Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

20 let budování obce

20 let budování obce

 

20 let budování obce v osvobozené republice 1945-1965

Když se Sovětská osvobozenecká armáda probila přes Bílé Karpaty a osvobodila Strání, nastal ve Vlčnově nebývalý rozruch. Občané postávali na křižovatkách a pozorovali dlouhé transporty ustupujících Němců. Mnoho lidí chodilo do Boří, kde na obzoru toužebně vyhlíželo od Horního Němčí osvobozenecké armády.

Noc na pátek 27. dubna 1945 rozhodující. Prudký liják bránil Rumunům v dalším postupu a tak zbytek Němců narychlo zmizel směrem k Veletinám, když předtím zničil v obci tři mosty. Nato rumunské vojsko vtáhlo kol 9. hod. do Vlčnova. Občané osvobozenecké vojáky radostně vítali, československé prapory zase svobodně vlály.

Ihned po osvobození Vlčnova ujal se moci Revoluční místní národní výbor a organizoval politický a hospodářský život v obci v duchu Košického vládního programu. Pohotově postavil brigády ke stavbě nouzových mostů, aby naši osvoboditelé mohli nerušeně pokračovat v pronásledování ustupujících německých jednotek. K zajištění klidu a pořádku v obci ustavil civilní bezpečnostní hlídky. Současně na MNV prováděl nábor občanů, kteří se hlásili k osídlení pohraničí po odsunu zrádné německé menšiny. Těmto zájemcům bylo vymezeno několik vesnic v prostoru Mikulov - Znojmo, kam se v krátké době odstěhovalo z Vlčnova na 80 rodin.

Únorové vítězství povzbudilo pracující k většímu budovatelskému úsilí, ve Vlčnově jako typicky zemědělské obci především ke kolektivizaci zemědělství.

Tradiční konzervatizmus slováckých rolníků těžkopádně přijímal nové myšlenky společného hospodaření. Přesto zásluhou 24 pokrokových průkopníků došlo ve Vlčnově k založení Jednotného zemědělského družstva a 21. května 1951.

Mnozí rolníci vytrvale odmítali vstup do JZD, až teprve 14. srpna 1959 se družstvu podařilo získat 52 % zemědělské půdy obce. Tím se stalo družstvo většinové, od té doby povinností vůči státu.

Těmito historickými změnami se vývoj vlčnovského družstva stabilizoval. Začátkem roku 1965 čítá JZD ve Vlčnově 607 členů a s svými 2.013 ha zemědělské půdy patří mezi největší v okrese. Je proto pochopitelné, že jeho hospodaření podstatně ovlivňuje celookresní plán zemědělské výroby.

strana 357 (mapka): Palebné postavení sovětské armády ve Vlčnově 27. 4. 1945 …

Mimo družstvo dnes v obci hospodaří jen 9 soukromých rolníků, většinou přestárlých, na celkové výměře 26 hektarů.

Vedle JZD docházelo ve Vlčnově od r. 1948 k budování družstevnictví i v jiných výrobních a spotřebních odvětvích. Koncem tohoto roku zakotvilo v obci Lidové spotřební družstvo Jednota.

Pozvolněji pronikalo družstevnictví mezi 30 živnostníky a řemeslníky, z nichž poslední zanechali soukromého podnikání až v r. 1958.

Téhož roku postavil Dřevoděl pro místní řemeslníky na Zákerchoví stolařské dílny. Adaptací zrušené staré mlékárny byla vybudována pekárna, která nahradila roztříštěnou malovýrobu v tomto oboru.

Veden péčí o zlepšení služeb pracujícím v socialistických formách práce otevřel MNV začátkem r. 1962 komunální podnik Služby obce Vlčnova. Soustřeďuje drobné řemeslníky a nabízí všestranné služby obyvatelstvu doma i v okolí. V bohaté historii obce není příkladu takového budovatelského úsilí, jaké se stalo výstavbou objektů JZD. Celý lán za starým dvorem je od r. 1955 dějištěm plánovaného budování zemědělské velkovýroby. Dnes zde stojí komplex budov v hodnotě 7,710.000 Kčs, pýcha Vlčnovjanů.

Rozšířením pravomoci MNV zdaleka nevyhovovala malá kancelář. Proto byl v r. 1954 adaptován bývalý hostinec na rozcestí na budovu MNV, kam byla také umístěna pošta a Místní lidová knihovna.

Po staletí kazil vzhled obce žleb uprostřed vesnice. Teprve v r. 1948 jej občané brigádnicky zavezli a vybudovali na něm prostorný park.

Stav silnic se citelně zlepšil. V r. 1957 bylo v obci dokončeno vykostkování silnic a po generální úpravě obecních cest v r. 1961 byl Vlčnov zbaven příslovečného bláta, jež v deštivém období doprovázelo občany po staletí.

V rámci zvýšené péče o čistotu vybudovala obec v r. 1947-49 kanalizaci a po suchém létě 1947 si zřídila část občanů na Cigánce, pod Bočky a pod Vinohrady skupinové vodovody.

Výhodné pracovní možnosti a značné úspory dovolovaly pracujícím, aby si upravovali rodinné domky a přizpůsobovali je požadavkům moderního bydlení. Počet čísel 786 z r. 1945 vzrostl začátkem r. 1965 na 981. Poslední obytná doškovice v čp. 208 byla zbořena v roce 1956.

Kultura bydlení vzrůstá. Zatímco se koncem války na 60% obyvatelstva uskrovňovalo v jedné místnosti, klesl jejich počet v r. 1961 na 11%. Rapidně např. vzrostl počet rádií ze 121 koncem okupace na 614 v r. 1965. Televizorů vlastní koncem okupace na 614 v r. 1965. Televizorů vlastní v květnu t. r. už 397 rodin.

Zestátněním lékařské služby je o pracující postaráno jako nikdy. Ve Vlčnově bylo v r. 1956 vybudováno zdravotní středisko, které je vzorně vybaveno lékařskou ordinací a zubním ambulatóriem.

Stravování pracujících se podstatně zlepšilo organizací závodních a školních jídelen. Ani Vlčnov nezůstal pozadu a v r. 1956 otevřel školní jídelnu a veřejnou vyvařovnu ve Spolku s výhodami pro přestárlé. Obě vyvařovny se zakrátko plně vžily.

K základním předpokladům budování socialistické společnosti patří přístup ke všem školám a kulturním hodnotám. Vlčnovjané měli v r. 1946 možnost postavit ze státních prostředků moderní školu, ale tuto vzácnou příležitost malichernými spory zameškali.

Z ostatních kulturních hodnot se ve Vlčnově tradičně uplatňovalo divadlo, které dosáhlo vynikající úrovně a získalo v soutěžích mnoho cen. Kino je z 90 % navštěvováno mládeží, neboť starší dávají z pohodlnosti přednost televizi.

Vlčnov je nazýván pro své krásné kroje perlou Slovácka. Bohužel u mladé generace folklór mizí. Pravou krásu nádherných krojů však stále vidíme na tradiční Jízdě králů.

Tělovýchovná činnost byla soustředěna v Sokole, od r. 1960 přejmenovaném T. J. Družstevník. Dnes si nejlépe vede kopaná, která se poctivou hrou probojovala až do krajské soutěže.

Zdravé koupání po celou dobu scházelo. Proto mládež v r. 1958 ráda pomohla k vybudování krásného koupaliště, jež je její chloubou.

Pro zdravý a radostný společenský, tělovýchovný a kulturní život pracujícího lidu se ve Vlčnově dokončuje k 20. výročí osvobození obce moderní sportovní stadión, který bude vyhovovat všem požadavkům nového socialistického člověka na vesnici. Je to také důkazem toho, že péče o člověka a jeho dobro je v našem socialistickém státě na prvním místě.

 

Ve Vlčnově dne 5. května 1965.
 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kalendář akcí

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download