Navigace

Obsah

Obec Vlčnov

Úřední hodiny

pondělí8:00 - 11:3012:00 - 17:00
středa8:00 - 11:3012:00 - 17:00
IČ:
00291561
DIČ:
CZ00291561
Kód obce:
CZ0722592820

Hlavní adresa

Vlčnov 124
68761 Vlčnov

Kontaktní spojení

Telefon: 572675112
Fax:
Datová schránka: nx3bqjq

Bankovní spojení

Česká spořitelna - běžný: 1543058369/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Česká národní banka - dotační konto: 94-2719721/0710 (Česká národní banka)

Dotace - žádost o poskytnutí - DOC

Dotace - žádost o poskytnutí - PDF

Dotace - příloha žád. na jednotlivou akci - DOC

Dotace - příloha žád. na jednotlivou akci - PDF

Dotace - příloha žádosti na investice - DOC

Dotace - příloha žádosti na investice - PDF

Dotace - příloha žádosti na provoz - DOC

Dotace - příloha žádosti na provoz - PDF

Dotace - příloha žádosti na sportovní činnost - DOC

Dotace - příloha žádosti na sportovní činnost - PDF

Dotace - závěrečné vyúčtování - DOC

Dotace - závěrečné vyúčtování - PDF

Hazardní hry - ohlášení (tombola, turnaj)

Kácení - oznámení dřevin rostoucích mimo les

Kácení - žádost o povoleni dřevin rostoucích mimo les

Návrh rozpočtu na rok 2012 Východní Slovácko

Návrh rozpočtu na rok 2013 Východní Slovácko

Návrh rozpočtu obce Vlčnov na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Vlčnov na rok 2013

Návrh rozpočtu obce Vlčnov na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Vlčnov na rok 2015

Návrh závěrečného účtu obce

Návrh závěřečného účtu DSO Vých. Slovácko 2012

Rozpočtový výhled 2014-2016

Smlouva o právu k provedení stavby - PDF

Smlouva o právu k provedení stavby -DOC

Veřejně prospěšné práce

Veřejnoprávní smlouva o sociálně právní ochraně dětí

Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí

Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení výkonu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018

Záv. účet obce Vlčnov 2010 - aktiva a pasiva

Záv. účet obce Vlčnov 2010 - zisky, ztráty

Závěrečný účet DSO Východní slovácko

Závěrečný účet DSO Východní Slovácko - zpráva 2010

Závěrečný účet obce Vlčnov za rok 2010

Závěrečný účet obce Vlčnov za rok 2011

Závěrečný účet obce Vlčnov za rok 2012

Závěrečný účet obce Vlčnov za rok 2013

Ž á d o s t o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění podle § 10, § 118 a 123f zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění podle § 10, § 118 a 123f zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů - PDF