Navigace

Obsah

Zpět

Rozpočtové dokumenty mikroregionu Východní Slovácko

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že schválený rozpočet na rok 2017 a rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet na rok 2017 mikroregionu Východní Slovácko je taktéž zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí Východní Slovácko a nahlédnout do jeho listinné podoby je možno v kanceláři účetní VS na Obecním úřadě v Bánově.

http://vychodnislovacko.eu//rozpocet.php

Vyvěšeno: 27. 1. 2017

Zodpovídá: Bc. Dušan Mikulec

Zpět