Navigace

Obsah

Stránka

Den otevřených dveří

Den otevřených dveříObecní úřad Vlčnov ve spolupráci s KSK pořádá u příležitosti 90. výročí samostatného československého státu 1.ročník Dne otevřených dveří v zajímavých objektech na území obce Vlčnov.

V neděli dne 26.října v době od 13.30 do 17 hod. budou mít všichni zájemci možnost seznámit se s prostory, které jsou uvedeny na přiložené pozvánce. Na této novodobé akci se podílí rovněž TJ, Římskokatolická farnost Vlčnov, Kynologický klub, Klub dětí Broučci, Svaz zahrádkářů, Základní a Mateřská škola Vlčnov.

Přejeme všem, kteří o tuto akci projeví zájem, příjemně strávené nedělní odpoledne.
Srdečně zve Marta Moštková, místostarostka obce

Super Admin, 17. 10. 2008 Zobrazit více

Návrh opatření obecné povahy č.....

Zastupitelstvo obce Vlčnov jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písmene c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona
vydává změnu č. 5 územního plánu sídelního útvaru Vlčnov.....

Super Admin, 14. 10. 2008 Zobrazit více

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A PAPÍRU

BARVY, LAKY, ŘEDIDLA APOD. VČETNĚ OBALŮ, LEDNIČKY, TELEVIZE, RÁDIA, MONITORY, ZÁŘIVKY, BATERIE, POSTŘIKY A JINÉ CHEMIKÁLIE, VYŘAZENÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE, TEXTÍLIE, KOBERCE, MATRACE APOD.

VE ČTVRTEK 9. ŘÍJNA 2008 V DOBĚ OD 14 DO 16. HODIN
V PÁTEK 10. ŘÍJNA 2008 V DOBĚ OD 14 DO 16 HODIN
V SOBOTU 11. ŘÍJNA 2008 V DOBĚ OD 9 DO 11 HODIN

NA DVORKU ZA ?MĚŠŤANKOU?

TENTO ODPAD BUDE ODEBÍRAT PRACOVNÍK OBECNÍHO ÚŘADU.
NEODEBÍRÁME ODPAD Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI.

Super Admin, 1. 10. 2008

Světový běh harmonie

Vážení občané,

v pondělí 29. 9. 2008 bude obec Vlčnov jednou z mnoha míst 100 zemí celého světa, kterými poběží světový běh harmonie. S účastníky běhu bychom se měli setkat ve 14.50 hodin v centru obce.

Děkujeme všem, kteří podpoří tento nesoutěžní běh a umožní plynulý a příjemný průběh běžců.

Super Admin, 25. 9. 2008

Termíny svozu plastů

Termín svozu plastů (žluté pytle) je 30.9.2008, 28.10.2008, 24.11.2008 a 12.12.2008. Současně proběhne i svoz nápojových kartónů (oranžové pytel).


Prosíme všechny občany, aby naplněné pytle určené k odvozu umístnili před domy již před šestou hodinou ranní, nejlépe předcházející den večer. Svoz se vždy uskuteční v brzkých ranních hodinách.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do nového systému svozu tříděného odpadu. Obec Vlčnov

Super Admin, 10. 9. 2008

Loučení s prázdninami na Pepčíně

Loučení s prázdninami na PepčíněTradiční setkání občanů Uherskobrodska na místě, kde kdysi stál zámek Pepčín, se uskuteční

v neděli 31.8.2008 od 13:00 hod.

V případě deštivého počasí se akce nekoná

Program:
Dechová hudba, dětské hry a atrakce pod dohledem DDM uherský brod, jízda na koních, vyhlídka z plošiny.

Občerstvení zajištěno, možnost vlastního opékání

Zvou pořadatelé: obce Vlčnov, Drslavice, Hradčovice, Veletiny a město Uherský Brod

Super Admin, 1. 9. 2008 Zobrazit více

Volné místo - charitní dům

Charita Uh. Brod oznamuje, že přijímá do pracovního poměru na své pracoviště v Charitním domě ve Vlčnově zdravotní sestru do nepřetržitého provozu.

Nástup možný od 1.9.2008.

Informace v Charitním domě ve Vlčnově, v Charitě v Uh. Brodě, event. na Obecním úřadě ve Vlčnově

Super Admin, 14. 8. 2008

Silnice směrem na Veletiny

Silnice směrem na Veletiny, Vlčnovský zpravodaj č.24, květen 2008 

V letošním roce se s největší pravděpodobností podaří uskutečnit dlouho očekávaná investiční akce ?Rekonstrukce silnice směrem na Veletiny?. V současné době je vydané stavební povolení a Zlínský kraj vypsal výběrové řízení na generálního dodavatele.

Obec Vlčnov vybuduje současně se silnicí nový chodník. Při výstavbě silnice dojde k odstranění kostek a štěrkového podloží, odstranění všech obrub a chodníkového tělesa. Do nové silnice budou uloženy všechny nové podkladní vrstvy, osazeny nové obruby, kanalizační vpusti a bude vydlážděn nový chodník, v jehož tělese budou umístněny ?chráničky? kterými bude možno v budoucnu vést kabelové rozvody pro veřejné osvětlení, rozhlas, internet. Tato rozsáhlá stavba zasáhne velké území obce, zcela jistě zhorší dopravní obslužnost a zásobování prodejen kolem této silnice. Naší snahou, ale i snahou Zlínského kraje, bude zmírnit všechny negativní dopady, ale není možné si myslet, že se stavba obejde bez problémů.

Super Admin, 31. 7. 2008 Zobrazit více

Dražba obecních bytů

Zastupitelstvo obce Vlčnov usnesením č. 9/2008 rozhodlo o odprodeji dvou obecních bytů v nádstavbě Mateřské školy ve Vlčnově.
Plocha každého bytu 75,72 m2 + venkovní terasa 17,41 m2, vyvolávací cena 1.200.000,- Kč.
Poslední prohlídka je dne 3.7.2008 v 8.00 hod.
Termín dražby je stanoven na den 11.7.2008 v 9.00 hod a v 10.00 hod (každý byt se draží zvlášť).
Místo konání dražby - Obřadní síň Obecního úřadu Vlčnov

Super Admin, 19. 6. 2008 Zobrazit více

Prázdninová soutěž pro foto a videoamatéry

Prázdninová soutěž pro foto a videoamatéryObecní úřad ve Vlčnově ve spolupráci s www.vlcnov.cz pořádá prázdninovou soutěž
?Rok ve Vlčnově? aneb ?Od jízdy králů po jízdu králů? pro foto a video amatéry nejen z Vlčnova.
Cílem souteže je zachytit běžný život v naší obci objektivem fotoaparátu nebo videokamery.

Super Admin, 13. 6. 2008 Zobrazit více

Stránka