Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: OUVL-1124/2019

Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce na den 19.12.2019

Informace

 

Starosta obce Vlčnov podle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
svolává zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov

na den 19.12.2019

 

Zasedání zastupitelstva obce se bude konat

v obřadní síni Obecního úřadu ve Vlčnově od 17.00 hod.

 

Program zasedání:

 

 • zahájení

 • složení slibu zastupitele obce

 • doplňující volba člena rady obce

 • doplňující volba člena finančního výboru zastupitelstva

 • provedení kontroly plnění usnesení zastupitelstva

 • zpráva o činnosti Rady obce Vlčnov

 • zpráva o činnosti příspěvkových organizací

 • vydání obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích (ze psů, odpady)

 • projednání duplicitního vlastnictví pozemku parc. č. 1360/3 v k.ú. Vlčnov (LV 3868)

 • projednání změny užívání pozemků parc. č. 1348 a parc. č. 1346 v k.ú. Vlčnov

 • zahájení projekčních prací na cyklostezce Vlčnov – Uh. Brod

 • podání žádosti o dotaci – Sportovní areál u ZŠ a MŠ Vlčnov

 • projednání a schválení rozpočtu na rok 2020

 • projednání a schválení rozpočtové výhledy na roky 2021-2023

 • rozpočtové opatření

 • informace na vědomí zastupitelstva

 • diskuse

 • závěr

 

Jiří Matušík

starosta obce Vlčnov

Vyvěšeno: 12. 12. 2019

Datum sejmutí: 19. 12. 2019

Zodpovídá: Bc. Dušan Mikulec

Zpět