Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

konec roku 1924

Konec roku 1924

Po třech králích dne 9. ledna 1924 zima povolila a nastalo povolné tání. 13. ledna obec prodala stavební místa Pod bočky a to:

 

Mikulec Šimon   č. 441
Nevařil Ant. č. 20
Nevařil Jos. č. 20
Hanáček Jan č. 267
Maleník Jos. č. 256
Mikulec Jakub č. ?
Paška Jakub č. ?
Chvilíček Jos. č. 457
Machálek Jan č. 262

 

13. června vznikl u Grůlíka Šimona č. 54 oheň, který byl ale brzy uhašen, že větších škod nevzniklo. Oheň povstal následkem špatného upravení komínu.

26. června zachvátil požár usedlost Jana Cahla č. 33. Chytly se chlévy, na kterých byla sláma a tak oheň hned se rozšířil i na stavení. Střecha na chlévě i chalupě padla v niveč. Škoda byla kryta pojištěním. Z jakých příčin oheň vznikl není známo.

27. června vítání prvního našeho presidenta T. G. Masaryka v Uh. Brodě, kde na cestě z Luhačovic ostal stát 10 minut. Zúčastnilo se tohoto mnoho občanstva, všechny korporace i školní mládež.

7. června byl pohřešen zdejší rolník Šimon Pavelčík, č. 130. Po dvou dnech dána věc četnictvu ku zjištění, ale bezvýsledně.

15. června byl nalezen jedním Rusem, který sloužil ve Veletinách. Tentýž šel do Uh. Brodu na nějaký výlet okolo řeky Olšavy, kde u Drslavic nalezl dotyčného utopeného. Pro nálezce byla předem vyhlášena odměna. Hned byl odvezen domů a na druhý den provedena soudní pitva. Případ zůstal nevyjasněn.

13. července slavil zdejší dobrovolný sbor hasičský 30ti leté jubileum. Slavnost se konala ve zdejším dvoře Václava Červeného za pěkného počasí. Zakládající členové byli podělováni knihami. Byli to: Zemek Jos. č. 109, Ondrůšek Jan, Hauerland František, Moštěk Šimon, Vozár František a učitel Matěj.

12. července byl koupen obcí od velkostatku lesík „hájek” v ceně 60.000 Kč. Obec odprodala role zvané Podlončí, které koupil Zemek Methoděj č. 500 role „drahy 2” Pavelčík Fr. č. 70, „u zmoly” Cahel Jan č. 89.

V měsíci červenci byla ustavena „Rolnická záložna” v hostinci u „Pošty.” Největší přičinění o vznik záložny mají Zemek Jos. č. 109, jejímž jsou také ředitelem, účetním Chvílíček Vincenc č. 529 a pokladníkem Plesl Jan č. 146.

POČASÍ. Tak pěkného počasí jako tento rok, obzvláště podzim, nebylo. Celé žně, až skorem do vánoc, bylo pěkně teplo. Hospodářské práce šly velmi pěkně.

Úroda byla špatná, obilí velmi málo sypalo. Zato řepy a bramborů bylo dosti, též krmiva pro dobytek.

Ceny: réž 1 q 180 až 220 Kč, žito 1 q 200 až 240 Kč, ječmen 1 q     230 až 260 Kč, oves 1 q 200 až 230 Kč, brambory 1 q           60 Kč, řepa 1 q 25 Kč.

Sklizeň řepy byla veliká a také osázené plochy bylo velké množství. Tím byl velký úbytek obilí, čímž byli nuceni i zámožní rolníci kupovat mouku.

Na měřici bylo řepy 60 až 100 q, hovězí maso 1kg 16 Kč, vepřové 1kg 18 Kč.

Po žních, těsně před kopáním řepy, vyskytla se v obci dobytčí nemoc slintavka a kulhavka. Následkem toho byla obec uzavřena, což trvalo až do vánočních svátků. Tímto se poškodilo mnoho rolníků, kteří jezdí kravama. Při takovém množství řepy a na všechnu museli najímat koňský potah, který byl následkem toho dosti drahý. Leč při takovém pěkném počasí, udělalo se všechno poměrně včas. Potahy hovězími dovážely vozy s řepou až na obecní hranici, odtud pak s koňmi na nádraží. Tímto způsobem to šlo i s řízkama.

V listopadu a prosinci pracovalo se na zalesnění větší části na trati „Čupy.” Náklad nese z větší části stát, obec přispívá jen malým procentem. Práce vedl odborník od župního lesního úřadu z Uh. Hradiště vrchní inž. Černý.

Obecní rozpočet upraven následovně:

 

součet řádné potřeby 134.218 Kč
součet řádné úhrady 92.917 Kč
schodek 41.301 Kč


  

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kalendář akcí

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download