Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1960

Rok 1960


I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT

Na neděli 12. června 1960 byly vypsány volby do všech národních výborů a do Národního shromáždění. Volby měly mimořádný význam, protože po nich nastává reorganizace okresů, krajů, jejichž počet byl zmenšen. Okres Uh. Brod zanikl a spojen až na Luhačovsko, které přešlo do Gottwaldovu, s okresem Uherské Hradiště. Byl také zmenšen počet krajů z 19 na 10. Bývalý kraj Gottwaldovský byl zrušena náš okres zařazen ku kraji Jihomoravskému, s hlavním městem Brno. Právně byla tato reorganizace uvedena v život po volbách s platností od 1. července 1960.

Zjevná volební agitace začíná 22. dubna, kdy byla svolána na MNV první schůze volebních komisí. Podle návrhu KSČ a Národní fronty byli přítomni seznámeni s kandidáty. Utvořeny volební komise: Místní volební komise pro volby do MNV, 33 obvodních vol. komisí pro volby do MNV, 2 okrskové vol. komise pro volby do MNV (č. 1- 17, 18 - 33), 2 obvodní volební komise pro volby do ONV, Obvodní volební komise do KNV, Obvodní volební komise do NS.

Současně bylo na MNV otevřeno Agitační středisko, jehož účelem bylo zajištění úspěšného a klidného průběhu voleb. Vedoucím byl Frant. Zemek č. 885, který byl k tomuto účelu uvolněn ze závodu Říjnové revoluce v Uh. Brodě. Agitační středisko vydávala pravidelně oběžníky, bleskovky, zajišťovalo všechny volební schůze až do voleb.

V týdnu od 22/5 do 29/5 probíhaly po celém Vlčnově schůze všech 33 obvodních okrsků. Schůze se konaly zpravidla k večeru, po práci, na ulici se sešli sousedé, přišel kandidát, aby si se sousedy povykládal o současných událostech a úkolech nového NV. Sám jsem byl předsedou 28. obvodu na Vale, kde kandidoval Miroslav Knotek 172. Pohovořili jsme o úkolech, které nás čekají. To se rozumí, občané by chtěli na Vale silnici, aby se zbavili bláta a tak na nového kandidáta naléhali, aby to zařídil. Současně se sousedé seznámili se jmény kandidátů do ONV, KNV a NS.

Dne 26. května se konala v kinosále volební schůze s kandidátem do NS Frant. Vodsloněm. Přijel o tři hodiny předem a na národním výboru měl živý pohovor o současných problémech. Byli tu sportovci, kteří v tom viděli vhodnou příležitost, aby si vymohli dokončení stadiónu, učitelé zase orodovali za novou školu, ved. kina za širokoúhlý film. Vůbec každá složka zajišťovala především své materiální výhody. Schůze v kinosále byla však proti očekávání velmi slabě navštívena, účast 150 dospělých a 30 žáků vyšších tříd. Kandidát Vodsloň rozvinul poslední politické události a v diskusi ujistil JZD a jiné složky, že na Vlčnov nezapomene, a že naše žádosti budou postupně vyřizovány. Neúčast voličů byla i na schůzi kritizována. Jos. Dostál připomíná, že kandidát Vodsloň viděl z okna proudy lidí, jak šli do kostela, na schůzi však nešly. Předseda NF Karel Křapa: „Když šli lidé z kostela, tak jsem je volal, aby šli na schůzi, že tu máme kandidáta do NS. Oni dopověděli: „Ale co bychom tam dělali, však už jste si ho vybrali, tak ho máte“. Nakonec volební schůze přijala resoluci, která ujišťuje, že učiníme vše k dovršení socializace vesnice.

Volilo se v neděli 12. června 1960 ve staré a nové škole. KSČ agitovala pro volbu manifestační. Také Tělocvičná jednota Družstevník 11. června hlásí: „Vyzýváme členy T.J. Družstevník, aby se zítra účastnili korporativně voleb, sraz o 9. hod. před hostinci ved. Chovánková a Doubek“. Manifestační průvod vyšel od dolního hostince v počtu asi 250 voličů, kteří s hudbou odešli ke křižovatce, odkud se rozešli k volbám do obou škol. Obě budovy byly k volbám slavnostně vyzdobeny růžemi, plakáty a májkami před školami. Silnice ke školám a samostatné školy jsme poznali zdaleka podle hesel, která byla na silnici natřena vápnem, na vratech domů a na školách na papíře. Četli jsem na nich: Volíme kandidáty NF, Volíme jednotně a bez plenty, Volíme mír.


Výsledky voleb do MN ve Vlčnově v r. 1960.

 

 

Vol.
obvod

Jméno kandidáta

čís. domu

povolání

počet voličů

na vol. průkaz

celkem voličů

volilo

volilo v %

odevzd. lístků

pro kand.

proti

nebylo odevzd.

pro kand. % vol.

Fyz. stáří

1.

Michalčíková Marie

267

JZD

48

1

49

49

100

49

49

 

 

100

32

2.

Buráň Jan

251

děl. ZŘR

61

 

61

61

100

61

61

 

 

100

47

3.

Kovařík Frant.

263

dělník

61

 

61

61

100

61

60

1

 

98,36

44

4.

Bublíková Vlasta

379

v dom.

64

 

64

63

98,44

62

62

 

1

100

36

5.

Doubková Vlasta

431

prodavačka

54

 

54

54

100

54

54

 

 

100

38

6.

Mikulec Jan

553

úř. ZŘR

64

1

65

65

100

60

60

 

5

100

37

7.

Ondrůšek Vincenc

670

úředník

65

1

66

66

100

65

62

3

1

95,38

39

8.

Eliáš Antonín

832

předs. JZD

75

1

76

76

100

74

74

 

2

100

43

9.

Chvílíčková Ludmila

578

úřednice

65

3

68

68

100

66

66

 

2

100

32

10.

Dostál Josef

768

úředník

71

 

71

70

98,59

69

69

 

1

100

32

11.

Koníček Frant.

452

JZD

62

 

62

59

95,16

59

59

 

 

100

41

12.

Kužela Šimon

474

ved. prodejny

81

2

83

83

100

79

79

 

4

100

46

13.

Pešl Josef

411

dělník

75

3

78

76

97,43

76

76

 

 

100

35

14.

Janča Frant.

786

děl. ZŘR

66

 

66

66

100

66

65

1

 

98,48

43

15.

Bobčíková Marie

709

úřednice

69

 

69

66

95,66

65

63

2

1

96,92

28

16.

Hauerland Jiří

426

traktorista

79

3

82

82

100

81

81

 

1

100

30

17.

Bařinová Božena

830

JZD

90

 

90

82

91,11

80

80

 

2

100

33

18.

Zemek Josef

844

dělník

80

6

86

78

90,69

71

71

 

 

100

39

19.

Beneš Jan

811

úředník

62

 

62

61

98,38

61

61

 

 

100

38

20.

Moštěk Josef

113

dělník

75

1

75

75

98,68

72

72

 

3

100

26

21.

Kovář Jaroslav

91

JZD

68

 

68

68

100

65

65

 

3

100

43

22.

Kryštofová Jiřina

547

úřednice

60

 

60

60

100

60

60

 

 

100

28

23.

Králíček Jan

370

JZD

61

 

61

61

100

61

59

2

 

96,72

40

24.

Klabačka Frant.

817

děl. ZŘR

58

 

58

57

98,27

56

56

 

1

100

36

25.

Kučera Frant.

80

JZD

51

 

51

49

96,07

49

49

 

 

100

46

26.

Stloukal Frant.

374

JZD

55

6

61

58

95,08

53

46

7

5

86,79

56

27.

Ryšavý Vladisl.

377

úřed.

44

3

47

44

93,61

43

43

 

1

100

40

28.

Knotek Mirosl.

172

úřed.

54

 

54

53

98,14

52

52

 

1

100

37

29.

Válek Ludvík

43

učitel

63

3

66

63

95,45

61

61

 

2

100

52

30.

Chvílíček Václav

529

JZD

61

2

63

60

95,23

59

58

1

1

98,30

33

31.

Kučera Vincenc

905

učitel

66

1

67

60

89,55

60

60

 

 

100

50

32.

Haluza Josef

655

dělník

64

 

64

64

100

64

64

 

 

100

31

33.

Jindra Jaroslav

860

úředník

82

 

82

82

100

79

79

 

3

100

50

 

Všichni kandidáti zvoleni. 

Výsledky voleb do NS, KNV, ONV ve Vlčnově: 

 

 

 

okr. I

okr. II.

celkem

Volby do NS obvod č. 167

voličů zapsaných

1.165

1.026

2.191

kand. Frant. Vodsloň

volilo

1.147

993

2.140

 

hlasů pro kand.

1.109

943

2.052

 

proti

8

18

26

 

nebylo odev. hlasov. líst.

 30

32

62

 

pro kand. hlasovalo

 

 

95,88% 

Volby do KNV obv. č. 120

voličů zapsaných

1.165

1.026

2.191

kand. Vinc. Moštěk č. 661

volilo

1.147

 993

2.140

 

hlasů pro kandidáta

1.114

947

2.061

 

proti

3

21

24

 

nebylo odevzdáno

30

25

 55

 

pro kand. hlasovalo

 

 

96,30%

Volby do ONV obv. č. 66

voličů zapsaných

 

1.026

1.026

kand. Frant. Klabačka č. 817

volilo

 

993

993

 

hlasů pro kand.

 

953

953

 

proti

 

11

 11

 

nebylo odevzdáno

 

29

29

 

pro kand. hlasovalo

 

 

95,27 %

Volby do ONV obv. č. 65

voličů zapsaných

1.165

 

1.165

kand. Jiřina Matošková č. 19

volilo

1.147

 

1.147

 

hlasů pro kand.

1.118

 

1.118

 

proti

4

 

4

 

nebylo odevzdáno

25

 

25

 

pro kand. hlasovalo

 

 

97,47%

 

Dne 23. června 1960 se konala ustavující schůze nového MNV v obřadní síni MNV za účasti složek NF a nově zvolených členů ONV a KNV, zástupců patron. závod Říjnové revoluce z Uh. Brodů a pionýrů. 

Jednohlasně zvoleni: Antonín Eliáš 832 - předseda MNV, Frant. Koníček 452 - náměstek předsedy, Josef Dostál 768 - tajemník MNV, Předsedové komisí: Šimon Kužela - finanční komise, Vlasta Bublíková - předsedkyně Výboru žen, Jan Beneš - komise pro výstavbu, Vincenc Ondrůšek - místní hospodářství, Miroslav Knotek - školství a kultura, Frant. Janča - sociální zabezpečení, Ludvík Válek – zdravotní, Jan Buráň - místní bezpečnost.

Nově zvolený předseda MNV byl současně předsedou JZD, a proto ho ve funkci předsedy MNV zastupoval do výroční členské schůze JZD dosavadní náměstek Frant. Koníček 452.

V novém okrese Uh. Hradiště bylo pro poslance ONV z počtu zúčastněných voličů odevzdáno 99,79% hlasů, pro poslance do KNV v Brně 99,86%, pro poslance do NS 99,87% hlasů. Do ONV bylo zvoleno 95 poslanců, do KNV 11 poslanců, do NS 3 poslanci. V celé republice se zúčastnilo voleb 99,6% voličů, 99,86% hlasů odevzdáno pro kandidáty NS a 99,7% pro kandidáty nár. výborů. V Jihomoravském kraji se zúčastnilo voleb 99,57% voličů a pro kandidáty NF odevzdáno 99,88% hlasů.

Nový okres Uherské Hradiště čítá 91 obcí. Převážnou část okresu tvoří obce dřívějšího okresu Veselí n/M. a z bývalého okresu Kyjov připadly obce Osvětimany a Stupava. Charakter nového okresu zůstává průmyslově – zemědělský. Nový kraj Jihomoravský s hlav. městem Brno má 13 okresů.

Zrušením okresu Uh. Brod se uvolnilo mnoho zaměstnanců, kteří přecházejí do JZD a MNV jako odborně a politicky vyspělí pracovníci, aby zlepšili naše hospodářství. Na MNV do Vlčnova přešel Josef Dostál, do družstva Ant. Eliáš jako předseda, Ing. Horák jako agronom, Karel Krchňáček jako zootechnik a Frant. Křížek jako ekonom JZD. Celkový příjem 943.223 Kč, celkové vydání 679.448 Kč, přebytek 313.085 Kč. Hlavní příjmy plynou z domovní daně 83tisíc, místního hospodářství 74 (holiči), stravné ve školní jídelně 88, podíly od ONV 88. Největší vydání je nadále na školní jídelnu 110 tisíc, JZD příspěvek na silnici 90, odměny holičům 66, správa MNV 72, sportovní hřiště 47, poslanci MNV 45, devítiletka 65 a na veřejné osvětlení 12tisíc Kčs.

Registruje se inventář MNV a označuje kovovými štítky ZP: (= základní prostředky v ceně od 600 Kčs) a DKP (= drobné krátkodobé prostředky v ceně 100-600 Kčs). Nemovitý majetek obce obnáší 6,528.528 Kčs. Jsou to budovy, mosty, energ. zařízení, nářadí, knihovna, dopr. prostředky ap.

V rámci rozšíření pravomoci nár. výboru se zřizuje při MNV provozovna Služby obyvatelstvu. Hospodaří samostatně a od 1. října 1960 ji vede Vincenc Ondrůšek 670. Z toho důvodu organizoval MNV nábor všech řemeslníků, aby někteří trvale, jiní po skončení denní práce u svého zaměstnavatele, nabídli navíc služby místní provozovně. Proto MNV rozhlasem zakázal tzv. práce na černo, jmenovitě u zedníků a tesařů, kteří si po dědině v nynějším velkém stavebním ruchu nejvíce po své práci často až do tmy přivydělávali. Trvale pracují v provozovně kameníci ve stodole u Bařiny 133 k tomu účelu adaptované nákladem 10 tisíc (ved. Jos. Kučera), dále švadleny umístěné v pálenici na Žlebě (ved. Božena Jančová 283). Příležitostně po svém zaměstnání pracují v provozovně někteří zedníci, tesaři, instalatéři, radiomechanici, elektroslužba, natěrači, klempíři, krejčí, pokrývači, vazba věnců. Celá řada řemeslníků, hlavně zedníci a malíři, odmítla i po několikerém přesvědčování zapojit se do služeb provozovny. Nelíbí se jim nízká mzda. Z 10 Kčs, které dříve vydělali za hodinu, dostanou v provozovně 6 Kčs a 4 Kčs si provozovna hradí režie. Mnozí zedníci raději ihned po oznámení nechali „fušování“ přesčas a z nouze vypomáhají doma na záhumence, jiní tvrdí, že o peníze nestojí. Tak zedníci opustili i novostavby např. Ant. Knotek dlouho vyjednával na MNV, než sehnal zedníky přihlášené v provozovně a mohl ve stavbě pokračovat. Do konce roku 1960 hospodařila provozovna aktivně: příjem 322.223 Kčs, vydání 319.298 Kčs. Do provozovny nepatří holiči, kteří jsou zapojeni na rozpočet MNV. Sběrna prádla, ved. Foltýnová, přešla z míst. hospodářství ke Komunálním službám města Uh. Brodu.

Dne 27. února navštívila Vlčnov 35 členná skupina komsomolců z Kazachstánu. Byla to převážně děvčata různého povolání, mnoho učitelek. Přivítala je děvčata ve vlčnovských krojích, svazáci, pionýři a zástupci MNV. Komsomolci si prohlédli místní muzeum u Zemků 735 a živě se zajímali o místní folklór. Večer se v dolní hospodě tancovalo, přišli i dospělí, aby si s nimi povykládali, i když rusky neznají. Komsomolci chválili naši módu, levné šaty, boty a průmyslové zboží vůbec, zato potraviny prý máme drahé. Při vlčnovské hudbě bylo veselo, loučení bylo srdečné, o čemž svědčí dopisy, které nyní a jejich domova k nám přicházejí. (viz podpisy na str. 131- na konci r. 1958)

Před májovými oslavami znovu oživla v obci agitační práce masových složek a vesnické organizace KSČ. Večer 27. dubna prošel vesnicí lampiónový průvod u příležitosti 15. výročí osvobození Vlčnova. Krojovaní členové Svazu protifašistických bojovníků položili věnce obětem války u pamětní desky na nové škole, v kině, na rodném domku Frant. Pavelčíka 68 a před pomníkem u staré školy. Na 1. máje vyšel průvod v počtu přes 400 dospělých, k nim se přidala školní mládež, od nové školy k dolní hospodě, odkud jely autobusy do Uh. Brodu. Ve vlčnovském průvodu jel tenkráte celý motorizovaný park JZD v plné parádě. Průvodu se zúčastnilo mnoho nových družstevníků, kteří nikdy v životě v májovém průvodě nepochodovali. Do kroku vyhrávala kapela JZD.

Dne 6. května bylo v kinosále slavnostní zasedání pléna MNV, na programu bylo seznámení s kandidáty NV a předání výměrů důchodcům. Slavnostní schůze byla však velmi slabě navštívena. Nebýt 53 pozvaných důchodců, kteří si přišli pro výměr při zvýšení důchodu, tak sál zel úplně prázdnotou.

V neděli 11. prosince pořádal Výbor žen ve Spolku „Den radostného stáří“. Tato akce, v místě prvá tohoto druhu, byla veřejností velmi kladně přijata. Zúčastnilo se jí 120 důchodců, kteří v příjemném prostředí strávili nedělní odpoledne. O kulturní program se postarala škola, pohoštění v hodnotě 760 Kčs věnoval Výbor žen z výtěžku Kateřinské zábavy. Na besedě byl přítomen pracovník důchodového zabezpečení rady ONV, který našim důchodcům ochotně zodpověděl jejich dotazy. Točily se kolem stravování a důchodců.

Navazování přátelských styků mezi obcemi moravskoslovenského pomezí má svou historii. Letos navázala naše obec přátelskou družbu s obcí Závažie, okres Trenčín. Zatím se do družby vedle rad MNV zapojily JZD, divadelní ochotníci a školy, navzájem se navštěvují a vyměňují si hospodářsko-kulturní poznatky. Tak 11. listopadu se konala na MNV ve Vlčnově ustavující schůze, ze Slováků přítomno na 15 veřejných pracovníků a učitelů. Naši se zajímali nejvíce o socializaci na Slovensku, kde mají zřejmě bohatší zkušenosti. Začátkem prosince navštívili učitelé devítiletku v Trenčíně, kam děti ze Závažie chodí do školy. Školu mají moderní, pro polytechnizaci dobře vybavenou, místními závody vydatně podporovaná. My jsme to před slovenskými učiteli nijak neskrývali a přiznali jsme, že v tom za nimi pokulháváme. Naši veřejní činitelé rovněž navštívili Závažie k podepsání a utužení družby. 10. prosince vystoupil u nás ze Závažie ochotnický soubor hrou „Surovo drevo“ a sklidil před našimi diváky veliký úspěch. Naši ochotníci se pak chystají na Slovensko s Jiráskovou Lucernou. Spolupráci chtějí obě obce v dalších letech ještě prohloubit.

K 15. výročí osvobození vydal president republiky Antonín Novotný amnestii některým politickým vězňům. Do Vlčnova se vrátil 11. května Pater Jakub Zemek z čísla 388. Odsouzen byl v r. 1948 pro protistátní činnost na 18 let, 6 roků mu bylo tedy prominuto. Prošel věznicemi postupně Brno-Cejl, Bory, Jáchymov, Mírov, Leopoldov a poslední Valdice u Jičína. Nyní pracuje jako dělník v kovodělní továrně v Brně.

Dne 5. července přijel z USA na návštěvu zdejší rodák Jan Kašpařík s manželkou Karolinou. Ve svých 70 letech byl velmi svěží a zajímaly ho nejvíce vzpomínky na prožitá dětská léta v obci. Z Kanady navštívil rodnou obec Jan Zemek z čísla 404.

Na základě zákona č. 88/1960 byly vyvlastněny a znárodněny hospody a obchodní domy. Ve Vlčnově to byly tři: hostinec Jednoty na dolním konci, dříve majitel Jakub Chovánek, obchod Jednoty, dříve majitel Šimon Kužela a textilní obchod Tep, dříve na vlastnictví Ant. Volfa. Všechny tři budovy užívá Jednota, lidové spotřební družstvo v Uh. Hradišti se sídlem v Ostrohu. Dřívější majitele nesou znárodnění a vyvlastnění velmi nelibě, podali si i odvolání, ale bezvýsledně.

II. ZEMĚDĚLSTVÍ

Rok 1960 je prvním rokem hospodaření většinového družstva. Počet členstva i půdy se za rok zmnohonásobil, vzrostly úkoly a odpovědnost z hospodaření obce, kterou dnes JZD reprezentuje. Stav členstva k 31. prosinci 1960:      celkový stav: 605 členů, z toho: 237 mužů, 25 zaměstnanců za plat (zedníci, šoféři, opraváři, účetní), počet záhumenkářů: 554, z toho společných: 27.

Pracovní poměry v JZD podle věku:
 

 

 

14 - 25 let

26 - 45

 46 - 60

nad 60

celkem

Členové a rodinní příslušníci trvale činní v JZD

5

150

420

28

603

Členové občas pracující (mají jiné zam.)

0

120

18

 

138

Členové v JZD nepracující 

0

0

0

22

22

 

Odborná kvalifikace funkcionářů: 

 

 

Celkem

počet středoškol.

vysokoškol.

Předseda

1

 

 

Účetní

3

2

 

Ved. rostlinné výroby

5

 

 

Ved. živočišné výroby 

4

 

 

Agronomové

1

 

1

Zootechnici

1

1

 

Mechanizátoři

1

 

 

 

Kováři 2, opravář 1, učňů v zeměd. škole v Uh. Brodě 10.

Představenstvo JZD: předseda Antonín Eliáš 832, místopředseda Jan Králíček 370, členové Sylva Beňová, Jiřina Matošková, Fr. Zemek 720, Šimon Knotek 126, Jan Kovář 846, Jos. Mikulec 664, Zabrána 874, Fr. Koníček 452, Jan Chvilíček 99.

Skupináři. Rostlinná výroba: 1. Josef Mikulec 664, 2. Jan Kovář 846, 3. Šimon Knotek 126, 4. Josef Dacík 42, 5. Jan Chvilíček 99. Živočišná výroba: 1. Frant. Zemek 720 – krávy, 2. Josef Kašpařík 666 - mladý dobytek, 3. Frant. Pavelčík 386 - prasata, slepice, 4. Frant. Pavelčík 449 – prasnice. Účtárna: Frant. Křížek - hlavní ekonom, Jiřina Kryštofová - mzdová účetní, Marie Šuláková – účetní, Josef Indra - skladový účetní, Josef Malaník – pokladník, Ing. Stanisl. Horák - rostl. výroba, hlavní agronom Karel Krchňáček - živoč. výroba, hlavní zootechnik Josef Koníček 229 - ved. mechanizač. střediska, Jan Kužela 141 - ved. stavební skupiny, Václav Chvilíček 529 - hlavní skladník, Frant. Bařina - pomocný skladník.

Výměra zeměd. půdy JZD (bez záhumenků) 1.711,95 ha, z toho orné půdy (bez záhumenků) 1.620,- ha, celková výměra všech záhumenků 291,12 ha, z toho orné půdy 201,91 ha.

Počet zemědělských závodů sdružených v JZD, které vstoupily do JZD s výměrou: 0 až 0,50 ha 16 závodů, 0,51 až 2,0 = 284, 2,01 až 5,0 = 211, 5,01 až 10,0 = 79, 10,01 až 15,0 = 5.

Tržby v JZD v roce 1960:

 

 

 

plán Kč

skutečnost Kčs

Živočišná výroba

4,714.830

2,802.105

Rostlinná výroba

2,559.150

1,936.975

Zelenina

313.000

348.020

Tržby za práce a služby

250.000

411.357

Výrobky určené k prodeji

 

76.266

Tržby z přidružené výroby

 

39.173

Tržby z realizace zboží

16.402

20.393

Ostatní peněžní příjmy

50.000

639.344

Přímá pomoc státu

 

251.200

Celkem činily tržby

7,903.382

 6,524.834

 

Tržby skončily schodkem 1,362.745 Kčs, což představuje celkové plnění výnosů na 82,72%. Plánované tržby v živočišné výrobě byly splněny na 59,43%. Neplnění plánu se projevilo především u vepřového dobytka a to jednak pro nedostatečnou krmivovou základnu v 1. pol. 1960, jednak pro nedostatek ustájovacích prostorů.

JZD využívá svého strojového a koňského potahu také k službám obyvatelstvu. Ve volné chvíli vozí traktory zákazníkům písek, štěrk a jiný stavební materiál, palivo a jiné potřeby, koňáci pak provádějí polní práce záhumenkářům i „troškařům“. Traktor počítá zákazníkům 30 Kčs za 1 hod., koňáci pak 17 Kčs nečlenům a 11 Kčs členům za 1 hod. práce. JZD pak koňákům počítá za 4 odpracované hodiny 1 prac. jednotku.

V rostlinné výrobě bylo dosaženo plnění plánovaných tržeb na 75,69%. Největší neplnění a to 428.426 Kčs se jeví u cukrovky, kde v důsledku nevhodných předplodin, nedostatečného hnojení a nevhodně volené tratě dosáhla výtěžnost jen 170 q/ha. Rovněž u máku jsou tržby nižší o 133.300 Kčs a to pro nedostatečný nástup některých družstevnic do práce. U obilí, přestože dodávka byla splněna, došlo ke krácení tržeb v důsledku snížení jakosti sladovnického ječmene. Překročeny byly plánované tržby hrachu, v zelenině splněny na 111%. Bylo sklizeno 52 vagónů zelí, za které se utržilo 130tisíc.

Ostatní peněžní příjmy tvoří přijaté náhrady od pojišťovny za škody vzniklé v r. 1960. Z této částky připadá na rostlinnou výrobu 401tisíc, na živočišnou 237tisíc. Přímá pomoc od státu v celkové částce 251.200 Kčs představuje náhradu za zaorání ozimin ve výši 77tisíc, zbývající část tvoří podpora za živelní pohromy.

Plánované tržby na 1 ha zem. půdy činí v r. 1960 4.600 Kčs, skutečné 3.949 Kčs.

Vydání JZD v r. 1960:

 

 

plán  

skutečnost

Spotřeba nakupovaných osiv

902.869 Kčs

214.701 Kčs

Spotřeba nakupovaných hnojiv

385.958

302.611

Spotřeba ostat. pomocného materiálu

50.000

80.338

Ostatní přímé náklady rostl. výroby

40.000

101.177

Spotřeba steliv a krmiv

600.825

326.714

Pořizovací cena zvířat nakoup. na výkrm

264.160

132.448

Spotřeba pohon. hmot a mazadel

200.000

311.260

Běžné opravy

 70.000

223.771

Zemědělská daň

549.410

299.410

Úroky

66.703

 99.030

 

3,095.357

2,746.522

 

Úspora osiv vznikla proúčtováním splněných přínosů a základního úvěru, úspora hnojiv pak nepřidělením dostatečného množství. Družstvu byla minist. financí poskytnuta 30% sleva na dani v důsledku podstatného rozšíření v jednom roce, převýšení úroků vyplývá ze zvýšených úvěrů provozních i investičních.

V důsledku snížení plánovaných tržeb snižuje se i dotace nedělitelného fondu o 136.275 Kčs, neplnění plánovaných tržeb se odrazilo nepříznivě i v dotaci sociálního a kulturního fondu a v neposlední řadě se zmenšila i plánovaná kvóta určená pro rozdělení na PJ. Výsledná PJ byla mimo to nepříznivě ovlivněna i překročením plánovaného množství PJ.

Čerpání pracovních jednotek (PJ) se jeví takto:

 

 

plán

skutečnost

úspora 

překročení

Rostlinná výroba

 84.446

110.654

 

26.208

Živočišná výroba

71.530 

 62.566

8.964

 

Přidružená výroba

1.000

 750

250

 

Lesní výroba

50

150

 

100

Zařízení pro členy

2.500

2.500

 

 

Stavby, adaptace

7.400

13.485

 

6.085

Nákladní autodoprava

5.686

7.485

 

1.799

Údržba

1.200

3.738

 

2.500

Správa a řízení

6.620

6.020

600

 

Ostatní

4.568

933

3.635

 

 

185.000

207.348

 

 


překročení o 22.348 PJ.

V rostlinné výrobě došlo k překročení PJ pro ztížené práce žňové a při výmlatu. V živ. výrobě dosaženo úspory pro nesplnění plánovaných úkolů. Ve výstavbě se jeví poměrně velké překročení PJ, což se odůvodňuje dodatečným zařazením do plánu a postavením sýpky na 65 vagónů obilí, rozšířením mostní váhy, vybudováním výkrmny prasat na 400 ks v rámci adaptace, silnice v objektech JZD, 2 silážní jámy, garáže pro dopravní park a 2 ocelokůlny. A tak po zhodnocení všech příjmů a vydání činí PJ za rok 1960 13 Kčs a 1,4 kg obilí na 1 PJ v naturáliích. Plánováno bylo 15 Kčs a 1,5 kg obilí za 1 PJ. Snížení PJ nelze svalovat jen na podstatné rozšíření družstva na skupinové ustájení.

Na prvním místě je nutno si všimnout práce funkcionářů. Přestože byli noví a museli se učit řídit tak veliký celek, přesto měli důsledněji kontrolovat vykonanou práci. Kdyby se tak dělo, nebyla by kupř. ztráta 150 vagónů cukrovky, nescházelo by navážení krmiv do kravína a to hlavně v neděli, možná, že by ani nezůstala kukuřice v Hlavinách. Kdyby se konaly pravidelné schůzky ve skupinách, jistě by se nemohlo stát, aby někteří vyjížděli na pole v 9. hod. ba i později.

Významná je dále i ta okolnost, že až na částku 140.000 Kčs byly likvidovány přínosy členů, které na počátku roku činily 1,223.021 Kčs a během roku vzrostly v důsledku zvýšení cen na částku 1,600.000 Kčs. Pohledávky za ostatními dlužníky činí koncem roku 345tisíc. Aby se zjednala náprava, utvořil výbor vesnické organizace KSČ, pracovníci MNV a představenstva JZD přínosovou komisi, která povolávala jednotlivě nové členy k pohovorům o plnění jejich přínosových povinností vůči JZD. Hned nato se svážejí od nových družstevníků krmiva a osiva.
Rostlinná produkce v JZD v r. 1960:

 

 

osevní plán
ha

skutečnost
ha

Výnos 1ha
plán 

Výnos 1 ha
skutečnost

Pšenice

250

88

27

21

Žito

86

35

28

16

Ječmen

269

390

26

23,6

Oves

103

290

27

23

Mák

5

20

7

3,6

Cukrovka

186

186

300

165

Brambory

96

90

175

73

Kukuřice na siláž

70

135

 

 

Osevní plocha

1607

1607

 

 

 

Na členských schůzích řešili členové a funkcionáři všelijak nedostatek píce. Tak 16. března navrhovalo představenstvo pronájem pastvin na Bruntálsku. Členové se však k tomu postavili záporně, zřejmě nepřáli „vandrování“ a žádali, aby se raději táhlo doma intenzivněji. Velmi tíživou situaci v krmení vyjádřil na členské schůzi 2. května zootechnik Krchňáček slovy: „Situace v krmení dobytka je taková, že máme krmení na 1 den, opravdu nevíme, čím budeme krmit zítra. Bude třeba určit novou skupinu, která bude na Slovensku znovu shánět krmivo a bude plně odpovědná za tuto práci“. A předseda Ant. Eliáš k tomu poznamenává: „My krávy a koně zdechnout nenecháme. Máme případy, že družstevníci nedají koním a krávám ani to, co od nás dostanou“. Že situace v krmení byla opravdu kritická je i vidno i z diskuse mnoha družstevníků. Tak Mikulec 73 na schůzi řekl: „Mám 54 roků, ale to se mi ještě nikdy nestalo, aby mě kůň žrál na poli hnůj.“ Zootechnik Krchňáček pak tuto diskusi uzavírá: „Každý měl zaplatit přínosy v seně nebo v penězích, a pak bychom udrželi záchovné dávky“.

Družstevníci, aby zachránili dobytek, shánějí seno i jadrné krmivo na Slovensku u soukromých rolníků, kteří si dají ovšem zaplatit. Sám vidím z okna dnes 7. května přijíždět ze Slovenska ke Dvoru 2 traktory sena. Ve Dvoře se krmiči na traktor „vrhli“ na seno si pro dobytek ihned rozebrali.

V rámci celostátního zvýšení ploch vinic vysazují letos na jaře vinice i vlčnovští družstevníci. Speciální traktor rigoloval půdu u Myšinců na 4 ha již předloni na podzim, dovezly se i sazenice, které přes zimu uložili ve sklepě MNV. Ale půda se jim nezdála dostatečně připravena, a tak se pustili do vysazování až letos na jaře. Sázeli rané a stolní odrůdy: Weltlin červený, Müller Thurgau a Chrupky ve sponu 1,20 x 1,80 m. Při zakládání vinice radili našim družstevníkům odborníci z Polešovic. Přitom dostalo družstvo od státu vydatnou subvenci.

Je známo, že cukrovka je velmi náročná na jarní práce, které se musí provést včas. Šlo o ruční práce s plůžkováním, okopáváním a jednocením cukrovky na 186 ha, krmné řepy na 50 ha a máku na 20 ha. Při skleslé ochotě družstevnic, kterým se nelíbilo malé vyplácení záloh na PJ (8-10 Kčs), dostalo se družstvo s řepou i mákem rázem do pracovní kalamity. Řepa a mák zarůstaly plevely, lidí na práci rázem nebylo. V kritickém stavu se představenstvo JZD, strana a MNV radí, tisknou se bleskovky „Řepa hoří“ a již v neděli 22. května chodí dům od domu dvojice a nabízejí nečlenům řepu na výměře 0,12 - 0,50 ha k jarnímu obdělávání. 52 rodin řepu přijalo, 41 odmítlo. Těmto poslal MNV důrazný přípis, ale mnozí zase řepu nepřijali, někteří s nikým nejednali a papíry spálili. Řepu dostali dělnické rodiny, učitelé, poštmistr i farář. Po dědině se táhla s řepou vlna hádek a křiku. Celý měsíc se v chalupách, v obchodech a na ulicích mluvilo jen o řepě. Dělnické ženy na ulicích hlasitě diskutovali: „Sedláci, co tam dali 5 -10 ha chodí do práce a my máme za ně chodit do řepy?“ „Kdo si řepu zasel, ať si ju obdělá!“ „Řepa je družstevníků, né naša.“ Nato družstevnice argumentovali zpravidla jedním tvrzením: „Všichní íja cukr, všichni majú aj kopat řepu.“ Družstvo alarmuje školní mládež, obchodní zaměstnance, pomohli několikráte z patron. závodu z Uh. Brodu. Ale to nestačilo, tráva v řepě na nedohledném lánu v Rovné rostla dál. Pracovní morálka se nezlepšila. Mnozí, když už tam z různých důvodů přece šli, si všelijak ulevovali. Viděl jsem 1. června v řepě v Rovné zastrčenou palicí a na ní černý papír. Když jsem přistoupil blíže, poznal jsem černou stuhu z věnce s nápisem: Poslední sbohem. Zřejmě nějaký „postižený“ přinesl stuhu ze hřbitova do řepy, aby svoji nechuť takto dokumentoval. Mezi mládeží, která nic nebere vážně, se povídala anekdota: „Malí nesmějí chodit do řepy, protože by se tam ztratili“. Byla to zřejmě narážka na pokročilé zaplevelení řepy. Sám jsem na přiděleném úseku plužkoval, po několika krocích jsem se musel zastavit, abych rozpoznal řádkování od bujné plevele. Zatím jezdí den co den od rána do tmy traktory do Rovné a Dřinku a přivážejí a odvážejí po celý den nové a nové pracovníky. Ještě 10. června slyším v rozhlase: „Rada MNV vyzývá všechny družstevníky a občany, aby šli pomoci do řepy a máku. Nebude-li mák do 2 dní přetrhán, bude zaorán, čímž vzniknou velké škody“ Školní mládež a nové brigády z Uh. Brodu pomohly, ale to zase nestačilo. Poseklo se 2 ha máku, zbyla tam jen podsetá mrkev. Řepa se přiděluje dalším, i zaměstnaným ženám, pokud na ně dříve nedošlo. Hádky mezi ženami se zostřují, běda, když uviděli některou jít do kina, ulevovaly si na místě štiplavými poznámkami nešetříce vulgarismů. Jiné „postižené“ nešetřily drahým časem potřebným k obdělání půdy a raději zjišťovaly po celé dědině ženy, které ještě řepu nedostaly. Potom šly na obec a tam spustily: „Dyž možu já dostat řepu, tož može aj ona, šak dělá h …. “ Je to charakteristika doby, kterou používáme. Někteří, jimž byla řepa přidělena, aby měli pokoj a snad i z nedostatku času při svém zaměstnání, si do řepy najímají. Hodně volají Dolněmčanky a platí jim 50 Kčs denně. Viděl jsem je, práce jim šla od ruky.

    = str. 191   na straně 192 ! Delegace z NDR: německý text + podpisy a na straně 193 překlad !!!

Někteří říkali, že to dělaly „údernicky“ a trávy bude co nevidět za nimi zase dost. Vcelku se nezmýlili. Představenstvo JZD, aby podpořilo rychlejší dokončení prací v řepě, vypsalo soutěž s odměnou 50 Kčs za půl hektaru. Řepa musela být vyjednocena a dvakrát přeplečkována do soboty 4. června. Celkem vyplatilo JZD na těchto prémiích 12.000 Kčs. Ještě 15. června jsou mák a řepa nedokončené, Nivničané a Dolněmčané, kde práci s řepou organizovali i s použitím strojů, se Vlčnovjanům jen záludně usmívají. Ještě 23. června se dokončuje vyjednocení krmné řepy, v několika dalších dnech už nastává senoseč a teprve v návalu další práce řepová pohroma ztrácí a zaniká. Dle názoru kronikářova je řepná pohroma v družstvu věcí čistě finanční. Kdyby se v řepě vydělalo alespoň 50-60 Kčs denně, tak by se družstevnice o práci předháněly a nedružstevníky by určitě ani k práci nepřipustily, aby družstevnicím „neubylo výdělku“. Zatím vydělaly v jednotkách 5-10 Kčs denně, a proto tolik hořkých slin. (= str.194 )

Poučeni chybami v jarních pracích, zajišťují se v JZD na nastávající senoseč a na žně. Už 28. června hlásí rozhlas: „Je známo, že se JZD stále opozdívá v pracích. Příčina je také známa. V každé skupině nastoupí ze 100 jen 20-30 lidí do práce. Ostatní nenastoupí, někteří si myslí, ať to čert sebere. Rada MNV, strana a JZD učinily proto tato opatření: „1. Vyžádali si propuštění několika zaměstnanců ze závodů. 2. Nepořádní dostali upozorňovací dopisy s podotknutím, že bude proti nim zakročeno, když nenastoupí. Náprava v pracovní morálce musí být zjednána. Čert vlčnovské JZD nevezme a Vlčnov nebude žádnou výjimkou mezi ostatními družstvy“.

A tak přede žněmi byli uvolněni z továren někteří zaměstnanci, kteří dříve doma soukromě hospodařili, při přechodu do družstva unikli do továrny a do JZD přihlásili jen manželky. Uvolněni kupř. Zemek 146, Vozár 466, Jos. Mikuláštík 129, Stan. Mikuláštík 118, Surma 722, Cahel 620, Bařina 133, Knotek 619. Mnozí odmítají a tak z toho byly znovu nepříjemné tahanice. Tak František Podškubka z čís. 782 při hádce hrubě napadl předsedu družstva Ant. Eliáše, dostal se před soud a odsouzen na 10 měsíců nepodmíněně.

Senoseč a žně byly už vcelku zvládnuty dobře. Družstevníci si z nedostatku píce pronajali louky na Slovensku a jezdí tam s lidmi na traktorech a autech. Kosení luk na Slovensku se zúčastnilo po 40-120 sekáčích, ve žních nastoupilo do pole 500-600 lidí denně, pomohli místní i cizí brigádníci, a tak nebylo větších potíží se sklizní. Dožínková slavnost na hřišti 18. září za účasti Slováků z družby ze Závažic náladu v družstvu zlepšila.

Před Štědrým večerem se rozděluje příděl cukru. Kdo obdělával ½ ha řepy, dostal příděl 12,5 kg cukru za zlevněnou cenu 2,40 Kčs za 1 kg. Všichni vedoucí funkcionáři dostali příděl 40 kg cukru.

Plnění zástavy hospodářských zvířat v JZD v r. 1960:

 

 

stav
1/1

Plán
31/12 
1960

Plnění

Zvýšení
 oproti stavu
 k 1/1

Plnění
%

Hustota na  100 ha

 

1/1

31/12

Skot celkem

980

1170

1006

26

86

58

64

z toho krav

410

500

437

17

88

25

26,5

Prasata výkrm

393

986

621

228

 

 

 

Prasnice

186

200

170

 

 

 

 

Selata

109

329

240

 

 

 

 

Prasata celkem

688

1541

1029

341

 

42

64

Koně

 

 

75

 

 

 

 

Drůbež

2200

6421

4536

2369

74

124

275

Brakování krav

 

50

128

78

 

 

 

Nákup krav

 

76

96

20

126

 

 

Nákup ostat. skotu

 

215

98

117

 

 

 

Otelilo se jalovic

 

55

58

 

105

 

 

Ohřebilo se koní

 

 

0

 

 

 

 

 

Neplnění plánovaného zástavu skotu bylo ovlivněno naprostým nedostatkem vhodných stájí, nedostatkem sena a ostatních krmiv po celé jarní období, a proto i nedodržením plánovaného nákupu skotu. Je známo, že kvalita svedených dojnic byla špatná a muselo být dodán k jatečným účelům místo plánovaných 50 skutečně 128 krav. Skutečnost je taková, že ve výstavbě hospodářských zařízení patří Vlčnov mezi nejlepší družstva, naproti tomu nedodržení stavu hospodářských zařízení patří Vlčnov mezi nejlepší družstva, naproti tomu nedodržení stavu hospodářských zvířat ovlivnilo výrobu živ. produktů a dodávku státu.

Plnění plánu výkupu živočišných produktů v JZD:

 

 

plán
1960

plnění
k 31/12

%
plnění

vyrobeno celkem

Maso celkem

 2289 q

1453 q

50

 

z toho hovězí

1099

820

75

1138 q

          vepřové

1637

603

39

706

          drůbeží

163

29

18

 

Mléko - výroba

902 792 l

514 795 

 

 

          - dodávka

750 000

450 943

60

578 830

Vejce

265 000 ks

184 546

70

 

Selata

300 ks

339

113

 

 

Za rok 1960 bylo vyrobeno od jedné dojnice 1.400 l, plán však byl 2.208 l mléka. Bylo odchováno z 347 narozených telat 307. Odchov telat na 100 krav činí 75 ks. Celkem se narodilo 1.587 selat, odchováno z toho 1.274 ks, hynutí 313 selat představuje 18%. Na průměrný stav 174 prasnic bylo odchováno na 1 prasnici 7,6 ks selat. Nízký počet odchovaných selat bylo ovlivněno tím, že 98 prasnic bylo dodáno k jatečním účelům a tyto nahrazeny mladými prasničkami.

Nejlepšího výsledku v odchovu selat bylo docíleno u ošetřovatelky prasnic Marie Mošťkové z čís. 159, která chová 12 prasnic a docílila odchovu 18 zdravých selat na jednu prasnici. Dobrých výsledků v odchovu selat rovněž docílila Pavelčíková 622, která ošetřuje 9 prasnic a Štěpán Cahel, kde je ustájeno 7 prasnic. Nejhorších výsledků v odchovu selat bylo docíleno v porodnici ve Dvoře. Nebylo to vinou ošetřovatelů, ale jsou zde jiné příčiny, silné zamoření chřipkou, naprostá nevhodná stáj bez světla, kterou nám doporučila veterinární služba zrušit. Nestalo se tak pro nedostatek vhodných jiných objektů. Neplnění plánu prodeje živočišných produktů zavinili i sami družstevníci v letním období, kdy byl dostatek zelené píce, ale nebyla pravidelně navážena, protože nebylo dostatek navážečů. Nedostatek krmiva se zvláště projevoval v neděli a svátky a za nepříznivého počasí, kdy nebylo možno získat navážeče ani za výhodných platových podmínek, i když většinou koní stála. Slyšel jsem jak, v neděli volal rozhlas navážeče, protože krávy „nemají co žrát“.

Nejlepších pracovních výsledků za dobré morálky dosáhl kolektiv dojiček a ošetřovatelů dojnic: Růžena Bařinová 771, Anežka Zemková 644, Marie Mošťková 624, Josef Koníček 584 a Marie Michalčíková. K nejlepším navážečům krmiv patří Vincenc Mikulec 108 a Frant. Kašpařík 102.

Soutěžení v živočišné výrobě se ještě plně nerozvinulo. Soutěž, která byla v kolektivu dojiček přispěla ke zvýšení dojivosti. Nebyla však hodnocena a prémiována až do konce roku, poněvadž nebyl zajištěn dostatek finančních prostředků na odměny. Rovněž se těžko uskutečňovala důsledná kontrola přírůstků u mladého skotu ustájeného roztříštěné po obci.

Z nedostatku krmiva se porážejí i podřadní koně, kterých padlo kolem 50. Krmí se jimi slepice i vepřový dobytek. Poráželi je Vincenc Knotek, Jan Zemek, Jan Vozár. Provádí to velmi jednoduše. Kůň se uváže ke kůlu, na hlavu se mu vhodí plachta, nato se udeří pantokem do čela, a když spadne, tak se podřeže.

Soupis hospodářského zvířectva v obci k 31/12 1960:

 

 

 

Počet chovatelů

slepice

husy

kachny

krůty

prasata celkem

skot cel.

koně a hříb.

kozy 

ovce

Záhumenkáři

 

3 714

79

8

3

426

166

 

258

1

do 0,10 ha

 

178

3

 

 

14

 

 

9

 

0,11 - 0,50 ha

 

501

10

2

3

24

6

 

39

 

0,51 - 2 ha

 

59

 

3

 

4

5

3

2

 

2,1 - 12 ha

 

142

 

 

1

35

38

9

1

 

JZD

 

4471

 

 

 

1033

980

75

 

 

CELKEM

 

9065

92

13

7

1536

1195

87

309

1

 

Po velké přesvědčovací akci loňského roku vstoupila drtivá většina rolníků do JZD. Začátkem roku 1960 soukromě hospodaří jen 20 rolníků. Během roku ubylo z nich dalších 5, ale znovu začal soukromě hospodařit s výměrou 3 ha Josef Koníček 55, který byl pro neshody z družstva vyloučen. A tak ke konci roku 1960 soukromě hospodaří ve Vlčnově 16 rolníků na výměře 62 ha. Soukromě přestali hospodařit: Machálek Jakub 719 - vstoupil do družstva, Klabačka Karel 225 - půdu dal k dispozici MNV a odešel do zahraničí, Moštěk Metoděj 237 - půdu dal k dispozici MNV, Koníček Josef 549 - vstoupil do družstva, Mařica Jakub 384 - půdu dal k dispozici MNV.

Tak Jakub Machálek 719 mimo jiné těžce nesl 18tisíc daně ročně a dodávky masa. Když měl zaplatit daň a dodat maso za 1. čtvrtletí neb jinak jít před prokurátora, tož vstoupil do družstva. Nyní pracuje v zelinářském oboru, kde se dobře vyzná a úspěšně pracuje pro družstvo.

A tak přes značné potíže vzniklé čtyřnásobným rozšířením členské a půdní základny v r. 1960 a přes značné školdy ať již zaviněné družstevníky nebo škody, na které družstevníci neměli vlivu, možno označit hospodaření JZD v r. 1960 za poměrně úspěšné. I když skutečný hospodářský výsledek podle CVFP byl splněn jen na 86%, je nutno vyzvednout skutečnost, že v r. 1960 byly vytvořeny podmínky pro dosažení lepšího hospodaření v příštích letech.

III. VÝSTAVBA OBCE

Na vybavení nadstavby budovy MNV se i letos po zimě pokračuje. Už začátkem března se budují cementové schody, v dalších měsících se vybavuje přízemí pro novou poštu. Poštovní správa přispěla k tomu částkou 55.000 Kčs. Stavba pokračuje celkem velmi pomalu, někdy pracují jen 3 dělníci s vedoucím Janem Benešem starším. Obec nemá peněz, aby stavbou pohnula A tak se stará nevyhovující pošta vedle hasičského skladiště stěhuje do nové až 29. listopadu 1960. Měsíc předtím skupina poštovních zřízenců kope podzemní vedení pro telefonní síť, odstraňuje telefonní sloupy a montuje přípojky pro novou poštu. Ze zaměstnanců zůstávají na nové poště přednosta Jaroslav Jindra, 2. listonoš František Moštěk 53 a Anna Knotková 863, nově přijata s polodenním závazkem telefonistka Cecílie Vozárová 329. Nová pošta je prostorná, světlá a plně vyhovuje potřebám občanstva.

Místnosti v 1. poschodí si zajistilo minister. vnitra pro byt a služební místnost příslušníka Stráže národní bezpečnosti (SNB). K tomu účelu přispělo částkou 80 tisíc. Národnímu výboru to přišlo celkem vhod, neboť tak snadno vyřešil finanční krizi, do které se celkem nákladnou stavbou dostal. Na stavbě se pokračuje.

Předpoklady o možný postup do divize vedly mnohé jasnovidné fanoušky k vybudování lepšího sportovního hřiště. A už 7. ledna vidíme ve Vlčnově u hřbitova 2 speciální bagry při práci. Jeden vyrýval nové koryto potoka, který byl přemístěn dále pod Hradíštěk a druhý přemísťoval svými ohromnými chapadly krásnou ornici, zasypával starý potok a vyrovnával svahovitý terén. Po zhatěných možnostech vstupu do divize tyto slunné plány a brigády sice dočasně ochably, ale koncem roku oživl nový elán pro dokončení stadiónu. Věří se, že pomůže nový poslanec NS Frant. Vodsloň, který je předsedou Tělovýchovného svazu.

Překotný růst JZD v minulém roce vyžádal si nové výstavby hospodářských objektů. Bylo nutno stavit rychle, tak znělo heslo doby. Práce se ujala stavební skupina o 32 členech s vedoucím Janem Kuželou 141, z nich 13 pracujících za mzdu a 19 družstevníků pracujících za PJ, dále 10 přechodných pracovníků pracujících za PJ. Jejich práce v r. 1960 je pozoruhodná: 1. Dokončení A porodny v hodnotě 110tisíc Kč, 2. Kravín č. 3 pro 105 ha 700 tisíc, 3. Porodnice B pro 60 ks prasnic 180 tisíc, 4. Sýpka pro uskladnění 65 vagónů obilí 420tisíc, 5. Adaptace pro prasata (v číslech 147 a 148)  130 tisíc, 6. Ocelokůlny pro stroje 141 tisíc, 7. Silážní jámy dvojité 157 tisíc, 8. Kravín č. 4, z hodnoty 1,400 tisíc prostavěno 700 tisíc, 9. Garáže, z hodnoty 450tisíc prostavěno 220 tisíc, 10. Kanalizace provedena v hodnotě 63 tisíce. Celková hodnota provedených prací činí 2,821 tisíc Kčs.

Všechny tyto práce byly kontrolovány Okresním stavebním podnikem. Kromě těchto hodnotných staveb, které byly dotovány materiálově i v placených mzdách státním investičním fondem, provedla stavební skupina velkou řadu prací rekonstrukčních a udržovacích z provozních fondů JZD a to v celkové hodnotě mezd 1.260 PJ, např. rekonstrukce silážních jam pro letní výkrm prasat, rekonstrukce drůbežáren, zateplovací a udržovací práce ve všech vepřínech, adaptacích a kravínech, úprava a udržování komunikací. Na výstavbě JZD se podíleli značnou měrou brigádníci z řad družstevníků, dále patron. závodů, členů KSČ, učitelů a jiných občanů. Celkem bylo odpracováno zdarma na nových stavbách 6.527 hodin. Za předčasné provedení staveb provedených vůbec do r. 1960 bylo družstvu na subvencích státem odepsáno 1,419.800 Kčs.

Jako ukázku rychlostavby lze uvést: Sýpka - začátek výkopů základů 26. června, hrubé dokončení stavby a dovezení prvního obilí na sušení a uskladnění 16. srpna. To činí po odečtení svátků a deštivých dnů 44 pracovní dny, ovšem po dvou směnách tj. pracovalo se od 5 hodin ráno do 9 hod. večer.

Ocelokůlna pro stroje - stavba povolena ONV 6. prosince s podmínkou, že bude do konce roku dohotovena, což se také stalo. Na této rozlehlé stavbě se pracovalo pouhých 12 dnů. Na této rozlehlé stavbě se pracovalo pouhých 12 dnů. Vedle brigádníků mají na tom zásluhu pracující Slováckých strojíren, kteří v nadstavených nočních hodinách svářeli a montovali ocelové konstrukce těchto staveb.

IV. HMOTNÁ ÚROVEŇ OBYVATELSTVA

V rámci soustavného zvyšování životní úrovně obyvatelstva rozhodla strana a vláda snížit znovu maloobchodní ceny od 24. dubna 1960 o 1,8 miliardy Kčs ročně, v tom potraviny o 0,5 miliardy Kčs. Dále snížena progrese a cena bytové světelné sazby za odběr elektřiny z 80 na 70 hal. za 1 kWh. Velmi důležité je bezplatné užívání učebnic a školních pomůcek od 1. září a zvýšení některých starobních, invalidních a vdovských důchodů.

I ve Vlčnově bylo možno pozorovat snížení cen. Lidé zvýšenou měrou nakupovali televizory, velká poptávka po domácích ledničkách nemohla být uspokojena, jen prodejna Jednoty ved. Kužela vedla v záznamu 60 čekajících zákazníků. Hospodyně si chválí snížení cukru kostkového z 9,60 - 9 Kčs, zato bezplatné poskytování učebnic, které jistě v početných rodinách v kapse poznali, nedovedou ocenit a mnozí pokládají za samozřejmé.

Začátkem června byla ve „Spolku“ otevřena veřejná jídelna a rychle se vžila. Hlavně staří lidé si na ni brzy zvykli. Stravuje zde zatím 18 důchodců, mnohým starým lidem nosí odtud obědy děti ve vkusných přenosných nádobách. Mluvil jsem o jakosti a množství jídla. Baběnky si obědy chválí, některým dědáčkům se to zdá málo. Celkem se podává denně na 60 obědů, plná cena 5,60 Kčs, důchodci od 5 haléřů do 2 Kčs, zbytek doplácí MNV. O žních zde také stravují členové JZD s průměrným počtem 120 obědů denně. Traktory JZD svážejí k obědu strávníky z polí.

Školní jídelna se úplně vžila a po zřízení veřejné jídelny slouží výhradně dětem a učitelům. Průměrně se podává 180 obědů denně v ceně od 2 -3,20 Kčs. Vedoucí jídelny je učitel Vincenc Kučera, kuchařem Alois Šenk.

Od 21. února se provádí v dolním hostinci rentgenové prohlídky všech občanů. Je to celostátní akce TBC. Rada MNV vybízí rozhlasem občany, aby se bezplatných prohlídek v zájmu svého zdraví zúčastnili. Přesto se mnozí nedostavili. Zřejmě si neváží výhod, které jim naše vyspělé zdravotnictví bezplatně poskytuje. Tito liknavci jsou pak voláni do Brodu. Na základě těchto prohlídek bylo potom několik občanů bezplatně léčeno na TBC, o které ani nevěděli, doma i v ústavech, např. ved. kina Jos. Koníček.

Potřeba mléka stoupá, protože rolníci odvedli krávy do družstva, mizí i krávy záhumenkové. Denně se prodá ve dvou prodejnách celkem 600 - 650 l mléka. Vajíček je stále proti plánu nedostatek. Slepic ubylo, býv. rolníci stav drůbeže zmenšili průměrně ze 100/60 na 10/20 slepic a JZD nestačilo zvládnout stav. A tak koncem roku nedodala obec 120tisíc vajec proti plánu.

Zřízením většinového JZD změnily se značně používané dopravní prostředky. Dříve si sedláci vozili své potřeby jako palivo, stavebniny apod. svým koňským potahem, malorolníci kravkami, ostatní pak si koňaře najímali. Zavedením kolektivního hospodaření zmizeli u sedláků v r. 1960 koně, postupně mizí i krávy, které nemohou záhumenkáři z 0,50 ha uživit. Vznikl tak problém domácích dopravních prostředků. V důsledku toho se v posledních letech lavinovitě rozšířily ruční dvoukolky s pneumatikami. Lidé na nich vozí kdeco: dříví a uhlí z Uhelných skladů, úrodu ze záhumenky, slivovici z pálenice, stavebniny i z Brodu. Na větší náklady paliva najímají z Uhelných skladů z Hradčovic, na stavebniny pak auta Čsl. státní autobusové dopravy z Uh. Brodu neb traktory z mechanizačního střediska místního JZD. Na práci na záhumence, pokud sami ručně nestačí volají koňské potahy z JZD na protiúčet svých pracovních jednotek.

Pálení slivovice je velmi starý vlčnovský návyk, dříve se pálívalo skoro v každé chalupě, u šetrnějších bývala slivovice i obchodním artiklem. Slivovice se obyčejně přes zima „vytratila“ na zabijačkách, při besedách a čajování. Po 1. válce se pálívalo ve 2 pálenicích (Jan Mlýnek a Ant. Moštěk) na Žlebě. Poplatky bývaly poměrně nízké, 8 -20 Kčs za 1 l. Dnes je pálení citelně zdaněno. Z 1 l slivovice se platí 60 Kčs, družstevníci o 5 Kčs méně, dřevo si musí každý dodat. Pálí se celou zimu ve znárodněné býv. Mošťkově pálenici, letos od poloviny listopadu do pol. ledna ve dne v noci. Po celou zimu vidím kolem nové školy místní i okolní zákazníky vozit sudy s kvasem tažené auty, traktory a koňskými potahy. Vidím 30. prosince u MNV celé procesí táhnoucí od pálenice se slivovicí v demižonech na autech, dvojkolce, také pěší, kteří mají dva svázané demižony přehozené přes rameno. Peněz mnozí nemají, ale 1000 - 3000 Kčs za vypálení se muselo sehnat, třebas vypůjčit po sousedech. Letos napálilo 830 zájemců z Vlčnova a z okolních obcí Nivnice, Brodu, Veletin, Hradčovic, Drslavic a Dol. Němčí celkem 15 tisíc litrů, vloni při menší úrodě 7 tisíc, zato předloni při nadúrodě švestek 35 tisíc litrů slivovice. Přitom vlčnovské švestky, podle řeči s páleničářem, jsou nejkvalitnější a dají dvojnásobné množství jakostnější slivovice než kupř. ovoce z Nivnice. Celkem se slivovice málo prodá, je pro mnohé drahá, 1 l se prodává za 100 -120 Kčs. A tak vidíme, že i přes historickou přeměnu vesnice, pálení slivovice se ve Vlčnově pevně drží.

Změnou hospodářských poměrů nebyly nikterak zkrácena ani svatební veselice. Známá selská svatba s muzikou po celý den, desítkami družic a dalšími desítkami svatebčanů zatím trvá. Jen ke svatbám krojovaným přibývá i v občanských oblecích. Tak kupř. okázalou svatbu měli v rodině Karla Křapy 439. Dne 25. června oslavili v domě celkem 5 svateb: zlatou měli rodiče Cyril a František Knotkovi, stříbrnou jejich dcera Anastazie a Karel Křapovi a svatby tří jejich dětí: Karel s Františkou Chvilíčkovou 812, Marie s Frant. Kovářem 397 a Božena s Karlem Mošťkem 240. Mladí ovšem už bez kroje, nevěsty v silonu, to patří dnes k módě. U večeře zasedlo přes 250 svatebčanů. K večeři zabili prase, 1 tele, 1 srnu, 15 slepic, vypili 1 hl piva, 80 l vína, 30 l slivovice a 25 beden sodovek. Vyhrávala jim hudba JZD. Ze vzácných hostí poctila svatebčany rodina Vaňharova z Ameriky.

Odstupem několika let se ukazuje, že zdravotní středisko ve Vlčnově zdomácnělo. Ve středisku konají zdravotní péči obvodní lékař dr. Ondřej Škorvánek (zastupuje onemocnělého dr. Cahlíka), dále obv. zdravotní sestra, dentista a zubní instrumentářka. Ke středisku patří ještě Veletiny a Hradčovice. Během roku ordinoval zde i internista 7 krát, chirurg 3x, pediatr 50x a gynekolog 22x. Průměrně denně navštíví středisko 45 pacientů. V obvodě je 9 tělesně vadných, 15 duševně vadných a 21 smyslově vadných lidí. V r. 1960 se ve Vlčnově narodilo 62 dětí, z toho jen 2 doma, ostatní v porodnici v Uh. Hradišti. Před 10 lety tomu bylo právě obráceně, do porodnice odcházely ženy jen ojediněle. Z novorozeňat zemřely 2 v ústavu po porodu. Vůbec o matky a novorozeňata je vzorně postaráno. Dětská poradna se koná každý pátek, gynekolog dojíždí 2x měsíčně a vyšetří průměrně po 30 ženách. Během těhotenství jsou návštěvy v poradně pravidelné, každá těhotenství jsou návštěvy v poradně pravidelné, každá těhotná žena je ještě vyšetřena na TBC. Po porodu provádí porodní asistentka po dobu 7 dní denně koupání novorozeněte a kontroluje zdravotní stav matky. Od tří týdnů navštěvují matky poradnu. Tak za rok provedla porodní asistentka 299 návštěv u těhotných , 221 u matek po porodu a 414 návštěv u novorozenců. O školní mládež je také pečováno jako nikdy. Pravidelné prohlídky lékařské i zubní a to ve škole i ve středisku, pravidelné očkování proti všem nemocem - to vše zmenšilo i ve Vlčnově úmrtnost mládeže, zmírnilo bolest a zvýšilo spokojenost a štěstí dětí i jejich rodičů. Péče o chrup provádí dentista Skočovský a instrumentářka Klabačková. Pracují 3x týdně, což už nestačí, neboť dnes chce mít každý zuby zdravé. Minuly doby, kdy jsme potkávali ve Vlčnově mladé lidi bezzubé. Středisko provádí v obci i hygienické a epidemiologické vyšetření. Letos provedena kontrola na bacilonosičství u 49 potravinářů a dojiček JZD. V obvodě je v evidenci 1 bacilonosič ve Veletinách v kontrolním sledování. O tom, že středisko koná kus záslužné a obětavé práce, nám poví několik čísel za rok 1960: v obvodu vyšetřeno 16.818 pacientů, na výzvu navštívil lékař doma 976 a po svém rozhodnutí 195 pacientů, k odbornému vyšetření odesláno 140 pacientů. Zdravotní osvěta se provádí ve spojení s okresním kabinetem a s Čs. červeným křížem, jehož počet členů stoupl letos z 53 na 213 členů. Provádí se v čekárně a přednáškami. Středisko provedlo letos ve spolupráci s Čs. červeným křížem 3 krát odběr krve. V evidenci je 29 dárců, kteří svou povinnost k bližnímu konají rádi.

V. KULTURNÍ POMĚRY

Nový školský zákon rozšiřuje vzdělání mládeže a zavádí základní devítiletou školu. I ve Vlčnově byly od 1. září 1960 zřízeny 2 deváté třídy, všechny třídy mají jednu pobočku, celkem má škola 18 tříd, umístněných ve dvou budovách. Pro letošní přechodný rok jsou deváté třídy dobrovolné, příštím škol. rokem pak povinné. Zavedení 9leté školní docházky je přijímáno učitelstvem s uspokojením, neboť učební osnovy, které byly přeplněny, bude možno s 9. třídou snáze splnit. Občané a žáci zatím rozšířené vzdělání plně nepochopili. Mnozí rodiče by chtěli, aby jejich děti honem vydělávaly a nosily domů peníze, sami žáci nelibě nesou, že polovina loňských spolužáků odešla do výběrových škol a do učebného poměru. Soutěž tvořivosti mládeže pokračuje i letos. Vedle recitačních čísel a písní vystoupil slovácký krúžek 1. třídy, který se dostal až do 1. krajské soutěže. Na 19. června připravila škola s Těl. jednotou Družstevník „Tělovýchovné odpoledne“. Průvod vyšel od staré školy, ale na hřiště Pod Bočky nedošel. V půli cesty se spustil liják a všichni účastníci se z průvodu rozutekli. Školní mládež se schovala v dolním hostinci a když déšť ustal, rozešla se domů. Učitelé pracují mimo školu téměř ve všech spolcích, některé, jako Červený kříž a Svaz přátel čs.- sovětského přátelství by se bez učitelů rozpadly. Tento zjev je všeobecný a tak si v „Učitelských novinách“ posteskl jeden učitel ironickou poznámkou, že mu „vyučování narušuje mimoškolní činnost“. Práce na naší škole byla ve škol. r. 1959/60 vážně narušena mateřskými dovolenými 9 učitelek. Uvážíme-li, že mateřská dovolená trvá 18 týdnů, pak 9 vyřazených sil bez náhrady z celkového počtu 24 učitelů znamená velmi ztížené vyučovací a výchovné podmínky. Mateřskou dovolenou zahájila pionýrská vedoucí Šuranská, následovaly postupně Zdenka Jurčíková, Jančaříková, Slavíčková, Malotová, Beníčková, Jana Mikulcová, Marášková a tento řetěz zakončila zástupkyně ředitele Vlasta Mikulcová. Letos navštěvuje náboženství 75% žáků. Je to výsledek ateistické výchovy prováděné na školách.

Plesová sezóna byla zase středem zájmu, všechny soboty a neděle byly obsazeny, návštěvníků plno Zvlášť nad poměry se nesl ples myslivců pořádaný 28. února ve Spolku. Myslivci si pozvali z Prahy orchestr Karla Waldaufa. Vstupenky byly v předprodeji vyprodány, přijeli i přespolní. Na plesu byl sám silou, některé moderní Vlčnovjanky si objednaly šaty až z Prahy.

Od 1. dubna vystupuje hudba JZD, která vznikla spojením dvou dechových kapel. (Frant. Pavelky 169 a Jos. Kašpaříka 612) a místního džezu. Toto hudební těleso s 39 hudebníky vede nový kapelník Frant. Pavelka 254. Sjednocená kapela vystoupila poprvé v průvodě večer 27. dubna při oslavě 15. výročí osvobození Vlčnova. Hudebníci dostali nové nástroje v ceně 50 tisíc, z toho družstvo zaplatilo 30 a ONV 20 tisíc Kčs. Nové hudební těleso má v JZD všechny možnosti dalšího vývoje.

Nový hospodářský život na vesnici přináší i zvýšení kulturní úrovně družstevníků. Ve Vlčnově byl zřízen při JZD první vesnický klub na Brodsku. Předpoklady k jeho uvedení v život jsou vytvořeny již tím, že JZD převzalo pod vlastní řízení hudební a divadelní soubor , také Těl. jednota nese název Družstevník. Po celý rok pořádá družstvo s 50 účastníky zájezdy na divadelní představení Slováckého divadla v Uh. Hradišti. Jezdí se 14denně a všechno hradí JZD ze svého kulturního fondu. Také uspořádalo zájezd na Macochu. Mnohé družstevnice byly poprvé na výletě a velice si to pochvalovaly.

Divadelní činnost byla letos slabší. Divadelní soubor Sokola opakoval s úspěchem div. báchorku J. K. Tyla „Tvrdohlavá žena“ a 11. června jako div. soubor JZD uvedl drama A. Volodina „Pět večerů“.

Vedoucí kina Jos. Koníček si stále stěžuje na upadající návštěvu kina. Je to zřejmý následek zvýšeného počtu televizorů v obci. Lidé totiž poslouchají celovečerní filmová představení doma. Podle názoru ved. kina může se návštěvnost zvýšit jen přemontováním kina na širokoúhlé.

Novinkou dosud pro Vlčnov nevídanou byla „Módní přehlídka“ pořádaná 17. pros. ve Spolku místním dohlížecím výborem Jednoty a Výborem žen. Manekýnky z Gottwaldova předváděly nejnovější ukázky oblečení, nezapomnělo se ani na vlčnovský kroj. Návštěva, o které se pochybovalo, byla nad očekávání slušná, prodalo se 174 vstupenek po 5 Kčs. Návštěvníci byli neobyčejně spokojeni s tímto způsobem zábavy, při níž obveseloval džez, a projevili přání, aby se produkce v příštích letech opakovala.

Dne 22. dubna zavítali do Vlčnova umělci pražské Reduty, mezi nimi herečka Hana Vítová, zpěvačka Jiřina Salačová, zpěváci Vrchota a Kárník a 6členný estrádní umělecký soubor. Umělci vystoupili v přeplněném kinosále. Mládež, která měla drtivou většinu, si přišla na své. Vlna smíchu a radosti z nejmodernějších džezové hudby proudili sálem. To vyhovuje temperamentu dnešní mládeže. Stejně pěkný úspěch měla i Strouhalova dechová sedma, kterou si do horního sálu pozval 8. října Svazarm. Zato Státní zájezdové divadlo, které k nám zavítalo 4. května v 70členném obsazení, už nepochodilo. Pro mládež předvedlo hru Jos. a Hany Lomkových „O veselém hrobaři“, pro dospělé hru Lester Cole „Květy a kořeny“. Večerní představení bylo jen zpola vyprodáno, cizí divadelní produkce jsou ve Vlčnově zřejmě méně navštěvovány.

Dne 27. května uspořádána v kině beseda s kulturními pracovníky. Celkem přijelo do Vlčnova 13 umělců, na Vlčnov to nebývalé. Byli mezi nimi význační umělci všeho druhu z Prahy, Gottwaldova i odjinud, kteří konali okružní cestu. Z nejznámějších tu byl lit. historik Hájek, akad. malíř Beran, akad. sochař Havelka, herečky Polanská, Machalová. Za přivítání vedoucí Osvětové besedy poděkoval dramaturg Čs. rozhlasu dr. Horáček slovy: „Vítám vás, hlavně mládež, které je tady zdrcující většina“. A vskutku 70 žáků a 30 dospělých (z nich polovina učitelů) velmi nepříjemně charakterizovalo zájem Vlčnovjanů o kulturní problémy. Diskuse byla podle toho ubohá, točila se o programu rozhlasu, gramofonových desek a tak nahodile.

Pravým opakem bylo vystoupení uměleckého souboru „Olšavan“ z Uh. Brodu 1. června. Olšavan, známý zájezdem do Itálie, předvedl zde pásmo písní a tanců za nadšeného smíchu mládeže, která nabila sál do posledního místečka. Zde se znovu ukázalo, že vlčnovská mládež se žene ponejvíce za zábavou lehčího slohu.

Ovocnářství ve Vlčnově není ještě na takové výši, aby uspokojilo požadavky stanovené pětiletým plánem. Že však půdní a klimatické podmínky k ovocnaření ve Vlčnově skutečně jsou, to nejlépe ukázala „Výstava ovoce“, kterou uspořádala místní pobočka Svazu zahrádkářů v neděli 20. listopadu 1960 v nové škole. Vlčnovští a také velečtí ovocnáři vystavovali zde 177 exponátů jablek a hrušek. Jednotlivé druhy byly spolehlivě určeny pomology z Havřic, takže každý ovocnář si mohl své ovoce pojmenovat a zhodnotit. Podle rozboru všech podmínek, který provedli místní členové Svazu a po dohodě s Ovocnářskou stanicí na Velehradě, se doporučuje ve Vlčnově z bohatého sortimentu, který se dnes všude opouští, větší měrou pěstovat z jablek Ontario a Matčino, z hrušek Madame Verté a Pařížanku. Tyto druhy uspokojují i nejnáročnější konzumenty a u nás mají dobré podmínky k rozšíření. I když se členům Svazu nepodařilo zachytit všechny ovocnáře, výstava ukázala jasnou cestu vpřed. Na 400 návštěvníků se přesvědčilo, že se intenzivně ovocnařit ve Vlčnově už dá. Více ovoce znamená více zdraví, to si plně uvědomují i ve Vlčnově.

Na křižovatce silnic Vlčnov - Hluk - Dolní Němčí byl ze svahu u silnice vykopán starý silniční kámen. Hranečník stojí na svém místě, tak jak byl před staletími postaven, avšak za tu dlouhou dobu byl již úplně zasypán hlínou tak, že jej nebylo vůbec vidět. Je to asi 75 cm vysoký pískovcový kámen s vyrytými iniciálkami J. W. F. V. L. a to s letopočtem 1758. Písmena značí:
Josef Wenzeslaus Fürst von Lichtenstein, který žil v letech 1696-1772. Hranečník stojí na hranicích katastrů Vlčnova a Hluku. Byl to zřejmě jeden ze základních mezníků mezi panstvím Kauniců a Lichtensteinů. Bylo rozhodnuto, aby tento historický svědek starých hranic a panství zůstal na místě a aby sním nebylo hnuto.

Téměř všechna vlčnovská mládež i značná část dospělých žila po několik měsíců v očekávání finálových zápasů, kde se jednalo o postup do divize - nejvyšší to soutěži v novém Jihomoravském kraji. Na vlčnovské podmínky je to úspěch jistě pozoruhodný. Jsme snad mezi málo vesnickými kluby v republice, které bojují o účast v tak vysoké soutěži. Vlčnov si udržel v 1. A. třídě 3. místo za Kunovicemi a Starým Městem a měl výhodné podmínky do divize. V rámci kraje čekali na něho 2 soupeři: Jiskra Třebíč a ZKL Brno. Dne 10. července podlehl Vlčnov Třebíči 5:2 a pak Brnu 4:1. Avšak na hody 24. července rozdrtil doma Jiskru Třebíč 10:2, ale s Brnem se ukázal i doma slabý a podlehl mu 4:0. Tím byl Družstevník Vlčnov z divize vyřazen, když někteří fanouškové se v divizi užuž viděli. O dobré úrovni vlčnovské kopané svědčí i ta okolnost, že fotbalista Frant. Buráň 251 byl vybrán do I. ligy Rudá hvězda Brno.

V neděli 2. října se konal ve Vlčnově tradiční cyklistický závod o putovní pohár MNV a Slovácké Jiskry. Přihlášeno 18 mužů, 13 starších a 21 mladších dorostenců. Závod jel v okruhu Vlčnov - Hluk - Kunovice -Veletiny-Vlčnov. Dobře si vedli Slováci. Vítězem závodu mužů se stal Ivan Knoška z Jiskry Bratislavy časem 2,05 hod. Závod byl dobré úrovně, jeho organizace se však stala záležitostí jen několika málo jedinců.

Letos se pořádala v Praze II. celostátní spartakiáda. Vlčnovská tělovýchova, která holduje ponejvíce fotbalu, méně hokeji, cyklistice a stolním tenis, nebyla na prostná připravena. Nestačila zajistit účast dospělých, takže spartakiádu obsadila většinou škola. Tak okresní spartakiády v Uh. Brodě 15. května se zúčastnilo 20 mladších a 12 starších žáků, 16 starších žákyní, dospělí scházeli. Potom se mládež zúčastnila krajské spartakiády v Uh. Hradišti 29. května a v Gottwaldově 3.-5. června cvičilo z Vlčnova jen 8 žen.. Celostátní spartakiády v Uh. Hradišti 29. května a v Gottwaldově 3.-5. června cvičilo z Vlčnova jen 8 žen. Celostátní spartakiády v Praze se zúčastnilo z Vlčnova 22 cvičících.

V neděli 4. prosince hostil Vlčnov Duklu Prahu, s kterou sehrál přátelský zápas, v němž podlehl 9:1. Velmi poučná pro sportovce byla večerní beseda. Mimo hráčů byli přítomni přední lehcí atleti: Jungwirt, Doležel, Skobla. Naši sportovci chtějí tak svou úroveň zvýšit.

VI. RŮZNÉ

Počasí tohoto roku se vcelku vyznačovalo náhlým střídáním teplot a sucha s deštivým obdobím. Začátek roku byl sychravý, bez mrazu a sněhu. Teprve v půli ledna mrzne, 15. ledna mráz vrcholí pouhými - 20 °C, pak až 8. února - 18 °C a to bylo všechno. Mírná zima a téměř bez sněhu, děti neužily radostí zimy. Místní pranostika praví, že si zima své vždycky odbude. A letošního roku se roztáhla po celý rok. Z jarních mrazíků byly osudné tři: 28/4 - 3 °C, 2/5 – 4 °C a 4/5 1°C. Zase jako vloni pomrzly ořechy, z poloviny vinná réva, z části i peckoviny, v JZD květáky Mezi potoky. Jarní setí začíná 15. března, ale bylo několikráte deštivým počasím přerušeno. 8. dubna sejí družstevníci cukrovku, podsévají ozimy loňským suchem zničené. 13. dubna nás už obveselují vlaštovičky. V půli května se dostavila žňová vedra, 17. května dostoupila 26 °C, 9. června 30 °C, silně bouří s lijáky. V době senoseče, která byla bohatá, prší, střídají se chladná rána (+ 2 °C) s horkými (+14 °C). 25. července začaly žně v Podkojiny, sklidilo se vše, částečně ručně, za střídavě krásného a deštivého počasí. V půli září se odstavily teplé dny i noci s jižními větry, víno dobře zraje, ale je ho málo, tak slabé úrody už dávno nebylo. Po 10. září se češe bohatá úroda jablek, víno až 16. října. Podzim byl celkem slunný a teplý, zemáky i řepa se včas sklidili (řepa 3. listopadu). První mrazík s pouhými - 2 °C se dostavil až 7. listopadu a další kolem nuly až po 20. prosinci. Na Dušičky byly jiřiny, chryzantémy a jiné dušičkové kvítí svěží a zpestřily jak náš hřbitov, tak naše zahrádky. Viděl jsem v zahrádce kvetoucí jiřiny ještě 15. prosince. Vánoce byly mírně přimrzlé, ale na sníh stále čekáme.

V noci 20. na 21. února došlo u Míkovic k tragickému neštěstí. Z Libavy se vracely 2 traktory naložené tyčovinou. Vozilo ji JZD z lesní brigády, kterou vedlo na sev. Moravě. Druhý traktor řízený Frant. Kovářem v čís. 714 narazil na patník a převrhl se. Tyčovinou byli zabiti dva závozníci Frant. Moštěk 92 a Josef Vozár 112, kteří vyletěli po nárazu z budky traktoru a kládami byli k smrti zavaleni. Oba byli ženatí, Moštěk zanechal 3, Vozár 2 nezaopatřených dětí. Pohřeb se konal ve středu 24. února za manifestační účasti občanstva. Před MNV se s mrtvými rozloučil předseda MNV Frant. Janča a předseda družstva Ant. Eliáš. Šofér Frant. Kovář se zodpovídal před lidovým soudem v Uh. Hradišti, uznán vinným, neboť bylo zjištěno, že požil alkoholu (1,79 promile v krvi), a proto potrestán na 3 léta odnětí svobody nepodmíněně, po dobu 10 let nesmí řídit motorové vozidlo, nahradit škodu poškozeným a rozsudek uveřejnit.

V noci o 23. hod. 17. května zapálil blesk ve Dvoře stodolu Vinc. Chvilíčka, rozštěpil se na 5 paprsků, z nichž 4 vletěly do stodoly, zapálily menší množství sena a jeden se svedl po anténě do sousedního bytu Vinc. Mošťka 661. Tam se potočil po světnici v podobě ohně 1m vysokého a pak elektr. vedením opustil umístnil, když spálil všechny pojistky. Majitel domu V. Moštěk ležel právě na posteli, vše viděl a než se vzpamatoval, blesk a zmizel. Napadlo mu, aby se podíval na půdu, která byla otevřená se sousední. Přišel včas, aby zabránil rozšíření požáru na vlastní střechu. Dle názoru odborníků se jedná asi o kulový blesk.

 

Ve Vlčnově 5. dubna 1961.

 

 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kalendář akcí

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download