Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

Upozornění - odbor životního prostředí

Upozornění

Upozornění - zákonné informace o povinnostech spojených s provozováním zdrojů na pevná paliva

Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění lze ve výše uvedených zdrojích spalovat pouze paliva, která jsou určená přímo výrobcem těchto zdrojů a splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím předpisem (ve zdrojích se jmenovitým tepelným příkonem do 300 kW nelze spalovat odpadky, ani jiné látky či materiály znečištěné chemickými látkami – pokud se to děje, jedná se jednak o porušení zákona o ochraně ovzduší, za které lze udělit pokutu, ale hlavně o nezodpovědné chování a to nejen vůči svému okolí, ale i vůči sobě).

Dále provozovatelé těchto zdrojů mají dodržovat povinnosti dané vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění a kontrole spalinové cesty. (Dle typu zdroje a jeho provozu – celoroční/sezónní  - je potřeba spalinovou cestu čistit 2x až 3x za rok, spalinovou cestu je možné čistit i svépomocí (zdroje s výkonem do 50 kW) a toto čištění si zapsat do deníku, přičemž 1x za rok by měla být vyčištěna a zkontrolována revizním technikem, který o tom vystaví doklad).

Revize spalinové cesty  by měla být provedena vždy (§ 3 odst. 1):

  • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
  • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
  • po komínovém požáru, nebo
  • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

V případě kotlů na pevná paliva se jmenovitým tepelným příkonem od 10 do 300 kW včetně, která jsou napojena na teplovodní soustavu ústředního vytápění, má být pravidelně nejméně 1 x za 3 roky provedena ještě i kontrola „odborně způsobilou osobou“ dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. (jedná se o osobu, která je proškolena výrobcem konkrétního zdroje a má k tomu od něj udělené oprávnění). Tato kontrola má zajistit technický stav kotle a zda je správně používán.  Zajištění první kontroly mělo být provedeno nejpozději do 31.12.2016 (§ 41 odst. 15 zákona o ochraně ovzduší).

Seznam odborně způsobilých osob lze najít na stránkách Ministerstva životního prostředí:  https://ipo.mzp.cz/ nebo Klastru Česká peleta: http://www.topenaridotace.cz

Dále upozorňujeme na zákaz provozu starých kotlů 1. a 2. třídy (požadavky přílohy č. 11 zákona o ochraně ovzduší neplní kotle na pevná paliva, které jsou zařazeny do nižší než 3. třídy (dle ČSN EN 303-5)). Provoz těchto kotlů měl být zakázán od 01.09.2022 , nicméně vlivem událostí byl tento termín pro „domácnosti“ posunut až na 01.09.2024 (novela zákona o ochraně ovzduší č. 142/2022 Sb.)

Další informace k provozování zdrojů na pevná paliva lze najít na stránkách Ministerstva životního prostředí v sekci Ochrana ovzduší – Lokální topeniště. Zde je také k dispozici odkaz na jejich publikaci:  Jak správně topit a ušetřit

Datum vložení: 20. 12. 2023 15:08
Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2023 15:13
Autor: Veronika Hrubcová

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download