtěžší fázi v možná, že tu nejtěžší fázi máme teprve před sebou. Potýkáme se s dědictvím komunismu a je to cesta plná nástrah překvapení a cíl je v nedohlednu. Proto se u občanů rozmáhá zneklidnění, nervozita, obavy, pochybnosti, ba leckdy i malomyslnost. Stále ještě existují různá nomenklaturní bratrstva, včetně příslušníků bývalé státní policie, mají stále pod kontrolou mnoho podniků a úřadů, dál se nepoctivě obohacují, vesele kapitalizují a nakradené peníze a vesele dál vládnou těm, kteří žili vždycky poctivě a bezúhonně. Tito lidé těží z toho, že jsme se nedokázali včas a dost důrazně rozejít s minulostí a omezit vliv všech, kdo ji aktivně spoluvytvářeli. Prezident Václav Havel tuto opatrnost vysvětluje tím, že bývalý režim stále disponuje s mnoho mocenskými nástroji, které by mohl použít proti lidu. Tak těžce se rodí demokracie i v ostatních státech východního bloku a došlo i v samotném Sovětském svazu v měsíci srpnu 1991 k puči a týdenní izolaci samotného prezidenta Michaila Gorbačova.

V roce 1991 se Sovětský svaz rozpadl a vzniklo tak zvané Společenství nezávislých států, jehož snahou je vyrovnat se s existující realitou a nalézt východisko ze slepé uličky. Jestliže rok 1990 byl rokem liberalizace politické, pak rok 1991 lze označit rokem liberalizace ekonomické. Ale i tak musíme být připraveni, že celkový ekonomický pokles nelze zastavit během jednoho roku, ale že ze živelné pohromy, jíž bylo jednačtyřicet let komunistického řízení se bude naše hospodářství, vzpamatovávat dlouho a těžce. Co nás všechny v současné době nejvíc trápí je otázka nekonečného a neúspěšného řešení státoprávního uspořádání našeho státu, že představitelé dvou tak si blízkých a tak kulturních národů, jakými jsou Češi a Slováci, se stále nemohou dohodnout na způsobu budoucího soužití těchto národů a tím na samé budoucí podobě společného státu. Lidé těžce nesou nejistotu, o tom, v jakém státě budou vlastně žít. Zda to bude federace, konfederace, nebo nějaká spolková republika. Svoje požadavky se snaží uplatnit i Morava i Slezsko. I přes tyto negativní jevy přece jenom máme všichni určitou radost z toho, že se uprostřed dramaticky se proměňujícího světa krůček po krůčku upevňuje mezinárodní postavení svobodného a nezávislého Československa. V roce 1991 naše opustil území poslední sovětský voják, za aktivní účasti Československa byl zrušen Varšavský pakt, navázali jsme vskutku přátelské vztahy s mnoha demokratickými zeměmi, s některými už máme podepsány nové smlouvy, s jinými budou v brzké době podepsány. Už před rokem jsme se stali řádným členem Rady Evropy, podepsali důležitou Evropskou dohodu a stali se tak přidruženým členem Evropských společenství. Aktivně se podílíme na práci konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Nebudeme žít v bezpečí a míru, nebude-li v nich žít celá Evropa. V průběhu roku 1991 lidé bedlivě sledovali válku v Perském zálivu, velké požáry naftových polí v Kuvajtu, zdražování cen pohonných hmot a energie a občanské války zejména v Jugoslávii. Lidé sledují situaci ve světě, v republice, ale nejvíce každého zajímá dění v obci. Sledují průběh privatizace i transformace našeho zemědělství. Z družstva odchází celá řada funkcionářů ať už z hlediska politického, jejich nedůvěry nebo řešení otázky vlastnictví půdy. Probíhá postupně privatizace jednotlivých provozoven Jakosu Uh. Hradiště a lidem se nelíbí, že tyto provozovny zakupují vesměs cizí lidé a to jistě bude mít neblahé následky v další jejich existenci. Vzniká celá řada soukromých provozoven i obchodů a nastává tvrdá konkurence, která nemusí vždy skončit úspěchem. Příkladem je široko daleko známá vlčnovská restaurace "U KRÁLA", která začíná krachovat. Pivo se dostane koupit každých 50 nebo 100 kroků (Sokolovna, bufet u kostela, cukrárna, stánek zmrzliny, Kasíno, Král a pochopitelně v každém obchodě) a při jeho drahotě 6-7 Kčs, sedí "U Krála" pět nebo deset lidí. I nově zřízená vyvařovna obědů v bývalé MŠ dává podnět k likvidaci kuchyně "U KRÁLA". Lidem to není jedno, protože "U KRÁLA" odpracovali mnoho brig. hodin a nebude kde dělat svatby, různé oslavy a utrpí i vlčnovské slavnosti. Tuto situaci neřeší nikdo a JEDNOTA si dělá co chce.

Z hlediska budovatelské činnosti nutno kladně hodnotit rozsáhlé opravy silnic, zahájení budování lékárny, hasičské zbrojnice, garáží a skladů pro obecní úřad.

 

Obecní úřad ve Vlčnově 1991

Na obecním úřadě ve Vlčnově v roce 1991 pracují tito pracovníci :

 

ZEMEK František č. 281

starosta

PIJÁČEK Jan č. 1100

zástupce starosty

LOUCKÝ Jaroslav č. 388

ved. hosp. správního výboru

MERTOVÁ Marie

matrikářka

ROHLÍKOVÁ Marie

soc. a zem. referát

CIFROVÁ Marie

č. 305 účetní

CHVÍLÍČKOVÁ Lenka

č. 48 účetní

PRAVDOVÁ Marie

1/2 r. uklizečka,

Cahlová Libuše

1/2 r.+ uklizečka

 

 

Rozpočet obecního úřadu v r. 1991:

Celkový příjmy obce

5.252.600,- Kčs

Celkový výdaje obce

4.087.900,- Kčs

Zůstatek obce

1.164.700,- Kčs

 

Zůstatek s podstatné části byl umožněn příspěvkem 600.000,- Kčs od České pojišťovny na výstavbu hasičské zbrojnice účelovým použitím.

 

Začátkem roku 1991 byla ustavena rada obecního zastupitelstva ve složení :

 

Politická strana :

ZEMEK František č. 281

ČSL

Ing. KNOTEK Šimon č. 134

ČSL

VOZÁR Antonín č. 76

ČSL

PIJÁČEK Jan č. 1100

OF - ODS

Ing. ZELINKA Vladislav č. 1158

OF - ODS

KUKULKA Josef č. 156

ČSS

MVDr. NEVAŘIL František č. 1152

ČSS + HSD - SMS

 

 

KOMISE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA V ROCE 1991

Komise kontrolní :

ing. ZELINKA Vladislav č. 1158

předseda

členové :

ing. JOSEFÍK František č. 1154

 

 

KRÁLÍČEK Rostislav č. 392

 

Komise finanční :

VOZÁR Antonín č. 76

předseda

členové :

KNOTKOVÁ Marie č. 1089

 

 

CIFROVÁ Marie č. 305

 

 

KŘAPA František č. 1062

 

 

KŘAPA Antonín č. 1103

 

 

LOUCKÝ Jaroslav č. 388

 

Komise výstavby
a živ. prostředí :

ing. KNOTEK Šimon č. 134

předseda

členové

ing. MOŠTĚK Miroslav č. 164

 

 

ELIÁŠ Antonín č. 297

 

 

PLESL Jan č. 670

 

 

KAŠPAŘÍK František č.1035

 

 

CHVILÍČKOVÁ Lenka č. 48

 

Komise sociální :

MVDr. NEVAŘIL František č. 1152

 

členové :

ROHLÍKOVÁ Marie č. 1037

 

 

KONÍČKOVÁ Marie č. 394

 

 

ZEMKOVÁ Alena č. 720

 

 

ZEMÁNEK Petr č. 68

 

 

KADLČÍK František č. 822

 

Komise školská
a kulturní :

KUKULKA Josef č. 756

předseda

členové :

KNOTKOVÁ Helena č. 126

 

 

JAVOR Jan č. 474

 

 

KUČEROVÁ Jitka č. 1048

 

 

VRÁBLÍK Dušan č. 398

 

 

ing. Beňovský Antonín č. 169

 

 

PAVELČÍK František č. 1024

 

 

KONÍČEK Miroslav č. 472

 

 

Brandýsová Zdenka

 

VZNIK SOUKROMÝCH PODNIKATELSKÝCH A ŽIVNOSTENSKÝCH SUBJEKTŮ V ROCE 1991

V roce 1991 byla uskutečněna malá privatizace - dražba provozoven státního podniku JAKOS Uh. Hradiště. Textilní výroba a autoservis vydražena za 1.300 tisíc Kčs a.s. ARAVER, ředitel ing. Závodský Jaroslav z Trenčína. Provozovna kožešnictví a kamenosochařství vydražena za 3.100 tisíc Kčs a.s. MULTIMPEX. Podnik byl zakoupen 13. 6. 1991 třemi společníky a to :
ZSOLDOŠ Julius - bytem Veselí n/Mor., Masarykova ul. č. 538, POLEHŇA František - bytem Blatnice p. sv. Ant. č. 278, JUDr. KRYČER Jan - bytem BRNO, Sládkova ul. č. 6 Hlavní činnost firmy je zaměřena na dřevovýrobu - parkety, lavičky, které byly vyhodnoceny - DIZEIN v Rakousku - ministrem strojírenství. Další činnost je kamenosochařství - výroba pomníků, obkladových dílů. Dále se zde provozuje obchodní a zahraniční činnost - zejména s asijskými tygry - Singapur, Malajsie, Thajsko. Počet pracovníků je 35 (převážně z Vlčnova) a jejich průměrný hodinový výdělek je asi 30,- Kčs.

Kladně byl spotřebitelskou veřejností přijat vznik nových soukromých prodejen potravinářského i průmyslového zboží. V budově bývalé mateřské školy prodejna SPRINT provozovaná paní Koníčkovou a Mošťkovou, ve vlastním rodinném domku paní Jarky Frantové - obě prodejny POTRAVINY.


V obecní budově nad hasičskou zbrojnicí prodejna zeleniny VITA - vedoucí paní Ludmila Koníčková. V jejím sousedství upravena provozovna na rychlého občerstvení provozovaná Břetislavem Mošťkem a Radkem Plachým.

Soukromě provozuje pan Jan JAVOR prodej průmyslového zboží v bývalé prodejny Jednoty. Budova byla později vrácena majitelům Kuželovým. V budově bývalé mateřské školy využívá tamější kuchyně Michal Svoboda k vyvařování obědů pro širokou veřejnost v cenách i kvalitě z hlediska zákazníka příznivější než v restauraci "U KRÁLA" provozované družstvem Jednota. Tato služba je využívána ke spokojenosti místních důchodců.

V roce 1991 vznikla řada výrobních živností a služeb:

Firma RADAMAX - klempířské, pokrývačské a izolatérské práce provozované Radkem CIFREM zaměstnávající kolem 50 pracovníků.

Firma KLIMONT - Štěpán LASÁK a syn zabývající se převážně vzduchotechnikou.

Firma zámečníků - Jar. Koníček, Ondřej Petrenčák a spol., podnikající v témže oboru a působící převážně na Ostravsku.

Firma METAL - Vozár Josef v oboru zámečnictví, hlavně výroba kovových oken, vrat a dveří. V témže oboru zámečnictví působí i firma ing. Vozár a Horák.

Stolařskou živnost provozuje společenství Jindra, Josefík, Juhasz a dále má stolařství i Antonín PEŠL.

 

Firma TERAMONT vedená Ladislavem Kovářem provozuje výrobu terasářských výrobků.

V oboru krejčovství a kožešnictví provozuje živnost Jarmila Zemková.

CUKRÁŘSTVÍ provozuje Ivan Eliáš a Marie SOLÍKOVÁ.

Opravy bot - stále zajišťuje Jaroslav KOLÍSEK.

Opravy PNEU A DUŠÍ zajišťuje František MIKULEC.

PREPARÁTORSKÁ DÍLNA - zajišťuje pro široké okolí činění kůží, a je zřízena v domě č.1095 - vedoucí MIKULEC Antonín.

 

Výčet všech nově vzniklých aktivit nelze možno vyčerpávajícím způsobem jmenovat. Podle přehledů, které má obecní úřad k dispozici, bylo ke dni 31. 10. 1991 registrováno u živnostenského úřadu z naší obce celkem 233 soukromě podnikajících občanů. Soukromých zemědělců je obecním úřadem k 31. XII. 1991 registrováno 7 občanů a to : Tykal Antonín č. 81, Jiří Zemek 537, ing. Josefík František č. 1154, František Moštěk 946, Eva Indrová 308, Josef Klabačka č. 207 a Pavel Štefaník č. 63. Celá transformace v zemědělství probíhá velmi zdlouhavě, zákon o půdě není dosud schválen a lidem není jasno, jak to bude vypadat se zemědělskou daní, s odvody z příjmu v zemědělství a také není vyjasněna cenová politika - výkup zem. produktů. Zemědělské družstvo upozorňuje občany, aby si každý vlastník půdy přinesl z Geodézie Uh. Brod výpis evidence nemovitostí, ale co to lidem přinese ukáže snad až rok 1992.

PEKÁRNA CHLEBA ve Vlčnově 1991: Pekárna byla zakoupena za 1.300 tis. Kčs v 1. kole malé privatizace 13. 9. 1991 v Uh. Hradišti - Dům kultury. Majitelé : Pešl Josef - Hluk ul. Zahradní; Kovář Miroslav - Vlčnov 714; Bartolšic Karel - Hluk, Lány. Po provedení vnitřních i venkovních oprav byla pekárna uvedena do provozu 20. 9. 1991. Peče se tradiční vlčnovský chléb v ceně 19,- Kčs/2 kg. Denní výkon 700 ks. Pracovníci : STALČÍK Alois z Boršic u Bl. - hlavní pekař, pomocní pekaři: Podškubka Fr. Vlčnov, Machálek Radek - Vlčnov. Administrativní pracovnice Knotková Marie; hospodář + řidič Kovář Miroslav.

KERAMIKA ve Vlčnově 1991 : Od 1. 11. 1991 ved. umělecké výroby Antonín Moštěk převzal provozovnu ÚLUV do ekonomického pronájmu - to znamená, že platí nájemné ÚLUV a podle smlouvy jím dodává za smluvní ceny zboží za 1 měsíc v hodnotě 60. 000,- Kčs. Ostatní výrobky jsou z větší části prodávány do zahraničí (USA, Francie, SNR, Švýcarsko, Rakousko, Itálie). Pro ÚLUV se stále dělá majolika, pro USA figurální majolika a různé moderní vzory. Pro Švýcarsko a SNR převážně lampy na vonný olej. V provozu 3 pece, 7 pracovníků.

KADEŘNICTVÍ ve Vlčnově 1991 : Je provozováno v Rybářích - dům č.50 a je zde vedoucí paní Věra Konečná, bytem Uh. Brod, Osvoboditelů 1814.

TEXTIL A DROBNÉ ZBOŽÍ v domě č. 810 Wolfová Božena - prodejna otevřena 9.12. 1991 - vedoucí paní Zdeňka LUŽNÁ, Uh. Brod - Rychtalíková č. 1819.

 

VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ LIDU K 3. 3. 1991 ve Vlčnově

 

Základní údaje:

První písemná zpráva o Vlčnovu je z roku 1264.

Nadmořská výška 226 m

Katastrální výměra 2131 ha

Počet bytů trvale obydlených

974

Počet rekreačních chat

68

Délka místní komunikace

6 km

Počet obyvatel obce

3 102

Z toho : muži 1496, žen 1606

 

 

Vývoj počtu obyvatel v obci :

 

Rok

Mužů

Žen

Celkem

1869

 

 

1.405

1900

 

 

2.189

1930

 

 

2.789

1950

 

 

3.002

1961

 

 

3.473

1970

1.699

1.715

3.414

1980

1.626

1.650

3.276

1991

1.496

1.606

3.102

 

Věková struktura obyvatel [%]

 

1970

1980

1989

PŘEDPRODUKTIVNÍ

24

21

21

PRODUKTIVNÍ

58

58

55

POPRODUKTIVNÍ

18

21

24

 

Vývoj bytového fondu (trvale obydlené byty).

 

 

1961

1970

1980

1991

Celkem počet bytů

870

965

1016

1012

Z toho v rod. domku

 

957

987

969

 

 

Vývoj občanské a technické vybavenosti - 1990.

 

V obci je :

1 pošta a 139 telefonních stanic

 

1 obvodní zdravotní středisko

 

1 Spořitelna - jednatelství

 

1 mateřská škola

 

1 základní škola

 

1 kulturní zařízení

 

1 knihovna

 

3 restaurace

 

1 sportovní stadión

K 3.3. 1991 bylo 181 registrovaných soukromých podnikatelů.

 

 

 

Pohyb obyvatelstva ve Vlčnově - 1991.

 

Stav obyvatel k 1. 1. 1991

 

 

3.158

 

Narozeno

40

 

 

Zemřelo

47

 

 

Přistěhováno

34

 

 

Odstěhováno

44

 

Stav obyvatel k 31. 12. 1991 

 

 

3.141

Rozdíl

 

 

- 17 osob

 

Nejstarší ženy :

Knotková Anna č. 481

nar. 2. 1. 1900

92 roků

 

Kuželová Marie č. 452

nar. 4. 2. 1901

91 roků

Nejstarší muži :

PEŠL Josef č. 647

nar. 12. 3. 1902

90 roků

 

MOŠTĚK Karel č. 635

nar. 5. 9. 1904

88 roků

 


HLAVNÍ AKCE Z HLEDISKA VÝSTAVBY A VZHLEDU OBCE - 1991

 

OPRAVA SILNIC : Nákladem 408 tisíc Kčs proveden asfaltový koberec v ulicích: Rybáře, Vinohradská, Podedvorská. Rekonstrukce silnice na konci obce - směr Veletiny, včetně přilehlého chodníků a zbudován dlážděný chodník od hlavní do ulice Pod Bočky.

LÉKÁRNA - V roce 1991 byla započata rekonstrukce části bývalé mateřské školky na lékárnu.

HASIČSKÁ ZBROJNICE : Zahájeny zemní práce na stavbě nové hasičské zbrojnice. Stávající a zcela nevyhovující zbrojnice nacházející se ve středu obce po rekonstrukci nabídnuta k pronájmu místním zájemcům k provozování veřejně prospěšných služeb. Zastupitelstvo obce Vlčnova vyjadřuje svůj dík České pojišťovně v Brně za finanční příspěvek 600.000,- Kčs na tuto akci.

GARÁŽE A SKLADY : Za bývalou základní (měšťanskou) školou byl rozestavěn objekt garáží a skladů pro potřeby obecního úřadu. U nové základní školy provedeny terénní úpravy a provedena výsadba okrasných dřevin. V obci proveden nátěr sloupů veřejného osvětlení, místního rozhlasu a nátěr všech zábradlí na mostech přes potok.

OBECNÍ ÚŘAD : Instalováno elektrické vytápění, provedena tepelná izolace a opravena fasáda dvorní strany na budově obecního úřadu. Kolaudována trafostanice na Vale.

Místní lidová knihovna ve Vlčnově v roce 1991

Začátkem ledna 1991 bylo započato s úpravou části bývalé základní (měšťanské) školy na prostory pro přemístění místní lidové knihovny. Knihovna se dosud nacházela v bývalé mateřské školce, kde však klimatizace velmi ničila knižní fond. V únoru 1991 mohla již paní Svatošová uvést knihovnu opět do provozu. Od 1. září nastoupila do vlčnovské knihovna nová pracovnice - slečna Blahová, která usiluje o zkvalitnění kulturně výchovné činnosti v obci a uzavřela se zdejší základní školou smlouvu, která zahrnuje knihovnické lekce a besedy o spisovatelích a knihách. V obci je 470 zaregistrovaných čtenářů, z toho čtenářů do 14 let je 242. Knihovní fond činí 10.841 svazků a v roce 1991 bylo celkem výpůjček 10.370. Půjčovní doba je v pondělí a ve čtvrtek v době od 9.30 do 17.30 hodin.

POŠTA ve Vlčnově 1991

Od 1. 1. do 31. 8. funkci vedoucí pošty zastávala Jana Mudráková a od 1. 9. 1991 se na místo vedoucí vrátila po mateřské dovolené paní Marcela Bělohlávková. Ke sdružené přepážce v měsíci květnu nastoupila Bahnová Andrea ze St. Hrozenkova. Okresní správa spojů se dělí na dva resorty : Pošty a Telekomunikace. Začíná spolupráce POŠTY s POŠTOVNÍ BANKOU. V roce 1991 provedeny změny důchodů - částečné zvýšení důchodů s ohledem na zvyšování cen potravin a uhlí. Cena uhlí 1 q 60-70,- Kčs, 1 q koksu za 200,- Kčs. Ve Vlčnově je 834 důchodců. Hranice důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu se zvyšují u jednotlivce z 1440,- Kčs na 1580,- Kčs a u důchodů na něž je odkázán též rodinný příslušník důchodce z 2.400,- Kčs na 2:620,- Kčs měsíčně.
Účinnost zákona od 1. 7. 1991. Státní vyrovnávací příspěvek měsíčně činí 220,- Kčs. Obecní úřad ve Vlčnově přispívá 25 důchodcům na obědy v částce 3-6 Kčs podle výše důchodu. V prosinci od okresního úřadu finanční příspěvek 150.000,- Kčs byl rozdělen 249 důchodcům částkami 300-900,- Kčs podle výše jejich důchodu.

KRÁDEŽ NA POSTĚ : Zatím neznámý pachatel v květnu 1991 se vloupal na poštu a odcizil asi 2.000,- Kčs z malé pokladny.

SÁZKOVÁ SLUŽBA

V roce 1991 bylo vyplaceno asi 300 výher SPORTKY a 50 výher MATESA, ale nejednali se o nějaké vysoké výhry.

STÁNEK POŠTOVNÍ NOVINOVÉ SLUŽBY

byl otevřen v blízkosti křižovatky - vedoucí Zdenka VACULÍKOVÁ a tím poklesl počet stálých odběratelů tisku na poště. Stánek byl otevřen 17. 10. 1991.

 

DUCHOVNÍ SPRÁVA VE VLČNOVĚ 1991

Pod vedením pátera Václava Haltmara v roce 1991 provedena restaurace oltářů ve staré kapli - obnova uměleckého mramoru v hodnotě cca 150.000,- Kčs. Firma : Umělecká řemesla - BRNO. V roce 1991 výuka náboženství v I., II. a III. ročníku se podstatně zvýšila, ve vyšších třídách asi 50% žáků navštěvuje výuku náboženství. Zvyšuje se návštěvnost bohoslužeb v kostele. Velmi si lidem líbí dětský pěvecký sbor.

SEZNAM PADLÝCH OBČANŮ VLČNOVA ZA 1. SVĚTOVĚ VÁLKY 1914 - 1919.

Na pomníku je 54 jmen padlých s fotografiemi, ale z paměti se ztrácí o které občany jde.

 

VOJÁCI

p.č.

PADL

JANČA Cyril

182

28.8. 1914

KLABAČKA Fr.

110

31.8. 1914

KLABAČKA Josef

69

15.9. 1914

PAVELKA Jan

74

8.10. 1914

CAHEL František

41

11.10. 1914

PAVELČÍK Josef

125

23.10. 1914

MIKULEC Jakub

24

25.10. 1914

LÍMAN Jan

397

29.10. 1914

KNOTEK Šimon

126

8.11. 1914

MIKULEC Frant.

333

8.11. 1914

ONDRŮŠEK Josef

104

22.11. 1914

KONÍČEK Josef

130

22.1. 1915

MOŠTĚK Jan

253

7.3. 1915

KLABAČKA Fr.

225

30.5. 1915

PECHAL Cyril

454

15.6. 1915

KUKULKA Frant.

188

27.7. 1915

MACHÁLEK Josef

365

4.8. 1915

ZEMEK Jan

50

3.9. 1915

KONÍČEK Jan

17

27.9. 1915

TYKAL Josef

187

21.10. 1915

ZÁBRANA Jan

105

27.10. 1915

KNOTEK Jan

156

1915

SOLÍK Josef

192

1915

KRÁLÍČEK Frant.

111

1915

ŘEPÍK Vincenc

251

3.4. 1916

MIKULEC Cyril

750

14.4. 1916

MOŠTĚK Šimon

 

4.6. 1916

PEŠL Jan

165

9.6. 1916

PAVELKA Jan

394

13.6. 1916

KONÍČEK Vincenc

108

13.6. 1916

MAŘICA Cyril

21

20.6. 1916

ONDRŮŠEK Josef

14

20.6. 1916

JANČA Jan

715

5.10. 1916

JANČA Vincenc

182

1916

KOVÁŘ Frant.

38

14.2. 1917

MIKULEC Josef

260

19.2. 1917

BAŘINA Šimon

43

3.3. 1917

PLESL Frant

102

2.4. 1917

VOZÁR Jakub

137

11.5. 1917

KNOTEK Karel

82

4.6. 1917

HONDL Cyril

430

7.8. 1917

MOŠTĚK Josef

19

21.8. 1917

ONDRÁČEK Jan

231

31.8. 1917

VOZÁR Josef

112

11.10. 1917

VOZÁR Josef

137

24.11. 1917

ŘEPÍK Jan

251

31.12. 1917

PODŠKUBKA Jos.

63

4.3. 1918

ŠTĚRBA Josef

387

9.7. 1918

ZEMEK Frant.

437

1.8. 1918

RYŠAVÝ Šimon

281

2.9. 1918

KONÍČEK Josef

399

20.11. 1918

PAVELKA Jan

153

6.12. 1918

ZEMEK Frant.

304

11.12. 1918

JANČA Frant.

538

1918

 

 

Dále padl : STAROBA Jan č. 18 nar. 1. 10. 1896 padl 1914 a není na pomníku.


Zemřeli doma:

 

 

KNEDLÍK Josef č. 577

STAROBA František

MOŠTĚK František

13. 2.1919

6. 7.1919

7. 3.1919

 

 
Vojáci Rumunské armády pohřbeni ve Vlčnově 1945

Byli pochováni jednotlivě s dřevěnými kříži. Teprve 9. 4. 1952 jejich pozůstatky byly exhumovány a převezeny na ústřední vojenský hřbitov v Brně. Dne 27. 10. 1946 byl položen základní kámen k pomníku, který zhotovil kameník Stehlíček z Bojkovic a byl odhalen 26. 5. 1947 za účasti rumunského konzula z Bratislavy.

 

CZANTA Petre

major

NIOLA NICULAE

sergent

ROSU CHERCHE

sergent

OROS Raducenu

sergent

COMAN CHEORCHE

caporal

DROVICEANU CHEORCHE

capitan

AOROS NICULON

fruntas

NICULAITA Vasila

fruntas

TARCOU Radu

fruntas

SERBANESCU S.

soldat

MAZILA Vasile

soldat

SARBU Cheorche

soldat

BEU Sumitru

soldat

ZAHARIA TON

soldat

ERON Nedunoscut

reg.

ERON Nedunoscut

soldat

CHEORCHE CONST

logot

COJOCARU Vasile

major

VASILACHE Michal

major

PETRASCU Simion

sergent

GABRIEL Tulon

sergent

BRACA Dumitra

caporal

VLASCENAU NICOLAE

capitan

MAFTEI Florea

fruntas

CAMPEANU Nicolae

fruntas

ROBITU Dimitro

soldat

TONITA Andrei

soldat

BANU Stefan

soldat

Calistrat Cheorche

soldat

TANASE Vasile

soldat

BANAURS Neagu

soldat

ERON Necunoscut

major

EROPRECU Noscut

soldat

 

KUPÓNOVÁ PRIVATIZACE - 1991

Podle zákona č. 92/1991 Sb. každý občan splňující obecné podmínky v kupónové privatizaci se může účastnit všech vln kupónové privatizace a v každé činí jeho nárok 1000 investičních bodů za 1000,- Kčs. Pro účast v každé privatizační vlně si musí občan vždy zakoupit kupónovou knížku a kupónovou známku a pro každou tuto vlnu se nechat zvlášť zaregistrovat. Pro prvou vlnu je prodej zahájen 1. 11. 1991. Registrace knížek se provádí v našem okrese v Uh. Hradišti a v Uh. Brodě. Do první vlny privatizace byly v našem okrese zahrnuty tyto podniky: Cukrovar Uh. Hradiště, Čsl. automobilové opravny Uh. Hradiště;, Dopravní stavby UH; ENTEC St. Město; MORAVIAFROST Kunovice; Okresní stavební podnik St. Město; PROJEKTAS Uh. Brod; Restaurace Uh. Hradiště; SLOKO Uh. Hradiště; Slovácká Fruta Kunovice; SLOVÁCKÉ STROJÍRNY Uh. Brod; Uhelné sklady Uh. Brod; Zemědělské stavby U.H.; ZEVETA Bojkovice; ŽPVS Uh. Ostroh; Zemědělské zásobování a nákup Uh. Hradiště.

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA ve Vlčnově 1991

Pod vedením paní ředitelky Marcely Strouhalové z Uh. Bodu úspěšně pokračuje péče o naše malé děti i péče o nové zařízení. V roce 1991 byly namontovány žaluzie na okna, madla na venkovní schodiště, vybudovány dvě pískoviště a různé opravy maleb a nátěrů.

Slavnostní zahájení školního roku 1990/91 bylo 2. září 1990 a obsazení tříd třídními učitelkami bylo následující :

 

1.třída: uč. ZEMKOVÁ Ludmila a PODŠKUBKOVÁ Jarmila

2.třída: uč. GRŮLÍKOVÁ Aranka a MICHALCOVÁ Jaroslava

3.třída: p. ředitelka STROUHALOVÁ Marcela a uč. PLACHÁ Helena

4.třída: uč. ZÁLEŠÁKOVÁ Marie a PÍŠKOVÁ Markéta

Paní uč. Jaroslava Michalcová zastupuje Jitku Martincovou (mateř. dovolená).

 

Provozní zaměstnanci :

BURÁŇOVÁ Anna - školnice; KUČERA Josef - údržbář; uklizečky : Pavlicová Marie, Josefíková Kajetána, která pro snížení počtu pracovník byla v květnu 1991 propuštěna.

Výbor SRPŠ : Vozár Josef - předseda, jednatelky: CHVÍLIČKOVÁ , CIFROVÁ, pokl. Mošťková Vlasta.

Počet dětí v průběhu šk. roku je asi 100. Z důležitějších akcí lze uvést : Úspěšné vystoupení dětí na vlčnovských slavnostech - soubor ČEREŠNIČKY. Velikonoční svátky - zhotovení kraslic. Mikulášská nadílka.

Vánoční svátky - dárky pod stromeček i prohlídka jesliček v kostele. Ukončení školního roku bylo 28. 6. 1991 a školáci obdrželi drobné dárečky na památku.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ve Vlčnově 1991

Školní rok 1990/91 zahájili pedagogičtí pracovníci školy přípravným týdnem dne 27. 8. 1990. Seznámili se s úkoly nadcházejícího šk. roku, bylo přiděleno třídnictví a předměty, kabinety, vedoucí zájmových kroužků, soutěží a jiné. Žáci I.,III. a IV. ročníku zůstali i nadále v budově tzv. měšťanky, žáci II. roč. museli ještě nastoupil do Veletin, protože kolaudační závady neumožnily přestěhování do nové školy. V měsíci říjnu se přestěhovaly do nového pavilonu III. a IV. roč., žáci z Veletin byli umístěni do uvolněných učeben na "měšťance" a konečně přestalo dojíždění druhých ročníků do Veletin. Tam zůstala jen mateřská škola, budova školy přešla pod správu Obecního úřadu ve Veletinách. Koncem měsíce prosince byla provedena kolaudace pavilon I. a II. tříd a šatnového pavilonu a před zimními prázdninami jsme byli komplet přestěhováni v nové škole. V budově "měšťanky" byla do poschodí umístěna Místní lidová knihovna, v přízemí byly zřízeny dvě učebny dílen pro výuku pracovního vyučování kovo a dřevo, část prostor převzal obecní úřad pro údržbářské účely. Nevyřízena zůstala výuka Výživy a vaření, která je provizorně umístěna v budově bývalé mateřské školy. Všechny tyto organizační záležitosti však nemohly mít vliv na kvalitu výchovy a výuky, znamenalo jen větší pracovní zatížení pro pedagogické pracovníky a správní zaměstnance,ale všechno to úsilí stálo za to.

 

Kádrové obsazení školy pro školní rok 1990/91

 

Ředitel :
Třetina Vladislav

Zástupce ředitele :
Kvasnička Milan

I.A MIKULCOVÁ Jana

I.B HASÍKOVÁ Marie

II.A MOŠŤKOVÁ Božena

II.B SVÁČKOVÁ Marie

III.A VÁLKOVÁ Kajetána

III.B KAŠPAŘÍKOVÁ Milada

IV.A KUČEROVÁ Jitka

IV.B KNOTKOVÁ Kateřina

V.A VÁLEK Antonín

V.B KONÍČKOVÁ Dana

VI.A ZEMKOVÁ Alena

VI.B KUNDRATOVÁ Soňa

VII.A KŘAPOVÁ Marie

VII.B GERŽOVÁ Jana

VIII.A JURČIČKA Ivan

VIII.B HRABALOVÁ Marta

 

 

 

Bez třídnictví :

Kalivodová Jana, Holubová Olga, Kubenová Libuše.
 

Školní družina :

Mošťková Anna, Koníčková Petra.
 

Začalo se opět s výukou angličtiny a němčiny od 3. ročníků. V prosinci odešla na mat. dov. p. uč. M. Sváčková a II.B převzala p. uč. Věra Blahušková z Uh. Brodu. Náboženství učí pan farář HARTMAN Václav.

Dne 25. 1. 1991 proběhl zápis dětí do 1. třídy pro šk. rok 1991/92 a bylo zapsáno 49 dětí, z toho jen 4 žáci z Veletin. Pololetní vysvědčení bylo vydáno 30.1. 1991. Z 383 žáků mělo vyznamenání 82; neprospělo 5 žáků. Byly 2 pochvaly řed., 23 od učitelů a 2 důtky ředitele školy.

Na měsíc únor bylo plánováno slavnostní otevření nové školy s pozváním učitelů, kteří dříve ve Vlčnově vyučovali a oficiálních hostů. Pro nedostatek fin. prostředků, po dohodě s Obecním úřadem se od této oficiality upustilo. V únoru nastoupil do školy nový údržbář Josef Kučera, do služebního bytu v areálu školy se nastěhoval s rodinou školník Vít Bělohlávek. V dubnu uskutečnily učitelky 1. tříd ukázkovou hodinu pro řidiče a děti příštích I. ročníků. V průběhu šk. roku byly uskutečňovány kulturní a sportovní akce pro žáky jako : koncert dětské dechovky v KSK, divadelní představení ve Slováckém divadle v Uh. Hradišti a filmové předst. v Uh. Brodě, bruslení žáků na Zimním stadiónu v Uh. Brodě, Den dětí na stadiónu TJ a jiné. Žáci se zúčastnili také školních kol matematické olympiády, olympiády JČ., a mnoha sportovních soutěží. Prováděl se také sběr sušené pomerančové kůry a léčivých bylin. Sběr druhotných surovin se neuskutečnil pro nezájem nár. pod. Sběrné suroviny. Ve spolupráci s výborem SRPŠ byl uspořádán společenský ples, kterého se však zúčastnilo jen 120 lidí. Předsedkyně výboru SRPŠ je p. R. Pavelčíková.

Školní rok 1990/91 byl slavnostně ukončen 28. 6. 1991 za účasti představitelů obce a práce školy byla kladně hodnocena. Z 338 žáků bylo 72 žáků s vyznamenáním a jen 1 neprospěl. Bylo uděleno 87 pochval, 17 napomínání, 3 důtky tř. učitelů. Z 59 vycházejících žáků bylo 18 přijato na střední školy a 30 žáků bylo přijato na učební obory. Celkem 11 neumístěných žáků navštěvuje IX. tř. v Uh. Brodě. Na škole ukončily své působení paní učitelky Jana Geržová, Věra Blahušková, Jana Kalivodová, Libuše Kubenová. Na mateřskou dovolenou odešla paní učitelka Kateřina Knotková.

 

KLUB SPORTU KULTURY ve Vlčnově 1991

Ředitelem KSK je ing. Antonín Pavelčík č. 933 a i přes velké finanční potíže vykazují v roce 1991 dobrou činnost. Přehled o nejdůležitějších akcích a jejich návštěvnosti :

 

I.čtvrtletí :

12. 1.

Ples MLADÝCH se skupinou Reflexy + Disko

600 lidí

 

19. 1.

Hasičský ples - dechovka Vlčnovjané

150 lidí

 

26. 1.

Myslivecký ples - dechovka Vlčnovjanka

350 lidí

 

2. 2.

Krojový ples KSK - dechovka Vlčnovjanka

200 lidí

 

9. 2.

Ples SRPŠ - dechovka Vlčnovjanka

120 lidí

 

3. 2.

Dětský karneval + Rumcajsí diskohrátky

350 lidí

 

22. 3.

Výroční schůze ZD Bánov

600 lidí

 

24. 3.

Beseda s důchodci

250 lidí

II.čtvrtletí

27.-28. 4.

Jarní prodejní trhy ve Vlčnově 1991

 

 

23.,24.,25. 5.

Vlčnovské slavnosti s Jízdou Králů

asi 8.000 lidí

 

7. 4.

Klub křesťanské mládeže - divadélko

300 lidí

III.čtvrtletí

6. 9.

Reklamní prodejní akce CC-PASOV-COMBI-GRILL

130 lidí

 

21. 9.

Focení na barevný plakát "KRÁL" 1991.

 

IV.čtvrtletí :

19. 10.

VINOBRANÍ při burčáku

46 lidí

 

27. 10.

Taneční zábava se skupinou Reflexy

600 lidí

 

1. 12.

Divadélko pro děti o STRAŠÍLKU VÍTKOVI a mikulášské nadílka pro děti

330 lidí

 

22. 12.

Vánoční koledování souborů KSK

 

 


Další akce v průběhu celého roku 1991 :

 

Ordinace Dr. Kopečného z Olomouce - 17x

Školení řidičů Zem. družstva Vlčnov - 10 dní

Hudební kurz Jan Hošek - klavír, flétna, housle; 17 dětí, 1x týdně.

Nácviky dětské dechovky - uč. Uher: 33 žáků, každou sobotu;

Kurz němčiny - prof. Knotková

Pravidelné nácviky všech souborů KSK - 1x týdně

Schůzová činnost : 15x obecní úřad, 10x TJ; 12x ČSL, 6x ČSS; 1x ORLI; 2x Jednota; 2x ČSCH a další.

Sportovní činnost : 6x turnaj v nohejbalu, 8x turnaj volejbalu. Tréninková činnost oddílů : fotbal, nohejbal, házená, volejbal, ZRTV - ženy, šachy, džezgymnastika. Vedení KSK uspořádalo pro soubor Vlčnovjánek a Čerešničky výlet do Zoologické zahrady Lešná.

 

Činnost souborů Klubu sportu a kultury v roce 1991

Soubor ČEREŠNIČKY : vedoucí souboru je paní Helena Plachá a při vystoupení pomáhá její dcera Veronika. Soubor navštěvují děti předškolního věku. Nacvičují každé pondělí odpoledne a vystupovali na vlčnovských slavnostech a Vánočním koledování.

Soubor VLČNOVJÁNEK : vedoucí souboru je Jana Mikulcová a Pavla Kučerová. Tento soubor oslavil své 30 výročí do založení a navštěvuje ho 30-40 dětí od 6-10 let. V nácviku pásem jim pomáhá paní Maděričová z Uh. Hradiště. V roce 1991 vystupovali se svým jarním pásmem i v Čs. rozhlase. Při vlčnovských slavnostech vystoupili s pásmem "dětská svatba."

Soubor ŠOHAJEK : vedoucím je pan Josef Maňásek a p. Pavla Koníčková. Soubor navštěvuje 15-20 dětí ve věku 11-15 let. Vystupovali na krojovém plese a vlčnovských slavnostech. Od října soubor vede Jitka Kučerová a Frant. Kučera.

Soubor VLČNOVJAN : První pololetí vedli soubor manželé Orlovští z Uh. Brodu, druhé pololetí vede soubor ing. Josef Bobek z Uh. Hradiště a Marie Martinková. Soubor v roce 1991 vystupoval asi 15x - vždy na vysoké úrovni. Má 30 let svého trvání. Předvedl propagační vystoupení v SRN a ukázky tanců a zpěvu na semináři propagačních pracovníků v Kupařovicích. Předváděl tance a zpěvy pro prof. z USA a ODS. Vystupoval pro rekreanty v KD ELEKTRA v Luhačovicích.

Cimbálová muzika Vlčnovjanu - primářem je Dr. Josef Gregůrek. Doprovází soubor Vlčnovjan při všech jejich vystoupení a spolupracují i se souborem Zálesí. Vystupovali v SRN i v Holandsku.

Cimbálová muzika TERKA: Je to mladá muzika a primášem je Petr Mikoška z Dolního Němčí. Zatím žádné vystoupení neměli.

Dětská dechovka CHLAPCI VLČNOVJANÉ pod vedení uč. Josefa Uhra cvičí již 5 let a dosahují velmi dobré úrovně. Vystupovali asi 5x ve Vlčnově, koncertovali v Luhačovicích a v Rakousku - Vídeň, kde účinkovali pro českou školu a přátele Českého srdce. 2x vánoční koledování.

Dechová hudba VLČNOVJANÉ: Kapelníkem a vedoucím je ing. Zdeněk KUŽELA. Hráli na třech plesích ve Vlčnově, Vlčnovský fašank a hrají téměř na všech pohřbech v obci. Účinkovali na PIVNÍCH SLAVNOSTECH V RAKOUSKU - Salzburg. (Viz tisková dokumentace !). Často jezdí koncertovat do Luhačovic a také zde hráli na Silvestrovském večeru.
Vlčnovjané hrají v tomto obsazení: Ing. Kužela Zdeněk, Jan Podškubka, Ing. Jar. Koníček, Libor Macek, Stanislav Bařina, František Nevařil, MUDr. František Nevařil, Jindřich Kučera, Radka Kučerová, Frant. Knotek, Frant. Janča, Jos. Mahdalík, Pavel Nevařil st., Josef Dacík st., Josef Mlýnek, Frant. Moštěk, Kamil Mahdalík, Zdeněk Kašpařík, Jan Moštěk ml., Stan. Ježek, František Pavelka. Zpěvy: manželé Strakovi, Marie Mahdalíková, Martina Sobolová. Zvukař: Ing. Petr Štursa.

Dechová hudba Vlčnovjanka : Pod vedením zkušeného kapelníka a vedoucího hudby Pavla Nevařila ml. se vede na profesionální úrovni. Často účinkují doma i v zahraničí a natočili v roce 1991 dvě gramofonové desky a to již 27. 1. 1991 u Rakouské firmy "KNÖBEL REKORDS" a je nazpívána v němčině. Ve dnech 13.-15. XII. natáčí druhou desku v Praze pod názvem "O našej zemi". Vlčnovjanka v roce 1991 hrála ve dnech: 2/2 Vlčnov -Krojový ples, 2/2 SNR Albert, 13/2 UH., 26.-27/4 SRN a Holandsko, 15/5 Holandsko, 14/5 Holešov, 25.-27/5 Vlčnovské slavnosti, 1/6 Brno, 21/6 Ostrava 22/6 Uh. Hradiště, 23/6 Buchlovice, 28/6 Zlín, 4/8 Holandsko, 8/8 Luhačovice, 10/8 Frýdek, 18/8 Paskov, 24/8 Rožnov, 7/9 Č. Těšín+ Karviná, 13/9 H. Benešov, 14/9 Michalkovice, Orlová, 28/9 Tišnov, 30/9 Zlín, 6/10 U.H., 12/10 Bílovec, 14/10 Karviná, 19/10 Mařatice, 27/10 Luhačovice, 13/11 Luhačovice, 22/11 Vítkov, 28/11 Hodonín. V březnu 1991 se účastní "Vlčnovjanka" spolu se "Stříbrňankou" velké oslavy 60. výročí narození skladatele Blahoslava Smíšovského. Tento pořad pod názvem "Za Tichů Moravů" se uskutečnil v Uh. Hradišti a měl velký ohlas. Vlčnovjanka dobře reprezentuje Vlčnov doma i v zahraničí, v rozhlase i televizi a vystupuje v tomto obsazení : Kapelník a vedoucí Pavel Nevařil ml., trumpety: Kučera Zdeněk z Všemin, Suchánek Jaromír, Krsička Jindřich; Klarinety: Červenka Dobromil, Uher Evžen; Tenor: Fantura Zdeněk, Baryton: Dubrava Mirek, Pozoun : Pavel Nevařil, Doprovody: Moštěk Jan st., Mahdalík Josef, Dohnal Jiří; Tuba: Žváček Mir., Bicí: Smišovský Petr, Moštěk Jan ml. Zpěvačky: Vlachynská Šárka, Šopíková Jana, Zpěváci: Malina Josef, Chmelař Laďa, Konf. Mahdalíková Marie; Vypravěč: Prajza Antonín.

 

VLČNOVSKÉ SLAVNOSTI S JÍZDOU KRÁLŮ

byly pořádány ve dnech 24.-26.5. klubem sportu a kultury, obecním zastupitelstvem a odvedenci ročníku 1973 ve spolupráci se Střediskem kult. služeb U.H., a pod záštitou okresního úřadu U.H. s tímto programem:
 

 

Pátek 24. 5.

20.00

taneční zábava na stadiónu TJ - Reflexy a Kasiopea.

Sobota 24. 5.

16.00

Vítajte ve Vlčnově v KSK se vzácnými hosty a rodáky Vlčnova za doprovodu dechovky Vlčnovjanky. Večer v programu "Předání nové vlády" - účinkuje král 1990 Zdeněk Mikulec a nový král Václav Pančocha č. 663, vyhrává Vlčnovjanka a beseda u cimbálu s Burčáky.

Neděle 26. 5.

7.00

Jarmark lidových výrobků - průchod vedle Slovácké jizby

 

9.00

Přijetí družiny legrútů a mladého krále starostou obce Františkem Zemkem

 

10.00

Muzikanti, to sú chlapci - soubory : Kudlovice, Hradišťánek, Olšavěnka, Malá Rusava;

 

9.30

Koncert dětské dechovky Chlapci Vlčnovjané

 

10.00

u KSK koncert Vlčnovjanky

 

10.30

Vystoupení souboru Dolina a dětské hudby z Halleinu z Rakouska

 

11.00

Koncert před domem krála - dechovka Vlčnovjané.

 

11.30

Soustředění jezdců u krále Václava Pančochy

 

11.45

Výjezd od krále na Dolní konec k obecnímu úřadu na Horní konec

 

13.00

Koncerty u Sokolovny

 

13.30

SLAVNOSTNÍ PRŮVOD na stadión TJ.

 

14.30

KVĚTY VLČNOVA - soubory Čeřešničky, Vlčnovjánek, Šohajek, Vlčnovjan, Dolina.

 

16.30

Muzikantská rozlúčka - dechovka Vlčnovjané v KSK.

 


TĚLOVÝCHOVA ve Vlčnově 1991

Dosavadní předseda MVDr. Antonín Plachý je většinu doby mimo území ČSFR, proto přestal svou funkci vykonávat a zastupuje ho místopředseda Karel ZEMEK. Ale i ten pro nemoc funkci nemůže plně zastávat, proto už na výroční konferenci 22. 2. 1991 byl do funkce TJ zvolen JUDr. Fr. Zemek č. 404. Další členové jsou zvoleni:

JAVOR Jan č. 474 - místopředseda a předseda oddílu šachu

PAVELČÍK Fr. č. 1024 - předseda oddílu kopané;

KONÍČEK Mir. č. 472 - předseda oddílu házené;

KUDLÁČEK Michael č. 733 - předseda oddílu odbíjené;

KNOTEK Václav 1044 - oddíl stol. tenisu;

KOHUTIČ Jan č. 992 - oddíl kulturistiky;

PRCHLÍK Karel 779 - oddíl nohejbalu;

Členové : Černík Jan č. 1002, Chvilíček Fr. 649; Kužela Fr. 693, Mikulec Jan 1090, VRÁBLÍK Dušan 764, Matuška Jiří 985, ing. ULČÍK Zdeněk 932, Zemek Karel 1067, Ondrůšek Mir. 1155, Ondrůšek Jan 78.

Z činnosti oddílů TJ Vlčnov v roce 1991 nutno zaznamenat :

Oddíl kopané s trenérem Josefem Šrámkem se stal přeborníkem okresní ligy a postupuje do I.B. třídy Jihomoravské župy, kde budou hrát tyto oddíly: Střílky, Strání, Dubňany, Rohatec, Bánov, Vacenovice, Ždánice, Ratíškovice B, Zlechov, Lipov, Nivnice, Žarošice a Kněždub.

Internacionálové ČSFR a někteří i mistři Evropy (Ant. Panenka, Ivo Viktor) ve Vlčnově se představili ve přátelském utkání 19. 6. 1991 na stadiónu TJ v této sestavě : brankáři : Borovička, Kouba; ostatní : Dvořák, Prokeš, Chovanec, Jelínek, Fiala, Samek, Panenka, Jurkanin, Caudr, Hezda, Knebort. Zápas skončil vítězstvím internacionálů 5:8, ale Vlčnov již 20 vt. se ujal vedení gólem Radka Mikulce, který jim dal 4 góly. Jeden gól střelil Klement Jurča. V poločase tohoto utkání byli odměněni za dlouholetou činnost hráči: Josef Šobáň, ing. Zd. Ulčík, Fr. Vozár, Lad. Křapa, Jan Mikulec, Marcel Solík, Jar. Bachůrek, Frant. Bařina. Zápas řídil ing. Pavel Josefík. TJ Vlčnov oddíl kopané končí podzimní kolo I.B třídy na 2. místě se 17 body.

Oddíl házené i v roce 1991 v sobotu 17. 8. pořádá další ročník známého turnaje a pohár Stadiónu a bylo toto konečné pořadí: 1. Trenčín, 2. Vlčnov, 3. Uh. Ostroh, 4. Tlumačov. Nejlepší střelkyní turnaje byla J. Dacíková, která střelila 30 branek. Naše dorostenky hrají úspěšně II. ligu.

Oddíl šachu v roce 1991 hraje okresní přebor I. třídy a vedou tabulku s těmito oddíly: Uh. Ostroh B, Kunovice, Nivnice, Dolní Němčí, O.N. Ves, Boršice B, St. Město E, Uh. Hradiště B, Velehrad, Záhorovice a Hluk.

Oddíl stolního tenisu hraje okresní přebor I. třídy a vedou tabulku s těmito oddíly: Nivnice A, Boršice u Bl., Bojkovice, Kunovice B, Dolní Němčí B, Hluk B, Vlčnov, O.N. Ves B, Hluk C, St. Město.

POD SOKOLSKÝM PRAPOREM : Tyršovo heslo "Ve zdravém těle zdravý duch" zase ožilo v naších městech i vesnicích. Z historie víme, že Sokol ve Vlčnově byl založen 17. 1. 1909 v hostinci "U POŠTY", kde bylo získáno 21 členů a starostou byl zvolen poštmistr Josef Zemek, jednatelem Jos. Ondrůšek a pokl. Frant. Knotek. V roce 1991 se znovu ve Vlčnově obnovuje činnost Tělovýchovné jednoty SOKOL a starostou SOKOLA byl zvolen bývalý osvědčený funkcionář br. Fr. Zemek, však ke sjednocení TJ Vlčnov a Sokola Vlčnov v roce 1991 zatím nedošlo.

 

POČASÍ 1991

Zima 1990/91 byla velmi mírná a proto i oziminy přezimovaly velmi dobře. Teplý byl zejména leden (v týdnu 7.- 12. ledna bylo +13 až 17 °C) - tak teplo nebylo od roku 1775 - to je 215 roků. 50 letý f je -2,4 °C, v r. 1991 f - 0,6 °C). Jarní práce se rozbíhaly již březnu, protože byl opět velmi teplý (50 letý f je 3,7 °C, 1991 6,4 °C). Srážek bylo málo v březnu : 50 letý f 32 mm, 1991 jen 18,1 mm. Proto i scházení jařin bylo dost nevyrovnané. Chladný duben i začátek května oddálil setí i růst cukrovky i kukuřice. Vegetace se dohnala až v červenci a srpnu, kdy bylo velmi teplo. (50 letý f je 19,6 °C, roku 1991 bylo 20,8 °C). Konec července a začátek srpna byl poměrně suchý a to umožnilo hladký průběh žňových prací. Rovněž cukrovce se dařilo a zvláštností roku 1991 je, že porosty byly zdravé bez většího napadení chorob a škůdců. Výnos cukrovky byl 42,12 tun/1 ha. Osev okurek pro každoroční napadení plení bramborovou byl velmi omezen rozšířilo se pěstování cuket. Porosty byly dobré, výskyt viróz ojedinělý. Protože lidé nasázeli nadměrné výměry cuket, Fruta od 8. 8. 1991 začala vykupovat jen I. třídu 1 kg za 1,- Kčs a to lidi velmi odradilo od této plodiny. Výkup cuket byl omezen také z důvodu dovozu velkého množství okurek nakladaček z Polska.

 

Přehled o počasí roku 1991

 

 

Srážky mm

Teplota °C

 

Měsíc

50 letý
průměr

1991

50 letý
průměr

1991

Poznámka

I.

28

8,6

- 2,4

- 0,6

11.1. + 17 °C , 17.1. - 13 °C

II.

27

9,6

- 0,7

- 3,7

16.2. - 20 °C

III.

32

18,1

3,7

6,4

27.3. Sněžení

IV.

32

34,9

9,5

8,2

18.4. Déšť se sněhem 19.,20.,21/4. sněží

V.

61

74,8

14,4

11,1

1. 5. bouřka 24.5.přeháňka se sněhem

VI.

69

48,2

17,7

17

27. 6. velká bouřka

VII.

73

91,2

19,6

20,8

8.,9./7 + 33 °C, 9/7 bouřka

VIII.

73

76,3

18,8

18,9

1.,4./8. deště, 8.8. + 31 °C

IX.

42

15,5

15,1

17

30.9. + 27 °C velká bouřka

X.

44

11,4

9,4

8,6

25.,26./X - 8 °C

XI.

43

90,7

4,5

4,6

1/11 - 8 °C.16-20/11 deštivo

XII.

29

45,9

0,3

- 2

6.-7./12. sněží,vánoce -teplo

Celkem :

551 mm

525 mm

9,2 °C

8,9 °C

 

Rozdíl :

 

- 26 mm

 

- 0,3 °C

 

 

Poznámka: Rok 1991 lze označit s ohledem na srážky i teplotu jako průměrný, pro zemědělskou výrobu příznivý.

 

Zemědělské družstvo Vlčnov 1991

V zemědělském družstvu ve Vlčnově v roce 1991 došlo k podstatným kádrovým hospodářským změnám. Do funkce předsedy ZD byl zvolen místo Bohumila Píšťka (nebyl vlastníkem půdy) pan Jan Kučera č. 580. Do funkce agronoma ZD byl zvolen místo Jana Kučery ing. Šimon Knotek č. 134. Do funkce zootechnika místo ing. Anny Kulované byl zvolen Frant. Moštěk č. 1098. Do funkce ekonoma ZD byl zvolen ing. Jan Chvilíček č. 87. Do funkce mechanizátora byl zvolen ing. František Vozár č. 111.

Půdní fond : V roce 1991 došlo ke snížení výměry půdy, protože některé trati: DRAHY ÚDRAŽÍ (za Dřevodělem i Horní údraží), POD KOJINY, byly rozděleny občanům - hlavně původním vlastníkům půdy.
 

 

Celková výměra půdy

k 1. 1. 1991 byla v ZD

1.788 ha

 

k 31. XII. 1991 byla v ZD

1.742 ha

 

Členská základna: V roce 1991 se snížil počet pracovníků zejména o ty pracovníky, kteří nejsou vlastníky půdy.

Počet pracovníků k 1.1. 1991 byl 281, na konci roku jen 210 z toho : dělníci 170, THP 25, ostatní 15.

Průměrný výdělek v roce 1990 byl 3.259,- Kčs; v roce 1991 byl 3.444,- Kčs.

 

Ekonomické výsledky:

1990:

1991:

VÝKONY CELKEM :

68.533.000,- Kčs

54.561.000,- Kčs

NÁKLADY CELKEM :

63.486.000,- Kčs

52.369.000,- Kčs

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK :

4.720.000,- Kčs

2.192.000,- Kčs


Negativní dopad na vývoj hospodaření družstva mělo zavedení tržních podmínek v roce 1991, zejména liberalizace cen. Ke snížení došlo zejména v živočišné výrobě z důvodu nižší produkce mléka i skotu ve výkrmu a navíc se podstatně snížila prodejní cena ze 17,50 Kčs v roce 1990 na 11,50 Kčs/1 kg v roce 1991. Průměrná denní dojivost byla 13,07 l, prodejní cena 1 l mléka za 5,10 Kčs. Zemědělské družstvo zřídilo k uspokojování občanů vlastní prodejnu masa (prodejna v objektu ZD) a prodejnu mléka (prodejna pod obecním úřadem). Mléka se produkovalo nadměrné množství a mlékárny nechtěly ani všechno mléko vykupovat. Proto došlo v roce 1991 i ke snížení počtu dojnic o 100 ks. Investiční činnost : V roce 1991 vzhledem k celkově špatné ekonomické situace nebylo investováno ani do nové výstavby objektů ani do nákupu nových strojů.

 

Výsledky v rostlinné výrobě ZD Vlčnov 1991

 

Plodina :

Osev ha :

Výnos t/1 ha :

Produkce q :

Pšenice ozimá

646

6,38

45440

Ječmen jarní

165

5,5

2050

Kukuřice - zrno

100

6,3

6580

Slunečnice

110

3,15

2320

Kmín

21

1,36

167

Cukrovka

180

42,12

71570

Kukuřice - siláž

241

36,7

 

Vojtěška

233

44,2

 

Jetel červený

67

24

 

Louky

33

4,09

 

VINICE

4

6,59

225

 

 

PÁLENÍ SLIVOVICE 1991

V roce 1991 byla pálenice ve Vlčnově vrácena potomkovi pana Jana Mošťka Antonínu Mošťkovi. V sezóně 1991/92 pálili : ing. Fr. Josefík, Marek Moštěk č. 70, Ant. Tykal č. 11. Začátek pálení : 22. 10. 1991; ukončení pálení 7. 4. 1991. Celkem bylo napáleno 61.885 litrů slivovice a na dani bylo dovedeno 2.868.742,- Kčs. Celkem 2.506 zákazníků převáženě z Vlčnova dodalo 63 vagónů kvasu.

 

10 let od likvidace Kounicova zámečku v Oboře - PEPČÍNA

Je tomu 10 let, kdy byl KOUNICŮV zámeček v Oboře nad Vlčnovem rozmetán po dalekém okolí. Nepomohly prosby Osvětové besedy Vlčnov ani zájem různých spolků a institucí o zakoupené této důležité kulturní památky. Pro starý totalitní režim bylo jméno dr. Václava hraběte z KOUNIC ničím …. Zámeček v tudorském slohu zmodernizované anglické gotiky vybudoval KOUNIC v roce 1905 a po jeho ženě Josefíně dostal v lidovém slovníku jméno PEPČÍN. Do smrti Josefíny v r. 1961 byl pečlivě udržován, ale poté nezájem úřadů stále více chátral. Komunisté se rozhodli pro demolici, třebaže byla velice nákladná (asi 3/4 mil. Kčs). Sledovali jsme s bolestí smrtonosnou práci, která byla započata 2. 2. 1981, ale práce šla velmi těžko. Nízké zdivo rozebíral bagr, do vysoké věže se pustil pásový traktor, který se snažil dlouhým silným lanem zdolat krajní odpor. Ještě 22. 2. zbytek ohlodané věže odolával a stále bylo vidět zadní stěnu koncertní síně, na níž neznámý zklamaný ctitel kulturních památek napsal barevnou křídou dobře viditelná slova: "Tady stál Pepčín, Barbaři jej zničili : ŽALUJEME !" (Viz tisková dokumentace 1991)

 

HISTORIE VZNIKU A ZÁNIKU ZÁMKU PEPČÍNA

Tuto historii zpracoval a ve Slovácké Jiskře zveřejnil Pavel Bravenec Vlčnov 724. O vzniku Pepčína nás informují dochované písemné paměti účastníka této stavby pana Zemánka z Drslavic. Původně chtěl hrabě Kounic tuto stavbu umístit v Uh. Brodě v panské zahradě a na panském poli severně od starého zámku. Nakonec bylo o všem rozhodnuto ve prospěch obory, která byla už tehdy asi 30 let oplocena pro chov daňků. Kapitál získal hrabě prodejem lesů Kojatínek Veleťanům, části lesa Bukovina zájemcům z Mistřic a Hradčovic, les Špitálka a Chrástka Havřičanům. Finanční záležitosti vedl hraběcí hospodář Hliněný a věci související s přípravou a vlastní stavbou svěřil hrabě svým zaměstnancům, z nichž někteří údajně zneužívali jeho dobroty a důvěřivosti. Stavba započala roku 1904. Materiál poskytovalo samotné staveniště. Kámen byl lámán v blízkém lomu, dřeva bylo víc než dost a voda se vozila ze žleba zvaného "KALY" - název podle toho, že tam dříve chodili "kalit" divočáci. Cihly byly dovářeny z panské cihelny v Uh. Brodě přes Drslavice a skládány naproti myslivny při kraji lesa a odtud postupně vyváženy lesní cestou na staveniště. V místech staveniště stávala dřevěná bouda pro lesníky, která byla rozebrána a kousek dál postavena bouda větší, v níž byla i kantýna, jejímž správcem byl pan Tomala z Vlčnova. Na celé stavbě pracovalo mnoho desítek lidí zvláště zedníků, kteří byli z větší části z Rašovic nedaleko Slavkova u Brna. Ubytováni byli povětšině u soukromníků v Hradčovicích. Cizí byli i studnáři, kteří ve skále vylamovali studnu do hloubky údajně až 50 metrů Kámen vytahovali rumpálem, kterým byli také spouštění dolů. Práce v takové hloubce byla velmi obtížná i nebezpečná. Jejich mistr, který se tam nechal spustit, po vytažení prohlásil: "Kdyby mě dávali celý svět, už se tam spustit nedám, protože tam nemohu dýchat." Hlouběji se pak už stejně ani nelámalo, protože tam voda již byla. Stačila na pití, ale na stavbu nikoliv. Tesaři, pomocníci a někteří řemeslníci byli z okolních obcí. Štukatéři byli z Vídně a podle jiné verze až z Itálie. Ti zedníci, kteří byli z okolních obcí si vydělali denně 1 zlatý a 20 krejcarů, dělníci 50-60 krejcarů. Na celkový pořádek dohlížel revírník K. Aujeský, který bydlel v Drslavicích na okraji lesa ve staré myslivně. Při stavbě zámku byla postavena i nová myslivna, ve které přespával také hrabě, nechtěl-li se vracet do Uh. Brodu. Zavítal-li na stavbu, prohodil i pár slov s lidmi a na jeho již známou otázku : "Tak jak to jde, chlapi?" se mu zpravidla dostávalo stejné odpovědi: "Ále, je to dřina, pane hrabě." Při svých návštěvách dával údajně vždy pár krejcarů na přilepšenou. Přestože byl v lese stavební ruch, musel být všude pořádek. A ten také byl, neboť na něj hrabě velmi dbal. Snad proto byli revírníkovi k ruce dva hajní - TOMALA z Vlčnova a ZEMÁNEK z Drslavic. Zámek byl postaven v "pseudorománském" slohu a měl 5 vysokých pater. (viz fotodokumentace obce Vlčnova 1991.)

Zámek PEPČÍN byl dokončen v roce 1905 a měl dostat číslo popisné 113. Nastávající manželka hraběte Josefína Horová toto číslo údajně z pověrčivosti nechtěla a tak připadlo novému domku v Drslavicích a zámek dostal č. 114. Zámek byl vybaven tak, aby sloužil k bydlení nejen majitele, ale také většího počtu hostů, o čemž svědčilo i dobové vybavení společenských místností. Hlavní z nich byl sál s krásnou sádrovou výzdobou. Chloubou hraběte byla také knihovna zdobená četnými obrazy holandských mistrů. Málokdo dnes ví, že mezi hosty byl i známý hudební skladatel Antonín DVOŘÁK. K areálu zámku patřily také konírny, kde byl i byt čeledína, lesopark s altánky, sypanými chodníčky, ale i malý ozdobný rybníček vzdálený asi čtvrthodiny chůze od zámku. Zavítal-li hrabě na své sídlo, přijížděl zpravidla po silnici od Uh. Brodu a před Vlčnovem odbočil na polní cestu, která jej přivedla kolem vinohradů až k zámku. Dokladem toho je i název této polní cesty, kterou dodnes nazývají "hráběcí." Po smrti svého manžela Dr. Václava Kounice v roce 1913 dlela hraběnka Josefína většinou v Brně a o zámek se staral hajný s nepočetným personálem. Počátek neblahého konce této stavby spadá do roku 1945. Tehdy, jak nás informuje vlčnovská kronika, se v zámku nějakou dobu ukrývali partyzáni, po nich pak přišlo vojsko. Vojáci brali knihy, vyřezali vzácné olejomalby z rámů, brali i nábytek a zmizelo i mnoho kusů vzácné keramiky. Při tomto barbarském činu bylo spáleno mnoho knih a rozstřílen byl i velký křišťálový lustr ve velkém sále. Ovšem nejen vojáci, ale převážně někteří lidé z okolních vesnic nesou svůj díl na této zkáze, jak vyplývá z dochované korespondence hraběnky Kounicové s četnickou stanicí. Tímto byl dán základ k postupné přirozené likvidaci a chátrání celého objektu. Zkrátka zámek byl odkázán k likvidaci a žádný se o objekt nestaral. To trvalo několik desítek let, aniž by byla podniknuta určitá aktivní činnost pro alespoň částečnou záchranu. A to byl dáván popud k záchraně nejen jedinci, ale i seskupením kulturně smýšlejících lidí, snažících se památku zachovat. Bezvýsledně. Od roku 1981 se stává zámeček Pepčín minulostí a ti, kteří se narodili po tomto datu, budou o jeho existenci slýchávat pouze z vyprávění pamětníků. Prach z omítky zámečku rozvířil vítr po okolí a přicházejícím návštěvníkům vetřel do očí, aby vandalské dílo zkázy už nikdy nespatřili.

 

320 let od postavení vlčnovského mlýna, 20 let od jeho likvidace

Ve II. pol. 17. století byl na potoce protékajícím dědinou postaven mlýn ve Vlčnově, písemně doložený v urbáři 1671. Dokonce zde byla i lisovna oleje. K mlýnu v roce 1808 patřil obytný dům č. 162 se dvěma dřevěnými stájemi, čtvrtlán o výměře 26 mír v 8 kusech orných polí a zahrada u domu o velikosti tří achtelů. Za více než 300 let se ve mlýně vystřídalo mnoho majitelů. (Viz kniha Vlčnov - str. 224). Za velké povodně 16. května 1911 byl stav na potoce, který sváděl "járkem" vodu na mlýn, úplně zničen, takže mlýn zůstal natrvalo bez vody. To byl konec vlčnovského vodního mlýna. V dalších desetiletích chtěli cizí mlynáři dát mlýn znovu do provozu petrolejovým, naftovým i elektrickým pohonem, ale neuspěli. Mlýn chátral, až v roce 1972 byl jako překážející výstavbě zbořen. Byla zde postavena "samoobsluha potravin."

 

Československá strana LIDOVÁ ve Vlčnově 1991

V ČSL ve Vlčnově je organizováno 160 členů a pod vedením předsedy br. Ant. Pešla č. 1109 je vykazována dobrá činnost. Byly uspořádány dvě velmi hodnotné přednášky. První byla redaktora Lidové demokracie PhDr. Radomíra Malého a druhou přednesl dr. Grygar, který je znám hlavně z Čs. televize. Pro mladé lidi bylo uspořádáno několik diskoték v hale "U KRÁLA". Pro členy byl uspořádán jednodenní zájezd do Brna a na poutní místo do Křtin u Brna. Členové ČSL se velmi aktivně zapojili k pořádání vlčnovských slavností a ke zkrášení obce pečovali zejména o okolí potoka při silnici k Uh. Brodu.

Velký svátek ve Vlčnově : Ve Vlčnově v neděli 29. 7. slavili patricinium neboli vzpomínku na patrona zdejšího kostela, po našem prostě HODY. Byla to velká událost především pro věřící, kteří mohli přivítat ve svém středisku biskupa z Olomouce Msgre Josefa Hrdličku. Zcela naplněný kostel sv. Jakuba (pro nezasvěcené Jakuba staršího, prvního křesťanského mučedníka), desítky a desítky krojovaných od dvouletých dětí až po ty nejstarší i zbožné soustředění při "hrubé" potvrzovalo výrok pana starosty Františka Zemka, který v závěru srdečného přivítání pana biskupa parafrázoval známou velehradskou píseň: "Víře vždy věrní budou Vlčnovjané - dědictví otců zachovej nám Pane". Msgre Josef Hrdlička vysoko vyzdvihl iniciativy věřících ze Slováckého Vlčnova postavit na nádvoří olomouckého arcibiskupství sousoší svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje podle návrhu vlčnovského sochaře Josefa KADLČÍKA. Pan biskup slíbil, že se s Vlčnovjany sejde přímo na pracovišti, že bude jeden z nich. Fanfára olomouckého skladatele vlčnovského rodáka Ladislava KADLČÍKA pro SCHWARZENBERKA. V pondělí 9. září 1991 na nádvoří Pražského hradu před katedrálou sv. Víta zahrála žesťová skupina olomoucké Moravské filharmonie kancléři Karlu Schwarzenberkovi. Schwarzenberskou fanfáru, kterou pro příležitost chystaného navrácení zámku Orlíku do vlastnictví starého šlechtického rodu složil člen Moravské filharmonie skladatel Ladislav KADLČÍK. Karel Schwarzenberg prohlásil před autorem fanfáry Lad. Kadlčíkem i před náměstkem primátora Olomouce ing. Pokorným, šéf dirigentem MF Macurou a ředitelem Mor. filharmonie Pavlem Sonnenvendem, že teď prožil nejkrásnější okamžik ze svého pobytu v Československu.
(Viz tisková a fotografická dokumentace obce Vlčnova 1991.)

 

Československá strana socialistická ve Vlčnově 1991 :

Předseda strany socialistické Josef Kolek č. 904 ve své zprávě přiznává, že je činnost celé organizace velmi slabá, což vyplývá i ze špatné politické i ekonomické situace v celé naší republice. Důvodem je i to, že nemají své zástupce v parlamentu ani v ČNR. Kladně lze hodnotit jen práci jejich poslanců, kteří pracují v obecní radě. Někteří členové soc. strany pomáhají při zakládání SOKOLA ve Vlčnově.

 

Komunistická strana Československa ve Vlčnově 1991

Při sebevětší námaze nelze pro kroniku Vlčnova od bývalých funkcionářů KSČ zejména JUDr. Zemka Františka ani Petra Pančochy žádnou zprávu získat.

 

ZDRAVOTNICTVÍ ve Vlčnově 1991

V roce 1991 byly dokončeny všechny rekonstrukce zdravotního střediska a ve vybavení velmi pomohli soukromí podnikatelé - firma zámečníků a to : Koníček Jaroslav, Petrenčák Ondřej, Solík Marcel, Mizerák, Knotek Václav a Pravda Miroslav. Zakoupili velmi drahé přístroje: EKG, oscilometr, glukometr a teplometr. Patří jim srdečné poděkování. Obvodním lékařem zůstává MUDr. Břetislav Sváček, zdrav. sestra Zdenka Dostálková. Celkem bylo vyšetřeno 14041 pacientů, návštěvní služba lékaře u 447 pacientů, obvodní sestry 658, ger. sestry 1308 pacientů.

Ženské oddělení : MUDr. Záhorovská Libuše, sestry: Krajčová H., Jurygová L., Dětské oddělení: MUDr. Haníková Hana, sestry: Zemková L., Skřehotová H., Zubní oddělení: MUDr. Ivana Oswaldová, sestra: Koníčková Božena.

 

Základní organizace Českého svazu zahrádkářů Vlčnov 1991

Pod vedením předsedy Josefa Zemka č. 742 je vykazována stále rozsáhlá činnost. Ve zpracovně ovoce bylo na mošt zpracováno 16 tun ovoce, na vaření povidel zpracováno 57 q, usušeno bylo pouze 450 kg ovoce a to z důvodu zvýšení ceny na el. energii, kde za 2,5 kg usušeného ovoce bylo nutné zaplatit 70,- Kčs. Ve výkupu zeleniny byly vykoupeny okurky a cukety ze 180.000,- Kčs a česnek za 70.000,- Kčs.

V prodejně zahrádkářských potřeb tj. sadbový materiál, prům. hnojiva, postřiky, rašelina aj. bylo celkem utrženo 73.100,- Kčs. V rámci privatizace bylo uvedené odvětví převedeno do vlastnictví nastávající akciové společnosti - velkoprodejny Havřice, kde je i naše organizace akcionářem. Naše prodejna je v domě č. 14, vedoucí Josef Knotek č. 380.

Pečení koláčků se provádí celoročně, ale pro velké zdražení potravin pečení pokleslo asi na polovinu proti r. 1990. Na mandlu vyžehleno 700 dávek. Traktor slouží členům organizace a rozváží odpad dřeva z podniku MULTIMPEX. Je organizováno 199 členů. Ve společenské místnosti bylo 7 oslav.

 

VÝSTAVA VÍN byla 31. 3. 1991 a bylo instalováno 122 vzorků z Vlčnova a 29 vín z okolí:
 

 

Nejvyšší ocenění

KNOTEK Pavel č. 1106

(směs bílá SA+BB+RR = 19 bodů);

MLÝNEK Frant. č. 994

(Vavřinec+Portugal = 19 bodů);

Zábrana Josef č. 874

(Sylván zel. 1984 = 18,9, RR 1988 = 18,8, BB=1988 = 18,8)

Lekeš Jos. 467

(P+V = 18,9); Coufalík Ed č. 825 (MT = 18,8)

Polenský Fr. č. 23

(Muškát 1988 = 18,8)

Mičulka Oldřich Blatnička č. 20

(CSC = 18,8)

Hasiči Hradčovice

(RV = 18,8)

Popovice:

 

Vacula Vlad. č. 282

(MT+BB+1988 = 18,8)

Medek Zd. č. 3

(BB 1989 = 18,9)

Novák Vl. 160

(MT = 18,8)

 

 

HASIČSKÝ SBOR ve Vlčnově 1991

Hasičský sbor vede stále Miroslav Merta č. 930 a mají celkem 66 členů z toho 15 žen. V roce 1991 měli celkem 8 členských a 9 výborových schůzí a jejich hlavním programem bylo zabezpečování výstavby nové hasičské zbrojnice. Práce byly zahájeny již v únoru. Z Uh. Ostrohu bylo přivezeno řezivo a uloženo na staveniště. Hlavní výkopové práce základů v délce 45 m a vybetonování do úrovně terénu byly provedeny v září. Odpracováno 321 brig. hodin. Na přípravě koupaliště pro letní sezónu odpracovali 274 hodin. Při preventivních prohlídkách domů a různých provozoven v obci byl odpracováno 347 hodin. Při kulturních akcích odpracovali 158 hodin.

Družstvo mužů se zúčastnilo 23. 6. 1991 prvního kola soutěže v požárním sportu v Boršicích u Blatnice a získali II. místo. Dne 25. 7. provedli námětové cvičení v ZD Vlčnov.

Úsek represe: Zásahová družstva zasahovala při těchto akcích : Dne 19.7. 1991 to byl požár přístavku stodoly u paní Koníčkové č. 55. Dne 12. 8. 1991 to byl požár kombajnu v trati ÚDRAŽÍ. Dne 24. 11. 1991 shořel autobus ČSAD na parkovišti KSK. Ve dvou případech byla zjištěna velmi špatná použitelnost hydrantů, což vrhá špatné světlo na činnost zásahové jednotky. Na úseku kulturní činnosti uspořádali požárnický ples a červencové odpoledne při příležitosti předávání koupaliště na sezónu.

Hasičský sbor se zapojil do akciové společnosti vzájemné hasičské pojišťovny, kde je držitelem akcií v hodnotě 2.000,- Kčs

Velkým nedostatkem hasičského sboru je momentální stagnace práce s mládeží.

 

Myslivecký svaz ve Vlčnově 1991

Předsedou MS ve Vlčnově je stále Bedřich Chaloupka, místopředsedou Jar. Mikulec. Členové MS se v roce 1991 zabývali ošetřováním remízků, mysliveckého zařízení a generální opravou chaty. Již v lednu provedli odchyt zajíců v počtu 58 kusů. Dne 26. 1. 1991 uspořádali myslivecký ples v KSK s naší hudbou Vlčnovjankou. V měsíci květnu uskutečnili zájezd na hrad Buchlov, v jehož areálu byla provedena OV MS výstava trofejí ulovených v roce 1990.

Z lovecké činnosti :

V průběhu roku se členové MS zabývali tlumením zvěře škodné a to zejména zvěře černé a lišek. V roce 1991 bylo střeleno celkem 8 lišek a ostatní škodné 113 kusů. Při podzimních lovech stříleli jenom zajíce, poněvadž zvěře bažantí je nízký stav a voliérový chov bažantů je neefektivní.

 

V roce 1991 se ulovilo :

423

kusů zajíců

 

10

kusů zvěře černé

 

36

kusů zvěře srnčí. 

Základní organizace českých VČELAŘŮ ve Vlčnově 1991

Předsedou včelařů je stále Václav Vozár a jednatelem Vladislav Moštěk a mají 35 členů, 3 členy čestné a celkem mají 300 včelstev, na které vypláceli státní příspěvek 35,- Kčs na 1 včelstvo. Všechna včelstva na podzim léčili fumigací Taktikem 3x. Léky platili z pokladny organizace. V roce 1991 došlo k určitému odprodeji včelařského majetku, protože došlo k vrácení budovy včelařského areálu panu Františku Kučerovi č. 1012.

V roce 1991 nebyl odevzdáván žádný med. Jednota jej nevykupovala a různí výkupci nabízeli velmi nízké ceny. Světlé medy jen 18,-, smíšené 35,- Kčs a tmavý med 45 Kčs ze 1 kg. Nekonaly se ani odborné přednášky a nikdo ani nesleduje přísun včelstev k zemědělských kulturám. V pečení vdolečků uspokojili jen 88 zákazníků. Nekonali ani žádný odborný zájezd. Vyklizení včelařského areálu bylo provedeno až v prosinci 1991 a předání panu Fr. Kučerovi k datu 6. 1. 1992. Přestože včelaři zde udělali různé úpravy, nedostali zpět žádnou náhradu, i když požadují aspoň 5.000,- Kčs za čtvero nové venkovní dveře a za plechové okenice.

 

Základní organizace Českého svazu chovatelů ve Vlčnově 1991

Pod vedením předsedy ČSCH činnost organizace velmi upadá. Není to jenom jeho vina, ale důvodů je více. Stejně jako včelaři museli vrátit včelařský areál, stejně i chovatelé ztratili místnosti v obecní budově u kostela, kde se zřídil bufet s rychlým občerstvením. Nějaké příděly krmiv chovatelům přestaly být atraktivní. Každý si může koupit krmiva jaká potřebuje, ale jsou velmi drahá. V organizaci klesá členská základna - je organizováno jen 16 členů a 3 mladí chovatelé do 15 let.

Také chov zvířectva se snižuje. Celkem chovají 119 ks slepic (6 chovatelů), 28 králíků (7 chovatelů), 3 kozy (2 chovatelé), 5 ovcí (3 chovatelé), 100 ks okrasného ptactva (7 chovatelů). Dále jsou dva plemenné chovy drůbeže, 1 genetická rezerva drůbeže dotovaná min. zemědělství. V roce 1991 bylo zajištěno očkování králíků a bylo celkem vykoupeno v obci 236 ks králíků celkové hmotnosti 670 kg.

30 let organizace chovatelů ve Vlčnově bylo na výroční schůzi skutečně jen symbolické, protože není ani zbytečných finančních prostředků ani chuti k velkému oslavování.

 

JEDNOTA ve Vlčnově 1991

Vznikem soukromých obchodů a různých provozoven jak je uvedeno v úvodu zápisu roku 1991 dochází ke konkurenci s Jednotou a tím klesá i tržba v jednotlivých prodejnách Jednoty. V průběhu roku 1991 dochází ještě k dalšímu zdražování potravin, ale tyto ceny nejsou ve všech prodejnách stejné. Některé ceny základních potravin :

 

 

1 litr plnotučného mléka

6,60 Kčs

1 litr polotučného mléka

5,30 Kčs

máslo 250 g

16,- Kčs

1kg cukr krystal

14,20 Kčs

chléb 1,5 kg

14,- Kčs

kýta-řízky

72,- Kčs

hovězí přední bez kostí

56,- Kčs

svíčková

168,- Kčs.

 

 

 

PRODEJNA :

VEDOUCÍ :

Plán tržby Kčs

Skutečnost Kčs

Potraviny

Mikulcová Ludmila

 

 

Maso

Běhůnek

2.480.000,-

2.657.950,-

Textil

Vlková Anežka

2.220.000,-

1.900.000,-

Potraviny

Tykalová Eva

1.890.000,-

1.800.000,-

Maso

Zabloudilová M.

1.440.000,-

1.104.310,-

 

 

SDRUŽENÍ OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY ve Vlčnově 1991

Při vědomí alespoň rámcového pochopení společenských změn, které se udály v posledních letech je třeba uznat, že na konstatování, že koncem jakékoliv totality (tedy i té komunistické) jsou svobodné volby, není nic objevného stejně jako není nic perspektivního na pouhém odmítnutí minulosti, což bylo asi krédem většiny občanů i v těch nejmenších vesnicích (Vlčnov nevyjímaje) v období mezi 17. listopadem 1989 a minimálně volbami v červnu 1990. Nebylo u nás jiné síly, která by dokázala svrhnout čtyřicetileté zlo, než hnutí občanů, kteří v té chvíli zapomněli na to, co je rozděluje a soustředili se pouze na to společné - nastolení demokracie a svobody. Toto hnutí pojmenované Občanské fórum bylo, je a bude jistě předmětem celé řady odborných studií a proto na tomto místě pouze konstatujeme, že jedním z jeho kořínků byla i skupina občanů obce Vlčnova. Občanské fórům vyšlo z voleb 1990 jako suverénní vítěz a vyhouplo se tedy na vlně odporu vůči totalitě jako "surfař" poblíž Havaje. Nicméně bylo jen otázkou času, kdy tato obrovská a široká vlna a názory od jednoho směru ke druhému narazí zákonitě na ostrou skálu pří cestě vpřed a dojde na rozdělení na menší a zřetelnější skupiny.

Lodivodem, který se snažil vyhnout nárazu tím, že nasměruje OF trochu vpravo, byl Václav Klaus zvolený do čela hnutí necelý rok po volbách. To ale nemohlo ujít pozornosti dalších "lodních důstojníků", kterým široká forma bez kapitána vyhovovala. Proto asi došlo k rozdělení OF na dva hlavní proudy - Občanskou demokratickou stranu v čele s Václavem Klausem a na Občanské hnutí vedené Jiřím Dienstbierem. Teprve další volby by měli ukázali, který směr je životaschopnější a tedy mající větší podpory mezi občany. Není zde místa na přesné statistiky, jak hlasovali poslanci výše uvedených frakcí bývalého OF, ale určitě to mělo velký vliv na další vývoj a růst sympatií respektive antipatií k nim. Stejně tomu bylo i na úrovni řekněme okresní a místní, kdy se projevila naprostá neudržitelnost ("šídla v pytli") a bylo nutné i zde říci svůj názor na to, jak si představujeme svoji budoucnost. Ve Vlčnově proto vzniklo z bývalého OF jenom (jenom?) místní sdružení Občanské demokratické strany.

Jedním z hlavních důvodů proč se většina aktivistů z řad OF ve Vlčnově rozhodla pro vstup do nějaké strany, bylo to, že se cítili určitým způsobem představiteli na špici podvedeni v tom, že nechtěli jít směrem nastoleným 17. listopadu buď vůbec anebo dostatečně rychlými kroky. Dalším důvodem bylo to, že až na výjimky, jsou členové ODS ve Vlčnově 1990 zvoleni do obecního zastupitelstva a proto asi více než řadoví občané mají větší přehled o tom, co je třeba a jakým způsobem toho dosáhnout. Závěrem je třeba podotknout, že ODS získává sympatie zejména u takových lidí, kteří jsou podobni členům ODS v tom, že se nebojí převzít odpovědnost za sebe sama, za svoji rodinu, obec a vlast /v tomto pořadí !/ do vlastních ruku. Tuto zprávu pro kroniku obce Vlčnova zpracoval ing. Vladislav Zelinka, Vlčnov č. 1158.

 

Zápis kroniky obce Vlčnova projednán a schválen 3. 7. 1992.

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kalendář akcí

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download