Navigace

Obsah

Nabídka pracovních míst - obec Vlčnov

Přihlášku a veškeré požadované dokumenty zašlete nebo osobně doručte na podatelnu Obecního úřadu Vlčnov, Vlčnov 124, 687 61 Vlčnov. Přihláška musí obsahovat podpis uchazeče. Při zaslání elektronicky musí obsahovat zaručený elektronický podpis.

Informace k jednotlivým nabídkám a řízením na tel. 572675112.

Dokumenty k nabídkám:

Vzorová přihláška - dle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Čestné prohlášení - lustrace - dle zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republik, České republiky a Slovenské republiky


Pracovní poměr