Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

Informace o obci

Současnost obce

 

Výrazným a kulturně velmi bohatým regionem jihovýchodní Moravy je Slovácko. Perlou Slovácka je odedávna nazýván Vlčnov, obec proslulá barvitou krásou krojů, vinařstvím, bohatstvím hudebních tradic, lidové architektury a především zvyků a obyčejů, z nichž zejména jízda králů na sebe poutá takřka 200 let pozornost umělců, etnografů a folkloristů, ale i laiků, milovníků lidového umění z celého světa.

 

o_vlcnove_kral

 

Postupně obec drželo několik pánů, až po poslední vlčnovskou vrchnost, a tou byli Kounicové. V mezičase ztratila tvrz své opodstatnění, upadla, takže dnes není po ní památky. Jen místní název „Valy“ připomíná její někdejší slávu.

Vlčnovem vedou dvě cyklostezky, číslo 5052, která vede na Velkou Javořinu a Uherskohradišťská vinařská stezka navazující na Moravskou vinnou stezku. V Klubu sportu a kultury (KSK) je zřízeno místní informační centrum, kde je malá prodejna dárků a upomínkových předmětů z dílen lidových řemeslníků, také mapy, pohlednice, letáčky, knihy, CD a kazety, převážně s folklorní a lidovou tématikou. Je zde možnost objednat si průvodce (i v cizím jazyce) po obci. Máme dvě trasy, tzv. Malý a Velký okruh. Malý okruh vede od KSK, kolem obecního úřadu, ke Slovácké jizbě (ukázka tradičního lidového bydlení), kostelu sv. Jakuba Staršího (vznikl pravdě-podobně už ve 13. století, v gotické době byl přestavěn). Trasa pokračuje směrem na horní konec k domu č. 65 (prozatím je ponechán v původním stavu jak ho opustila poslední majitelka) a k domu č. 57 (stálá expozice rolnické domácnosti zřízená muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě), dále ulicí Rybáře zpět do středu vesnice ke KSK. V ulici se nachází sýpka, dnes už jediná dochovaná z celého souboru a památkově chráněná. Jsou zde k vidění ještě i další domky s tradiční modrou obrovnávkou a bílým nalíčením, ve většině z nich se dosud běžně bydlí. Celá procházka trvá přibližně půl hodiny. 

 

o_vlcnove_budy

 

Velký okruh vede po stejné trase jako malý, od ulice Rybáře však ještě pokračuje směrem do vinohradů. Zde v minulosti vznikaly „búdy“, vinohradnické stavby, které se do dneška dochovaly v nejrozsáhlejším souboru památkově chráněných vinohradnických staveb v České republice. Po předběžné domluvě je možné zařídit návštěvu u místního vinaře přímo v některé búdě, ochutnat starohorské víno a posedět s přáteli v příjemném autentickém prostředí. Okruh pokračuje ulicí Starohorskou opět dolů do vesnice, kolem místního pramenu pitné vody, zvaného „Cicúrek“ a ulicí 28. října zpět ke KSK. Délka této trasy je asi jednu hodinu.

 

o_vlcnove_jezdec

 

Hýlom, hýlom!
Počúvajte horní, dolní, domácí
aj přespolní,
co vám budu povídati
o svatodušní neděli.
Máme krála poctivého,
ale velmi chudobného,
Okradli nám ho na horách, na dolách,
na krakovských mostinách.
Ukradli mu tři sta koní z prázdných stájí,
ukradli mu tři sta volů
z prázdných dvorů.
Dobře že tam neměl nic,
byli by mu vzali eště víc.
Na krála, matičko, na krála!

 

V posledních 35 letech se prostý zvyk rozrostl postupně o další programy: vystoupení folklorních souborů z celé České republiky i ze zahraničí, koncerty cimbálových i dechových hudeb, výstavy výtvarných děl, jarmark lidových výrobků. Takže Vlčnov má hostům co nabídnout během třídenního festivalu od pátku večera do neděle.

Mimo jízdy králů lze také spatřit největší množství krojů při církevních svátcích. Při Božím těle a prvním svatém přijímání, kdy jsou účastníci oblečeni v bohatých obřadních krojích.

 

o_vlcnove_devcica

 


V obci působí několik folklorních souborů a cimbálových muzik, dechová hudba, sportovní oddíly, skautský oddíl, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Klub důchodců, Kynologický klub, Svaz zahrádkářů a Svaz invalidů.

 

                                                                             Zdroj: www.vychodnislovacko.eu


 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kalendář akcí

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download