Navigace

Obsah

 

Sbírka


VVF


Před rokem 1989

 


Povídání o literatuře


Plesová sezóna


 

Obecní úřad upozorňuje občany, že se vybírají poplatky za svoz odpadu a psa pro rok 2019. Poplatek za odpad činí 350,- Kč na osobu a 50,- Kč za psa. Upozorňujeme, že se platí i za neobydlené domy v částce 350,- Kč. Příslušnou částku je možné poslat i na účet obce: 1543058369/0800, variabilní symbol: číslo domu.

 


 

 

TERMÍNY VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

NA ROK 2019

 

24. 3.
23. 6.
29. 9.
8. 12.

 

Žádáme rodiče, aby se nahlásili na matrice.

 


22.10.2019

Svoz tříděného odpadu: Plasty a nápojové kartony

Svoz tříděného odpadu: Plasty a nápojové kartony

Detail Kalendář událostí

10.10.2019

Otevřena skládka suti - farma Západ

Obec Vlčnov znovuzprovoznila od měsíce října 2019 mezideponii stavební suti pro občany Vlčnova. Z důvodu plynulosti objednávejte vývoz u správce skládky, pana Janči, tel.: 734 209 944. 

Detail Aktuality

10.10.2019 - 11.10.2022

Dotace VPS 2019 - Farnost

Detail Úřední deska

03.10.2019

Vlčnovský zpravodaj - podzim 2019

Výtisk obdrží každá domácnost. Elektronický výtisk v článku.

Detail Aktuality

20.09.2019 - 21.09.2022

Rozpočtové opatření č. 13/2019

Detail Úřední deska

16.09.2019

Povinné označování psů od 1.1. 2020 - informace

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Níže naleznete odpovědi na nejčastější otázky, s nimiž se Státní veterinární správa v souvislosti s „povinným čipováním“ psů setkává.

Detail Aktuality

25.07.2019 - 26.07.2022

Dotace VPS 2019 - Charita UB

Detail Úřední deska

15.07.2019 - 16.07.2022

Dotace VPS 2019 - MS Dřínek

Detail Úřední deska