Navigace

Obsah

Vyplňování formulářů:

DOTACE
- v případě žádosti o dotaci z rozpočtu obce je nutné nejdříve vyplnit formulář "žádosti o poskytnutí" a následně její "přílohu" dle požadovaného účelu;
- následně bude uzavřena smlouva, jejíž vzorový text je zveřejněn níže (ve smlouvě nemůžou být pozměněny podstatné ujednání a náležitosti); vzorová smlouva

KÁCENÍ
- vyplňuje se v případě požadavku na kácení stromů nebo křovin na vlastním pozemku, mimo havarijní stavy, a provádí se v době vegetačního klidu, tj. od 1.11. do 31. 3. ( bez správního poplatku );

HAZARDNÍ HRY
- žadatel v řádném termínu, tedy nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní hry, tímto příslušnému obecnímu úřadu ohlašuje hazardní hru (TOMBOLA u níž činí výše herní jistiny více než 100.000,- KČ, či turnaj malého rozsahu) podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách;

USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍHO PŘÍJEMCE DÁVKY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ
- v případě požadavku na výplatu dávky pro osobu, která nemůže dávku přijímat z důvodů stanovených zákonem, zejm. ustanovení § 10, § 118 a § 123f zákona. č 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, je nutné vyplnit žádost a dodat potřebné podklady ( bez správního poplatku );

PRÁVO K PROVEDENÍ STAVBY
- smlouva se uzavírá v případě požadavku na umístění stavby na pozemku obce z důvodu stavebního řízení
- po dokončení stavby je následně uzavřena smlouva o věcném břemeni nebo služebnosti
- smlouva musí mít přílohou požadované doklady a její schválení provádí rada obce ( bez správního poplatku );

Při podávání žádostí je pro rychlost vyřízení požadavku nutné předložit i dokumenty a podklady uvedené na formulářích. V případě nejasností Vám s vyplněním formulářů rádi poradíme či pomůžeme.

Veškeré formuláře je NUTNÉ, i přes případné zaslání mailem, doručit na podatelnu Obecního úřadu Vlčnov podepsané žadatelem.