Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

28.8.2016 - Setkání na Pepčíně

28.8.2016 - Setkání na Pepčíně

pepcin

 

 

 


DOBRÝ DEN S KURÝREM, 22.8.2016, ara

Všechny cesty vedou na Pepčín

Všechny cesty sice mají vést jen do Říma, ale o Pepčínu to prý platí také. Alespoň podle učitelky Zity Odstrčilové a skupiny studentů Gymnázia J. A. Komenského a Jazykové školy Uherský Brod, které nadchla obnova základů zaniklého zámečku Pepčín. „Z ptačí perspektivy je to zkrátka točna, ke které se z několika katastrů sbíhají čtyři cesty. Dvě od Vlčnova, Havřic a Drslavic. I když je místo dávno opuštěné, denně tady potkáte několik lidí. Je to zkrátka romantické, magické místo,“ říká bývalá učitelka gymnázia.

Díky iniciativě Zity Odstrčilové vznikl letos v únoru na gymnáziu kroužek, který už má za sebou první velkou akci. V pátek 27. května se studenti vydali obnovit první část základů. „Odkryli jsme základy věže. Co bude dál a jak dlouho práce potrvají, to zatím nejde odhadnout. Nejbližší akcí je veřejná brigáda, která se uskuteční poslední srpnovou neděli v rámci akce Rozloučení s prázdninami, kterou na Pepčíně pravidelně pořádá obec Drslavice,“ doplňuje učitelka.

Cílem studentů a jejich projektu, nazvaného jednoduše Pepčín - místo setkávání, je oživit neutěšenou plochu. Proměna přitom může mít několik podob. „Představujeme si třeba altánek, který by mohl stát poblíž studny, tu totiž také čeká obnova. Podle dostupných dokumentů není zasypaná, pouze je zakrytá trámy, které pokryly nánosy hlíny. Nebo by se mohl postavit přístřešek s ohništěm,“ uvažuje Zita Odstrčilová. „Na každý pád, základy jsou v poměrně slušném stavu. Budoucnosti místa hodně napoví výsledek srpnové žádosti Drslavic o dotaci na revitalizaci. Když se peníze objeví, na Pepčín přijede technika a všechno půjde rychle. Pokud ne, budeme dál kopat krumpáčem,“ usmála se učitelka.

A co se bude dít v případě, že obec na evropskou dotaci nedosáhne? Nabízí se například zorganizování veřejné sbírky nebo možnost získat podporu lidí z celé republiky za pomoci internetového projektu Startovač.


 

Rozhledna Kaunicův vrch na Pepčíně? Krásný sen


„Rozhledna Kaunicův vrch. To je ten správný tip na sobotní výlet. Pojedeme? Předpověď počasí je příznivá. Můžeme se tam vydat i po svých, je to příjemná procházka.“

Přesně takto by mohla vypadat debata na téma kam o víkendu. Jenomže projekt, přesněji studie výstavby v místech, kde stával zámek Pepčín, zůstává dál v archivu drslavického starosty Rostislava Mihela. Přitom chybělo málo, aby se rozhledna postavila. Ale nepřebíhejme. Na úvod je totiž nutný krátký výlet do historie.

Proč stále platí rovnice výstavba rozhledny = bláhový sen?

V roce 2010 vzniklo několik návrhů, jak by měla rozhledna vypadat. Občané tehdy vybrali návrh kamenné věže připomínající zámeček. Zároveň se ale jednalo o vůbec nejdražší z variant. Hovořilo se řádově o částce kolem deseti milionů korun. Současně došlo k dohodě o spolupráci mezi obcemi, které se k odkazu zničeného zámku Pepčín hlásí (Drslavice, Hradčovice, Uherský Brod, Veletiny a Vlčnov, pozn. autora). A zároveň také došlo ke vzniku přerozdělovacího mechanismu financování, který by představoval jednotlivou spoluúčast obcí. A tady se narazilo. Zastupitelé Uherského Brodu, na který by podle přerozdělovacího klíče připadl největší finanční podíl, se zdrželi hlasování. Při pohledu zpět je jasné, že největší naděje buď na vznik vyhlídkové věže, anebo jiného smysluplného využití místa, byla právě před šesti lety. I nyní se však naráží na vysoké finanční zatížení.

Pokud existuje společná vůle něco postavit, tak by mohl vzniknout i spravedlivější mechanismus financování. Zkoušíte ho nalézt?

Nedávná výzva jednoho Regionálního operačního programu, který by mohl významně přispět, mě přiměla oslovit starosty. Zjistil jsem, že zájem o výstavbu stále trvá. Předběžně jsme si už spravedlivější systém společného financování stanovili.

Zámek Pepčín ležel na katastru Drslavic. Znamená to, že žadatelem o dotaci by musela být jen vaše obec?

Ano. A to je také důvod, proč jsme nakonec o dotaci nežádali. U zmíněného operačního programu jsme totiž narazili na nepoměr velikosti obce a výši investice. Drslavice mají 550 obyvatel a získat potřebných dvanáct milionů korun na rozhlednu, to je strašlivě moc. Společně s projektovým manažerem jsme navíc došli k závěru, že pro udržitelnost projektu by rozhlednu muselo navštívit nejméně 48 tisíc lidí ročně. Každý uzná, že to je nesmysl. Pokud bychom měli vracet dotaci rovnající se dvěma až třem ročním rozpočtům obce, a to včetně mandatorních výdajů, tak to by bylo zdrcující. Následky na hospodaření obce by byly fatální. Především z tohoto důvodu jsem od záměru požádat o dotaci ustoupil. Přesto kolegům starostům za iniciativu děkuji. Tudy ale cesta ke zvelebení vrcholku nevede.

Kudy by tedy měla vést?

Napadaly mě možnosti oslovit mecenáše, kteří by k místu, které nejen já považuji za magické, měli vztah. A uvolnili by částku, která by se stala třeba základem pro veřejnou sbírku. Ale to je zdlouhavý proces s nejistým výsledkem…

Takže prázdná plocha by měla mít jiné využití?

Domnívám se, že ano. Když situaci posoudíte pragmaticky a racionálně, tak zjistíte, že momentální šance postavit rozhlednu jsou minimální nebo neexistují vůbec. Takový je můj osobní pohled. Byť se o rozhledně sem tam hovoří, a studie proveditelnosti by se dala oprášit, reálně to vypadá jinak.

Jenomže letos na jaře vstoupil do hry o záchranu Pepčína nečekaný hráč. Nově vzniklý kroužek studentů brodského gymnázia, který pod vedením učitelky Zity Odstrčilové začal s postupným odkrýváním základů strženého zámku. Jak jste přijal tuto iniciativu?

Jsem nadšený. Myšlenka mě zaujala. Také proto, že brodské Muzeum Jana Ámose Komenského schraňuje mnoho historických materiálů. Existují totiž dokumenty, ze kterých lze přesně vyčíst, jak byl zámek Pepčín postavený a situovaný. Navíc plusem k postupnému odkrytí jeho základů je i fakt, že dobrovolníci nenarazí na vyjednávání s památkáři nebo dalšími institucemi a úřady.

Proč myslíte?

Zámek stál od roku 1905, tedy od začátku 20. století. Patřil tak k historicky relativně mladým budovám, které už nesly evidenční čísla popisná. Není zde ani problém s archeologickým průzkumem, který jiné historické stavby často provází. Mimochodem, v katastru byl zámek zapsán pod úplně jiným číslem, než které mu původně náleželo.

O co šlo?

Hraběnka byla pověrčivá, a tak odmítla číslo popisné 113. Zámek tak v katastrálních záznamech dostal číslo 114.

Domníváte se, že lze objevit základy v původní podobě? Komunisté přece zámek zničili odstřelem.

Už po první brigádě je jasné, že se základny obnovit dají. Nebude to ale jednoduché (Rostislav Mihel má vlastní zkušenost, brigády se zúčastnil společně s místostarostkou Markétou Bučkovou, pozn. autora). Za dlouhých pětatřicet let od zboření tady máte co dělat s dvaceticentimetrovou navážkou z hlíny a suti ze zámečku. K základům se tak dostáváte velmi těžce a zdlouhavě.

K odkazu zničeného Pepčína se hlásí stovky lidí. Třeba na Silvestra jich bez zvláštní propagace přichází na pět set. Nechcete je oslovit?

Už na neděli 28. srpna zveme v době od 10 do 16 hodin všechny příznivce Pepčína na tradiční akci Rozloučení s prázdninami. Tentokrát ale chceme akci spojit s brigádou pro veřejnost. Nebude to však nic organizovaného. Akce by měla posloužit jako sonda ke zjištění, jestli jsou lidé ochotni přiložit ruku k dílu a vyjádřit svojí účastí vztah k opuštěnému místu. Občerstvení bude zajištěno, chtěl bych akorát poprosit brigádníky, aby si přinesli svoje nářadí. Tedy krumpáče, rýče, motyky, metly, … A to navzdory skutečnosti, že i pořádající obce se budou snažit potřebné nářadí zajistit.

Co by měli brigádníci odkrýt?

Za jediný den se samozřejmě nedají obnovit všechny základy. Musíme si uvědomit, že jen průměr hlavního zámeckého traktu měl jedenadvacet metrů. Navíc se pod ním nacházely i sklepy, součástí zámečku byla i padesát metrů hluboká studna. Vše se začne odkrývat postupně.

Jak může Pepčínu pomoci iniciativa, která se právě v těchto dnech rodí společně s obcí Krásno?

Zatím je vše na počátku, v úplném zárodku. Naše iniciativa směřuje k přeshraniční spolupráci se slovenskou obcí Krásno, se kterou jsme v minulých dnech uzavřeli memorandum o spolupráci. Krásno momentálně řeší podobný problém, zajímají se tam o zaniklý kostel a jeho připomínku. O evropskou dotaci bychom mohli zažádat společně. Má to ale jeden háček. Projekt i podání žádosti se musí stihnout v šibeničním termínu, kterým je středa 31. srpna. Společně se slovenskými partnery jsme se shodli, že požádáme o 30 tisíc eur. Pro nás je optimální částka ve výši 800 tisíc korun.

Na co je chcete použít?

Výhradně na revitalizaci místa. V první fázi jde o kompletní obnovu základů Pepčína a ve druhé pak o výsadbu zeleně a terénní úpravy.

Co by podle vás mělo současnou pustinu oživit?

Nyní ještě nelze říct, co všechno půjde za peníze provést. Určitě bychom chtěli kromě vlastní obnovy základů připomenout i samotný lovecký zámeček. A to buď vyřezávanou maketou nebo sousoším. Možná sochou hraběte Kounice. Nabízí se také možnost umělecky vyjádřit symboliku lásky 18leté ženy ke starému muži. Snad by se dala na místo umístit stylová lavečka, altánek. Uvidíme.

Proč vlastně považujete Pepčín za magické místo?

V živé paměti mám dětská léta, kdy jsme s kamarády jako osmi- nebo devítiletí kluci vyráželi k poničenému zámečku. Běhali jsme po schodišti, tehdy ještě šlo vylézt alespoň do druhého patra. Stavba sice byla v dezolátním stavu, ale aby skončila demolicí, to si nezasloužila. Zámeček byl nejdříve vyrabován a pak stržen. Suť se rozvážela po celém okolním lese…

Pokud jde o budoucnost projektu vlastní rozhledny. Nezkoušeli jste levnější variantu?

Upřímně, touto cestou jsme zatím nešli. Líbila se rozhledna s točitým schodištěm a symbolikou věže na vyhlídkovém vrcholku. Jak se říká, nikdy neříkej nikdy a nic není nemožné. Na druhou stranu, pokud uskutečníme projekt na revitalizaci místa, tak kvůli udržitelnosti dotace stěží postavíme rozhlednu. Víte, snahy o postavení rozhledny jsou spíše symbolické. Každá z okolních obcí, a to včetně Drslavic, má mnohem zásadnější priority. Jakkoliv mám vřelý vztah k Pepčínu a postavení rozhledny patří k mým osobním snům, na situaci se dívám reálně. Drslavice potřebují odkanalizovat obec, chtějí cyklostezku, nový poldr, a to všechno je důležitější než rozhledna. Pokud by rozhledna stála pětinu nákladů, situace by byla jiná. Ale to je pouze kdyby.

Datum vložení: 31. 8. 2016 10:33
Datum poslední aktualizace: 31. 8. 2016 10:33

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download