Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: OUVL-1084/2019

Číslo spisu: R-23/1822

Záměr obce č. 08/2019 - PACHT "STARÁ HORA I"

Vyhlášení  záměru  obce   Vlčnov                                       č. 08/2019  

V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplnění, vyhlašuje obec Vlčnov záměr na :
pacht pozemku v k.ú. Vlčnov


- parc. č. 2523/1 (zahrada) o výměře 140 m2;

za podmínek:

- pachtovní doba NEURČITÁ
- nabídky v zalepené obálce s označením „PACHT STARÁ HORA I“
- kritérium (cena, využití pozemku)


K uvedenému záměru mohou občané doručit své připomínky a nabídky na adresu Obecního úřadu Vlčnov do 15-ti dnů od zveřejnění. 

Bližší informace Dušan Mikulec, tel. 572675112, 602511442, e-mail mikulec@vlcnov.cz.

  
                                      Jiří Matušík, v.r.     
starosta obce Vlčnov

Vyvěšeno: 2. 12. 2019

Datum sejmutí: 18. 12. 2019

Zodpovídá: Bc. Dušan Mikulec

Zpět