Navigace

Obsah

Czech POINT ve Vlčnově

 

logoKončí doba zbytečného obcházení úřadů, hodinová čekání či zdlouhavé dojíždění. Už si nikdo nemusí brát dovolenou, aby si jel vyřídit výpis z katastru nemovitostí do vzdáleného města. Končí pocit beznaděje člověka před kolosem státní byrokracie.

Přichází Czech POINT, nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Již nyní si můžete z pracovišť Czech POINT odnést ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. Czech POINT vám ušetří čas, nervy i peníze.

 

Základní informace o projektu Czech POINT

www.czechpoint.cz 


Co je to Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan ? veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí: 

 

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí
  • Insolvenční rejstřík
  • Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Výpisy z neveřejných evidencí: 

 

  • Rejstříku trestů
  • Rejstřík trestů právnických osob
  • Bodové hodnocení řidiče


 

Ceník 

  Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
Veřejné evidence 100,- Kč 50,- Kč
Neveřejné evidence 100,- Kč  0,- Kč

 

 

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:


U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele.
Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík: IČ subjektu
Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí: Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

 

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí ? Rejstřík trestů:


Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

 

                                                                           Zpracoval: Obecní úřad ve Vlčnově