Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1980

Rok 1980

 

Rok 1980 byl v celé naší vlasti a také v naší obci ve Vlčnově ve znamení oslav 35. výročí osvobození ČSSR slavnou Sovětskou armádou, byl posledním rokem šesté pětiletky a v tomto roce se konala v pořadí již pátá celostátní spartakiáda v Praze. V roce 1980 se také konaly XXIII. olympijské hry v Moskvě - poprvé v historii v socialistické zemi světa.

Důležitou událostí v ČSSR bylo i v květnu znovuzvolení soudruha Gustava Husáka do nejvyšší státní funkce - prezidenta ČSSR. Pro obec Vlčnov lze pokládat za velmi významné a důležité uskutečnění sloučení - INTEGRACI MNV Vlčnov a MNV Veletiny dnem 1. 7. 1980.

Rok 1980 byl i rokem celostátního sčítání lidu, domů a bytů k 1. 11. 1980, což přineslo v celé ČSSR, ale i v naší obci řadu důležitých faktů o růstu životní úrovně všeho obyvatelstva.

Rada MNV ve Vlčnově v čele s předsedou Fr. Křivdou 643, tajemníkem MNV Fr. Koníčkem 1100, VO KSČ v čele s předsedou soudruhem Františkem Klabačkou 817 všechny složky Národní fronty pod vedením předsedy ing. Josefa Kučery iniciativně na počest 35. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou plní velmi bohatý volební program roku 1980. V roce 1980 již tradičně byl vypracován školskou a kulturní komisí a radou MNV Vlčnov schválený jednotný plán kulturně výchovné činnosti, který byl velmi bohatý, v průběhu roku důsledně sledován a plněn.

INTEGRACE MNV Vlčnov a MNV Veletiny

Integrace MNV Vlčnov a MNV Veletiny byla schválena na plenárním zasedání dne 6. 6. 1980 v 19.00 hodin v hale KLUBU SPORTU A KULTURY ve Vlčnově za účasti poslanců obou národních výborů i velmi dobré účasti členů komisí. Pro integraci hlasovalo 21 poslanců, jeden se zdržel hlasování (s. Slunečko z Veletin) a 5 poslanců bylo omluveno. Jednání byl přítomen zástupce ONV KSČ z Uh. Hradiště s. Marvan, který všem vysvětlil důležitost integrace obou národních výborů z hlediska kvalitnějšího i hospodárnějšího řízení obou obcí. Velká většina občanů Vlčnova i Veletin přijali integraci kladně. Je pravdou, že někteří občané z Veletin jsou nespokojení s tím, že činnost ve Veletinách je velmi roztříštěna. Půda katastru Veletin je součástí sloučeného JZD Poolšaví se sídlem v Havřicích, požárníci jsou organizováni ve Véskách, myslivci v Míkovicích a někteří občané z hlediska náboženského poukazují i na to, že chodí do kostela v Hradčovicích, kde mají i hřbitov. Děti do školy chodí do Vlčnova od roku 1927 (Do Měšťanky ! )

Otázka integrace obou MNV bylo s občany projednána a schválena bez závažnějších připomínek na veřejné schůzi v kinosále ve Vlčnově dne 21. března 1980 a 28. března 1980 ve Veletinách.

Ustavující schůzi MNV dne 6. 6. 1980 v KSK vedl soudruh František KŘIVDA dosavadní předseda MNV Veletiny za účasti zástupců ONV s. MARVAN, s. NOSTERSKÝ, za OV KŠČ s. KUNDRATA, poslance FS Jana KUČERY a poslance KNV Aloise KASPERA.

 

VOLBY do integrovaného MNV VLČNOV dne 6. 6. 1980 v KSK V 19.00 hodin :

 

PŘEDSEDA MNV

s. KŘIVDA František

Vlčnov č. 643

MÍSTOPŘEDSEDA MNV

s. VIKTORA František

Veletiny č. 3 2

MÍSTOPŘEDSEDA MNV

s. KLABAČKA František

Vlčnov č. 817

TAJEMNÍK MNV

s. KONÍČEK František

Vlčnov č. 1100

 

RADA MNV VLČNOV je 13 členná, kde je zvoleno 9 členů z Vlčnova a 4 členové z Veletin.

 

KŘIVDA František

č. 643 Vlčnov

(KSČ)

VIKTORA František

Veletiny 3

(KSČ)

KLABAČKA František

Vlčnov 817

(KSČ)

KONÍČEK František

Vlčnov 1100

(KSČ)

KŘIVDA František

Veletiny 175

(KSČ)

ŠEVČÍK Karel

Veletiny 53

(bezp.)

HABARTA Antonín

Veletiny 90

(KSČ)

 

 

KUČEROVÁ Pavla

Vlčnov 854

(KSČ)

KŘAPA Karel

Vlčnov 812

(KSČ)

JURČÍK Josef

Vlčnov 338

(bezp.)

KAŠPAŘÍK Fr.

Vlčnov 1035

(bezp.)

ZEMEK Josef

Vlčnov 844

(bezp.)

MOŠTĚK Jaroslav

Vlčnov 70

ČSL

 

KOMISE MNV VLČNOV

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ KOMISE: Předseda: ZEMEK Josef - Vlčnov 844,místopředseda: VÁLKOVÁ Alžběta - Veletiny 149, tajemnice JURČIČKOVÁ M. 1100, Členové: MOŠŤKOVÁ Božena 958, ZEMKOVÁ Marie 742, MARTINKOVÁ Marie 138, KONÍČEK Frant., 1054, MVDr. PLACHÝ Antonín 1075, ŠÁTEK Jaroslav 512, KONÍČEK Jan 934, STAROBA Antonín 558, PIJÁČKOVÁ Helena - Veletiny 95.

KOMISE VÝSTAVBY a ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: Předseda: KAŠPAŘÍK Fr. 1035, místopředseda: ZÁLEŠÁK Zd., Veletiny 190, tajemnice: Dacíková Lud. 601, Členové: SKŘIVÁNEK Josef Veletiny 187, ing. KRYŠTOF Jiří Veletiny 177, ZEMEK Josef 1070, ing. DOSTÁLEK V. 1080, DACÍK Jan 42, MOŠTĚK Fr. 1040, KLABAČKA Antonín 312, TYKAL Josef 929, KNOTEK Josef 981, KONÍČEK Miroslav 518;

KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ: Předseda: KUČEROVÁ Pavla 954 místopředseda: DOSTÁLKOVÁ Anna - Veletiny 52, tajemnice: ROHLÍKOVÁ M. 1037, Členové: NEVAŘILOVÁ Marie - Veletiny 84, ULČÍKOVÁ Božena 692, KŘAPA Jar. 837, MÁSLOVÁ Ludmila 1015, BAŘINOVÁ Fr. 115, MATOŠKOVÁ J. 19, PODŠKUBKOVÁ B. 931

KOMISE PRO VEŘEJNÝ POŘÁDEK: PŘEDSEDA: KŘAPA Karel č. 812,místopředseda: ROUS Zdeněk Veletiny 33, tajemnice: MOŠŤKOVÁ Marie 930 Členové: MALÍK Josef Veletiny 92, ŠIMON Alois - Veletiny 71, KONÍČEK Jos. 360, VACULÍK Jaroslav 292, KADLČÍK Fr. 822, ROHLÍK Frant. 1037, KONÍČEK Fr. 77, KOVÁŘ Jaroslav 1073, CHVÍLÍČEK Josef 587.

KOMISE PRO MLÁDEŽ A TĚLOVÝCHOVU: PŘEDSEDA: MIKULEC Fr. 485,místopředseda: ZÁLEŠÁK Vlad. Veletiny 194. Tajemník: CHVÍLÍČKOVÁ L. 649 Členové: NEVAŘILOVÁ M. Veletiny 45, CHALOUPKA Bedřich 998, PODŠKUBKA Jos. 896, MIKULEC Karel 1029, VÁLEK Ant. 43, HORŇÁČEK Fr. 723, GAVALEC Fr. 606

KOMISE FINANČNÍ: PŘEDSEDA: JURČÍK Josef 338, místopředseda: ZÁBRANA Jiří - Veletiny 132, tajemnice: MAJÍČKOVÁ M. 880 Členové: KONÍČEK Jar. Veletiny 181, ŠEVČÍK Josef Veletiny 101, ULČÍKOVÁ Fr. 1017, VOZÁROVÁ Cecílie 953, KRYŠTOF Lad. 547, RYŠAVÝ Vl. 377, LOUCKÝ Jaroslav 388, Indra Josef, MOŠTĚK Antonín.

KOMISE ZEMĚDĚLSKÁ A MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ:Předseda: MOŠTĚK Jaroslav, Vlčnov č. 70, místopředseda: SLUNEČKA Josef, Veletiny č. 176, tajemnice: ROHLÍKOVÁ M. 1037, Členové: BEREŇ Milan - Veletiny 124, BAŘINOVÁ Anna - Vlčnov 543, ZEMEK František - Vlčnov 281, KUČERA Jan - Vlčnov 580 (agr. JZD ), MOŠTĚK František - Vlčnov 1038, MIKULEC Josef - Vlčnov 64. SBOR PRO OBČANSKÉ

ZÁLEŽITOSTI MNV VLČNOV: Předseda: KLABAČKA František - Vlčnov 817,Místopředseda: BIČAN Josef - Veletiny 196, tajemnice: MOŠŤKOVÁ Marie - Vlčnov 930, Členové: HRABALOVÁ Marta - Veletiny 9, KUČEROVÁ Pavla 954, BOBČÍKOVÁ M. 709, JANOVSKÝ Vojtěch 994, MIKULCOVÁ Jana 485, MATOŠKOVÁ Jiřina 19, ZEMKOVÁ Liba 513, PODŠKUBKOVÁ Božena 931, JANEČEK Drah. 1037, ZÁLEŠÁKOVÁ Marie č. 994

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Předseda: JANEČEK Drahomír 1037, místopředseda: KONÍČEK Miroslav 518, tajemnice: KRYŠTOFOVÁ Jiřina 547, Členové: Lekeš Josef 467, Martínek Jar. 138, ing. Novotný Mir. 142, Janča Lud. 330, Jedlička Štěpán 658, ing. Podškubka Luboš 836, KONÍČEK Josef 130, SIXTA Václav 1105, KNOTEK Josef 863, BAŘINA Josef ml. 613, MIOSGA Josef 1038, DIVOKÝ Miroslav 444, STAROBOVÁ Marie 639, HRUBOŠOVÁ M. Veletiny 171, HLADIŠ Jos. Veletiny 145, VAVŘÍKOVÁ M. Veletiny 4.

 

PŘEHLED O DŮLEŽITÝCH AKCÍCH V OBŘADNÍ SÍNÍ MNV VLČNOV:
Na MNV Vlčnov slavnostně VÍTÁNÍ DĚTÍ - celkem 48, z toho 8 dětí nekřtěno církevně.
SŇATKŮ celkem 17, z toho 3 nebyly opakovány.

 

 

Dne:

1. září 1980:VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ do školy: 54 dětí

 

11. května 1980:PŘEDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ: 48 žáků

 

5. července 1980:slavnostní SRAZ PADESÁTNÍKŮ: 52 přítomných

 

 

 

ZLATÉ SVATBY:

 

Jan a Marie BAŘINOVI č. 470

dne: 24. května 1980

Annastazie a Vincenc TYKALOVI č. 81

dne: 5. července 1980

Jan a Marie KŘIVDOVI č. 690

dne: 19. října 1980

 

 

 

Nejstarší občané obce:

MOŠTĚK Jan č. 356

dne: 10. 9. 1888 93 let !

 

JURČÍKOVÁ Anežka č. 121

dne: 18. 4. 1889 92 let !

 

KNOTKOVÁ Anna č. 144

dne: 22. 11. 1889 92 let !

 

Budovatelská činnost MNV Vlčnov v roce 1980

Úsilí MNV, poslanců a složek NF v úzké spolupráci z ostatními občany Vlčnova bylo zaměřeno v roce 1980 zejména na dvě důležité investiční akce: SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍŇ NA HŘBITOVĚ: /Viz: foto, tisk/ Občané na této akci v roce 1980 odpracovali bezplatně 5.830 brig. hodina při finančním nákladu 444.000,- Kčs vytvořili hodnotu díla 713.000,- Kčs. Celkem hodnota obřadní síně činí 1.700.000,- Kčs

VÍCEÚČELOVÉ ZAHRÁDKÁŘSKÉ ZAŘÍZENÍ: /Viz: foto, tisk/ Tato stavba je sice akcí „Z“ MNV Vlčnov, ale na této akci se nejvíce podílí funkcionáři a členové organizace zahrádkářů a ovocnářů - odpracovali 5.050 brig. hodin. V roce 1980 zde bylo celkem odpracováno 6.950 brig. hodin a při finančním nákladu 333.000,- Kčs vytvořeno dílo za 480.000,- Kčs.

NEINVESTIČNÍ AKCE: Vzhled obce se každoročně zlepšuje. Na údržbě veřejného prostranství bylo celkem odpracováno -

 

občany Vlčnova i složkami NF

44.690 brig. hodin

na údržbě zeleně v obci

36.350 brig. hodin

Bytový fond v soc. sektoru

8.795 brig. hodin

Celkem odpracováno

89.835 brig. hodin

 

SBĚR ODPADOVÝCH HMOT (i s Veletinami).

 

STARÉ ŽELEZO:

31.950 kg

z toho Vlčnov:

8.950 kg

Veletiny

23.000,- kg

STARÝ PAPÍR:

128.000 kg

z toho Vlčnov:

64.000 kg

Veletiny

64.000,- kg

TEXTIL:

113.000 kg

z toho Vlčnov:

51.300 kg

Veletiny

61.700,- kg

 

Pozn. BUDOVATELSKÁ ČINNOST ve Veletinách je vedena V KRONICE obce Veletiny. Jejich největší akcí je regulace OLŠAVY (28 mil. Kčs ).

 

SLOŽKY NÁRODNÍ FRONTY ; MNV - BUDOVATELSKÁ ČINNOST

 

 

 

Odpracováno brig. hodin:

SLOŽKA NÁRODNÍ FRONTY:

PŘEDSEDA:

AKCE “Z”:

Veř. prost.:

ZELEŇ:

BYT. FOND:

VO KSČ

KLABAČKA Frant.

240

260

180

-

ČSL

PEŠL Antonín

930

1360

1090

300

ČSS

KUČERA Jan

110

150

170

-

ČSŽ

KUČEROVÁ Pavla

230

520

620

180

SRPŠ- MŠ+ZDŠ

BĚLOHLÁVEK V.

100

370

410

1480

ČSČK

VOZÁR Josef

100

250

270

120

ČSCHDZ

MOŠTĚK Frant.

70

105

115

215

VČELAŘI

VOZÁR Václav

210

535

240

950

ČSPO

PLESL Antonín

100

170

75

180

SSM

ZEMEK Frant.

260

200

240

220

DV Jednota

ZEMEK Josef

130

215

220

150

Zahrádkáři

ZEMEK Josef

5050

620

150

-

JZD

ŠIK Frant.

280

480

350

300

PO ZDŠ

/ved. PO SK./

-

4250

1650

1100

SVAZARM

VACULÍK Boh.

-

120

100

-

MYSLIVCI

MIKULEC A.

450

1050

3300

1500

Tělovýchova

MOŠTĚK K.

-

400

800

1550

SČSP

MÁSLO

50

80

70

120

JAKOS ROH

MOŠTĚK K.

180

230

275

225

KSK

KŘAPA K.

320

280

175

205

CELKEM složky NF:

8.810

11.645

10.500

8.795

 

Z přehledu je vidět, že v roce 1980 se na budovatelské činnosti nejvíce podíleli zahrádkáři mimořádným úsilím hlavně na stavbě víceúčelového zařízení.

 

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ, BYTŮ k 1. 11. 1980 

Na základě usnesení vlády ČSSR ze dne 26. 1. 1978 bylo k 1. 11. 1980 provedeno v ČSSR provedeno sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání v obcích a jednotlivých obvodech vykonali sčítání sčítací komisaři a revizoři jmenovaní ONV Uh. Hradiště. Ve Vlčnově bylo jmenováno 9 sčítacích komisařů a 2 sčítací revizoři, ve Veletinách 2 sčítací komisaři. Pro sčítání bylo použito těchto jednotných tiskopisů: SČÍTACÍ ARCH, DOMOVNÍ LIST, REGISTRAČNÍ LÍSTEK. Sčítací revizoři s. Josef Jurčík a Lad. KRYŠTOF od všech sčítacích komisařů a Vlčnov i Veletiny převzali výsledky a provedli sumarizaci. V současné době jsou známé tyto důležité výsledky:

 

CELKOVÝ POČET OBYVATEL s trvalým pobytem k 1. 11. 1980 

ve Vlčnově

3.276

z toho1631 mužů a 1645 žen

ve Veletinách

638

z toho 295 mužů a 343 žen

CELKEM

3.914

z toho 1.926 mužů a 1.988 žen

 

 

Přehled o vývoji počtu obyvatel podle dřívějších sčítání:

 

 

ROK SČÍTÁNÍ:

VLČNOV

VELETINY

1854

1399 obyvatel

377 obyvatel

1869

1405

370

1880

1650

403

1890

1876

456

1900

2188

477

1910

2447

568

1920

2529

601

1930

2789

609

1950

3002

662

1960

3473

691

1970

3414

676

1980

3276

638

 

Počet obyvatel ve Vlčnově i ve Veletinách od roku 1960 klesá. Ve Vlčnově za posledních 20 let ubylo 197 obyvatel a ve Veletinách ubylo 53 obyvatel. Úbytek je způsobem stěhováním mladých lidí do měst. Jednou z hlavních příčin je otázka pracovní příležitosti. Soustavný rozvoj zemědělské velkovýroby, mechanizace znamená pokles počtu pracovníků v JZD a tím narůstá počet cestujících do práce mimo obec, případně ke stěhování.

 

Kde naši lidé pracují:

VLČNOV:

VELETINY:

Pracuje v obci:

517 osob

59 osob

Mimo obec - v okrese:

962 osob

243 osob

V jiném okrese Jihomor. kraje

72 osob

9 osob

V jiném kraji

76 osob

15 osob

 

EKONOMICKY ČINNÉ OSOBY VČETNĚ PRACUJÍCÍCH DŮCHODCŮ:

 

MUŽI:

ŽENY:

CELKEM:

ve Vlčnově:

901

726

1627

ve Veletinách:

165

161

326

 

PŘEHLED O POČTU DOMŮ, BYTŮ A JEJICH VYBAVENOSTI:

 

DOMY:

Celkem domů:

z toho neobydlených:

 

ve Vlčnově:

1065

88

/Důvody: přestavby

ve Veletinách:

198

20

demolice, obydl. občas.../

BYTY:

Celkem bytů:

z toho neobydlených:

 

ve Vlčnově:

1109

94

 

ve Veletinách:

217

27

 

 

 

OBYTNÉ BYTY MAJÍ tento počet pokojů:

 

VLČNOV:

VELETINY:

5 a více pokojů

89

21

4 pokoje

167

28

3 pokoje

217

49

2 pokoje

305

65

1 pokoj

237

27

 

 

 

STÁŘÍ DOMŮ:

 

VLČNOV:

VELETINY:

Postaveno do roku:

1899

143

12

 

1919

89

14

 

1945

194

24

 

1960

200

39

 

1970

192

53

 

1975

118

20

 

1980

79

16

 

 

 

Průměrná podlahová plocha na 1 byt:

VLČNOV:

VELETINY:

obytná:

43 m2

47 m2

celková:

70 m2

79 m2

 

 

VYBAVENÍ BYTŮ:

VLČNOV:

VELETINY:

KOUPELNA je u

728 bytů

132 bytů

VODOVOD

694 bytů

135 bytů

ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

450 bytů

113 bytů

CHLADNIČKA

816 bytů

165 bytů

PRAČKA

899 bytů

161 bytů

- z toho pračka automatická

180 bytů

31 bytů

TELEVIZOR

859 bytů

158 bytů

- z toho televizor barevný

34 bytů

6 bytů

CHATU MÁ

21 bytů

5 bytů

MOTOCYKL

117 bytů

13 bytů

OSOBNÍ AUTOMOBIL

291 bytů

59 bytů

 

 

Kolik žije obyvatel v ČSSR:

ČSR

Jihomor. kraj

okr. Uh. Hradiště

10.277.000

10.289.000

2.040.000

147.310

 

Růst životní úrovně

/v okrese Uh. Hradiště/ Průměrná velikost 1 bytu je 45,6 m2, na 1 byt připadá 3,3 obyvatele a na 1 obyvatele 13,7 m2 obytné plochy. Koupelnou a vodovodem je vybaveno 80% bytů, plynem topí 20,4%, ústřední nebo etážové topení má 59% bytů, chladničky, pračky a televizory má 85% bytů, rekreační chatu má každá 24. rodina a osobní auto každá třetí rodina.

 

Zemědělská výroba v roce 1980 - JZD Vlčnov

Na výroční členské schůzi JZD konané v Klubu sportu a kultury dne 6. 2. 1981 bylo možno za přítomnosti mnoha družstevníků, ale i hostů z okresu i ministerstva zemědělství z Prahy konstatovat celou řadu velmi dobrých výsledků v rostlinné i živočišné výrobě. Dá se říci, že nejlepších výsledků v celé historii existence JZD Vlčnov. Ke kádrovým změnám v roce 1980 nedošlo - stále je předsedou s. František ŠIK z Buchlovic, i když v závěru roku se jeho zdravotní stav dost zkomplikoval.

Pro zajímavost porovnání obrovského vzestupu zemědělství výroby za uplynulých 10 let: Zatímco v roce 1970 byl celkový výkon JZD 18.652.000,- Kčs, v roce 1980 činil 43.153.000,- Kčs. Produkce rostlinné výroby vzrostla 2x, produkce živ. výroby 3x. Zisk v roce 1970 činil 2.500.000,- Kčs, v roce 1980 již 12.168.000,- Kčs.

Na růstu životní úrovně pracujících je možno vidět vyšší spotřebu fondu kulturních a sociálních potřeb - vyšší počet rekreací i zahraničních zájezdů, vyšší % příspěvků na důchody, na stravování, pionýrské tábory a jiné kulturní a sociální účely. Zatím co v roce 1970 byl přidělen na FKSP jen 171.000,- Kčs a spotřeba 123.000,- Kčs, v roce 1980 byl příděl 400.000,- Kčs a spotřeba 355.000,- Kčs.

Zvýšené výkony podmiňují i zvýšení mezd. V roce 1980 bylo na mzdách vyplaceno 6.552.000,- Kčs a z fondu odměn 1.028.000,- Kčs, celkově mzdy 7.580.000,- Kčs, což představuje roční výdělek na 1 pracovníka 29.153,- Kčs. Tímto ukazatelem patří Vlčnov k nejlepším na okrese. Celková hodnota základních prostředků činí 58.759.000,- Kčs, což je 2x více než v roce 1970. JZD Vlčnov mimo investiční činnost dokázalo v roce 1980 uhradit i 3 milióny Kčs dluhu, který byl na výstavbě velkokapacitního kravína a měl být splácen ještě 3 roky.

Hospodářské výsledky v rostlinné a živočišné výrobě: V roce 1980 byly překročeny plánované tržby o 5 miliónů Kčs zásluhou velmi dobrých výsledků v rostlinné i živočišné výrobě.

OBILOVINY byly pěstovány na ploše 1020 ha (56% orné půdy). Bylo dosaženo rekordních výnosů v celé historii družstva a průměrných ha výnosem 57 q se řadí na 6. místo v okrese. Nejvyššího výnosu ø z 1 ha 71 q obilí sklidilo JZD Družba - Boršice u Buchlovic a dále 4 družstva sklidila ø přes 60 q/ha a sice: JZD Slovácko POLEŠOVICE, JZD Vít. únor - ZLECHOV, JZD Dolina Staré Město a JZD MÍR Kunovice. /Viz: foto/.

Ve Vlčnově ø 57 q mohl být ještě lepší, kdyby nezklamala kukuřice na zrno (dala jen ø 30 q/ha). Pšenice ozimá dala ø 58,8 q, na žádném honu nebyl nižší než 50 q. Nejvyšší výnos hon č. 13 = 70,5 q/ha. Osvědčené odrůdy pšenice ozimé: SÁVA, SLAVIA, MIRONOVSKÁ. Ozimý ječmen byl rovněž pěkný - ø výnos 57,6 q - nejvyšší výnos ø 60 q dal hon na PODKOJNÍ.

ŽNĚ byly zahájeny vlivem chladného roku až 5. srpna - to je doba, kdy v minulých letech žně končily. Žně probíhaly velmi dobře za pomocí vlastních a kooperačních kombajnů - sklízelo celkem 12 kombajnů. Sláma byla z polí uklizena do 30. srpna. Naši kombajnéři byli úspěšní i v okresní soutěži.

CUKROVKA byla osévána pro nepříznivé počasí pozdě - až 4. května. Nestejnosměrné klíčení i horší kvalita jednocení umožnila dosažení jen průměrného počtu 77.000 jedinců na 1 ha a sklizeň 405 q/ha znamenala výrobu 80.938 q - splnění plánu výroby na rok 1980. Všechna cukrovka sklizena ořezávači a vyorávači.

VINOHRADY: Vinohradníci nebyli spokojeni s velmi chladným rokem a nízkou cukernatostí. V JZD bylo dosaženo průměrné sklizně 3,6 q hroznů z 1 ha. Rovněž ovoce těžko dozrávalo a mělo nízkou cukernatost. I švestky na vaření a sušení byly málo sladké, ale kvas v pálenici byl dobrý - slivovice tekla jako v minulých letech.

PÍCNINY: Víceleté pícniny daly 110 q/ha suché píce.

OKURKY: Na okurky rok velmi špatný JZD na plán 80 tun dodalo jen 44 tun. Ani pěstitelé nebyli spokojeni. Studený rok!

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA:

Funkci zootechnika zastává ing. Luboš Podškubka a výsledky jsou dobré. JZD Vlčnov v dojivosti krav na okrese patří mezi 3 nejlepší družstva: JZD Dolní Němčí - JAVOŘINA, JZD POLEŠOVICE - SLOVÁCKO, JZD VLČNOV. V roce 1980 bylo dosaženo průměrné dojivosti 11,18 l na kus a den s roční dojivostí 4.091l na dojnici při spotřebě 0,27 kg jádra. Celoroční plán splněn na 105 %. Natalita - počet živě narozených telat na 100 krav činila 106,3 %. CELKEM JZD CHOVÁ 750 ks KRAV. Záhumenkáři ani tak zvaní jednotlivě hosp. rolníci již krávy žádné nechovají. Celkem chovají v obci jen dohromady 23 jaloviček a býčků, 11 koz, 53 ovcí a beranů, 108 prasat a 3.611 ks drůbeže.

Záhumenkáři obhospodařují 79 ha (35 ha orné, 2 ha louky, 42 ha ostatní) Drobní držitelé obhospodařují 18 ha (10 ha orné a 8 ha ostatní) JZD obhospodařuje: 1894 ha (1829 ha orné, 33 ha louky, 32 ha ostatní).

VÝROBA MASA: Hovězího masa JZD dodalo 2.667 q, přírůstek 0,94 kg u žíru, u ostatního skotu 0,73 kg při spotřebě 2,27 kg jádru na 1 kg přírůstku.

ODCHOV SELAT na 1 prasnici činil 20,64 ks. Dodávka masa vepřového 2773 q, průměrné přírůstky 0,63 kg při spotřebě 3,6 kg jádra na 1 kg přírůstku. Dodávka byla splněna na 104,5 %.

 

POČASÍ - 1980

Rok 1980 lze charakterizovat jako rok studený s nižším počtem slunečných dní, s nižšími průměrnými ročními, měsíčními i denními teplotami než vykazuje 50letý průměr. Množství srážek odpovídá 50letému průměru - je jen o 28 mm menší a to nebylo rozhodující. Nejvíce srážek spadlo v srpnu = 94,5 mm, v červenci = 79,8 mm a v červnu = 73,5 mm. Nejméně únor = 16,8 mm. Vlivem chladna byla veškerá vegetace o 2-3 týdny opožděna a nedařilo se hlavně kukuřici na zrno a okurkám, nebyli spokojeni zahrádkáři a vinaři.

 

 

Přehled o počasí:

CELKEM

Nejvíce mm

Průměrná

Pozn.: sněžení,

MĚSÍC:

mm srážek:

dne:

teplota °C

bouřky, mlhy:

Leden:

23,9 mm

30/1 6,8 mm

4,91

6/1 8 cm sněhu

Únor:

16,8 mm

16/2 4,5 mm

0,07

29/2 5 cm sněhu

Březen:

30,1 mm

20/3 6,4 mm

2,94

20/3 3 cm sněhu

Duben:

43,3 mm

22/4 11 mm

6,44

22/4 sníh s deštěm

Květen:

27,1 mm

31/5 12,1 mm

11,34

(jen poprašek)

Červen:

73,5 mm

23/6 20 mm

15,66

Bouřky: 5,10,15, 16,22,23,29,

Červenec:

79,8 mm

4/7 19,4 mm

17,43

Bouřky: 7, 21, MLHA (28,29)

Srpen:

94,5 mm

12/8 41,5 mm

17,12

Bouřky: 5, 6, 8, 12,30

Září:

42,4 mm

9/9 10,4 mm

9,53

MLHY: 16,23,24, 25,29,

Říjen:

60,5 mm

13/10 13,5 mm

8,09

MLHY: 6,10 Mrazík: 20,21,22

Listopad:

40,7 mm

4/11 6,2 mm

2,45

Sníh: 4,7,8,10,27, 28,30.

Prosinec:

28,8 mm

6/12 6,4 mm

- 1,2

Sníh: 3,5,6. Mráz: 17,29

CELKEM:

561,4 mm

 

prům. 8,09 °C

 

50letý průměr:

589 mm

 

prům. 9,2 °C

 

ROZDÍL:

- 27,6 m

 

- 1,11 °C

/STUDENÝ ROK!/

 

Dohlížecí výbor JEDNOTY SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV ve Vlčnově 1980

Dohlížecí výbor Jednoty SD pod vedením Josefa Zemka č. 844 soustavně vykazuje velmi dobré výsledky. Je zapojen do socialistické soutěže a v roce 1980 obsadil 5. místo v okrese. Zvlášť významnou akcí bylo uskutečnění 31. 8. 1980 na stadiónu TJ Vlčnov oslav MEZINÁRODNÍHO DRUŽSTEVNÍHO DNE, jehož pořadateli byly družstevní organizace a to: JEDNOTA SD, LIDOVÁ TVORBA, SLOVAČ, DŘEVODĚL, DRUKOM, JZD, MNV, DV a KLUB SPORTU A KULTURY, jejichž „VLČNOVJANKA“ pod vedením Ant. Koníčka předvedla krásný program. Dohlížecí výbor má uzavřeny dohody o spolupráci s SSM, ČSŽ, TJ, KSK, svoje úkoly plní. Jsou zvláště aktivní při pořádání vlčnovských slavností.

 

PŘEHLED O PLNĚNÍ MALOOBCHODNÍHO OBRATU ZA ROK 1980

 

PROVOZOVNA:

VEDOUCÍ:

PLÁN:

PLNĚNÍ:

POTRAVINY:

GREGOR Miroslav

5.334.000,-

5.536.000,-

POTRAVINY:

POKORNÝ Št.

3.437.000,-

3.455.000,-

POTRAVINY:

TYKALOVÁ Eva

1.915.000,-

1.919.000,-

MASNA:

JOSEFÍKOVÁ Anna

1.866.000,-

1.749.000,-

MASNA:

KŘAPA Jar.

2.129.000,-

1.999.000,-

OBUV:

DAŇKOVÁ J.

493.000,-

501.000,-

ODĚVY-Textil:

ZÁLEŠÁKOVÁ L.

2.218.000,-

2.432.000,-

PRŮMYSL. ZBOŽÍ:

JAVOR Jan

5.587.000,-

5.113.000,-

CUKRÁRNA:

ZEMKOVÁ Marie

261.000,-

264.000,-

PAPÍR-HRAČKY:

KŘAPOVÁ M.

1.019.000,-

965.000,-

Restaurace“U KRÁLA“

VÁVRA Fr.

2.650.000,-

2.870.000,-

C E L K E M:

 

26.904.000,- Kčs

26.803.000,- Kčs

 

Do výkazu ještě schází dolní Restaurace ved. CHOVÁNKOVÁ a horní restaurace SOKOLOVNY- vedoucí KŘAPOVÁ. Všech 11 provozoven slouží ke spokojenosti občanů Vlčnova.

PROVOZ RESTAURACE  „U KRÁLA“ V ROCE 1980

Vedoucím provozovny je od roku 1976 s. Fr. VÁVRA, bytem Kunovice 424. V provozovně pracuje celkem 16 pracovníků, kteří jsou od roku 1978 zapojeni do soc. soutěže BSP s názvem mládežnický kolektiv BSP. Obsluhu tvoří 6 číšníků: (2 směny 3+3).

V kuchyni pod vedením s. Ivana MITÁČKA z Hluku, pracuje 8 lidí. Po celou dobu provozu kuchyně dosahuje velmi dobrých výsledků, čímž přispěla k získání titulu „ŠTÍT VZORNÝCH SLUŽEB“ spotřebním družstvu JEDNOTA UH. OSTROH a 3. místo v krajské soutěži SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV.

Maloobchodní obrat se zvýšil za poslední 3 roky o 900.000,- Kčs z toho 500.000,- Kčs ve vlastní výrobě - kuchyně. Kolektiv se zapojuje do brigád NF. Provozovna zajišťuje akce v hlavní hale: obsluha na plesích, zábavách, estrádách, výroční schůze, konference v rámci obce, okresu i kraje.

SALONEK: Téměř celoročně - zejména pátky a soboty je využíván k různým menším akcím: SVATBY, JUBILEA;

10 let provozu AUTOSERVISU ve Vlčnově:

OKRESNÍ PRŮMYSLOVÝ PODNIK JAKOS Uh. Hradiště má ve Vlčnově 7 provozoven, jejichž činnost i vedení v podstatě zůstává jako v roce 1979.

Letošní zápis do vlčnovské kroniky je zaměřen na velmi důležitou provozovnu AUTOSERVIS, který za 10 své činnosti vyřídil téměř 30.000 zakázek (přesně 29.773), což představuje celkový výkon 18.567.000,- Kčs. Z historie víme, že komunální služby, které vznikly v roce 1961 s počtem 27 pracovníků, začaly dělat od roku 1969 přípravy k výstavbě autoservisu v hodnotě 890.000,- Kčs. V únoru 1970 nastoupil do podniku Josef Zemek č. 571 s úkolem vybavit dílny a zahájit provoz, což bylo slavnostně provedeno 4.7. 1971. /Viz: foto/.

AUTOSERVIS ve Vlčnově byl třetím autoservisem na okrese Uh. Hradiště. Byl v Uh. Brodě a v Bánově a mnoho zákazníků jezdilo až do Koryčan. Prvním zákazníkem byl ing. KOUDELÍK z Luhačovic a prvním nespokojeným zákazníkem byl Ant. ULČÍK z Havřic, když nemohl pochopit zákaz cizích osob do prostorů autoservisu Vlčnov, což zpočátku odrazovalo více zákazníků. V autoservisu pracovalo 11 pracovníků a dělali tyto služby: mytí, nátěry, spodků, drobný servis i střední opravy, klempířské a lakýrnické práce. Do autoservisu nastupují další pracovníci: Karel Moštěk, Dacík, Stojaspal, Zimčík a zásobovač Fr. Chvilíček č. 649. Karel Moštěk je jmenován mistrem autoservisu a přijímacím technikem Jiří Slavík. Celý kolektiv se snaží získat dobré jméno. V roce 1975 kupují plošinový vozík v Polska a další zařízení za 150.000,- Kčs začínají mimo auta zn. ŠKODA opravovat i VAZ Žiguli. V roce 1976 se uzavírá smlouva o sledování spolehlivosti a životnosti motorových vozidel s AUTOMOBILOVÝM ZÁVODEM MLADÁ BOLESLAV a VÝZKUMNÝM ÚSTAVEM MOT. VOZIDEL PRAHA - což je státním sledovaným úkolem pod č. P 14 - a plní jej jen 13 provozoven v celé ČSSR. V roce 1977 je rekonstruována autoklempírna, autolakovna a vypalovna kabin. Od 1. 1. 1978 po provedené integraci s OPP Jakos Uh. Hradiště autoservis uzavírá smlouvy s n. p. Autobrzdy JABLONEC nad NISOU na renovaci brzdových čelistí se zásilkovou službou do celé ČSSR. Tuto činnost dělají jen 3 podniky v ČSSR. V roce 1979 byly uzavřena smlouva s n. p. BARUM Gottwaldov na dodávku 20.000 ks brzdového obložení Š-100. BUDOVATELSKÁ ČINNOST v ROCE 1980:

Vybudování přístřešku na skladování sudů a barev, zastřešení skládky uhlí a položeno 140 m2 dlažby v dílně. Nejhodnotnější akcí bylo postavení nového příjmu a výdeje vozidel. Tato akce byla postavena brigádně pod vedením Fr. INDRY - ved. výrobně dispečerského oddělení JAKOS Uh. Hradiště v krátké zimní době. Za 56 prac. dní - dílo za 239.000,- Kčs - ukončeno 18. 12. 1980. AUTOSERVIS pod vedením Jos. Zemek má 35 pracovníků z toho 3 ženy a 2 učně. Počet zakázek v roce 1980 bylo 4.124 ks

PROVOZOVNA č. 13 - KOVOVÝROBA zaměstnává 23 pracovníků a je zaměřena na 3 druhy činnosti: a) VÝROBA KLADEK - vyrábí se pro vedení lana škrabákového nakladače pro celý Ostravsko karvinský revír, KLADENSKÝ revír, železorudné baně ROŽŇAVA a RUDNÉ DOLY BLATÉ HORY. Vyrobeno 5.002 ks; b) STANOVÉ KONSTRUKCE - pro vlastní výrobu stanu a n. p. Lomnici nad Popelkou Vyrobeno: 7.934 ks; c) Renovace brzdových čelistí - celkem 35.240 ks, celkem obslouženo 2.860 zákazníků.

PROVOZOVNA č. 36: VÝROBA ODZNAKŮ - ved. Josef Zemek č. 742. V roce 1980 vyrobilo 707.600 ks klopových odznaků, 18.872 ks medailí, 245.770 ks opaskových spon a jiné výrobky v celkové hodnotě 2.410.000,- Kčs. Provozovna zaměstnává 32 lidí - hlavně ženy z Vlčnova. Provozovna začala činnost před 13 lety se 7 pracovníky a za tuto dobu spolupracovala celkem s 587 národními podniky a různým institucemi z celé ČSSR. Za tuto dobu bylo vyrobeno přes 5 miliónů odznaků, 3 milióny opaskových spon, 1 milión medailí, 100.000 dvoudílných a jiných vyznamenání - jako jsou nejlepší, vzorní, zasloužilí pracovníci a také jiné výrobky dle sortimentního seznamu.

OPRAVA OBUVI ve Vlčnově: Provozovna oprava obuvi - vedoucí Jaroslav KOLÍSEK č. 883 byla zřízena v bývalém poštovním úřadě č. p. 167 v roce 1960. Provozovatelem byla OBNOVA - krajský průmyslový podnik se sídlem v Gottwaldově. Vedoucí Jaroslav Kolísek opravuje obuv ve Vlčnově pod roku 1941 jako vyučený obuvník firmy BAŤA. Od roku 1941 do roku 1960 opravoval obuv v domě Jana Zemka č. 138. Měsíční výkon činí asi 300 kusů (párů obuvi). Provozovna patří OPP Jakos Uh. Hradiště.

70 let tělovýchovy - 50 let kopané ve Vlčnově !

V roce 1980 byla dominantou v tělovýchovné činnosti CELOSTÁTNÍ SPARTAKIÁDA a OLYMPIJSKÉ HRY v MOSKVĚ. Vlčnovská tělovýchova navíc oslavila výročí 70 tělovýchovy a 50 let kopané. To vše zavazovalo výbor TJ v čele s Karlem Mošťkem č. 958 a také všechny sportovce všech oddílů k vysoké sportovní i budovatelské aktivitě. K významné výročí založení tělovýchovy, což se datuje dnem 17. 1. 1910 byla redakční radou ve složení s. Janovský Vojtěch, Staroba Antonín a MVDr. Válek vydána publikace o 1200 výtiscích. Důstojná oslava proběhla 17. 10. 1980 v hale KSK za účasti předsedy ČÚV ČSTV Dr. Hlaváčka, předsedy fotbalového svazu Jar. Tománka, zasl. mistra sportu Ivo VIKTORA, olymp. vítězky Evy Bosákové s družstvem gymnastek ČSSR. Součástí oslav bylo i přátelské utkání internacionálů DUKLY PRAHA - VLČNOV: 3:2, kde dlouholetému reprezentantu ČSSR Viktorovi dal gól Radek Plachý a Fr. Bobčík. Ve slavnostním projevu předseda TJ Karel Moštěk vzpomněl počátky tělovýchovy ve Vlčnově a její sportovní a budovatelský rozvoj za celé období. Vystoupil i jeden z nejstarších zakladatelů kopané Jan VACULA a vysvětlil všem, jak to všechno začínalo. Vzpomněl na obtížné budování hřiště pod BOČKY, budování nového stadiónu u HŘBITOVA a zejména výstavbu víceúčelového zařízení KSK ve Vlčnově. V současné době má tělovýchova tyto účinné oddíly:

ODDÍL KOLPANÉ - předsedou je Fr. PAVELČÍK č. 1024 a mají k dispozici dvě fotbalové hřiště (travnaté a škvárové). I. mužstvo hraje I. A. třídu krajské soutěže, II. mužstvo hraje IV. třídu, dorost I. A třídu a žáci okresní přebor. UMĚLÉ OSVĚTLENÍ je raritou a umožňuje trénink i večer !

Oddíl ZRTV - základní rekreační tělesné výchovy vede již řadu let předseda Zdeněk KRÁLÍČEK č. 179, který nacvičil již 4 spartakiády, vyznamenán medailí za zásluhy o CS; Dne 29. 6. 1980 pozván na pražský hrad k prezidentu republiky G. Husákovi. V Praze cvičilo 15 mužů, 10 žen - vedla Věra Zemková, 6 st. žákyň - vedla M. Křapová.

ODDÍL HÁZENÉ vede předseda MVDr. Ant. Plachý č. 1075 a trenér Alfons BALCAR z Uh. Hradiště. Soutěž hrají mladší a starší žákyně a vedou si dobře. V roce 1980 začali budovat hřiště házené na stadiónu TJ. Odměnu měli spolu s dorostenkami volejbalu - zájezd do Budapešti.

ODDÍL STOLNÍHO TENISU vede Václav KNOTEK č. 1044. Hráči trénují v Sokolovně a v soutěži mají dobré výsledky.

ODDÍL ODBÍJENÉ vede předseda MVDr. KNOTEK Fr. č. 126. V okresní soutěži je družstvo žáků, dorostenci a dorostenky. Mají vybudované antukové hřiště a v soutěžích si vedou dobře.

ODDÍL KULTURISTIKY vede Jan KOHUTIČ - držitel bronzové medaile Jihomoravského kraje. Členové oddílu jsou rovněž úspěšní.

ODDÍL ŠACHU - vede předseda Josef KONÍČEK č. 713. A družstvo postoupilo do I. A. třídy, B družstvo hraje okresní přebor. Zápasy hrají v KSK - v salónku. Vlčnovská tělovýchova má dva vlastní autobusy s řidiči Františkem Chvilíčkem a Fr. Křapou, což velmi šetří finanční prostředky a umožňuje všem oddílům dobrou činnost.

MÍSTNÍ SPARTAKIÁDA 15. června 1980

V roce 1980 byla ve Vlčnově uspořádána velmi úspěšná místní SPARTAKIÁDA na stadiónu, kde vystoupilo v 8 skladbách přes 500 cvičenců. Vlčnovští sportovci cvičili i v Uh. Brodě, v Uh. Hradišti a vybraní cvičenci i na CS v PRAZE. Naši muži cvičili úvodní spartakiádní skladbu mužů a žen druhého programového odpoledne. Celek byl utvořen z celého Jihomoravského kraje. Naši muži reprezentovali okres Uh. Hradiště. Ve Vlčnově byly všechny spartakiády: 1955, 1960, 1965, 1975, 1980. Největší zájem o cvičení mají ženy (svobodné i vdané/. Cvičilo 30 žen.

Socialistický svaz mládeže ve Vlčnově v roce 1980

Svazáci ve Vlčnově patřili vždy k aktivním složkám NF a podíleli se značnou mírou na životě obce. Organizace SSM plní velmi důležitou funkci při výchově mladé generace zejména školní mládeže - pionýrů. Právem se chlubí vysokým vyznamenáním od nadřízených orgánů jako výraz ocenění angažované práce ZO SSM pro soc. společnost. V současné době je v organizaci řešen generační problém - odchod starších členů a získávání mladých. Na počátku roku mají jen 32 registrovaných členů, na konci roku již 92 členů v čele s předsedou Františkem Zemkem č. 585. Snahou výboru SSM je dosáhnou lepší podpory ze strany MNV, KSČ, ZDŠ a všech složek NF. Na výroční schůzi 23. 2. 1980. člen výboru Ladislav Bednařík pobízí všechny členy k vyšší aktivitě, neboť jejich pokladna zeje prázdnotou a pořádání tak zvaných ČAJŮ nemůže být jediným zájmem činnosti a zdrojem finančních příjmů. V roce 1980 organizace SSM vykazuje je tuto činnost: OBLAST IDEOVĚ VÝCHOVNÁ: 3 přednášky s besedami k aktuálním otázkám mládežnické činnosti s průměrnou účastí 45 členů. Působili na své členy i ostatní mládež, aby nedocházelo k narušování veřejného pořádku v obci, byla uspořádána beseda o kriminalitě a přestupcích mládeže. Propagovali svou činnost nejen ve vlčnovském zpravodaji, ale i v tisku - zejména v JISKŘE a MLADÉ FRONTĚ. Člen výboru Lad. Bednařík byl vyhodnocen jako nejlepší dopisovatel MLADÉ FRONTY. V průběhu roku org. pol. školení členů.

OBLAST KULTURNĚ ZÁJMOVÁ: uspořádali 14 kulturních akcí pro mládež i veřejnost. Mimo tanečních zábav organizovali 2 divadelní představení, 2 večery u táboráku, 2 večery s filmem a koncert. Dne 8. 11. 1980 v rámci oslav 63. výročí VŘSR zajistili dvě představení naivního divadla RADOŠINSKÉHO: ALŽBĚTA HROZNA a JANOŠÍK. Škoda, že mládež ani ostatní občané přišli jen v malém počtu. Za divadlo a také poslední zábavy (drahé skupiny) zůstává pokladna s dluhem. V průběhu roku svazáci spolupracovali na pořádání plesu pracujících, jízdě králů a dětském karnevale.

OBLAST BUDOVATELSKÁ: odpracovali 450 brig. hod. na akcích Z, 460 hod. na koupališti, 40 hod. na sport. zařízení, 80 hod. na údržbě klubovny a 32 hodin v JZD Vlčnov.

Československý ČERVENÝ KŘÍŽ ve Vlčnově 1980

V roce 1980 měla ZO ČSČK 241 členů, z toho 16 členů dorostu. Dále pracuje také skupina mladých zdravotníků- JEŘABINA, která má 25 členů. ZO ČSČK má 15členný výbor v čele s předsedou Josefem VOZÁREM č. 953. Místopředsedou a metodickým vedoucím byl do srpna obvodní lékař MVDr. Antonín BĚŤÁK, který tragicky zemřel 31. 8. 1980 v Bulharsku. MVDr. Antonín BĚŤÁK byl v minulém volebním období předsedou org. ČSČK a za jeho vedení získala organizace několik čestných uznání a putovní vlajku .

ČEST JEHO PAMÁTCE.

MVDr. Běťák působil ve Vlčnově od března 1965 /rodák z Prakšic/. Občané Vlčnova i org. ČSČK ztrácí člověka, který se velmi zasloužil o soustavné zlepšování zdravotní péče lidí ve Vlčnově. /Smrt utonutím - snad i infarkt ve vodě!/ Občané Vlčnova v roce 1980 uctili památku i druhého bývalého lékaře ve Vlčnově MVDr. Františka KOSTELNÍKA /rovněž rodáka z Prakšic/, který zahynul při autonehodě na dovolené v Rakousku. V posledních letech působil v Púchově.

DÁRCI KRVE: ČSČK má ve Vlčnově 190 čestných dárců krve, z nichž se každým rokem vybírají dárci, dle plánu okresní transfusní stanice. V roce 1980 místo 40 plánovaných odběrů bylo 63. Za 15 let čestného dárcovství má naše skupina 25 držitelů bronzových - JÁNSKÉHO PLAKET (za 10 odběrů) a 2 držitele stříbrné - JÁNSKÉHO PLAKETY (za 20 odběrů). ZO ČSČK má 10 zdravotních hlídek pro poskytování první pomoci - v čele s vyškolenou zdravotní sestrou a vybavenou zdrav. brašnou. V obci jsou dvě pečovatelky o staré a nemocné lidi (domov důchodců) a 4 dobrovolné pečovatelky, které pracují příležitostně - bezplatně. V roce 1980 byla vykonávána pečovatelská služba u 10 občanů. ZO ČSČK v průběhu roku zajišťovala doškolování zdravotních skupin, organizovali zdravotnické přednášky, zájezd pro členy a důchodce. Zapojeni do budov. činnosti, kult. i sportovních akcí v obci.

Základní devítiletá škola ve Vlčnově - 1980:

Nástup roku 1980 zastihl školu v intenzivní práci, směřující k úspěšnému ukončení 1. pololetí 1979/80. V 1.- 5. ročníku ze 189 žáků 8 žáků 5. r. prospělo s vyznamenáním, 174 prospělo, 3 žáci neprospěli 4 žáci nebyli klasifikováni v důsledku onemocnění infekčních zánětů jater. V 6.- 9. r. ze 182 žáků 32 žáků prospělo s vyznamenáním, 148 prospělo, 2 žáci neprospěli. 4 žáci školy byli hodnoceni 2. stupněm z chování. Škola se připravovala na oslavy 35. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, na vzpomínku 110. výročí narození V. I. Lenina a na významné tělovýchovně dění - Čs. spartakiáda 1980. Tyto úkoly plnili vých. pracovníci, žákovské kolektivy i pionýrské oddíly. Koncem ledna byl proveden ZÁPIS PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ VLČNOVA i VELETINY DO 1. TŘÍDY. Celkem 61 dětí, z toho 32 chlapců a 29 děvčat. Jarní prázdniny 10.-14. 3. 1980. Několik dětí bylo na jarní rekreaci. Úsilí učitelů na zkvalitnění výuky 1.-4. ročníku podle nového pojetí čs. výchovně vzděl. soustavy, 5.-9. se připravovali na realizaci přestavby obsahu učiva. V dubnu vyučující na poradě konstatovali, že výuka podle nového pojetí je efektivnější. Prospěch se zlepšil. Na konci roku ze 188 na 1.- 5. r. prospělo v 5. r. 11 žáků s vyznamenáním a jen 2 neprospěli. Na 6.-9. r. ze 182 žáků bylo 30 s vyznamenáním ostatní prospěli a byla jen jedna dvojka z chování. Koncem roku odešlo ze školy 37 žáků z IX. třídy a 30 žáků z 8. třídy (studium a učení). Bylo přijato 23 žáků z 8.-9. tříd ke studiu na střední školy. Těžko se plní nábor do vojenských škol a hornictví. O zemědělství je dobrý zájem - hlásí se opraváři i traktoristi mechanizátoři na ZOU Uh. Brod.

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠK. ROKU bylo 27. června bylo společným shromážděním žáků v kinosále za účasti zástupců lidosprávy, patronátních závodů a spol organizací NF. V prázdninách počet žáků na pionýrských táborech byl menší než v roce 1979.

PŘÍPRAVA ŠK. ROKU 1980/81 byla zahájena 25. 8. v novém složení uč. sboru. V průběhu roku šk. roku 1979/80 odešly na mateřskou dovolenou s. Jitka KUČEROVÁ (uč. 1.-4. r.), s. Alena ZEMKOVÁ (uč. 6.-9.), s. Dana KONÍČKOVÁ (uč. 6.-9.) a Zdeňka NAJMANOVÁ (uč. 6.-9. + pionýrský vedoucí) - byla přeložena jako kádrová rezerva do funkce zást. řed. na ZDŠ Uh. Brod.
Ze školních služeb byl uvolněn uč. Karel JIRÁTKO pro neplnění šk. povinností z důvodu velmi časté účasti na automobilových závodech. Do důchodu odchází školník Jos. KONÍČEK a B. Koníčková - uklizečka. Během roku pomáhají důchodci: L. Válek, Vincenc KUČERA, DOSTÁLKOVÁ, VRÁNA). Za školnici přijata vyučená elektrotechnička s. Eva Indrová a Marie Benešová - uklizečka.

UČITELSKÝ SBOR: Ředitelem školy zůstává Jan Koníček, zástupkyní Božena Mošťková. Na 1.-4. roč. se stav nezměnil. Na 6.-9. roč. ze St. Hrozenkova přišla s. Dagmar NOVOTNÁ (JČ+ON), z Traplic přišla s. Eva Bělohoubková (M+F), nově ustanoven uč. TV+BV Jindřich MARTÍNEK a s. Helena JARKOVÁ (dějepis). Do funkce pionýrské vedoucí byla jmenována Miroslava Rozumková (uvolněná funkce).

Školní rok 1980/81 byl zahájen 1. 9. v sále Klubu sportu a kultury za účasti přestavitelů MNV, patronátních závodů a spol. org. NF. Žáci 1. ročníku s rodiči byly uvítání v obřadní síni MNV sborem pro obč. záležitosti. Počet žáků se SNIŽUJE ! Na nižší stupeň nastoupilo v 6 třídách 149 žáků, na vyšší stupeň do 9 tříd nastoupilo 201 žáků = CELKEM 350 žáků ! Do Veletin dojížděli žáci 2. r. MIMOŠKOLNÍ ČINNOST: Škola se zúčastnila celé řady soutěží: výtvarných, slohových, recitačních, pěveckých, zdravotních, olympiády - chemické, fyzikální a biologické. Nejvíce členů bylo věnováno nácviku spartakiády. Pěvecký sbor, recitační a národopisné kroužky uskutečnily řadu kulturních vystoupení na veřejných oslavách, výročních schůzích místních závodů a spol. organizací. Škola pořádala pro žáky zájezdy do divadel, filmová představení, výchovný koncert a umělecký přednes liter. díla: pro 1.-4. r. „O LETADÉLKU KÁNĚTI“ a pro 5.-9. roč. „ŽIVOT PROTI SMRTI“.

OSLAVY 32. výročí VÍTĚZNÉHO ÚNORA byly 22. 2. formou žákovského a pionýrského shromáždění se slibem JISKER a za účasti zást. LIDOVÉ MILICE - z patronátního závodu SLOVÁCKÝCH STROJÍREN - oslavy v KINOSÁLE !

Ke dni SOV. ARMÁDY družební posádce v Novém Mestě - sov. vojákům posílají žáci pozdravné dopisy s malůvkami a upomínkové předměty. DostalI srdečné díky.

OSLAVY MDŽ uspořádala škola ve spolupráci s ČSŽ a KSK 9. 3. v sále KLUBU. Pionýři předali ženám pozdravná blahopřání a předvedli svoje pásmo. Ženy byly spokojeny. V sobotu 15. 3. byla odstartována z parkoviště u KSK místní větev hvězdicové spartakiádní štafety DUKLA-BRATISLAVA-PRAHA se závazky k 35. výročí osvobození. I když účast žáků byla dobrovolná, řada diváků i aktivních běžců ze sportovních oddílů dokumentovala pěkný vztah mládeže k tělovýchově. Štafeta byla org. v rámci celostátní spartakiády.

Tělovýchovné a brané akce: O jarních prázdninách uspořádal oddíl házené dívek mezitřídní turnaj v hala KSK, kterého se zúčastnily žačky 6.-9. ročníků. Spokojenost všech. Branný závod “O PARTYZÁNSKÝ SAMOPAL” v pracovní sobotu 12. 4. organizovala skup. ved. PO SSM s. Najmanová měl dobrou účast i pěknou úroveň.

35. VÝROČÍ VZNIKU NÁRODNÍCH VÝBORŮ A OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI SOV. ARMÁDOU předcházelo besedami žáků s představiteli MNV. Velmi úspěšná byla literární a výtvarná soutěž žáků vyšších ročníků, ve které zachytili vyprávění současníků dnů osvobození a počátky budování a soc. přeměny naší obce. Škola přivítala toto významné výročí čistotou okolí školy, bohatou výzdobou školních budov a účastí všech žáků, pionýrů a školských pracovníků na veřejném manifestačním shromáždění a pestrém průvodu vyjadřující úspěchy soc. výstavby, přátelství se Sov. Svazem a požadavek uchování světového míru. V rámci 35. výročí osvobození naší vlasti převzalo 11. 5. občanské průkazy 39 žáků ZDŠ v přísálí KSK.

VLČNOVSKÉ SLAVNOSTI na nichž měla škola aktivní účast organizací výstavy žákovských prací a výtvarných děl akad. mistrů i místních lidových malířů, vystoupením žáků v národopisných souborech a pomocí v zajišťování slavností. I vlčnovské slavnosti stejně jako místní spartakiáda byla součástí oslav 35. výročí osvobození. Na místní spartakiádě 15. 6. vystoupilo v 5 skladbách 360 žáků naší školy. Nácvik zajišťovalo 13 učitelů. Byla to přehlídka krásy, radostného mládí, zdraví a spokojenosti všech. Mezi další akce, kterých se žáci zúčastnili byl branný závod „BOJOVÁ STEZKA por. UŠAKOVA“ v Míkovicích běh Mladé fronty 31. 3. v Dol. Němčí, plavecký závod O PUTOVNÍ POHÁR, Dukelský štít v Dolním Němčí, plnění odznaku BPPOV a výcvik v bruslení a lyžování.

DRUŽEBNÍ STYKY: Internacionální výchovu prováděla škola prakticky dopisováním pionýrů a žáků se žáky sovětské školy v Sevastopolu a družební styky s vojáky sovětské armády z posádky v N. Mestě n./Váh. V důsledku přerušený výuky německého jazyka v I. pol. 1980 ustalo na kratší dobu dopisování s žáky NDR z Dahlenu, ale na podzim opět začala výuka i dopisování. Nejživější styky písemné i osobní udržují žáci se ZDŠ Pobedim; Družbu udržuje i SRPŠ a ped. sbor. Velmi zdařilý byl společný zájezd do Maďarska.

REKONSTRUKCE A OPRAVY ŠKOLY: V roce 1980 byla provedena rekonstrukce el. osvětlení ve STARÉ ŠKOLE (1.- 4. r.) nákladem 40.000,- Kčs, nátěry oken a dveří za 20.000,- Kčs, úpravy ústředního topení ve škole 5.- 9. r. - sborovna a ředitelna - 4.000,- Kčs. Materiální vybavení se zvýšilo o 80.000,- Kčs, takže koncem roku celková hodnota je již 1.022.898,- Kčs.

STÁLE JEDNÁME O VÝSTAVBĚ NEBO PŘÍSTAVBĚ NOVÉ ŠKOLY !

Koncem listopadu se uskutečnilo na MNV komisionelní jednání okresních a místních činitelů k řešení přístavby školy, která by měla do konce 7. pětiletky vyřešit palčivé problémy nedostatky prostoru v základním školství v naší obci. Lze očekávat, že v roce 1981 bude výstavba pavilonů zahájena.

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY

Předsedou je Tomáš Bělohlávek č. 238. Výbor má vypracován měsíční plán činnosti a v úzké spolupráci s vedením školy pomáhají při výchově školních dětí. V jednotlivých třídách jsou zvolení tzv. důvěrníci, kteří pomáhají třídním učitelům řídit. třídní schůzky a řešit různé problémy. Výbor SRPŠ v průběhu roku se podílel na všech důležitých politických, kulturních i sportovních akcích.
Mezi nejdůležitější patří každoročně rodičovský ples, příprava dětského karnevalu, oslava MDŽ, Dne učitelů, družební styky se ZDŠ Pobedim; místní spartakiáda - 1980 byla pro výbor velmi náročná. Při ukončení šk. roku výbor SRPŠ poděkoval všem vyučujícím ZDŠ.

KNIHOVNA MNV VLČNOV

Rok 1980 byl rokem významných výročí a událostí v našem veřejném životě. Toto se plně odrazilo i v činnosti místní knihovny. Nástěnky i výstavby knih v knihovně směřovaly z velké části k těmto výročím. Byla to především soutěž k 35. výročí SNP a 35. výročí osvobození. V závěru roku 1980 bylo v Brně provedeno vyhodnocení této soutěže, při kterém získala MLK Vlčnov spolu s MěLK Bojkovice čestné uznání odborového svazu pracovníků kultury a umění a odboru kultury KNV v Brně.

PŮJČOVÁNÍ KNIH: Vedoucí knihovny Jan MIKULEC č. 553 půjčuje knihy 2x týdně a to v pondělí (17-19.00) a v pátek (18.00-20.00 hod.). Samotné výpůjčky však nedosáhly oproti roku 1979 požadované zvýšení, i když počet čtenářů se nesnížil. V roce 1980 měla MLD v evidenci 417 čtenářů, kterým bylo zapůjčeno 7724 svazků knih a 556 časopisů. Snížení počtu výpůjček ovlivnila zejména SPARTAKIÁDA, která si vždy vyžádá mnoho času na nácvik, dále mistrovství EVROPY V KOPANÉ a LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY v MOSKVĚ, jejichž průběh čtenáři sledovali v televizi. Dalším faktorem, který ovlivnil výpůjční činnost knihovny, bylo zahájení revize knihovny. V důsledku revize byla knihovna 14 dní uzavřena a ještě i po revizní prověrce bylo půjčování omezeno. Revize byla prospěšná, protože vždy zavede pořádek do knižního fondu a odkryje tzv. ležáky, které zabírají v knihovně místo a jeho stále nedostatek. Knihovna je nyní v pořádku - je umístěna na MNV - v I. poschodí. Vedoucí Jenda Mikulec si zaslouží poděkování.

POŠTA je umístěna rovněž na MNV v přízemí. Vedoucím POŠTY je s. Josef CHVÍLA bytem Uh. Brod.

SVAZARM předsedou je stále Boh. Vaculík č. 1007, organizováno 76 členů, dorostu 12. V únoru uskutečněno školení řidičů - 75 lidí. V letních měsících KURS malých motocyklů - vede Mirek Kužela - účast 25 žáků. Při budování cvičiště kynologického klubu odpracováno 350 hod. V listopadu s org. SSM uskutečněna JÍZDA ZRUČNOSTI na parkovišti U KRÁLA.

 

ZO KOMUNISTICKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA - VLČNOV 1980

Tak jako ve všech organizacích, vyvrcholilo i ZO KSČ ve Vlčnově výměna stranických legitimací. Výměna stranických legitimací nebyla jen administrativní záležitostí, ale zrcadlem podílu každého člena strany na realizaci každodenní agitační a propagační práce mezi pracujícími a místními občany ve smyslu plnění závazků XV. sjezdu ÚV KSČ. Aby mohla být takto pochopena, probíhala její příprava v průběhu celého předcházejících roku. Výměna členských legitimací účinně napomohla k dalšímu rozvoji stranicko organizátorské práce naší ZO, ke zvýšení vážnosti samotného členství v KSČ, k růstu aktivity, odpovědnosti a kázně komunistů při realizace závěrů XV. sjezdu KSČ a ke zvýšení iniciativy v roce 35. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. K tomu směřovala řada individuálních závazků jednotlivých občanů i kolektivní budovatelský závazek, přijatý na slavnostní lednové členské schůzi.

PLES PRACUJÍCÍCH: Jako v předešlých letech uspořádala ZO KSČ Vlčnov ve spolupráci se ZO KSČ JZD, OPP JAKOS a ZO KSČ při ZDŠ ples pracujících s bohatou tombolou, na kterém účinkovala místní dechovka VLČNOVJANKA. Byl to první ples v roce 1980 a potěšitelná byla dobrá účast mladých.

Únorová členská schůze projednala závěry 14. pléna ÚV KSČ rozpracované na místní podmínky v oblastech práce strany, MNV a MN NF, mezi jinými rozvoji soc. soutěže mezi občany na počest 35. výročí osvobození, sledování rozestavěnosti v akcích „Z“, racionální využívání všech druhů paliv a energie, sledování kvality služeb a obchodu a zvýšení úsilí v zlepšování životního prostředí v obci. Zvýšenou pozornost věnoval ZO KSČ přípravě INTEGRACENÁRODNÍCH VÝBORŮ VLČNOV a VELETINY a politicky zabezpečit působení nově vytvořeného orgánu MNV od 1. 7. 1980.

VEŘEJNÉ SCHŮZE KSČ: V průběhu roku 1980 zorganizovala ZO KSČ ve Vlčnově dvě veřejné stranické schůze. Na jarní veřejné schůzi 21. 3. 1980 byly projednány závěry 14. plénu ÚV KSČ v místních podmínkách. Na podzimní veřejné schůzi 17. 10. 1980 aktuální otázky současné doby a volebního programu. Jim předcházely agitační dny, kdy jednotlivé agitační dvojice navštívily domácnosti, předaly jim místní zpravodaj a pohovořily s občany o problémech soc. soužití, společenského života a budovatelského úsilí v obci. Po celý řídila ZO KSČ Vlčnov početný agitační kolektiv, který se scházel čtvrtletně a podle potřeby i častěji a řešil otázku rozhlasové a názorné agitace.

VLČNOVSKÝ ZPRAVODAJ: Redakční rada agitačního kolektivu vydala v průběhu roku dvě čísla místního zpravodaje, který svým obsahem i rozsahem se těšil oblibě mladých i starých občanů. Do místního zpravodaje mají možnost přispívat všechny společenské organizace, místní závody, provozovny služeb i jednotliví občané. Redakční radu tvoří: Moštěk Ant. č. 148, Kučerová Pavla 954, Koníček Jan č. 934 a Jurčík Josef č. 338. Grafická úprava: JURČIČKA Ivan, TVRDOŇ J.

AKTIVNÍ ČINNOST VŠECH ČLENŮ: Úkolem členů a kandidátů KSČ je aktivně pracovat v některé ze společenských organizací NF - hlavně na úseku politicko výchovné činnosti. Výbor ZO KSČ se čas od času zabýval činností jednotlivých společenských organizací a prostřednictvím svých členů pomáhal ve složkách řešit otázku jednotného ideového působení. V roce 1980 byla především činnost tělovýchovné jednoty v souvislosti s přípravou a průběhem ČSS 1980 velmi náročná. Spolupráce ZO KSČ a SSM byla soustavná a pravidelná. Kromě řádných členů organizace má ZO KSČ ve své evidenci členy a kandidáty evidované v závodních organizacích strany s místem trvalého bydliště ve Vlčnově. Jejich nová registrace byla provedena v únoru a březnu 1980. Lze konstatovat, že rok 1980 se vyznačoval větším přílivem mladých chlapců a žen do řad kandidátů a členů Komunistické strany Československa.

 

OSLAVY 35. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI SOVĚTSKOU ARMÁDOU

Velkou pozornost věnovala ZO KSČ v roce 1980 přípravě a samostatnému průběhu místních veřejných oslav 35. výročí osvobození naší obce, 35. výročí vzniku MNV a oslavám SVÁTKU PRÁCE. Oslavy se uskutečnily v sobotu 26. dubna 1980 formou slavnostního zasedání pléna MNV, MV NF s vyznamenáním zasloužilých občanů a mohutnou manifestací občanů se vzpomínkou pohnutých dnů osvobození a položením věnců k památníkům obětí 2. světové války. Z uvedeného shromáždění byla odeslána Čs. výboru obránců míru v PRAZE protestní rezoluce na podporu světového mírového hnutí. ZO KSČ byla také organizátorem veřejné manifestace k 63. výročí VŘSR, která byla neméně mohutná. Oslav se zúčastnila i delegace Sovětské armády naší družební posádky z Nového Města n./Váhom.

Závěr roku 1980 byl ve znamení přípravy výroční členské schůze, která zhodnotila celoroční úsilí komunistů v obci nejen v uplynulém roce, ale v celém volebním období především na úseku ideologické práce na základě závěrů 15. pléna ÚV KSČ, vedením organizace posílila mladými členy a stanovila konkrétní úkoly pro úspěšný rozvoj stranické a veřejné práce v dalším volebním období.

 

Svaz ČESKOSLOVENSKO SOVĚTSKÉHO PŘÁTELSTVÍ:

Předsedou je Ladislav Máslo č. 1015, organizace má jen 91 členů, však v naší obci pracují ještě odbočky podniku JAKOS a JZD Vlčnov. Činnost organizace SČSP se zaměřovala na důležité politické akce - zejména výročí narození V. I. Lenina, oslavy 35. výročí osvobození sov. armádou, májové oslavy a oslavy VŘSR. U příležitosti Měsíce československého přátelství organizovali přehlídku sovětských filmů v kinosále: 7/11 - POZDNÍ JAHODY, 9/11 - MAUGLI, 16/11 - KONEC IMPERÁTORA TAJGY, 23/11- LIŠTIČKA, 7/12 - POVÍDÁME SI BRAŠKO. Akce byla úspěšná.

KINO A FILMOVÁ PŘEHLÍDKA v roce 1980

Vedoucím KINA je stále Josef KONÍČEK č. 492. Pokud se týká kvality obrazu v místním kině došlo k podstatném zlepšení a to ke zvětšení obrazu na široký formát 5mm x 3 m a zvýšená intenzita světla pomocí xenonových výbojek. Přestože kvalita obrazu se stále zlepšuje a vstupné zůstává stejná (ve výši 1- 3- 5 Kčs) návštěvnost klesá a to hlavně rozvojem televizních přenosů s celovečerním filmem. V roce 1980 bylo celkem 132 představení, průměrná návštěvnost 97 lidí a celková tržba 53.179,- Kčs včetně filmové přehlídky, což činí ø tržbu na 1 akci 402,- Kčs.

SOVĚTSKÉ FILMY byly promítány celkem 30 x, které vidělo 2.221 návštěvníků, průměr na 1 představení 74 návštěvníků. Na účasti SOVĚTSKÝCH FILMŮ se nejvíce podílela ZDŠ a ROH podniku OPP Jakos -Vlčnovjan.

FILMOVÁ PŘEHLÍDKA byla uskutečněna na stadiónu TJ, kde 9 představení vidělo 3.524 návštěvníků s celkovou tržbou 23.990,- Kčs. Největší návštěva byla na filmu HLUBINA (USA) = 758 lidí a veselohra KŘIDÉLKO NEBO STEHÝNKO (Francie) = celkem 504 lidí nejen z Vlčnova, ale i z okolí.

Podnik ÚLUV - KERAMIKA VLČNOV - 1980

Vedoucím je Ant. Moštěk č. 148. V roce 1980 uvedena do provozu nová el. pec obsahu 1 m3. Při použití nové technologie úspora 1/3 el. proudu a zkrácena doba chlazení na 1/2 a tím podstatně zvýšena produkt. práce. Zaměstnáváno 13 pracovníků včetně 6 učňů. Plán výroby k 9. 12. 1980 splněn na 128%. Převážná část výroby na export výroby byla dána do nesoc. států - NSR. Vývoz v celkové hodnotě 505.684,- Kčs. Část výroby byla dána do prodejny v KOSTNICI - v HUSOVĚ DOMĚ. Celkově oblastní závod Uh. Hradiště dodal na export zboží za 1.263.000,- Kčs. Keramika Vlčnov dodávala kompletní sestavy jídelní a chatové soupravy, dekorační talíře, džbány, srdce, bábovky, svícny a jiné upomínkové předměty v provedení hrničiny a majoliky. Vyučená Alena Blahová byla úspěšná v celostátní soutěži a postoupila do soutěže mezinárodní. Další dvě prac. Chramostová Anna, Pijáčková Pavla byly prověřeny jako pracovnice umělecké výroby.

 

Československá strana LIDOVÁ

má organizováno 143 členů, předsedou je Ant. Pešl č. 749, jednatel Ant. Zemek 530. Devítičlenný výbor řídil činnost podle stanov ČSL. Jako složka NF se aktivně podíleli na veškerém dění v obci. Velmi zdařilým byl jejich ples v KSK. Uspořádali kulturně historický zájezd do Bratislavy a zájezd do divadla v Gottwaldově. Aktivně pomáhali na Vlčnovských slavnostech. Na úseku budovatelské činnosti odpracovali 930 brig. hodin na výstavbě zahrádkářského zařízení, pečovali o úklid okolo hřbitova, kostela, údržba zeleně, veřejného prostranství - 2750 hodin. Pomáhali i v JZD při ošetřování a sklizni cukrovky, v MNV jsou dva poslanci: bratr MOŠTĚK Jar. č. 70 - člen rady MNV a předseda komise zeměděl. a MH. bratr ZEMEK Fr. č. 281 - člen téže komise. Jako aktivisté MNV - Knotek Jos. 981 v komisi stavební a Indra Josef č. 39 v komisi finanční. Ve výboru KSK pracoval Ant. Zemek 530. V MV NF je Ant. Pešl 749 a Kužela Zd. 826. Z řad členů ČSL zajistili 12 bezplatných odběrů krve, mají dva držitele Jánského plakety: Fr. Kužela 694 a Jos. Koníček 394, dva bronzové odznaky: Moštěk Jar. 70 a Kolek Ant. 965. Podle svých stanov v křesťanském duchu pracují pro blaho a rozkvět naší obce a celé společnosti.

Český svaz CHOVATELŮ DROBNÉHO zvířectva

má organizováno 20 členů a 6 žáků ZDŠ. Předsedou je Fr. Moštěk.
Organizace má 6 odborů: HOLUBŮ, KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE, EXOTŮ, NUTRIÍ a OVCÍ a KOZ. Celkem chovají: 221 holubů, 45 králíků, 83 drůbež velká a 16 zakrslá, 240 exotů a kanárů, 40 nutrií, 7 ovcí a 1 koza. Členové odevzdali tyto produkty: 650 králičích kožek, 210 nutrií, 74 kg ovčí vlny. V červenci na hody uspořádali výstavu zvířectva na dvoře ZDŠ. Členové organizace pomáhali při sbírání cukrovky v JZD a byli aktivní i v budovatelské činnosti - AKCE Z a soustavně pečují o svoje vlastní zařízení - budování klecí a voliér.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ VLČNOV 1980

má organizováno 40 členů v čele s předsedou Ant. MIKULCEM č. 260 a hospodářem Jos. ONDRŮŠKEM č. 979. V roce 1980 bylo nutno vyvinout velké úsilí pro záchranu zvěře vlivem velkého úbytku zejména zajíců a bažantů v roce 1979. Předně se starali v dostatečném množství krmiva pro zvěř, zlepšení zásypů a krmelců - pravidelné krmení. Zaměřili se na hubení škodné pernaté i srstnaté - zejména lišky a tchoře. Výsledek se dostavil. Oproti roku 1979 se stav zvýšil o 100 % a bažantů o 50%. Odstřelili 150 zajíců a živých zajíců 75 ks. Kohoutů střelili 170 ks. V soutěži organizací NF při MNV získali 1. MÍSTO. I v rámci okresu mysliveckých sdružení patří k nejlepším. V roce 1980 dobudovali a slavnostně otevřeli svoji mysliveckou klubovnu /MYSLIVECKÝ dům - vedle dolní hospody/. Zde odpracovali mnoho hodin - v hodnotě díla 33.000,- Kčs. Úspěchy roku 1980 jsou pobídkou všem do prvního roku 7. pětiletky.

 

ČESKÝ SVAZ ŽEN

má organizováno 120 členek, předsedkyní je Pavla KUČEROVÁ č. 954. Na úseku budovatelské činnosti odpracovaly 200 hod. na smuteční síni a zahrádkářském zařízení, 300 hod. na údržbě parku, 150 hod. na úklidu MUZEA a 60 hod. na zdravotním středisku. Odevzdaly 100 kg léčiv, 280 kg papíru a 250 kg textilu. 15 členek cvičilo na spartakiádě a měly i patronát nad skladbou dětí - zapojeno 21 členek. ZO ČSŽ předala za cvičení dětem velký míč. Členky organizace byly aktivní při pořádání vlčnovských slavností a organizaci soutěže o SLOVÁCKÝ KOŠTÝŘ.

V hojné účasti se zapojily do všech manifestačních oslav pořádaných MNV, KSČ, MV NF. Celkem 7 členek pracuje je poslankyň MNV, 1 poslankyně ONV - s. Marie BOBČÍKOVÁ, 7 členek pracuje ve sboru pro občanské záležitosti, 5 členek je v komisi sociální. Uspořádaly besedu pro 400 důchodců. Uspořádaly KURS KOSMETIKY - účast 65 žen, KURS šití - 12 žen, 3 přednášky pro ženy. Pro mládež divadelní představení „Z PEKLA ŠTĚSTÍ“ a loutkové divadlo SLUNÍČKO. Ve dnech 28.-29. listopadu pro své členky uspořádaly velmi pěkný zájezd do Maďarska- BUDAPEŠŤ.

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ

ve Vlčnově má v roce 1980 organizováno 43 členů s předsedou Václavem Vozárem č. 845, chovají 391 včelstev a při ZDŠ včelařský kroužek se 4 včelstvy. Čestnými členy jsou staří chovatelé, kteří se velmi zasloužili od založení organizace a to Josef Pešl, Ludvík Válek a také paní učitelka Marie Schmiedová, která nám každoročně pomáhá při pečení medového pečiva na JÍZDU KRÁLŮ a jezdí do Vlčnova až z Val. Klobouk. V roce 1980 nám ubylo 30 včelstev, ale na druhé straně přibylo 43 včelstev - přijali jsme nové členy Štěpána Jedličku a Karla Malenovského, takže pro roku 1979 máme o 13 včelstev více. Organizace opět soutěžila v přísunu včelstev ke kulturám a celkovým přísunem 695 včelstvy se 150 včelstvy získáno opět v okrese Uh. Hradiště I. MÍSTO. Výsledek z ČSR není znám. Pro chovatele zakoupeny 3 inseminované matky KRAŇKY pro ozdravění chovu. Na státní nákup dáno 704 kg medu - opět I. místo v okrese. Členové aktivní při budovatelských akcích Z a při vysazování a ošetřování stromků - celkem 2420 hodin. Státní příspěvek na 1 včelstvo 35,- Kčs. Organizace dala do provozu kotel na vyvařování roští, dokoupeno další nádobí pro vlastní pekárnu v pálenici a pro půjčování občanům. Přítel Josef Vozár nafilmoval pečení medového pečiva a také zájezd ve dnech 13.- 15. 6. po SEVERNÍCH ČECHÁCH. Členové byli velmi spokojeni.

Český svaz zahrádkářů a ovocnářů ve Vlčnově

má organizováno 214 členů v čele s předsedou Josefem Zemkem č. 742. Organizace má dva činné odbory:

ODBOR OVOCNÁŘSKÝ vede přítel Jaroslav VOZÁR a jejich nejúspěšnější akcí byla v listopadu VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY v SOKOLOVNĚ. Celkem bylo vystavováno 240 vzorků od 82 pěstitelů. Výstavu vidělo 450 spokojených návštěvníků. Určování odrůd a hodnocení dělal přítel KADLČÍK z okresního výboru ČSZO. Nejlepší vzorky odměněny diplomy. Organizace prodávala členům i ostatním občanům ovocné stromky a keře - zejména kvalitních, perspektivních odrůd vhodných pro Vlčnov.

VINAŘSKÝ ODBOR ve Vlčnově vede přítel František Marášek a jejich zdařilou akcí byla 6. dubna 1981 v sokolovně VÝSTAVA VÍN s ochutnáváním. Vystavovalo 19 vystavovatelů z cizích organizací a 80 vystavovatelů z Vlčnova. Celkem bylo hodnoceno 209 vzorků, z nichž 96 vzorků získalo nad 18,5 bodu = zlaté medaile. Z cizích organizací vystavovali a byli úspěšní: Čejkovice /Damborský 19 b./, Petrov, ROHATEC (Solík Jar.- 18,8), TUČAPY (ZO ČSZ = 18,9), BUCHLOVICE (Dvořák 18,9), Mařatice, POLEŠOVICE (Kolář=18,7), BLATNICE (Falešník 18,8), Boršice u Buchl. (Ryšavý - 19), Havřice, Hradčovice (Uhříček=18,7), STRÁŽNICE (Zemek=19), HRUŠKY, BZENEC (Solík=18,9 bodů).

NAŠI VINAŘI: Vozár Jos. 1104 = VAVŘINECKÉ (18,8), ONDRŮŠEK Fr. 431= TRAMÍN (18,8), SYLVÁN (18,8), JZD Vlčnov=VAVŘINECKÉ (18,9), BAŘINA Jos. = směs bílá (18,8), Knotek J. 981 (18,7), COUFALÍK Ed. 825 (směs bílá 18,7), VACULÍK Boh. 1007= směs červená (18,7), KUČERA Fr. 1012 (18,7), ZÁBRANA Jos. 874 (Burgund. bílá=18,7), NEVAŘIL Karel 293=RYZLINK rýnský (18,7); Naši vinaři vystavovali vzorky na výstavě v Hradčovicích a v TUČAPECH - byli úspěšní. Na JÍZDĚ KRÁLŮ pořádali posezení při cimbálové muzice v BÚDÁCH. V závěru roku ze zdravotních důvodů místo Fr. Maráška převzal funkci jeho zástupce Josef ZÁBRANA.

STAVBA VÍCEÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ KOLAUDOVÁNA a předána organizaci zahrádkářů k vybavení a uvedení do provozu. Závady z kolaudace mají být odstraněny do 30. 4. 1981. Jedná se o vodovodní přípojku, venkovní omítky, oplocení, terénní úpravy. Hlavním úkolem je vnitřní vybavení: SUŠÍCÍ PEC, DRTIČ a LIS na OVOCE; Organizace zahrádkářů je iniciativní a využívá všech finančních možností.

VÝKUP OKUREK vynesl zisk 11.568 Kčs, zajistili výkup 636 q okurek v hodnotě 446.139,- Kčs za manipulační 3% poplatek získali 5.751,- Kčs. V obci i v okrese výkup okurek splněn nebyl. Zahrádkáři ve Vlčnově pro své členy zajišťovali i prodej strojených hnojiv, zajišťovali vinohradnické sloupky; Organizace má vlastní vybavení, STOLY A LAVKY, které ochotně za úhradu půjčují občanům i organizacím pro vlastní akce. Na rok 1981 čeká organizace ještě mnoho práce a starostí k uvedení stavby do provozu.

KLUB SPORTU A KULTURY

v roce 35. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou vyvíjí bohatou činnost. Od 1. 2. 1981 na vlastní žádost z funkce ředitele odchází MVDr. PLACHÝ Antonín a radou MNV je ředitelem KSK jmenován Karel KŘAPA č. 812. Klubové zařízení je denně využíváno a patří k nejlepším na okrese. V KSK pracují: 4 kroužky zájmové umělecké činnosti, 2 dechové hudby a cimbálová muzika.


Soubor ČEREŠNIČKY - vede s. PLACHÁ Eva a JURČIČKOVÁ M.

Soubor VLČNOVJÁNEK - vede s. MIKULCOVÁ Jana a JURČIČKOVÁ M.

Soubor ŠOHAJEK - vede s. MIKULEC Břet. a MIKULEC J.

Soubor VLČNOVJAN - vede s. KLABAČKA Václav a PLESL Lad.

Soubor DECHOVÁ HUDBA VLČNOVJANKA ved. MOŠTĚK Jan a uměl. ved. KONÍČEK Ant.

Soubor DECHOVÁ HUDBA KSK - vedoucí KUČERA Stanislav

Soubor CIMBÁLOVÁ MUZIKA - vedoucí KADLČÍK Ladislav

 

Vrcholným orgánem KSK je RADA KLUBU, výkonným orgánem je výbor KSK a pomocným orgánem je technická komise. Mezi nejdůležitější akce KSK patří: V měsíci lednu a únoru uskutečněno ve velkém sále KSK - 8 plesů. Pionýrská skupina ve spolupráci s ZDŠ a KSK 28. 2. pořádá DĚTSKÝ KARNEVAL a divadelní vystoupení STRÝČKA JEDLIČKY Z PRAHY. V březnu oslavy MDŽ. V dubnu loutkové divadlo SLUNEČKO a beseda u cimbálu s BURČÁKY. V rámci májových oslav 2. 5. vystoupení skupiny CENTRUM PRAHA s Janou ROBBOVOU.

V rámci oslav 35. výročí osvobození je pořádán 5. ročník soutěže “O SLOVÁCKÝ KOŠTÝؔ a JÍZDA KRÁLŮ. V pátek 30. 5. ve velkém sále KSK při dechovce zpívá 7 zpěváků - vítězem je KUŽELA Jaroslav- bydl. Uh. Hradiště - postoupil do okresní soutěže. Při cimbálu zpívalo také 7 zpěváků - zvítězil František KNOTEK a v okresním kole získal III. místo. Celá soutěž byla zpestřena vystoupením malých zpěváků ve stáří 3 až 10 let. Soutěž měla dobrou úroveň - diváci byli spokojeni.

JÍZDA KRÁLŮ byla v neděli 1. června 1980. KRÁLEM byl Jarek KONÍČEK č. 653. Jezdců bylo 19 (ročník 1962). Program na stadiónu měl velmi dobrou úroveň. Dopoledne v programu „STUDÁNKA NEJČISTŠÍ“ okresní přehlídka dětských folklórních souborů = Javorinka - STRÁNÍ, KOHŮTEK - z Bánova, MÍKOVJÁNEK, KORYTŇÁNEK, DĚCKA z KUNOVIC a LŠU Otrokovice. Odpoledne v programu „ZA KRÁSOU DOMOVA“: ČEREŠNIČKY, VLČNOVJÁNEK, ŠOHAJEK, VLČNOVJAN z Vlčnova, KUNOVJAN SZK, KOPANIČÁŘ z Myjavy a BROZANÉ. Součástí oslav byla výstava národopisných sbírek - ZEMKOVA JIZBA, KOŠT VÍNA v búdách. S rostoucí úrovní VLČNOVSKÝCH SLAVNOSTÍ roste i návštěva a tržba. Přehled: 1977 (68.000,- Kčs), 1978 (56.000,- ), 1979 (66.000,- ), 1980 (80.000,- ). V době, kdy projížděla obcí JÍZDA KRÁLŮ v pořadu “POJĎTE S NÁMI ZA PÍSNIČKOU” na stadiónu účinkovala dechová hudba VLČNOVJANKA a hosté z družební obce POBEDIM.

Z další činnosti KSK: V říjnu byla navázána spolupráce s cimbálovou muzikou LIPINA z NIVNICE a s naší cimbálovkou předvedli pěkný program. V listopadu hostoval v sále KSK pěvecký a hudební soubor z NDR, který předvedl asi pro 300 návštěvníků velmi krásný program. Zasloužil si ještě větší návštěvu !

Vlčnovská JÍZDA KRÁLŮ v roce 1980 byla obohacena již tradičně „ZEMKOVOU JIZBOU“, v níž jsou vystaveny vedle starobylého nábytku rozsáhlé sbírky krojů, které za svého života shromáždil poštmistr Josef Zemek č. 109 a také vzácné obrazy malíře Jože ÚPRKY. Vlčnovjané v tomto roce 40. výročí úmrtí Jože ÚPRKY vzpomínají na jeho pobyt a plodnou tvůrčí činnost právě u poštmistra J. Zemka, s nimž se poznal ve Vlčnově v roce 1891. U Zemků č. 109 Joža ÚPRKA spával, maloval a zde jej navštěvovali i mnozí umělci té doby - mezi nimi i spisovatelé bratři MRŠTÍCI, malíři FROLKA, MANDEL, LOTEK, HOPLÍČEK, HUDEČEK, KAŠPAR, MUCHA, MAŘATKA, KALVODA, bratři JAROŇKOVÉ, vědci GOLL, NIEDERLE, MATĚJÍČEK a jiní. Vlčnovjané 14. 1. 1980 k uctění 40. výročí úmrtí věnovali smuteční věnec na jeho hrob v Hroznové Lhotě. O Zemkových sbírkách hlavně výšivkách je doloženo lidové umění DOLŇÁCKA, HORŇÁCKA, KOPANIC i Luhačovického zálesí. Zásobil také Zemské muzeum v Brně, Národopisné muzeum v PRAZE a po Zemkově smrti byly jeho sbírky rozdělen mezi 10 Zemkových potomků.

DECHOVÁ HUDBA VLČNOVJANKA v roce 1980 pod vedením uměleckého vedoucího Antonína KONÍČKA - ředitele Lidové školy umění v Uh. Ostrohu vykazuje řadu vynikajících akcí:  

1. února vystupují na 7. společenském plese SČSP v Novém JIČÍNĚ

28. února vystupují na výroční členské schůzi JZD Velký TÝNEC u Olomouce

29. února natáčí televizní pořad ke dni učitelů - 1980

V březnu natáčí televizní na MDŽ hrají postupně v KOPŘIVNICI, JZD JAVORNÍK, JZD RAKVICE, ženám státního statku v Bojkovicích a v podniku TOKOZ - Žďár nad Sázavou.

20. 6. účinkují na Svazarmovském dni v Nových Hradech u táboráku v zámecké zahradě

22. 6. účinkují na mírových slavnostech v Českých Velenicích.

Velmi významné bylo vystoupení VLČNOVJANKY na XI. okresním festivalu malých dechovek 20. 7. v Ratíškovicích. V tisku: „Hostující VLČNOVJANKA i v konkurenci výborných dechovek jako jsou BOJANÉ z Prušánek, LEGRÚTI z Velkých Bílovic, ŽADOVJÁCI, LANŽHOŤANKA i dechovka DOLŮ RATIŠKOVICE obstála na výbornou a získala přízeň četného publika“. Zpívali: Marie Mahdalíková, Věra Koníčková, Věra Smíškovská, Ant. Gajdoš a Jan Moštěk.

Dne 29. 6. účinkují na IX. Slováckém festivalu dechových hudeb v Hluku.

Dne 5. a 6. 7. hraje Vlčnovjanka na Kopaničářských slavnostech ve St. Hrozenkově

Dne 24. 8. hraje Vlčnovjanka na Mezinárodním družstevním dni JEDNOTY ve Slavičíně.

Dne 30. 8. předvedli svůj program na Mezinár. dni JEDNOTY ve Vlčnově na stadiónu TJ, kde zpívali: Petr PASTOREK, Marie Mahdalíková a Věra Smíšovská. Konferenciérkou je Marie KOLKOVÁ a její manžel dělá ozvučení. Lidem se program velmi líbil.

Dne 13. 9. 1980 Vlčnovjanka účinkuje na mezinárodním strojírenském veletrhu ke dni tisku, rozhlasu a televize - hrají před pavilonem A.

Dne 28. 9. účinkují ve Znojmě,

19. 10. v Trenčanské TURNÉ pro ČSČK,

8/11 v Domě kultury ROH v Šumperku,

13.12. hraje Vlčnovjanka v rámci oslav SČSP v osvětové besedě KOPŘIVNICE. Mimo uvedené akce dechová hudba VLČNOVJANKA působila během roku zejména ve Vlčnově na důležitých oslavách - 1. MÁJ, VLČNOVSKÉ SLAVNOSTI, SLOVÁCKÝ KOŠTÝŘ a bylo ji slyšet i v čs. rozhlase.

 

Závěr k zápisu kroniky Vlčnova za rok 1980

Písemná, fotografická i filmová dokumentace roku 1980 svědčí, že ve Vlčnově v tomto významném roce 35. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou bylo vykonáno po stránce politické, budovatelské, sportovní i kulturní mnoho úspěšné práce. Čelní představitelé veřejného i politického života v čele s předsedou MNV Františkem Křivdou č. 643, tajemníkem MNV s. Františkem KONÍČKEM, předsedou VO KSČ Fr. Klabačkou i předsedou NF Ing. Josefem Kučerou mohou celé vlčnovské veřejnosti předložit úspěšnou bilanci roku, ale i celého jejich volebního období.

Ve stručnosti lze o volebním období let 1976-1980 do kroniky s hrdostí aspoň toto:

Volební program na léta 1976-1980 byl vypracován na základě usnesení XV. sjezdu KSČ a dále v návaznosti na úkoly, které byly vytýčeny krajskou a okresní konferencí KSČ. Za účasti složek NF a jejich závazků plněny. Kulturně výchovná část vycházela a z Jednotného plánu kult. výchovné činnosti. Klub sportu a kultury se stal nositelem a garantem všech kulturních a politických akcí. Svou bohatou činností přispíval i k rozvíjení zájmové, tělovýchovné a kulturní práce v obci. U převážné většiny složek NF docházelo k aktivnímu přístupu k plnění úkolů stanovených volebních programem.

 

Hodnocení budovatelské části volebního programu za léta 1976-80.
 

ROK:

AKCE:

Hodnota díla
v tis. Kčs:

1976

Dokončení výstavby KSK

2.000

1977

Úprava skládky pod VINOHRADY

230

 

Kanalizace “NA PANSKÉM”

500

 

ČEKÁRNA U OBCHODNÍHO DOMU

30

 

VYBUDOVÁNÍ PARKOVIŠTĚ U KRÁLA

160

1978

Dokončení kanalizace “NA PANSKÉM”

600

 

Překrytí potoka u obchodního domu

480

 

Vybudování průchodu přes pozemek K. MOŠŤKA

70

 

Vybudování chodníku “U DVORA” 20 Vybudování chodníku k bytovkám

50

 

Vybudování SAUNY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

210

 

BYTOVKA o 10 bytových jednotkách

1.750

 

Rekonstrukce elektrické sítě

1.800

1979-80

SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍŇ

1.563

 

PŘÍSTAVBA KSK

214

 

ZAHRÁDKÁŘSKÉ ZAŘÍZENÍ

598

 

Pokračování rekonstrukce el. sítě

1.600

 

GENERÁLNÍ oprava zdravotního střediska

800

 

Vybudování dětského dopravního střediska

100Za všechny vybudované díla v tomto volebním období rada MNV Vlčnov děkuje všem občanům, poslancům, JZD, OPP Jakos a všem složkám NÁRODNÍ FRONTY. Poděkování patří i ONV Uh. Hradiště a všem nadřízeným orgánům za obětavou pomoc.

Rok 1980 je rokem dalších úspěchů na cestě k socialismu v ČSSR u i nás ve Vlčnově.

 

Ve Vlčnově dne: 12. 2. 1981
 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download