Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1981

Rok 1981

 

Rok 1981 byl velmi bohatý na mezinárodní a vnitrostátní politické události. Uskutečnil se v ČSSR XVI. sjezd KSČ, v SSSR XXVI. sjezd KSSS, vstoupili v platnost “Směrnice hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR na léta 1981-85, uskutečnily se volby do zastupitelských orgánů všech stupňů. Oslavili jsme 36. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou, 60. výročí založení KSČ a 64. výročí VŘSR.

Nelze přehlédnout úsilí kapitalistických států zejména USA o horečné zbrojení - zejména Reaganovo rozhodnutí k zahájení výroby neutronové bomby, rozmísťování raket středního doletu v západní Evropě a pokus antisocialistických sil v Polsku prostřednictvím tzv. SOLIDARITY o zvrat soc. zřízení a neustálými stávkami prohlubování hospodářské krize, což bylo vyhlášením stanného práva 13. XII. 1981 radikálně likvidováno.

Rokem 1981 byla v ČSSR zahájena 7. pětiletka: 1981-1985. Stejně jako v celé ČSSR, tak i ve Vlčnově pokračuje bohatý hospodářský, politický i kulturní rozvoj. Je vypracován a schválen volební program na období 1981-85, který obsahuje hlavní úkoly pro integrovaný MNV Vlčnov-Veletiny. O realizaci tohoto programu v roce 1981 se ještě do voleb starali dosavadní poslanci, rada MNV v čele s předsedou Františkem KŘIVDOU č. 643, tajemníkem MNV Frant. KONÍČKEM č. 1100, předsedou ZO KSČ Frant. KLABAČKOU č. 817 a předsedou NF Ing. Jos. KUČEROU. Za jejich volební období se ve Vlčnově vykonalo mnoho prospěšné práce ku prospěchu všech občanů Vlčnova i Veletin a patří jim upřímné poděkování za jejich obětavou práci. V jejich započatém díle po volbách 5.-6. VI. pokračují nově zvolení poslanci, rada MNV v čele s předsedou Karlem KŘAPOU bytem Vlčnov č. 812, tajemníkem MNV s. Stanislavem MIHLEM - bytem Veletiny č. 204; Do funkce předsedy ZO KSČ byl zvolen Karel MOŠTĚK č. 958, dosavadní předseda TJ, pod jehož vedením celá tělovýchova doznala velkého rozmachu.

Volební program MNV Vlčnov-Veletiny na léta 1981-85 obsahuje tyto hlavní úkoly:

 

 

Akce centrálně řízené:

NÁKLAD /Kčs/:

V roce 1981

podnik JAKOS -Vlčnovjan dá do provozu přístavbu

autoservisu a terasárnu

430.000,-

V roce 1981

bude dokončen el. rozvoj a generální oprava veř. osvětlení:

1.100.000,-

V roce 1983

zahájena stavba 6 bytových jednotek (svépomocí) pro prac. JAKOS:

1.500.000,-

V samoobsluze

ved. Gregor bude provedena přístavba skladů potravin:

300.000,-

Na Dolním pohostinství

POD VINOHRADY nová fasáda za:

200.000,-

Na místním zdravotním středisku

provést úpravu pro ordinaci ženské lékařky.

---

Ve Veletinách

oprava místní komunikaci po regulace OLŠAVY - část “KŘIVOSÚDY”.

---

 

Rozvoj zemědělství: Výstavba nového mechanizačního střediska 10 miliónů Kč

Rozvoj služeb obyvatelstva: Zajišťuje OPP JAKOS a KOM. SLUŽBY HLUK a MNV Vlčnov. ÚKOL: Začátkem roku 1982 uvést do provozu SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍŇ. Do konce volebního období zajistit pro 800-900 domácností státní vodovod. Odpadky z domácností budou odvážet služby UH. BROD, z Veletin - MNV Dolní Němčí. Na horním konci připravovat stavbu nové prodejny potravin /nelze přistavět !/

BYTOVÁ VÝSTAVBA: Individuální bytovou výstavbou v 7. pětiletce bude postaveno 50-55 bytů.

PŘÍSTAVBA ŠKOLY: V roce 1982 zahájit přístavbu ZDŠ nákladem 8-10 miliónů Kčs.

Rekonstrukce MNV: V roce 1984 zahájit rekonstrukci MNV - ÚSTŘEDNÍ topení v hodnotě 500.000,- Kč

STAVBA MOSTU přes Vlčnovský potok /Vlčnov-Veletiny/: 480.000,- Kčs.

ÚDRŽBY z prostředků společenských organizací:

a) Vybavení spol. místnosti Mysliveckého sdružení nákladem 100.000,- Kč

b) Strojové vybavení zahrádkářského zařízení nákladem 150.000,- Kč

c) Vybudovat hřiště pro házenou - TJ Vlčnov nákladem 100.000,- Kčs

Závazky složek NF: Výsadby okrasných keřů a stromků v obci.

Pohyb obyvatelstva na MNV Vlčnov-Veletiny v roce 1981

 

Na základě sčítání obyvatelstva v roce 1980 je ve Vlčnově:

 

Stav k 1. 1. 1981

VLČNOV:

3.256

VELETINY:

637

CELKEM:

3.893

Přihlášeno /přistěhováno/

Vlčnov

47

Veletiny

4

Celkem

51

NAROZENO dětí:

Vlčnov

46

Veletiny

8

Celkem

54

ZEMŘELO:

Vlčnov

35

Veletiny

12

Celkem

47

ODHLÁŠENO /odstěhováno/:

Vlčnov

56

Veletiny

22

Celkem

78

CELKEM k 31. 12. 1981

VLČNOV:

3.258

VELETINY:

615

Celkem:

3.873


Ve Vlčnově vítání 46 narozených dětí - z toho 6 nebylo církevně /v kostele/.

SŇATKY: ve Vlčnově 27 - z toho 7 nebylo církevně.

Vítání prvňáčků do školy - celkem 57 dětí.

Předávání občanských průkazů 16letým dětem - celkem 32.

Sjezd ročníku 1931 (50 let) - v obřadní síni přítomno 40 /Dne 11. 7. 1981/.

Diamantovou svatbu oslavili manželé Josef a Marie HRUBOŠOVI Vlčnov 960 /29.8.1981/. Zlatou svatbu oslavili Stanislav a Františka Mošťkovi - Vlčnov 204.

Beseda s důchodci v KSK za účasti 450 lidí byla uskutečněna 15. 11. 1981.

Pracovní doba na MNV Vlčnov: 8.00 - 6.30 /středa 9.00 - 18.00 hod./

ve Veletinách úřaduje Marie Ševčíková /Ú: 8.00 - 12.00, pátek 12.00-16.00/

 

PRACOVNÍCI MNV VLČNOV: / Celkem 7 zaměstnanců./

 

KŘAPA Karel

Vlčnov 812

předseda

MIHEL Stanislav

Veletiny 204

tajemník

MOŠŤKOVÁ Marie

Vlčnov 930

matrikářka

ŠEVČÍKOVÁ Marie

Veletiny 101

pokladní

ROHLÍKOVÁ Marie

Vlčnov 1037

zem. ref.

MAJÍČKOVÁ Marie

Vlčnov 880

účetní

ZEMKOVÁ Marie

Vlčnov 550

uklizečka

 

BUDOVA MNV Vlčnov: Jednoposchoďová - bez ústředního topení, kde mimo kanceláře je pěkně upravená obřadní místnost, v budově je také místní POŠTOVNÍ ÚŘAD a poměrně velká lidová knihovna a ještě SPOŘITELNA.

VOLBY do zastupitelských orgánů všech stupňů - 1981

Důležitý politický a společenský akt roku 1981. V souladu s volebními zákony byly stanoveny a vyhlášeny volební obvody, vytvořeny volební komise, zaregistrováni kandidáti Národní fronty na poslance všech stupňů a připraveny volební programy. Volby konané ve dnech 5.-6. června 1981 měly v ČSSR a také u nás ve Vlčnově přímo manifestační charakter. Na území ČSSR bylo do voličských seznamů zapsáno 10.788.804 voličů, voleb se zúčastnilo 99,5% voličů a pro kandidáty Národní fronty na poslance hlasovalo 99,97% voličů. To jsou důkazy, které svědčí o jednoznačné důvěře zvolených poslanců.

VOLEBNÍ OBVODY: Vlčnov 43 obvody - VELETINY 16 - Celkem 59 obvodů

Navržení kandidáti byli zaregistrováni ve svých obvodech a představeni na veřejné předvolební schůzi ve Vlčnově 6. května a ve Veletinách 22. května 1981. Všichni navržení kandidáti byli pak 5. a 6. června 1981 řádně za poslance zvoleni.

 

POSLANCI MNV VLČNOV:

 

1.

ELIÁŠ Antonín

č. 297

2.

MIKULEC Ladislav

264

3.

ZEMEK František

281

4.

MIŠKOVÁ Milena

692

5.

KŘAPA Karel

812

6.

MARTIŠ Antonín

1014

7.

PRCHLÍKOVÁ Marie

887

8.

ZEMEK Josef

1070

9.

KNOTKOVÁ Anežka

479

10.

PESTLOVÁ Anna

671

11.

KNOTEK Josef

981

12.

CHALOUPKA Bedřich

993

13.

CHVÍLÍČEK Karel

586

14.

PANČOCHA Petr

631

15.

KONÍČEK Frant.

959

16.

MIKULCOVÁ Božena

950

17.

MOŠTĚK Jan

894

18.

JURČÍK Josef

338

19.

KŘAPOVÁ Božena

452

20.

VLACHYNSKÝ Jar.

150

21.

KAŠPAŘÍK Frant.

1035

22.

KUČEROVÁ Pavla

954

 

23.

MIKULCOVÁ Pavla

1021

24.

ŠOBÁŇ Josef

038

25.

VOZÁR Frant.

112

26.

ZEMKOVÁ Marie

742

27.

ZEMKOVÁ Libuše

513

28.

ZEMKOVÁ Alena

720

29.

MOŠTĚK Jaroslav

70

30.

PAVELČÍK Josef

7

31.

NEVAŘIL Frant.

890

32.

KLABAČKA Frant.

817

33.

MIKULEC Frant.

485

34.

MIKULCOVÁ Jarmila

203

35.

DACÍK Jan

42

36.

Ing. CHVÍLÍČEK Jan

421

37.

PÍŠKOVÁ Markéta

1100

38.

MIKULEC Karel

1029

39.

KONÍČKOVÁ Božena

653

40.

KADLČÍK Frant.

822

41.

KOLEK Jan

1068

42.

KONÍČEK Frant.

1054

43.

PLESL Antonín

1076

 

Poslanci MNV Vlčnov - volební obvod č. 71: VELETINY:

 

44.

MIHEL Stanislav

Veletiny 204

45.

ZÁBRANA Ivan

Veletiny 132

46.

VÁLKOVÁ Alžběta

Veletiny 149

47.

ZÁLEŠÁK Zdeněk

Veletiny 190

48.

KONÍČEK Jaroslav

Veletiny 181

49.

ŠEVČÍK Karel

Veletiny 53

50.

TRTKOVÁ Anna

Veletiny 200

51.

BEREŇ Milan

Veletiny 124

 

52.

SLUNEČKA Josef

Veletiny 88

53.

HRABALOVÁ Marta

Veletiny 9

54.

ROUS Zdeněk

Veletiny 33

55.

VIKTOROVÁ Eliška

Veletiny 3

56.

MIHLOVÁ Marta

Veletiny 50

57.

ŠEVČÍK Josef

Veletiny 101

58.

Ing. PILKA Josef

Veletiny 43

59.

MATYÁŠOVÁ Anna

Veletiny 198

 

 

 

POSLANCI VYŠŠÍCH ORGÁNŮ: ORGÁN:

 

KLABAČKA František

VLČNOV 817

ONV Uh. Hradiště

MOŠTĚK František

Vlčnov 1040

ONV Uh. Hradiště

ZÁLEŠÁKOVÁ Anna

VELETINY

ONV Uh. Hradiště

JURČÍK František

UH. BROD

KNV BRNO /JmKNV/

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA:

SLAVÍČEK Antonín

Bojkovice (předseda MNV)

SNĚMOVNA LIDU:

ZUBÍK Jan

Slavkov /řidič Ingstavu/

SNĚMOVNA NÁRODŮ:

HIML Antonín

PRAHA /předseda UVČSTV/

 

Za Gottwaldovský obvod do fed. shromáždění opět zvolen Jan KUČERA č. 580.


Volby v obou školách měly slavnostní ráz. Za doprovodu dechové hudby šli manifestačně k volbám pracovníci OPP - Vlčnovjan, členové mysliveckého sdružení, pracovníci JZD, hromadně přicházeli i sportovci, požárníci i jiné složky Národní fronty. V průběhu celé volební kampaně bylo využíváno agitačního střediska v přísálí KSK. Důstojný ráz voleb ve Vlčnově dokumentují fotografické a filmové záběry, které včetně záběru budovatelské a kulturní činnosti svědčí o stálém rozvoji a spokojenosti občanů Vlčnova v současné socialistické společnosti.

 

Na ustavujícím plenárním zasedání MNV byly zvoleny tyto orgány:

RADA MNV VLČNOV
 

KŘAPA Karel

VLČNOV č. 812

PŘEDSEDA MNV

ZEMEK Josef

VLČNOV č. 1070

MÍSTOPŘEDSEDA MNV

MIHEL Stanislav

Veletiny č. 204

TAJEMNÍK MNV

KAŠPAŘÍK Frant.

Vlčnov č. 1035

předseda komise: STAVEBNÍ

JURČÍK Josef

Vlčnov č. 338

komise finanční

KUČEROVÁ Pavla

Vlčnov č. 954

komise školská a kulturní

PANČOCHA Petr

Vlčnov č. 631

komise mládež a tělovýchova

Ing. CHVÍLÍČEK Jan

Vlčnov č. 421

komise sociální a zdravotní

MOŠTĚK Jaroslav

Vlčnov č. 70

komise místního hospodářství

KLABAČKA František

Vlčnov č. 817

komise ochrany veř. pořádku

ŠEVČÍK Karel

Veletiny 53

komise branné výchovy

ELIÁŠ Antonín

Vlčnov 297

komise životního prostředí

Ing. PILKA Josef

Veletiny 43

komise za obč. výbor Veletiny

 

Složení jednotlivých komisí MNV:

 

 

KOMISE FINANČNÍ:

JURČÍK Josef

338

ŠEVČÍK Josef

101

MAJÍČKOVÁ Marie

880

KONÍČEK František

959

NEVAŘIL František

890

KONÍČKOVÁ Božena

653

ZÁBRANA Ivan

132

KRYŠTOF Ladislav

547

LOUCKÝ Jaroslav

388

VOZÁROVÁ Cecílie

953

CHVÍLÍČEK Karel

586

 

 

 

 

KOMISE PRO MLÁDEŽ A
TĚLOVÝCHOVU:

PANČOCHA Petr

631

MATYÁŠOVÁ Anna

198

CHVILÍČKOVÁ Libuše

649

VIKTOROVÁ Eliška

3

CHALOUPKA Bedřich

998

ŠOBÁŇ Josef

1038

MIKULCOVÁ Jarmila

203

PÍŠKOVÁ Markéta

1100

HORŇÁČEK František

723

SVOBODA Michal

546

PAVLIŠ Antonín

936

 

 

Komise pro VÝSTAVBU:

KAŠPAŘÍK František

1035

ZÁLEŠÁK Zdeněk

190

CHVÍLÍČKOVÁ Marie

48

KNOTEK Josef

981

MARTIŠ Antonín

1014

VOZÁR František

112

VLACHYNSKÝ Jaroslav

150

BEREŇ Milan

124

Ing. KRYŠTOF Jiří

177

KLABAČKA Antonín

312

MIKUŠKA Josef

1080

HAUERLAND Josef

643

ORLOVSKÝ Ladislav

18

 

 

 

 

KOMISE ŠKOLSKÁ a KULTURNÍ:

KUČEROVÁ Pavla

954

VÁLKOVÁ Alžběta

149

JURČIČKOVÁ Marie

1100

ZEMKOVÁ Alena

720

MIKULCOVÁ Pavla

1021

ZEMKOVÁ Marie

742

TRTKOVÁ Anna

200

MIKULCOVÁ Božena

950

MOŠTĚK Jan

894

STAROBA Antonín

558

MOŠŤKOVÁ Božena

958

KONÍČEK František

1100

PRCHLÍKOVÁ Anežka

157

 

 

 

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI:

ZEMEK Josef

1070

HRABALOVÁ Marta

204

MOŠŤKOVÁ Marie

930

MIKULCOVÁ Jana

485

JANOVSKÝ Vojtěch

994

STROUHALOVÁ Marcela řed. MŠ.

 

ZEMKOVÁ Libuše

513

KUČEROVÁ Pavla

954

MAHDALÍKOVÁ Marie

922

ZÁLEŠÁKOVÁ Marie

994

VOZÁR Václav

845

KONÍČKOVÁ Božena

518

DACÍK Jan

42

 

 

 

 

KOMISE MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ:

MOŠTĚK Jaroslav

70

SLUNEČKA Josef

98

ROHLÍKOVÁ Marie

1037

MIKULEC Karel

1029

ZEMEK František

281

KOLEK Jan

1068

KNOTKOVÁ Anežka

479

PESTLOVÁ Anna

671

MIKULEC Josef

64

ŠVESTKA Josef

202

 

 

 

KOMISE PRO BRANNOU VÝCHOVU:

ŠEVČÍK Karel

53

ČERNÍK Jan

1002

JURAČKA Frant.

980

KNOTEK Ant.

966

KNOTEK Pavel

1016

KONÍČEK Jan

531

KRÁLÍČEK Frant.

696

PAVELČÍKOVÁ R.

1065

STRAŇÁK Josef

866

VOZÁR Antonín

76

 

 

 

 

KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ:

Ing. CHVÍLÍČEK Jan

421

MIHLOVÁ Marie

50

ROHLÍKOVÁ Marie

1037

ZEMKOVÁ Libuše

513

MÍŠKOVÁ Milena

692

PRCHLÍKOVÁ Marie

887

KŘAPOVÁ Božena

452

MIKULCOVÁ Jaroslava

1049

KONÍČEK Jaroslav

181

 

 

 

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

ELIÁŠ Antonín

297

JANEČEK Drahomír

1037

KRYŠTOFOVÁ Jiřina

547

KONÍČEK Miroslav

518

LEKEŠ Josef

467

ing.NOVOTNÝ Miroslav

142

JANČA Ludvík

330

JEDLIČKA Štěpán

658

ing.PODŠKUBKA Lubomír

836

SIXTA Václav

1105

DIVOKÝ Miroslav

444

STAROBOVÁ Marie

639

NEVAŘIL Jaroslav

117

ŠEVČÍKOVÁ Marie

101

PILKOVÁ Helena

49

 

 

KOMISE OCHRANY VEŘ. POŘÁDKU:

KLABAČKA František

817

MIKULEC Ladislav

264

MOŠŤKOVÁ Marie

930

KADLČÍK Frant.

822

PLESL Antonín

1076

ROUS Zdeněk

33

MIKULEC Frant.

485

PAVELČÍK Josef

7

KONÍČEK Frant.

1054

KONÍČEK Josef

360

JANČA Ludvík

330

ROHLÍK Frant.

1037

MALÍK Josef

192

PILKA Vladislav

49

 

 

POVODŇOVÁ KOMISE:

MIKUŠKA Josef

1080

HAUERLAND Josef

643

ZEMEK Karel

1067

KŘAPA Antonín

1103

KOVÁŘ Jaroslav

1073

VAVŘÍK František

4

 

 

Pomocný SBOR pro obč. záležitosti
pro VELETINY:

HRABALOVÁ Marta

204

VÁLKOVÁ Alžběta

149

JAVOROVÁ Anna

14

BIČAN Josef

196

HABARTA Vlastimil

90

 

 

VEŘEJNÉ UZNÁNÍ

Ve II. čísle vlčnovského zpravodaje, který vydává MNV, agitační kolektiv VO KSČ a KSK Vlčnov prostřednictvím REDAKČNÍ RADY ve složení: MOŠTĚK Antonín, Kučerová Pavla, Koníček Jan, Bednařík Ladislav, Jurčík Josef /grafická úprava Jurčička Ivan/ je vysloveno veřejné uznání a poděkování všem poslancům MNV Vlčnov za aktivní plnění úkolů v jejich volebním období. Zvlášť poděkování náleží předsedovi MNV s. Křivdovi Fr. a tajemníku s. Františku KONÍČKOVI, který odchází do důchodu. Jejich volební období bylo naplněno záslužnou budovatelskou prací.

Vlčnovské slavnosti s JÍZDOU KRÁLŮ v roce 1981 opět bohatší

Organizační výbor vlčnovských slavností již listopadu od minulého roku připravoval nový bohatší program. Poprvé v historii jsou slavnosti koncipovány jako třídenní s vyvrcholením JÍZDOU KRÁLŮ a programem vlčnovského folklóru pod záštitou rady ONV Uh. Hradiště a plně zapadly do slavnostní atmosféry v souvislosti s přípravou voleb do zastupitelských orgánů všech stupňů ve dnech 5.-6. června 1981 a 60. výročí založení KSČ.

Slavnostní zahájení vlčnovských slavností bylo již v pátek 29. 5. 1981 místním kolem soutěže amatérských zpěváků “O SLOVÁCKÝ KOŠTÉŘ” s vystoupením dětských zpěváků do 12 let za doprovodu VLČNOVJANKY a BURČÁKŮ; všechno v krásných vlčnovských krojích.

 

Program a výsledky “SLOVÁCKÉHO KOŠTÝŘE”:

 

Při dechové hudbě zpívali:

Vítěz 1980 Kužela Jaroslav - Kady k vám chodit mám

I. MÍSTO:

KONÍČEK Miroslav - V téj našej zahrádce;

předzpěváci: Vozár Milan

II. MÍSTO:

KONÍČKOVÁ Ludmila - Darmo sa mamko ;

Mošťková Katka

III. MÍSTO:

MOŠŤKOVÁ Marta - Nepovím, nepovím;

Zemková Liduška

Další bez pořadí:

LEKEŠOVÁ Marie - Viděla jsme šohajíčka

Ryšavá Laděnka

 

NEVAŘILOVÁ Anna - To vlčnovské pole

Vozárová Marie

 

TOMALOVÁ Marie - Pod naším je kříček

Vozárová Renatka

 

KUŽELA Zdeněk - Za horama

Sobolová Martina

 

 

 

Při cimbálové muzice:

Vítěz 1980: KNOTEK František - Hrajte mně husličky

I. MÍSTO:

PAVELČÍKOVÁ Jarmila - U hradišťské brány

Pleslová Veronika

II. MÍSTO:

STLOUKAL Ladislav - Nad Myjavů sú dvě hvězdy jasné

Stloukalová Alena

III. MÍSTO:

ŠLOSAR Lubomír - Bože, já mám Marínu

Trtek Tomáš

Další bez pořadí:

KŘAPOVÁ Marie - Už sa to raníčko rozednívá

Zapletalová M.

 

KRÁLÍČEK Zdeněk - Hněvala sa moja stará máti

Plachá Veronika

 

PECHALOVÁ Jitka - Bodaj sa propadla ta hradišťská brána

HEJDOVÁ Marcela

 

ŠURANSKÝ Antonín - Když jsem šel z Hradišťa

Zemková Jana

 

CAHLOVÁ Jana - Měla jsem milého

Mošťková Irenka

 

Druhý den VLČNOVSKÝCH SLAVNOSTÍ: SOBOTA 30. května 1981; Výstava: VÝŠIVKY Vlčnova instalovány v přísálí KSK. Od 10.00 hod. VLČNOVSKÉ DISPUTACE autorů Dr. Metoděje Zemka, Dr. Vl. NEKUDY CSc., Doc. Dr. M. TRAPLA CSc., Dr. Josefa Beneše CSc. v pořadu o historii a současnosti folklóru Vlčnova a okolí. Odpoledne v programu “VITAJTE VE VLČNOVĚ” veselé vyprávění při cimbálové muzice J. Čecha. Večer na stadiónu TJ: VELKÝ KARNEVAL.

Třetí den slavností (neděle 31. 5. 1981). Dopoledne dětský program “CO MI VYPRÁVĚLA POHÁDKA” za účasti: Hradišťánek, OLŠAVĚNKA, VELEŤÁNEK, SVĚTLOVÁNEK,  KORYTŇÁNEK. V meziprogramu od 12.15 na stadiónu vyhrává Vlčnovjanka, u SOKOLOVNY soubor “DOLINA” předvádí HODY s právem a BROZANÉ u cukrárny předvádí FAŠANK.
BORŠIČANKA vyhrává před restaurací “U KRÁLA” a u domu krále VLKA na Dolním konci č. 694.

HLAVNÍ PROGRAM autora Jiřího JILÍKA po krojovaném průvodě od SOKOLOVNY a projetí KRÁLŮ po vesnici pořad na stadiónu ryze vlčnovského folklóru souborů ČEREŠNIČKY, VLČNOVJÁNEK, ŠOHAJEK, VLČNOVJAN - program s názvem NEJKRÁSNĚJŠÍ CO ZNÁM JE DOMOV. V programu vystoupil i soubor LÚČKA a ZÁBLATIE. JÍZDA KRÁLŮ provedlo 30 švarných legrútů s králem Vlast. VLKEM č. 694 a v průvodě bylo asi 350 krojovaných účastníků z toho asi 200 vlčnovjanů. Mimořádná popularita VLČNOVSKÉ JÍZDY KRÁLŮ přilákala asi 18.000 diváků a každoročně je trochu kritiky na občerstvení, na dopravu, soc. zařízení a začíná se uvažovat o vybudování přírodního amfiteátru na HRADIŠŤKU. Za krále jezdil ročník1963. Barevná publikace VLČNOV současnost slovem i obrazem vydána v roce 1981 nákladem 10.500 ks v ceně 90,- Kčs autorů Dr. Metoděje Zemka CSc. za spolupráce Josefa Beneše CSc., ing. Antonína Pavelčíka a Josefa Zemka byla s velkým zájmem kupována u příležitosti VLČNOVSKÝCH SLAVNOSTÍ a mimo tuto publikace byla prodávána i brožura v hodnotě 10,- Kčs - rovněž s barevnými fotografiemi z Vlčnova.

VOLBY DO OBČANSKÝCH VÝBOR 16. 10. 1981

Úspěšné volby do národních výboru 5.-6. června 1981 vytvořily předpoklady, aby tyto orgány mohly účinně plnit závěry XVI. sjezdu KSČ, zvyšovat účast občanů na správě státu a prohlubovat politickou a pracovní aktivitu. K tomuto účelu jsou podle zákona č. 28/1972 Sb. voleny OBČANSKÉ VÝBORY. Volí je občané na veřejných shromážděních veřejným hlasováním na dobu 5 let. V integrovaném MNV Vlčnov jsou voleny 3 občanské výbory na veřejné schůzi dne 16. 10. 1981.

 

OBČANSKÉ VÝBORY č. 1 = DOLNÍ KONEC VLČNOVA

 

Předseda:

ELIÁŠ Jan

č. 567

ŠIMKOVÁ Marie

228

Místopředseda:

BLAHA Petr

434

BAŘINOVÁ Anna

543

Tajemník:

VLKOVÁ Anežka

694

BAŘINA Josef ml.

796

 

KŘEHÁČKOVÁ Marie

355

MIKULCOVÁ Božena

701

 

TOMALA Jan

406

ing. PAVELČÍK Ant.

933

 

GAVALEC František

606

MIKULEC Josef

441

 

ULČÍKOVÁ Frant.

1017

VRBA František

711

 

KOVÁŘOVÁ Lud.

565

SLINTÁK Josef

840

 

JAVOR Jan

474

ing. ZÁLEŠÁK Radek

994

 

OBČANSKÝ VÝBOR č. 2 = HORNÍ KONEC VLČNOVA

 

Předseda:

MIKULEC Jaroslav

1049

MAHDALÍK Josef

922

Místopředseda:

KLABAČKA Antonín

312

KUŽELA Zdeněk

826

Tajemník:

ČERNÍKOVÁ Marie

1002

KONÍČKOVÁ A.

1112

 

NEVAŘIL Karel

290

SVĚTINSKÝ Frant.

1011

 

MOŠTĚK Josef

122

TYKAL Antonín

81

 

PAVELČÍKOVÁ Marie

1024

PAVELKOVÁ Marie

957

 

VOZÁR Josef

1104

CHVILÍČKOVÁ Anna

1091

 

CHVÍLÍČEK Josef

587

ing. PODŠKUBKA Lub.

836

 

ZEMEK Frant.

404

GAVALEC Frant.

970

 

OBČANSKÝ VÝBOR č. 3 VELETINY

 

Předseda:

ing. PILKA Josef

HRUBOŠ Vladimír

Místopředseda:

ŠEVČÍK Karel

BIČÁŇ Jindřich

Tajemník:

ZÁBRANA Ivan

VÁLEK Miroslav

 

ORLOVSKÝ Ladislav

ZEMÁNEK Petr

 

PRCHLÍKOVÁ Anežka

ŠMÍDOVÁ Hana

 

ŠVESTKA Josef

PRCHLK Vladimír

 

PILKA Vladimír

ZÁLEŠÁK Vladimír

 

HRUBOŠ František

ing. NEVAŘIL Frant.

 

DOBRŮŠEK Jan

HRABAL František

 

MATYÁŠ Josef

MALÍK Josef

 

MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA VE VLČNOVĚ - 1981

Místní lidovou knihovnu na MNV Vlčnov vede Jan MIKULEC č. 553. V roce 1981 byla v MLK dokončena revize knihovny. Vyřazováním poškozených nebo technicky zastaralých knih a tzv. ležáků získala knihovna prostory potřebné pro přírůstky nových knih. Celkový knižní fond činil dle přírůstkového deníků k 31. 12. 1981 celkem 9.750 knih. Výpůjční doba se oproti minulosti nezměnila. Činí 5 hodin týdně a to v pondělí a v pátek. Knihovna v roce 1981 odebírala 13 titulů novin a časopisů. V průběhu roku byla zapůjčena 1.100 těchto časopisů. V roce 1981 měla knihovna v evidenci 395 čtenářů v těchto věkových kategoriích: do 14 let - 193 čtenářů, od 15-19 let - 91 čtenářů a dospělých čtenářů bylo 111. Všem čtenářům bylo v roce 1981 zapůjčeno 7. 148 knih. Výpůjčky podle druhu literatury byly následující: 63 spisů marxismu-leninismu, 282 knih společensko-politických, 63 přírodovědeckých, 35 zemědělských, 92 technických, 135 odborných naučných. Krásné literatury bylo zapůjčeno 3185 knih. Naučných knih pro mládež 490, a krásné literatury pro mládež 2.803. V roce 1982 bude snahou MLK zvýšit, mimo výpůjční činnost, činnost politicko výchovnou a to různými formami /výstavy, nástěnky/ a tím přispět k plnění závěrů XVI. sjezdu KSČ.

POŠTOVNÍ ÚŘAD VLČNOV - 1981

V poštovním úřadě došlo k výměně vedoucího. CHVÍLA Josef přešel na vyšší funkci na okresní správu spojů do Uh. Hradiště. Do Vlčnova nastoupila nová vedoucí Marie MIKULCOVÁ (30 let) - bytem NIVNICE č. 859. Dále na poště pracuje Cecílie VOZÁROVÁ č. 953, Marie PAVELKOVÁ 975, Annastazie KUŽELOVÁ 514 a Marie MLÝNKOVÁ č. 67. Pošta ročně přijme k přepravě 4.400 kusů balíků a doručí 5000 ks balíků. Denně přichází asi 784 ks novin (převážně RUDÉ PRÁVO, ROVNOST, MLADÁ FRONTA, SPORT, ZEMĚD. NOVINY). Časopisů 994 ks (KVĚTY, VLASTA, TELEVIZE, MYSLIVOST, RODINA a ŠKOLA, Kat. noviny, Naše RODINA).

Rozhlasová koncese: 791, TELEVIZE: 832

Důchodci ve Vlčnově: 820 lidí - měsíční částka 813.300,- Kčs.

KLUB SPORTU A KULTURY ve VLČNOVĚ - 1981

Těžiště politické, kulturní i sportovní činnosti se ve Vlčnově soustřeďuje v novém víceúčelovém zařízení Klubu sportu a kultury. Ředitelem KSK byl v I. pololetí s. KŘAPA Karel Vlčnov č. 812, který byl v červnu 1981 zvolen předsedou MNV Vlčnov a na jeho místo byl jmenován s. KONÍČEK Frant. č. 1100. Správcem KSK je stále ing. Antonín PAVELČÍK č. 933, pokladní s. Marie MOŠŤKOVÁ č. 930

Hodnocení činnosti za I. pololetí 1981 /ředitel KSK s. Karel KŘAPA/. V měsíci lednu a únoru bylo zařízení využíváno mimo pravidelnou tělovýchovu k uspořádání těchto 8 plesů: KSČ, KSK, TJ, ČSL, ČSČK, MS, SRPŠ a včelaři. Dále zde byly uskutečněny výroční schůze JZD Vlčnov, JZD Bánov, St. statek Uh. Brod; Velmi důstojné byly oslavy MDŽ: JZD Vlčnov a OPP Jakos Uh. Hradiště. Podle jednotného kult. výchovného plánu zde bylo i 5 přednášek a několik dalších akcí.

ČINNOST SOUBORŮ: Národopisný soubor VLČNOVJAN velmi úspěšně vystoupil na MORAVSKÉM PLESU v Praze, na DOLŇÁCKÝCH SLAVNOSTECH v Hluku a na Mikulášském večírku v KORYTNÉ. Soubor VLČNOVJÁNEK vystoupil na národních SLAVNOSTECH VE STRÁŽNICI a na několika politických akcích v obci.

V KSK jsou zřízeny dvě dechové hudby, které vystupují při důležitých akcích ve Vlčnově - OSLAVY 1. máje, vlčnovské slavnosti s JÍZDOU KRÁLŮ. Dechovou hudbu KSK vede kapelník Stanislav KUČERA. Dechová hudba VLČNOVJANKA pod vedením uměl. red. kapelníka Ant. KONÍČKA složila úspěšně kvalifikační zkoušky a vystupují pod uměleckou agenturou BRNO /zřizovatelem je nadále KSK Vlčnov/. Velká část činnost za I. pololetí byla v KSK věnována přípravě a uskutečnění VLČNOVSKÝCH SLAVNOSTÍ 29.-31. května 1981. Na přípravě se podílel výbor KSK, technická komise KSK, RADA MNV a autoři programu: Jiří Jilík. s. Maděrovičová, ing. Pavelčík, Pavla KUČEROVÁ a několik dalších národopisných odborníků z OKS. Vlčnovské slavnosti byly dobře připraveny.

ČINNOST KSK ZA II. POLOLETÍ 1981: Od 1. 7. 1981 jmenovala rada MNV po konzultaci s výborem VO KSČ do funkce ředitele KSK s Frant. KONÍČKA 1100, který odešel po 16letém působení funkce tajemníka MNV do důchodu. Ve II. pololetí bylo přikročeno ke zpracování nového STATUTU KSK a nových dohod o členství v KSK. Definitivní schválení nového statutu bude podepsáno až 8. ledna 1982 u příležitosti 5letého trvání KSK. Novými členy KSK budou: JZD Vlčnov, OPP Jakos, OV ČSTV Uh. Hradiště, TJ Vlčnov, DV Jednoty Vlčnov, ZDŠ, S.D. Jednota Uh. Ostroh, středisko ULUV Uh. Hradiště a KSK Vlčnov.

V další činnosti KSK bylo zpracování koncepce VLČNOVSKÝCH SLAVNOSTÍ do r. 1985. Byly ustaveny komise pro pořádání slavností až do roku 1985. Bylo jmenováno čestné předsednictvo, komise programová a komise organizační. V komisích je asi 80 lidí z řad složek NF a podniků. Další činnost KSK: Soubor VLČNOVJAN uspořádal HODY s PRÁVEM s dechovkou KSK ved. St. Kučera “DOLŇÁCKÉ SLAVNOSTI” v Hluku - vystoupil Vlčnovjan. Pěkný kulturní program BRNĚNSKÝCH UMĚLCŮ v pásmu “BYLA JEDNOU JEDNA SVATBA” nevyzněl po stránce finanční nejlépe /KSK doplatil na akci 2.500,- Kčs/. Soubor VLČNOVJAN byl na soustředění na chatě JZD NIVNICE, kde odborné a politické školení vedl s. Jilík, ing. Pavelčík a s. Koníček. Dechové hudby jsou vybaveny rozhlasovými a zesilovacími aparaturami, mají upraveny skladovací prostory pro noty a nástroje.

DECHOVÁ HUDBA VLČNOVJANKA VYSTUPOVALA: MÍROVÉ SLAVNOSTI v PELHŘIMOVĚ, DNY TISKU A ROZHLASU V BRNĚ, DNY KVĚTŮ a další kulturní akce dle programu agentury BRNO,

V závěru roku KSK uspořádal u příležitosti 80. výročí vzniku první taneční skupiny ve VLČNOVĚ dne 26. XII. 1981 VEČER V KLUBU s názvem “NA ŠTĚPÁNA NENÍ PÁNA” s vystoupením souboru ŠOHAJEK a VLČNOVJAN. Program Vlčnovjanky 1981 je vypsán zvlášť.

Základní organizace KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA - VLČNOV 1981

KSČ je vedoucí silou v naší socialistické společnosti. Toto poslání má i naše ZO KSČ ve Vlčnově. Ve výboru ZO KSČ ve Vlčnově došlo k několika změnám. Po dlouholeté úspěšné činnosti z funkce předsedy ZO KSČ odešel s. František KLABAČKA č. 817 a na další volební období byl zvolen předsedou ZO KSČ s. Karel MOŠTĚK č. 958, zaměstnanec OPP Jakos Uh. Hradiště - podnik VLČNOVJAN, který je i předsedou TJ VLČNOV a za jeho funkční období nastal v tělovýchově mohutný rozvoj. Po zvolení předsedou ZO KSČ zastává funkci místopředsedy TJ. Stranická organizace má náročné úkoly. Mezinárodní situace se nezmírňuje, ba naopak, rozhodnutí amerického prezidenta Reagana vyrábět neutronové zbraně, rozmísťovat rakety středního dolety v západní Evropě a vlivy prostřednictvím tzv. SOLIDARITY rozvracet socialistické zřízení v POLSKU situaci jenom zhoršuje. Z těchto hledisek činnosti KSČ, každé stranické organizace, každého člena a nakonec každého občana, který má kladný postoj k budování socialismu podporovat mírovou politiku KSČ, plnit důležitá usnesení zejména XVI. sjezdu KSČ konaného v dubnu 1981. Na výroční členské schůzi ZO KSČ pro rok 1981 byly vytýčeny a v průběhu roku plněny a hodnoceny tyto hlavní úkoly:

 

I.                   OBLAST VNITROSTRANICKÉ PRÁCE. Stanoveny dva úkoly a to:

a)    Soustavné upevňování ideové a organizační jednoty strany

b) Provést reorganizace stranických úseků a aktivizovat činnost skupin i úseků.

 

II. ZAJIŠŤOVÁNÍ VEDOUCÍ ÚLOHY STRANY ve všech společenských org. NF prostřednictvím členů KSČ. Členům uloženy konkrétní úkoly; Jsou složky, kde je dostatečný počet schopných členů strany a jejich vliv je příkladný. Patří sem: Myslivecké sdružení, Český svaz žen i SSM. Slabší činnost členů strany je ve SVAZARMU, SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ, SČSP, TJ, SRPŠ. V některých složkách v členské základně postrádají dostatek schopných členů strany: SČSP, ČSČK, Český svaz včelařů, Český svaz CHOVATELŮ. Všem složkám je nutno v politické práci pomáhat. Největší pozornost na tomto úseku ve vztahu práce s mládeží byla věnována, jako v minulosti, zkvalitnění práce místní organizace SSM, kde pracuje početná stranická skupina mladých členů a kandidátů KSČ. I když je možné pozitivně hodnotit vlastní činnost SSM v porovnání s jinými složkami NF, stále se projevuje malý vliv na ostatní početnou neorganizovanou mládež, hlavně pokud se týká jejího vztahu k veřejně prospěšné práci a účasti na kvalitním kulturním životě v obci. Čas od času se projevuje nekulturní chování mládeže i projevy vandalství. Na tomto úseku je stále hodně práce.

III. OBLAST AGITACE A PROPAGACE: V roce 1981 na tomto úseku bylo hlavním úkolem vybudování a otevření agitačního střediska a připravit důstojný průběh VOLEB do zast. orgánů všech stupňů. Úkol byl splněn. V roce 1981 nutno kladně hodnotit práci agitačního kolektivu a zejména častější a kvalitnějšího VLČNOVSKÉHO ZPRAVODAJE. V roce 1981 byly vydány 4 šestnáctistránkové zpravodaje k důležitým politickým událostem v obci. /Vydání 1100-1200 ks/. Důležitá dokumentace a velmi vhodná forma maximální informovanosti všech občanů obce!

IV. ÚSEK IDEOVÉ PRÁCE:

a) pečovat o ideově politickou výchovu a činnost

b) oblast světonázorové a ateistické výchovy. Jakýmsi měřítkem je sledování počtu přihlášených žáků do náboženské výuky. Je možno pozorovat klesající tendence. V roce 1981 to činí 33%. (Pokles o 6%).

V. OBLAST POLITICKO-ORGANIZAČNÍ: Zabezpečení voleb, informovanost občanů splněním volebních programů. Úkoly svědomitě plněny, jenom stálým problémem zůstává získávání maximálního počtu lidí na veřejné schůze. V roce 1981 VEŘEJNÉ SCHŮZE: 22. 5. 1981 v sále kult. domu ve Veletinách /předvolební/. Veřejná schůze KSČ 18. 9. 1981 v KINOSÁLE, 25. 9. 1981 v sále kult. domu ve Veletinách.

Závěr: Rok 1981 byl rokem 60. výročí založení KSČ, z jejíž historie čerpáme inspirace a sílu pro řešení nynějších úkolů.

 

JEDNOTNÉ ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO Čs. ghanského přátelství VLČNOV -1981

Naše zemědělství představuje vyspělé odvětví v národním hospodářství. Svým dílem přispívá i dobře prosperující naše družstvo. V organizační struktuře v roce 1981 nedoznalo podstatných změn. Předsedou je stále s. František ŠIK, agronomem Jan KUČERA, zootechnikem ing. Lub. PODŠKUBKA, mechanizátorem Pavel MÍŠEK, ekonomem s. ing. MALINA. Odchází ing. RYBNÍKÁŘ po dlouholeté úspěšné práci do JZD BÍLOVIC zastávat funkci předsedy. JZD Vlčnov patří již několik let k předním družstvům na okrese v mnoha ukazatelích, i když rok 1981nebyl nejúspěšnější. Negativní vliv v našem národním hospodářství, v zemědělství a tedy i v našem družstvu se odráží v palivové, energetické i materiálové situaci, projevuje se nedostatek jadrných krmiv, dovoz obilí ze zahraničí. V roce 1981 nebyly nejlepší ani klimatické podmínky, i když průměrné roční srážky a teplota byla v normálu. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ: Klimaticky náročný rok prověřil politicko organizátorské a řídící schopnosti techniků a všech vedoucích pracovníků družstva. Do určité míry se projevilo neplnění plánovaných výkonů v zemědělské i přidružené výrobě. Nesplnilo zejména středisko vitamino-minerální výživy, dopravy a těžké mechanizace. Pokles tržeb u zemědělské výroby nastal zejména u rostlinné výroby. Výsledky 1981: Hrubá zem. produkce 38 miliónů Kčs. Tržby z rostl. výroby 10,5 mil. Kčs, ŽV = 21,2 mil. Kčs. Celkové náklady 34,8 mil. Kčs. V roce 1981 ZISK činil celkem 8 mil. Kčs, zatímco v roce 1980 byl 12 miliónů Kčs. Namzdách bylo vyplaceno 6,5 mil. Kčs.

ROSTLINNÁ VÝROBA: Celková osevní plocha obilovinami činila 1000 ha z toho 848 ha pšenice ozimá a 152 ha ječmen jarní. Novinkou je zavádění tzv. "bezorebného setí" - setí s minimálním zpracováním půdy hlavně po cukrovce a kukuřici na siláž. Takto bylo zaseto 250 ha ozimé pšenice. Během vegetace bylo prováděno přihnojovaní, chemická ochrana proti plevelům, 100 ha špatně přezimované pšenice bylo podseto jarním ječmenem. Porosty ječmenů nerovnoměrně vzcházely /sucho/, opožděné metání, nižší ha výnosy.

ŽNĚ 1981: Do sklizně bylo nasazeno 12 kombajnů a byly zvládnuty v poměrně krátké době s nízkými ztrátami. Ukončení žní bylo 4. 8. 1981. Ve špičce žní máme pomoc kombajnérů z JZD Ploština okr. Gottwaldov, JZD Pobedim - okres Trenčín a JZD Stará Říše okres Jihlava. Sklizeno 1000 ha obilovin a namláceno 46.000 kg obilí v čistém stavu, což činí 46 q/ha. Pšenice dala 47q, ječmen 40q. Největšího výnosu dosaženo na honu č. 37 (HAVŘICE), kde dala pšenice z 1 ha 64 q. Denně se sklízelo 150 ha obilí. Kolektiv traktoristů a řidičů soutěžících a titul BSP vedený Fr. Koníčkem v prodloužených směnách zajišťoval odvoz obilí, sklizeň slámy, podmítky i setí strniskových směSek. Opraváři BSP vedená MIOZGOU zajišťovali včasné opravy.

CUKROVKA: V roce 1981 bylo oseto 200 ha plochy. Sklizeň plně mechanizovaná pomocí dvou šestiřádkových sklízecích souprav /ořezávače +vyorávače/. Denně sklízeli 15 ha ploch a plán výroby cukrovky byl splněn. Výnos 400q/ha.

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA splnila v roce 1981 všechny ukazatele státního plánu. JZD dodalo celkem 2.867.023 litrů mléka z toho 92% I. jakostní třídy. K jatečným účelům vyprodukováno 579 tun masa (plán splněn na 106,8%). Vlivem nedostatku jadrných krmiv se snížila dojivost proti roku 1980 a 90 l na dojnici. Celkem bylo nadojeno 3.993 litry mléka na 1 dojnici a jsme na 3. místě v okrese (1. Dolní Němčí, 2. Polešovice). Velkokapacitní kravín je nejlepší na okrese.

MECHANIZACE zajišťuje provoz rostlinné i živočišné výroby. Určité těžkosti jsou v zajišťování náhradních dílů a materiálu k provádění oprav elektroinstalace, snížené limity pohonných hmot. V roce 1981 bylo proinvestováno celkem 2 milióny Kčs a stav základních prostředků k 31. 12. 1981je 58.919.000,- Kčs. limit investic pro rok 1981 je 800.000,- Kčs. Je počítáno se zahájením výstavby nových dílen v JZD.

ZEMĚDĚLSTVÍ V OBCI: /VÝKAZY ZVÍŘECTVA/: SKOT celkem 19 kusů (Vlčnov 13, Veletiny 6); 1 KRÁVA = Zemek Jakub 509. DRŮBEŽE: Vlčnov 3700, Veletiny 943. PRASATA: Vlčnov 76, Veletiny 39 KOZY: Vlčnov 9, Veletiny 3; OVCE: Vlčnov 52, Veletiny 8.

POČASÍ 1981

Rok 1981 nebyl pro zemědělství zvlášť příznivý. Celostátně poklesly výnosy obilovin asi o 1,6 miliónu tun, což se projevilo v nedostatku jadrných krmiv pro živ. výrobu. Navíc nebylo zajištěno asi 1,5 mil. tun obilí ze zahraničí a tato skutečnost znamenala v závěru roku pokles stavu prasat i drůbeže. I JZD odprodávalo selata a přestalo na určitou dobu připouštět prasnice. Celoroční průměr srážek byl 681,4 mm - což je o 92 mm vyšší než je 50letý průměr, ale jarní měsíce byly suché, celý duben nepršelo až 30. dubna spadlo 20,5 mm. Průměrná roční teplota byla o 0,3 °C vyšší než 50letý ø. Nejnižší teploty: 30/1 - 20 °C, 9/1- 19 °C. Nejvyšší: 9/6 odp. 32 °C, 10/7= 30 °C, 11/7= 32 °C, 12/7 = 30 °C, 2/8 = 33 °C, 8/8 = 33 °C, 9/8 = 32° C. Nejvíce sněhu: 19/1 = 30 cm.

 

 

CELKEM

NEJVÍCE

PRŮMĚRNÁ

POZNÁMKA:

MĚSÍC:

mm SRÁŽEK:

mm dne:

teplota °C

 

I.

37,4

4/1 = 6,8

- 2,9 °C

20/1 = 30 cm sněhu

II.

19,-

6/2 = 6,4

+ 0,5 °C

2/2 = 13 cm sněhu

III.

42,1

10/3 = 8,2

6,7 °C

mlhy

IV.

35,1

30/4 = 20,5

7,9 °C

Celý měsíc sucho !

V.

30,6

14/5 = 7,4

14,2 °C

14/5 silná bouřka

VI.

97,9

7/6 = 28,9

19 °C

7/6 bouřka

VII.

99,8

17/7 = 41,-

18,8 °C

17/7 bouřlivý den !

VIII.

62,2

9/8 = 29,5

17,8 °C

9/8 bouřka, kroupy

IX.

92,-

13/9 = 27,8

14,8 °C

častá rosa

X.

55,1

22/10 = 23,4

10 °C

mlhy

XI.

39,5

29/11 = 5,9

3,4 °C

12/11 3 cm sněhu

XII.

70,7

19/12 = 18,4

- 0,1 °C

27/12 21 cm sněhu

Celkem:

681,4 mm

---

Celoroční prům.
9,5 °C

---

50letý prům.:

589,- mm

---

9,2 °C

---

Rozdíl:

+ 92,4 mm

---

+ 0,3° C

---

 

Jarní mrazy: 20/4 - 4°C, 21/4 - 4°C. Květ ovocných stromů zmrzl - téměř žádné ovoce!

 

OPP JAKOS UH. HRADIŠTĚ - VLČNOVJAN 1981

Provoz VLČNOVJANU v roce 1981 zůstává v podstatě stejný jako v minulém roce. PROVOZOVNA 26 AUTOSERVISU pod vedením Josefa Zemka č. 1070 má v průměru 39 lidí. K autoservisu byla přičleněna renovace brzdových čelistí, kde pracuje 7 lidí. V roce 1981 bylo v autoservisu celkem 4.413 zakázek a 374 ks garančních vozidel. Průměrná mzda na 1 pracovníka činila 2.442,- Kčs. Plánovaný výkon 4,2 mil. Kčs splněn na 102,9 %, ZISK provozovny 302.000,- Kčs (115%). V průběhu roku bylo provedeno dokončení stavby příjmu a stěhování ze staré vrátnice bylo v únoru 1981. V našem autoservisu se uskutečnilo výjezdní zasedání Celostátního odborové skupiny pro autoservis MH a VD při ČVTS PRAHA. Provozovna v březnu uspořádala za účasti rodinných příslušníků slavnostní schůzi k 10letému trvání a v květnu zájezd na PRODEJNÍ VÝSTAVU - BRNO. Za účelem propagace v ROVNOSTI vyšel 2x článek o dobrých službách autoservisu ve Vlčnově. Dokonce Čs. TELEVIZE 3. 10. 1981 v politickoekonomickém zpravodajství vysílala o dobré práci vlčnovského autoservisu. Čs. ROZHLAS v relaci “POZOR ZÁKRUTA pochválil renovaci brzdových čelistí ve Vlčnově.

PROVOZOVNA 13 KOVOVÝROBA prováděla rozsah prací jako 1980. Renovace brzdových čelistí převedena na autoservis. V průběhu roku se kolektiv zabýval inovací kladek a výrobou stanových konstrukcí pro n. p. TECHNOLEM Lomnice nad POPELKOU. Kladky dodávány do celého OSTRAVSKO KARVINSKÉHO REVÍRU, Kladenského revíru, Železnorudné baně ROŽŇAVA závod ZLATÉ HORY. Výkon provozovny 2,8 mil. Kčs, zisk 486.00,-, ø mzdy 2.692,- Kčs, celkový počet vyrobených kladek 4.466 ks, stanových KONSTRUKCÍ 6.181 ks.

PROVOZOVNA 36 VÝROBA ODZNAKŮ ved. Josef ZEMEK č. 742 měla 31 pracovníků /z toho 28 z Vlčnova/. Vyrobila: 18630 ks medailí, 493602 ks odznaků, 10.170 ks různých vyznamenání, 1050 ks KLÍČENEK, 10.327 ks uzavíracích hliníkových hlav na zavařovací sklenice OMNIA, 101.000 dětských hodinek- hračky, 203.645 ks opaskových spon, 7.100 ks ozdobných ÚCHYTEK k dámských kabelkám, 9.000 ks známek do výdejen, 100 ks různých raznic a 1.660 ks informačních štítků na dveře. Výrobky byly vyráběny především národním výborů, závodům a různým společenským organizacím. Provozovna je za MNV Vlčnov.

PROVOZOVNA 15 VÝROBA STANŮ - ved. s. Marie Janečková zaměstnává 52 lidí z toho 40 výrobních dělníků. Plán výkonu 10.212.000,- Kčs, splněno 10.408.000,- Kčs. Zisk: 466.469,- Kčs, ø mzdy za rok 1981 celkem vyplaceny ve výši 1.130.573,- Kčs, ø mzda činí 2.175,- Kčs. V roce 1981 vyrobeno celkem 13.320 ks stanů, z toho pro tuzemsko 7.455 ks zn. IDEÁL, CLUB 150, TROPIKO.
Pro export typy stanů: ROBINSON (NSR), CAMPER I. a II. (NSR), VILLA CALYPSO a Veranda CALYPSO (Austrálie), IDEÁL 250 (Anglie), CWERVERNSNEST (HOLANDSKO), RIVIERA a TIVOLI (Kanada), RIMINI (Švédsko).

PROVOZOVNA STAVEBNÍ (P 41) vedoucí Antonín KLABAČKA č. 312. Plánovaný výkon v roce 1981 byl 5.110.000,- Kčs. Hlavní úkoly dílen v roce 1981 byly: VÝROBA TERACCO: 640.000,- Kčs, výroba pomníků: 365.000,- Kčs. Topenářské práce: 1.769.000,- Kčs. Opravy veřejného osvětlení: 150.000,- Kčs. Hotové výrobky klempířské: 657.000,- Kčs. Bytová výstavba a modernizace bytů: 411.442, Výstavba DOMU OPRAV plynospotřebičů KUNOVICE: 992.000,- Kčs. Ostatní práce: 98.558,- Kčs.

PROVOZOVNA 34 KOŽEŠNICTVÍ - vedoucí Edita Zámečníková; V provozovně pracuje 15 pracovníků a 7 učňů profese kožešník. Soutěží o titul BSP - v I. pololetí získali I. místo. Služby obyvatelstvu: Zakázky - opravy 600 ks, dodací lhůta v průměru 1 měsíc. Výkon 733.900 Kčs (103,7%). Dodávky pro vnitřní obchod: 1.410.500,- Kčs. Odběratelé: PRIOR Gottwaldov, PRIOR BRNO, BÍLÁ LABUŤ, MÁJ, KOTVA = PRAHA, Pardubice, Teplice, Jednota Trenčín, Jednota Hodonín. SORTIMENT: Pracovní vesty, ledvinové pasy, čepice, nánožníky, SOUPRAVY potahů do obývacích pokojů, osobních aut, VESTY Vanda, KOŽICHY - JANA.

PROVOZOVNA 14 - TEXTILNÍ VÝROBA - ved. Ludmila KOHOUTKOVÁ z Uh. Hradiště; Celkový počet pracovníků 72, Celkový výkon 9.519.066,- Kčs a zakázková výroba 48.849,- Kčs. VÝROBA: 35.300 ks šatičky na panenky (Drobné zboží). 432.290 kusů opasků /OP Prostějov a OZ Trenčín/; 8.136 ks kazeta L10 (Závody prům. automat. Brno). 8.000 ks dětský opasek s koltem (DZ Jihlava); 85 ks pánská silonová bunda zimní, 6670 ks panské a dámské pracovní vesty; 4.500 ks dámské koženkové sako ANNA, 560 ks dámské semišové sako KAMILA (umělý semiš); 520 kusů kožíšek KARINA /konfekce byla dodávána do PRIORŮ a JEDNOT celé ČSSR.

Český svaz ZAHRÁDKÁŘŮ ve Vlčnově - 1981

Rok 1981 byl pro činnost ZO ČSZ ve Vlčnově velmi aktivní, zásluhou celého výboru v čele s. Josefem Zemkem 742 - předseda. Bylo dostavěno a slavnostně otevřeno VÍCEÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ “ZAHRÁDKÁŘ” v Pustém a to za pomocí svých členů i řady dalších občanů Vlčnova. Celkem odpracováno 8690 brig. hodin /Viz: foto/. Tato budova byla slavnostně otevřeno 26. 7. 1981 za účasti předsedy ÚV ČSZ v Praze přítele Vlastimila Ježka, dále za účasti předsedy a tajemníka OV ČSZ přítele Zetíka a Ing. TRŇÁKA, zástupců ONV, místních složek NF a MNV. Vzhledem k tomu, že v letošním roce 1981 nebylo téměř žádného ovoce provádí se v zařízení zatím jen tyto služby: Pečení vlčnovských vdolečků pro občany Vlčnova, ale i daleké okolí. Jsou zde pořádány různé společenské oslavy, kulatá výročí, předsvatbové “SVÍCE”; Dále se zde provádí 2x týdně žehlení prádla na mandlu. Organizace zahrádkářů zajišťuje u přítele - člena Zemka /pod vinohrady/ výkup OKUREK nakladaček od pěstitele pro n. p. SLOKO KUNOVICE. V roce 1981 bylo vykoupeno 89.500 kg okurek v celkové hodnotě 60.700,- Kčs. Výkupní ceny OKUREK: I. 9,- II. 7,- III. 3,40. V roce 1981 zajišťují i INZERTNÍ SLUŽBU pomocí vývěsní SKŘÍŇKY na pekárně. Bližší informace o prodeji a koupi předmětů podává Fr. KOVÁŘ - ved. prodejny KNIHA. V roce 1981 zajistili pro členy 150 ks ovocných stromků.

VÝSTAVA A OCHUTNÁVÁNÍ VÍNA v SOKOLOVNĚ 19. 4. 1981

Mimo Vlčnov vystavovalo zde vzorky 17 obcí: Velké Bílovice, Blatnice, Hluk, Hradčovice, Rohatec, Popovice, Polešovice, Buchlovice, Uh. Brod, Blatnička, Bzenec, Babice, Tučapy, Boršice u Buchl., Bzenec, Tvar. Lhota.

Nejvyšší hodnocení: JZD Vel. Bílovice /Iršaj Oliv./ 19,10 bodů, Sauvig. 19,-; Z vlčnovských vzorků mezi nejlepší: Nevařil Fr. 890 (Burg. bílá) 18,70 bodů. Dále: Válek 43 (Müller th.) 18,6, ŠUPKA 895 (Směs bílá) 18,6, Zábrana Josef 874 (Velt. červ.) 18,6, Nevařil K. 190 (Müller) 18,6, Coufalík Ed. 825, Mikulec 592 …/. Celkem bylo vystavováno 202 vzorků od 136 vystavovatelů.

PÁLENÍ SLIVOVICE - 1981

Začátek pálení 12. 11. 1981 a ukončení pálení 20. 12. 1981. Páleno jen ve dne! Celkem vypáleno 2.442 hl stupňů alkoholu to je 4,884 litrů slivovice. Celkem bylo jen 488 q kvasu a odvedeno 214.934,- Kčs. Tak malé množství slivovice bylo naposled napáleno v roce 1971.

Český svaz VČELAŘŮ v roce 1981

v čele s předsedou Václavem VOZÁREM č. 845 má organizováno 42 členů a 5 členů z mládeže - včelařského kroužku s 3 včelstvy. Celkem je ve Vlčnově 396 včelstev. V roce 1981pro velmi špatné snůškové podmínky dodáno na státní nákup jen 280 kg medu. V soutěži přesunu včelstev opět I. místo v okrese a i v celostátní soutěži ze 397 soutěžících Vlčnov opět na předním místě. Bylo kočováno se 127 včelstvy - celkem přísun 748 včelstev. Organizace od MNV dostala na stálo bývalou Mlýnkovu pálenici, kterou používal OPP Jakos jako dílnu terasářství. S velkým úsilím členů při odpracování 350 brigádnických hodin vybudovali zde nový VČELAŘSKÝ AREÁL. Je zde vybudována pěkná klubovna asi pro 60 osob. Vybudováno nové oplocení a úprava okolí. Je to zatím I. etapa budovatelské činnosti. Dále se počítá, že v této budově bude zřízena stolařská dílna pro členy organizace. Druhá polovina je zatím projektována na vybudování noclehárny asi pro 50 osob. /Vyřizovací řízení na ONV - zatím jen výhled/. Slavnostní otevření včelařského areálu bylo 23. srpna 1981 za účasti i rodinných příslušníků s pohoštěním /MUZIKA a domácí zabijačka/. Přítomen i předseda OV ČSV s. Bláha, zástupci MNV, JZD, složky NF i 3 členové - včelaři z NIVNICE. Byla to současně oslava 55 let od založení včelařského spolku ve Vlčnově a byli zde i jeho zakladatelé z roku 1926: přítel PEŠL Josef č. 647, Vozár Ant. 44, Moštěk č. 70 /předány diplomy/. Organizace uspořádala v Klubu sportu a kultury reprezentační VČELAŘSKÝ PLES s bohatou tombolou i s prodejem medu. Velmi zdařilý byl zájezd včelařů do včelařského střediska ROSIC (4. 7.) a na Macochu. V pekárně na pálenici u p. Mošťkové dána do provozu druhá pečící trouba. Organizace včelařů nadále úspěšně u Fr. Kováře půjčuje kuchyňské nádobí /svatby, hostiny…/. POZOR na onemocnění včel. V mnoha okresech ČSSR nemoc VARROA, včelaři jsou povinni dát do všech včelstev podložky pro odběr vzorků k zjištění zdravotního stavu včelstev, vzorky budou sbírány v únoru 1982. Dva členové /Vaculík a Černík/ darovali 2x krev. Při výsadbě a úpravě keřů, okrasných stromů odpracovali 450 brigádnických hodin. V roce 1981 opět byl uspořádán kurs pečení medového pečiva, který vede naše čestná členka paní Marie Schmiedová z Val. Klobouk. Medové pečivo včelaři tradičně prodávají na vlčnovské slavnosti s Jízdou králů. Naši včelaři v roce 1981 vychovali 170 matiček.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

ve Vlčnově pod vedením předsedy Antonína Mikulce č. 260 má organizováno 39 členů a patří k nejaktivnějším složkám Národní fronty. Rok 1981 byl náročný nejen na údržbu krmného zařízení pro zvěř, ale i krmení zvěře za těžkých podmínek, /silná sněhová pokrývka/, takže se krmilo denně. Tato situace se odrážela i u zvěře škodné, která se vrhala zejména na zajíce a bažanty. V roce 1981zastřelili 11 lišek, 4 tchoře a 2 kuny. I tak ještě zůstalo 5 lišek v revíru. Proti roku 1980 se zvýšil stav zajíců o 80% a bažantů o 20%. Odlov a odchyt živých zajíců pro nepříznivé počasí splněn jen na 50% / zůstala lepší "zazvěřenost" revíru pro roku 1982/. Letos opět po delší době bylo ulovena 1 sele divokého prasete. Dodávka zvěřiny na státní plán byla překročena o 10%. Myslivci budují na “PADĚLKOCH” odchovnu bažantů. Při ZDŠ vedou zájmový myslivecký kroužek a tak vychovávají mladé ochránce přírody. Pomáhají při špičkových pracích v JZD a plní volební program. Plně využívají svého mysliveckého domu u Dolní hospody.

Český SVAZ CHOVATELŮ DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

v čele s předsedou Františkem MOŠŤKEM (u hřbitova) má organizováno celkem 31 členů z toho: 17 dospělých, 6 (15-18 letých) a 8 žáků ZDŠ. Tito členové jsou začleněni do šesti odborností a to: HOLUBI, KRÁLÍCI, DRŮBEŽ, EXOTI, KOŽEŠINOVÁ ZVÍŘATA a OVCE. /Od poloviny roku ještě psi/. Členové organizace chovali tento stav zvířectva: 86 ks slepic, 33 ks drůbeže, králíků, 8 ovcí, 202 holubů, 218 exotů, 40 nutrií a 7 psů ve 2 chovných stanicích. V roce 1981 chovatelé dodali pro veřejné zásobování tyto produkty: 515 ks vajec (507,- Kčs), 609 králičích kožek (4.263,- Kčs) 819 kg králičího masa (14.742,- Kčs), 130 ks kůží z nutrií (26.400,- Kčs), 61 kg ovčího masa (1.159,- Kčs) 41 kg ovčí vlny (4.944,- Kčs). Členové organizace odevzdali 940 kg starého papíru, 48 kg textilu a odpracovali 300 brig. hodin na údržbě svého inventáře, 160 hod. úprava potoka a 180 hodin při sklizni plodin v JZD. Členové vystavovali zvířectvo v Uh. Bodě, v Hradčovicích, v PODOLÍ, v KUNOVICÍCH i v Uh. Hradišti. Všude byli úspěšní.

Český svaz POŽÁRNÍ OCHRANY ve Vlčnově v roce 1981

má organizováno 48 členů. Nejstarším členem je Cyril Pavelčík č. 909 (má 79 let). Předsedou SPO byl místo Ant. Plesla zvolen 12. 12. 1981 MERTA Miroslav č. 930. Družstvo mladých požárníků vede Josef MOŠTĚK a Jan MIKULEC. V průběhu roku byly provedeny preventivní prohlídky ve všech obytných domech a v malých provozovnách. V roce 1981 bylo ve Vlčnově jedno zahoření a to v prodejně potravin JEDNOTA na DOLNÍM KONCI. Rychlý zásah požárníků zabránil škodám. Členové SPO se zúčastnili zkoušek výcvikového roku. Dne 3. 6. 1981bylo provedeno námětové cvičení v JZD /farma ZÁPAD/ za účasti 11 členů ZO. Na úkolech volebního programu odpracovali 573 hodin a v průběhu roku zajišťovali požární dozor na kulturních akcích v KSK.

Z HISTORIE SVAZU POŽÁRNÍ OCHRANY: Kronikář obce byl požádán ředitelstvím okresního MUZEA Uh. Hradiště za účelem vydání knížky požární ochrany o příspěvek z Vlčnova. Důležité údaje: Sbor dobrovolných hasičů ve Vlčnově byl založen 20. 5. 1894. Zakladateli byli tito občané: předseda - páter Josef POSPÍŠIL(farář), velitel - Leopold HORÁK (učitel), místovelitel Frant. MATĚJ, pokladník Frant. HAUERLAND, jednatel Jan ŠOBÁŇ, hospodář - Jiří Králíček. Členové: Bařina Jan, Kašpařík Cyril, Knedlík Jan, Machálek Frant., MOŠTĚK Šimon, ONDRŮŠEK Jan, Pavelka Frant., Pešl Frant., Křivda Jan, Moštěk Frant., ZEMEK Jan, Zemek Josef, Zlínský Jan, SURMA Jan, Králíček Jan a Vozár František.

STANOVY hasičského sboru sestavil velitel Leopold Horák, které 25. 5. 1894 byly odeslány okresnímu hejtmanství v Uh. Brodě a tyto pak výnosem č. 33019 dne 27. 9. 1894 hejtmanství schválilo. Základní vybavení HS: Ihned po založení hasičského sboru byla u firmy Smékal v Čechách na Prostějovsku objednána nová ruční dvoukolová jednoproudní stříkačka. Byla z UHERSKOBRODSKÉHO NÁDRAŽÍ dovezeno 9. 10. 1894 slavnostním způsobem. Vlčnovská hudba a několik členů sboru jelo pro ni na nádraží. Zde byla stříkačka za zvuku hudby ověnčena a pak 4 bílými koňmi ozdobenými pentlemi dovezena a uschována do zbrojnice. Za stříkačku bylo nutno zaplatit 1050 zl. splatných v 10 letech s 6% úrokem. Další vybavení: 3 ks ssavce, 200 m hadic. Dne 28. 10. 1894 obdržel hasičský sbor pro všechny členy výstroj a výzbroj. Dne 1. 11. 1894 v obecní kanceláři bylo šatstvo členům vydáno a poprvé ve stejnokrojích hasičský sbor nastoupil 4. 11. 1894 před obecní kancelář.

PRVNÍ ZÁSAH hasičského sboru byl 25. 2. 1895 v obecní škole a pak16. 8. 1895 v rodinném domě č. 261. V roce 1897 sbor zakoupil 1 berlovku s větrníkem a 20 pásů s kabelkami na sekery, čepice a brýle. Od založení hasičského sboru byla činnost zaměřena na preventivní prohlídky a rychlý a účinný zásah v případě potřeby. Každoroční slavností bylo pořádání hasičského plesu. Dne 12. 1. 1894 se jejich plesu zúčastnil i akademický malíř Josef ÚPRKA. Mezi zasloužilé a dlouholeté funkcionáře hasičského sboru ve Vlčnově patří zejména tito občané: PAVELČÍK Cyril 909, VOZÁR Antonín 44, DACÍK Frant. 45, KADLČÍK Antonín 738, Hauerland Fr. 210, Kašpařík Fr. 102, KOVÁŘ Fr. 309, ONDRUŠEK Jan, MOŠTĚK Vincenc 661, MOŠTĚK Fr. 515, Dacík Fr. 89, ZEMEK Jiří 537, MIKULEC Fr. 49, (Kašpařík) Cyril a František (47) KŘAPA (v Rybářích) č. 47. Po celou dobu hasičského sboru bylo v kronice zaznamenáno mnoho aktivních zásahů při požárech v obci i v okolních obcích. Byly to zejména požáry rodinných domků od komínů. Hodně požárů bylo v padesátých letech při zakládání JZD. Dne 17. 11. 1952 byly vypáleny neznámým pachatelem farské mlaty, v nichž mělo JZD sklad sena a slámy. V této době bylo zapáleno i několik stohů slámy v polích. (24. 10. 1952 stoh slámy na PODKOJNÍ). Poplach sirénou a místím rozhlasem byl vyhlášen také 5. 7. 1958 při velké povodni v obci, kdy v odpoledních hodinách silný liják zvedl hladinu vody v potoku 2,3 m a prudký tok vody ničil vše, co bylo v cestě a zatopil i sklepy domků v blízkosti potoka. U mlýna přišel o život Ples Frant. 579, když zachraňoval tonoucího mlynáře Josefa Plachého. Přitom požární sbor s velitelem Fr. Kovářem 309 zajišťoval s 15 členy majetky občanů a střežil jejich životy. Všechny studny na DOLNÍM KONCI, kde stála voda 120 cm nad silnicí, byly zaneseny bahnem, jež požárníci po tři dny odstraňovali. Požární sbor stále plní záslužnou práci a zapojuje se do budovatelské činnosti v obci. Dnešní složení výboru: předseda MERTA Mir. 930, místopředseda ZEMEK Jiří 537, velitel Kovář Jar. 1073, preventista Klabačka Jan 1057, pokladník Kašpařík Fr. 102, jednatel MIKULEC Jan 322, hospodář MOŠTĚK Josef 626. Další členové: Pavlacký Lad. 1013, Plesl Ant. 1076, Mikulec Lad. 203, Křapa Jan 1038, králíček Josef 1038k. Současná vybavenost: TATRA 805 skříňová, STŘÍKAČKA PS 12 s příslušenstvím, hasební nářadí: háky, žebře, ruční hasící přístroje.

TĚLOVÝCHOVA ve Vlčnově v roce 1981

má organizováno 489 členů včetně žáků a tím patří k nejpočetnější složce NF a plně se podílí na politickém, kult. i sportovním životě v obci. Ve výboru TJ k podstatným změnám nedošlo, však největší problém je funkce předsedy TJ. Dosavadní předseda Karel Moštěk č. 958 byl zvolen předsedou ZO KSČ ve Vlčnově a místo něho zvolený KONÍČEK Miroslav č. 472 pracoval velmi krátkou dobu a funkci vzdal. Karel Moštěk z titulu místopředsedy TJ vede činnost výboru dále. Členové TJ se v průběhu roku podíleli na všech důležitých akcích a oslavách: vítězný únor, MDŽ, MÁJOVÉ OSLAVY, VŘSR a na vlčnovské slavnosti “TRADIČNÍ KARNEVAL”. Z budovatelské činnosti v roce 1981 na první místo patří nové HŘIŠTĚ NA HÁZENOU, kde zejména rodiče hráček házené pod vedením MVDr. PLACHÉHO Antonína a zasl. trenéra Alfonse BALCARA odpracovali přes 1200 brig. hodin. Hřiště bude v roce 1982 dokončeno a otevřeno. Druhou akcí je stavba GARÁŽÍ PRO dva AUTOBUSY (hrubá stavba je hotova). Třetí akcí je HŘIŠTĚ NA ODBÍJENOU, kterou velmi pomalu volejbalisté zajišťují. Pro příští rok opět plánuje provést rekonstrukci osvětlení stadiónu a NADSTAVBU KABIN.

Tělovýchovná jednota VLČNOV má v činnosti 7 ODDÍLŮ:

KOPANÁ: předsedou oddílu je František PAVELČÍK 1024. Všechna družstva dosahují dobré výsledky. I. MUŽSTVO trénuje Karel LOVECKÝ z Uh. Brodu a hrají I. A třídu krajské soutěže. Družstvo je doplněno 4 hráči z Uh. Brodu (brankař JURČA, obránci Řezníček, PANČOCHA a v útoku TOMEČEK). Z PODOLÍ hraje NAVRÁTIL (13. místo). II. mužstvo hraje III. třídu okresní soutěže pod vedením trenéra Josefa ŠRÁMKA (6. místo). Dorost hraje I. A třídu krajské soutěže pod vedením Jana KŘAPY (12. místo). Žáci hrají okresní soutěž pod vedením Fanka KONÍČKA. Do kroniky z nejznámějších výsledků nutno zapsat vysokou porážku doma s Vacenovicemi 2:6 a vysoké vítězství v ÚJEZDCI u Luh. 0:4. Ve Vlčnově 12. 12. 1981 “U KRÁLA” bylo zasedání okresního fotbalového svazu s oslavou 80 let kopané v ČSSR. Byl vyhodnocen i náš oddíl kopané a 7 členů TJ Vlčnov. Ze světové kopané: v roce 1981 reprezentační družstvo ČSSR vybojovalo postup na mistrovství světa do Španělska.

HÁZENÁ je druhým největším oddílem, sdružuje mládežnické kolektivy (děvčata). Předsedou oddílu je MVDr. Plachý a vede je zasl. trenér Alfons BALCAR (z Uh. Hradiště). Má 37 členů (7 dospělých, 3 dorostenky, 2 dorostence a 25 žákyň). Navíc 15 žaček je v miniházené. Mladší žákyně v krajském přeboru z 8 družstev - II. MÍSTO. Starší žákyně v krajské soutěži sice poslední, ale získávají cenné zkušenosti. V podzimním kole jsou ze 7 družstev na 3. místě. Získali 18 odznaků BPPOV a byli i na týdenním soustř. RADĚJOV.

STOLNÍ TENIS vede 5členný výbor v čele s Václavem KNOTKEM. V okresním přeboru si vedou úspěšně. Trénují a hrají v SOKOLOVNĚ. Uspořádali vánoční turnaj.

KULTURISTIKA vedoucí KOHUTIČ Jan č. 992. V září 1981 se 7 našich členů zúčastnilo okresního přeboru v silovém trojboji s těmito výsledky: 2x I. místo, 1x II., 1x III., 2x IV. a 1x V. Čtyři závodníci postoupili do krajské soutěže v Modřicích u Brna (1x I., 1x II., 1x V. místo). Jaroslav Kozák získal pak 3. místo v přeboru ČSR v Krnově. Trénují v SOKOLOVNĚ.

ODBÍJENÁ pod vedením Fr. Kužely u mládežnických kolektivů dosahuje rovněž dobrých výsledků. V zimním období trénují v hale. V létě hrají na stadiónu, ale hřiště snad dobudují v roce 1982.

ŠACHY předsedou je Dr. VÁLEK a jsou do soutěže zapojena dvě družstva. Oddíl je materiálně dobře zajištěn, ale výsledky jsou slabé.

ZRTV (základní rekreační tělesná výchova). MUŽE vede Zdeněk Králíček, ženy s. Zemková V. Využívají sportovní haly a cvičenců bývá dost a nepoklesl ani po spartakiádním období.

Tělovýchova ve Vlčnově ztrácí v roce 1981 nejlepšího sportovce - fotbalistu Aloise JOSEFÍKA č. 807, který zemřel 14. 2. 1981 po dlouhé a těžké nemoci ve věku 51 let. Oddíl kopané uspořádal 19. 7. 1981 fotbalový turnaj IN MEMORIAM L. Josefíka za účasti družstev: Vlčnov, Dolní Němčí, Uh. Ostroh, Kunovice. Vítězem se stal Vlčnov. Kapitáni družstev položili na jeho hrob kytici a uctili jeho památku.

ČSČK ve Vlčnově v roce 1981

má organizováno 236 členů a 18 členů dorostu. Funkci předsedy zastává Josef Vozár č. 953. Organizace červeného kříže má 197 čestných dárců krve, z nichž v roce 1981 bezplatně darovalo krev 70 dárců. ZO ČSČK má 31 držitelů bronzových Jánského plaket (za 10 odběrů) a 3 držitele stříbrné Jánského plakety (za 20 odběrů). Na úseku sociální péče pracují v obci 2 pečovatelky, během roku pečovaly o 15 občanů. Ve II. pololetí byly utvořeny v obci nové zdravotní hlídky pro poskytování první pomoci občanům. V obci je 16 hlídek a 4 na závodech (2 v JZD a 2 v podniku JAKOS). Ve spolupráci s dalšími složkami se uskutečnila beseda s důchodci, které se zúčastnilo 380 důchodců (listopad). Důchodcům byly promítnuty filmy o kult. a budovatelské činnosti v obci. V listopadu ve staré škole zorganizovali bursu (výměny, prodej) dětského sportovního oblečení. Lidé byli spokojení.

Na zdravotním středisku ordinuje. Zubní lékař Dr. VÁLEK, v ordinaci Dr. LAPČÍK (z Kněžpole).

SVAZ ČESKOSLOVENSKÉHO SOVĚTSKÉHO PŘÁTELSTVÍ

má 82 členů a předseda s. MÁSLO Ladislav č. 1015. Výbor SČSP zajistil důstojné oslavy 111. výročí narození V. I. Lenina, podílel se organizaci Májových oslav, zúčastnili se i oslav v Uh. Brodě a krajských mírových oslav v Brně - Líšni. Dne 24. 4. uspořádali besedu k “DEKRETU O MÍRU” a uspořádání SSSR je VŘSR. Celkem 26 členů bylo zapojeno v uspořádání vlčnovských slavností s JÍZDOU KRÁLŮ. Na brigádách odpracovali 400 hodin. Snahou organizace je získávat další členy a rozšiřovat svou činnost.

ČSL ve Vlčnově

má organizováno 137 členů (26 mužů a 51 žen), předsedou je Ant. Pešl 749, jednatelem Ant. Zemek 530. Na úseku budovatelské činnosti provedli již tradičně úklid okolo hřbitova (2x ročně) a to před Velikonocemi a na Dušičky. Zde odpracovali 420 hodin a na stavbě zahrádkářském zařízení 250 hodin. Iniciativně pomáhali při vlčnovských slavnostech (U HLUCKÉ brány vybrali 13.000,- Kčs). Dne 21. 2. 1981 měli pěkný ples s populární hudbou MISTŘIŇANKA. Ve své organizaci mají 16 čestných dárců krve. V červnových volbách do zastupitelských orgánů zvoleni 3 členové: MOŠTĚK Jar. č. 70 - člen rady MNV a předseda zeměď. komise, Zemek Fr. 281 člen zem. komise a MH, Knotek Josef 981- člen komise stavební. Ve svých řadách mají 2 držitele stříbrné a 2 držitele bronzové Jánského plakety a podle pokynů OÚNZ ochotně darují krev.

SVAZARM ve Vlčnově v roce 1981

v čele s předsedou org. VACULÍKEM Boh. 1007 má organizováno 79 členů. V jarních měsících uspořádali kurz řidičů malých motocyklů pro 26 patnáctiletých žáků. Vedoucí kursu byl Mirek Kužela 599. Kynologický odbor, který má zatím jen 6 členů (má 3 psy) buduje kynologický areál v prostoru za pálenicí. Na úpravě a oplocení odprac. 290 hodin. Kynologický odbor vede Ing. Zálešák č. 994. Organizace SVAZARMU uspořádala v únoru v kinosále školen řidičů soukromých motorových vozidel - účast 266 řidičů. MYCÍ RAMPA na žlebu, i když je dobudována není uvedena do provozu - není kolaudována - schází povolení dopravního inspektorátu, který jej odmítá vydat.

ÚLUV - KERAMIKA

ve Vlčnově pod vedením uměleckého vedoucího Antonína MOŠŤKA č. 148 i v roce 1981 pokračuje v rozvoji své činnosti. Počet pracovníků i výkon provozovny jako v minulém roce. O Vlčnovské keramické dílně pochvalně píše vlčnovský rodák PhDr. Josef BENEŠ CSc. ve Slovácké jiskře, kde i na fotografii za hrnčířským kruhem vedoucí dílny Ant. Moštěk předvádí mistrné keramické výrobky. Vysoce hodnotí uměleckou tvorbu, která s uplatněním tradic naší lidové keramiky, jak je bohatě dokládají sbírky našich muzeí prosazují tradiční soulad tvaru, materiálu, funkce i dekoru. Náš rodák PhDr. Josef Beneš - pracovník min. kultury ČSR bude mít 1. 3. 1982 65 let.

SOCIALISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE

ve Vlčnově patří k aktivním složkám NÁRODNÍ FRONTY. Ve výboru SSM v roce 1981 nedošlo k podstatným změnám. Předseda organizace Frant. Zemek s aktivním výborem pracuje podle plánu své činnost. Svazáci využívají své vybudované klubovny a mají v socialistické péči vlčnovské koupaliště. Většinu svých zábavných akcí - pořádání “ČAJŮ” provádí v SOKOLOVNĚ.

DOHLÍŽECÍ VÝBOR JEDNOTY ve Vlčnově - 1981


Předseda Josef Zemek č. 844 vypracoval přehled o plnění maloobchodního obratu všech 13 provozoven JEDNOTY SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV ve Vlčnově za rok 1981.

 

 

PRODEJNA:

VEDOUCÍ:

PLÁN:

SKUTEČNOST:

POTRAVINY - 08-90

GREGOR

5.733.000,-

5.836.000,- Kčs

POTRAVINY - 11-130

POKORNÝ

3.585.000,-

3.683.000,- Kčs

POTRAVINY - 11-132

TYKALOVÁ

1.998.000,-

2.018.000,- Kčs

MASNA - 12-188

JOSEFÍKOVÁ

1.956.000,-

1.744.000,- Kčs

MASNA - 07-189

KŘAPOVÁ

1.853.000,-

1.904.000,- Kčs

CUKRÁRNA - 15-127

ZEMKOVÁ

272.000,-

279.000,- Kčs

OBUV - 07-292

DAŇKOVÁ

522.000,-

554.000,- Kčs

TEXTIL - 08-299

ZÁLEŠÁKOVÁ

2.412.000,-

2.446.000,- Kčs

PAPÍR - 32-312

KOVÁŘOVÁ

731.000,-

757.000,- Kčs

PRŮM. ZBOŽÍ - 37-337

JAVOR

5.015.000,-

4.192.000,- Kčs

POHOSTINSTVÍ - 32-644

VÁVRA

3.031.000,-

3.152.000,- Kčs

POHOSTINSTVÍ - 70-758

CHOVÁNKOVÁ

669.000,-

671.000,- Kčs

POHOSTINSTVÍ - 60-623

KŘAPOVÁ

234.000,-

276.000,- Kčs

CELKEM 1981:

 

28.288.000,-

28.736.000,- Kčs

 

Celkový maloobchodní obrat všech provozoven LIDOVÉHO SPOTŘEBNÍHO DRUŽSTVA ve Vlčnově plánovitě roste podle přehledu:

 

1977

26.152.000,-

1978

26.761.000,-

1979

27.928.000,-

1980

26.803.000,-

1981

28.736.000,-

1982

29.953.000,-

 

Dopsáno se zápisem 1982 !

 

Základní devítiletá škola VLČNOV - 1981:

Rok 1981 zahájila škola v ovzduší příprav 60. výročí založení KSČ, XVI. sjezdu KSČ, zahájení 7. pětiletky a voleb do zast. orgánů. K těmto událostem škola uzavírala soc. závazky. Ideově pol. výchova se prolínala v celém vyuč. procesu i v mimoškolní výchově. Rok 1981 byl vyhlášen za Mezinárodní rok invalidů. Škola provedl evidenci invalidních dětí ve Vlčnově - celkem 3 děti. Byly zařazeny do příslušných šk. zařízení. V lednu 1981 pololetní konference prokázala řadu pěkných výsledků zejména v ročnících se novým pojetím výuky a výchovy.

POČET ŽÁKŮ ZDŠ /i pololetí/: 350 žáků z toho 175 dívek /69 žáků přespolních - Veletiny/. Celkem 205 žáků je zapojeno do různých zájmových kroužků. Z celkového počtu prospělo 344 žáků, z toho 39 s vyznamenám. NEPROSPĚLO 6 žáků (1= I. r., 1= 4. r., 1= 6. r., 1= 7. r., 2= 8. r.) CHOVÁNÍ ŽÁKŮ: 2 žáci dvojky z chování a hodně žáků dostalo důtky učitele i ředitele.

ZÁPIS DO I. TŘÍDY byl v lednu 1981. Zapsáno 62 žáků z Vlčnova i z Veletin -z toho 36 dívek. Dále 4 žáci narození po 1. září na přání rodičů a doporučení okres. ped. psychol. poradny jsou rovněž zapsáni.

Rozvoj tělesné výchovy: 11.-16. ledna pro 43 žáků VII. tříd uskutečněn lyžařský výcvik v rekreačním zařízení SLOVSTROJ na Lopeníku. Výcvik vedli proškolení učitelé: Sudníková, Matulová, Martínek a Válek. V zimním období škola organizovala hromadný výcvik žáků v bruslení na Zimním stadiónu v Uh. Brodě. Plavecký výcvik žáků 3. roč. v Uh. Hradišti je již tradici. Finále pionýrské ligy v plavání 4. 2. se zúčastnili 2 mladší žáci, 2 mladší žákyně a 4 staršího věku. Branné cvičení bylo v červnu za účasti OŠI s. Klimentové. Zimního branného cvičení - závodu “BOJOVÁ STEZKA PORUČÍKA UŠAKOVA” v Píkovicích dne 13. 2. 1981 se zúčastnila hlídka chlapců: Petr Kolek, Zdeněk Křeháček, Jaroslav Prchlík a hlídka dívek: Jitka Pestlová, Jarmila Ondrůšková a Alena Zemková.

TURNAJ HÁZENÉ zorganizoval Alfons Balcar ve sportovní hale pro 5.-8. třídy (5 družstev děvčat). BĚH MLADÉ FRONTY 8. 4. 1981 - okrskové kolo za účasti ZDŠ Hluk a ZDŠ Dolní Němčí, dále branný závod PO “O PARTYZÁNSKÝ SAMOPAL” a koncem dubna již 10. ročník přespolní běh “O POHÁR OSVOBOZENÍ VLČNOVA”, jehož držitelem se stal Bronislav PODŠKUBKA - VIII. B.

Rozvoj DOPRAVNÍ VÝCHOVY: Pro žáky 1.- 4. roč. je zajišťována různými formami. 148 žáků se zúčastnilo rozhlasové dopravní soutěže “ZLATÁ ZEBRA”. DĚTI POZOR - ČERVENÁ.

Vítězové dopravní soutěže Mir. Moštěk a Milan Zemek (4. roč.) za odměnu jeli na zájezd do automobilového muzea KOPŘIVNICE. Dopravní cyklistický kroužek pro 26 žáků (3.- 4. roč.) vedla uč. Šustalová. Získali průkaz cyklisty. Výchova k vědeckému světovému názoru je stále stěžejní otázkou. Výsledky výchovného působení se projevily ve dnech 15.-25. června při přihlašování žáků do náboženství. Z 229 žáků 2.-7. ročníků bylo přihlášeno 74 žáků, což je 32%. Výrazný pokles proti roku 1980.

KULTURNÍ ČINNOST: Na počest 33. výročí VÍTĚZNÉHO ÚNORA 24. 2. v kinosále SLIB JISKER beseda se zástupci LIDOVÝCH MILICÍ, patronátního závodu SLOVSTROJ. PLESU SRPŠ se zúčastnili i učitelé a družební školy POBEDIM. Velmi populární je každoroční DĚTSKÝ KARNEVAL. Tradičními akcemi jsou oslavy osvobození obce, SVÁTEK PRÁCE, VLČNOVSKÉ SLAVNOSTI a VŘSR. V rámci DNE VÍTĚZSTVÍ 13. 5. v KSK bylo slavnostní předávání občanských průkazů se slibem věrnosti ČSSR - celkem 31 žáků 8.- 9. tříd. K 60. výročí KSČ škola připravila hodnotný kulturní program. Učitelé i žáci byli aktivní při agitaci a přípravě voleb do zast. orgánů.

Rozmístění žáků - volba povolání. Škola nesplnila nábor do hornictví a vojenské školy. Na střední školy se přihlásilo 8 žáků (9 třídy) a 10 žáků (8 třídy). Dále 8 žáků do uč. oboru s maturitou.

Ve VLČNOVĚ POPRVÉ NA ZDŠ NENÍ OTEVŘENA 9. třída ! Z VIII. tříd zůstalo neumístěno jen 5 dětí, které navštěvují 9. třídu při ZDŠ UH. BROD.

SOUTĚŽE: Masovou soutěží je “V ZEMI, KDE ZÍTRA ZNAMENÁ VČERA”. Okrskové soutěže 29. 1. 1981 na 3. ZDŠ v Uh. Brodě se úspěšně zúčastnili: Dana Koníčková, Lenka Straňáková, Jana Koníčková. V oblasti “věda a technika SSSR” soutěžil Pavel Mikulec, Miroslav Vaculík a Antonín VRBA. Dne 12. 2. byla do okresní soutěže recitátorů vyslána Radka Mošťková, (Radka) Koníčková Dana, Ivana Horňáčková. Další soutěž byla v RUSKÉM JAZYCE ROSSIANA za účasti 50 žáků. Do okresní fyzikální olympiády se probojoval Jaroslav BAŘINA - 9. tř. Sběr odpadových hmot - I. MÍSTO v celostátní soutěži, když žáci ZDŠ Vlčnov nasbírali za 30.836,- Kčs / ø na 1 žáka za 88,10 Kčs/. Odměnou pro nejlepšího sběrače LENKU MALÍKOVOU /VIII. B/ byl zájezd do JUGOSLÁVIE.

PROSPĚCH ŽÁKŮ NA KONCI ROKU: Z 350 žáků 48 prospělo s vyznamenáním, 4 neprospěli (1= 1. r., 2= 4. r., 1= 7. roč.). Chování: 2 žáci dvojku, 1 žák trojku z chování. Povinnou školní docházku v 9. třídě ukončilo 19 žáků. Z VIII. tříd zůstalo jen 5 děvčat. IX. třída již na ZDŠ zrušena.

UČITELSKÝ SBOR NA ZDŠ VLČNOV: Ředitelem zůstává Jan KONÍČEK, zástupkyní Božena MOŠŤKOVÁ. Změny v uč. sboru: Vojtěch JANOVSKÝ uč. 1.- 4. roč. byl přeložena na II. ZDŠ Uh. Brod. Helena JARKOVÁ uč. 5.- 8. roč. (zatím bez kvalifikace) byla přeložena do Bojkovic. Miroslava ROZUMKOVÁ uvolněná skup. ved. PO byla přeložena na ZDŠ Hluk. Ing. Ema SUDNÍKOVÁ uč. M-F-CH, na 5.- 8. byla přeložena na ZDŠ Prakšice. Do služby na ZDŠ Vlčnov nastoupily: Marie HASÍKOVÁ uč. 1.- 4. r. - vrátila se z mateřské dovolené. Alena ZEMKOVÁ M-Z (5.- 8.) návrat z mat. dovolené. Skup. ved. PO byla pověřena Svatava HALUZOVÁ - přeložena ze ZDŠ Boršic u Buchlovic. V rámci kooperace ZDŠ Vlčnov-Veletiny dojíždí do Veletiny žáci druhé třídy. realizace nového pojetí postoupila do 6. třídy. Téměř všichni učitelé jsou pro nové pojetí proškoleni.

KVALIFIKOVANOST na 2. st. ZDŠ: Ze 134 vyuč. hodin 7.- 8. roč. je 98 hod.- vyučováno odborně a 36 dosud neodborně. V 5.-6. roč. ze 132 hod. vyučováno 103 hod. odborně, 29 hod. - neodborně. Na zpracování pedag. čtení - téma “NÁZORNÁ AGITACE” se přihlásil uč. výtvarné výchovy s. Jurčička.

VYZNAMENÁNÍ UČITELŮ: V rámci dne učitelů 1981 byli vyznamenáni: JAN KONÍČEK - ředitel ZDŠ - vládní vyznamenání “ZASLOUŽILÝ UČITEL””. BOŽENA MOŠŤKOVÁ -zást. řed. ZDŠ-udělen čestný odznak vlády ČSSR a ÚRO “Vítěz SOCIALISTICKÉ SOUTĚŽE” IVAN JURČIČKA - uč. MA + TV - dopisem ONV z odb. školství MARTA HRABALOVÁ - rovněž pochvalný dopis ONV - odb. školství Uh. Hradiště.

TRAGICKÁ UDÁLOST: Dne 3. 7. 1981 následkem pádu z balkonu rodinného domku ve Veletinách zemřela Marta Hrabalová (4. B) - dcera uč. M. Hrabalové. Rozloučili se žáci i učitelé.

PIONÝRSKÉ TÁBORY: Celkem 80 pionýrů bylo v pionýrských táborech ROH. Dále byly dva tábory (pro mladší na Žítkové, pro starší v Čechách) pod vedením pion. vedoucí Mirky Rozumkové a Hany SABÁKOVÉ. Finanční podpora rodičů a jejich odb. organizací.

ORGANIZACE ŠK. ROKU 1981/82: I. A,B = 61 žáků, (II. tř. Veletiny), III. A,B = 49, IV. A,B = 45 (Celkem 155 žáků na 1.- 4.) ; V. A,B = 50, VI. A,B = 42, VII. A,B = 47, VIII. A,B = 47. (184). Počet žáků se snížil na 339. Aby se snížila směnnost v 5.- 8. přešli žáci VII. A B do učeben 1.- 4. a učitelé na vyučování přechází z jedné budovy do druhé.

SRPŠ při ZDŠ Vlčnov v čele s předsedou Tomášem BĚLOHLÁVKEM ve všech uvedených akcích /stejně jako v roce 1980/ škole velmi pomáhají.

Český svaz žen ve Vlčnově - 1981

má organizován celkem 129 členek v čele s předsedkyní Pavlou Kučerovou č. 954. Členky organizace ČSŽ se aktivně zúčastňovaly důležitých politických a budovatelských akcí. V roce 1981 převzaly do soc. péče dům č. 57, zde jsou shromážděny sbírky MUZEA z Uh. Brodu. Zde odpracovaly dvě brigády. Dále pomáhaly při dokončování výstavby obřadní síně, zejména při úklidu veřejného prostranství a při vlčnovských slavnostech připravovaly výstavu výšivek. Na výroční schůzi 7. 1. 1982 byl zvolen nový 18členný výbor s novou předsedkyní Martou KONDROVOU č. 873.

ČESKÁ STÁTNÍ SPOŘITELNA

Uh. Hradiště uvádí pro zápis do kroniky MNV Vlčnov tyto údaje: V jednatelství ve Vlčnově bylo k 31. 12. 1981 uloženo na vkladech ve 2.400 vkladních knížkách celkem 22.638.716,- Kčs.
Průměrný vklad na 1 knížce je 9.432,- Kčs. Průměrný vklad na 1 dům činí 20.600,- Kčs.

DECHOVÁ HUDBA VLČNOVJANKA - 1981 - hraje od června pod uměleckou agenturou BRNO

Zřizovatelem dechové hudby Vlčnovjanky je agilní Klub sportu a kultury ve Vlčnově. Jejím zakladatelem a dirigentem je umělecký vedoucí Antonín Koníček - ředitel Lidové školy umění v Uh. Ostrohu. Organizačním vedoucím je Jan Moštěk č. 894, pokladníkem Mahdalík Josef.
Ve Vlčnovjance účinkují tito hudebníci: Koníček Antonín, Moštěk Jan, Mahdalík Josef, Koníček Josef, Šebesta Josef, Nevařil Pavel (starší), Nevařil Pavel (mladší), Mlýnek Josef, Kužela Zdeněk, Dacík Josef, Moštěk Jan (mladší), Kašpařík Zdeněk, Uher Josef, Kršička Jindřich, Jordán Pavel. Zpěváci: MALINA Josef, SMÍŠOVSKÁ Věra, KONÍČKOVÁ M., ZÁBRANOVÁ M.
Lidoví vyprávěči: Jožka Pavlíček z Kunovic a Tonda Prajza z Bojkovic
Konferenciérka: Marie KŘAPOVÁ, ZVUKAŘ: Antonín KŘAPA.

Činnost VLČNOVJANKY v roce 1981 je velmi bohatá: Bylo to hlavně těchto 38 akcí, které šíří slávu Vlčnova po celé republice:

10/1 - ples včelařů Vlčnov, 16/1 okresní ples ČSS Vlčnov, 17/1 ples Květů- Praha, 24/1 ples KSČ Vlčnov, 7/2 ples KSK Vlčnov, 21/2 ples ve STRÁŽNICI, 28/2 ESTRÁDA JZD Marefy, 27/2 ples řezníků KROMĚŘÍŽ, 5/3 ples JZD Žarošice, 14/3 výr. schůze JZD Závišice, 14/3 výr. schůze JZD Lubina, 24/4 Prestro Uh. Brod, 29/4 předmájový průvod Vlčnov, 1/5 1. MÁJ Uh. Brod; průvod + estrádní pořad, 26/5 státní statek Bojkovice, 4/6 estráda Záhřeb, 3/7 estráda SLAVIČÍN, 5/7 estráda Jezeřany, 10/7 estráda VYŠKOV, 14/7 estráda ZK Uh. Brod, 16/8 dožínky BLUČINA, 6/8 DEN TISKU A TELEVIZE BRNO, 11/8 estráda Otrokovice, 12/8 estráda PRACHATICE, 13/8 okr. dožínky PELHŘIMOV, 19/9 okresní KOŠTÝŘ Uh. Hradiště, 26/9 ČS. TELEVIZE zvuk Brno, 6/10 Čs. televize - OBRAZ - Brno, 10/10 estráda Čs. Budějovice, 18/10 Otrokovice, 30/10 estráda Jeseníky, 31/10 estráda Karlova Studánka, 6/11 oslavy VŘSR Vlčnov, 14/11 estráda Třebíč, 22/11 estráda Záhřeb na Mor., 9/12 estráda Gottwaldov, 11/12 estráda Ždánice. /Viz: foto - KOŠTÝŘ!/.

ZKOUŠKY - UMĚLECKÁ AGENTURA BRNO

12. 5. 1981: Písemné, ústní a praktické zkoušky všech členů hudby pro přijetí a začlenění pro uměleckou agenturu BRNO.

24. 5. 1981 - Předváděcí nový estrádní pořad u komise v Brně.
7. 6. 1981 - Prodejní koncert pro zástupce podniků a kulturních zařízení v celé ČSSR. Koncert konán rovněž v Brně.

Hrát na Slovácku dobrou dechovku - to je snad přímo povinnost. A navíc v tak významném centru jako je Vlčnov, proslulém nejenom tradiční Jízdou králů, národopisnými slavnostmi, krásným krojem a vinnými búdami, ale i více než stoletou tradicí dechové hudby ve Vlčnově a tento úkol dechová hudba VLČNOVJANKA odpovědně plní.

Zhodnocení roku 1981 ve Vlčnově

V naší vlasti v roce 1981 se konaly velmi významné politické události, které měly podstatný vliv na život a činnost občanů i složek Národní fronty. Byl to hlavně XVI. sjezd KSČ a VOLBY do zastupitelských orgánů. O rozvoj politického, hospodářského i kulturního života v I. pololetí se starali čelní představitel MNV v čele s předsedou Františkem KŘIVDOU č. 643, tajemníkem Fr. Koníčkem č. 1100 v úzké spolupráci s VO KSČ v čele s předsedou Fr. Klabačkou 817 a předsedou NF Ing. Josefem KUČEROU. Za jejich dlouholetou a velmi úspěšnou činnost jim patří poděkování od všech občanů Vlčnova a přání hodně zdraví v jejich dalším životě.

Do II. pololetí roku 1982 po volbách nastoupila mladší generace v čele s nově zvoleným předsedou MNV ve Vlčnově Karlem Křapou č. 812, tajemníkem Stanislavem Mihelem, bytem Veletiny č. 204, nově zvolenou radou MNV a novými poslanci. Úspěšně pokračují v rozvoji politického a hospodářského a kulturního života v obci rovněž v úzké spolupráci s VO KSČ v čele s předsedou Karlem MOŠŤKEM č. 958. Byla jim dána důvěra občanů a již za uplynulou dobu jejich činnosti je vidět, že nezklamou.

Neméně důležitou politickou událostí roku 1981 bylo uskutečnění integrace MNV Vlčnov - Veletiny. Čelní představitelé jsou si vědomi důležitosti plnění volebních programů obou obcí a lze věřit, že v současném období i v příštím letech budou všechny úkoly beze zbytku plněny.

Rok 1981 znamenal další krok na cestě k budování rozvinuté socialistické společnosti i v boji za trvalý mír ve světě.

ZÁVĚR


Zápisy do kroniky jsou zpracovávány na základě písemné dokumentace MNV Vlčnov, všech složek Národní fronty a podniku OPP Jakos Vlčnovjan a JZD Vlčnov.

Obsah zápisu do kroniky byl projednán a schválen na MNV Vlčnov 17. 3. 1982.

Důležitou součástí kroniky je filmové a fotografické zpracování pod vedením KSK ve Vlčnově. Fotografickou dokumentaci tvoří Ing. Antonín Pavelčík a filmovou dokumentaci Josef VOZÁR.

FILMOVÁ KRONIKA 1981 obsahuje:

VOLBY POSLANCŮ do zastupitelských orgánů všech stupňů – 1981

VLČNOVSKÉ SLAVNOSTI s JÍZDOU KRÁLŮ – 1981

SLOVÁCKÝ KOŠTÝŘ ve Vlčnově – 1981

KROJOVÝ PLES KLUBU SPORTU A KULTURY ve VLČNOVĚ – 1981

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA.

BUDOVÁNÍ VČELAŘSKÉHO AREÁLU.

VČELAŘSKÝ PLES, ZÁJEZD.

BUDOVÁNÍ A SLAVNOSTNÍ OTEVÍRÁNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÉHO VÍCEÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ.

 

OBSAH ZÁPISU KRONIKY MNV VLČNOV PROJEDNÁN A SCHVÁLEN 17. 3. 1982.
 

 

 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download