Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1987

Rok 1987

 

Dějiny lidstva jsou nepřetržitým sledem událostí a bojů za naplnění ideálů, sociální spravedlnosti a mírové budoucnosti naší společnosti. Jsou i takové mezníky, které mají rozhodující vliv na osudy naší civilizace. V letošním roce 1987 je nutno zaznamenat alespoň ty nejdůležitější události, k nimž patřily důstojné oslavy 70. výročí VŘSR, jejichž vítězství znamenalo začátek nové historické epochy, kdy Velký říjen ukázal cestu, mnoha milionům pracujících v jejich boji za pokrok a lepší zítřek.
Do lidských dějin vstupuje i mírová cesta, kterou nastupuje SSSR a USA. Osmý prosinec 1987 vstoupí do historie jako mezník oddělující - jak prohlásil M. Gorbačov - éru narůstání jaderné hrozby od éry demilitarizace lidstva. Všichni jsme s velkou radostí uvítali podepsání smlouvy mezi SSSR a USA o likvidaci raket středního a kratšího doletu, k němuž došlo ve Washingtonu při setkání gen. tajemníka Michaila Gorbačova s presidentem USA Ronaldem Reaganem. Věřme, že je před námi období, které nebude charakterizováno závody ve zbrojení, ale naopak mírovou spoluprací mezi národy celého světa.

Nelze v roce 1987 přehlédnout ani tu skutečnost, že v Praze ve dnech 17.-18. XII. se konalo 7. zasedání ÚV KSČ, kde prezident ČSSR s. Gustav Husák požádal o uvolnění z funkce generálního tajemníka ÚV KSČ a do této funkce byl jednohlasně zvolen soudruh Miloš Jakeš /narozen 12. 8. 1922 v Českých Chalupách okr. Český Krumlov/.

S rokem 1987 bude úzce spjata i začínající PŘESTAVBA hospodářského mechanismu na základech hluboké demokracie, jak to příkladně uskutečňuje SSSR pod vedením generálního tajemníka ÚV KSSS s. M. Gorbačova. SSSR již přestává vidět v USA svého nepřítele. I my musíme najít přátelskou cestu k západním zemím.

 

STAROSTOVÉ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE VLČNOVA OD ROKU 1861
 

OD

DO

Jméno a příjmení

čp.

1861

1865

František MOŠTĚK

34

1865

1873

Josef PAVELČÍK

62

1873

1887

Jan Pavelčík

125

1887

1888

František CHVÍLÍČEK

54

1888

1891

Josef MOŠTĚK

96

1891

1901

František MIKULEC

79

1901

1907

Jan PAVELČÍK

97

1907

1910

Šimon BAŘINA

43

1910

1911

František MOŠTĚK

113

1911

1913

Šimon RYŠAVÝ

79

1913

1919

Jan PAVELČÍK

97

1919

1923

Šimon BAŘINA

133

1923

1927

František KNOTEK

126

1927

1931

František ZEMEK

486

1931

1938

Jan PLESL

146

1938

1944

František ZEMEK

486

1944

1945

Josef ŠOBÁŇ

406

 

PŘEDSEDOVÉ MNV VLČNOV OD 27. 4. 1945

 

OD

DO

Jméno a příjmení

čp.

27. 4. 1945

16. 5. 1945

František KUČERA

148

16. 5. 1945

29. 6. 1946

František HAUERLAND

210

29. 6. 1946

1. 3. 1948

Antonín VOZÁR

44

23. 6. 1948

23. 6. 1949

Jan ZEMEK

668

23. 6. 1949

25. 5. 1950

František TOMALA

636

25. 5. 1950

17. 1. 1952

Josef ŠOBÁŇ

406

17. 1. 1952

23. 12.1952

Cyril ŠMÝKAL

781

23.12.1952

6. 6. 1953

Jakub BURÁŇ

412

6. 6. 1953

6. 6. 1954

Antonín ELIÁŠ

832

6. 6. 1954

2. 6. 1957

Jan CHVÍLÍČEK

48

3. 6. 1957

22. 6. 1960

František JANČA

786

23. 6. 1960

7. 2. 1966

Antonín ELIÁŠ

832

8. 2. 1966

31. 7. 1970

František JANČA

786

1. 8. 1970

5. 6. 1981

František KŘIVDA

643

6. 6. 1981

24. 5. 1986

Karel KŘAPA

812

24. 5. 1986

---

ing. Vojtěch DOSTÁLEK

1136

 

Místní národní výbor Vlčnov - 1987

Rokem 1987 jsme vstoupili do druhého roku 8. pětiletky a tím i do druhého roku plnění volebního programu na období let 1986-90. Rada MNV v čele s předsedou ing. Vojtěchem Dostálkem v úzké spolupráci se všemi poslanci, složkami Národní fronty a hlavně za účinné pomoci občanů Vlčnova a Veletin se zaměřili na investiční i neinvestiční činnost, na zlepšování životního prostředí, ale i na plnění Jednotného plánu kulturní, tělovýchovné a branné činnosti projednaného a schváleného radou i plénem NV v prosince 1986.

K dominujícím akcím investičního charakteru patří STAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VLČNOV.
Výstavbu provádí Okresní stavební podnik - provoz Uh. Brod. V roce 1987 se jednalo o přístavbu pavilonu pro třídy 5.-8. v hodnotě 10.500.000,-Kčs s termínem předání do užívání v I. čtvrtletí 1988. Výstavba školy přes zimní měsíce pokračovala plným tempem. Stavba byla zateplena, ústřední topení bylo v provozu. Tímto se vytvořily podmínky pro práci zedníků OSP, kteří plné 4 měsíce prováděli vnitřní omítky, obklady a dlažby. Začátkem léta byla většina vnitřních prací hotova. Dokončují se obklady stropů, nátěry a malby provádí se montáž vnitřního vybavení. Současně probíhají i stavební práce na spojovacím krčku mezi pavilonem nižšího a vyššího stupně. Na podzim se začaly provádět venkovní omítky hrubé i břízolitové. Do konce roku je budova až na malé nedodělky připravena k provozu. Není však zatím provedena venkovní úprava okolí a tak staveniště kolem působí špatným dojmem. Závěrem však lze říci, že stavba školy v roce 1987 pokračovala velmi dobře. Poznámka: Postup prací zachycuje filmová i fotografická dokumentace. Viz fotoalbum MNV r.1987.

STAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY. Je to akce "Z" v hodnotě 5 milionů Kčs a tato akce měla z roku 1986 velké zpoždění a hlavním úkolem toto zpoždění dohnat nebylo snadné. Hrubá stavba včetně zastřešení byla hotova a ještě v zimě se provedla montáž ústředního topení a již v jarních měsících se pokračovalo ve výstavbě. Postupně se dodělávaly rozvody elektřiny, vody a odkanalizování. Takto byla stavba připravena pro vnitřní omítky, které se započaly v červnu a skončily v srpnu. Omítky prováděly specializované čety strojní omítačkou denně - později jen v pátek a sobotu. Po skončení omítek se za měsíc udělaly velmi kvalitně betonové potěry podlah, které provedly taktéž specializované čety vlčnovských zedníků. Na potěrech se pracovalo jen v pátky a soboty. V měsíci září a říjnu kolem celé budovy se postavilo lešení a postupně se prováděly venkovní hrubé a břízolitové omítky. Do konce roku byla celá budova omítnuta. Počasí nám přálo. Mimo těchto prací se souběžně prováděly práce na výstavbě spojovacího krčku a různé další drobnější práce.
ÚKOL ROKU 1987 byl splněn díky velmi dobré organizátorské práce funkcionářů MNV a aktivní pomoci většiny občanů Vlčnova a také složek Národní fronty. Příkladem byli myslivci, požárníci, SČSP, včelaři i další a tak v roce 1987 na stavbě MŠ bylo odpracováno 5. 691 brig. hodin. Všem patří za jejich práci dík. Poznámka: Postup prací rovněž zachycen filmem i fotografiemi /Album/. STRAVOVACÍ PAVILON v hodnotě 5.518.000,- Kčs byl staven dodavatelsky OSP - provoz UH. Brod, je již předán do užívání a bude sloužit žákům Základní školy i MŠ. Žáci Základní školy se zde již stravují, děti MŠ se dosud stravují v dosavadním zařízení mateřské školky. Provoz zahájen 1. září 1987. ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO: V roce 1987 započata přístavba ženského oddělení na dvoře zdravotního střediska. Zajišťováním této akce byl pověřen MUDr. Antonín Plachý, který byl kooptován do rady MNV za Josefa Kadlčíka, který na 1 rok přijal zaměstnání i s rodinu v Praze. Rozpočet na přístavbu je 100.000,- Kčs, v roce 1987 prostavěno 52.606,- Kčs. Naše zdravotnictví opět
dozná podstatného zlepšení uvedením ženského oddělení do provozu.
TELEVIZNÍ PŘEVÁDĚČ "PADĚLKA" pro I. i II. program zahájil vysílání 6. srpna 1987. Starý televizní převáděč byl jenom pro I. program a občané Vlčnova hlavně DOLNÍHO KONCE neměli možnost sledovat II. program. Byla to velká starost funkcionářů MNV i některých dalších občanů a poslanců /Karel Pichlík, Josef Vozár…/, kteří všemi možnými prostředky i způsoby usilovali o výměnu vysílače. Josef Vozár stavení stožáru zachytil na film. Díky velké iniciativě hlavně předseda MNV Ing. Vojtěcha Dostálka se podařilo televizní prováděč postavit a uvést do provozu ke spokojenosti všech občanů z předstihem.

BUDUJEME KINOKAVÁRNU: Návštěvnost v KINĚ každoročně klesá. V roce 1986 proti roku 1985 poklesla o 4.534,- Kčs, přičemž celková tržba činila jen 29.186,- Kčs. Generální oprava kina v hodnotě asi 200.000,- Kčs je zahájena. Z balkónu bude vybudována promítací kabina pro film 35 mm a v sále bude stupňovité hlediště. I když k této akci jsou od některých lidí slyšet kritické hlasy, členové školské a kulturní komise hodnotili provoz kinokavárny v Osvětimanech velmi kladně. V roce 1987 na GO KINA vyčerpána 45.195,- Kčs.

HŘBITOV - osvětlení, oprava zvonice, chodníků v celkovém nákladu 71.042,- bylo provedeno za velké pomoci členů Čs. strany lidové Osvětlení v obci si vyžádalo na opravách /30.000,- Kčs/ částku 156.841,- Kčs.

KOMUNIKACE ve Vlčnově jsou stále ve velmi špatném stavu. V roce 1987 na údržbu místních komunikací bylo vynaloženo částky 150.586,- Kčs. Byly to místní komunikace u Rybníčka a provedena spojka pod Vinohrady, i když s kvalitou těchto prací nejsme vůbec spokojeni.

MOST ve Veletinách si vyžádal částku 363.809,- Kčs.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V OBCI - 1987 Komise životního prostředí pod vedením předsedy s. Jaroslava Mikulce č. 1049 se zabývá rozsáhlými problémy životního prostředí ve Vlčnově i ve Veletinách. Rostou problémy s odstraňováním různých odpadových hmot, popela, vzrůstají problémy se znečišťováním vodních zdrojů i ovzduší. Domovní odpady se zabezpečují odvozem popela 1x týdně v popelnicích a začínáme využívat i velkoobjemové kontejnery. Zatím jsou koupeny tři kontejnery a budou se rozmísťovat v obci, kde to bude nejvíc nutné. Ovzduší je znečišťováno jednak spalováním pohonných hmot motorovými vozidly a hlavně z komínů. Naše obec je v dolině a v topném období z kouře není skoro ani vidět. Občané Vlčnova i Veletin usilují o to, aby se plynofikace dostala do Vlčnova, protože okolní obce a města - Uh. Brod, Dolní Němčí, Nivnice, Hluk již úspěšně plynofikaci zavádí. Na základě řady stížností občanů komise životního prostředí zaslala dopisy do podniků OPP JAKOS, PEKÁRNY i KSK Vlčnov, aby tento naléhavý problém řešili. PÉČE O ZELEŇ: Komise životního prostředí v roce 1987 zajistila výsadbu ve Vlčnově a Veletinách 720 kusů šípkových růží, 1.100 kusů živého plotu, 100 kusů okrasných stromů a zbudovalo 10 arů nového parku. Komise životního prostředí uvažuje o vyhlášení soutěže o nejlepší předzahrádku v obci. Životní prostředí je věcí nás všech. Statistika říká, že za posledních tři desetiletí ubylo v ČSR 4.000 alejových stromořadí a 3.600 ha rozptýlené zeleně. Přímo kolem obcí 2000 ha zeleně, což představuje 400 stromů a 3.000 keřů kolem každé obce. Kroužek ochránců přírody začíná vyvíjet svou činnost. Zabývají se sledováním vzácných rostlin jako je lilie zlatohlavá, koniklec, ladoňky a jiné. Zabudovávají umělé hnízdiště dravcům a při odchytu do sítí je kroužkují dle normy ČSSR. Ve své propagační skříňce dávají občanům informace o své činnosti.

 

Činnost občanských výborů - 1987:

Občanský výbor č. 1 - předsedou je MVDr. Knotek František. Činnost výboru je pravidelná, členové se zúčastňovali budovatelských akcí: Tel. převáděč "Padělka", hřiště u Chovánkového a další.

Občanský výbor č. 2 - předsedou je Svoboda Michal - jejich schůzová i budovatelská činnost se musí zlepšit.

Občanský výbor č. 2 - VELETINY předseda Ševčík Karel - za dobrou činnost vyhodnoceni na konferenci OV v Uh. Hradišti.

 

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI - 1987

Předsedou SPOZ je s. Josef Zemek č. 1040 - místopředseda MNV Vlčnov. Členové SPOZ v roce 1987 velmi důstojně zajišťovali tyto akce:
 

 

10. ledna

- Předávání občanských průkazů - 15 občanů

25. února

- Přijetí delegátů z Vietnamské dem. republiky - 2 hosté

24. května

- ZLATÁ SVATBA: Hedvika a Jakub Kučera č. 659

4. července

- ZLATÁ SVATBA: Marie a Jan Bařina č. 759

30. května

- Přijetí dvou delegátů Ghanské republiky na Vlč. slavnosti

31. května

- Slavnostní přijetí královské družiny r. 1969, král Libor Bařina

30. června

- Slavnostní přijetí vycházejících žáků Základní školy - 45 žáků

22. srpna

- Setkání ročníku 1927 ( 60 let ) - 56 účastníků

12. září

- Setkání ročníku 1937 ( 50 let ) - 47 účastníků

1. září

- Slavnostní přijetí žáků prvních tříd - 46 žáků

11. prosince

- Přijetí důchodců JZD Vlčnov - odchod 7 členů do důchodu

 

 

V roce 1987 zlaté svatby bez obřadní síně oslavili:

 

28. dubna

- Marie a Antonín MIKULEC č. 95

12.května

- Anežka a Jaroslav MACHÁLEK č. 424

4. října

- František a Františka Zemkovi č. 784

DIAMANTOVÁ SVATBA:

19. října

- Marie a František KNOTEK č. 641

 

 

NEJSTARŠÍ OBČANÉ VLČNOVA - 1987

 

Anna KNOTKOVÁ

č. 144 = 98. narozeniny oslavila 22. listopadu

Marie KOVÁŘOVÁ

č. 516 = 92. narozeniny oslavila 29. března

Amálie ZÁLEŠÁKOVÁ

č. 379 = 91. narozeniny oslavila 29. srpna

Jan KLABAČKA

č. 312 = 90. narozeniny oslavil 3. května

Filomena CHVILÍČKOVÁ

č. 597 = 90. narozeniny oslavila 22. června

Kateřina ZEMKOVÁ

č. 644 = 90. narozeniny oslavila 10. prosince

 

Trestná činnost 1987: Komise pro projednávání přestupků v čele s předsedou JUDr. Ladislavem Mikulcem č. 264 v roce 1987 projednalo 36 přestupků s těmito výsledky: 2 projednány bez uložení opatření, 4 postoupeny k projednání ve spol. organizacích, 13 řešeno napomenutím, 13x pokuty ve výši 100-500,- Kčs /celkem 2. 500,- Kčs/, 4 případy - řízení zastaveno pro neprokázání viny. Z uvedeného přehledu je zřejmý nárůst v počtu přestupků oproti roku 1986, kdy bylo řešeno jen 19 přestupků.

 

Pohyby obyvatelstva ve Vlčnově a Veletinách v roce 1987

 

 

VLČNOV

VELETINY

CELKEM

STAV k 1. 1. 1987

3. 198

582

3. 780

NAROZENO

54

5

59

PŘISTĚHOVÁNO

60

3

63

ZEMŘELO

39

8

47

ODSTĚHOVÁNO

48

11

59

STAV k 31. 12. 1987

3. 225

571

3. 796

ROZDÍL

+ 27

- 11

+ 16

Počet obyvatel ve Vlčnově i ve Veletinách měl již velmi dlouhou dobu klesající tendenci a snad zlepšováním životních podmínek ve střediskové obci Vlčnov konečně nastane obrat k lepšímu. Taková byla skutečnost v posledních letech:

ROK:

VLČNOV:

VELETINY:

CELKEM:

1986

+ 12

- 12

0

1985

- 3

- 1

- 4

1984

- 38

- 14

- 52

1983

- 10

- 3

- 13

1982

- 21

- 8

- 29

1981

+ 2

- 22

- 20

1960 - 1980 (20 let)

- 197

- 53

- 250

CELKEM:

- 255

- 113

- 368

 

 

Kdyby za posledních 26 let nepoklesl stav obyvatelstva ve Vlčnově a ve Veletinách o 368 lidí, byl by stav obyvatel následující: VLČNOV: 3.480, VELETINY: 684, Celkem: 4.164 lidí.

Pro zajímavost: RODY, které již nebydlí ve Vlčnově: HYBLÉ, PEŠÁTÉ, SRCHÁČCI, MITÁČCI, PECHÉ, ŠKUBNÍCI, ŠŤUKAVCI.

DĚTSKÁ HRA: Prvním podchycením zájmu dětí o otázky související s ochranou zdraví a znalostmi první pomoci je zdravotně výchovná hra "KDYŽ ALENKA STŮNĚ". Každoročně se do ní zapojuje v 99 mateřských školách okresu Uh. Hradiště asi 2 800 dětí. V základních školách absolvovalo 2900 dětí známou rozhlasovou hru "ABECEDA DOCELA MLADÝCH DOKTORŮ". Ve Vlčnově se jí zúčastnilo 29 žáků ve dvou kroužcích MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ".

PÉČE O STARÉ A NEMOCNÉ OBČANY - 1987 Naše socialistická společnost i náš MNV prostřednictvím komise sociální, zdravotní, Čs. svazu žen i Sboru pro občanské záležitosti se starají o staré a nemocné lidi, zejména o ty, kteří jsou umístění v Domě pečovatelské služby ve Vlčnově, kde již řadu let se o ně stará pečlivě stará p. Jiřina Králíčková a nezapomínáme ani na ostatní, kteří jsou v různých Domovech důchodců. Členové Sboru pro občanské záležitosti společně s komisí sociální a zdravotní navštívili 14. prostince 1987 naše občany v těchto Domovech důchodců a předali jim drobné dárečky:

DŮM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VLČNOV: VYBÍRAL Miroslav, KONÍČEK Jiří, KONÍČKOVÁ Marie (z Veletin), Drabek Ant. (ze Stupavy). DOMOV DŮCHODCŮ - ŽÍTKOVÁ: MIKULCOVÁ Anežka z č. 729. DOMOV DŮCHODCŮ - NEZDENICE: POKORNÁ Anežka z č. 321 ORLOVSKÁ Františka z Veletin 63. DOMOV DŮCHODCŮ - BUCHLOVICE: MIKULÁŠTÍK Stanislav z č. 117 MARÁŠKOVÁ Marie z č. 105. DOMOV DŮCHODCŮ - UH. HRADIŠTĚ: KLABAČKOVÁ Anežka z č. 432 MIKUŠKOVÁ Frant. z č. 252. Naši občané i v domovech důchodců hlavně prostřednictvím Zpravodaje MNV pozorně sledují rozvoj a způsob života ve své obci.

 

STAVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT - 1987

 

 

VLČNOV

VELETINY

CELKEM

DRŮBEŽ CELKEM

3. 303

687

3. 990

HUSY

9

11

20

KOZY

15

7

22

OVCE A BERANI

35

6

41

PRASATA

107

27

134

KONĚ

4

-

4

KRÁVY

1

-

1

 

Jedinou evidovanou krávu ve Vlčnově chová Fr. KNOTEK č. 425.

 

PLNĚNÍ SOC. ZÁVAZKŮ ORG. NÁRODNÍ FRONTY 1987

 

ORGANIZACE

část investiční

část neinvestiční

brig. hodin

CELKEM

KSČ

248

 

1. 940

2. 188

ČSL

720

 

8. 030

8. 750

ČSS

260

 

2. 760

3. 020

SSM a PO SSM

410

 

2. 640

3. 050

ČSTV

480

 

10. 300

10.780

SVAZARM

95

 

3. 100

3. 195

ČSŽ

220

 

2. 710

2. 390

SČSP

140

 

2. 640

2. 780

ČČK

80

 

2. 150

2. 230

SPO

410

 

4. 850

5. 260

ČMS

365

 

5. 600

5. 965

ČSCHDZ

110

 

1. 950

2. 060

ČZS

280

 

4. 700

4. 980

Čs. svaz včelařů

410

 

4. 550

4. 960

DV Jednota

155

 

2. 670

2. 825

SRPŠ

410

 

9. 100

9. 510

SDR

310

 

2. 300

2. 610

Obč. výbory

1. 480

 

10. 410

11. 890

Jiné organizace

650

 

2. 000

2. 650

Občané

1. 145

 

66. 000

67. 145

CELKEM HODIN:

8. 378

 

149. 860

158. 238

 

MNV VLČNOV V SOC. SOUTĚŽI NÁRODNÍCH VÝBORŮ 1986 i 1987 úspěšný /14 střediskových obcí/

 

VÝSLEDKY v roce 1986:
1. Měst. NV BOJKOVICE ČÚ I. st. ČSR
2. MNV OSVĚTIMANY III. st. ČU ONV
3. Měst. NV HLUK I. místo ČU ONV
4. MNV BŘEZOLUPY II. místo ČU ONV
5. MNV STRÁNÍ III. místo ČU ONV
6. MNV VLČNOV IV. místo ČU ONV
7. MNV O.N. VES ČÚ ČSR-2. kat. láz. míst
8. MNV BUCHLOVICE
9. MěNV UH. /BROD/ OSTROH
10. MNV NIVNICE
11. MNV VELEHRAD
12. MNV STARÝ HROZENKOV
13. MNV BORŠICE u BUCHLOVIC
14. MNV POLEŠOVICE

VÝSLEDKY V ROCE 1987:
1. Měst.NV BOJKOVICE ČÚ Jm KNV
2. MNV OSVĚTIMANY I. st. ČU ČSR
3. MNV VLČNOV ČÚ ONV I. místo
4. MNV BUCHLOVICE ČU ONV II. místo
5. MVN O.N. VES soutěž láz. míst
6. Měst.NV HLUK ČÚ ONV III. místo
7. MNV NIVNICE
8. MNV VELEHRAD
9. MNV STRÁNÍ
10.Měst. NV UH. OSTROH
11.MNV STARÝ HROZENKOV
12.MNV POLEŠOVICE
13.MNV BORŠICE U BUCHLOVIC
14.MNV BŘEZOLUPY

 

 
Místní mírový výbor ve Vlčnově byl ustaven

dne 9. ledna 1987 a je orgánem místního výboru Národní fronty. Jeho hlavním posláním je, aby v souladu s programovými cíli a činnosti místního výboru NF rozpracoval a realizoval všechny formy politickovýchovné a budovatelské činnosti pro podporu mírové politiky KSČ, SSR a dalších zemí soc. společenství. Podílí se na výchově občanů k soc. vlastenectví a prol. internacionalismu, vést je k aktivní podpoře spravedlivého boje národů za svobodu, nezávislost a sociální pokrok. Místní mírový výbor je 13 členný v tomto složení:

 

KLABAČKA František č. 817 - předseda
ŠURANSKÝ Antonín č. 257 - místopředseda
MAJÍČKOVÁ Marie č. 880 - jednatelka

Členové:

PODŠKUBKA Jan č. 878
KNOTEK Pavel č.1016
KŘAPA Antonín č. 1103
KŘAPA František č. 51
ULČÍK František č. 692

TOMALA Jan č. 406 
ZEMEK Josef č. 742 
PODŠKUBKA Jan č.1079
VAŠKOVÝCH Jiřina č. 918
JEŽKOVÁ Lubica /Dolní Němčí/ uč. MŠ Vlčnov

 


Z dalších členů jsou složeny komise a to: Komise pro práci s mládeží
Komise pro kult. výchovnou práci

Plán práce mírové rady je v souladu se složkami NF a Jednotného plánu kulturní, tělovýchovné a branné činnosti pro obec Vlčnov i Veletiny -projednaného na ONV - odboru kultury 20. 11. 1986 a v radě MNV 2. 12. 1986. V JPKTBČ jsou rozpracovány a vytáčeny hlavní úkoly pro obec Vlčnov i Veletiny v kulturních, tělovýchovných a branných sférách života obyvatelstva. Na jeho vypracování se podílely všechny podniky a složky Národní fronty Vlčnova i Veletin. Český svaz žen ve Vlčnově 1987.

 

Český svaz žen ve Vlčnově 1987

Základní organizace Českého svazu žen ve Vlčnově má 146 členek včele s předsedkyní Martou Kondrovou č. 873. Práci řídí 14 členný výbor a 3 členové revizní komise členky ZO při zlepšování životního prostředí, při údržbě bytového fondu, akcích. V roce 1987 odpracovaly "Z", při pracích v zemědělství 4.545 hodin. Pro děti uspořádaly vánoční pochod, podílely se na oslavách dětského dne a karnevalu. Na vlčnovské slavnosti ve spolupráci s KSK upekly 150 kg medového těsta perníky, které se při slavnostech prodaly. Tři členky ČSŽ vedou soubory ZUČ a jedna členka vede gymnastický kroužek. Členky ČSŽ jsou aktivní a zúčastňují se všech důležitých akcí ve Vlčnově, mají v údržbě 3 muzejní domy o které se vzorně starají. Pochvalu zasluhuje zejména Jiřina Matušková.

 

MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA VLČNOV - 1987

Místní lidová knihovna pod vedením Jana Mikulce č. 553 vykazuje velmi dobrou činnost. I když tisk, rozhlas a televize přináší veřejnosti rozsáhlé informace o důležitých událostech doma i v zahraničí, MLK rovněž přispěla prostřednictvím nástěnek, výstavkou časopisů a tisku k lepší informovanosti občanů. Návštěvnosti čtenářů v knihovně bylo využito ke krátkým besedám o důležitých událostech roku k nimž v prvé řadě patřilo podepsání smlouvy o likvidaci raket krátkého a středního doletu dne 8. 12. 1987 v USA. Také náhlého úmrtí spisovatele Boh. ŘÍHY bylo vzpomenuto nástěnkou a s mladými čtenáři oceněna jeho bohatá spisovatelská činnost pro děti a mládež. V roce 1987 bylo pokračováno ve zlepšování stavu a organizace knižního fondu.

 

Výpůjčky knih a periodik dospělých čtenářů:

 

Spol.vědních:

Přírod.

Zeměd.

Tech.

Ost. nauč.

KRÁSNÉ

Celkem

598

186

197

260

556

4.505

6.302


Výpůjčky pro děti:

celkem 6.082, z toho NAUČ. 1.737, KRÁSNÉ 4.345. Registrováno bylo 452 čtenářů z toho 246 dětí. Pro čtenáře je určeno také 21 druhů novin a časopisů. Škoda, že některé nejsou, téměř vůbec využívány. Z mimo výpůjční činnosti jsou to zejména výstavky nových knih a úprava nástěnek k různým výročím. Těchto akcí bylo celkem 30. Čtenáři uskutečnili celkem 2.511 návštěv knihovny, které je pro ně otevřena vždy v pondělí a v pátek. Záměr přemístit v polovině roku 1988 knihovnu do větších prostor stávající mateřské školky dává naději,že MLK ve své činnosti dostane opět na vyšší úroveň.

 

Poštovní ÚŘAD Vlčnov - 1987

Vedení pošty ve Vlčnově místo Marie Mikulcové z Nivnice č. 859 převzala v r. 1986 Marcela Bělohlávková, jinak pracovnici bez změny. U listovní přepážky pracuje stále Cecilie Vozárová - již jako důchodkyně. V prostoru pošty se zřizuje šatna a kuchyňka a připravuje se obklad stěn dřevem. Na JZD v Bánově - přidružená výroba se připravuje nové zařízení pošty a to: stole, přepážky, skříně, hovorna. Důchody se občanům se zvyšují. V měsíci říjnu zvýšení nejnižších důchodů pro 1 osobu 1.000,- Kčs, dvojice = 1.700,- Kčs. Ve Vlčnově měsíčně důchody pobírá 875 občanů a je průměrně vyplácena částka 1.104.577,- Kčs. Lidé se také pokouší o štěstí podáváním SPORTKY, SAZKY, MATESU, ale vyšších výher ve Vlčnově nebylo. Celkem na výhrách vyplaceno 90.000,- Kčs. Odběr novin a časopisů bez podstatných změn. Inkaso: Průměrně měsíčně je asi 1009 plátců - částka 156.867,- Kčs.

 

SPOŘITELNA ve Vlčnově - 1987

Jednatelství místní Spořitelny je umístěno v budově MNV, je vedeno paní Marií Brabencovou a Česká státní spořitelna Uh. Hradiště nám podává tuto zprávu:

 

 

OBJEM VKLADŮ k 1. 1. 1987 činí:

30. 935. 416,40 Kčs

V roce 1987 celkem vloženo:

+ 5. 932. 411,- Kčs

V roce 1987 celkem vybráno:

- 5. 110. 293,20 Kčs

OBJEM VKLADŮ k 31. 12. 1987 činí:

31. 757. 534,20 Kčs

 

Poznámka: Další údaje o zadluženosti a vkladech v ostatních pobočkách nelze zjistit - nejsou sledovány. Vklady občanů se zvyšují. Pro porovnání: V roce 1987 činil celkový vklad 19.894.000,- Kčs což činilo na jedno číslo domu 18.000,- Kčs a na 1 obyvatele 5.000,- Kčs. Nyní je na jedno číslo domu 28.000,- Kčs a na 1 obyvatele 9.800,- Kčs. Poznámka: O půjčkách stavebních, novomanželských a jiných přehled není. Česká státní spořitelna informuje: Usnesením ÚV KSČ a vlády ČSSR ze dne 9. 4. 1987 byla schválena s účinností od 1. 7. 1987 úprava podmínek půjček se státním příspěvkem mladým manželům a to: Horní hranice půjčky se zvyšuje z 30.000,- Kčs na 50.000,- Kčs a lhůta splatnosti se prodlužuje z 10 na 15 let.

 

ŠKOLSTVÍ VE Vlčnově v roce 1987

Ředitelem Základní školy ve Vlčnově je s. Vladislav TŘETINA. Odešla zástupkyně Helena Leblochová z Dolního Němčí a na místo zástupce ředitele byl jmenován s. Milan KVASNIČKA bytem Vlčnov 1100 (bytovka). Soudružka Leblochová Helena byla jmenována ředitelkou ZŠ v Hluku a za její práce ve Vlčnově jí patří poděkování. Bylo vykonáno hodně budovatelské práce a dobrých výsledků. V únoru byla uskutečněna pěkná školní akademie. Mezinárodní den žen i Den učitelů oslavili společně s družební ZŠ Pobedim. I pionýrský slib byl po prvé společný se žáky ZŠ Pobedim v Pobedimě. Od nás jeli všichni žáci 2. p.r. a více než 20 rodičů, učitelů a skup. ved. PO. Žáci ZŠ Vlčnov vyhráli soutěž ve sběru odpadových surovin a s. uč. Jarmila Hrabalová byla za odměnu v Bulharsku jako oddílová vedoucí pionýrského tábora. Skupinová vedoucí PO s. Pavlína Kotačková odešla na ODPM v Uh. Hradišti. Na konci šk. roku ukončilo docházku na ZŠ Vlčnov 45 žáků osmých tříd. Dvacet žáků podalo přihlášky na střední školy a z toho jich bylo přijato 19.
V konferenci bylo uděleno 81 pochval, 5 napomenutí, 14 důtek tř. uč., 10 důtek ředitele školy, jedna 2 z chování, jedna 3 z chování, dva žáci opakují ročník. Na 1.-4. bylo 26 žáků se samými jedničkami, na 5.-8. bylo 38 žáků s vyznamenáním.

Školní rok 1987/88 doznal dalších změn: Ve škole je celkem 370 žáků, 20 výchovných pracovníků a 11 provozních pracovníků a to: 5 kuchařek, 3 topiči, 2 uklizečky a školnice. Ze 2. ZŠ v Uh. Brodě k nám přišla uč. Soňa Kundratová s aprobací ON -děj. Ze ZŠ Bílovice k nám přešel Marek TVRDOŇ - jako skupinový vedoucí, který však po měsíci odešel studovat do Prahy. Měsíc jej zastupovala s. uč. Jitka Kučerová a od 1. 11. 1987 nastoupila r. Šárka Bernardová. Ve školní družině pracuje s. Lenka Koníčková místo s. Anny Mošťkové, která je na mateřské dovolené. Na ZŠ učí: I.A. - Jana Mikulcová, I.B - Marie Hasíková, 3.A. - Janovský Vojtěch, 3.B - Jitka Kučerová, 4.A - Kajetana Válková, 4.B. - Drahoslava Galušková, 5.A - Ivan Jurčička, 5.B. - Marta Hrabalová, 6.A. - Vladimíra Schubertová, 6.B - Dana Koníčková, 7.A. - Alena Zemková, 7.B. - Marie Matulová, 8.A. - Marie Křapová, 8.B - Jana Kalivodová. Bez třídnictví je Antonín Válek, který je výchovným poradcem pro volbu povolání. Školnicí je Eva Indrová, uklizečka 1.-4. paní Marie Beňová, 5.-8. paní Marie Zemková, topič na 5.-8. s. Josef Zemek, na NOVÉ Škole Janča Ludvík a Koníček František.

Před začátkem šk. roku 1987/88 byla svépomocí vybudována čtrnáctá učebna z bývalé školní jídelny a tím byla odstraněna směnnost. V 1.-4. ročníku je celkem 142 žáků v šesti třídách s průměrným počtem 24 žáků, v 5.-8. ročníku je 228 žáků v osmy třídách s f 28,5 žáků. Celkem je o 10 žáků méně než v roce 1986/87. V osmých třídách se učí 51 žáků, v sedmých třídách 4 žáci chodí do školy osmý rok. Ve škole pracuje 20 oddílů PO SSM a je celkem 24 zájmových kroužků. Nejlepších výsledků dosahuje dívčí klub, který vloni i předloni obsadil 2. a 3. místo v okrese, Mladí ochránci přírody, Mladí myslivci, Mladí obránci vlasti, kroužek sborového zpěvu, kynologický, branně střelecký, světonázorový, zeměpisný. Dále se žáci přihlásili do kroužku fotografického, cyklistického, rybářského, cyklotrialového, včelařského, ale pro tyto kroužky zatím nejsou vedoucí. Pro kroužek výpočetní výchovy jsou 3 počítače PMD-2 A a jako vedoucí se přihlásil ing. KONÍČEK, s. PÍŠKA, s. Kužela a s. Štursa z Uh. Brodu. Kroužky vede 6 rodičů, 11 učitelů, 1 voják a 11 ostatních. Patronátní smlouvy jsou uzavřeny s vojáky VÚ 3285, kteří pomáhají při zajišťování oslav Mezinárodního dne dětí, branných závodech. Brigáda soc. práce JAKOS má patronát nad oddílem PO SSM. SRPŠ již řadu let pod vedením předsedkyně s. Karly Hauerlandové intenzivně pomáhá v budovatelské činnosti, čištění oken na nové škole a také z jejich finančních prostředků byly nakoupeny lyže a boty pro lyžařský výcvik dětí. Zajímavosti: Naši bývalí žáci Jan Tykal a Miloš Bonka jsou mezi lepšími žáky střední vojenské školy. Učeň hornického učiliště Petr Indra byl za odměnu vybrán na zájezd do SSSR.

 

ZDRAVOTNICTVÍ ve Vlčnově v roce 1987

Obvodním lékařem je stále MUDr. LAPČÍK Jiří z Kněžpole, Zdravotní sestry: s. Zdenka Dostálová č. 1136 a Marie Koníčková č. 397. Zdravotní sestra Zdeňka Dostálková vykonala návštěvní službu u 864 případů a Marie Koníčková 957 návštěv u starších občanů.
Celkem ošetření: 14.239 pacientů z toho v návštěvní službě 792.

Nejčastější nemoci: Záněty horních cest dýchacích, Pohybové ústrojí - bolesti páteře
Úrazy – doma. Ordinační doba: Pondělí: 12°°- 17°°, úterý až pátek: 7°°- 12°° hodin.
V září byla započata stavba ženského oddělení na zahradě zdravotního střediska v akci "Z" a za pomocí sdružených prostředků JZD a JAKOS.

Ženské oddělení: MUDr. Záhorská pracovala na zdravotním středisku jako ženská lékařka do 31. 8. 1987. Od 1. 9. 1987 nastoupil jako ženský lékař MUDr. KREMR. Za rok 1987 bylo vyšetřeno 1158 žen. Za stejné období bylo preventivně vyšetřeno jen 83 žen a to proto, že ve zdravotním středisku ve Vlčnově nebyly dosud vytvořeny ty nejzákladnější podmínky pro tuto činnost.

Dětské oddělení: MUDr. Gréta Kubisová ordinovala od června 1986 a potom byly jen zástupy několika dětských lékařek až do září 1987, kdy nastupuje na naše oddělení trvale MUDr. Hana HANÍKOVÁ. Sesterské obsazení: trvale Libuše Zemková. Na třetinový úvazek s. Hefková J., a od 1. 1. 1988 s. Hana SKŘEHOTOVÁ. Ordinací denně projde denně průměrně 35 malých pacientů, dětskou poradnou asi 20 dětí 1x týdně. Při chřipkové epidemii se počet případů 2x až 3x zvyšuje.
Jedenkrát ročně provádí preventivní prohlídky všech dětí v mateřské i základní škole Vlčnova i Veletin. Dětí celkem asi 820 je v této péči. Dále mají v preventivní péči 3. JESLE a 3. MŠ v Uh. Brodě - celkem asi 320 dětí. V návštěvní službě provede lékařka asi 15-20 návštěv měsíčně a dětská sestra asi 40-45 návštěv měsíčně. Z nejčastějších onemocnění: CHŘIPKY, ANGÍNY, průdušková onemocnění, úrazy, dětská infekční onemocnění (příušnice, plané neštovice, zarděnky). Dle celostátního schématu očkují děti malé i velké proti TBC, záškrtu, tetanu, černému kašli, obrně, spalničkám, zarděnkám, příušnicím a pravým neštovicím.

Zubní oddělení: MUDr. Ivana Osvaldová, zdravotní sestra B. Koníčková.

 

Jednotné zemědělské družstvo Vlčnov - 1987

Předsedou JZD je stále s. Bohumil Píštěk a pod jeho vedením i v roce 1987 dosáhlo mnoha významných hospodářských a budovatelských úspěchů. V kádrovém obsazené došlo k několika změnám. Ke dni 31. 3. 1987 zrušil pracovní poměr hlavní ekonom ing. Jiří Malina a na jeho místo nastoupil dosavadní agronom ing. Miroslav BÍDA. Funkci agronoma přebral po ing. Bídovi ing. Šimon Knotek. K 31. prosinci 1987 odešla po dlouholeté práci v družstvu do důchodu hlavní účetní Jiřina Kryštofová a na její místo nastoupila od 1. 1. 1988 Marie Knotková /roz. Mošťková/. Ve čtvrtek 16. 4. 1987 se v KSK ve Vlčnově uskutečnil celokrajský aktiv stranických funkcionářů a vedoucích hospodářských pracovníků zemědělsko potravinářského /průmyslu/ komplexu Jihomoravského kraje. Jednání byli přítomni kandidát ÚV KSČ a vedoucí tajemník KV KSČ s. Vladimír Herman, vedoucí oddělení ÚV KSČ Miroslav Zajíc, předseda ÚV SDR ČSSR Pavel Jonáš, náměstek MZVž ČSR Václav Procházka a další hosté. Počet účastníků byl nebývale vysoký. V sále se podávalo na 1.100 obědů. Byly zde stovky aut z celého kraje zaparkovaných od křižovatky nepřetržitě až na dolní konec a také mnoho autobusů. Hlavní zprávu o plnění úkolů XVII. sjezdu KSČ v oblasti zem. výroby v rámci Jm kraje přednesl vedoucí oddělení KV KSČ František Dohnal. Kladně hodnotil vedení JZD Vlčnov za velmi dobrou přípravu tohoto aktivu. Dne 19. 2. 1988 byla na výroční členské schůzi JZD hodnocena práce za rok 1987. Z hlavní zprávy představenstva přednesené předsedou JZD Boh. Píšťkem vyplynulo, že družstvo splnilo jako jedno ze tří v celém okrese zemědělskou produkci. Výkony překročili družstevníci o 6,9%, upravené vlastní výkony o 6,3% a čistý zisk o více než o 14%. Produkce celkem přesáhla hodnotu 90,5 milionu Kčs, překročilo plánovanou výrobu obilovin, v nákupu cukrovky bylo třetí v okrese a dobrých výsledků bylo dosaženo i ve sklizni kukuřice na zrno.

 

SKLIZEŇ podle hlavního agronoma Jana KUČERY - 1987:

 

 

Výnos t/ha

Výnos t/ha

Výměra ha

Sklizeň tun

PLODINA

1986

1987

1987

1987

pšenice ozimá

4,90

5,75

832,4

4.783,7

ječmen jarní

5,70

5,40

68,-

367,-

kukuřice - zrno

-

5,72

29,5

168,8

hrách

3,10

3,01

80,-

240,8

cukrovka

42,80

41,08

205,-

8.405,-

krmná řepa

34,20

45,-

15,-

675,-

kukuřice na siláž

33,50

28,20

277,83

7.830,-

jetel červený-zel. hmota

42,50

41,08

60,07

2.468,-

vojtěška - zel. hmota

45,10

40,50

203,63

8.247,-

 

Žně - v roce 1987 začaly v trati Podkojny ve středu 29.7. 87, ale jen s jedním kombajnem. Ostatní byly na Slovensku v kooperačním JZD Pobedim a na Žitném ostrově. Žně byly velmi obtížné pro silně deštivé počasí. Sklízelo celkem 16 kombajnů i z Jižního Slovenska a Žďáru nad Sázavou. Úrodu sklízeli doslova "mezi kapkami" a kdy se dalo - třeba i v noci. Žně byly ukončeny 18. 8. 87. V pátek 22. 8. v KSK byly dožínky. Jejich ráz umocnila přítomnost místopředsedy vlády ČSSR a federálního ministra zemědělství a výživy ing. M. Tomana Csc., tajemníka OVKSČ RS Dr. Z. Kadlece, členky ĆÚV SDR V. Slámové, ředitele OZS Uh. Hradiště ing. Jar. Šuranského, předsedy OU SDR Boh. Hapaly a dalších hostů. Předseda JZD Boh. Píštěk uvedl, že plánovaný výnos 5,65 t/ha byl o 0,7 tuny nižší vlivem nepříznivých klimatických podmínek.

CUKROVKA v roce 1987 rovněž v okrese nebyla splněna. Na plán 127.000 tun bylo vykoupeno jen 114.454 tun to je 90,1%. Plán slnilo jen JZD MÍR Kunovice a naše JZD bylo s 97,5% na druhém místě v okrese. Při svozu cukrovky byla velkými pomocníky skládky vybudované ve Vlčnově a ve Zlechově s finanční pomocí Cukrovaru ve výši 1.600.00,- Kčs. Cukrovar splnil plán výroby cukru jen na 80% a kampaň trvala od 6. 10. do 21.12. 1987.

VINOBRANÍ poslední tři léta příroda nepřála. Dvě poslední zimy zasadily úrodě hroznů těžké rány a úroda byla minimální, takže naše JZD vinařským závodům nemohlo odprodat žádné hrozny. JZD muselo část vinohradu - hlavně odrůdu Műller Thurgau vykučovat.

MISTR ČSSR v orbě: Miroslav ONDRŮŠEK Vlčnov 553, 29 let-traktorista opravář JZD Vlčnov byl vítězem v orbě v ČSSR v roce 1985. V roce 1986 - 2. místo v absolutním pořadí a tentýž stupínek ve své kategorii i na mistrovství zemí RVHP v maďarské BABOLNÉ a v roce 1987 znovu v Čachticích získal titul mistra ČSSR. K orbě mu JZD poskytlo nový Zetor 16145 a upravený pluh 6 PHX 35 a trénoval pod vedením Josefa Zábrany a ing. J. Kachníka.

Průběh podzimních prací v JZD Vlčnov: I podzimní práce z hlediska nasazení techniky, úsilí pracovníků a obtížnosti prací ve sklizni i následných činnostech se řadí vždy k nejnáročnějším obdobím zemědělského roku. I letos pozdější sklizeň všech plodin v důsledku špatného počasí podstatně zkrátila dobu pro přípravu půdy k setí ozimé pšenice i k vykonání zimní orby.

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA V JZD Vlčnov v roce 1987 pod vedením zootechničky ing. Kulované dosahuje dalších vynikajících výsledků. Dne 12. 3. 88 se konal v Praze celostátní aktiv ke zhodnocení výsledků socialistické soutěže v ŽV za rok 1987. Aktivu se kromě hlavních zootechniků, OZS a KZS, přímo řízených organizací, zástupců vyhodnocených podniků zúčastnil i místopředseda vlády ČSR J. Tlapák a ministr. zem. a výživy ČSR ing. Vaněk CSc. Vlastní vyhodnocení jednotlivých soutěží přednesl náměstek MZVž s. Vodehnal, který mimo jiné řekl: "O prudkém rozvoji vědy a techniky svědčí i výsledky velkokapacitního kravína v JZD Vlčnov v okrese Uh. Hradiště, který se umístil v soc. soutěži na 2. místě. U 640 dojnic zde dosáhli f dojivosti 5.930 litrů mléka při spotřebě 210 g jadrných krmiv na litr, přičemž celá stáj je řízena moderním počítačovým systémem. Jde o elektronické zařízení pro individuální sledování dojnic firmy MIELLE." Po věcné diskusi předal ministr MZVž ing. Vaněk předsedovi JZD Vlčnov s. Píšťkovi a zootechničce ing. Kulované ČESTNÉ UZNÁNÍ za II. místo v celostátní soutěži o nejlepší užitkovost na velkokapacitních kravínech.

Plnění výrobních úkolů ŽV v 1. a 2. roce 8. pětiletky bylo přes 100% a to:

 

Chov skotu - výroba celkem:

1986 - 4. 004. 825

1987 - 4. 129. 955

VÝROBA MLÉKA celkem:

1986 - 3. 737. 366

1987 - 3. 822. 265

 

CHOV KONÍ: JZD každoročně ochotně zapůjčuje k JÍZDĚ KRÁLŮ. V roce 1986 mělo jen 7 koní. Aby zajistilo koně zejména pro královskou družinu, zakoupilo v roce 1987 na jaře dva bělouše z chovu kladrubského. Ale chtě nechtě muselo je po jízdě králů prodat, protože nechtěli se naučit vůbec tahat.

Dne 23. 4. 1987 přijela do JZD Vlčnov tříčlenná studijní delegace Voroněžškého oblastního výboru KSSS vedená zástupcem ve. oddělení OV KSSS V. J. a Olejnikem a doprovázená zástupcem ved. zem. oddělení KV KSČ s. Michalem Pukančíkem. Cílem bylo studium chovu dojnic ve VKK a zvláště se zajímali o počítačový systém v určování jadrných i objemných krmiv podle užitkovosti krav.

Dne 30. - 31.5. 1987 po obnovení vzájemných vztahů navštívil naše JZD velvyslanec Ghanské republiky MOSES AGYMAN za doprovodu místopředsedy afrického výboru Čs. společnosti pro mezinárodní styky prof. Dr. Karla Laciny a dalších hostů u příležitosti "Vlčnovských slavností" spojených s jízdou králů.

V druhé polovině srpna 1987 opět navštívil naše JZD nesoucí název Čs. ghanského přátelství velvyslanec naší republiky v Ghaně Lad. SOBR, jehož doprovázel člen zahraničního výboru Fed. shromáždění J. Hrbotečky za doprovodu předsedy ONV ing. Lapčíka, řed. OSZ ing. Šuranského. Všichni se zajímali o vysokou užitkovost velkokapacitního kravína.

INVESTIČNÍ VÝSTAVBA v JZD Vlčnov 1987: Stavební středisko v JZD Vlčnov vede Josef MIKUŠKA a jejich hlavní investiční akcí byla stavba "SKLAD HNOJE A SILÁŽE". Plán zde ukládal provést práce v hodnotě 10 miliónů Kčs. Na této částce se pracovníci JZD měli podílet pracemi v hodnotě 3,6 milionu Kčs. Průmyslové stavby Gottwaldov měl provést práce v hodnotě 4. mil Kčs. Agrozet Přelouč /dodavatel jeřábu/ - práce v hodnotě 1,2 mil. Kčs a dodavatel nádrží na močůvku VŽKG Ostrava - práce v hodnotě 1,2 mil. Kčs. V důsledku pozdního nástupu Průmyslových staveb na montáž se nepodařilo plán investiční výstavby splnit. V roce 1987 byly na stavbě provedeny práce v hodnotě 6.590.174,- Kčs - což je jen 66%. Jako jediný dodavatel se ze svými úkoly vyrovnal VŽKG Ostrava. Prům. stavby Gottwaldov vykazují skluz za 1 mil. Kčs a proto ani Agrozet pro nepřipravenost nenastoupil. Úkolem pro rok 1988 bude provést práce v hodnotě 7.326.000,- Kčs. Pracovníci stavebního střediska museli pracovat na jiných akcích. Byla to "MODERNIZACE PORODNY PRASNIC č. 2", kde provedly práce v hodnotě 454.722,- Kčs a na stavbě "MODERNIZACE VÝKRMNY VEPŘŮ" - práce v hodnotě 1.226.282,- Kčs. Na údržbu základních prostředků vynaložena částka 461.443,- Kčs. Akce výstavby JZD: viz Fotoalbum MNV Vlčnov.

Rekreace a sociální péče o členy JZD Vlčnov: Za zrušenou hospodářskou smlouvu o pronájmu chaty na Skalíkově Louce v Beskydech byla uzavřena nová smlouva na letní rekreaci TERMÁLNÍ KÚPALISKA ŠTŮROVO. Nástupním dnem na rekreaci je sobota a to v období od května do září. Stravování ve vlastní režii. Ubytování a dopravu po skončení rekreace uhradí JZD.

Zahraniční rekreace členů JZD prostřednictvím OV SDR a Čedoku: SSSR - MOSKVA - PJATOGORSK - ROSTOV - MOSKVA - 6 účastníků, SSSR - PRAHA - Leningrad - VILNIUS - MOSKVA -9 účastníků, SSSR - LENINGRAD - RIGA - MOSKVA -13 účastníků
SSSR - MOSKVA - DUŠANBE - ALMA ATA - FRUNZE - 2 účastníci, JUGOSLAVIE (7), BULHARSKO (5), RUMUNSKO (2), TURECKO-ŘECKO (4). Zvláštní pozornost zasluhuje zájezd do Turecka-Řecka. Byl to zájezd výběrový, kterého se zúčastnili: MVDr. Jaroslav UHŘIČÁK, Božena UHŘIČÁKOVÁ, ZEMEK Ant. a ZEMKOVÁ Ludmila (manželé z Dolního Němčí, A. Zemek opr. v JZD Vlčnov). Náklad na 1 osobu 12.600,- Kčs hradilo JZD Vlčnov. PÉČE O DŮCHODCE: JZD nezapomíná ani na důchodce a dělá pro ně nejen besedy v KSK, ale přispívá jim i hmotně. V pátek 18. 9. 1987 rozváželo svým členům-důchodcům 1q pšenice za sníženou cenu 130,- Kčs. Domácích rekreací využilo 16 družstevníků a jejich rodinných příslušníků a na Lopeníku si odpočinulo 20 družstevníků.

 

POČASÍ - 1987

 

 

 

S R Á Ž K Y
v mm

 

MĚSÍC:

50. letý průměr

1987

1987

Pozn.:

I.

 

28

39,3

11.-12. ledna

II.

 

27

26,4

velké závěje

III.

 

32

21,8

60 cm sněhu (nejedou autobusy!)

IV.

 

32

25,4

1.dubna

V.

 

61

112

déšť se sněhem

VI.

 

69

107,7

v květnu a červnu pršelo 38 dní

VII.

 

73

55,4

19.července

VIII.

 

73

70,5

v noci velká

IX.

 

42

51,4

bouřka

X.

 

44

44,4

6/X. velký vítr

XI.

 

41

29,5

17.-21.= prší

XII.

 

29

50,7

17 - 20 = prší

Celkem:

 

551 mm

635 mm

 

Rozdíl:

 

+ 103 mm

 

 

 

 

Počasí 1987

Nástupem roku 1987 přišla tuhá zima i se souvislou sněhovou pokrývkou, která vydržela až do poloviny února. Pak zima povolila, ale začátkem března zase přituhlo až na - 21°C. Příchod jara se zpozdil a také polní práce začaly až koncem března a začátkem dubna. První jarní setí bylo 27. března.
Chladný duben (28.4.= - 2 °C), studený a deštivý květen opět zpomalil polní práce a celou vegetaci. K prvnímu výraznému oteplení došlo až v červenci (1/7 bylo + 33 °C) a vývoj plodin pomalu doháněl zpoždění z jarních měsíců. I žně začaly až 29. července a trvaly až do 18. srpna - to je 21 dní. Byly dost obtížné pro časté a vydatné deště. I měsíc srpen měl 17 deštivých dní a tím se opozdila sklizeň i ostatních plodin - zejména silážních plodin. Deštivé počasí zpozdilo i podzimní přípravu k setí ozimé pšenice. Na výnosy hlavních zemědělských plodin lze označit rok 1987 jako průměrný. Srážek bylo s porovnáním 50. letého průměru o 103 mm více, ale teplota roku 1987 byla o 1,1 °C nižší než 50. letý průměr.

 

Meteorologické a fenologické pozorování

 

 

Nejvyšší mrazy

Nejvyšší teplota

Poslední jarní mráz

První podzimní mráz

Začátek jarního setí

Začátek a konec setí

1980

14.1.

8.12.

-20°C

-17°C

5.8.

32°C

23.5.

-2°C

21.10.

-2°C

24.3.

5.8.

20.8

1981

9.1.

21.12.

-21°C

-21°C

11.7.

33°C

3.5.

-1°C

11.11

-2°C

28.3.

13.7.

4.8.

1982

13.1.

31.12.

-22°C

-10°C

7.6.

22.7.

33°C

33°C

3.5.

-2°C

3.11.

-7°C

25.3.

22.7.

6.8.

1983

22.2.

3.12.

-15°C

-15°C

27.7.

36°C

6.4.

-2°C

2.10.

-2°C

17.3.

9.7.

23.7.

1984

16.2.

13.12.

-12°C

-8°C

11.7.

34°C

29.4.

-4°C

17.10.

-2°C

19.3.

26.7.

20.8.

1985

7.11.

18.11.

-32°C

-17°C

26.7.

33°C

30.4.

-4°C

21.10

-2°C

2.4.

24.7.

22.8.

1986

27.2.

26.12.

-20°C

-19°C

5.7.

33°C

15.4.

-4°C

4.11.

-5°C

28.3.

18.7.

3.8.

1987

13.1.

10.12.

-29°C

-12°C

1.7.

33°C

28.4.

-2°C

1.10.

-2°C

27.3.

29.7.

18.8.

1988

10.1.

17.12.

-8°C

-20°C

24.8.

34°C

28.4.

-2°C

23.10.

-1°C

15.4.

16.7.

29.7.

 

JAKOS - OKRESNÍ Průmyslový podnik - provozovny Vlčnov 1987

Plnění hospodářských úkolů v roce 1987 se v Jakosu - OPP Uh. Hradiště vyznačuje velkou náročností. Přes problémy, které musel kolektiv pracovníků řešit, dokázali celkem výkony překročit o 6 miliónů Kčs, dodávky pro vnitřní obchod o 3 mil. Kčs. Byly rozšířeny a zkvalitněny služby obyvatelstva i vývoz zboží do nesocialistických zemí. Na úspěšném splnění hospodářských úkolů se významně podílejí i provozovny ve Vlčnově. Pracující těchto provozoven vyrobili v roce 1987 výrobků pro vnitřní obchod za více než 17 milionů Kčs - hlavně v textilní výrobě, kožešnictví, ve výrobě drobných kovových předmětů, ve výrobě stavební i klempířských výrobků. Rovněž rozvoj služeb má příznivý vývoj, tržby od obyvatelstva za placené služby v oborech autoopravárenství, kožešnictví, montáže topení a rozvod plynu dosáhly výše přes 10 milionů Kčs. Celkový objem výkonů provozoven ve Vlčnově dosáhl výše 42 mil. Kčs.

Provozovna AUTOSERVIS - pod vedením Josefa Zemka č. 1070 má stále dobrý zvuk v širokém okolí a stále rozvíjí svoji činnost. V roce 1987 byla zahájena rekonstrukce topení a nový přívod do diagnostické dílny. Provedli rozvod vzduchu do DD, zateplení vrat, hloubení otvorů pro sloupy topení. Zakoupili nový vysokozdvižný vozík do skladu. Z fondu oprav čerpáno 140.000,- Kčs. Autoopravna zaměstnává 43 pracovníků, jejich průměrná měsíční mzda činí 2.741,- Kčs, celkový výkon byl 5.741,- Kčs. Počet zakázek: 5.592, počet obsloužených zákazníků 3.586 a počet garančních vozů - 520 ks. V měsíci říjnu uskutečnili pro brigádu soc. práce zájezd do Bratislavy a na husí hody. Do knihy přání a stížností zapsány tři pochvaly za kvalitní opravy.

Provozovna KOVOVÉ ZBOŽÍ - ODZNAKY pod vedením Josefa Zemka č. 742 rovněž vykazuje dobré výsledky. Zaměstnáno 31 lidí. Průměrná měsíční mzda činí 2.205,- Kčs. V průběhu roku - v měsíci květnu jim byla zrušena efektivní výroba opaskových spon a do konce roku tento výrobek nebyl nahrazen jiným, tak rentabilním výrobkem proto i celkový plán výkonu byl splněn jen na 88%. Plán činil 3.390.000,- Kčs, skutečnost 2.984.217,- Kčs. V roce 1987 zhotovili: 431.015 ks klop. odznaků, 353.145 ks opaskových spon, 28.661 ks medailí (plaket), 95 ks raznic, 168 ks různých střižníků a nářadí, 4.850 ks dvoudílných přívěsů-vyznamenání, 750 ks klíčenek, 7.211 ks jmenovek-štítků na dveře, 159.800 ks dětských hodinek, 9.365 ks hodinek pro panenky, 156.800 ks výztuh, 29.400 ks podložek a 22. 035 ks pečetidel-vačky - pro Agrozet Uh. Brod.

Ostatní provozovny ve Vlčnově bez podstatných změn proti roku 1986

PROVOZOVNA: TEXTILNÍ VÝROBA pod vedením s. Ant. Macháčka měla rovněž velké problémy a podle hospodářských výsledků patřila mezi ty horší. Provozovna se potýkala stále s podstavem 5 pracovnic a nedostatkem nářadí a materiálu. Největší vlivy na plnění plánu byly také změny ve výrobě i nezajištěný odbyt výrobků až 2 miliony Kčs. V průběhu roku byla také zrušena nejefektivnější výroba opasků a to mělo velký vliv na obtížné splnění výroby i zisku. Nakonec díky obětavé práci celého kolektivu byly tyto výsledku:

 

STAV PRACOVNÍKŮ:

plán 102

skutečnost 97

Celková výroba:

plán 13.070.000,- Kčs

skutečnost 13.355.300,- Kč

ZISK:

plán 2.088.000,- Kčs

skutečnost 1.910.219,- KčsÚLUV - Ústřední lidové umělecké výroby - KERAMIKA ve Vlčnově v roce 1987 pod vedením mistra uměl. výroby Ant. Mošťka opět dosahuje velmi dobrých výsledků a plán výroby splnili k 6. prosinci 1987. Technologie výroby beze změny. Počet pracovníků celkem 14. Mají jednu učnici z Uh. Hradiště. Vyměnili kotel ústředního topení na KOKS. V roce 1987 započato s výrobou nového výtvarníka akademického sochaře Miroslava Olivy z Prahy a část výroby ještě zůstala výtvarnice Kotrbové. Výrobky Miroslava Olivy jsou moderního pojetí s geometrickým ornamentem, který není charakteristický pro naši výrobnu. Uvažuje se o změně dekoru, který by byl náročnější.

LIDOVÁ TVORBA Uh. Brod - provozovna Vlčnov v roce 1987 pod vedením Antonína KOLKA zaměstnává celkem 17 pracovníků. Jejich výroba je stále zaměřena na reprosoustavy pro TESLU Moravské Meziříčí. V roce 1987 také vyráběli skříňky pro Mateřskou školu ve Vlčnově. Dále vyrábí dýhy - sesazenky pro celý podnik Lidové tvorby Uh. Brod. Rozsah výroby za rok 1987 činil 1.250.000,- Kčs.

DUCHOVNÍ SPRÁVA ve Vlčnově v roce 1987 pod vedením pátera Václava Haltmara úspěšně pokračovala v budovatelské činnosti. Byla dokončena oprava opěrné zdi pod kostelem s okolní úpravou. Byl pořízen nový přístřešek u hlavního vchodu a zakryt vstup na WC proti mrazu a sněhu. Odpracováno 350 brig. hodin, hodnota díla 30.000,- Kčs. Dále byla dána nová dlažba-příchod do kostela. Na hřbitově opravena brána, zvonice a vybudováno osvětlení - AKCE MNV.

 

ČINNOST SLOŽEK NÁRODNÍ FRONTY 1987

Základní organizace KSČ ve Vlčnově v čele s předsedou JUDr. Ladislavem MIKULCEM č. 264 vykazují aktivní práci. ZO KSČ se řídila vlastním plánem práce, který zahrnoval jak činnost politickoorganizační,tak i politickovýchovnou. Členská základna se skládá ze 47 členů stálých a 133 členů registrovaných. Stálí členové jsou ze 60% důchodci, ostatní jsou pracovníci MNV a ženy v domácnosti či na mateřské dovolené. Proto veškerá tíha a odpovědnost za splnění úkolů vyplývajících z usnesení z výroční schůze v lednu 1987 spočívala na registrovaných.
Jako členové výboru pracovali ss. JUDr. Mikulec Ladislav ve funkci předsedy a dále: ing. Jan Chvílíček, ing. Vojtěch Dostálek, ing. Zdeněk Zemek, Jan Eliáš, Frant. Zemek, Jaroslav Koníček, František Ulčík a Jaroslava Mikulcová. Členové vesnické organizace se aktivně zapojovali do dění ve vesnici a to jak ve složkách Národní fronty tak i v poslaneckých funkcích. Byla provedena brigáda výboru VO KSČ na stavbě Mateřské školy i další brigáda ostatních členů KSČ. Účast 6 členů výboru a 11 členů KSČ. Je nutno podotknout, že členové KSČ s zúčastňují brigád i za jiné složky NF. V únoru 1987 byl ve spolupráci se ZO KSČ Jakos, JZD Vlčnova a Základní školou Vlčnov uspořádán ples pracujících s dechovou hudbou "TOPOLANKA" a hudební skupinou "REFLEXY". Zdá se, že přešlo období, kdy tento ples byl jedním s nejméně navštěvovaným, protože již po druhý rok byla návštěva velmi dobrá - přes 300 návštěvníků. Proto bylo rozhodnuto, že v nastoupené cestě "zajištění kvalitní hudební produkce" se bude pokračovat a tak přispívat ke zlepšování kulturního vyžití občanů Vlčnova. Stejně jako v tomto roce, tak i v dalších letech bude pozornost věnována zejména tomu, aby všichni členové KSČ se zapojili do společenského života a napomáhali při uskutečňování všech záměrů, které si strana a všichni občané vytýčili na úseku budování naší obce a demokratizačního procesu.

Základní organizace SOCIALISTICKÉHO SVAZU MLÁDEŽE Vlčnov 1987

Práce ZO SSM se po několika nezdařených pokusech od února 1987, kdy se konala výroční členská schůze, obnovila až v červenci. Během stagnace práce v obci vyvinul značné úsilí jak MNV, tak i OV SSM v Uh. Hradišti. Zaktivizovali skupinku mladých lidí, kteří projevili zájem o práci v mládežnické organizaci. Hlavním cílem se stalo vytvoření pevného základu organizace. Navázalo se na práci přecházejícího výboru vedeného Petrem Pilařem. V této době měla organizace celkem 12 základních členů. Zpočátku se potýkali hlavně s vyřešením členské základny. Předseda s hospodářem zaměřili svou pozornost na pořádek v oblasti příspěvkových známek. Všichni členové výboru byli seznámeni se svými povinnostmi, které vyplývají ze svěřených funkcí.

 

Výbor začíná pracovat v tomto složení:

 

PŘEDSEDA SSM

KONÍČKOVÁ Dana Vlčnov č. 347

Místopředseda

Pančochová Marie

Jednatel

Bělohlávková Monika

Hospodář

Koníčková Věra

Sportovní referent

Hala Jan

Brigádní referent

Moštěk Zdeněk

Členka výboru

Ježková Marcela

 


Výbor se schází pravidelně každý druhý pátek v 18°°hod. v agitačním středisku KSK a vždy projednávali všechny důležité úkoly SSM. V rámci letní aktivity odpracovali 69 brig. hodin - natírání laviček a úprava prostranství v obci. Dostali z MNV i finanční odměnu. Rovněž na stavbě Mateřské školky udělali dvě brigády. Dne 27. 8. se uskutečnila beseda o NIKARAGUI s účastníkem internacionální brigády sběru kávy Laďou Bednaříkem, který zajímavě vyprávěl a ukazoval diapozitivy a exponáty, ale účast jen 3 členové SSM. Laďa Bednařík napsal i několik článků do JISKRY. Dne 23. 8. se dvě členky zúčastnily v delegaci OV SSM mezinárodního družstevního dne. Ze 2. na 3. října se pořádal "PŮLNOČNÍ POCHOD" na hrad Buchlov. Dne 14. 10. zorganizovali výtvarnou soutěž pro děti z MŠ Vlčnova, Hradčovic a Veletin. Dne 4. 11. se 12 členů SSM zúčastnilo lampiónového průvodu k 70. výročí VŘSR a pak se zúčastnili besedy "U SAMOVARU". Dne 10. 11. proběhly v agitačním středisku "HOVORY S MLÁDEŽÍ", kde zajímavému vyprávění přihlíželo přes 100 mladých lidí. Promítnut film "PAVUČINA". V měsíci prosinci zaměřili svoji činnost na přípravu vánočních besídek v pionýrských oddílech a na pracovištích. Zdá se, že se činnost naší organizace SSM zlepšuje.

Základní organizace ČESKOSLOVENSKO SOVĚTSKÉHO PŘÁTELSTVÍ ve Vlčnově 1987 pod vedením předsedkyně s. Markéty PÍŠKOVÉ č. 994 má 73 členů z toho je 50% důchodců. Úkoly plní v rámci svých možností. Zúčastnili se brigády na MŠ, několik členů bylo na mírových slavnostech v Uh. Brodě i v Brně-Líšni. Výbor SČSP byl pozván k družebnímu setkání se sovětskými odboráři, které pořádala odbočka SČSP OPP Jakos. V rámci 70. výročí VŘSR uskutečnili "Beseda u samovaru" ve spolupráci s ČSŽ a SSM Vlčnov. V besedě vystoupil Dr. Jiří Čoupek s přednáškou "O historii a současnosti spolupráce se SSSR". Dne 21. listopadu uskutečnili výstavu knih pro děti spojenou s promítáním sovětských kreslených pohádek. Měsíc Čs. sov. přátelství ukončili pěkných pořadem souboru "Čerešničky" a na tomto pořadu k 15. výročí založení naší (odbočky) dětské skupiny vystoupil i soubor z Dolní Lhoty u Luhačovic.

 

Český svaz zahrádkářů ve Vlčnově v roce 1987

pod vedením předsedy Josefa Zemka č. 742 vykazuje stále velmi dobrou činnost. V roce 30. výročí od svého založení si vytýčili za hlavní úkol co nejlépe uspokojovat potřeby společenských zájmů a plnění volebního programu Národní fronty. Dne 19. 4. 1987 uskutečnili výstavu vín s ochutnáváním. Bylo vystaveno 126 vzorků vín od 64 pěstitelů. S výstavou vín byli všichni velmi spokojeni. Dne 15. 5. byla uskutečněna přednáška na téma: Výživa a chemická ochrana zeleniny. Dne 17. 5. uskutečněn zájezd do skleníků JZD Slušovice - závod Spytihněv. Účast 42 členů. Téma-pěstování rané zeleniny. Odborný doprovod ing. Kukulka, všestranná spokojenost. Dne 7. 6. uskutečněna výstava 100 druhů barevných kosatců s odbornou přednáškou. Dne 8. 6. se konalo plenární zasedání MNV a MV NF, kde naši zahrádkáři dostali "Čestné uznání" od okresního výboru NF v Uh. Hradišti za podíl na plnění volebního programu NF. Koncem července byl zahájen výkup okurek nakladaček od pěstitelů pro SLOKO Uh. Hradiště. Bylo vykoupeno 82q okurek v hodnotě 64.322,- Kčs. Úroda byla velmi nízká z důvodu chladného počasí - hlavně v noci a napadení okurek plísní okurkovou. Ani postřiky nepomáhají. Dne 6. 9. zahájena sezóna ve zpracování ovoce. Zpracováno 32,4 tuny ovoce z toho 30 tun na mošty- bylo sterilováno 7. 860 ks láhví obsahu 0,7 l, zbytek 6.230 litrů bylo použito na víno. Celkem vylo vytěženo 11.732 l mošt. Sušení ovoce provádělo 59 členů včetně ostatních občanů, bylo usušeno 157 lések - to je 19q. Povidla se nevařila (jen 1 kotel). Dne 11. 10. uskutečněna výstava ovoce, zeleniny a květin. Bylo vystaveno 130 vzorků ovoce od 46 pěstitelů, 16 druhů květin a 30 druhů ostatního ovoce. V průběhu roku v zahrádkářském zařízení prodávali ovocné stromky, bramborou sadbu, vinnou révu, průmyslová hnojiva i postřiky v celkové hodnotě 106.037,- Kčs. Přes výkupní org. SD Jednota bylo vykoupeno od našich pěstitelů za 138.987,- Kčs ovoce a zeleniny. V pečení koláčků bylo uspokojeno 266 občanů z Vlčnova i z okolí. Bylo upečeno 13.330 plechů- což představuje asi 838.000 kusů velmi chutných koláčků. U mandlování prádla bylo uspokojeno 622 našich žen. Již několik let mandlování provádí Křapová Josefka č. 648. Společenská místnost byla využita ve 22 případech různých oslav a jiných příležitostí. Práce traktorem provedena u 63 našich občanů a další práce prováděny - celkem 146 dní ve SLOKO Kunovice. Kroužek mladých zahrádkářů (12 dětí) vedl Stan. Ulčík. Při vlčnovských slavnostech prodávali ve dvou stáncích víno. Zahrádkáři mají celkem 214 členů.

30 LET ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. ČZS, nositel státního vyzn. "za zásluhy o výstavbu", byl založen v roce 1957. Dne 19. 12. se konalo slavnostní zasedání OV ČZS v Uh. Hradišti rozšířené o předsedy ZO k 30. výročí založení svazu. I zde bylo naší ZO předáno "Čestné uznání" ústř. výboru za dlouholetou a obětavou práci členů a funkcionářů ZO a dále "Pamětní list" k 30. výročí založení svazu. V naší obci byla základní org. založena na ustavující schůzi 1. 5. 1959. Zúčastnilo se ji 5 nadšených občanů: uč. Josef Kukulka, Prchlík Jan 779, Moštěk Vladimír 908, Kadlčík Frant. 236 a Šulák František č. 247. Všichni se staly členy prvního výboru ČZS ve Vlčnově. Až za čtyři měsíce bylo získáno dalších pět členů, což podle stanov stačilo k ustavení místní organizace. Koncem roku 1962 má již organizace 82 členů, v roce 1963 již 130 členů a koncem roku 1975 má 145 členů. Od založení až do roku 1975 byl nepřetržitě předsedou u ZO ČZS učitel Josef Kukulka. V roce 1976 byl zvolen předsedou Jan Mikulec č. 485. Od roku 1978 vykonával funkci předsedy Ant. Moštěk č. 976 a od roku 1980 nepřetržitě funkci předsedy vykonává Josef Zemek č. 742. První výstava ovoce se uskutečnila v roce 1960 v nové škole, kde se shromáždilo 177 vzorků. První výstava vín, z toho 16 od pěstitelů z Mutěnic, Čejkovic a Blatnice. V letech 1979-80-81 kdy měla naše organizace přes 200 členů provedli výstavbu víceúčelového zařízení v hodnotě 660.000,- Kčs a slavnostní jeho otevření bylo 26. 7. 1981 za účasti předsedy ÚVCŽS v Praze s. Vlastimila Ježka. Činnost naší organizace je každoročně hodnocena velmi kladně.

PÁLENICE - 1987 - vedoucí p. Anežka Mošťková č. 539, pracovníci: Janča Josef č. 718, Pešl Josef č. 411, Podškubka Jakub č. 836. V roce 1987 se pálilo na 3 směny - celkem 34 dní. S pálením bylo započato 15. 11. 1987 a pálení bylo ukončeno 23. 12. 1987. Celkem bylo 594 účastníků z toho asi 1/2 Vlčnovjanů a 1/2 cizí. Pálenice v Popovicích nebyla v provozu. Bylo zpracováno 1.100 hl kvasu a vypáleno 5. 626 hl st. - to je 11.252 litru z toho bylo asi 1/2 švestky, 1/2 jablka a hrušky.

Celkem byla odvedena tržba 495.154,- Kčs. Byl to poměrně velmi slabý rok. Pro porovnání za poslední 3 roky: v roce 1985 napáleno 71.468 litrů, v roce 1986 napáleno 58.314 litrů, v roce 1987 napáleno 11.252 litrů. Ovocné stromy - hlavně trnky a durancie napadené šárkou a jinými nemocemi hodně schnou.

 

VLČNOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO

Pro oživení kulturně společenské činnosti v létě, přichází výbor KSK s novou iniciativou - pořádání kulturních akcí v dvorní části památkově chráněného rolnického domu č. 57. První úspěšná akce se konala na Vlčnovské hody dne 26. 7. 1987, kdy se představil 150 návštěvníkům soubor VLČNOVJAN se svojí cimbálovou muzikou. Druhé kulturní odpoledne proběhlo 30. 8. 1987 za účasti hostujícího souboru Veleťánek. Velký úspěch mělo vystoupení dětské dechovky Klubu. V zábavní části zahrála dechovka VLČNOVJANÉ se svými zpěváky. Večer u cimbálu 3. 10. 1987 souboru VLČNOVJAN byl pro nepřízeň počasí přeložen do přísálí Klubu.

 

KLUB SPORTU A KULTURY VE VLČNOVĚ V ROCE 1987

V pátek 30. ledna 1987 se uskutečnil v sále KSK ve Vlčnově slavnostní večer u příležitosti 10. výročí založení KSK. Zúčastnilo se ho i vzácní hosté - tajemník ONV JUDr. A. RAJA, vedoucí odboru kultury ONV Pea Dr. Marie Křivdová, zástupce ředitele FS Gottwaldov Jiří Jilík, zástupci kulturních institucí okresu, patronátních podniků a další. KSK se stal za 10 let činnosti důstojným stánkem pro pořádání mnoha významných akcí, z nichž mnohé přerůstají rámec okresu.
Jako organizace MNV se stal iniciátorem kulturního života, chrání a udržuje krásné lidové tradice, má nezastupitelnou funkci při organizování a naplňování kulturní politiky. Za vším stojí obětaví lidé, nadšenci a příznivci, kteří mají rádi obec, její tradice i současnost a svojí obětavou činností ve svém volném čase přispívají k jejím rozkvětu. Jejich práce byla na slavnostním večeru po zásluze oceněna. Z rukou tajemníka ONV JUDr. A. RÁJI převzali čestná uznání rady ONV dechová hudba Vlčnovjanka, organizátor Vlčnovských slavností Frant. ULČÍK a předseda DV Jednota Frant. Koníček. Další čestná uznání předali oceněným funkcionářům a občanům zástupci ONV, OKS, MNV a KSK Vlčnov. Slavnostní večer byl zakončen vystoupením všech souborů a kroužků sdružených v KSK Vlčnov. Akce zachycena ve filmové i foto dokumentaci MNV.

ČINNOST KSK VLČNOV - 1987

OBLAST MIMOŠKOLSKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVANÍ: V roce 1987 bylo uskutečněno celkem 42 přednášek z toho 8 k vědeckému světovému názoru. Uspořádán kurs paličkování, pečení medového pečiva, zhotovování růží na Jízdu králů, kurs němčiny pro žáky i dospělé, hudební kurs hry na klavír, flétnu a housle. Oblast agitační a propagační činnost: U příležitosti 10. výročí KSK byla vydána skládačka s přehledem činnosti kolektivů ZUČ a k vlčnovským slavnostem rozsáhlý sborníček. V přísálí KSK byla výstavba fotodokumentace "ROK NA VSI" z let 1944-1946 a fotodokumentace z budování akcí "Z", výstavka ručních prací kursu batikování, výstavba medového pečiva, výstavka dětských kreslených prací "DĚTI A MÍR". Úspěšně pracuje filmový kroužek pod vedením Josefa Vozára. Práce s mládeží: KSK sdružuje přes 300 aktivních členů z toho přes 200 mládeže, která je organizována v kolektivech ZUČ s pravidelnou činností. Dále v KSK se využívá kolem 400 aktivních mladých členů TJ, kteří zde trénují a připravují se na soutěže. I pro ostatní mládež bylo uspořádáno promítání filmů, 3 volejbalové turnaje, výchovné koncerty a z dovezené kultury pořad Pavlíny a JU HELE. VÝZNAMNÁ VÝROČÍ: U příležitosti vítězného února byla uskutečněna školní akademie a beseda s příslušníky lidových milicí. Při celoobecních oslavách MDŽ vystoupil dívčí saxofonový orchestr z Luhačovic. K osvobození byla připravena beseda s příslušníky lidové armády. K výročí VŘSR účinkují obě dechové hudby je uspořádána "Beseda u samovaru". Knihovnická, kronikářská a dokumentační činnost: Obec Vlčnov se řadí mezi nejlepší v okrese co do počtu vypůjčených knih na 1 obyvatele. Všechny důležité akce jsou zachycovány filmy, fotografiemi, tiskovou a psanou dokumentací. KSK pečuje o dva domky, kde je uložena část sbírek a krojů a ve spolupráci s MUZEEM UH. Brod zde zajišťují jejich prohlídky.
Oblast kulturně společenských akcí: V KSK bylo uspořádáno 8 plesů a 3 taneční zábavy pro mládež. Výbor KSK rozhodl, že nebude pořádat taneční zábavy obcích. Dále v KSK proběhly 2 diskotéky, 3 výroční schůze zem. podniků, 4 konference podniků, 3 oslavy MDŽ, 1x soutěž učňů Jednoty a TJ zde uspořádala celookresní akci "PLES STADIONU" s vyhlášením nejlepších sportovců okresu Uh. Hradiště. Zvláštní pozornost zaslouží organizování kulturního léta v zemědělské usedlosti domu č. 57. Zde v krásném prostředí rekonstruovaného rolnického domku na nádvoří jsou pořádány kulturní akce s vystoupením našich souborů ZUČ. Je spolupráce i s Čedokem Luhačovice.
SILVESTR 1987: Mezi nejvýznamnější kulturně společenské akce patří organizování Silvestrovských večerů ve všech prostorách KSK. Podobná akce na Silvestra nemá v okrese obdoby. Účast 750-800 návštěvníků. Cena 1 vstupenky s místenkou je 120,- Kčs- z toho za 75,- Kčs je podáváno občerstvení (večer s občerstvením za 49,- Kčs, nápojový lístek za 26,- Kčs).
V hlavním sále hrála Nemšovanka, v přísálí hrála cimbálovka a v jídelně restaurace U KRÁLA byla DISKOTÉKA. Místenky jsou slosovatelné s bohatou tombolou. Doprava osob autobusem ve směru Hluk, Uh. Ostroh, Uh. Hradiště, Uh. Brod. Vstup jen ve společenském oblečení. Ukončení v 03,30 hodin. Akce velmi úspěšná, všestranná spokojenost. Zájmová umělecká činnost v KSK: KSK je zřizovatelem 4 národopisných souborů s počtem 120 dětí a mládeže. Nejmenší soubor Čerešničky pracuje při mateřské škole. Oslavil 15. výročí od založení. Pak následují děti Základní školy v souborech Vlčnovjánek a Šohajek. Největší a nejúspěšnější je soubor Vlčnovjan, který nás reprezentuje na Moravském plese v Praze, folklórních festivalech ČSSR a při různých výročích. Soubor vede Věroslav a Jana Orlovští. Cimbálové muziky: S nejmladšími soubory pracuje mladá cimbálová muzika KSK. Se souborem Vlčnovjan vystupuje vlastní cimbálová muzika s primášem Jožkou Gregůrkem. Hudební kurzy: KSK provozuje hudební kurz, který navštěvuj 18 dětí. Převážně se učí na housle a klavír. Mužský pěvecký sbor za účasti 17 mužů nacvičuje celkem nepravidelně pod vedením Kolka z Hradčovic a na vlčnovských slavnostech jsou vždy velmi populární. Filmový kroužek je pětičlenný a pod vedením Josefa Vozára natáčí významné a kulturní společenské akce. Získal 3. místo v okresní soutěži dokumentárních filmů.
KSK má ještě v činnosti kroužek džezgymnastiky a sportovní kroužek nohejbalu, který má 15 žáků a 12 dospělých pod vedením Karla Prchlíka je velmi aktivní i v brig. činnosti.
DECHOVÉ HUDBY: Jsou v činnosti tři dechové hudby: Dětská dechová hudba má 28 členů a 10 zpěvaček od 3. do 8. třídy Základní školy. Pod vedení Josefa Uhra velmi úspěšně vystoupili na vlčnovských slavnostech a mají velkou oblibu u diváků. Měli 5 vystoupení v rámci okresu.
Dechová hudba VLČNOVJANKA má 25 členů a pod vedením uměl. ved. a kap. Ant. Koníčka hraje při Krajském kult. středisku Brno a Pragokoncertu. Několikrát reprezentovala naši vlast v zahraničí. Měla 90 vystoupení, mnohá z nich jsou zachycena filmovou a fotografickou i tiskovou dokumentací. Dechová hudba Vlčnovjanka se vede svoji kroniku. Dobře je vede konferenciérka i zpěvačka Marie Mahdalíková. Dechová hudba VLČNOVJANÉ má rovněž 25 členů a pod vedením kapelníka Stanislava Kučery účinkuje i hodně ve Vlčnově, ale i na mnoha jiných akcích v ČSSR. Měli 63 vystoupení.

 

110 LET TRADICE DECHOVÉ HUDBY VE VLČNOVĚ /1877 - 1987/

Dechovka a Vlčnov- tyto dva pojmy patří nerozlučně k sobě. Již v sedmdesátých letech minulého století se vrací domů od vojenské hudby Antoš Vozár č. 112 a jako zkušený vojenský muzikant organizuje a "verbuje" příbuzné a známé, vyučuje, školí, shání vojenskou hudbou vyřazené nástroje a zakládá dechový soubor, který se již v polovině sedmdesátých let dobře sehrál. V půvabných vlčnovských krojích hrají již v roce 1877 po celém okolí k tanci i při významných spol. událostech více než čtvrt století. V roce 1903 při otevírání Kaunicova zámku v místní OBOŘE "za hojného truňku a jídla všeho" se tak poškorpili, že vzaly za své i nástroje a hudba se rozpadla. Ale na pokyn tehdejšího starosty Jana Pavelčíka brzy nato křídlovák "Antošovy" dechovky František VOZÁR začíná vyučovat nové mladé muzikanty a dává dohromady novou kapelu. A tak se opět vlčnovský kroj objevuje na různých slavnostech, výstavách a dalších akcích v blízkém i dalekém okolí. Rozmachu tohoto tělesa nezabránila ani I. světová válka, po jejímž skončení popularita kapely ještě více vzrůstá a vrcholí v dvacátých a třicátých letech, bohužel v roce 1936 kapelník a hudební skladatel Frant. VOZÁR umírá. V době nacistické okupace 1939-45 nastala ve vývoji dechovky určitá stagnace. Hudební zájmy jejich členů se tříští, vznikají další hudební seskupení pod vlivem nových hudebních směrů (např. jazzu). V té době se výuky mladých adeptů ujímá Frant. Pavelka, tehdejší kapelník a vychovává řadu hudebníků, kteří později vytvoří jádro dechové hudby. Podobnou snahu pak v padesátých letech vyvíjí bývalý kapelník Frant. Zábrana, ale tato muzika brzy zaniká. Založením JZD ve Vlčnově vznikají nové podmínky pro rozvoj dechové hudby, JZD kupuje nové nástroje nízkého ladění a sdružuje všechny muzikanty do jedné kapely "VLČNOVJANKA". Opět rozdává dobrou pohodu doma i v zahraničí. Po založení Klubu sportu a kultury v lednu 1977 hrají ve Vlčnově dvě dechovky: VLČNOVJANKA s uměleckým vedoucím a dirigentem Antonínem KONÍČKEM a VLČNOVJANÉ v čele s kapelníkem Stanislavem KUČEROU. A aby více než 100 letá tradice dechové hudby ve Vlčnově nadále a úspěšně pokračovala, vyvinulo vedení KSK velké úsilí k založení dětské dechovky. Podařilo se to koncem roku 1986. Pětadvacet dětí vede učitel Lidové školy umění v Uh. Brodě Josef Uher a jejich premiéra na Vlčnovských slavnostech byla překrásná. Dalších 15 mladých zájemců o hudbu navštěvuje hudební kurs. Toto všechno jsou ty nejlepší předpoklady k dalšímu rozvoji vlčnovské dechové hudby. Činnost Klubu sportu a kultury řídí 33ti členný výbor KSK a 3 členové revizní komise. Předsedou KSK je Josef Zemek č. 1070. Rozsáhlá činnost je rozdělena do těchto samostatných sekcí: národopisná, hudební, zájmové umělecké činnosti a Vlčnovských slavností.

ČINNOSTI DECHOVÉ HUDBY VLČNOVJANÉ V ROCE 1987: Činnost hudby Vlčnovjané se po roce 1986 velmi aktivizovala. Mimo tradiční pohřby zajišťuje již několik plesů doma i mimo Vlčnov. V požadovaných případech zajišťuje i dvouhodinové estrádní pásmo se zpěváky i vypravěčem (jako host). Nutno připomenout mimo pravidelné účinkování - v sezónu 1987 na Slovácké bůdě v Luhačovicích k tanci i poslechu každou druhou sobotu i neděli. V Luhačovicích i v Piešťanech v parku několik koncertních vystoupení. Dechová hudba VLČNOVJANÉ v červnu 1987 zajíždí na 6 dní do NDR, kde jsou uspořádány oslavy 750 let města Dahlenu. Tohoto zájezdu jsou účastni i tanečníci a sportovci. Akci v Dahlenu je nafilmována a svědčí o velké družbě mezi Vlčnovem a Dahlenem, která v roce 1988 bude trvat již 20 let. S dechovkou zpívají manželé Mackovi z Bánova.

ČINNOST DECHOVÉ HUDBY VLČNOVJANKA - 1987: V pátek 30. ledna 1987 u příležitosti 10. výročí založení KSK obdržela Vlčnovjanka Čestné uznání rady ONV Uh. Hradiště, které z rukou tajemníka JUDr. A. Ráji převzal dirigent a umělecký vedoucí Antonín Koníček. Činnost Vlčnovjanky v roce 1987 byla velmi bohatá. Byla to řada plesů, výročních schůzí JZD, oslav MDŽ i několik zahraničních zájezdů. Z nejdůležitějších akcí podle jejich vlastní kroniky, kterou vede jejich konferenciérka i zpěvačka Marie Mahdalíková: Dne 23. 1. 1987 ples JZD v Horní Cerkvi, 30/1 ples JZD Podlesí Valašské Meziříčí, 19/2 výroční schůze JZD Radovesnice okr. Kolín, 23/2 JZD Kojál Krásenko, 26/2 Senice, 27/2 výr. schůze JZD Strážnice, 1/3 MDŽ v JZD Pokrok -Radotín, 4/3 MDŽ ve Vyškově, 6/3 MDŽ Hostěradice, 6/3 MDŽ v JZD Práče, 7/3 MDŽ Suchdol, 8/3 MDŽ Drnovice,
9/3 MDŽ JZD Miroslav, 12/3 MDŽ JZD Brumovice, 13/3 MDŽ Náchod, 15/3 MDŽ Pardubice, 19/3 Soběslav, 21/3 MDŽ Lešná, Ve dnech 23/3 - 27/3 zájezd POLSKO - Gorniczy DOM KULTURY, LUBAŃ, JELINIA GÓRA WDK, Oslavy osvobození: 8. května 1987 SKP Jablonné n/Orl., 10/5 Zbraslav u Brna, Dne 16/5 Dům kultury Rožnov p. Radh., 17/5 Český Těšín, 21/5 Brno - Brněnské strojírny, RAKOUSKO - zájezd 30. května – ANDAU, NIZOZEMÍ: zájezd 5/6 MERSELLO, 21.6. BEST, NIZOZEMÍ: zájezd od 11/7 do 19/7 - OVERLOON a NSR-TIRSCHENREUTH a 7/8 Nizozemí – BEST, NIZOZEMÍ -zájezd 2- 4 října - TIROLER FESTIJN Rakousko -zájezd 7. listopadu. Další akce: 8/11 Brumov, 13/11 Slavičín, 14/11 Leopoldov, 17/11 Drnholec, 18/11 Velká Bíteš, 20/11 Moravský Písek, 26/11 ČST Brno, 27/11 Jedli, 4/12 Tábor, 5/12 Počátky, 6/12 Písek, 11/12 Malenovice, 13/12 Havířov, 15/12 Štefanov, 29/12 Holešov. Je potěšitelné, že v kronice mají téměř do všech pořadatelů poděkování a vyjádřenou spokojenost nad jejich pěkném estrádním programu.

VYHLÁŠENÍ FOTOSOUTĚŽE: Klub sportu a kultury ve Vlčnově vyhlašuje fotosoutěž "VLČNOVSKÉ JÍZDY KRÁLŮ". Zúčastnil se mohou všichni fotografové ČSSR libovolným množstvím černobílých fotografií formátu 24x30 cm a větší. Uzávěrka bude 31. 1. 1988 a fotografie budou vystaveny na Jízdu králů 1988. Odborná porota v každé kategorii udělí tři ceny.

 

VLČNOVSKÉ SLAVNOSTI S JÍZDOU KRÁLŮ - 1987

Rok 1987 je významným mezníkem v dalším rozvoji a kvalitativním růstu slavností. Ministerstvo kultury ČSR poprvé zařadilo Vlčnovské slavnosti s Jízdou králů do celostátně sledovaných akcí v rámci Festivalu zájmové umělecké činnosti. V této souvislosti ustavila rada ONV v Uh. Hradišti Ideově řídící výbor Vlčnovských slavností, kterému podléhá organizační výbor i programová rada v tomto složení: Organizační výbor: předseda ing. Antonín Pavelčík, místopředseda Jan Kučera - posl. Sněmovny lidu. Členové: ing. Jar. Čagánek (řed. Jakosu), Boh. Píštěk (předseda JZD), Cyril Šumpolec (SD Jednota), Oldřich Malina (ÚLUV)l, JUDr. Josef VLK (ODVB Uh. Bod), Jar. Koníček (taj. MNV Vlčnov), Karel Křapa (TJ Vlčnov), Michal Svoboda (ved. rest. U Krála), Josef Mikuš (red. Slov. Jiskry), MVDr. Fr. Knotek (OV č.1), ing. Josef Vozár (ZO KSČ), Jaroslava Šojdrová (OKS Uh. Hradiště), Petr Pechal (ŠKK), sekretariát: Marie Mertová -účetní KSK.

PROGRAMOVÁ RADA: předseda Jiří JILÍK (FS Gottwaldov), tajemník: Marie Vozárová -pracovnice OKS, Členové: Josef Zemek, PhDr. Ludmila Páčová, Miroslav Potyka, PhDr. Jar. Mikulík, JUDr. Věroslav Blahutka, Jana Mikulcová, Pavla Kučerová, Věroslav Orlovský, Karel Křapa, ing. Ant. Pavelčík, Karel Holub, Josef Vozár, Anna Maděričová, ing. Mil. Hrdý, Václav Klabačka, Břetislav Mikulec a Zdeňka Brandýsová.

Předsedou Ideově řídícího výboru byla místopředsedkyně ONV s. Jelenka Nečasová a členy byli významní pracovníci ministerstva kultury ČSR, KNV Brno, ONV Uh. Hradiště, MNV Vlčnov a KSK Vlčnov.

 

PROGRAM VLČNOVSKÝCH SLAVNOSTÍ 1987:

Pátek 28. května: Večerní program "VEČER PRO KRÁLE", kde se představili jezdci královské družiny ročníku 1969 s novým králem Liborem Bařinou nar. 13. 6. 1975 č. domu 523. Zbytek večera patřil dětské dechovce, která měla svou premiéru a ke spokojenosti všech populární Vlčnovjanka předvedla svůj estrádní pořad.

SOBOTA 30. května: Dopoledne od 10°°hod. proběhl v domě č. 57 komorní folklórní pořad "Masopustní veselí" v provedení souboru Vlčnovjan a Veleťánek. Odpoledne od 13°° hodin v KSK byl koncert cimbálové muziky Burčáci a od 14°° hod. byl tradiční pořad "Vitajte ve Vlčnově". Vzácnými hosty byla zasl. umělkyně Jarmila Šuláková, zasl. umělec Ilja Prachař, Jan Rokyta a další. Viz fotoalbum - 1987. Hostitelem programu byl soubor Vlčnovjan. Od 17°° hodin proběhla slavnostní vernisáž výstavy fotografií PhDr. Josefa Beneše z let 1944-45 "ROK VE VLČNOVĚ". Večer v hale KSK hrála populární Nemšovanka a cimbálová muzika Burčáci.

NEDĚLE 31. května: Dopoledne 8.45 _ 9.30 koncert dětské dechovky z Pobedimy na seřadišti u horní školy. Od 8.00 - 13.00 JARMARK lidových výrobků v průchodu vedle Slovácké jizby.
V 9.00 hodin na MNV přijetí královské družiny a mladého krále předsedou MNV ing. V. Dostálkem.

V 9.30 průvod dětských souborů za doprovodu dechovky Vlčnovjané na stadion TJ.

V 10.30-12.30 Koncert krojované dechovky Vlčnovjané před domem krále Libora Bařiny.

V 10.00-12.00 Koncert krojované dechovky Vlčnovjanky před restaurací U KRÁLA.

V 11.00-13.00 Vystoupení cimbálové muziky BURČÁCI v domě vedle MNV.

V 11.00-12.30 Program: CHODÍME, CHODÍME, HORE PO DĚDINĚ - zvykoslovný pořad po vesnici souborů: DOLINA, VČELARAN, ROZMARÝN, DOLINEČKA.

V 11.30-13.45 JÍZDA KRÁLŮ -17 jezdců královské družiny roč. 1969. Výjezd od krále na HORNÍM KONCI po hlavní komunikaci na DOLNÍ KONEC a zpět k Sokolovně -seřadiště průvodů, kde koncertovala dechovka HORALKA.

13.45-14.45 SLAVNOSTNÍ PRŮVOD všech krojovaných souborů i královské družiny s mladým králem na STADIÓN TJ.

Odpolední program na STADIÓNU TJ. Ještě dopoledne do 12°° hodin v programu ZAHRAJTE NÁM KOLEM, ZATANCUJEM SPOLEM účinkovali dětské soubory: KOHÚTEK, HRADIŠŤÁNEK, ŠOHAJEK, LHOŤÁNEK, RADOST z Trenčína a DOLINEČKA ze Svatobořic-Mistřína.

Ve 12.30-13.30 - OKÉNKO HOSTUJÍCÍCH SOUBORŮ: vystoupení zahraničního souboru ze SZEBÉNY: Maďarské lid. republiky a družebních souborů z Terchové a Opavy.

V 14.30-14.45 příchod krojovaného průvodu a JÍZDY KRÁLŮ na stadion TJ.

V 15.00-17.00 HLEDÁNÍ KRÁLA -pořad dolňáckého folklóru. Účinkují: ČEREŠNIČKY, VLČNOVJÁNEK, cimbálová muzika Jar. Čecha, LÚČKA, DANAJ, cimbálová muzika Osvětimany, VLČNOVJAN a mužský pěvecký sbor Žďánice a Vlčnov.

V KSK v době od 17.30-23.00 KRÁLOVSKÁ VESELICE při dechovce HORALKA. Výbor KSK zval děti i dospělé do průvodu v krojích a účastníkům vyplatil i krojovné.

Do Vlčnova se sjelo asi 15 000 návštěvníků, počasí se opět vydařilo a všichni byli spokojeni. Viz filmová, tisková i foto dokumentace 1987. Ve Slovácké JISKŘE ze dne 3.6. 1987 v článku "Král se ve Vlčnově neztratil" Mir. Potyka velmi kladně hodnotí průběh Vlčnovských slavností, které mimo 15.000 návštěvníků shlédli i vzácní hosté mezi nimiž byli Dr. Karel Lebeda z min. kultury ČSR, Dr.SC místopředseda afrického výboru Čs. společnosti pro mezinárodní styky, Ghánský velvyslanec MOSES AGYMAN, místopředsedkyně ONV ing. Jelenka Nečasová a další. Také v příloze zemědělských novin dne 12. června 1987 v článku JÍZDA KRÁLŮ se pochvalně píše o Vlčnovských slavnostech a na obrázcích je dokumentován slavnostní okamžik, když předseda MNV ing. Vojtěch Dostálek předává legrůtům pamětní list a také dvanáctiletý Libor Bařina s bílou růží v ústech. I jeho dědeček byl králem už v roce 1923. Při strojení pomáhá i jeho 73letá babička.
Viz tisková dokumentace 1987.

 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VLČNOV - 1987

TJ Vlčnov v čele s předsedou Karlem Křapou č. 812 má celkem 595 členů, 6 oddílů a 2 odbory. KOPANÁ - předseda Frant. Pavelčík č. 1024. V roce1987 byla všechna utkání hrána na škvárovém hřišti, protože travnaté hřiště bylo opravováno. Před brankami byla vyvezena škvára a navezena ornice, celé hřiště bylo podseto travou a během roku celá plocha několikrát stříkána. Trávník se velmi zlepšil. I.mužstvo kopané na jaře skončilo v okresním přeboru na 3. místě pod vedením hrajících fotbalistů Jana Mikulce a Marcela Solíka. Podzimní kolo trénoval již ing. Mirek Josefík a se ziskem 14 bodů jsme skončili na 4. místě. Jan Mikulec se 13. 9. 87 v Hluku zranil (achylovka-operace), což znamenalo velké oslabení mužstva. Naši odchovanci úspěšně hrají i ve vyšších soutěžích a to: Jan Křapa hraje I. českou národní ligu v Gottwaldově a Libor Chovánek - II.ligu v Uh. Brodě. II. mužstvo kopané na jaře vedl Pepa Koníček a na podzim Mir. Ondrůšek. V základní třídě se 7 body skončili na 9. místě.

KOPANÁ - dorost: Jarní kolo vedl velmi úspěšně ing. Mir. Josefík a postup z okresního přeboru unikl až v závěru soutěže. Dorost je oslaben o dva nejlepší hráče Zdeňka Mikulce a Marcela Šabršuly, kteří hostují v I. lize za Slováckou Slavii v Uh. Hradišti. Žáci z třetího místa postoupili do okresního přeboru, ale jsou v tabulce poslední. Přípravce se věnuje Jenda Podškubka, ing. Milan Haník a Jar. Tykal. Oddíl kopané má vyškoleny: Trenéři: III. tř.: Josef Pešl, ing. Mirek Josefík a Josef Podškubka, IV. tř.: Jan Křapa, Fr. Koníček, Vl. Křivda, Jan Podškubka. Rozhodčí: I. třída: ing. Pavel Josefík, který je i členem DK VFS OVČSTV Uh. Hradiště, III. třída: Frant. Pavelčík č. 1024 -nyní je v zákl. voj. službě.

HÁZENÁ -předsedou je MUDr. Ant. Plachý. Miniházená má 28 děvčat. Úspěšně je vede Fr. Podškubka a Marie Pančochová. Mladší žákyně: po odchodu zasl. trenéra Alfonse Balcara do Hluku vedla Monika Bělohlávková a skončily z 12 účastníků na 6. místě. Starší žákyně skončily po podzimním kole na 7. místě a hrají s těmito družstvy: Gottwaldov B, C, A, Otrokovice A,B, Veselí n/Mor., Luhačovice, Kvasice, Mysločovice, Tlumačov. Trénují je: Eva Mikulcová a Ivana Horňáčková. Dorostenky: trenér Leoš Gajdošík a ved. mužstva je Frant. Skovajsa. Hrají úspěšně v Krajském přeboru. Výsledky jarního kola:

 

Vlčnov

Hustopeče

30:12

 

 

 

 

Vlčnov

Ingstav

13:10

Vlčnov

Znojmo

16:10

Vlčnov

Třešť

30: 6

Vlčnov

Otrokovice B

15:21

Vlčnov

Tišnov

11:11

Vlčnov

Třebíč

18:29

Vlčnov

Židlochovice

(výhra kont.!)

 

Nejlepší střelkyní byla Romana Kuželová č. 599. Rovněž v turnaji STADIÓN hledá naděje dne 23. 8. 87 byla Romana nejlepší střelkyní turnaje - dala 21 branek. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev. Vlčnov skončil na 5. místě.

Podzimní kolo-výsledky: Vlčnov s 9 body obsadil druhé místo.

 

Gottwaldov C

Vlčnov

25:13

 

 

 

Tlumačov

Vlčnov

7:17

Vlčnov

Ingstav

15: 9

Hustopeče

Vlčnov

15:22

Vlčnov

Veselí n/Mor

10:16

Otrokovice

Vlčnov

17:17

 


Umístění v turnajích: V Tišnově: 5. místo, V Ostravě - 8. místo, V Kunovicích: 2. místo. Ve dnech 3.- 7. července v NDR - I. místo.

ŠACHY - v čele s předsedou Josefem Koníčkem zlepšili svoji činnost. Družstvo hraje druhou třídu okresního přeboru. Na velkém turnaji v Březolupech ze 120 účastníků Jan Ondrůšek a Jan Javor se umístili v I. polovině.

ODBÍJENÁ pod vedením předsedy Fr. Kužely hraje v okresním přeboru a jsou na 4. místě. Družstvo žáků vede ing. Kudláček.

ZRTV - gymnastiku mužů vede Zd. Králíček a ženy cvičí Věra Zemková.

TURISTIKA začíná svoji činnost. Uspořádali výlet na Lopeník a Javořinu.

LEHKÁ ATLETIKA - nemá založen oddíl, ale Ant. TYKAL č. 81 naši TJ vzorně reprezentuje. V roce 1987 se zúčastnil V. Evropského mistrovství veteránů v dlouhých bězích v Karlových Varech 22.-23. 8. 1987. Běžel v kategorii 45-50 let trať 25 km a z počtu 139 závodníků skončil na 19 místě z toho na 9. místě z ČSSR. Čas 1,38.12 hod. Viz tisková dokumentace 1987.

STOLNÍ TENIS - předsedou je Václav Knotek. Hrají soutěž v okresním přeboru a bojují o záchranu. Mužstvo B hraje druhou třídu a je na 3. místě. Oporou je stále hrající František Kučera, který již oslavil 60 let a patří k nejstarším aktivním hráčům Vlčnova, snad i okresu. Viz tisk. dok. 1987. Žáci v okresním přeboru jsou na 8. místě. V dubnu 1987 uspořádali stolní tenisté zájezd do NDR -město DAHLEN.

KULTURISTIKA - předsedou je Jan Kohutič. Oddíl má 9 členů, z toho 4 hostující. Dne 21. 8. 1987 v přátelském utkání v trojboji v Gottwaldově zvítězili rozdílem 31,5 kg. Dne 5. 9. 1987 oblastní přebor v Kunovicích, kde Jaroslav KOZÁK a Jaroslav JANEBA obsadili druhé místa a Jan Kohutič 6. místo ve svých kategoriích. Dne 19. 9. 1987 v krajské soutěži v Jihlavě byl Kozák první a Janeba čtvrtý. Dne 31. 10. 1987 se konal PŘEBOR ČSR v Pelhřimově a Jaroslav KOZÁK vybojoval 1. místo - PŘEBORNÍK ČSR. Viz tisk. dokumentace 1987.

 

Český svaz myslivosti ve Vlčnově - 1987

Myslivecká sdružení ve Vlčnově v čele s předsedou Bedřichem Chaloupkou č. 998 vykazují každoročně velmi dobrou činnost. V roce 1987 odpracovali 2.972 brig. hodin, z toho pro myslivost 1.935 hod. Dobudovali vypouštěcí voliéry pro odchov bažantů a kachen. Dodávky zvěřiny na státní nákup včetně odchytu živých zajíců byly splněny podle plánů:

 

ODLOVENÁ UŽITKOVÁ ZVĚŘ - 1987:
 

ZVĚR SRNČÍ

srnec

12 ks

 

ZVĚR ZAJEČÍ

ODLOV

191 ks

 

srna

12 ks

 

ODCHYT

63 ks

 

srnče

10 ks

Celkem

 

254 ks

Celkem

 

34 ks

 

 

 

Zvěř bažantí

odlov

72 ks

Divoké kachny

odlov

84 ks

 

K divokým kachnám je nutno podotknout, že byly odchovány polodivokým chovem v počtu 100 ks a tento chov je efektivní jak v nízkých nákladech a spotřebě krmiva, tak s vysokým konečným úlovkem a je zájem v tomto pokračovat. Z další činnosti: Uspořádán tradiční myslivecký ples a pro ženy uspořádána beseda k MDŽ. Pro děti členů MS a mladé ochránce přírody bylo uspořádáno zábavné odpoledne k Mezinár. dni dětí. Byla vykonána poslední leč s pasováním mladých myslivců. Velmi dobrou činnost vykazuje kroužek ochránců přírody při MS a ZŠ Vlčnov. Pod vedením Ant. Mikulce ml. uskutečnili místní soutěž o srnčí trofej a také byli velmi úspěšní v okresním kole soutěže "O ZLATOU SRNČÍ TROFEJ". Myslivci letos vysázeli 1510 ks stromků a keřů v remízkách - trať DŘÍNEK.

 

SVAZ POŽÁRNÍ OCHRANY ČSSR - ZO VLČNOV - 1987

Pod vedením předsedy Mir. Merty č. 930 mají požárníci celkem 60 členů z toho 52 mužů a 9 žen a rovněž vykazují bohatou činnost:

ÚSEK PREVENCE: Již v měsíci lednu provedli ve všech domech preventivní kontroly a v březnu kontroly ostatních provozoven v obci. Zásoba požární vody v obci se zvýšila tím, že JZD vyčistilo oba rybníky na farmě I. -kde je obsah 1.400 m3 a na farmě II. nad Horňanským mostem, kde je obsah 200 m3. Dále je nádrž na 70 m3 pod zahradou Jos. Pavelčíka č. 7. Ve vodovodním řádu obce je tlak dostatečný. V současné době se pracuje na tom, aby byla provedena kontrola hydrantů.
ÚSEK REPRESE: Naše ZO má dvě zásahová družstva. Jedno je utvořeno z řad členů JZD a je akceschopné po celých 24 hodin a druhé je utvořeno z členů ZO, kteří jsou v zaměstnání a je akceschopné od 15.00-do 05.00hodin ráno. Družstva mají k dispozici DVS 12, A 30 s kompletní výbavou. Jsou tři ohlašovny požárů a je zpracován nový požární řád obce. Výcvik a školení požárníků se zkvalitňuje.

Družstvo mužů se zúčastnilo těchto soutěží: 24. 5. 1987 Okrsková soutěž PD v Hluku n. p. Sport.
09. 8. 1987 Pohárová soutěž ve Zlechově. 30. 8. 1987 Pohárová soutěž v LETU v Kunovicích. 06. 9. 1987 Pohárová soutěž v Ost. NOVÉ VSI. 12. 9. 1987 Pohárová soutěž AUTOPAL HLUK

V roce 1987 byla provedena dvě namátková cvičení a to v měsíci březnu v areálu Mateřské školy a v červnu v JZD- farma I.. Určitým nedostatkem jsou stísněné poměry ve stávající požární zbrojnici a požárníci usilují o výstavbu nové požární zbrojnice. Z ostatní činnosti: uspořádali požárnický ples, tři taneční zábavy, dětský den ve včelařském zařízení a zájezd do Ostravy s rodinnými příslušníky. 15 členný (včelařský) kroužek mladých požárníků vede Ant. Knotek a Jar. Pestl. Požárníci ve stejnokrojích se zúčastňují všech důležitých akcí v obci a pomáhají při vlčnovských slavnostech.

 

SVAZARM ve Vlčnově 1987

Předsedou SVAZARMU je Vlastimil ZAPLETAL č. 907, ale činnost je slabší. Jsou zřízeny tyto odbornosti: kynologický - vedoucí Kubíček Pavel, Motoristický - vedoucí KUŽELA Miroslav, MODELÁŘSKÝ - vedoucí VAŠKOVÝCH František, STŘELECKÝ - Hala Jan.

KYNOLOGICKÝ kroužek je nejaktivnější a v roce 1987 dosáhl dobrých výsledků. Mají celkem 18 členů a 18 psů. Využívají vlastní areál za pálenicí, kde mají velkou zděnou budovu s větší a menší klubovnou a kuchyňkou. Okolo dostatečný prostor pro cvičení vybavený překážkami.Z hlavních akcí roku 1987: V březnu byla uskutečněna tzv. ligová soutěž -I. kolo v O.N. Vsi - 3 psovodi
a) II. kolo v Uh. Ostrohu -5 psovodů, b) Pro ženy na MDŽ oslava ve svém areálu s opékáním špekáčků. c) Účast talentované mládeže na letním táboře STARÝ PLZENEC v Čechách, kde Petra Halová (15 let) získala II. místo. d) Brigádnická činnost ve svém areálu a pomoc při Vlčnovských slavnostech. e) Na podzim se prováděly ZKOUŠKY Z VÝKONU, kterých se zúčastnilo celkem 9 psovodů, z toho 6 zkoušky zvládlo a 3 byli vyřazeni.

 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ve Vlčnově 1987

pod vedením předsedy Fr. Mošťka č. 630 a jednatele Pavla Mošťka vykazuje aktivní činnost. Organizace má 24 členů z toho 21 dospělých. V roce 1987 chovali celkem 144 ks drůbeže, 248 holubů, 80 králíků, 21 ks okrasného ptactva, 5 ovcí, 2 kozy a 10 nutrií. Jiří Zemek a Jiří Kolek mají rozmnožovací chovy drůbeže. Chovatelé v roce 1987 odevzdali našemu zpracovatelskému průmyslu 369 králičích kožek, 2.379 ks králičího masa (i ostatní občané Vlčnova), 5,48 kg angorské srsti, 796 kg hovězího masa a 9,8 kg ovčí vlny, 38 ks kožek nutrií a 334 vajec do líhní. Celková hodnota odprodaných produktů činí 79.255,- Kčs, což je na 1 člena 3.446,- Kčs. Chovatelé nakroužkovali 405 ks holubů, 340 ks drůbeže, 30 ks exotů a natentovali 177 ks králíků. Chovatelé se zúčastnili řady výstav a čestné ceny získali: Kolek Jiří (Vlčnov, Bílovice), Knotek Josef (Vlčnov, Dolní Němčí), Moštěk Jos. (Vlčnov, Hradčovice), Vaňhara Jos. (Vlčnov, St. Město), Moštěk Pavel (Vlčnov, Hradčovice), Moštěk Fr. (Vlčnov, Hradčovice), Šobáň Jiří (Vlčnov, Hradčovice). Jen ve Vlčnově: Kolísek Jar. 2x, Kolísek Lad., Mošťková Lenka. Nejlepších výsledků dosáhl Jiří Zemek - Čestná cena v Hradčovicích, v Brně - krajská výstava i na celostátní výstavě v NITŘE. VÝSTAVA ve Vlčnově v r. 1987 byla velmi dobře připravena: 100 holubů, 62 králíků, 22 voliér drůbeže a 6 nutrií. Pršelo dva dny a byla minimální účast. Na celostátní výstavě v NITŘE vystavoval holuby i Fr. Moštěk, Kolísek Jar. a králíky Kolísek Ladislav. Všichni dosáhli dobré výsledky. Drůbež vystavoval Jiří Zemek a Jiří Kolek. Z další činnosti: Odevzdali 1991kg železa, 1852kg papíru, 95kg textilu, 39kg barevných kovů, 34kg léčivých bylin a odpracovali 793 brig. hodin. Naše organizace se v okresní soutěži umístila na 5. místě a třem našim členům se dostalo významné ocenění od Ústředního výboru ČSCM - vyznamenání za zásluhy o chovatelství - III. stupeň. Jsou to: Moštěk Fr. - předseda, Kolísek Jar. - místopředseda, Moštěk Josef - hospodář. Viz tisková i filmová dokumentace -1987.

 

Čs. strana LIDOVÁ - 1987

Místní org. ČSL ve Vlčnově má 135 členů, předsedou Pešl Ant., jednatelem Ant. Zemek č. 530. Sdružuje křesťansky smýšlející a věřící občany a její činnost je zaměřena na zvelebování obce, vytváření dobrých vztahů mezi občany a zvláště na ochranu životního prostředí, které se stává s narůstající modernizací vážným problémem. V rámci NF se snaží o maximální zapojení. Jsou členy ČSSZ, PO, ČSČK a dalších organizací. Mají 3 poslance MNV a to: Moštěk Jar. č. 70, Zemková Marie 530, Moštěk Fr. 345. Rok 1987 se vyznačoval velkou vnitrostranickou aktivitou. Konala se okresní a krajská konference a vyvrcholením byl IV. sjezd ČSL v březnu konaný v Paláci kultury v Praze, kterého se zúčastnil i (předseda) jednatel Ant. Zemek č. 530. Do OV ČSL byl zvolen Ant. Pešl 749, Fr. Zemek 281, do KV ČSL byl zvolen Ant. Zemek č. 530. Členové ČSL pomáhali v budovatelské činnosti v obci, hlavně na výstavbě MŠ a opravách kostela, hřbitova, kde se opravovala zvonice a budovalo nové osvětlení. Akce MNV 71.000,- Kčs - řídí dobře hrobník Vincenc Ondrůšek.

 

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ - 1987

Naše organizace pod vedením předsedy Václava Vozára č. 845 má celkem 33 členů a 3 členy čestné a to: Pešl Josef - zakládající člen, Válek Ludvík a Schmiedová Marie - uč. med. pečiva z Val. Klobouk. V roce 1987 se vyplácel státní příspěvek na 307 včelstev-což je o 30 méně než v roce 1986. Bylo vypláceno 35,- Kčs na jedno včelstvo. Pro nemoc včelstev bylo kočováno jen ze 38 včelstvy. Celkem bylo přisunuto 144 včelstev. Na státní nákup bylo dodáno 900 kg medu. Členové obdrželi nové členské legitimace. Vychovali 136 matek. Fumigace byla provedena 2x na jaře a 2x na podzim. Odebrali měl a odevzdali na veterinární zařízení do Uh. Brodu. Nemoc byla rozšířena na 13 případů. Dne 22. listopadu včelaři uspořádali ve spolupráci s Českým svazem žen VÝSTAVU MEDOVÉHO PEČIVA v přísálí KSK. Poděkování za uspořádání této výstavy patří Jiřině Uhříčkové a její kamarádce Anastazii Kaislerové roz. Mikulcové a Květě Míškové z Uh. Brodu, které byly velmi aktivní a zhotovily mnoho překrásných výrobků. Včelařský areál je upravený, vybavený a je možno jej používat k různým akcím. Z ostatní činnosti: Pomáhali při vlčnovských slavnostech, při stavbě mateřské školy, 4 členové darovali krev: Cahel Fr. 712, Koníček Jos. 584, Šupka Jan 895 a Moštěk Jar. č. 70.

 

DOHLÍŽECÍ VÝBOR JEDNOTY ve Vlčnově 1987

Pod vedením Františka Koníčka č. 959 členové DV plní své povinnosti a provádí kontroly v každé provozovně 1-2x měsíčně. Podstatné závady zjištěny nebyly,i když si dost občané ztěžují na kvalitu chleba, pečiva, mléka i masa. Na druhé straně je třeba vidět, že Vlčnovský chléb kupuje široké okolí a jsou spokojeni. Nejvíce stížností se objevuje z horní prodejny potravin na špatné využívání chladícího zařízení. Bylo dost stížností i na vedoucího Masny s. Běhůnka.


Přehled o plnění tržeb v jednotlivých prodejnách za rok 1987:

 

PRODEJNA:

VEDOUCÍ:

TRŽBA: Kčs

%plnění:

POTRAVINY

POKORNÝ Štěpán

3.874.000,-

100,3

/TYKALOVÁ/ Potraviny

TYKALOVÁ Eva

2.042.000,-

94,7

POTRAVINY

MIKULCOVÁ Lud.

7.821.000,-

99,4

MASNA

ZABLOUDILOVÁ M.

1.434.000,-

91,9

CUKRÁRNA

MAJÍČKOVÁ Marie

306.000,-

107,5

PAPÍR

KOVÁŘOVÁ Marie

1.198.000,-

100,7

MASNA

BĚHŮNEK Frant.

3.703.000.-

102,-

TEXTIL

VLKOVÁ Anežka

2.473.000,-

101,6

BOTY

ZEMKOVÁ Marie

721.000,-

102,7

PRŮMYSL. ZBOŽÍ

JAVOR Jan

5.693.000,-

106,4

HOSPODY

---

---

---

   SOKOLOVNA

KONÍČEK Frant.

382.000,-

100,-

   DOLNÍ KONEC

CHOVÁNKOVÁ

751.000,-

99,-

   U KRÁLA

SVOBODA Michal

l 3.748.000,-

101,4

---

---

---

---

CELKEM TRŽBY za rok:

---

34.416.000,- Kčs

---

 

V obci je 6 budov, které jsou ve vlastnictví Jednoty, jedna je majetkem MNV. Všechny jsou v soc. péči DV a ten vypomáhá při jejich údržbě. V roce 1987 byla provedena oprava fasády na cukrárně, kde odpracovali 120 brig. hodin. Náklad pouze 529,- Kčs.

 

ZÁVĚR ROKU 1987

Konec roku je vždy určen k bilancování. Rok 1987 lze hodnotit kladně, protože akce volebního programu byly splněny. Rada MNV v čele s předsedou ing. Vojtěchem Dostálkem v úzké spolupráci se složkami NF s předsedou ing. Janem Chvílíčkem i předsedou VO KSČ JUDr. Lad. Mikulcem získali podporu všech složek i občanů k aktivitě. Podařilo se dohnat i skluz na stavbě mateřské školy, takže ve školním roce 1988/89 bude již v provozu. V roce 1987 bylo na MŠ odpracováno 5.691 brigádnických hodin. V roce 1987 byla provedena přístavba pavilonu ZŠ pro 5.-8. třídy v hodnotě 10.500.000,- Kčs a připravena k užívání v I. čtvrtletí 1988. Do provozu dne 1. září 1987 byl uveden stravovací pavilon v celkové hodnotě 5.518.000,- Kčs. V roce 1987 se rozběhly práce na přístavbě ženského oddělení ve dvoře zdravotního střediska, kde bylo prostavěno 52.606,- Kčs. Dne 6. srpna 1987 zahájil vysílání televizní převaděč "PADĚLKA" pro I. a II. program. V roce 1987 byla zahájena generální oprava kina v rozpočtu 200.000,- s cílem vybudovat moderní KINOKAVÁRNU. Velká pozornost byla věnována opravám komunikací na Rybníčku a pod Vinohrady nákladem 150.000,- Kčs a opravě hřbitova (chodníky, zvonice, osvětlení) nákladem 71.000,- Kčs. Byla to ještě řada drobnějších akcí, které mohly uspokojit občany Vlčnova jak svědčí zápisy kroniky MNV - ROK 1987. Nedílnou součástí kroniky MNV je i tisková, filmová a fotografická dokumentace roku 1987.

ZÁPIS PROJEDNÁN A SCHVÁLEN VE VLČNOVĚ DNE 12. 7. 1988.
 

 

 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download