Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1986

Rok 1986 + vyznání rodnému Vlčnovu + životopis kronikáře

 

Vyznání rodnému Vlčnovu

Považuji za štěstí, že jsem rodákem vlčnovským, že jsem právě tady mohl prožít dětství a mládí, že jsem právě tady mohl poznávat práci a život lidí, nejen tu vnější malebnou krásu krojů a slavností. Jako nejstarší ze sedmi dětí zedníka jsem běhal s kamarády Na vale, chodil do staré školy, když ještě před ní býval "Klobůk", abych se po letech do ní vrátil jako učitel. Poznával jsem tu lidové tradice ještě v době, kdy vládl tradiční řád s rozpory bohatých a chudých, ale také s jedinečnými zážitky ze slavností a parád, kdy celá dědina v krajích byla nezapomenutelnou podívanou. Všechno se změnilo v novém způsobu života, vymožeností vysoké životní úrovně zatlačily všechno, co neodpovídá novému, socialistickému životu. Můj rodný dům u Spolku č. 583 byl zbořen, aby udělal místo široké a parkově upravené návsi. Vůbec mně to nepřipadá smutné, protože život musí jít dál. Díky lidovým tradicím jsem se věnoval studiu lidové kultury a začleňování všeho, co je v ní trvale hodného, co obohacuje náš život, do současného kulturního dění. Jsou to nezastupitelné hodnoty a uchováváme je pro budoucí generace: nikoli proto, že jsou staré, že se dochovaly, ale proto, že nás spojují s minulými generacemi, s tím co hodnotného vytvořily pro nás i pro ty budoucí! Proto při všech příležitostech propaguji svými články a kresbami vlčnovský kroj a jízdu králů, protože právě těmito hodnotami se Vlčnov zapsal do podvědomí národa a protože jimi reprezentuje v našem národním kulturním dědictví osobitou tvorbu slováckého lidu. Proto jsem Vlčnov už počátkem čtyřicátých let nazval "Perlou Slovácka" a věřil, že si udrží i přes všechny změny prostředí, práce a života lidí charakter rázovité slovácké obce. Žiji daleko od rodného kraje, ale stále jsem tam duchem přítomen prožívám radost ze všech úspěchů družstva i úpravy obce. Pomáhám při slavnostech s jízdou králů a propagaci Vlčnova, protože tím splácím rodné obci to, čím mě vybavila pro život, co jsem tam poznal a prožil. S radostí shledávám, že Klub sportu a kultury může díky podpoře národního výboru rozvíjet kulturní činnost, jejíž význam přesahuje rámec kraje a je také uznávána a oficiálně oceňována. Jsem rád, že se pořád nachází dost dobrovolných spolupracovníků pro pořádání tak významných národopisných slavností. Jsem hrdý na to, že jsem se právě ve Vlčnově narodil a rád se do rodné obce vracím. Patřím do Vlčnova!

Praha, listopad 1986

PhDr. Josef Beneš,  Csc. (etnograf a muzeolog zasloužilý pracovník kultury)

Rada místního národního výboru ve Vlčnově schválila od 1. ledna 1975 do funkce kronikáře obce Vlčnova Antonína Starobu, bytem Vlčnov č. 558.

 

Životopis kronikáře

Antonín Staroba se narodil 8. ledna 1931 jako syn manželů Jana a Anny Starobové ve Vlčnově č.p. 116. Absolvoval Střední zemědělskou technickou školu v Opavě v roce 1951. Na UJEP v Brně úspěšně vystudoval doplňkové pedagogické studium pro mistry odborné výchovy i učitele odborných předmětů zemědělských škol. Je ženatý s manželkou Ludmilou /roz. Nevařilovou/ vychovali tři dcery: Evu, Marii, Zdeňku. Od roku 1951 působil na úseku výchovy zemědělské mládeže na Středním odborném učilišti v Kunovicích, ve Starém Městě a od roku 1977 v Uh. Brodě. Pracuje jako člen školské a kulturní komise MNV Vlčnov, je členem OV ČSTV v Uh. Hradišti, TJ Vlčnov a kronikářské činnosti, i pro TJ Vlčnov se věnuje přes 20 let. Je členem i poradního sboru Slováckého muzea v Uh. Hradišti a ve své kronikářské činnosti dosahuje velmi dobrých výsledků. Za období let 1975-80 získal II. místo v okresní soutěži kronik a za období let 1980-1985 I. MÍSTO v okresní soutěži kronik a ČESTNÉ UZNÁNÍ za krajské kolo III. Celostátní soutěže kronikářů 13.5. 1985 v BRNĚ. Není organizován v žádné politické straně.

Ve Vlčnově dne 2. ledna 1987.

 


ROK 1986

 

Rok 1986 byl pro naši vlast i pro naši obec mimořádně významný. Rokem 1986 jsme vstoupili do prvního roku 8. Pětiletky - 1986/1990. V roce 1986 se uskutečnilo zasedání XVII. sjezdu Komunistické strany Československa, který projednal a přijal "Hlavní směry hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR na léta 1986-1990 a výhled do roku 2000."

V roce 1986 ve dnech 23.-24. května se uskutečnily VOLBY do zastupitelských orgánů všech stupňů. Byl vypracován a schválen nový VOLEBNÍ PROGRAM Národní fronty, který je pro naši střediskovou obec VLČNOV - VELETINY velmi náročný. Návrhy nových volebních programů NF vycházejí z dosažených výsledků, budovatelské činnosti, ale především z naléhavých místních potřeb. Volební programy NF budou i v příštím období programy otevřenými. To proto, aby mohly v průběhu volebního období doplňovat a upřesňovat podle objektivních podmínek a podle potřeb obce, protože i na ně se vztahují požadované hlediska hospodárnosti.

Dominující akce volebního programu jsou: STAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VLČNOV - dodavatelsky STAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY VLČNOV - V AKCI „Z".

Mezi další důležité akce volebního programu na léta 1986-90 patří: STAVBA AMFITEÁTRU v prostorách "NA HRADÍŠŤKU", STAVBA NOVÉ POŽÁRNÍ ZBROJNICE "HŘBITOVNÍ ULICE", V obci Veletiny - stavba mostu přes Vlčnovský potok. V obci Veletiny - stavba dětského hřiště.
Mimořádná pozornost v obou obcích bude věnována zlepšování životního prostředí. Podmínkou plnění volebního programu je aktivita všech zvolených poslanců, rady MNV Vlčnov všech složek Národní fronty a samozřejmě každého občana, který může přiložit ruce ke společnému dílu.

 

Rada MNV Vlčnov

Předseda MNV: ing. DOSTÁLEK Vojtěch Vlčnov č. 1136

Místopředseda MNV: ZEMEK Josef Vlčnov č. 1070

Tajemník MNV: KONÍČEK Jaroslav Veletiny č. 181

Členové:
KAŠPAŘÍK František - Vlčnov 1035

MIKULEC Jaroslav - Vlčnov 1049

ing. CHVILÍČEK Jan - Vlčnov 87

MIKULEC Ladislav - Vlčnov 264

MOŠTĚK Jaroslav - Vlčnov 70

PECHAL Petr - Vlčnov 901

ELIÁŠ Antonín - Vlčnov 297

KADLČÍK Josef - Vlčnov 1125

ing. DILKA Josef - Veletiny 43

ZÁBRANA Ivan - Veletiny 132

 

 

POSLANCI MNV VLČNOV - VELETINY:

 

ČÍSLO
OBVODU

POSLANEC

ZAMĚSTNÁNÍ

ZA ORGANIZACI

ÚZEMÍ VOLEB.OBVODU

1.

ELIÁŠ Antonín č. 297

elektrikář

KSČ

Eliáš 297 - Pavelka 801

2.

MIKULEC Lad. 264

st. zam.

TJ

Buráň 412 - Mikulec 264

3.

MOŠTĚK Frant. 345

dělník

ČSL

Zemek 281 - Zálešáková 379

4.

ing. HRUBOŠ Vladislav 960

technik

SSM

Surma 390 - Hruboš 960

5.

ing. DOSTÁLEK Vojtěch1136

technik

KSČ

Koníček 492 - Mikušková 403

6.

MARTIŠ Antonín 1014

údržbář

KSČ

Koníčková 899 - Kučerová 702

7.

PRCHLÍKOVÁ Marie 887

prac. ROH

OPP

Křapová 877 - ul.Vinohradská

8.

ZEMEK Josef 1070

ved. autoservisu

OPP

Zemková 571 - Knot 494

9.

JANČA František 786

dělník

JZD

Píška 606 - Mikulec 592

10.

PESTLOVÁ Anna 671

zam. JZD

JZD

Trtek 4 - Klabačka 1167

11.

ZEMKOVÁ Marie 530

dělnice

ČSL

Koníček 14 - Moštěk 34

12.

PECHALOVÁ Jitka 859

adm. prac.

SSM

Kolísek 883 - Šimek 908

13.

MIKULEC Jaroslav 1049

dělník

KSČ

Janíček 888 - Pančocha 631

14.

PLACHÝ Radek 910

technik

TJ

Klabačka 705 - Plesl 579

15.

KONÍČEK Frant. 959

technik

 

Koníček 959 - Motyka 1148

16.

MIKULCOVÁ Božena 950

dělnice

ČSČK

Koníček 935 - Bytovka 994

17.

MOSTĚK Jan 894

technik

ČSS

Zemek 602 - Múdrák 540

18.

ing. VRÁBLÍKOVÁ Mar. 674

úřednice

SSM

Eliáš 567 - Bařina 759

19.

KŘAPOVÁ Božena 452

dělnice

ČSŽ

Vráblík 674 - Moštěk K 8

20.

CAHEL Frant. 712

dělník

ČSV

Javor 474 - Mikulec 489

21.

KAŠPAŘÍK Fr. 1035

technik

 

Martinka 138 - Buráň 820

22.

KUČEROVÁ Pavla 954

prac. MNV

ČSŽ

ul. Hřbitovní + Žleb

23.

MIKULCOVÁ Pavla 1021

dělnice

ČSŽ

Mikulcová 1021 - Pavelčík 1024

24.

ŠOBÁŇ Josef 1129

technik

TJ

ŠOBÁŇ - Knotek 733

25.

SVOBODA Michal č. 1169

prac. Jednoty

KSČ

Jančová 734 - Moštěk 122

26.

MUDr. Plachý Ant. 1075

zvěrolékař

TJ

Cahel 123 - Kukulka 756

27.

MOŠŤKOVÁ Jaroslava 188

kuchařka

ČSŽ

Divoký 444 - Knotková 172

28.

HORŇÁČKOVÁ Marie 723

úřednice

JZD

Grůlíková 54 - Koníčková 66

29.

MOŠTEK Jaroslav 70

údržbář

ČSL

MLÝNEK 67 - Tykal 81

30.

PAVELČÍK Josef 7

družst.

JZD

Mařica 83 - Pavelčík 7

31.

MOŠTEK Antonín 550

dělník

KSČ

Kašpařík 535 - Šmahel 706

32.

PECHAL Petr 901

dělník

KSČ

Zemková 911 - Mošťková 536

33.

PAVELČÍKOVÁ Marie 1024

dělnice

ČSŽ

Mikulec 485 - Lekeš 467

34.

MKULCOVÁ Marie 203

dělnice

OPP

Zemek 534 - Kašpařík 224

35.

DACÍK Jan 42

mistr

OPP

Kovář 35 - Zemek 340

36.

ing. CHVILÍČEK Jan 87

technik

MS

Křapa 51 - Janča 330

37.

JURČIČKOVÁ Marie 1100

ředitelka-MŠ

ČSŽ

Bytovka 1169 - Košutková

38.

MIKULEC Karel 102

družst. zem.

JZD,ČSS

Zemek 404 - Vozár 329

39.

KONÍČKOVÁ Božena 653

skladnice

SRPŠ

Bytovka JZD - Dvůr

40.

MIZERÁK Dušan 52

družst. zem.

ČSS

Křapa 455 - Truxa 938

41.

MICHALČÍK Zdeněk 1051

družst. zem.

JZD

Mikuška 916 - Zemek 973

42.

KONÍČEK Frant. 1054

družst.zem.

JZD

Jindrová 860 - Dujsík 866

43.

KADLČÍK Josef 1125

 

KSČ

Plesl 1076 - Vaněk 937

44.

MIHEL Stanislav 204

úředník

SPO

Ondrůšková 170 - Šobáň 140

45.

ZÁBRANA Ivan 132

úředník

KSČ

Kryštofová 135 - Prchlík 157

46.

VÁLKOVÁ Alžběta 149

dělnice

ČSŽ

Javor 126 - Kučera 129

47.

ing. ŠLOSAR Lubomír 69

technik

KSČ

Kašpaříková 148 - Vaněk 82

48.

KONÍČEK Jaroslav 181

technik

KSČ

Cahel 182 - Dostálek 158

49.

ŠEVČÍK Karel 53

dělník

SPO

Koníček 22 - Mrázková 141

50.

KONÍČKOVÁ Marie 20

ved. prod.

JEDNOTA

Dobřecký 60 - Šimková 98

51.

BEREŇ Milan 124

řidič

JZD

Křivda 110 - Hladiš 145

52.

SLUNEČKA Josef 88

řidič

JZD

ing. Javor 14 - Graja 203

53.

HRABALOVÁ Marta 209

učitelka

ČSŽ

Dobrůšek 13 - Kadlčíková 77

54.

ROUS Zdeněk ml. 119

st. zam.

KSČ

Bereň 124 - Toman 174

55.

VIKTOROVÁ ELiška 3 uč.

SSM

Kučík 42 - Ševčík 189

56.

HRUBOŠOVÁ Marie 71

prodavačka

DV

Hruboš 31 - Martinec 101

57.

KŘIVDA Frant. 175

ved.prov.

KSČ

Hruboš 163 - Ševčík 48

58.

ing. PILKA Josef 43

technik

KSČ

Mikulcová 134 - Hrubošová 1

59.

VALOVÁ Antonie 164

stát. zam.

ČZV

Slunečka 50 - Šobáň 121

 

PLNĚNÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU-1986

Nástup nově zvolených zastupitelských orgánů si vyžádal od všech poslanců, aktivistů, od všech složek NF, od všech občanů zvýšenou aktivitu k plnění náročného volebního programu. V podstatě lze říci, že úkoly byly čestně splněny. Volební program byl soustředěn na nejdůležitější akce obce.
Vlčnov - stavba MŠ v akci "Z", stavba ZŠ – dodavatelsky, Veletiny - stavba dětského hřiště.

STAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY: Situace se po provedených organizačních opatřeních zlepšila i když proti původnímu harmonogramu má 12 měsíců skluz a čerpání finančních nákladů 80% proti předepsanému plánu 65%. Finanční náklady činí od začátku stavby 1.650.000,- Kčs, hodnota díla je 2.280.000 Kčs.

 

ÚKOL ZNÍ: DOBUDOVAT V ROCE 1987

TAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY - realizovana OKRESNÍM STAVEBNÍM PODNIKEM Uh. Hradiště - provoz Uh. Brod. Průběh stavby lze vysoce hodnotit. Je předána NV čistička v hodnotě díla 1.243.000,-Kčs a STRAVOVACÍ PAVILON v hodnotě díla 5.518.000,-Kčs.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ ve Veletinách - v roce 1986 hodnota 60.000,-Kčs. Zde nutno velmi kladně hodnotit iniciativu občanů Veletin za včasnou a kvalitní práci.

DALŠÍ MENŠÍ AKCE ve Vlčnově: DOLNÍ PRODEJNA POTRAVIN /ved. POKORNÝ/ - betonáž nájezdu, HORNÍ PRODEJNA POTRAVIN /ved. Tykalová/ - zlepšení soc. zařízení, OBŘADNÍ SÍŇ - obsáhlá oprava namoklého zdiva, osazení živého plotu, DŮM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY - omítky, betonování dvorku, výměna, KOTLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA /"Měšťanka"/ - odlehčení stropu, zpevnění dřevěné konstrukce střechy, oprava dlažby. Náklad 40.000,-Kčs

AKCE ve Veletinách: Posílení elektrického přívodu - náklad 80.000,-Kč, KULTURNÍ DŮM - oprava havárie /voda,podlahy../=70.000,-Kč, Demolice domu HAVLÍČKŮ ve Veletinách. Před koncem roku byla přidělena naší obci a otevřena nová akce "Z" STAVBA MOSTU VELETINY "ZELNICE". Celkový rozsah akce bude 530.000,-Kčs, z toho realizace v roce 1986 činí 80.000,-Kčs.

MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ: Pro zlepšení situace řešení problému obce byla rozšířena drobná provozovna o stavební a zámečnickou skupinu s cílem rozšíření dektroskupinu. Pro autodopravu přijat stálý pracovník s.Beňa Václav. Místní osvětlení se zlepšilo - za 5 měsíců vyměněno 140 ks zářivek. Rovněž místní rozhlas byl opraven. Skládka Pod Vinohrady upravena, oplocena a zajištěn správce místní skládky.

KOMUNIKACE: Byly provedeny vysprávky místní komunikace včetně dílčí opravy cesty HRANIČKA. Dále předláždění kostela-Dolní konec v úseku KUŽELA-Michalčíková.

CHODNÍKY: opravy a přeložení chodníků k JZD, zdravotní středisko, Dolní KONEC. Zřízení centrální skládky kameniva pro opravy cest v rozsahu 500 t; velikost 32/63; 150 t-velikost 16/22.

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ MNV-1986 Podle výsledků inventarizace k 29.12.1986 činí majetek obcí Vlčnov-Veletiny celkem 29.600.583,-Kčs. Pro srovnání s hodnotou majetku k 31.XII.1985 došlo ke zvýšení o částku 2.533.821,-Kčs. Zvýšení ZP bylo předáním části stavby nové ZŠ a nákup dvou domků: ULČÍK Fr. č.760 za 21.000,Kč, KAŠPAŘÍKOVÁ M. č. 364 za 98.000,-Kčs. Celkový rozpočet za rok 1986 činil 2.844.900,-Kčs + 630.000,- = 3.474.900,-Kčs

PRACOVNÍ DOBA NA MNV: Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 7:30 - 16:00 hodin ve středu: 7:30 - 18:00 hodin

 

PRACOVNÍCI MNV VLČNOV-1986 /po volbách/

PŘEDSEDA MNV: s.ing. DOSTÁLEK Vojtech č. 1136

TAJEMNÍK MNV: s. KONÍČEK Jaroslav - Veletiny 181

MATRIKÁŘKA: s. MERTOVÁ Marie č. 930

ÚČETNÍ: s. MAJÍČKOVÁ Marie č. 880

Samost. REFERENT: s. ORLOVSKÁ Olga - Veletiny do 31.8.1986

s. KRÁLÍČKOVÁ Vlasta č. 1142 od 1.9.1986

Odb.REFERENT: s. ŠEVČÍKOVÁ Marie - Veletiny č.101

Odb. REFERENT: s. ROHLÍKOVÁ Marie č. 1037

UKLIZEČKA: s. BAŘINOVÁ Františka č. 796

PO VOLBÁCH Z MNV ODEŠLI:

PŘEDSEDA MNV: s. KŘAPA Karel č. 812

MÍSTOPŘEDSEDA MNV: s. KUČEROVÁ Pavla č. 954

TAJEMNÍK MNV: s. MIHEL Stanislav - Veletiny č. 204

 

PŘEHLED KOMISÍ MNV VLČNOV - 1986

 

KOMISE FINANČNÍ:

Předseda: ing. CHVÍLÍČEK Jan - Vlčnov č. 87

Místopředseda: ZÁBRANA Ivan - Veletiny č.132

Tajemník: MÁJÍČKOVÁ Marie -Vlčnov č. 880

Členové: Jurčík Josef 338, Koníček Fr. 959, Koníčková Božena 653, Vozárová Cecílie 953, ing. Vráblíková Miroslava 674, Loucký Jaroslav 388, Chvilíček Karel 586

 

KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ:

Předseda: PRCHLÍKOVÁ Marie - Vlčnov 887

Místopředseda: HRUBOŠOVÁ Marie - Veletiny 71

Tajemník: ROHLÍKOVÁ Marie - Vlčnov 1037

Členové: Křapová Božena 452, Mizerák Dušan 52, Janča František 786, Mikulcová Jaroslava 1049, Koníčková Marie 394, Mihlová Marie- Veletiny 50.

 

KOMISE ZEMĚDĚLSKÁ A MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ:

Předseda: MOŠTĚK Jaroslav - Vlčnov č. 70

Místopředseda: SLUNEČKA Josef - Veletiny 88

Tajemník: ROHLÍKOVÁ Marie - Vlčnov 1037

Členové: Mikulec Karel 1029, Pestlová Anna 671, Michalčík Zdeněk 1051, Bereň Milan Veletiny 124, Švestka Jos. 202, Mikulec Jos. 64, Trtek St. 200.

 

KOMISE STAVEBNÍ:

Předseda: KAŠPAŘÍK František - Vlčnov č. 1035

Místopředseda: ing. ŠLOSAR Lubomír - Veletiny č. 69

Tajemník: ORLOVSKÁ Olga - Veletiny č. 146

Členové: ing. Kryštof Jiří Veletiny 177, Orlovský Lad.,Veletiny 18l, Mikuška Jos. 1080, ing. Hruboš Vlad. č.980, Hauerland Jos. 643, Koníček Mir. č.518.

 

KOMISE ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ:

Předseda: PECHAL Petr - Vlčnov č. 901

Místopředseda: VÁLKOVÁ Alžběta - Veletiny č. 149

Tajemník: JUŘIČKOVÁ Marie - Vlčnov č. 1100

Členové: Mikulcové Pavla 1021, Moštěk Jan 894, Pavelčíková Marie 1024, Moštěk František 345, Kučerová Pavla 954, Staroba Ant. 558, Mošťková Božena 958, Prchlíková Anežka-Veletiny č. 157, Trtková Anna-Veletiny 200, Orlovský Věroslav-Uh. Brod, Hrabal František- Veletiny 209, Matušík Jiří 1004, Hanák Karel 1165

 

KOMISE PŘESTUPKOVÁ:

Předseda: KADLČÍK Josef - Vlčnov č. 1125

Místopředseda: PILKA Vladimír - Veletiny č. 49

Tajemník: MERTOVÁ Marie - Vlčnov č. 930

Členové: Svoboda Michal 1169, Šobáň Jos. 1129, Klabačka Fr. 817, Malík Jos. Veletiny 92.

 

KOMISE PÉČE O DÍTĚ A RODINU:

Předseda: MIHEL Stanislav - Veletiny č. 204

Místopředseda: ZEMKOVÁ Libuše - Vlčnov č. 513

Tajemník: ŠEVČÍKOVÁ Marie - Veletiny č. 101

Členové: Mikulcová Jarmila 203, Zemková Alena 720, Martišová Marie 1014 Kondrová Marta 873, Zapletal Vlad. 32, Zemková Lud. 1070

 

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Předseda: MIKULEC Jaroslav - Vlčnov č. 1049

Místopředseda: KREJČIŘÍK Zdeněk - Vlčnov č. 154

Tajemník: MOŠŤKOVÁ Jaroslava - Vlčnov č. 188

Členové: Valová Antonie-Veletiny 164, Martiš Antonín 1014, Zemek Jos. 617 Janeček Drahomír 1037, Jedlička Štěpán 658

 

KOMISE PRO MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVU A SPORT:

Předseda: MUDr. PLACHÝ Antonín - Vlčnov č. 1075

Místopředseda: VIKTOROVÁ Eliška - Veletiny č. 3

Tajemník: PECHALOVÁ Jitka - Vlčnov č. 859

Členové: Plachý Radek 910, Kvasnička Milan 1100, Pišková Markéta č.994 Mikulec Ladislav 264, Křivda Fr.-Veletiny 175, Orlovský Jos.-Vel. 146

 

KOMISE VEŘEJNÉHO POŘÁDKU:

Předseda: ing. PILKA Josef - Veletiny č. 43

Místopředseda: CAHEL František - Vlčnov č. 712

Tajemník: ORLOVSKÁ Olga - Veletiny č. 146 Členové: Pavelčík Jos. 7, Kovář Fr. 955, Belan Emil 1086, Vavřík Fr.-Vel. 4

 

KOMISE POVODŇOVÁ:

Předseda: ing.DOSTÁLEK Vojtěch - Vlčnov č. 1136

Místopředseda: KONÍČEK Jaroslav - Veletiny 181

Tajemník: HAUERLAND Josef - Vlčnov 643

Členové: Zemek Karel 1067, Křapa Antonín 1103, Kovář Jar. 1073, Vavřík František -Veletiny 4, Ševčík Karel -Veletiny 53

 

KOMISE BRANNÁ:

Předseda: ELIÁŠ Antonín - Vlčnov č. 297

Místopředseda: ing. ROUS Zdeněk - Veletiny č. 119

Tajemník: ČERNÍK Jan - Vlčnov č. 1002

Členové: Straňák Josef 866, Pavelčíková Růžena 1065, Knotek Pavel 1016, Vozár Antonín 76, Knotek Václav 1044, Pestl Josef 671

 

VÝBOR LIDOVÉ KONTROLY:

Předseda: KONÍČEK František - Vlčnov č. 1054

Místopředseda: HABARTA Antonín - Veletiny č. 90

Tajemník: ing. KONÍČEK Pavel - Vlčnov č. 1111

Členové: MOŠTEK Antonín 976, ZEMEK František č. 404

 

SPOTŘEBITELSKÁ RADA:

Předseda: MOŠTĚK Antonín - Vlčnov č. 550

Místopředseda: ŠVESTKA Josef - Veletiny č. 202

Tajemník: KOVÁŘOVÁ Ludmila - Vlčnov č. 565

Členové: Tykal Ant. 81, Bařinová Anna 543, Pavelčíková M. 957, Vaculík Ant. 947, z Veletiny: Koníčková Marie 30, Hruboš Fr. 64, Dobrůšek Jan 13.

 

POHYB OBYVATELSTVA-1986

 

 

VLČNOV

VELETINY

CELKEM

Stav k 1.1. 1986

3.186

594

3.780

NAROZENO

45

5

50

PŘISTĚHOVÁNO

53

5

58

ZEMŘELO

47

10

57

ODSTĚHOVÁNO

39

12

51

Stav k 31. XII.1986

3. 198

582

3.780

Rozdíl

+ 12

-12

0

 

 

 

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

PŘEDSEDA: ZEMEK Josef - Vlčnov č. 1070

Místopředseda: HRABALOVÁ Marta - Veletiny č. 209

Tajemník: MERTOVÁ Marie - Vlčnov č. 930

Členové: Mikulcová Jana 485, Horňáčková Marie 723, Pestlová Anna 671 Kondrová Marta 873, Vozárová Marie 953, Koníčková Dana č. 1128 Mahdalíková Marie 922, Vozár Václav 845, Dacík Jan 42, Kučerová Pavla 954, Strouhalová Marcela - Uh.Brod/ředitelka MŠ, Zálešáková Marie

SLAVNOSTNÍ OBŘADY:

V roce 1986 bylo vítání do života 15x-celkem 49 dětí z toho 10x bez církevního obřadu.
SVATBY: Celkem 16 svateb z toho 5 neopakovaných.

SMUTEČNÍ OBŘADY:

POHŘBY - 52 z toho 30 občanské 1 KREMACE Gottwaldov-bez účasti smutečního řečníka 2 smuteční projevy na pohřbech občanů z Veletin v Hradčovicích.

 

JINÉ AKCE V OBŘADNÍ SÍNI - 1986:

 

Den:

AKCE:

ÚČAST:

16. III.

Předávání povolávacích rozkazů

12

27. IV.

Předávání občanských průkazů

22

1. VI.

Slavnostní přijetí královské družiny r. 1968

21

1. VI.

Slavnostní přijetí čestných hostů při Vlčnovských slavnostech

19

21. VI.

Setkání ročníku 1936 - padesátníci

26

27. VI.

Přijetí vycházejících žáků

45

27. VI.

Ukončení školního roku a docházky dětí do MŠ

 

9.VIII.

Setkání ročníku 1926 - šedesátníci

41

1. IX.

Přijetí prvňáčků do školy

56

2. XI.

Pietní vzpomínka ve smuteční obřadní síni

 

16. XII.

Přijetí důchodců - členů JZD v r. 1986

14

 

NÁVŠTĚVY V DOMĚ:

Anna KNOTKOVÁ č. 144 = 97. narozeniny; NEJSTARŠÍ OBČANKA

Františka Knotková č. 219 = 94. narozeniny

Anna Zábranová č.1022 = 91. narozeniny

Marie Kovářová č. 516 = 91. narozeniny

Amálie Zálešáková č. 379 = 90. narozeniny

 

DIAMANTOVÁ SVATBA manželů VACULOVÝCH č. 253 - návštěva v domě. ZLATÉ SVATBY-celkem 10, z toho 7 oslaveno v obřadní síni a to tito manželé: Mikulcovi č. 49, Tykalovi 187, Mošťkovi 502, Kašpaříkovi č. 612, Zemkovi č. 638, Mošťkovi č. 626, Koníčkovi č. 243.
HUDEBNÍ BLAHOPŘÁNÍ v Čs. rozhlase BRNO: František ULČÍK 692 (65.nar.); Kateřina Kadlčíková-Veletiny č. 161 (90. naroz.) Františka KNOTKOVÁ č. 219 (94. narozeniny).
ZASÍLÁNÍ BLAHOPŘÁNÍ: Ročník 1896 a starší - 5 , r. 1901 (10); r.1906 (14); r. 1911 (28); r. 1916 (8); r. 1921 (41); r. 1926 (45);

 

PŘEHLED O STAVU HOSP. ZVÍŘECTVA-1986

 

 

VLČNOV

VELETINY

 

Záhumenkáři: JHR

Záhumenkáři: JHR

CELKEM

drůbež

1378

1830

573

351

4.132

kozy

15

7

3

3

28

ovce

23

35

3

4

65

prasata

60

45

46

6

157

skot

4

5

1

-

10

koně

-

4

-

-

4

 

 

VOLBY DO OBČANSKÝCH VÝBORŮ-1986

Ve Vlčnově dne 19. září1986 v KSK a ve Veletinách dne 26. 9. 1986 v Kult. domě se konalo veřejné shromáždění občanů, kde byly provedeny volby do občanských výborů,jejichž posláním je pomáhat občanům uplatňovat jejich potřeby a zájmy v činnosti národních výborů. Úzce spolupracovat s poslanci, pomáhat jim v jejich činnosti ve volebních obvodech. Spolupracovat se složkami Národní fronty. Byly zvoleny dva obč. výbory ve Vlčnově a jeden ve Veletinách v tomto složení:

 

 

OBČANSKÝ VÝBOR č. 1

OBČANSKÝ VÝBOR č. 2

MVDr. KNOTEK František-předseda

126

SVOBODA Michal-př.

1169

BURÁŇ Antonín

820

ČERNÍKOVÁ Marie

1002

KŘEHÁČKOVÁ Marie

355

MOŠTĚK Josef

122

VLKOVÁ Anežka

694

PAVELČÍKOVÁ Marie

1024

BLAHA Petr

590

CHVÍLÍČEK Josef

587

KOVÁŘOVÁ Ludmila

565

ZEMEK František

404

JAVOR Jan

474

MAHDALÍK Josef

922

ing.Pavelčík Antonín

933

KUŽELA Zdeněk

826

ULČÍKOVÁ Františka

1017

TYKAL Antonín

81

BAŘINA Josef

1171

MIKULCOVÁ Jarmila

203

GAVALEC František

880

PAVELKOVÁ Marie

957

ing. HRUBOŠ Vladimír

960

CHVÍLÍČKOVÁ Anna

1091

PODŠKUBKA Josef

1172

BAŘINA Josef

1116

DOLEŽALOVÁ Jiřina

852

PLESL Ladislav

436

TOMALA Jan

406

KOVÁŘ Jaroslav

1073

 

 

OBČANSKÝ VÝBOR č. 1 (VELETINY)

ŠEVČÍK Karel-předseda

53

ing. PILKA Josef

43

ORLOVSKÝ Josef

146

ORLOVSKÝ Ladislav

18

MATYÁŠ Josef

198

HRUBOŠ František

64

ŠVESTKA Josef

202

DOBRŮŠEK Jan

13

KONÍČEK František

75

KŘIVDA Lubomír

110

ZÁLEŠÁK Vladimír

194

HRUBOŠ Josef

71

PRCHLÍK Vladimír

10

BIČAN Jindřich

118

BLAŽEK Petr

33

MIHEL Stanislav

204

TRTEK Stanislav

200


Občanské výbory volí občané na veřejných shromážděních na návrh organizací NF veřejným hlasováním na dobu 5 let.

 

INFORMACE O TRESTNÉ ČINNOSTI-1986

Podle informací por. MACHA z UB UH. Brod trestná činnost ve Vlčnově klesá a ve Veletinách se snížila na minimum.

 

 

VLČNOV

VELETINY

Přestupky:

Občanské soužit

7 případů

1 případ

Přečiny

Příživnictví

2 případy

-

Rozkrádání soc. majetku

1případ

-

Krádeže soukr. majetku

4 případy

-

Krádeže jízdních kol

5 případů

-

Trestné činy:

Ublížení na zdraví

1 případ

-

Odebírání řidič.průkazů

1 případ

-

Dopravní nehody

4 případy

1 případ

Sledované osoby

-

6 případů

1 případ

Pohřešované osoby

-

-

1 případ /ŠTĚRBA/

 

SLOVÁCKÁ JISKRA ZVEŘEJNILA: ZNEUCTIL ŽENU. Vyšetřovatelem VB je stíhán 29letý muž z Vlčnova, který dne 22. 6. 1986 v nočních hodinách uzamkl ve svém bytě 31letou ženu a poté ji přes její odpor a obranu znásilnil. Okresním prokurátorem byl násilní vzat do vazby.

ZJIŠTĚNÍ PACHATELE: Ode dne 9. června 1986 příslušníci OOVB UH. Hradiště pátrali po pachateli krádeže tří jízdních kol. které byly odcizeny v Kostelanech n/Mor. V těchto dnech z krádeže usvědčili 16-jetého mladíka z Vlčnova, který se dopustil další trestné činnosti majetkového charakteru.

TRAGICKÁ UDÁLOST: Dne 4. 7. 1986 došlo k tragické nehodě na vlakovém přejezdu v Havřicích, kde na pionýru 23 letá Marie Lekešová č. 559 provdaná Janásová (bydlící v Dubrkovicích) narazila do jedoucího vlaku a byla na místě usmrcena.

ŠŤASTNÍ VÝHERCI: Celkem 420.000,-Kčs v SÁZCE vyhrálo 6 šťastných výherců: Zábrana Vlastik, Bachůrek Jaroslav, Burgr Vlastik, Pavluš Antonín, Kovář Stanislav, Gavalec Petr. Každý vyhrál 70.000,-Kčs.

 

J Z D

Jednotné zemědělské družstvo Čs.ghanského přátelství Vlčnov -1986
Prezident ČSSR Gustáv Husák propůjčil k 1. lednu 1986 na návrh ÚV KSČ, ÚV NF, vlád ČSR a SSR a ÚRO vysoká státní vyznamenání. Mezi nimi kolektiv JZD Vlčnov byl vyznamenán "ZA ZÁSLUHY O VÝSTAVBU". V roce 1986 v JZD Vlčnov se dostalo vysokého ocenění i jednotlivcům a pracovním kolektivům a to: Titul "ZASLOUŽILÝ PRACOVNÍK" obdržel Miroslav ONDRŮŠEK č. 553-mistr ČSSR v orbě 1985 za příkladnou reprezentaci na VI. mistrovství zemí RVHP v orbě konaném v MLR v Bábolné v říjnu 1986, kde v absolutním pořadí získal 2. místo.
Družstvo ČSSR získalo prvenství. Titul "VZORNÝ PRACOVNÍK" dostali: Josef DACÍK č. 45, Marie KUČEROVÁ 580, Františka JURÁKOVÁ č. 28, Marie PODŠKUBKOVÁ 326, Václav CHVÍLÍČEK č. 529, Josef Zábrana č. 874.

 

BSP - BRIGÁDA SOCIALISTICKÉ PRÁCE

Zlaté odznaky získal 25 členný kolektiv z porodny a produkční stáje I. pod vedením Boženy CHVÍLÍČKOVÉ č. 649, které se při letošních celostátních dožínkách z rukou místopředsedy vlády ČSSR a ministra zeměd. ing. M. TOMANA resortního vyznamenání. Vedoucí velkokapacitního kravína Fr. Moštěk, říká, že tento kolektiv patří už řadu let ve výrobě mléka k nejlepším v ČSR. Za 8 měsíců letošního roku nadojili od svěřených dojnic celkem 1.750.000 litrů mléka, které bylo zařazeno do I. jakostní třídy. Denní dojivost 16,53 litru. Bronzové odznaky získal 28 členný kolektiv BSP skladů a přidružených výrob pod vedením Ludmily Zemkové. Splnili a překročili plán výroby pro TESLU, FARMAKON /mikrominerální výroba/.

Titul BSP byl udělen i dvacetičlennému kolektivu pracovníku stavebního střediska pod vedením Jiřího Mošťka. První ZLATÁ BSP byla vyhlášena ved. Jos. MIOSGOU.

 

HOSPODAŘENÍ V JZD - 1986

Předseda JZD Bohumil PÍŠTĚK s kolektivem vedoucích pracovníků a všech družstevníků dosahuje velmi dobrých výsledků a sám říká, že vstup do 1.roku osmé pětiletky byl pro nás příznivý a všechny hlavní ukazatele prováděcího plánu byly splněny.

 

EKONOM JZD ing. Jiří MALINA zveřejnil tyto hospodářské výsledky.

 

 

ROK 1985

ROK 1986

VÝKONY CELKEM

53.223.000 Kč

54.578.000 Kčs

Hrubá zem. produkce

40.153.000 Kč

40.197.000 Kčs

    rostl. výroba

16.569.000 Kč

15.810.000 Kčs

    živočišná výroba

23.584.000 Kč

24.385.000 Kčs

MZDY:

8.340.000 Kčs

8.485.000 Kčs

ZISK:

9.924.000 Kčs

7.800.000 Kčs


 

V JZD je celkem 509 členů z toho 289 trvale činných (121 žen).

ROSTLINNÁ VÝROBA - hl. agronom Jan Kučera - posl.fed.shr. Vlivem povětrnostních podmínek byly nižší výnosy obilovin, vyšší u cukrovky.

 

Porovnání výnosů

Výnos 1ha

Výměra

Výnos

Celkem tun

 

1985

1986

1986

1986

pšenice ozimá

5,5

869

4,9

4.258

ječmen jarní

4,6

59

5,7

336

hrách

3

80

3,1

248

krmná řepa

20,1

10

34,2

342

kukuřice na siláž

40,5

262

33,5

8783

jetel červený v zelené hmotě

46,8

35

42,5

1488

jetel červený na semeno

0,4

10

0,2

2

vojtěška-zelená hmota

48,4

223

45,1

10093

CUKROVKA

42,1

205

42,8

8777

VINNÁ RÉVA

-

7,16

1,35

9,7

 

Agronom Jan Kučera vyslovuje spokojenost s cukrovkou, která byla pěstována na 205 ha, z toho 102 ha zaseta na konečnou vzdálenost. Průměrné ha výnosy 42,8 tuny, cukernatost 16,74%. Za 1 tunu jsme obdrželi 458,- Kčs.

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA - hl. zootechnička ing. Anna Kulovaná Výsledky v živočišné výrobě byly velmi dobré.

MLÉKO: Průměrnou dojivostí 14,40 l se řadíme na 2-3 místo v okrese.
 

 

Na farmě I. (východ) - vyrobeno

1.512.413 lt. mléka

Na farmě II. (západ) - vyrobeno

2.492.412 lt. mléka

v JZD celkem vyrobeno

4.004.825 lt. mléka

Narozeno telat ks 843; natalita krav 108,4 %; úhyn telat 11 ks.

 

 

 

MASO

PLÁN tun

Kčs

SKUTEČNOST

Kčs

SKOT

331

6.639.000

327

7.397.000

PRASATA

285

4.964.000

291

5.028.000

 


Zapuštěno 339 prasnic a 81 prasniček. Narozeno 3.296 selat,uhynulo 177 selat.

 

MECHANIZACE - hl. mechanizátor ing. Jos. Kachník

Stěžejním úkolem jsou vždy "OPRAVÁŘSKÉ ŽNĚ". Celý posílený kolektiv řidiči a traktoristy vedený předáky Václavem Mošťkem a Jos.Koníčkem úkoly zvládli: Žně začaly 18. 7. na ploše celkem 928 ha. Nasazeno 6 našich osádek, které měly už premiéru v JRD Potoň a JRD Pobedim. K nám přijelo 9 osádek sklízecích mlátiček z kooperačních zem.podniků. Žně proběhly s minimálními ztrátami. Vedoucí opravářství Fr. Pavelka usiluje o dokončení a spojízdnění nově postavené ÚOS - údržbářsko ošetřovatelské stanice. Velké starosti mají s rekonstrukcí vyorávače MULTO a jeho přizpůsobení na nosič nářadí STEYER. Z investičních prostředků zakoupeny stroje v hodnotě 4.454.000,-Kč

INVESTIČNÍ VÝSTAVBA V JZD VLČNOV, ved. Jos. MIKUŠKA

SKLAD HNOJE A SILÁŽE se začal budovat v červnu 1986 a jeho ukončení se plánuje na květen 1988. Celkové náklady dosáhnou výše 17.407.000,- Kčs. Objekt je navržen jako jednopodlažní o celkové délce 181 m, rozpětí 18 m, výšce 14,7 m. Spodní stavba je provedená jako železobetonová deska a pod dnem hnojiště a siláže je navržena vodotěsná izolace s kontrolním systémem. Celý objekt je rozdělen na tři samostatné celky: SKLAD HNOJE, SKLAD SILÁŽE, MANIPULAČNÍ PROSTOR. Sklad hnoje má kapacitu 8.320 m3, což umožní uskladnit 7488 t chlévské mrvy. Silážní žlab je určen pro skladování silážní kukuřice s kapacitou 6800 m3 hmoty, což reprezentuje 5100 tun kukuřičné siláže. Manipulační prostor 36x18 m bude sloužit jako centrální přípravna pro celou farmu I. Součástí stavby jsou rovněž dvě nadzemní nádrže na tekutý hnůj o obsahu 675 m3. Stavba je registrována Min.zem. a výživy jako experimentální. Projektant stavby je AGROPROJEKT UH. Hradiště, hlavní dodavatel naše JZD, těžkou montáž budou provádět Průmyslové stavby Gottwaldov a VŽKG Ostrava jsou dodavateli nadzemních nádrží. V tomto roce mají být provedeny práce v hodnotě 2,5 milionu Kčs v hodnotě díla 7 mil.Kčs. Byly provedeny zemní práce, betonáž, podlahy a základy na tekutý hnůj. MODERNIZACE ODCHOVNY MLADÉHO DOBYTKA - změnou koncepce došlo ke zvýšení počtu ustájených zvířat o 100 ks. Celkový náklad 1.416.000,- Kčs. ČIŠTĚNÍ RYBNÍKA - bylo vytěženo 12.000 m3 nánosu, který byl použit na rekultivaci půdy. Celkový náklad 1.016.000,- Kč (subvencováno částkou 813.000,- Kčs).

 

VYZNAMENÁNÍ PRACOVNÍKŮ JZD-1986

Resortní vyznamenání "VZORNÝ PRACOVNÍK MZVŽ: zootechnička ing. Anna KULOVANÁ a dojička - ved. BSP Božena Chvilíčková č. 649. Čestné uznání ÚV SDR bylo uděleno kolektivu dílny BSP ze střediska 310. Krajské vyznamenání "VZORNÝ PRACOVNÍK Jm kraje" bylo uděleno opraváři-instalatérovi Jar. Kovářovi č. 1073, samostatnému agronomovi Josefu MIKULCOVI č. 64, traktoristovi stavební skupiny Josefu MIKULCOVI č. 120. VYZNAMENÁNÍ našeho JZD - "ZASLOUŽILÝ PRACOVNÍK" převzal ošetřovatel hovězího žíru Kliment MOSŤEK č. 151 a vyznamenání "VZORNÝ PRACOVNÍK" dostali: opravář František Chvilíček č. 302, elektrikář Antonín KŘAPA č. 1103, řidič Zdeněk KAŠPAŘÍK č. 1058, opravář Jan KŘAPA č. 1119, tesař Josef MALŮŚ č. 962, stájník živočišné výroby Antonín KŘAPA č. 878, samostatný agronom Josef ŠOBÁŇ 1129, samostatná účetní Marie BAŘINOVÁ č. 135 a opravář - řidič Ant. Zemek z Dol. Němčí 260.

ÚRAZOVOST V JZD KLESÁ

V roce 1986 bylo registrováno jen 6 pracovních úrazů, což je o 4 méně než v roce 1985 a také o 55 dnů byla kratší pracovní neschopnost. Mimopracovních úrazů bylo 33 a neschopnost proti roku 1985 vzrostla o 116 dnů. Počet nemocných osob - 218 a bylo vyplaceno na nemocenských dávkách 380.000,-Kčs.

 

POČASÍ 1986

Povětrnostní podmínky v roce 1986 pro pěstování některých plodin nebyly příznivé. Průměrná denní teplota dosáhla jen 8,5 °C a byla o 0,7 °C nižší než je 50 letý průměr 9,2 °C. Také dešťové srážky, kterých spadlo celkem 519 mm zaznamenaly deficit o 32 mm pod normál, který je 551 mm. Nejvíc to odnesly obiloviny. Nedostatkem vláhy už při setí pšenice špatně scházela, dost pozdě a špatně odnožovala. Ani účinná opatření na jaře moc nepomohla. Zahuštění Retacelem bylo provedeno na 100 ha a na 20 ha byl proveden přísev pšenice jarní. Na celé výměře bylo provedeno regenerační přihnojení dusíkem, stejně tak bylo provedeno i hnojení produkční. Komplexně racionalizační brigáda založena 1985 schválila 12 odrůd pšenice ozimé, na všech porostech byla zajištěna správná výživa i ochrana, ale porosty byly řídké a výnosy nízké. Nejlepší výnos dala KOSUTKA =5,52 t, Haná =5,57 t. Negativní dopad počasí v dubnu a květnu, kdy pro vysoké teploty zaschly odnože, poklesl počet produktivních klasů o 20-25 %. Cukrovka dala výnosy dobré = 42,8 tuny/1 ha.

 

 

 

teplota

50 letý

srážek mm

50 letý

Pozn.

LEDEN

- 0,7

- 2,4°C

27,2

28 mm

 

ÚNOR

- 6,6

- 0,7°C

22,6

27 mm

 

BŘEZEN

2,8

- 3,7°C

22,2

32 mm

 

DUBEN

11,1

9,5 °C

11,9

32 mm

11.4.sněžení

KVĚTEN

16,4

14,4 °C

74,5

61 mm

 

ČERVEN

17,1

17,7 °C

109

69 mm

19.6.velká bouřka

ČERVENEC

18

19,6 °C

77,1

73 mm

 

SRPEN

18,6

18,8 °C

59,3

73 mm

4.8. PRAHA 35 °C

ZÁŘÍ

13,1

15,1 °C

26,7

42 mm

naposled roku 1859

ŘÍJEN

9,2

9,4°C

22

44 mm

Nepršelo 40 dní V roce

LISTOPAD

4,5

4,5°C

24,1

41 mm

1959 nepršelo 59 dní.

PROSINEC

- 1

- 0,3°C

41

29 mm

(Nepršelo do poloviny září do konce října !)

CELKEM

8,5

9,2

519 mm

551 mm

 

 


Podzimní období roku 1986 bylo velmi příznivé pro všechny polní práce. Velmi slabé dešťové srážky v září a říjnu (nepršelo 40 dní) utlumily sice růst cukrovky, ale příznivě ovlivnily její cukernatost. Příznivé teploty také urychlily zrání kukuřice na zrno. Závěr podzimu i přes horší vláhové poměry v půdě umožnil včasné dokončení všech sklizňových prací i zasetí všech ozimů. BYL TO MÍRNĚ SUŠŠÍ A CHLADNĚJŠÍ ROK.

 

ŠKOLSTVÍ VÝSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ROCE 1986

Práce na stavbě školy začaly již v prvních dnech nového roku, protože jako první objekt je postavena kotelna, která je již v provozu a stačí otápět místnosti stravovacího pavilonu. Zde se provádí vnitřní práce od omítek, přes obklady až po pokládání podlah a malování. Tímto opatřením se docílilo toho, že v dubnu je většina práce hotova a řemeslníci se přestěhovali na venkovní omítky a venkovní dokončovací práce na stravovacím pavilonu. Zároveň s touto stavbou se v předstihu staví kanalizační čistírna. Obě dvě stavby jsou dokonce srpna hotovy. V tuto dobu je zahájena nová stavba v hodnotě 8,5 mil. Kčs a to UČEBNOVÝ PAVILON 5.- 9. ROČNÍKU. Jedná se o tří podlažní budovu s 8 třídami, kabinety a odbornými učebnami. Je ač neuvěřitelné, že stavbaři OSP - závod Uh. Brod, předákem stavby je Vlčnovský rodák Jos. MIKULEC 73, postavili tuto hrubou panelovou stavbu do začátku prosince. V prosinci provádí v prodloužených směnách i o sobotách dvou plášťovou střechu. Možná se toto projeví na kvalitě zastřešení, ale do konce roku je stavba i zastřešena a částečně jsou i osazeny okna. Možno říct, že tato stavba vyrostla za 6 měsíců. Současně s touto stavbou musela být zahájena z důvodů technologie výstavby i stavba spojovacího krčku mezi spodními a horními objekty školy. Tato stavba byla taktéž do konce roku v hrubé stavbě hotova. /Postup stavby je zachycen ve fotoalbu MNV i filmové dokumentaci-rok 1986./.

 

VÝSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY-1986

Stavba MŠ pro 120 dětí pokračuje, ale začátkem roku 1986 měla výstavba skluz nejméně o půl roku. Tento skluz se do poloviny roku stále zvětšoval a to tím, že byla slabá pracovní iniciativa občanů a navíc bylo před volbami a staří funkcionáři odcházejí z vedení MNV a nemají zájem na organizační činnosti v prospěch školy. Stálý kolektiv 5 pracovníků z řad důchodců nemohl zabezpečit náročné práce s dozdívkou nosných zdí II. patra. Do poloviny roku se podařilo vyzdít II. patro a připravit pro pokládání stropů. Zvrat nastal po volbách, kdy nové vedení MNV se výstavbou MŠ intenzivně zabývalo a dosáhlo také výsledků projevujících se v pokroku stavby. Ještě na podzim za příhodných povětrnostních podmínek byly položeny stropy, zřízena střecha, postaveny příčky, zhotoveny podkladní betony v celé budově, položena venkovní napojující kanalizace a těsně před vánocemi bylo dokončeno osazení oken v celé budově. Tímto byl splněn cíl nového vedení MNV, aby do konce roku byla provedena hrubá stavba mateřské školy. Je prostavěno zhruba 1.850.000,- Kčs.Přes veškeré úsilí občanů i MNV se však nepodařilo skluz na výstavbě podstatně zkrátit a tak odcházíme do roku 1987 stále asi s půlročním zpožděním. Cíl všem je jasný: V roce 1987 dokončit stavbu MATEŘSKÉ ŠKOLY.

ŠKOLNÍ ROK 1985/86

Ve školním roce 1985/86 má ZŠ Vlčnov 366 žáků, o které se stará 20.vých. pracovníků. Máme po dvou třídách mimo druhé třídy, které chodí do Veletin. Pro 14 tříd máme jen 13 tříd, proto třetí třídy směňují. Proti loňsku je změna ve 3. třídě, kde učí uč. Jiřina Pánová, na 5.-8 přišla po mateřské dovolené s. uč. Schubertová a nový skupinový ved. s. Pavel FUSEK. Ze 163 žáků 1.-4 post. roč. na pololetí propadala 1 žákyně, pochvalu obdrželo 15 žáků, důtku tř. uč. 6 žáků a důtku ředitele 2 žáci. Ze 203 žáků 5.-8 post. roč. prospělo s vyznamenáním 27 žáků, velmi dobře 63 žáci, prospělo 107 žáků a neprospěli 4 žáci. Pochvala udělena 31 žákům, důtka tř. uč. 4 žákům, důtku ředitele 3 žáci. Dvojka z chování 3 žáci. Činnost v soutěžích: Nejúspěšnější v recitaci byla Blanka Jančářová, která i v krajském kole byla úspěšná. S uč. Koníčková připravila R. Oswalda a Martinu Zemkovou na olympiádu z jazyka českého. S. uč. Hasíková připravila žáky Hasíka, Oswalda a Koníčka do okresní soutěže "O zemi, kde zítra již znamená včera" a zde obsadili II. místo. S uč. Hrabalová připravila Janu Zemkovou a Květu Hasíkovou do biologické olympiády. Na chemickou olympiádu s uč. Válek připravil M. Mikulcovou a Válka Vl.. Soudruh ředitel Třetina připravil na matematickou olympiádu K. Hasíka, Ivanu Mošťkovou a na fyzikální olympiádu R. Oswalda. Uč. Křapová připravila na zeměpisnou olympiádu P. Javora. Na soutěž "Zazpívej slavíčku" uč. Matulová připravila 5 žáků. Uč. Kalivodová připravila Blanku Jančářovou na olymp. JR a dvě skupiny žáků na okresní kolo Puškinova památníku. Uč. Jurčička připravil 4 žáky do okresní výtvarné soutěže. Uč. Kvasnička a zasl. ř. Leblochová připravili 4 skupiny žáků do finále soutěže odznaku zdatnosti. Do okresního kola Pythagoriády připravili své žáky uč. Zemková, Křapová, Jurčička. Žáci se zúčastnili také pionýrské sportovní ligy, malé kopané, hokeje, stolního tenisu a Běhu Mladé fronty. Velkou radost nám udělal DÍVČÍ KLUB vedeny s Brandysovou, který obsadil 3. místo a Vladimíra Zálešáková získala cenu poroty za nejlepší model dívčích šatů. Dobře pracují kroužky: Klub přátel vědy a umění, Interklub, střelecký a Mladí ochránci přírody. Úspěšně začal pracovat kroužek džez gymnastiky pod vedením Emilky Přecechtělové č. 1070 a Zdeňky Starobové č. 558. Začíná pracovat i kroužek zahrádkářský a Stanice mladých přírodovědců. ZMĚNY V UČ. SBORU k 1.9. 1986: Ředitelem ZŠ je s. TŘETINA Vladislav. Ze ZDŠ II. UH. Brodu se vrátil do Vlčnova uč. Janovský Vojtěch-učí 4. tř. Po mateřské dovolené se vrátila Pavla Kokačková - skup. vedoucí PO SSM

 

Počty žáků a tříd 1986/87:

1.- 4. tř. = 166 žáků - 6 tříd

5.- 8. tř. = 214 žáků - 8 tříd

CELKEM: 380 žáků - 14 tříd

 

Do Veletin chodí druhé třídy, směňují třetí třídy. BUDOVATELSKÁ ČINNOST: Podlaha stropu na "Měšťance" hrozila spadnutím. 153 rodičů odpracovalo 819 hodina a odklidili 1100 q cihel a tlučenice. Místo tlučenice zateplení "ROTAFLEXEM" a lepenkou.

 

OKRESNÍ PRŮMYSLOVÝ PODNIK JAKOS Uh.Hradiště-provozovny Vlčnov-1986

Zůstávají v činnosti bez podstatných změn a dosahují dobré výsledky. AUTOSERVIS-již řadu let úspěšně vede Josef Zemek č. 1070. Stav pracovníků je 43. Z vojenské služby se vrátil Milan Hruška, odešel St. Flekač, Novák Lad.-lakýrník a Švestková A.-skladnice. Autoservis ve Vlčnově má stále dobré jméno v okrese. Výkon 5.400.000,- Kč, zisk 650.000,- Kčs. Průměrná mzda 2.646,-Kčs. Počet renovací 61.385, počet zakázek 5.034 ks, garančních vozů 505 ks, počet zakázek na faktury 320, počet balíků 2.175, počet konstrukcí 2.767 ks. V roce 1986 byla dokončena a kolaudována nová DIAGNOSTICKÁ DÍLNA v hodnotě díla 670.000,- Kčs. Nad výrobou stanů byla vyměněna střech a za pomocí pracovníků-brigádníků v hodnotě díla 270.000,- Kčs. Převážná část dílen byla vybílena. Zakoupen nový vysokozdvižný vozík za 130.000,- Kčs. Na opravy budov vyplaceno 167.000,- Kčs. V knize přání a stížností zapsány 3 pochvaly. Pro pracovníky autoservisu v září uskutečněn zájezd do NDR a Západních Čech. Provozovna 36. drobného kovového zboží pod vedením Josefa Zemka č. 742 zaměstnává 34 lidí-z toho jen 4 jsou přespolní. Výkon za 3.853.000,-Kčs, ZISK 1.073.000,- Kčs, na mzdách vyplaceno 857.914,- Kčs, průměrná mzda 2.103,- Kčs. V roce 1986 vyrobili: 474.875 ks odznaků /podnikové, sportovní, znaky měst a jiné/.
17.034 ks plakety - vyznamenání k různým příležitostem, 5.000 ks přívěsy BYTEX - přívěs na exportní koberce, 15.769 ks štítky - jmenovky na dveře a číslování klíčů, 748.500 ks spony k opaskům na panské kalhoty, 1.500 ks klíčenky-ozdobný přívěšek ke klíčům 76 ks RAZNIC. Do obchodů "DROBNÉ ZBOŽÍ" v celé ČSSR dodáno: 28.300 ks dětské hodinky ručičkové 74.300 ks hodinky DIGI, 47.750 ks hodinky KVĚT a 8.850 ks KVĚT II. a 1600 ks různých dětských odznaků s motivem pohádkových postav. Provozovna - textilní výroba - STANY - pod vedením Ant. Macháčka z Huštěnovic zaměstnává celkem 97 pracovnic-převážně z Vlčnova. Roční výkon 6.806.000,- Kčs, materiálu i nářadí, ale zvýšeným úsilím odpovědných pracovníků výroba plněna na 102,4%. V průběhu roku se projevily i odbytové problémy u výroby opasků, ale i STANŮ! Byl proto vypracován nový typ stanů IDEÁL. Stany jsou dobré kvality a nebyla ani jedna zahraniční reklamace. Stany jsou dodávány tradičním odběratelům v Německé spol. republice, Švédsku, Řecku, Holandsku, Španělsku, Itálii. Za hospodářské výsledky provozovna v podnikové soutěži získala 1. MÍSTO.
Nejběžnější typy stanů v roce 1986: Pro ČSSR /IDEÁL, SPARTAKUS/, Francie /MENTON/, NSR /TROPIK/, ANGLIE /HORAL, CANARIA, CAMPER/, HOLANDSKO /CASTILA, ALIASKA/, AUSTRALIE /BUNGALOV, AVERTUR/, ŘECKO /L-240/, NORSKO /BEDUIN/, ITÁLIE /L-18/….
VÝROBA STANŮ je zajišťována ve dvou směnách f 18-20 pracovnic, denně zhotoví průměrně 50-60 stanů a k tomu ušijí obaly na kolíky a konstrukce.

PROVOZOVNA KOŽEŠNICTVÍ pod vedením Edity Zámečníkové zaměstnává 20 pracovníků a vyrábí kožichy, vesty, pracovní i vycházkové čepice, rukávníky, ledvinové pásy, dekorativní polštářky, předložky, potahy a kryty na volanty. Jsou poskytovány i služby obyvatelstvu podle zakázek i různé opravy.

OPRAVA OBUVI ve Vlčnově OPP Jakos UH. Hradiště-provozovna Vlčnov je umístěna v budově MNV Vlčnov-DŮM je Jaroslav KOLÍSEK č. 883, který denně opravuje 10-20 párů obuvi ke spokojenosti vlčnovských občanů. Jaroslav Kolísek provádí opravu obuvi nepřetržitě od roku 1941- to je již 45 let. Je již v důchodovém věku a je otázka, kdo bude provádět opravu bot až činnost skončí.

Různé zajímavosti roku 1986: Prezident ČSSR Gustav Husák propůjčil k 1.5. 1986 JZD Čs. ghanského přátelství ve Vlčnově vysoké státní vyznamenání "ZA ZÁSLUHY O VÝSTAVBU".
Dne 9. září 1986 se konalo v KSK ve Vlčnově světové symposium (12 států světa) k rozvoji živočišné výroby "SKOT V ROCE 2000." Dne 3. 10. 1986 v KSK Vlčnov uskutečněn koncert brněnské rockové skupiny KERN. Na štědrý den ve Vlčnově půl vesnice (HORNÍ KONEC) po celý den bez elektrického proudu! Štědrovečerní večeře jen při svíčkách!

 

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA Vlčnov 1986.

Předsedou ZO KSČ po ing. Vojtovi Dostálkovi, který byl zvolen předsedou MNV Vlčnov se stal Ladislav MIKULEC č. 264. V roce 1986 byly před ZO KSČ kladeny nelehké úkoly a to zejména v souvislosti s několika významnými společenskými politickými událostmi jak celostátního významu, tak i jiných, ale neméně důležitých pro život naší vesnice. V květnu na XVII. sjezdu KSČ byly stanoveny cíle vývoje společnosti. Tyto byly rozpracovány na podmínky Vlčnova a jsou průběžně plněny, stejně jako ostatní závazné dokumenty. To vše za účelem zlepšení celkových podmínek života našich občanů. V rámci své odpovědnosti se ZO KSČ podílela na zabezpečené kádrového obsazení všech funkcí v souvislosti s volbami do zastupitelských orgánů, které proběhly v květnu 86 a do občanských výborů v září 1986. Bylo v zájmu celého Vlčnova odpovědně přistupovat k těmto úkolům, aby náročný volební program mohl být zdárně realizován. Vzhledem ke krátkému období není možno provádět hodnocení i když v některých věcech-například v činnosti MNV-došlo k podstatným změnám, které mají odezvu u naších občanů. Podle údajů ke konci roku 1986 měla ZO KSČ Vlčnov 43 členů, registrovaných žije ve Vlčnově 132. Dále působí v teritoriu vesnice i ZO KSČ JZD Vlčnov, ZO KSČ Jakos UH. Hradiště a ZO KSČ Základní školy Vlčnov. S těmito organizacemi je navázána spolupráce a tím zabezpečena součinnost při řešení potřeb našich občanů. Lze si jen přát, aby cíle, které si komunisté vytýčili byly v co nejširším měřítku splněny a tak byl učiněn další krok vpřed při budování socialistické vlasti. Konečně se začíná mluvit o přestavbě a demokracii.

 

Základní organizace SOCIALISTICKÉHO SVAZU MLÁDEŽE

Vlčnov 1986 V roce 1986 došlo k výměně předsedkyně ZO SSM ve Vlčnově s. M.Mošťkové, která se provdala do UH. Brodu a do funkce předsedy byl zvolen s. Petr PILAŘ - bydlící na bytovce JZD Vlčnov. Schůzová činnost nebyla pravidelná a také účast byla poměrně slabá. Zúčastnili se dvou brigád na stavbě školy a mateřské školky, pomáhali v JZD při sklizni zem. plodin a na úseku zlepšování životního prostředí provedli nátěry lávek a zábradlí a ve své klubovně nátěry oken a dveří. V prosinci v sokolovně uspořádali čaj s hudební skupinou "NOVÉ FORMACE". Akce proběhla v pořádku a bylo zde asi 250 spokojených účastníků. V průběhu roku byla věnována pozornost i politickému vzdělávání a úspěšně proběhly i hovory s mládeží. V budoucnu nutno věnovat větší pozornost členské základně. Získávat mladé lidi do SSM.

 

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU ZAHRÁDKÁŘŮ

Vlčnov 1986 ZO ČSZ ve Vlčnově pod vedením předsedy Jos. Zemka č. 742 má organizováno celkem 219 členů z toho 36 žen. V letošním roce oslavují 30 let svého založené - vznik ČZS.

Činnost v roce 1986: Ve zpracovně ovoce byla vybavena a upravena místnost pro zaměstnance zpracovny, která zároveň slouží k uskladnění ovoce. Byly opraveny hydraulické lisy pro moštování ovoce a byla rozšířena kapacita sušící pece. Vedle zpracovny ovoce vybudována opěrná zeď a nový chodník včetně vybetonování plochy pro zpracování ovoce, na uložení různého materiálu. Byly provedeny nátěry oken a dveří v celém areálu včetně zárubní, stolů, oplocení. Byly zabudovány nové akumulační kamna do spol. místnosti.

SLUŽBY OBČANŮM: Ve zpracovně ovoce na mošt zpracováno 18q ovoce. Na sušení 11q, na povidla 3q ovoce. V pečení vdolečků vyhověno 198 zákazníkům. Bylo prodáno 270 ks ovocných stromků a drobného ovoce. Okurek nakladaček vykoupeno za 70.825,-Kčs. Prodáno 268q prům. hnojiv v hodnotě 35.860,- Kčs, 60 q rašeliny, sadbových brambor za 42.240,- Kčs, 900 ks sazenic vinné révy za 11.000,-Kčs, 6 kg okurkového semene. U žehlení prádla na mandlu 829x. V pronájmu spol místnosti bylo 18 spol oslav a 11dní vyučování žáku IV. třídy ZŠ po dobu oprav stropu ve škole. Přes Jednotu byl proveden výkup od pěstitelů drobného ovoce včetně padaných jablek a česneku za 37.133,- Kčs. Pro SLOKO Kunovice traktorem odpracováno 109 dní. Na traktoru provedena generální oprava. Na stavbě Mateřské školy 723 brig. hodin.

VINAŘSKÁ KOMISE uspořádala v únoru přednášku "ŘEZ VINNÉ RÉVY" -26 lidí. Prodej vína na vlčnovských slavnostech. Výstava vín pro neúrodu se nekonala.

OVOCNÁŘSKÁ KOMISE spolu s květinářsko zelinářskou uskutečnili v březnu přednášku na ovocnářské a sadařské téma. Přednášel Vojtěch Kadlčík z UH. Hradiště. V říjnu na výstavě zeleniny, květin a ovoce vystavováno 125 vzorků od 48 pěstitelů. Účast 95 lidí.

Kroužek MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ má 15 členů, z nichž dva byli na okresní zahrádkářské soutěži. Dne 10.6. 86 za účasti lidí (2 autobusy) uskutečněn zájezd na FLORU-Věžky, Kroměříž, který se všem líbil.

 

PÁLENÍ SLIVOVICE 1986/87

Vedoucí pálenice p. Anežka Mošťková č. 539, páleníci: Pešl Josef č. 411, Janča Josef 718, Podškubka Jakub 836, Moštěk Jar.70. Začátek pálení 15. 10. 85, konec pálení 19. 3. 87 = celkem 146 dní. Bylo páleno na 3 směny-včetně sobot a nedělí. Celkem bylo 2810 zákazníků, vyrobeno 29157 hl st. = to je 58. 314 litrů 50° slivovice. Byl to lepší průměr posledních let.


Pro porovnání:

1983 = 62.122 litrů slivovice

1984 = 13.430 litrů slivovice

1985 = 71.468 litrů slivovice (MAXIMUM)

1986 = 58.314 litrů slivovice

Odvedeno 2.565.840,-Kčs.

 

KINO ve Vlčnově 1986

Vedoucím kina je stále Josef Koníček a vyslovuje nespokojenost s návštěvností i chování diváků. I tržba opět poklesla o 4.534,- Kčs proti roku 1985.

 

Přehled

Návštěvníků

Kčs

leden

354

1.400,-

únor

588

1.729,-

březen

881

2.572,-

duben

572

2.338,-

květen

Dovolená

červen

655

3.207,-

červenec

433

1.619,-

srpen

857

3.247,-

září

637

2.649,-

říjen

950

3.380,-

listopad

1654

4.900,-

prosinec

566

2.145,-

Celková návštěva

8. 147 lidí a tržba 29.186,- Kčs.

 

Pro rok 1987 se připravuje generální oprava kina nákladem 200.000,- Kčs. V projektu úprava balkonu na promítací kabinu pro filmy 35 mm a vybudování stupňovitého hlediště.

KERAMIKA ve Vlčnově 1986 pod vedením uměl. vedoucího Ant. Mošťka č. 148 proti roku 1985 nedoznala podstatných změn. Na mateřskou dovolenou odešla Jana Škrabalová a z vojny se vrátil Vlad. Škrabal. Celoroční plán výroby splněn k 5. XII. 1986. Do výroby byly zařazeny některé nové vzory pro export i pro tuzemský obchod. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA GASTROPRAG 1986: V časopisu VLASTA č. 49 je mimo jiné napsáno: Stejně jako velmi pracná a dlouhá příprava, která zahrnovala spolupráci s výtvarníky a řemeslníky ÚLUV v UH. Hradišti a keramické dílny ve Vlčnově vedené mistrem MOŠTĚKEM. Na tuto výstavu bylo vyrobeno asi 500 ks různých výrobků, což bylo oceněno zlatou medailí. Bylo to zveřejněno v Čs. televizi, ve VLASTĚ i v JISKŘE: V roce 1986 byly provedeny technologické poloprovozní ZKOUŠKY nové technologické celkové výroby-bezolovnatých glazur a slinutého materiálu s vypalovací technikou 1150 °C.
Pro naši provozovnu od 1. prosince 1986 připravuje nové vývojové vzory akademický sochař Miroslav OLIVA z PRAHY. Stávající vývojářka Marie KOTRBOVÁ odchází do důchodu a patří jí poděkování za její úspěšnou práci. Celostátní soutěž: V roce 1986 v celostátní soutěži o nejlepší výrobek roku mistr umělecké výroby Antonín MOŠTĚK získal II. místo a pracovnice lidové umělecké výroby Anna CHRAMOSTOVÁ získala pěkné 4. místo.

 

PLNĚNÍ SOCIALISTICKÝCH ZÁVAZKŮ NÁRODNÍ FRONTY V ROCE 1986

 

ORGANIZACE

Předseda org.

Počet odprac. brig. hodin

Komunistická strana Českosl.

MIKULEC Ladislav č. 264

1.350

Čs. strana lidová

PEŠL Antonín č. 749

9.650

Čs. strana socialistická

MOŠTĚK Frant. č. 1040

2.600

Soc. svaz mládeže

MOŠŤKOVÁ Marie

3.400

Čs. svaz tělesné výchovy

KŘAPA Karel č. 812

7.735

SVAZARM

ZAPLETAL Vlastimil č. 907

4.300

Česky svaz žen

KONDROVÁ Marta č. 873

4.290

SČSP

PÍŠKOVÁ Markéta č. 994

0

Čs červený kříž

KONÍČKOVÁ Božen č. 518

1.860

Český svaz požární ochrany

MERTA Miroslav č. 930

4.320

Český myslivecký svaz

CHALOUPKA Bedřich č. 998

5.485

Český svaz chovatelů

MOŠTĚK František č. 630

1.130

Český zahrádkářský svaz

ZEMEK Josef č. 742

4.515

Český svaz včelařů

VOZÁR Václav č. 845

4.100

Dohlížecí výbor Jednoty

KONÍČEK František č. 959

4.150

Sdružení rodičů a př. školy

HAUERLANDOVÁ Karla

6.485

JZD

PIŠTĚK Bohumil - předseda

2.450

Občanské výbory:

č. 1Dr. Knotek Fr. 126

4.430

Jiné organizace

č. 2. Svoboda Michal

1169

 

č. 3. ŠEVČÍK Karel 53

2.600

OBČANÉ

---

74.800

Celkem 1986 složky Národní fronty 148.380 brig. hodin

 

POŠTA

Kolektiv pracovníků pošty pracoval v tomto složení: Mikulcová Marie-NIVNICE 859 - VEDOUCÍ LISTOVNÍ PŘEPÁŽKA: VOZÁROVÁ Cecilie č. 953. Doručovatelky: Kuželová Anastazie 514, Mlýnková Marie č. 67, Pavelková Marie č. 975. Za nemoc a dovolenou vypomáhal Fantišek MOŠTĚK - důchodce. Na konci roku 1986 končí svoji funkci Marie Mikulcová a nastupuje na její místo - vedoucí Marcela BĚLOHLÁVKOVÁ. Budovatelská činnost: Ve spolupráci s OKRESNÍ SPRÁVOU SPOJŮ, MNV Vlčnov a okresním komunálním podnikem Hluk bylo vybudováno elektrické vytápění akumulačními kamny, čímž se podstatně zlepšilo pracovní prostředí pošty. Dále byly upraveny prostory v budově MNV pro zabudování větší telefonní ústředny s kapacitou 150 telefonních linek, místo bývalých 100 v celkové částce 150.00,-Kčs.

 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VLČNOV - 1986

Předsedou TJ je s. KŘAPA Karel č. 812. Celkem je organizováno 590 členů, ale je skutečností, že někteří členové vysoký roční příspěvek 50,- Kčs odmítají platit. Majetek TJ má hodnotu 4.256.000,- Kčs. TJ má celkem 7 oddílů a to: ODDÍL KOPANÉ - předseda František Pavelčík č. 1024; 5 družstev: I. MUŽSTVO sestoupilo při reorganizace z krajské soutěže do okresního přeboru. Trenérem na začátku roku Jan Křapa, později Josef Šrámek. Vedoucí Josef Mikulec a Frant. Křapa. Byl to velmi neúspěšný rok, kdy jsme prožili řadu porážek i na domácím hřišti: Příklady: 6/4 s Uh. Ostrohem 1:2, 20/4 s Brumovem 0:1, 9/5 se Stráním 2:3; 18/5 s Nedachlebicemi 1:3; 24/8 s Prakšicemi 0:1, Hrát okresní přebor a ještě s takovými výsledky nepamatujeme řadu desetiletí. V kronice TJ jsou napsány bližší příčiny i jména hráčů a funkcionářů TJ, kteří fotbal vedou, nebo i funkcí a činnosti se vzdali. Pracovat se musí i když to nejde! II. MUŽSTVO hraje okresní soutěž pod vedením trenéra Jos. Koníčka - rovněž výsledky slabé. DOROST pod vedením ing. Mirka Josefíka vede tabulku okresního přeboru. ŽÁKY vede úspěšně už řadu let Fanek Koníček a o nejmladší žáky - t.z.v. PŘÍPRAVKU vede Jan Podškubka. Zájemců má dostatek. Málo pomáhá škola. TJ-oddíl kopané má vyškoleno 7 trenérů (3-III. třídy, 4-IV.třídy). Oddíl má ve svých řadách i kvalifikované rozhodčí a to: ing. Pavel Josefík je rozhodčí II. třídy, Frant. Pavelčík III. tř. a Fr. Koníček, Karel Mikulec a ing. Mir. Josefík jsou trenéři mládež. kopané. V okresním fotbalovém svazu je ing. Pavel Josefík. V OV ČSTV v Uh. Hradišti je za TJ Vlčnov Jan Kohutič a Antonín Staroba.
ODDÍL HÁZENÉ - předseda MVDr. Plachý Ant. 1075. Dorostenky po dvouletém působení sestupují z II. LIGY. Z průběhu soutěžního ročníku 1985/86 lze však celý kolektiv hráček, včetně trenéra Leo Gajdošíka a vedoucího družstva Frant. Podškubky, ocenit za vystupování, propagaci a herní morálku. Hodnocením ČÚV ČSTV v Praze bylo družstvo TJ Vlčnov hodnoceno jako nejslušnější celek II. ligy skup. B. V neděli 24. 8. ve Vlčnově již 3. ročník turnaje pod názvem "STADIÓN HLEDÁ NADĚJE", kde I. místo patří TJ Vlčnov, II. Trenčín, III. BSG Medizin WERMZDORF z NDR. Důvodem sestupu z II. ligy je nedostatek kvalitních hráček, nemocnost, dojíždění a uvolňování na tréninky. MLADŠÍ A STARŠÍ ŽÁKYNĚ vedl zasloužilý trenér Alfons BALCAR a má velké zásluhy na dobré výchovné činnosti. Titul "VZORNÝ KOLEKTIV MLÁDEŽE ČSTV" jim právem náleží. Odznak zdatnosti BOPOV II. stupně získalo 6 členek a I. stupně 10 členek. Děvčata mají o házenou velký zájem. ODDÍL STOLNÍHO TENISU - předseda Václav KNOTEK. A mužstvo se umístnilo na 2. místě okresního přeboru II. třídy a postoupilo do I. třídy, což je nejvyšší soutěž okresu. Trénují i hrají v SOKOLOVNĚ. B mužstvo skončilo na 5. místě okresního přeboru III. třídy ŽÁCI se umístnili na 8. místě okresního přeboru. ODDÍL VOLEJBALU vede Fr. Kužela a uč. Kvasnička mají oddíl mužů, žen a žáků, ale dosahují slabších výsledků. Hřiště na volejbal není stále dobudováno a není ani dostatečně dodržováno. ODDÍL ŠACHU sestoupil z okresního přeboru do okresní soutěže II. třídy. Byl upořádán VÁNOČNÍ TURNAJ s dobrou úrovní. Získáno 10 nových členů. ODDÍL KULTURISTIKY - vede předseda Jan Kohutič, má 11 členů, z toho 5 hostujících. 3x týdně trénují v SOKOLOVNĚ. V roce 1986 se zúčastnili 4 soutěží:
V Dubňanech 6/9 získali: 1. místo - Jaroslav KOZÁK - 365 kg - kateg. do 56 kg /silový trojboj/
2. místo - Jaroslav JANEBA-402,5 kg - kateg. do 67,5 kg, 4. místo - Jan KOHUTIČ - 430 kg - kateg. do 75 kg, 5. místo -Václav RAGAN - 400kg - kateg. do 90 kg
MISTR ČSR- VÝKON 360 kg. Jaroslav KOZÁK na přeboru ČSR v Jihlavě 25.10. 1986 získal I. místo -mistr ČSR. Byl vyhodnocen mezi 10 nejlepších sportovců okresu UH. Hradiště.

ODDÍL ZÁKLADNÍ REKREAČNÍ TĚLOVÝCHOVY stále pod vedením Zdeňka Králíčka a Věrky Zemkové udržuje svou činnost i když to není ta předspartakiádní aktivita našich žen i mužů. Cvičební hodiny jsou zaměřeny rekreačně na míčové hry (nohejbal, volejbal, minikopaná) a ženy - cvičení s hudbou, kde nachází uplatnění rytmická gymnastika.

BUDOVATELSKÁ ČINNOST TJ - oprava SOKOLOVNY Členové TJ odpracovali na opravě SOKOLOVNY 3.100 hodin s vynaloženými náklady 110.000,- Kčs. Jednalo se hlavně o venkovní opravy, obklady zdiva i ze zadní strany sokolovny.

DUCHOVNÍ SPRÁVA ve VLČNOVĚ v roce 1986 Dne 14. 1. 1986 tragicky zahynul - sražen osobním autem v Chlebovicích Msgre ThDr. Josef MOŠTĚK nar. 28. 2. 1913 ve Vlčnově, čestný kanovník Kroměřížský, farář a arcibiskupský rada v Chlebovicích. Pohřeb se konal 22. 1. 1986 ve 14°° hod. ve Vlčnově za účasti Olomouckého biskupa ThDr. Josefa VRANY a velkého počtu kněží a věřícího lidu. /viz fotoalbum MNV r. 1986/. V roce 1986 bylo uskutečněno malování celého kostela. Prováděli Komunální služby HLUK - provozovna NIVNICE a to pracovníci: KUBIŠ Miroslav z Bánova a MACHALA Bohumil z UH. BRodu. Náklad 20.000,- Kčs. Strop byl zachován, jen renovován - podle původní malby, kterou provedl v roce 1941 malíř Jan Ježek z Bystřice pod Hostýnem - žák malíře KOHLERA ze Stražovic u Kyjova. V roce 1986 byla rovněž provedena generální oprava VARHAN - Dřevopodnik města Brna - provozovna a varhanářství - Brno-Bohunice 20. Náklad 30.000,- Kčs. Na faře je stále pater Václav HALTMAR.

ČESKÝ MYSLIVECKÝ SVAZ ve Vlčnově v roce 1986 vede výbor v tomto složení: předseda CHALOUPKA Bedřich č. 998, hospodář ONDRUŠEK Josef č 979, jednatel MAJÍČEK Olin 880, fin. hospodář ing. Jan CHVÍLÍČEK 87, místopředseda Vaculík Jaroslav. Ostatní členové: Kohutič Jan, Mikulec Jaroslav, Malůš Josef, Odrůšek Josef. Celkem 42 členů, v r. 1986 přijati 4 noví členové. MS se řadí mezi nejaktivnější složky NF. Pro myslivost odpracovali /včetně odchovu bažantů/ 2238 brig. hodin. Odchovali a vypustili 500 bažantů. V roce 1986 bylo
střeleno: 92 bažantů, 83 zajíců, 32 srnčí zvěře. chyceno: 72 zajíců. MS upořádalo pěkný tradiční ples, MDŽ, MDD, zájezd do Bojnice na LOVECKÝ ZÁMEK a zoologickou zahradu. Lze říci, že zvěře ve Vlčnově každoročně ubývá!

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ ve Vlčnově v čele s předsedou VÁCLAVEM VOZÁREM č. 845 a jednatelem Vladislavem MOŠTKEM č. 212 má 36 členů a 3 čestné členy: Pešl Josef, Válek Ludvík a Shmiedová Marie z Val. Klobouk (uč. medového pečiva). Na zazimování 337 včelstev vypláceli státní příspěvek - 35,- Kčs na 1 včelstvo. Pro stále se šířící nemoc VARROA nemohli se včelstvy kočovat a tak nesplnili závazek v přísunu včelstev za zvyšováním ha výnosů. Přisunuli jen 24 včelstev k červenému jeteli. Dodávku medu překročili a 500 kg. V roce 1986 vychovali 175 včelích matek. Na jízdu králů ve spolupráci s Českým svazem žen pekli medové pečivo, což každé organizaci přineslo zisk 4.000,- Kčs. Na úpravě svého včelařského areálu u PÁLENICE na Žlebě odpracovali 270 brig. hodin. Do provozu dali velkou pekařskou míchačku na medocukrové těsto. Areál je v pořádku a lze použít i k různým oslavám, zakoupili linoleum na zem. V roce 1986 zjištěno 8 ohnisek nemoci VARROA proto v listopadu dělali komisionelní ošetření všech včelstev postřikem TAKTIKEM. Bezplatně 3 členové darovali krev.

ČS. STRANA LIDOVÁ ve Vlčnově v r. 1986 v čele s předsedou Antonínem Pešlem č. 749 a jednatelem Ant. Zemkem č.530 a svými členy iniciativně pomáhali při opravě a malování celého kostela a také při plnění volebního programu NF zejména při výstavbě Mateřské školky. Velkou pozornost věnovali ochraně životního prostředí, úklidu prostranství před domy a hlavně na hřbitově.
V sobotu 8. 2. 1986 uspořádali pěkný ples v hale KSK, kde hrála dechová hudba STRAŇANKA.
V sobotu 9. 8. 1986 uskutečnili zájezd na FLORU ve Věžkách s prohlídkou zámku a zahrady v Kroměříži. Byly vypraveny dva autobusy pro velký zájem účastníků.

ČESKÝ SVAZ ŽEN ve Vlčnově 1986 má celkem 137 členů. Pod vedením předsedkyně Marty KONDROVÉ č. 873 vykazuje bohatou činnost. Odpracovaly 4220 brig. hodin při tvorbě a ochraně životního prostředí, při akcích "Z", při pomoci zemědělství a výpomoci starším a nemocným lidem. VÁNOČNÍ POCHOD uspořádaly dne 18. 12. k Myslivecké chatě v Hájku, kde bylo 130 dětí i s rodiči velmi spokojeno. Připravily dárečky, občerstvení i zábavu. Členky ČSŽ vedou DÍVČÍ KLUB při Základní škole, národopisné soubory ČEREŠNIČKY, VLČNOVJÁNEK a úspěšně pracují ve Sboru pro obč. záležitosti. Nasbíraly 420 kg papíru, 252 kg léčivých bylin a 75 kg lesních plodů. Pomáhaly při organizování Dětského karnevalu, Dětského dne, při oslavách MDŽ i besedě s důchodci. Při Vlčnovských slavnostech pekly a prodávaly medové pečivo spolu s org. Českých včelařů. Starají se o národopisné sbírky, muzejní dary a o pomník padlých před ZŠ. Uspořádaly besedu - SETKÁNÍ TŘÍ GENERACÍ ŽEN a to: ženy zakladatelky JZD a ZO ČSŽ, ženy střední a mladé generace. Členka ČSŽ Jana MIKULCOVÁ č. 485 za dárcovství krve je nositelkou STŘÍBRNÉHO JÁNSKÉHO PLAKETY.

Čs. strana SOCIALISTICKÁ ve Vlčnově 1986 - má organizováno 46 členů. Předseda Fr. Moštěk č. 1040 je i poslancem ONV a Jan KUČERA č. 280 je poslancem federálního shromáždění. V březnu v KSK uspořádali oslavu MDŽ pro ženy členů. Odpracovali dvě kolektivní brigády na stavbě mateřské školky a jednu brigádu na úpravě chodníku "Rybníček" a vysázeli 258 okrasných keřů. Sběr železa 5,5 tuny. Starají se o čištění chodníku od Pavlicového k hřbitovu. Pomohli v JZD v dosběru cukrovky.

Svaz československo-sovětského přátelství ve Vlčnově - 1986 má organizováno 65 členů, ale navíc je samostatná organizace v JZD i v OPP Jakos. Složení výboru SČSP: předseda PÍŠKOVÁ Markéta č. 994, místopředseda: MÁSLO Lad. 1015, jednatel: Klabačka Fr. 812, hospodář: Heindrichová Božena a člen výboru: Bednařík Ladislav. Z hlavní činnosti roku 1986:
Dne 30.4. u příležitosti oslav 1. máje přijetí delegace sovětského komsomolu našeho družebního okresu OSTROGOŠSK za účasti funkcionářů MNV, SSM. Vystoupil soubor Čerešničky pod vedením Heleny PLACHÉ. Členové SČSP pomáhali při vlčnovských slavnostech - pokladna. Dne 22. 6. - účast v Brně-Líšni: Krajské mírové slavnosti. V pátek 31. 10. v přísálí KSK uspořádali poslechovou diskotéku. V podvečer VŘSR v přísálí KSK "BESEDA U SAMOVARU", kde lektorka OV SČSP s.VRTILOVÁ uváděla poznatky ze svých cest po SSSR. Uspořádaly výstavu zahraniční literatury spojenou s promítáním pohádek pro děti. Prodali knihy v hodnotě 758,- Kčs.
Organizace SČSP sleduje hlavně tyto úkoly: 1.) Rozvíjet a zkvalitňovat pol. výchovnou práci SČSP, upevňovat internacionální cítění a soc. vědomí - zvláště pak v řadách mládeže.
2.) Aktivně se podílet na ekonomickém rozvoji společnosti, vést členy k uvědomělé účasti na realizaci plánu hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR.

KLUB SPORTU A KULTURY ve Vlčnově v roce 1986 vykazuje 10 let velmi úspěšné činnosti. Byl ustanoven 8. 1. 1977 radou MNV. Je státní soc. organizací řízenou MNV Vlčnov. V čele je ředitel, který spolupracuje s radou KSK, výborem KSK, revizní komisí a přímo řídí hospodářské vedení.

 

Přehled ředitelů KSK za 10 let:
 

MVDr. PLACHÝ Antonín č. 1075

9. 1. 1977

31. 1. 1980

KŘAPA Karel č. 812

1. 2. 1980

30. 6. 1981

KONÍČEK František č. 1100

1. 7. 1981

31. 7. 1985

ing. PAVELČÍK Antonín č. 933

1. 8. 1985

10. 9. 1985

ZEMEK Josef č. 1070

11. 9. 1985

---

 


Výbor Klubu sportu a kultury: Ředitel - Zemek Josef č. 1070, zást. ředitele - ing. Pavelčík Ant. č. 933, účetní - Mertová Marie 930, Moštěk Václav - zástupce TJ, Knotová Marie - OB Veletiny, s. Heblochová Helena - zástupce Základní školy Vlčnov. Vedení KSK jmenovalo toto složení jednotlivých sekcí: SEKCE Vlčnovských slavností: Ulčík Frant. 692, Vozár Frant. 480, Tomala Jan 406, Coufalík Eduard 825, Koníček Jos. 394, Chvílíček Jan 78, Mikulec Fr. 485, Knotek Jos. 863.
SEKCE souborů: Klabačka Václav 663, Matošková Jiřina 19, Mikulcová Jana 485, ing. Kučera Jos. ml. 533, Mikulec Břet. 1106, Šuranský Ant. 257, Věroslav a Jana Orlovští-Uh. Brod 545.
SEKCE hudební: Kolek Jan 1068, Kučera Stan. 507, Moštěk Jan 894, Koníčková Božena 653, Koníček František 1100. SEKCE zájmové umělecké činnosti: Kučerová Pavla 954, Vozár Josef 818, Moštěk Frant. 345, Vozárová Marie 953, Janča Ludvík 330, Kašpařík Josef 224 Revizní komise: Knotková Marie 1089, Kondrová Marta 873,Pančocha Petr 663

Kulturně politická činnost KSK - 1986 KSK plní funkci politicko-výchovnou a kulturní v obvodu své působnosti, to je ve Vlčnově a ve Veletinách. Zřizuje a vyvíjí za účasti společenských organizací a podniků, které uzavřely smlouvy o sdružení různé akce politického a kulturního charakteru. Velká pozornost je věnována práci s mládeží s cílem podchytit a získat co největší počet našich dětí pro zájmovou uměleckou činnost a využít tak jejich volný čas. V našich dechových hudbách, souborech zájmové umělecké činnosti, cimbálových muzikách, hudebním kurzu, džezgymnastice, filmovém kroužku a pěveckém souboru pracuje přes 17O mladých lidí. Přísálí KSK slouží jaké stálá agitační místnost, kde se konají různé besedy, přednášky a výroční schůze.

 

Přehled nejdůležitějších akcích v KSK-1986:

7. 1. přednáška: Jak se správně učit - účast 110 žáků školy.

11. 1. Krojový ples KLUBU - účast 550 lidí /velká část v krojích/

31. 1. Ples STADIÓNU za účasti předsedy ÚV ČSTV s Ant. Himla a dalších čelních představitelů s vyhlášením nejlepších sportovců OKRESU za rok 1985.

15. 2. a 7. 3. taneční zábava REFLEXY - vždy účast 450 lidí.

7. 4. přednáška na téma: Zodpovědná volba povolání - 56 žáků

17. 5. přednáška v KSK na téma: Volby včera a dnes - 24 osob

30. 5. - 1. 6. Vlčnovské slavnosti - účast lidí v obci asi 18. 000

3. 6. - přednáška: Vliv rodiny a školy na chování jednotlivce - 28 osob

26. 7. HODOVÁ ZÁBAVA, kde hráli naši VLČNOVJANÉ - účast jen 38 osob !!! / Pozn.: Tak slabá zábava v KSK ještě asi nebyla - takový nezájem!/

23. 8. Polský soubor - 75 lidí. Další důkaz nezájmu občanů!

30. 8. Ivan MLÁDEK - na jeho vystoupení 450 lidí = spokojenost.

25.-26. 10. LANKSON - kouzelníci = 230 lidí

22. 11. Taneční zábava - NOVÉ FORMACE = 420 lidí

 

31. XII. VELKÝ SILVESTR v KSK s občerstvením, kde hrály 3 , účast 800 spokojených lidí z Vlčnova i okolí. Hrála: dechová hudba Nemšovanka, rocková skupina Nová formace a cimbálová muzika Vlčnovjan. Cena vstupenky s místenkou 120.- Kčs /VYPRODÁNO!/.

VLČNOVSKÉ SLAVNOSTI s JÍZDKOU KRÁLOU - 1986 za účasti 18. 000 lidí měly velmi dobrou úroveň. Jezdilo 20 jezdců r. 1968 Králem byl František JEŽEK č. 1009 Program Vlčnovských slavností 1986: Pátek 30. 5. 1986 od 16°° hod. v přísálí KSK VÝSTAVA OBRAZŮ malíře Otto Ottmara - uspořádané u příležitosti jeho 100. narozenin.

Ve 20°° v KSK pořad OD VLČNOVSKÝCH BŮD s přehlídkou domácích folklórních souborů Čerešničky, Vlčnovjánek, Šohajek, Vlčnovjan a Veleťánek. Zlatý hřeb večera: PŔEDÁNÍ VLÁDY NOVÉMU KRÁLI.

Sobota 31. 5. 1986 - od 10°° slavnostní otevření památkově chráněné usedlosti č. 57 s programem "Oživená minulost". V KSK od 13°° pořad "Vítajte ve Vlčnově" s cimbálovou muzikou Slávka Volavého ze Strážnice a vzácnými hosty: herec Alfréd STREJČEK, hudební dramaturg Ivan ŠTĚDRÝ, folkloristka Zdeňka Jelínková a zpěvákem Lubošem HOLÝM. Večer TJ uspořádal taneční zábavu s Nemšovankou.

Neděle 1. 6. od rána JARMARK lidových výrobků a prohlídka Slovácké jizby. V 9°° slavnostní přijetí jezdců na MNV v obřadní síni. V 9.30 od školy průvod dětských souborů na stadion TJ, kde v programu "ZAVRŤ SA NĚ CÉREČKO vystoupil KOHÚTEK z Bánova, OSTROŹÁNEK, HÁJEK z Velehradu, KORYTŇÁNEK, SVĚTLOVÁNEK z Bojkovic, náš Šohajek a Malý Rozsutec z Terchové. Od 11°° v ulicích Vlčnova pořad: "Chodíme chodíme hore po dědině".

JÍZDA KRÁLŮ vyjela od krále Františka JEŽKA č. 1009 z Horního konce v 11.30 hodin a to už všechny vlčnovské ulice byly přeplněny návštěvníky ze širokého okolí. Zejména hlavní vlčnovská silnice se již během dopoledních hodin stala rozjásanou, rozezpívanou a roztančenou ulicí a vytvořila správnou atmosféru pro vlastní Jízdu králů. K poslechu hrála Vlčnovjanka i Vlčnovjané, dětské dechovky z Dolního Němčí, cimbálovka Dolňácko z Hluku. Vystupoval soubor Včelaran z Bílovic, Rozmarýn z Újezdce u Luh., Šabla a Javorinka ze Strání. KROJOVANÝ PRŮVOD vyšel v 13.45 hodin od dolního pohostinství a ještě mezi tím na stadiónu TJ vystupoval v "OKÉNKU HOSTŮ" soubor Pálava z Dolních Věstonic a dětská dechovka z Pobedimi. "BYLA VOJNA BYLA" byl hlavní program od 15°° na přeplněném stadiónu, kde vystupoval soubor DOLINA ze St. Města, Lůčka z Kudlovic, RADOVAN z Napajedel a náš VLČNOVJAN.

Večer v búdách pro účinkující i diváky vyhrávali BURČÁCI. Celý program vlčnovských slavností byl bohatý a krásný. Všem patří srdečné díky. Mezi vzácnými hosty vlčnovských slavností 1986 byl i náměstek min. kultury Dr. Josef ŠVAGERA /viz. tisk. dokum./.

SOUBOR ZÁJMOVÉ UMĚLECKÉ ČINNOSTI KSK - 1986 Dechová hudba VLČNOVJANKA vedená uměleckým vedoucím a dirigentem Ant. Koníčkem má největší amatérskou kvalifikaci a navíc profesionální zařazení díky přehrávkám u umělecké agentury Krajského kulturního střediska v Brně. Vystupuje na významných akcích v ČSSR i v zahraničí. S Čs. televizí a rozhlasem natočila DLOUHOTRVAJÍCÍ DESKU u firmy PANTON: "VLČNOVJANKA". Obsazení: Trumpety: Koníček Ant., Čada Ladislav, Suchánek Jaroslav, Krsička Jindřich, Klarinety: Červenka Dobromil, Uher Evžen, Sládek Stanislav, Koníček Josef, Tenor: Fantura Zdeněk, Baryton: Nevařil Pavel st.;
Pozoun: Nevařil Pavel ml.; Tuba: Dacík Jos.; Doprovody: Moštěk Jan st., Chmelař Lad., Mahdalík Josef; Bicí: Moštěk Jan ml., Smišovský Petr, Zpěvačky: Vlachynská Šárka, Rusová Alena (v průběhu roku skončila M. Zábranská a Věra Koníčková), Konferenciérka: Mahdalíková Marie;
Zpěvák: Malina Josef, Lidový vypravěč: Prajza Ant., Zvukař: Tyl Vlast.

Z nejdůležitějších akcí: 11/1 Krojový ples KSK Vlčnov, 25/1 Ples KSČ Strážnice, 13.-14/2 RAKOUSKO, 20/2 Frenštát, Březen MDŽ: Kostelec, Mor. Třebová, Náchod, Vracov, Nemšová, Žďár n. Sáz, Holešov, Brumov, Duben: Šumperk, Hulín, Milevsko, Černovice; 1/5 Havl. Brod, 31/8 Mírové slavnosti Rájec okr. Blansko,

Zájezd do NIZOZEMÍ 12.-15. září, Zájezd do RAKOUSKA 26.-27. září; 4/10 Kopřivnice a další - celkem 85 vystoupení z toho 5 zahraničních zájezdů. Dechová hudba VLČNOVJANÉ v čele s Stanislavem KUČEROU hrají poctivou, lidovou, pevně zakotvenou v oblasti místa působení. Úspěšně vystupují při Jízdě králů, ale i v jiných místech republiky a absolvovali i NDR. Hrají na svatbách i pohřbech. Celkem 55 vystoupení a 1 zahraniční zájezd. DĚTSKÁ DECHOVKA byla sice založena před 33 lety, ale teprve v roce 1986 se pokus o její obnovu podařil a pod vedením učitele Lidové školy umění v Uh. Brodě s. Josefa UHRA se učí 25 dětí a navíc 15 mladých muzikantů navštěvuje 3 r. hudební kurs. Těšíme sena jejich premiéru 1987.

SOUBOR VLČNOVJAN dlouho vedl Břetislav Mikulec, nyní jsou v čele manželé Jana a Věroslav ORLOVSKÝ z UH. Brodu. Soubor má 30 člennou taneční složku a osmičlennou muziku s primášem Jožkou Gregůrkem. Kolektiv je častým hostem přehlídek a festivalů u nás i v zahraničí. Vystupovali v NDR., v Belgii, v Maďarsku a letos byli v ŘECKU -/srpen/. Viz tisk. dokumentace: Vlčnovjan pod AKROPOLIS.

Soubor Vlčnovjan začal užívat starodávný kroj místo současného a to podle návrhu Vlčnovského rodáka PhDr. Josefa Beneše CSc z Prahy. Ve zpravodaji - ZÁŘÍ 1986 jsou vysvětleny důvody. Uvádí, že nově pořízený kroj není žádným výmyslem, že při jeho návrhu se opíral o dokumentaci dřívějších vývojových fází vlčnovského kroje, hlavně na základě dochovaných součástek u Zemků a baběnky Mlýnkové a různých sbírek muzejních. Tento kroj zjednodušuje údržbu, nevyžaduje při cestování tolik prostoru, dobře se v něm tančí. Je pravda, že jej mnoho občanů kritizuje a není slušivý. Muži nosí stále náš Vlčnovský kroj - neupravovaný. PhDr. Beneš uvádí, že lehká všední varianta se ve Vlčnově nosila na přelomu 20. století.

DĚTSKĚ FOLKLÓRNÍ SOUBORY: ČEREŠNIČKY - tvoří nejmladší děti mateřské školy. Vede jej Helena Plachá a Marie Zálešáková. Pravidelně úspěšně vystupují při Vlčnovských slavnostech a také při jiných akcích. Mají celkem 30 členů a v roce 1986 vystupovali 10x. VLČNOVJÁNEK má 23 dětí a vede jej s. Jana MIKULCOVÁ. Vystupovali 3x. ŠOHAJEK - má 25 dětí, vede jej Petr Pavelčík a Břetislav Mikulec. Je to přípravka pro soubor Vlčnovjan. V roce 1986 úspěšně vystupovali 4x. Cimbálová muzika Vlčnovjanu má 8 členů v čele s primášem Jos. Gregůrkem. Škoda, že jsou to většinou cizí muzikanti stejně jako ve Vlčnovjance. Mladá cimbálovka vedená primáškou Matulovou má 8 dětí a vystupují společně se Šohajkem - celkem 4x.

MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR má 15 členů a je veden Fr. Pavelkou. Vystupovali na Vlčnovských slavnostech. Nepravidelné cvičení. Džezgymnastika - 15 děvčat cvičí Emilka Přecechtělová 1070 a Zdeňka Starobová 558. Vystupování jen 1x. Filmový kroužek vede Josef Vozár a nepravidelně chodí 2-3 žáci. Filmová dokumentace je na dobré úrovni. Promítání podle potřeby.
MAFÍK - malý filmový klub vede Věroslav Orlovský. Promítání různých zábavných filmů v přísálí KSK v zimním období. 1x za 14 dní. JAZZOVÁ HUDBA - 8 členů -zatím bez smlouvy. Zahájení jen zkušebně. HUDBA KSK - 4 členové pod vedením Fr. Šebáka. Zatím bez dohody, protože nemají přehrávky.

 

Český svaz chovatelů ve Vlčnově v roce 1986

pod vedením předsedy Františka MOŠŤKA č. 630 dosahoval dobrých výsledků. Částečně poklesl stav zvířectva, ale zlepšila se kvalita. Členové organizace chovali 266 holubů, 85 králíků, 108 ks drůbeže, 55 ks exotů okrasného ptactva, 8 ovcí, 3 kozy a 10 nutrií.
Chovatelé odevzdali našemu zpracovatelskému průmyslu 1842 vajec a to ještě od června byl výkup zakázán. /větší nabídka než poptávka/. Dále dodali do líhní 6000 ks vajec, 989 kg králičího masa, 36 kg hovězího masa, 35 kg ovčí vlny 1887 ks, králičích kožek, 10 kůže nutrií a 5 kg angorské vlny. Králičí maso i kožky jsou vykupovány i od neorg. chovatelů. Chovatelé dále odevzdali 500 kg železného šrotu, 200 kg papíru a 100 kg textilu. V měsíci září na dvorku ZS uspořádali pěknou VÝSTAVU ZVÍŘECTVA, kde byly vyhodnoceny nelepší kolekce chovatelů a to: HOLUBŮ - Fr. Moštěk, DRŮBEŽE - KOLEK Jiří, KRÁLÍKŮ - Moštěk Pavel. Naši chovatelé dosáhli pěkného hodnocení i na ostatních výstavách: v UH. Brodě, v Kunovicích, UH. Hradišti a nejlepšího úspěchu dosáhl František Moštěk č. 630 na NÁRODNÍ VÝSTAVĚ v Brně 30. 11. 1986, kde za Americké kingy plavé získal ČESTNOU CENU. Velmi dobré hodnocení dosáhl i Jar. Kolísek za Moravské pštrosi. Drůbež vystavovali Jiří Kolek a Jiří Zemek a oba se umístili do desátého místa. Tak pěkných výsledků naše organizace nedosáhla za celou historii celé své činnosti.

 

ZDRAVOTNICTVÍ 30. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA VE VLČNOVĚ !

Zdravotní středisko v trati "POD KOJINY" bylo vybudováno nákladem 630.000,- Kčs za předsednictví MN Jana Chvílíčka č. 48 a slavnostně otevřeno 14. 10. 1956 za účasti náměstka min. zdravotnictví s. Jaroše. Prvním pracovníkem byl obvodní lékař MUDr. CAHLÍK Jan, obvodní sestrou Růžena Sobolová z UH. Brodu. Dále byla v provozu zubní ordinace 2x v týdnu, dětská a ženská poradna 1x týdně. Po adaptaci zdravotního střediska v letech 1978-1979 se rozšiřují zdravotní služby o denní ordinaci dětského střediska, zubní ordinace včetně laboratoře a rentgenu - v I. patře budovy, kde byl dosud byt pro lékaře. Zdravotní pracovníci, kteří za 30 let na středisku pracovali: Obvodní lékaři: MUDr. Jan Cahlík, MUDr. Skorvánek, MUDr. Ant. Běťák, MUDr. Dorazilová M., MUDR. Lapčík Jiří, Zdravotní sestry: Růžena Sobolová, Božena Fuksová, Marie Koníčková, Otylie Vajdíková, Zdena Dostálová, Dětské lékařky: MUDr. Božena Zpurná, MUDr. Gréta Kubisová, MUDr. M. Jandoušová, Dětské sestry: Zemková Libuše, Hefková Jiřina, Zubní lékař: Dent. P. Skočovský, MUDr. A. Smreková, MUDr. J. Demlová, MUDr. Josef Válek, MUDr. Libuše Válková, MUDr. Ivana Oswaldová, sestry: Koníčková Božena, Stará Milada, Kryštofová Zd., Křivdová Lud. Koníčková Božena, Zubní laboranti: Dynka Josef, Svobodová M. Špačková L., Jahůdková J., Baránková, Ženské lékařky: MUDr. Králová Dr., MUDr. Záhorovská M., Ženské sestry: Božena Podškubková, Sv. Apoštolová, Lud. Jurigová

Základní organizace Československého červeného kříže ve Vlčnově v roce 1986 oslavuje 40. let od svého založení. Jejím zakladatelem a zároveň prvním předsedou byl tehdejší obvodní lékař MUDr. Jan CAHLÍK. Jednatelem byl učitel Ludvík Válek, který tuto funkci s malými přestávkami zastával 32 let. Pokladníka a zároveň hospodáře dělal Jos. Vozár 329. Další členové výboru byli: Vozár Ant. 44, p. farář Šesták Frant., Dacík Fr. 45, Tomala Fr. 636, Vaculík Frant., Zemková Františka č. 750. Organizace měla celkem 30 členů. Scházeli se v bývalé mlékárně, která byla přebudována na zasedací síň MNV Vlčnov. První školení provedl MUDr. Jan Cahlík v únoru 1947. Proškoleno bylo 25 členů. Byly ustaveny zdravotní hlídky, které pracovaly při různých slavnostech, sportovních cvičeních a fotbalových soutěžích. Nyní má org. ČSČK 232 členů s předsedkyní Boženou Koníčkovou č. 518 a jednatelem Marií Koníčkovou č. 394. Členové aktivně pomáhali při plnění volebního programu, získávání dárců krve - v okresním měřítku patří k nejlepším. Velkou pozornost věnují mládeži. Pod vedením manželů Válkových pracuje kroužek mladých zdravotníků. Začali pracovat jako dorost při ZO ČSČK v září 1971 pod názvem "JERABINA". První předsedkyní mladých zdravotníků byla Anička Horňáčková, po ní pak Božena Dostálková. Anička Horňáčková se stala letuškou Čs. aerolinie a tuto funkci vykonává dodnes. Dlouholetým předsedou mladých zdravotníků byl Frant. VOZÁR, který byl vybrán ÚV ČSČK za příkladné plnění úkolů na Mezinárodní studijní středisko do Rakouska. Mladým kroužkem JERABINA prošlo během 15 let téměř 300 mladých ve věku od 10 do 18 let. Nyní při ZŠ pracuje pionýrský oddíl mladých zdravotníků - 28 žáků a dobře plní podmínky zájmového odznaku "MLADÝ OBRÁNCE VLASTI - ZDRAVOTNÍK.

 

ZÁVĚR K ZÁPISU KRONIKY - 1986

Písemní, filmová, tisková i fotografická dokumentace za uplynulý rok 1986 je dokladem úspěšného rozvoje života v obci pod vedením státních a stranických orgánů a účinné pomoci všech složek Národní fronty. Rada MNV Vlčnov pod vedením předsedy MNV Vlčnov s. ing. Vojtěcha Dostálka, vynakládala veliké úsilí k plnění volebního programu, kde stěžejním úkolem roku 1986 byla výstavba Základní školy a Mateřské školy.

 

ZÁPIS PROJEDNÁN A SCHVÁLEN VE VLČNOVÉ DNE 11. 3. 1987.


 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download